0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

KASIM 2023 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2023 » KASIM 2023 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.
ÇAN BELEDİYESİ
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi : 07.11.2023 Salı günü saat 18:30
Kasım Ayı Olağan Toplantısı
Meclis Başkanı : Belediye Başkan Vekili Harun ARSLAN
Meclis Üye Durumu : Başkan dâhil 15 üye

CHP Üyeleri AKP Üyeleri MHP Üyeleri
1- Ramazan AYDIN 1-Yeşim BAYRAM 1-Yılmaz ÖZEN
2- Sevcel ARSLAN 2-Mustafa DURGUT
3- Mehmet MEŞE 3-Şevki DEMİR
4- Mustafa ERDEM 4-Burhan YILDIZ
5- İsmail ÜNAL 5-Alparslan Kürşad ÇETİN
6- Selim YASA
7- Ayşe Nursevim TÜRER
8- Fikret ÇETİN

Toplantıya Katılmayan Üyeler : Ramazan AYDIN

59 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

Meclis başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek günlük huzur hakkı ücretinin Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında huzur hakkı ücretinin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
60 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

Zabıta ve itfaiye personeline günün 24 saatinde gece ve gündüzlü görevleri için ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretleri aylık brüt olarak 2024 Merkezi Bütçe Kanunu’nun K cetvelinde belirtilen miktarın %100’nün Zabıta ve İtfaiye Müdürüne, %99’u Zabıta ve İtfaiye Amirine , %98’i Zabıta Komiseri, Komiser Yardımcısı ve İtfaiye Çavuşuna , %97’si Zabıta Memurları, İtfaiye Eri ve Şoförlerine 01.01.2024 tarihinden itibaren belirtilen oranlar üzerinden verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

61 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

2024 Mali Yılı Vergi, Harçlar ve Gelir Ücret Tarifelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oybirliğiyle karar verildi.

62 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

2024 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile Gelir ve Gider Bütçesi taslağının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oybirliğiyle karar verildi.

63 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

Afet İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması oyçokluğu ile karar verildi.
64 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

Çan Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi Kuruluşu (ÇANKUT), Görev, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği’nin KABULÜNE oy çokluğu ile karar verildi.

65 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması oybirliği ile karar verildi.

66 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

2023 Mali Yılı Ek bütçe teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

WhatsApp WhatsApp Hattı