0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

EYLÜL 2023 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2023 » EYLÜL 2023 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

     T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi                       : 05.09.2023 Salı günü saat 18:30

Eylül Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                                  : Belediye Başkan Vekili Harun ARSLAN

Meclis Üye Durumu                          : Başkan dâhil 15 üye

 

CHP Üyeleri                          AKP Üyeleri                      MHP Üyeleri

1- Ramazan AYDIN              1-Yeşim BAYRAM         1-Yılmaz ÖZEN

2- Sevcel ARSLAN               2-Mustafa DURGUT

3- Mehmet MEŞE                  3-Şevki DEMİR

4- Mustafa ERDEM               4-Burhan YILDIZ

5- İsmail ÜNAL                     5-Alparslan Kürşad ÇETİN

6- Selim YASA

7- Ayşe Nursevim TÜRER

8- Fikret ÇETİN

 

   Toplantıya Katılmayan Üye           : Şevki DEMİR (İzinli)

 

 

 

2023/46 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

 

Karşıyaka Mahallesi 687 ada 41 nolu parselde nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32. maddesine istinaden Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi gereğince KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.

 

2023/47 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

 

1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planlarına yapılan itirazlara ilişkin plan değişiklikleri yapılması teklifinin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin (b) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesine istinaden Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde İmar Komisyonuna havale edilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi gereğince KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.

 

2023/48 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

 

Fatih Mahallesi 731 ada 34,35 ve 39 nolu parsellerde nazım ve uygulama imar planı değişliği teklifinin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin (b) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32 maddesine istinaden Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde İmar Komisyonuna havale edilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi gereğince KABULÜNE oybirliği ile  karar verildi

 

 

 

2023/49 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

 

Belediye Meclisinin 07.06.2023 tarih ve 2022/37 sayılı kararı ile kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliği’nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi gereğince KABULÜNE oybirliği ile  karar verildi.

 

2023/50 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

 

Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarih ve 2023/32 sayılı kararı ile kurulan Afet İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi gereğince KABULÜNE oybirliği ile  karar verildi

 

2023/51 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

 

12.08.2023 tarih ile 32277 Saylı Resmi Gazete yayınlanan Otopark Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe istinaden otopark bedellerinin tespitinin İlgili Yönetmelik hükmü ve 29.08.2023 tarih ve 2373 sayılı Başkanlık Oluruna istinaden Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi gereğince KABULÜNE oybirliği ile  karar verildi.

 

2023/52 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

 

AS- TUR Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından Belediyemize bir adet araç hibe edilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (i) bendi ve 18. maddesinin (g) bendi ile 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesine istinaden KABULÜNE,Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

 

2023/53 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Seramik Mahallesi 203 ada 7 ve 15 nolu parsellerde nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32. maddesine istinaden Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde İmar Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi gereğince KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Harun ARSLAN                                           Mehmet MEŞE                      Mustafa ERDEM

Belediye Başkan Vekili                                 Meclis Kâtibi                         Meclis Kâtibi

 

 

 

 

 

WhatsApp WhatsApp Hattı