0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

MART 2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2022 » MART 2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi                       : 01.03.2022 Salı günü saat 18:30

Mart Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                                  : Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu                          : Başkan dâhil 16 üye

CHP Üyeleri                         AKP Üyeleri                      MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN               1-Yeşim BAYRAM         1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                 3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                4-Burhan YILDIZ

5-Mehmet MEŞE                   5-Alparslan Kürşad ÇETİN

6-Mustafa ERDEM

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

Toplantıya Katılmayan Üye  : Mustafa DURGUT (İzinli)

 

2022/11  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

MADDE 3- EVRAK TASTİK ÜCRETİ (K.D.V. DAHİL)
3.12 –  Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim Ücreti (Bağımsız Bölüm Başına)         125,00 TL

 

Çan Belediyesi 2022 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü MADDE 3. Evrak Tasdik Ücreti başlığı altına “Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim Ücreti (Bağımsız Bölüm Başına)” ücreti şeklinde madde eklenmesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

 

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Ramazan AYDIN, Harun ARSLAN, Mustafa ERDEM, Aşkın KÖSE, Mehmet MEŞE,  Sevcel ARSLAN, İsmail ÜNAL, Selim YASA ve  Ayşe Nursevim TÜRER KABUL, Burhan YILDIZ, Şevki DEMİR, Yeşim BAYRAM, Yılmaz ÖZEN ve Alparslan Kürşad ÇETİN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

2022/12  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Madde 44 Marangoz Atölyesi Gelir Ücret Tarifesi (K.D.V Dahil) Yeni Ücret Eski Ücret
2.1 Piknik Masası 1.100,00 TL    600,00 TL
2.2 Demir Ayaklı Ahşap Sırt Dayamasız Bank    650,00 TL    400,00 TL
2.3 Demir Ayaklı Ahşap Sırt Dayamalı Bank    750,00 TL    450,00 TL
2.4 Kameliya 9m² 7.500,00 TL 5.500,00 TL
2.5 Demir Ayaklı Sallanır Çöp Kovası    300,00 TL    200,00 TL
2.6 Çatılı Piknik Masası 2.500,00 TL  

Çan Belediyesi 2022 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinde yukarıda gösterildiği şekilde değişiklik yapılması ve ek madde eklenmesi (Marangoz Atölyesi) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

 

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Ramazan AYDIN, Harun ARSLAN,Mehmet MEŞE, Mustafa ERDEM, Sevcel ARSLAN, Aşkın KÖSE, İsmail ÜNAL,Seim YASA,Ayşe Nursevim TÜRER ve Yılmaz ÖZEN KABUL, Şevki DEMİR, Burhan YILDIZ, Yeşim BAYRAM ve Alparslan Kürşad ÇETİN  RED oyu kullanmışlardır.

 

2022/13  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ(m2) ADRES İMAR DURUMU
Karşıyaka 494 437   363,50 Teknik Sokak Konut Alanı
Karşıyaka 430 162 1931,98 Çavuşköy Sokak Konut Alanı
İstiklal 370     1 1967,63 Ş.Mustafa Kaya Cad. Konut Alanı

Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince kat karşılığı verilip verilemeyeceğinin ve kat karşılığı verilmesi halinde iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 ve 69. maddelerine istinaden meclis üyelerince işaretle yapılan oylama neticesinde red edilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oy çokluğuyla karar verildi.

 

Yapılan oylamada ;Bülent ÖZ, Ayşe Nursevim TÜRER ve Aşkın KÖSE KABUL, Ramazan AYDIN, Harun ARSLAN, Mustafa ERDEM, Mehmet MEŞE,  Sevcel ARSLAN, İsmail ÜNAL, Selim YASA, Burhan YILDIZ, Şevki DEMİR, Yeşim BAYRAM, Yılmaz ÖZEN  ve Alparslan Kürşad ÇETİN  RED oyu  kullanmışlardır.

 

2022/14  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

2022 mali yılında belediyemizde boş bulunan 1 tekniker ve 1 eğitmen kadrosunda tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile personel çalıştırılması düşünülmektedir. 2022 mali yılında Belediyemiz bünyesinde tam zamanlı hizmet sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak 1 tekniker personel için aylık net ücretinin 4.254,00TL ve  1 eğitmen personel için aylık net ücretinin 4.254,000TL olarak belirlenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Meclisimizce de uygun bulunarak, yapılan açık oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Mustafa ERDEM, Aşkın KÖSE, Mehmet MEŞE, Sevcel ARSLAN,İsmail ÜNAL, SelimYASA, Ayşe Nursevim TÜRER ve Yılmaz ÖZEN KABUL, Yeşim BAYRAM ve Burhan YILDIZ ÇEKİMSER, Şevki DEMİR, ve Alparslan Kürşad ÇETİN RED oyu kullanmışlardır.

 

2022/15  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

MADDE 10 İŞGAL HARCI Kanuni Tarife Grup / Harcın Tutarı (TL)
İşgalin türü ve Yapıldığı Yer En Az En Çok 1 2 3 4
1. 52nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde 0,5 2,5 2,22 0 0 0

Çan Belediyesi 2022 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinde (İşgaliye Harçları) yukarıda gösterildiği şekilde değişiklik yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

 

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Ramazan AYDIN, Harun ARSLAN, Mehmet MEŞE, Mustafa ERDEM, Sevcel ARSLAN, Aşkın KÖSE, İsmail ÜNAL ve  Ayşe Nursevim TÜRER KABUL, Şevki DEMİR, Burhan YILDIZ ve Alparslan Kürşad ÇETİN RED, Yeşim BAYRAM, Yılmaz ÖZEN ve Selim YASA ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

2022/16  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

MADDE 8- PAZAR YERLERİ ENERJİ KULLANIM ÜCRETİ
8.1 –  Süt ve Süt Ürünleri- Et ve Tavuk Ürünleri Peronları vb. Dolap Başı Haftalık  

20,00TL

8.2 Pazar Yerleri Peronları ilk Parsel Haftalık   5,00 TL
8.3 İlk Parselden Sonra  İlave Her Parsel Başına Ek   2,50 TL

Çan Belediyesi 2022 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinde Zabıta Müdürlüğüne ait ücret tarifeleri başlığı altına “ Pazaryeri Enerji Kullanım Ücretleri ”  şeklinde ek madde eklenmesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

 

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Ramazan AYDIN, Harun ARSLAN, Mustafa ERDEM, Aşkın KÖSE, Sevcel ARSLAN, İsmail ÜNAL,  Ayşe Nursevim TÜRER ve Yılmaz ÖZEN KABUL, Selim YASA RED, Mehmet MEŞE,  Burhan YILDIZ, Yeşim BAYRAM  ve Alparslan Kürşad ÇETİN ÇEKİMSER, oyu kullanmışlardır.

 

 

 

 

 

Bülent ÖZ                                          Mehmet MEŞE                      Mustafa ERDEM

Meclis Başkanı                                  Meclis Kâtibi                           Meclis Kâtibi

WhatsApp WhatsApp Hattı