0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

NİSAN 2024 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ana Sayfa » Meclis Kararları » NİSAN 2024 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

     T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi                       : 08.04.2024 Pazartesi günü saat 16:30

Nisan Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                                  : Belediye Başkanı Harun ARSLAN

Meclis Üye Durumu                          : Başkan dâhil 16 üye

 

CHP Üyeleri                                                  AKP Üyeleri                    

Ramazan AYDIN                                         Mehmet YILDIZ

İsmail ÇETİN                                                Muhammed YEŞİLTAŞ

Mehmet MEŞE                                              Kadriye KOCAMAN

Sevil SEZEN                                                 Tandoğan TOLGA

Sevcel ARSLAN                                           Fatma İLHAN KÜÇÜK

Mustafa ERDEM

Fikret ÇETİN

Mustafa YILMAZ

Ali Rıza ÖZYURT

Ersin KURU

 

14 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

Meclis Başkan Vekilliğine Ramazan AYDIN ve Mustafa ERDEM seçilmişlerdir.

15 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

Meclis Kâtibi üyeliğine Mehmet MEŞE ve Sevil SEZEN seçilmişlerdir.

16 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

Belediye Encümeni üyeliğine Fikret ÇETİN ve  İsmail ÇETİN seçilmişlerdir.

17 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

Plan ve Bütçe Komisyonu Sevcel ARSLAN , Ali Rıza ÖZYURT, Mustafa YILMAZ, Kadriye KOCAMAN ve Fatma İLHAN KÜÇÜK seçilmişlerdir.

18 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

İmar Komisyonu Mehmet MEŞE, İsmail ÇETİN, Ersin KURU, Mehmet YILDIZ ve Kadriye KOCAMAN            seçilmişlerdir.

19 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ: Kazdağları Turizm Altyapı Hizmet Birliği’nin Birlik Meclis toplantılarına katılmak üzere; Ali Rıza ÖZYURT ve Mustafa YILMAZ asil Sevil SEZEN ve Fikret ÇETİN yedek üye olarak seçilmişlerdir.

20 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

Biga ve Çevresi Katı Atık Yönetim Birliği’nin Birlik Meclis toplantılarına katılmak üzere;  Ali Rıza ÖZYURT, Ersin KURU ve Mehmet MEŞE asil Mustafa ERDEM ve Fikret ÇETİN yedek üye seçilmişlerdir.

21 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin Birlik Meclis toplantılarına katılmak üzere; Sevil SEZEN ve İsmail ÇETİN            asil üye Mehmet MEŞE ve  Ali Rıza ÖZYURT yedek üye seçilmişlerdir.

 22 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

Çan Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü’nce oluşturulacak olan Satış Komisyonu’nda, Belediyemizi temsilen Belediye Meclis Üyesi Ramazan AYDIN oyçokluğuyla seçilmiştir.

 

 

 

 

23 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

 

Çiftçi Malları Koruma Meclisinde görev yapmak üzere listedeki asil ve yedek üyelikler seçilmişlerdir.

ASİL ÜYELER                                           YEDEK ÜYELER

1-Hasan ŞAHİN                                            1-İbrahim OĞUZ

2-Hüseyin ATİK                                            2-Saner CENGİZ

3-Mustafa Cahit ANIL                                  3-Ferit BALKAN

4-Kamil ELMAZ                                           4-Mustafa YAVAŞ

5-Erdal KARAKAŞ                                      5-Erdal KAYA

6-Sabri Sefa EROL                                        6-Ali YIMAZ

7-Cengiz YILMAZ

24 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

Çiftçi Malları Murakabe Heyetinde görev yapmak üzere listedeki asil ve yedek üyeler seçilmişlerdir.

ASİL ÜYELER                                          YEDEK ÜYELER

1-İsmail ÇETİN                                             1-Rahmi GÜÇLÜ

2-Davut EKİNCİ                                           2-Okay IŞIK

3-Ahmet DALKIZ                                        3-Musa TEZCAN

4-Ali ÖZCAN                                               4-Cahit KUM

5-Mehmet EREN                                          5-Zeki GÜLER

6-Mehmet ENGİN

25 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

2023 Mali Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edilmiştir

26 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

Meclis toplantı gün ve saati;  her ayın ilk haftası Salı günü, saat 17.00‘de; Salı günlerinin resmi tatil gününe rastlaması durumunda takip eden ilk çalışma gününde ve meclisimizin tatil ayının Ağustos ayı olarak oyçokluğuyla belirlenmiştir.

27 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

Sermayesi %100 Çan Belediye Başkanlığı’na ait olan Çan Belediyesi Taşımacılık İnşaat Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Petrol Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘nin tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere Çan Belediye Başkanlığını temsilen, şirket yetkilisi olarak Belediye Meclis Üyesi Sevil SEZEN oyçokluğuyla seçilmiştir.

28 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

Mülkiyeti Belediyemize ait hisseli taşınmazlar ile Belediye adına tescil edilen müstakil olmayan taşınmazların satışı için Encümene oyçokluğuyla yetki verilmiştir.

29 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

Belediyemiz memur personeli ile yetkili memur sendikası arasında “Sosyal Denge Sözleşmesi” imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Harun ARSLAN’a oyçokluğuyla yetki verilmiştir.

30 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

Belediye Başkanı tarafından Belediye Başkan Yardımcı olarak görevlendirilen Belediyemiz Meclis Üyesi Mustafa ERDEM’ in aylık ödeneğinin, Belediye Başkanı aylık ödeneğinin 2/3’ü oranında ödenmesi oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

WhatsApp WhatsApp Hattı