0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Ana Sayfa » Duyurular » İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 629 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanda Çanakkale İdare Mahkemesi’nin E:2016/1179, K:2017/1268 sayılı emsal kararı ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 25.12.2020 tarih ve 2020/300 sayılı kararı doğrultusunda düzenleme yapılmasına ilişkin 17357642 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 17392289 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifleri Belediye Meclisimizin 07.06.2022 tarih ve 2022/35 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

908c6cff-6245-4a81-baa6-98b274316ac8
630205c3-18aa-4de9-b25a-d164f4d3d28b

WhatsApp WhatsApp Hattı