0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

OCAK 2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2022 » OCAK 2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi                       : 04.01.2022 Salı günü saat 18:30

Ocak Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                                  : Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu                          : Başkan dâhil 16 üye

CHP Üyeleri                          AKP Üyeleri                      MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN               1-Yeşim BAYRAM         1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                 3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                4-Burhan YILDIZ

5-Mehmet MEŞE                   5-Alparslan Kürşad ÇETİN

6-Mustafa ERDEM

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

Toplantıya Katılmayan Üye  :Şevki DEMİR (İzinli)

 

2022/1  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

2022 yılı içinde Denetim Komisyonu üyeliklerine Ramazan AYDIN, Sevcel ARSLAN, İsmail ÜNAL, Şevki DEMİR ve Yeşim BAYRAM’ın almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2022/2  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Meclis üyeleri arasından seçilmiş olan Denetim Komisyonunca 2022 yılı içinde 2021 Mali Yılına ait gelir ve giderlerin denetlenmesi sırasında, lüzum görüldüğünde çalıştırılacak kurumumuz haricindeki kamu kuruluşları personeline günlük 200.00TL, kamu personeli olmayan uzman kişilere günlük 300,00TL ücret ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2022/3  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. ve 4. fıkraları gereğince Belediyemizde boş bulunan kadrolara karşılık 2021 yılında çalıştırılan ve 2022 yılı içinde çalıştırılması düşünülen 3 tam zamanlı tekniker ve 1 tam zamanlı  eğitmen için net 4.254,00TL, diğer 1 tam zamanlı mühendis,1 tam zamanlı avukat,1 tam zamanlı şehir plancısı,1 tam zamanlı ekonmoist,1 tam zamanlı kimyager ve 1 kısmi zamanlı veteriner sözleşmeli personellerin Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 2022 yılı için devlet memurlarına belirlediği zam oranında ücret artışı yapılması ve sözleşmelerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi gereğince yeniden yapılması teklifi meclis üyelerince işaretle yapılan oylama neticesinde kabul edilerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince  oy birliğiyle  karar verildi.

 

 

 

 

 

2022/4  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

MADDE 3- ATIK SU TESİSİ
3.1 –  Taşıma Sureti ile Arıtma Tesisine Bırakılan Su (KDV Dahil)         3,00TL/m3

 

Çan Belediyesi 2022 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait ücret tarifeleri başlığı altına Atık Su Arıtma Tesisine “ Taşıma Su ile Arıtma Tesisine Bırakılan Su” ücreti şeklinde ek madde konulması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Ramazan AYDIN, Harun ARSLAN, Mustafa ERDEM, Aşkın KÖSE, Mehmet MEŞE,  Sevcel ARSLAN, İsmail ÜNAL, Selim YASA,  Ayşe Nursevim TÜRER ve Yılmaz ÖZEN KABUL, Burhan YILDIZ, Mustafa DURGUT, Yeşim BAYRAM  ve Alparslan Kürşad ÇETİN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

2022/5  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

  ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  MADDE 1-TAKSİ DURAKLARI VE ( T ) PLAKALI TİCARİ
1.1 Taksilerden Alınacak Ücretler ( K.D.V Kariç )
f. Ticari Taksi Devir Ücreti      16.000,00TL
  MADDE 5-ŞEHİR İÇİ HALK OTOBÜSLERİ LİNG ÜCRETLERİ (K.D.V DAHİL )
 5.5 Devir Ücreti       35.000,00TL
  MADDE 7-ŞEHİR İÇİ ULAŞIM TOPLU TAŞIMA DIŞINDA İZİN VERİLİRSE HER İDARE YERİ SÖZLEŞMESİNE KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARIN İŞÇİ VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ ÜCRET TARİFESİ (K.D.V DAHİL )
7.4 Yapısı itibariyle şoförden başka 16 oturma yeri olan ( S Plakalı) Servis Aracı Devir Ücreti       25.000,00TL
7.5 Yapısı itibariyle şoförden başka 16 oturma yerinden fazla oturma yeri  olan   ( S Plakalı Servis Aracı Devir Ücreti)       38.000,00TL
     

 

 

 

 

Eklenen Maddeler

  ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  MADDE 1-TAKSİ DURAKLARI VE ( T ) PLAKALI TİCARİ
1.1 Taksilerden Alınacak Ücretler ( K.D.V DAHİL )
f. Ticari Taksi t  Plaka  Kullanım Hakkı Ücreti (Bir defaya mahsus alınır)      12.500,00TL
  MADDE 5-ŞEHİR İÇİ HALK OTOBÜSLERİ LİNG ÜCRETLERİ (K.D.V DAHİL )
 5.5 Şehir İçi Halk Otobüsü H Plaka Kullanım Hakkı Ücreti (Bir defaya mahsus alınır)       45.000,00TL
  MADDE 7-ŞEHİR İÇİ ULAŞIM TOPLU TAŞIMA DIŞINDA İZİN VERİLİRSE HER İDARE YERİ SÖZLEŞMESİNE KAMU VE ÖZEL KURULUŞLARIN İŞÇİ VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ ÜCRET TARİFESİ (K.D.V DAHİL )
7.4 01.01.2022 Öncesi Şehir İçi Ulaşım Toplu Taşıma S Plaka Kullanım Hakkı Ücreti 12 Eşit Taksitle bir defaya mahsus alınır. Peşin ödemelerde %10 indirim uygulanır.       70.000,00TL
7.5 Şehir İçi Ulaşım Toplu Taşıma S Plaka Kullanım Hakkı Ücreti bir defaya mahsus alınır.       50.000,00TL
     

 

Çan Belediyesi 2022 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait ücret tarifeleri başlığı altında bulunan “madde 1.1/f bendi, madde 5.5, madde 7.4 ve madde 7.5’in iptal edilerek yukarıda ki tabloda gösterildiği şekilde değişiklik yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Ramazan AYDIN, Harun ARSLAN, Mustafa ERDEM, Aşkın KÖSE, Mehmet MEŞE,  Sevcel ARSLAN, İsmail ÜNAL, Selim YASA,  Ayşe Nursevim TÜRER ve Yılmaz ÖZEN KABUL, Burhan YILDIZ, Mustafa DURGUT, Yeşim BAYRAM  ve Alparslan Kürşad ÇETİN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

2022/6  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

  MADDE 3-ŞEHİR İÇİ OTOBÜS ÜCRETLERİ ( K.D.V. DAHİL )
3.1 Şehir içi Öğrenci ve Asker                 3,00TL
3.2 Şehir içi Sivil ( Büyükler )                 3,50TL

 

Çan Belediyesi 2022 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait Şehir İçi Otobüs Ücretleri başlığı altında bulunan yolcu taşıma ücret tarifesinde yukarıda ki tabloda gösterildiği şekilde değişiklik yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Ramazan AYDIN, Harun ARSLAN, Mustafa ERDEM, Aşkın KÖSE, Mehmet MEŞE,  Sevcel ARSLAN, İsmail ÜNAL, Selim YASA,  Ayşe Nursevim TÜRER KABUL, Burhan YILDIZ, Mustafa DURGUT, Yeşim BAYRAM, Alparslan Kürşad ÇETİN ve Yılmaz ÖZEN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

2022/7  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Her yıl belediyemizce düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşlerinin 2022 yılından itibaren, ilçemizin gelişmesinde ve Yağlı Pehlivan Güreş Sporuna büyük katkıları bulunan Süleyman ŞAHİN isminin verilerek “ 57. Çan Belediyesi Süleyman ŞAHİN Yağlı Pehlivan Güreşleri” adı altında düzenlenmesi planlanmaktadır. İlçemiz de 1965 yılında itibaren 56 defa güreş düzenlenmiş olduğundan 2022 yılından itibaren “ 57. Çan Belediyesi Süleyman ŞAHİN Yağlı Pehlivan Güreşleri” adı altında, sonraki yıllarda da sayısal artış yapılıp yine aynı isimle güreşlerimizin organize edilmesi teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 ve 81. maddelerine istinaden meclis üyelerince işaretle yapılan oylama neticesinde kabul edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oy birliğiyle karar verildi.

 

2022/8  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından çalışmaları tamamlanan Mekânsal Adres Kayıt Sistemi kapsamında ilçemiz merkezinde isimsiz sokaklar bulunmakta olup, şehir içi numaralama çalışmalarının tamamlanarak aksaklıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili yönetmelik gereği söz konusu sokakların isimlendirilmesi gerekmektedir.

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesinde “ Mahalle, köy, mezra, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara ad veya numara, binalara ise numara verilmesi zorunludur. Ayrıca, mahalle, meydan, bulvar cadde ve sokaklara değişmeyecek sabit tanıtım numarası verilir. Belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara birden fazla mahalle, mevki, küme evleri, meydan bulvar, cadde ve sokaklara verilemez” denmektedir.

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesinde” Her bulvar, cadde, sokak ve küme evlere özel bir ad veya numara verilir. Meydanlara sadece ad verilir. Bir Belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara birden fazla meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere verilemez” denilmektedir.

Söz konusu isimsiz sokakların Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11 ve 14. maddelerine istinaden ekli listede belirtildiği şekilde isimlendirilmesi teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81. maddesine istinaden meclis üyelerince işaretle yapılan oylama neticesinde kabul edilerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Bülent ÖZ                                          Mehmet MEŞE                      Mustafa ERDEM

Meclis Başkanı                                  Meclis Kâtibi                           Meclis Kâtibi

WhatsApp WhatsApp Hattı