0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

HAZİRAN 2023 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2023 » HAZİRAN 2023 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi                       : 06.06.2023 Salı günü saat 18:30

Haziran Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                                  : Belediye Başkan Vekili Harun ARSLAN

Meclis Üye Durumu                          : Başkan dâhil 15 üye

 

CHP Üyeleri                          AKP Üyeleri                      MHP Üyeleri

1- Ramazan AYDIN              1-Yeşim BAYRAM         1-Yılmaz ÖZEN

2- Sevcel ARSLAN               2-Mustafa DURGUT

3- Mehmet MEŞE                  3-Şevki DEMİR

4- Mustafa ERDEM               4-Burhan YILDIZ

5- İsmail ÜNAL                     5-Alparslan Kürşad ÇETİN

6- Selim YASA

7- Ayşe Nursevim TÜRER

8- Fikret ÇETİN

 

2023/40 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi 2023 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü başlığı altında yer alan “Madde:2 Marangoz Atölyesi Ücretlerinde” yukarıda gösterildiği şekilde değişiklik yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

 

2023/41 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

  Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi 554 ada, 260 nolu parsel(265,15m2 )  ile Gönül YILDIRIM’a ait olan Karşıyaka Mahallesi  554 ada, 262 nolu  parselde bulunan ve inşaatı devam eden kat irtifaklı 1 Nolu Bağımsız Bölüm Asma Kat eklentili (113.82m2) işyerinin  takas işleminin gerçekleşebilmesi için emlak beyan değerlerinin takas işlemine esas Belediye parselinin değerinin takasa tabi bir  nolu bağımsız bölüm asma kat eklentili işyerinden daha az olması, takas işleminin encümende görüşülmesi esnasında işyeri inşaatının yüzde yüz tamamlanmış olması şartı ile  Belediye Encümenimize takas yetkisi  verilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin e bendi gereğince KABULÜNE oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

Harun ARSLAN                                Mehmet MEŞE                      Mustafa ERDEM

Belediye Başkan Vekili                     Meclis Kâtibi                         Meclis Kâtibi

WhatsApp WhatsApp Hattı