0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Ana Sayfa » İmar Askı Panosu » İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 649 ada 14, 15, 16, 23, 24, 33, 34 numaralı parseller ve 412 ada 2, 12 numaralı parsellerin bulunduğu alanda Çanakkale İdare Mahkemesi’nin E:2016/1179, K:2017/1268 sayılı kararı doğrultusunda düzenleme yapılmasına ilişkin 17092906 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 17162189 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifleri Belediye Meclisimizin 07.06.2022 tarih ve 2022/36 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

b956199d-892d-46bb-b8e1-0c4afaba177d
ec5f81cd-0b5b-416f-baf0-60ab47596008
b3d6d1a7-838a-4aeb-982c-8fa7ee052204
2e3deaaf-cf02-424f-b2a4-012b2bd06576

Benzer İçerikler
WhatsApp WhatsApp Hattı