0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

OCAK 2021 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2021 » OCAK 2021 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi                       :06.01.2021 Çarşamba günü saat 18:30

Ocak Ayı Olağan Toplantısı 2. Birleşimi

Meclis Başkanı                                  :Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu                          :Başkan dâhil 16 üye

 

CHP Üyeleri                          AKP Üyeleri                      MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN               1-Yeşim BAYRAM         1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                 3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                4-Davut KEÇECİ

5-Mehmet MEŞE                   5-Burhan YILDIZ

6-Mustafa ERDEM

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

 

Toplantıya Katılmayan Üye:  İsmail ÜNAL(İzinli) , Burhan YILDIZ

 

2021/1-1  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Plan ve Bütçe Komisyonunun; 28.12.2020 tarih ve saat 14.00’de Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Ayşe Nursevim TÜRER, Plan ve Bütçe Komisyon Başkan Yardımcısı Davut KEÇECİ, Plan ve Bütçe Komisyon Sözcüsü Mehmet MEŞE ve Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Aşkın KÖSE katılımıyla toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Burhan YILDIZ’ ın toplantıda bulunmadığı görüldü.

Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 2020/10-43 sayılı karar ile Komisyonumuza havale edilen Su Ücretleri Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik teklifi görüşülmeye başlandı.

Belediyemiz 01.12.2020 tarihinde gerçekleşen Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında MHP Meclis üyemiz Yılmaz ÖZEN’in vermiş olduğu ve AK Parti Meclis üyelerimizin de imzasının olduğu su ücretlerinde indirim yapılması önergesi komisyonumuzca incelenmiş olup;

Ayşe Nursevim TÜRER, Aşkın KÖSE ve Mehmet MEŞE söz alarak “Su ücretlerinde indirim yapılması adına verilen önergenin 2021 mali yılı içerisinde Belediyemiz bütçesini sıkıntıya sokarak kamuyu zarara uğratacağını düşünmekteyiz. Yaşanan pandemi sürecinde de kanunlar çerçevesinde belediyemiz, vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza her daim destek olduğundan ve bu sıkıntılı durumda su ücretlerine zam yapılmadan kademeli artışın da önüne geçip %8 lik bir indirimin söz konusu olduğu noktada gelir ücret tarifesinin onaylandığı şekliyle kalması görüşündeyiz. ”dediler.

Davut KEÇECİ söz alarak “ Covid-19 pandemi dolayısıyla vatandaş ve esnaflarımızın maddi sıkıntı içerisinde olduğunu düşündüğümden verilen önergenin kabul edilerek su ücretlerinde indirim uygulanması görüşündeyim.” dedi.

Komisyonumuza havale edilen su ücretleri tarifesi üzerinde indirime gidilmesi  önergesi yapılan oylama neticesinde Ayşe Nursevim TÜRER, Aşkın KÖSE ve Mehmet MEŞE’nin red, ve diğer komisyon üyesi Davut KEÇECİ’ nin kabul oyuna istinaden oy çokluğuyla ret edilmiştir .” şeklinde hazırlanan raporu okundu.

Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu raporun okunmasına takiben teklifin komisyondan geldiği şekli kabul edilmesi için yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde oyçokluğuyla  karar verildi.

 

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Ramazan AYDIN, Harun ARSLAN, Aşkın KÖSE, Selim YASA, Sevcel ARSLAN, Mehmet MEŞE, Mustafa ERDEM, Ayşe Nursevim TÜRER  KABUL, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Mustafa DURGUT ve Yılmaz ÖZEN RET, Yeşim BAYRAM ÇEKİMSER oy kullanmışlardır.

 

2021/1-2  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2021 yılı içinde Denetim Komisyonu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylamada;

 

Ramazan AYDIN                  :12                   Davut KEÇECİ          :12

Sevcel ARSLAN                   :13                   Yeşim BAYRAM      :12

İsmail ÜNAL                         :12

Aşkın KÖSE                          :1

 

Yukarıdaki oy dağılımına göre 2021 yılı içinde Denetim Komisyonu üyeliklerine Ramazan AYDIN, Sevcel ARSLAN, Davut KEÇECİ, Yeşim BAYRAM ve İsmail ÜNAL’ın almış oldukları gizli oylarla seçilmeleri 5393 Sayılı Kanun’un 25. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen kanunun 18. maddesi gereğince karar verildi.

 

2021/1-3  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Meclis üyeleri arasından seçilmiş olan Denetim Komisyonunca 2021 yılı içinde 2020 Mali Yılına ait gelir ve giderlerin denetlenmesi sırasında, lüzum görüldüğünde çalıştırılacak kurumumuz haricindeki kamu kuruluşları personeline günlük 160.00TL, kamu personeli olmayan uzman kişilere günlük 290,00TL ücret ödenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

2021/1-4  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Meclisçe yapılan görüşmede; Belediye Başkanı tarafından gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra söz alan üyeler konu hakkındaki görüşlerini belirtti. Başka söz alan üye bulunmadığından teklif başkanlıkça aynen açık oya sunularak yapılan oylama neticesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. ve 4. fıkraları gereğince Belediyemizde boş bulunan kadrolara karşılık 2020 yılında çalıştırılan ve 2021 yılı içinde çalıştırılması düşünülen 1 tam zamanlı mühendis, 1 tam zamanlı avukat, 3 tam zamanlı tekniker, 1  tam zamanlı şehir plancısı ve 1 kısmi zamanlı veteriner olarak çalıştırılacak sözleşmeli personellerin Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 2021 yılı için devlet memurlarına belirlediği zam oranında ücret artışı yapılması ve sözleşmelerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince yeniden yapılması teklifi meclis üyelerince işaretle yapılan oylama neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde oy çokluğuyla  karar verildi.

 

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Ramazan AYDIN, Harun ARSLAN, Aşkın KÖSE, Selim YASA, Sevcel ARSLAN, Mehmet MEŞE, Mustafa ERDEM, Ayşe Nursevim TÜRER, Şevki DEMİR, Mustafa DURGUT, Yeşim BAYRAM, Yılmaz ÖZEN KABUL, Davut KEÇECİ ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

 

2021/1-5  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemizde Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 1 adet 1 dereceli Tekniker kadrosunun Belediye ve bağlı kuruşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri gereğince kaldırılarak, yerine memur kadro kütüğünde ünvan itibariyle belirlenen derece aralığı da dikkate alınarak 6 dereceli Kimyager kadrosu ile değiştirilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. ve 49. maddelerine istinaden Belediye Meclis üyelerimizce yapılan açık oylama neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde oy çokluğuyla  karar verildi.

 

 

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Ramazan AYDIN, Harun ARSLAN, Aşkın KÖSE, Selim YASA, Sevcel ARSLAN, Mehmet MEŞE, Mustafa ERDEM, Ayşe Nursevim TÜRER  KABUL, Yeşim BAYRAM, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ, Mustafa DURGUT ve Yılmaz ÖZEN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

 

2021/1-6  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2021 mali yılında belediyemizde boş bulunan 1 kimyager, 1 ekonomist ve 1 eğitmen kadrosunda tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile personel çalıştırılması düşünülmektedir. 2021 mali yılında Belediyemiz bünyesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak 1 ekonomist personel için aylık net ücretinin 3.500,000TL, 1 kimyager personel için aylık net ücretinin 3.500,000TL ve  1 eğitmen personel için aylık net ücretinin 3.000,000TL olarak belirlenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak, yapılan açık oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Mustafa ERDEM, Aşkın KÖSE, Mehmet MEŞE, Sevcel ARSLAN, SelimYASA,Ayşe Nursevim TÜRER KABUL, Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ ve Yılmaz ÖZEN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

 

2021/1-7  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Davacı tarafından maliki bulunduğu hisse üzerinden belediye başkanlığınca uygulama imar planında park yeşil alan olarak ayrılan ama hali hazırda kamulaştırılmayan taşınmaz için tazminat talebinde bulunulmuştur. Çanakkale İdare Mahkemesinde 2019/1738 Esas sayılı dosya ile görülmekle birlikte davacı yan ile sulh olma ihtimali mevcuttur. Aynı taşınmaz üzerinden yer sahiplerinin tazminat talep etme haklarının yanı sıra ecrimisil talebinde bulunma hakları olduğu gibi yerin kamulaştırılması içinde tekrar ayrı bir bedel ödenmesi kaçınılmazdır.

 

Uzun süren davalar ile artan yargılama giderleri ile gerek kurum gerekse kişi mağduriyeti söz konusu olmaktadır. Üstelik kamulaştırılması gerektiği halde kamulaştırılmadan el atılan taşınmazlar hususunda ödenmek zorunda kalınacak tazminat ve kira bedelleri düşünüldüğünde davacılar ile sulh yoluna gidilmesi öncelikle maddi açıdan kamu menfaatinedir. Aynı zamanda hukuki düzenlemeler gereği mülkiyet hakkı esastır. Bu nedenledir ki yasa koyucu mülkiyet hakkında zaman aşımını dahi kaldırmıştır.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 313,314 ve 315 ile sulh; etkisi ve zamanı düzenleme altına alınmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesi (h) bendine göre “Dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar verme konusunda yetkinin belediye meclisinde olduğu düzenlenmiştir.” Bu nedenle izah edilen hususlarda sulh sürecini yönetmek için belediye meclisince Belediye Başkanı Bülent ÖZ’e yetki verilmesi teklifi yapılan oylama neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

2021/1-8  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemiz araç envanterinde bulunmayan ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce şehir çöpünün toplanmasında ihtiyaç duyulan 4 adet 7+1m3 çöp kamyonu, 2 adet hidrostatik yol süpürme aracı, 1 adet mini damperli çöp taksi, 1 adet çift çeker traktör(damperli), 1 adet kamyonet kontrolör aracı (panelvan, minivan), İtfaiye Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan 1 adet çift kabinli 4×4 itfaiye öncü aracı, 1 adet arama kurtarma aracı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze bağlı kademe işyerinde kullanılmak üzere 1 adet açık kasa kamyonet, Şehir Mezarlığında kullanılmak üzere mini ekskavatör ve ilçemiz halkına daha iyi hizmet verebilmek için 1 adet tam donanımlı hasta nakil aracı olmak üzere toplam 13 adet hizmet aracı alımı teklifi 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesine  istinaden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Mustafa ERDEM, Aşkın KÖSE, Sevcel ARSLAN, SelimYASA, Ayşe Nursevim TÜRER KABUL, Mehmet MEŞE, Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ ve Yılmaz ÖZEN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

2021/1-9  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Meclisinin 05.02.2008 tarih ve 2008/2-12 sayılı kararı ile kabul edilen Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde geçen yetkili müdürlük olan Zabıta Müdürlüğü’nün 07.07.2020 tarih ve 2020/5-23 sayılı kararı ile ihdası yapılarak oluşturulan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden dolayı, yetkili müdürlüğün Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ve yönetmeliğin 4. maddesinin sonuna eklenmek üzere Müdürlük: Çan Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olarak eklenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Mustafa ERDEM, Aşkın KÖSE, Mehmet MEŞE, Sevcel ARSLAN, SelimYASA, Ayşe Nursevim TÜRER, Yeşim BAYRAM ve Yılmaz ÖZEN KABUL, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ  ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

 

2021/1-10  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Meclisinin 07.11.2006 tarih ve 2006/10-45 sayılı kararı ile kabul edilen Çan Belediyesi Denetiminde Çalıştırılacak Özel Halk Otobüslerine Uygulanacak Yönetmelikte   3.maddesinde geçen yetkili müdürlük olan Zabıta Müdürlüğünün, 07.07.2020 tarih ve 2020/5-23 sayılı kararı ile ihdası yapılarak oluşturulan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden dolayı, yetkili müdürlüğün Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olarak değiştirilmesi teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin b ve p bentlerine istinaden yapılan oylama neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Mustafa ERDEM, Aşkın KÖSE, Mehmet MEŞE, Sevcel ARSLAN, SelimYASA, Ayşe Nursevim TÜRER  KABUL, Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ ve Yılmaz ÖZEN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

2021/1-11  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Meclisinin 03.04.2007 tarih ve 2007/4-13 Sayılı kararıyla kabul edilen Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 3. maddesinin b bendinde geçen yetkili müdürlük olan Zabıta Müdürlüğünün, 07.07.2020 tarih ve 2020/5-23 sayılı kararı ile ihdası yapılarak oluşturulan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden dolayı, yetkili müdürlüğün Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olarak değiştirilmesi teklifi yapılan oylama neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Mustafa ERDEM, Aşkın KÖSE, Mehmet MEŞE, Sevcel ARSLAN, SelimYASA, Ayşe Nursevim TÜRER, Yeşim BAYRAM  KABUL, Mustafa DURGUT, Şevki DEMİR, Davut KEÇECİ ve Yılmaz ÖZEN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

 

Bülent ÖZ                                          Mehmet MEŞE                        Mustafa ERDEM

Meclis Başkanı                                  Meclis Kâtibi                           Meclis Kâtibi

 

WhatsApp WhatsApp Hattı