0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

MAYIS 2023 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2023 » MAYIS 2023 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi                       : 02.05.2023 Salı günü saat 18:30

Mayıs Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                                  : Belediye Başkan Vekili Harun ARSLAN

Meclis Üye Durumu                          : Başkan dâhil 15 üye

CHP Üyeleri                          AKP Üyeleri                      MHP Üyeleri

1- Ramazan AYDIN              1-Yeşim BAYRAM         1-Yılmaz ÖZEN

2- Sevcel ARSLAN               2-Mustafa DURGUT

3- Mehmet MEŞE                  3-Şevki DEMİR

4- Mustafa ERDEM               4-Burhan YILDIZ

5- İsmail ÜNAL                     5-Alparslan Kürşad ÇETİN

6- Selim YASA

7- Ayşe Nursevim TÜRER

8- Fikret ÇETİN

 

Toplantıya Katılmayan Üyeler          :İsmail ÜNAL (İzinli), Ayşe Nursevim TÜRER

 

2023/30 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Encümenimizce kabul edilen Çan Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Raporu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesine istinaden Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

 

2023/31 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz merkezinde ve mücavir alan sınırımız içerisinde bir kısım alanda 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı yaptırılması ile ilgili imar komisyonu raporu 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin c bendi   gereğince KABULÜNE oyçokluğuyla  karar verildi.

 

2023/32 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Kadro ihdas cetvelinde belirlenen memur kadromuza yeni kadro ihdası yapılmasının Resmi Gazete’de yayınlanan 19.04.2023 tarih ve 32158 Belediye ve Bağlı Kuruluşlar Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine istinaden,Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan açık oylaması neticesinde oybirliğiyle karar verildi.

 

2023/33 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Nihat ERTÜRK’e ait Karşıyaka Mahallesi 582 ada 8 nolu parsel ile mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi 557 ada 21 nolu parselin takas yapılmasına ve takas işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Encümenimize yetki verilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin e bendi gereğince KABULÜNE oyçokluğuyla karar verildi.

 

2023/34 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Ramazan ve Hafize DOĞRU’ya ait Karşıyaka Mahallesi 582 ada, 7 nolu parsel ile mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi 557 ada, 23 nolu parselin takas yapılmasına ve takas işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Encümenimize yetki verilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin e bendi gereğince KABULÜNE oyçokluğuyla karar verildi

 

2023/35 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Belediyemize ait 17 H 0752 ve 17 H 0761 sayılı 2 adet plakanın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesi (p) bendi istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda 10 (on) yıl süre ile kiralanmasının ihale edilmesine, ihaleyi yapmak ve yürütmek üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine yapılan açık oylamada  KABULÜNE oyçokluğuyla karar verildi.

 

2023/36 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Yürüklükteki İmar Planlarına Göre Gelişme Alanı olarak tanımlanmış olan alanlarda Belediyemizce yapılacak olan yol ve tretuvarlar için 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 23.  maddesi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 86. maddesine istinaden bu yollardan yararlanacak olan gayrimenkul sahiplerinden ” Yol Harcamalarına Katılma Payı” alınmasının  KABULÜNE oyçokluğuyla karar verildi.

 

2023/37 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İsimsiz sokakların Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliği’nin 11 ve 14. maddelerine istinaden listede belirtildiği şekilde isimlendirilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin n bendi ve 81. maddesine istinaden meclis üyelerince işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliğiyle karar verildi.

 

2023/38 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemizin su ihtiyacını karşılamak üzere Hurmaköy ve İlçemiz merkezi arasında koordinatları ekli haritada bulunan su ishale hattının yapılması için izin gerekmektedir. Orman Genel Müdürlüğüne sunulması için Ormancılık Büroları tarafından hazırlanacak harita, proje dosyasının hazırlatarak ikmal edilmesine ve konuya dair yapılacak işlemlerde Çan Belediye Başkan Vekili Harun ARSLAN’ a 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14, 15 ve 38.maddelerine istinaden yetki verilmesi teklifi yapılan oylama neticesinde oyçokluğuyla kabul edildi.

 

2023/39 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Sınırı ile uyumlaştırılan mahalle sınırlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendi gereğince KABULÜNE oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

Harun ARSLAN                                Mehmet MEŞE                      Mustafa ERDEM

Belediye Başkan Vekili                     Meclis Kâtibi                         Meclis Kâtibi

WhatsApp WhatsApp Hattı