0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

MECLİS GÜNDEM İLANI

Ana Sayfa » MECLİS GÜNDEM İLANI

İLAN

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisi aşağıda gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 17.01.2020 Cuma günü saat 18:00`da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2020 yılı 1.Olağanüstü Meclis Toplantısını yapacaktır. İlan olunur

1-2019 yılında çalışan, 2020 yılında da çalıştırılacak sözleşmeli personellerin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması

2-2020 yılı içinde 1 adet Şehir Planlamacısı ve 4 adet tekniker kadrosunda tam zamanlı olarak çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personellerin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması

İLAN

 

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Belediye Meclisi aşağıda gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 07.01.2020 Salı günü saat 18:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2020 Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapacaktır. İlan olunur.

 

 

1- Belediye meclis üyeleri arasından denetim komisyonuna gizli oyla 5 üye seçilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

2- Gerektiğinde denetim komisyonu tarafından ihtiyaç duyulduğunda çalıştırılacak personele ödenecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması.

3- Çan Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin görüşülerek karara bağlanması

4-Çan İmar Planı Revizyonu + İlave İmar Planı Yapılması teklifinin görüşülerek karara bağlanması

5-2019 yılında çalışan, 2020 yılında da çalıştırılacak sözleşmeli personellerin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması

6-Belediyemiz Sosyal İşler Komisyonuna üye seçimi teklifinin görüşülerek karara bağlanması

7-2020 Gelir ücret tarifesine ilave yapılması teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

8-Başkan ve üyelerce teklif olunacak konuların görüşülerek karara bağlanması.

 

 

 

 

 

İLAN

 

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Belediye Meclisi aşağıda gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 03.12.2019 Salı günü saat 18:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2019 Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapacaktır. İlan olunur.

 

 

 

1-İmar Komisyonunda havale edilen, İlçemiz mücavir alan sınırlarında bulunan Yayaköy 341-342-343 nolu parseller ile Kulfal Köyü 688-689 nolu parsellerde İmar Planı Yapılması teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

 

2- Belediye Meclisimizin 2020 Yılı toplantı gün ve saati ile tatil ayının belirlenmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

 

3- Çan Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

 

4- Kıyı Ege Belediyeler Birliğine üye olunması ve üye seçilmesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması

 

5- Muğla Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olma teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

 

6-Başkan ve üyelerce teklif olunacak konuların görüşülerek karara bağlanması.

WhatsApp WhatsApp Hattı