0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

MECLİS GÜNDEM İLANI

Ana Sayfa » MECLİS GÜNDEM İLANI

İLAN

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisi aşağıda gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 05.01.2021 Salı günü saat 18:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2021 Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapacaktır. İlan olunur.

1-Plan ve Bütçe Komisyonundan havale edilen Çan Belediyesi 2021 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

2-Belediye meclis üyeleri arasından denetim komisyonuna gizli oyla 5 üye seçilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

3-Denetim komisyonu tarafından ihtiyaç duyulduğunda Belediye personeli haricinde çalıştırılacak personele ödenecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması.

4-2020 yılında çalışan, 2021 yılında da çalıştırılacak olan sözleşmeli personellerin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması.

5-Belediyemiz memur personeli boş kadro değişikliği teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

6-2021 yılı içinde 1 adet kimyager, 1 adet ekonomist ve 1 adet eğitmen kadrosunda tam zamanlı olarak çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personellerin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması.

7-Belediye Başkanı Bülent ÖZ’e dava konusu olan Belediye uyuşmazlıklarına sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragata karar verme konusunda yetki verilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

8-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet araçları alınması teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

9-Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yapılması teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

10-Çan Belediyesi Denetiminde Çalıştırılacak Özel Halk Otobüslerine Uygulanacak Yönetmelikte değişiklik yapılması teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

11-Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinde değişiklik yapılması teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

12-Başkan ve üyelerce teklif olunacak konuların görüşülerek karara bağlanması.

 İLAN

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisi aşağıda gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 01.12.2020 Salı günü saat 18:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2020 Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapacaktır. İlan olunur.

 

1-Belediye Meclisimizin 2021 yılı toplantı gün ve saati ile tatil ayının belirlenmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

2-Başkan ve üyelerce teklif olunacak konuların görüşülerek karara bağlanması.

İLAN

 

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Belediye Meclisi aşağıda gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 03.11.2020 Salı günü saat 18:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2020 Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapacaktır. İlan olunur.

 

 

1- 2021 Mali yılı içinde Meclis Başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan huzur hakkı ücretlerinin tespit edilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması

2- 2021 Mali Yılı içinde zabıta ve itfaiye personellerine 24 saatinde gece ve gündüzlü görevleri için ödenecek olan fazla çalışma ücretlerinin tespit edilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması

3- 2021 Mali Yılı içinde Belediyemiz tarafından kurumumuz personeli haricinde çalıştırılacak kişilere ödenecek ücretin tespit edilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması

 

4- Çan Belediyesi 2021 Mali yılı Gelir ve Gider bütçesinin görüşülerek karara bağlanması

5- Çan Belediyesi 2021 Mali yılı Gelir Ücret tarifesinin görüşülerek karara bağlanması

6- Başkan ve üyelerce teklif olunacak konuların görüşülerek karara bağlanması.

 

 

İLAN

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisi aşağıda gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 06.10.2020 Salı günü saat 18:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2020 Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapacaktır. İlan olunur.

1-Çan Belediyesi tarafından ilçemizde yağlı pehlivan güreş etkinlikleri yapılabilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

2-Çan Belediyesi tarafından ilçemizde deve güreşi etkinlikleri yapılabilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

3-2020 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

4-Büyükçekmece Belediye Başkanlığından 1 adet araç satın alınması teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

5-Başkan ve üyelerce teklif olunacak konuların görüşülerek karara bağlanması.

İLAN

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisi aşağıda gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 03.03.2020 Salı günü saat 18:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2020 Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapacaktır. İlan olunur.

1- Belediyemiz imar ve mücavir alan sınırları içerisinde elektronik denetleme sistemi (EDS) kurulması teklifinin görüşülerek karara bağlanması

2- 2020 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinde ilave yapılması teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

3- Halil PULAT tarafından belediyemize bedelsiz olarak 1 adet hizmet aracı hibe edilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

4-Başkan ve üyelerce teklif olunacak konuların görüşülerek karara bağlanması.

İLAN

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisi aşağıda gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 04.02.2020 Salı günü saat 18:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2020 Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapacaktır. İlan olunur.

 

 

1- 2020 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

 

2-Başkan ve üyelerce teklif olunacak konuların görüşülerek karara bağlanması.

 

 

 

İLAN

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisi aşağıda gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 17.01.2020 Cuma günü saat 18:00`da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2020 yılı 1.Olağanüstü Meclis Toplantısını yapacaktır. İlan olunur

1-2019 yılında çalışan, 2020 yılında da çalıştırılacak sözleşmeli personellerin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması

2-2020 yılı içinde 1 adet Şehir Planlamacısı ve 4 adet tekniker kadrosunda tam zamanlı olarak çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personellerin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması

İLAN

 

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Belediye Meclisi aşağıda gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 07.01.2020 Salı günü saat 18:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2020 Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapacaktır. İlan olunur.

 

 

1- Belediye meclis üyeleri arasından denetim komisyonuna gizli oyla 5 üye seçilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

2- Gerektiğinde denetim komisyonu tarafından ihtiyaç duyulduğunda çalıştırılacak personele ödenecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması.

3- Çan Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin görüşülerek karara bağlanması

4-Çan İmar Planı Revizyonu + İlave İmar Planı Yapılması teklifinin görüşülerek karara bağlanması

5-2019 yılında çalışan, 2020 yılında da çalıştırılacak sözleşmeli personellerin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması

6-Belediyemiz Sosyal İşler Komisyonuna üye seçimi teklifinin görüşülerek karara bağlanması

7-2020 Gelir ücret tarifesine ilave yapılması teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

8-Başkan ve üyelerce teklif olunacak konuların görüşülerek karara bağlanması.

 

 

 

 

 

İLAN

 

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Belediye Meclisi aşağıda gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 03.12.2019 Salı günü saat 18:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2019 Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapacaktır. İlan olunur.

 

 

 

1-İmar Komisyonunda havale edilen, İlçemiz mücavir alan sınırlarında bulunan Yayaköy 341-342-343 nolu parseller ile Kulfal Köyü 688-689 nolu parsellerde İmar Planı Yapılması teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

 

2- Belediye Meclisimizin 2020 Yılı toplantı gün ve saati ile tatil ayının belirlenmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

 

3- Çan Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

 

4- Kıyı Ege Belediyeler Birliğine üye olunması ve üye seçilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması

 

5- Muğla Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olma teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

 

6-Başkan ve üyelerce teklif olunacak konuların görüşülerek karara bağlanması.

WhatsApp WhatsApp Hattı