0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

MAYIS 2021 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2021 » MAYIS 2021 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi                       :17.05.2021 Pazartesi günü saat 18:30

Mayıs Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                                  :Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu                          :Başkan dâhil 16 üye

 

CHP Üyeleri                          AKP Üyeleri                      MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN               1-Yeşim BAYRAM         1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                 3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                4-Burhan YILDIZ

5-Mehmet MEŞE                   5-Alparslan Kürşad ÇETİN

6-Mustafa ERDEM

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

 

Meclis Toplantısına Katılmayan Üye: Yok

 

2021/5-29  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2020 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesabı Encümenimizce incelenerek kabul edilen Kesin Hesap raporu Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulması Belediye Kanunun 64. maddesi gereğince uygun görülmüştür. Gereğinin karar doğrultusunda icrası için karardan tasdikli suretlerin rapor ile birlikte Belediye Başkanlığına tebliğine 5393 Sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verilmiştir.

Encümenimizce kabul edilen Çan Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42. maddesi,Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ,5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesine istinaden Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

            Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Mustafa ERDEM, Mehmet MEŞE, Aşkın KÖSE, Sevcel ARSLAN, İsmail ÜNAL, Selim YASA ve Ayşe Nursevim TÜRER KABUL, Şevki DEMİR, Burhan YILDIZ, Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Yılmaz ÖZEN ve Alparslan Kürşad ÇETİN RED oyu kullanmışlardır

 

2021/5-30 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Meclisinin 12.04.2021 tarih ve 97509404.301.05.323 sayılı kararı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım yatırımları daire başkanlığından hibe olarak bedelsiz verilmesi kabul edilen 35 LE 913 plakalı, C260-30/21591405 motor nolu, NMC260CTBLB100043 şase nolu, BELDE C260 CB Tipi, BMC marka 2004 model otobüssün Belediyemiz kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak Belediyemize hibe edilmek istenmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bedelsiz olarak belediyemize hibe edilmek istenen otobüsün kabulüne,belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kamu hizmetine tahsis edilmesine ve hiçbir şekilde haciz edilememesine, belediyemiz adına noter satışı yapılarak, belediyemizin muhasebe kayıtlarında bulunan araç envanter kayıtlarına alınmasına, aracın satışı esnasında noter, fenni muayene, sigorta, plaka giderleri ve trafik tescil işlemlerinde yapılacak olan harcamaların Belediyemiz bütçesinden karşılanması için Belediye Başkanı Bülent ÖZ’e yetki verilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (i) bendi ve 18. maddesinin (g) bendi ve 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. Maddesine istinaden KABULÜNE,5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle karar verildi.

 

2021/5-31  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

İçişleri Bakanlığının Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı 14 Nisan 2021 tarih ve 6638 sayılı kısmi kapanma tedbirleri konulu genelgesi ile bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Bu tedbirler kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri durdurulmuş, bazıları ise faaliyette bulunamaz hala gelmiştir. Bu sebepten ötürü İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ilçemizde faaliyetleri durdurulmuş veya kısıtlanmış Belediyemize ait taşınmaz kiracılarından gıda ve büyük market zinciri olarak faaliyet gösteren “Altun Gıda İhtiyaç Tüketim Maddeleri İnş. San. ve Tic. A.Ş.” dahil edilmeden 2 ( iki) ay süre ile Haziran ve Temmuz ayları için kira tahakkuklarında %50 oranında indirim yapılması teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde oybirliğiyle karar verildi.

 

2021/5-32  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu salgın hastalık nedeniyle uygulana kısıtlamalar kapsamında birçok esnafımız mali olarak etkilenmektedir.Çan Belediye Başkanlığı olarak bu zor zamanlarda esnaflarımız destek olmak amacıyla 2 ay süre ile Haziran ve Temmuz aylarında; zincir market statüsünde olan 12625, 13973, 16526, 16960, 17257, 14679, 15168, 15303, 16298, 13539, 16059, 16584, 17793, 17869, 11530, 13658 abone numaralarına kayıtlı olanlar hariç ticarethane aboneliklerinin su ücretlerinde %50 (yüzde elli) oranında indirim yapılması teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde oybirliğiyle karar verildi.

 

2021/5-33  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

            S.S. Çan Üretim ve İşletme Kooperatifinin maddi imkanları kısıtlı olmasından dolayısıyla  Belediyemiz taşınmazlarında bulunan İstiklal Mahallesi Belediye Sokak Dış Kapı No:4 İç Kapı No :205 açık adresindeki taşınmazın S.S. Çan Üretim ve İşletme Kooperatifine 12 (oniki) ay süre ile bedelsiz olarak kullanım hakkının verilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. ve 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Mustafa ERDEM, Mehmet MEŞE, Aşkın KÖSE, Sevcel ARSLAN, İsmail ÜNAL, Selim YASA ve Ayşe Nursevim TÜRER KABUL, Şevki DEMİR, Burhan YILDIZ, Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Yılmaz ÖZEN ve Alparslan Kürşad ÇETİN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

 

 

Bülent ÖZ                                          Mehmet MEŞE                      Mustafa ERDEM

Meclis Başkanı                                  Meclis Kâtibi                           Meclis Kâtibi

 

WhatsApp WhatsApp Hattı