0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

ENCÜMEN

Ana Sayfa » ENCÜMEN

15.10.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

15.10.2019 TARİHLİ 2019/176 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Muş/Malazgirt/Yaramış köyü nüfusuna kayıtlı Makbule KARTAL’ın Belediye Başkanlığına yapmış olduğu aceze aylığı yardımı talebinin reddinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

15.10.2019 TARİHLİ 2019/177 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

  Çanakkale/Yenice/Kurtuluş Mahallesi nüfusuna kayıtlı Hayriye CÜCE’nin muhtaç durumda bulunduğundan aylık 50,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

15.10.2019 TARİHLİ 2019/178 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Huriye CAN adına tahsis edilen G-36 nolu parselin talibi olan Recep BALCI’ya devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

15.10.2019 TARİHLİ 2019/179 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesindeki pafta 24, ada 505, parsel 45’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı 1/1000 ölçekli onaylı uygulamalı 19L-I imar planına göre yola isabet ettiğinden bedelsiz olarak yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

08.10.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08.10.2019 TARİHLİ 2019/176 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediye Encümenimiz 08.10.2019 tarihinde 38.toplantısını yapmış olup, gündemde görüşülecek konu olmadığından karar alınmamıştır.

01.10.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01.10.2019 TARİHLİ 2019/174 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, 20MIII pafta, 372 ada, 13 parselde bulunan 19,36 m2 miktarındaki artık arsayı toplam 6.500,00TL bedel mukabilinde talibi Adıgüzel AKTAŞ’a pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.  maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2019 TARİHLİ 2019/175 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından 06.03.2018 tarihinde düzenlenen zabıt varakasında 17 ZG 092 nolu plaka sehven 17 HG 092 olarak yazıldığından; 06.03.2018 tarih ve 2018/44 sayılı Belediye Encümen Kararı ile Saffet İNAN adına tanzim edilen 259,00 TL idari para cezası verilen kararın iptal edilerek, 17 ZG 092 plakalı araç sahibi Filiz CEVHER’in 259,00 TL idari para cezasıyla cezalandırılmasının 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.09.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24.09.2019 TARİHLİ 2019/170 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Hanife SARIDAL adına tahsis edilen F-20-21 nolu parsellerin talibi olan Aysun ÇAN ’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.09.2019 TARİHLİ 2019/171 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Metin ÇAN adına tahsis edilen F-73-74 nolu parsellerin talibi olan oğlu Koray ÇAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.09.2019 TARİHLİ 2019/172 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Vaiz Mustafa Sokak No:9/A adresinde faaliyet gösteren müstecirliğini Cahit AKDEMİR’in yaptığı Pehlivan Kardeşler Orta Kahve isimli işyerine 14.09.2019 tarihinde ilçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan kontrollerde adı geçen işyeri sahibi Cahit AKDEMİR’in 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6. maddesinin c bendi gereğince 1.822,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

24.09.2019 TARİHLİ 2019/173 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2020 (2021–2022) Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Taslakları incelenerek, Gelirlerin 70.000.000,00TL Giderlerin 70.000.000,00TL olduğu görülmüştür. Bütçe taslağının Belediye Başkanlığından geldiği şekliyle tasdik edilerek Belediye Muhasebe Usul Tüzüğünün 11. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

17.09.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17.09.2019 TARİHLİ 2019/166 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Hanife SARIDAL adına tahsis edilen F-22-23 nolu parsellerin talibi olan Rafet ÖZKAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.09.2019 TARİHLİ 2019/167 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 18 pafta, 202 ada, 17 ile 21 no’lu taşınmazların 1/1000 ölçekli 18L-I uygulamalı imar paftamıza uygun olarak tevhid edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

17.09.2019 TARİHLİ 2019/168 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 611 (eski 59) ada, 46 nolu parsel de 1/3 hissesi Naşide GÜVEN, 2/3 hissesi Ayten ÇUHACI adlarına kayıtlı taşınmaz kısmen yol ve park alanında kaldığından kamulaştırma kararı alınmış olup, kamulaştırma bedeli olarak belirlenen miktar ödeme emri belgesi ile taraflara ödenmiş olduğundan dolayı, belediyemiz adına tapuda kayıt ve tescil işlemlerinin tamamlanmasının encümenimizce de uygun bulunduğu hk.

 

 

17.09.2019 TARİHLİ 2019/169 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 4 pafta, 554 ada, 59 parsel 03.08.1990 onay tarihli 1/1000 ölçekli 18M-I onaylı imar planımıza uygun olarak bedelsiz yol, yeşil ve park alanına terki yapılarak (5) beş’e ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

10.09.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10.09.2019 TARİHLİ 2019/160 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 Çanakkale/Çan/Terzialan nüfusuna kayıtlı Emine CANTİMUR’un Belediye Başkanlığına yapmış olduğu aceze aylığı yardımı talebinin reddinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

10.09.2019 TARİHLİ 2019/161 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Fatma ÖZ adına tahsis edilen F-28 nolu parselin talibi olan Sedat SÖNMEZ’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.09.2019 TARİHLİ 2019/162 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 20L-IV pafta, 511 ada, 45 parselde kayıtlı bulunan 997,47 m2 lik taşınmazın 232,51 m2 lik kısmı yol alanında kalmakta olduğundan 50.000,00TL bedel mukabilinde pazarlıkla satın alınarak kamulaştırılmasının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 Sayılı Kanunla ile değişik  8.  maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

10.09.2019 TARİHLİ 2019/163 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

     Çanakkale/Çan/Büyükpaşa Köyü nüfusuna kayıtlı Cansel DEMİR’in Belediye Başkanlığına yapmış olduğu aceze aylığı yardımı talebinin reddinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

10.09.2019 TARİHLİ 2019/164 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 Çanakkale/Çan/Terzialan nüfusuna kayıtlı Esra CANTİMUR’un Belediye Başkanlığına yapmış olduğu aceze aylığı yardımı talebinin reddinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

10.09.2019 TARİHLİ 2019/165 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj atıklarının kaynağında evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işinin yapılan pazarlık usulü ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Çan Geri Dönüşüm Atık Değerlendirme ve Nak. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti adına Hasan UZ’a yıllık 5.100,00TL (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

03.09.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03.09.2019 TARİHLİ 2019/155 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Yenice/Çal Köyü nüfusuna kayıtlı Şükran ÖZTÜRK’ün muhtaç durumda bulunduğundan aylık 50,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.09.2019 TARİHLİ 2019/156NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

     Çanakkale/Çan/Yaya Köyü nüfusuna kayıtlı Eylem TÜRKAN’ın muhtaç durumda bulunduğundan aylık 50,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.09.2019 TARİHLİ 2019/157 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi S.S. 95 nolu Çan İşçi ve Öğrenci Servis Hiz. Mot. Taş. Kooperatifi’nde çalışan Fahrettin ERGİN’in  17 S 5043 plakalı servis hattını ve aracını eşi Aynur ERGİN’e devir etmesinin Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.09.2019 TARİHLİ 2019/158 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/4 maddesine aykırı hareket eden Doğukan KILINÇ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 320,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.09.2019 TARİHLİ 2019/159 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden Kazdağı Mikronize Mad. Turz. San. Ltd.Şti’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

27.08.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27.08.2019 TARİHLİ 2019/152 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi N:46/3 adreslerinde bulunan işyerinin açık artırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek teklifte bulunan Erenler Camii ve Müştemilatlarını Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Ahmet BORAN’a 4 ay süre ile aylık kirası 110.00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.08.2019 TARİHLİ 2019/153 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj atıklarının kaynağında evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesinin işinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 27/08/2019 tarihinde yapılan pazarlık usulü ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek,  tekrar muhammen bedel ve geçici teminat üzerinden 10.09.2019 Salı günü saat 15:00‘de pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.08.2019 TARİHLİ 2019/154 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Encümeni huzurunda 27.08.2019 tarihinde saat 15:00’de ihalesi yapılan Belediyemiz kademesinde hurda durumda bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış 15.000 kg miktarında hurda demir satışı açık artırma usulü ihalesinde tabi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49. Maddesine gereğince uygun bulunduğu hk.  

20.08.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

20.08.2019 TARİHLİ 2019/145  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet (Seramik) Mahallesi, 18 pafta, 202 ada, 21 parselde bulunan 5,90 m2 miktarındaki artık arsa toplam 3.000,00TL bedel mukabilinde talibi Nasi SERT’e pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.  maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.08.2019 TARİHLİ 2019/146  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj atıklarının kaynağında evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51. maddesi gereği pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına, İhalesinin 27.08.2019 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

20.08.2019 TARİHLİ 2019/147  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 20L-III pafta, 520 ada, 467 parselde kayıtlı bulunan 114,00 m2 miktarında ½ hisse Halil İbrahim ÇANDARLI ile ½ hisse Arif ÇANDARLI adlarına kayıtlı taşınmazın tamamı yolda kaldığından 25.000,00TL bedel mukabilinde pazarlıkla satın alınarak kamulaştırılmasının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 Sayılı Kanunla Değişik 8. Maddesi ile değişik  8.  maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

20.08.2019 TARİHLİ 2019/148  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal (Karşıyaka) Mahallesi 20L-III pafta, 521 ada, 468 parselde kayıtlı bulunan 827,00 m2 miktarında ½ hisse Halil İbrahim ÇANDARLI ile ½ hisse Arif ÇANDARLI adlarına kayıtlı taşınmazın tamamı park alanında kaldığından 175.000,00TL bedel mukabilinde pazarlıkla satın alınarak kamulaştırılmasının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 Sayılı Kanunla Değişik 8. Maddesi ile değişik 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.08.2019 TARİHLİ 2019/149  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi Dr.H. İbrahim Bodur Caddesi No:26/A adresinde fırın işletmeciliği yapmakta olan Ahmet Cemaleddin KIZILCIK’ ın Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/20 maddesine aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince 320,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

20.08.2019 TARİHLİ 2019/150 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi üzerinde fırın işletmeciliği yapmakta olan Serdar ARLI’nın Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/20 maddesine aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince 320,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

20.08.2019 TARİHLİ 2019/151  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Mehmet KARA adına tahsis edilen D-94 nolu parselin talibi olan Merve GÖRE’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

06.08.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

06.08.2019 TARİHLİ 2019/140 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesi tapuda 86 ada, 9 parselde kayıtlı inşaatla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca hazırlanan inceleme raporları ve İl Yapı Denetim Komisyonunca alınan komisyon kararlarının değerlendirilmesi neticesinde yapının Şantiye Şefi Mustafa KUŞKU’ya 4.649,14TL idari para cezası verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

06.08.2019 TARİHLİ 2019/141 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi tapuda 86 ada, 9 parselde kayıtlı inşaatla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca hazırlanan inceleme raporları ve İl Yapı Denetim Komisyonunca alınan komisyon kararlarının değerlendirilmesi üzerine yapının Yapı Müteahhidi Selami GÜÇLÜ’ye  4.649,14TL idari para cezası verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

06.08.2019 TARİHLİ 2019/142 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

06.08.2019 TARİHLİ 2019/143 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 5/8 maddesine aykırı hareket eden Halil İbrahim ŞAHİN’e köpek ve köpek barınağı ile tavuk ve tavuk barınaklarını kaldırması için 15 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

06.08.2019 TARİHLİ 2019/144 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde İdris SANDIK adına tahsis edilen D-31 nolu parselin talibi olan Hediye DEMİREL’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

30.07.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

30.07.2019 TARİHLİ 2019/135 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 

 

Çan Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj atıklarının kaynağında evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesinin işinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 30/07/2019 tarihinde yapılan açık artırma usulü ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek ihalenin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Devlet İhale  Kanunu’nun 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

30.07.2019 TARİHLİ 2019/136 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi N:46/3 adreslerinde bulunan  işyerinin 4 ay süre ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 27.08.2019 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

30.07.2019 TARİHLİ 2019/137 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 

 

            İlçemiz sınırları içerisinde  S.S. 95 nolu Çan İşçi ve Öğrenci Servis Hiz. Mot. Taş. Kooperatifinde çalışan Hüseyin KÜÇÜK’ün  servis hattını ve  17 S 5004 nolu  plakayı İsmail KARGIN’a devir etmesinin Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

30.07.2019 TARİHLİ 2019/138 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 

 

            İlçemiz mahallelerindeki cadde ve sokaklarında kullanılan çok eskimiş çöp konteynırlarının değiştirilmesi için 770 lt’lik konteynırlardan 150 adet Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasının uygun bulunduğu hk.

 

30.07.2019 TARİHLİ 2019/139 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 

 

Belediyemiz Encümeni huzurunda 06.08.2019 tarihinde saat 15:00’de ihalesi yapılacak olan belediyemiz kademesinde hurda durumda bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış olan tahmini toplam 15.000kg miktarında hurda demir satış ihalesinin ihale şartnamesi ve ilanındaki tarihlerin sehven hatalı yazılmasıyla nedeniyle 2886 Sayılı Kanun’un 20. Maddesi gereğince ihalesinin iptal edilerek, ihalesinin tekrar muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 27.08.2019 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

 

 

 

20.07.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

 

 

20.07.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 

 

20.07.2019 TARİHLİ 2019/133 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 20.07.2019 tarihinde gerçekleştirilen Çan Belediyesi 8. Yağlı Pehlivan Güreşlerinde, güreş sahası içerisinde yapılan  2020 yılı 9. Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağalık ihalesinin muhammen bedel ve geçici teminat üzerinden 20/07/2019 tarihinde yapılan açık artırma usulü  ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesinin 2886 Sayılı Devlet ihale Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

23.07.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 

 

23.07.2019 TARİHLİ 2019/134 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Levent ÇİFTÇİ adına tahsis edilen D-87-88 nolu parsellerin talibi olan Sait YILDIRIM’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

16.07.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  

 

16.07.2019 TARİHLİ 2019/131 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 8.Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerlerinin pazarlık (Artırma) usulü yapılan ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan  Hasan DUYGU’a peşin ödeme koşuluyla 30.250,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 sayılı kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.07.2019 TARİHLİ 2019/132 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 554 ada, 260 parselde bulunan artık arsayı satın alan Gönül YILDIRIM adına vekâleten Mahmut İsmail UYSAL ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

09.07.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  

 

09.07.2019 TARİHLİ 2019/128 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

              Belediyemiz kademesinde hurda durumda bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış tahmini toplam 15.000kg miktarında hurda demirin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 06.08.2019 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

09.07.2019 TARİHLİ 2019/129 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz mücavir sahası içinde kalan İlçemiz Yaya Köyünde tapunun 8 pafta, 795 nolu  parselin 4’e (dört’e) ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanununun 16 ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin  13. ve 15. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

09.07.2019 TARİHLİ 2019/130 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizce düzenlenecek olan Geleneksel Deve Güreşleri etkinliklerinde Belediye Başkanı Bülent ÖZ, Belediye Meclis Üyeleri Harun ARSLAN, İsmail ÜNAL ve Mustafa ERDEM’in tertip komitesinde görev yapmalarının uygun bulunduğu hk.

 

02.07.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  

 

02.07.2019 TARİHLİ 2019/122 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

                 Balıkesir/Gönen/Geyikli Köyü nüfusuna kayıtlı Kazım MANDACI’ nın kendisinin ve eşinin engelli maaşı aldığı (480,00TL + 480,00TL), geçimini engelli maaşı ve Sosyal Yardımlar Vakfının desteği ile sağladığı tespit edildiğinden aceze aylığı talebinin reddine 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2019 TARİHLİ 2019/123 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj atıklarının kaynağında evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 30.07.2019 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

02.07.2019 TARİHLİ 2019/124 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta 20L-IV, 19L-I, ada 622, parsel 30’da kayıtlı taşınmaz malikinin tabii zeminden kotlandırma talep etmesi üzerine; Belediyemiz 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyelerden olduğundan, 3194 Sayılı İmar Kanununa istinaden 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 12. maddesi gereğince tabii zeminden kotlandırma yapılmasının uygun bulunduğu hk.

02.07.2019 TARİHLİ 2019/125 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 24 pafta, 202 adada bulunan, 18 ve 19 nolu  parsellerin 1/1000 ölçekli 18L-II Uygulamalı İmar Paftamıza uygun olarak bedelsiz olarak yola terkleri yapıldıktan sonra tevhiden (2) iki’ ye ifraz edilmelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddeler ile, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2019 TARİHLİ 2019/126 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 20.07.2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan  Çan Belediyesi 8. Yağlı Pehlivan Güreşlerinde, güreş sahası içerisinde yapılacak olan  2020 yılı 9. Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağalık ihalesinin muhammen bedel ve geçici teminat üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 20.07.2019 Cumartesi günü saat: 15.00’ de güreş sahası içerisinde Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

02.07.2019 TARİHLİ 2019/127 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 8. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerleri ihalesi muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51/a  maddesi gereğince pazarlık (arttırma) usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 16.07.2019 Salı Günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

25.06.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  

 

25.06.2019 TARİHLİ 2019/119 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

           

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 554 ada, 260 parselde bulunan 265,08m2 miktarındaki artık arsanın taliplisi Gönül YILDIRIM adına vekâleten Mahmut İsmail UYSAL’a 265.000,00TL bedel mukabilinde satışının 3194 Sayılı İmar Kanunun 17. maddesi ve 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

25.06.2019 TARİHLİ 2019/120 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz 2019 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 26 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 2.453.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ve 38. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

25.06.2019 TARİHLİ 2019/121 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddesinde bulunan Fabrika kapısı kısımlarında  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, kavun çardağı açma talebinde bulunan Lütfiye KAYA’ya 2.500,00 TL (KDV dahil) bedel mukabilinde azami 6*3 m2 ebatlarında olmak üzere karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

18.06.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  

 

18.06.2019 TARİHLİ 2019/116 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11 maddesine aykırı hareket eden Necmi KAŞIKÇI’nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 320,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

 

18.06.2019 TARİHLİ 2019/117 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddesinde bulunan Fabrika kapısı kısımlarında  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz,kavun çardağı açma talebinde bulunan Cemali KAYA’ya 2.500,00 TL (KDV dahil) bedel mukabilinde azami 6*3 m2 ebatlarında olmak üzere karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.06.2019 TARİHLİ 2019/118 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi S.S. 95 nolu Çan İşçi ve Öğrenci Servis Hiz. Mot. Taş. Kooperatifinde çalışan Ferudun CAN’ın  servis hattını ve  17 S 5019 nolu  plakayı Nejla ERSİN’e devir etmesinin Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.06.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  

 

11.06.2019 TARİHLİ 2019/112 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 1 pafta, 209 ada, 431, 430 ve 18  nolu parsellerin 1/1000 ölçekli 20L-II Uygulamalı İmar Paftamıza uygun olarak bedelsiz olarak yola terklerinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddeler ile, 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

11.06.2019 TARİHLİ 2019/113 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7/108 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde n en yüksek fiyat teklifinde bulunan Şafak KILIÇ’a  6 ay süre ile ve aylık kirası 400,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

11.06.2019 TARİHLİ 2019/114 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7/101 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde Çan Çevre Derneği adına en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hasan KILIÇAL’ a  6 ay süre ile ve aylık kirası 70,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

11.06.2019 TARİHLİ 2019/115 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7/111 nolu işyerinin  muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 11.06.2019 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

28.05.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

 

28.05.2019 TARİHLİ 2019/111 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimizin 08/05/2012 tarih ve 2012/5-31 sayılı kararı gereğince, İlçemizin tanıtımını sağlamak ve İlçemizdeki sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı hareketlendirmek amacıyla, Belediyemiz tarafından planlanıp düzenlenerek yapılacak olan Ata Sporumuzun 8. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri’nin yapılış takviminin ve tertip komitesinde görev yapacak kişilerin belirlenmesinin ve 8. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinliklerinin 20.07.2019 Cumartesi günü yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 14 ve 15. maddeleri gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk.   

21.05.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  

21.05.2019 TARİHLİ 2019/107 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 19M-I pafta, 553 ada, 226 ile 227 no’lu taşınmazların 1/1000 ölçekli 19M-I onaylı uygulamalı imar paftamıza uygun olarak tevhit edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

21.05.2019 TARİHLİ 2019/108 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemizde her yıl geleneksel olarak 3-4-5 Haziran tarihlerinde yapılmakta olan İlkbahar Panayırının bu yıl başlangıcı Ramazan Bayramı Arefesi ve Hafta Pazarı olan 3 Haziran Pazartesi gününe gelmesinden dolayı, panayır tarihinin 5-6-7 Haziran olarak değiştirilmesinin 5393 Sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

21.05.2019 TARİHLİ 2019/109 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi tapuda 40 ada, 28 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca hazırlanan inceleme raporları ve İl Yapı Denetim Komisyonunca alınan komisyon kararlarının değerlendirilmesi üzerine yapının yapı Müteahhidi Esbil Yapı İnş. Eml. Tur. Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası Sicil No: Çanakkale 6202) 3194 Sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereğince 4.649,14TL (dörtbinaltıyüzkırkdokuzliraondörtkuruş) idari para cezası verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

 

21.05.2019 TARİHLİ 2019/110 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi tapuda 40 ada, 28 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca hazırlanan inceleme raporları ve İl Yapı Denetim Komisyonunca alınan komisyon kararlarının değerlendirilmesi üzerine yapının şantiye şefi Fikret ÇOPUROĞLU’na 3194 Sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereğince 4.649,14TL (dörtbinaltıyüzkırkdokuzliraondörtkuruş) idari para cezası verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

14.05.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  

14.05.2019 TARİHLİ 2019/100 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ile 03.06.2019 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 4 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

14.05.2019 TARİHLİ 2019/101 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ile 03.06.2019 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 9 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

14.05.2019 TARİHLİ 2019/102 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ile 03.06.2019 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 14 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

14.05.2019 TARİHLİ 2019/103 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 08/05/2012 tarih ve 2012/5-31 sayılı kararı gereğince, İlçemizin tanıtımını sağlamak ve İlçemizdeki sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı hareketlendirmek amacıyla, Belediyemiz tarafından planlanıp düzenlenerek yapılacak olan Ata Sporumuzun 8. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri’nin yapılış takviminin ve tertip komitesinde görev yapacak kişilerin belirlenmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 14 ve 15. maddeleri gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk.   

14.05.2019 TARİHLİ 2019/104 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Seramik Mahallesi Hulusi Damgacıoğlu Caddesinde bulunan Avcılar Kulübü önünde belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açma talebinde bulunan İsmail AYDIN’a  2.500,00TL. (KDV dahil) bedel mukabilinde azami 6*3 m2 ebatlarında olmak üzere karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14.05.2019 TARİHLİ 2019/105 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No: 7/101, No:7/108 ve No:7/111 adresindeki 3 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 11.06.2019 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

14.05.2019 TARİHLİ 2019/106 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Mahallesi Çan Lisesi önünde bulunan bankamatik kullanım amaçlı ATM yerini 3 yıllığını kiralayan Türkiye Halk Bankası A.Ş’nin kira süresi 31.05.2019 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere yıllık kirasının (KDV Dahil) 10.500,00TL olmak üzere 3 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  

07.05.2019 TARİHLİ 2019/83 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ile 03.06.2019  tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 4 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, tekrar  2886 Sayılı Kanun’un 51.  maddesi  gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına, İhalesinin 14.05.2019 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının   uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/84 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ile 03.06.2019  tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 9 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, tekrar  2886 Sayılı Kanun’un 51.  maddesi  gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına, İhalesinin 14.05.2019 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının   uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/85 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ile 03.06.2019  tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 14 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, tekrar  2886 Sayılı Kanun’un 51.  maddesi  gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına, İhalesinin 14.05.2019 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının   uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/86 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Atatürk Caddesi Sümerbank önünde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açma talebinde bulunan Cengiz SÖKEN’ e  2.500,00 TL. (KDV dahil) bedel mukabilinde azami 6*3 m2 ebatlarında olmak üzere karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/87 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Mesut Hulki Önür Caddesi Termal Konutları Evleri karşısında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açma talebinde bulunan Cengiz SÖKEN’ e  2.500,00 TL. (KDV dahil) bedel mukabilinde azami 6*3 m2 ebatlarında olmak üzere karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/88 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Fatih Mahallesi, Kalebodur Caddesinde bulunan Akşemsettin Camii karşısında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açma talebinde bulunan Hüseyin KARTAL’a  2.500,00 TL. (KDV dahil) bedel mukabilinde azami 6*3 m2 ebatlarında olmak üzere karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/89 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Şehit Mustafa Kaya Caddesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı köşesinde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açma talebinde bulunan Aykut KESKİN’ e  2.500,00 TL. (KDV dahil) bedel mukabilinde azami 6*3 m2 ebatlarında olmak üzere karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/90 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi, Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddesinde bulunan Çan Lisesi önünde  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açma talebinde bulunan Erol PULLU’ ya 2.500,00 TL. (KDV dahil) bedel mukabilinde azami 6*3 m2 ebatlarında olmak üzere karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/91 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Mesut Hulki Önür Caddesinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi önünde  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açma talebinde bulunan Nazif BODUR’a 2.500,00 TL. (KDV dahil) bedel mukabilinde azami 6*3 m2 ebatlarında olmak üzere karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/92 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

        Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve 2018/10 sayılı kararıyla  İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 119 ada, kök 24 nolu parselin ifrazı ile oluşan 96 nolu parselde yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliğini Çanakkale İdare Mahkemesinin 05.02.2019 tarih ve 2019/103  sayılı kararıyla iptal ettiğinden , parsel üzerinde Abdullah Dikel İnş. Müh.Hay. Tur.Nak.San. ve Tic.Ltd.Şti.ne ait  inşaatın imar aykırılığının giderilmesi için yıkım işinin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılmasına,yaptıkları yıkım işleminin masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 32.inci maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.05.2019 TARİHLİ 2019/93 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/İstiklal nüfusuna kayıtlı Derya ESKİN’in eşinin 4A sigortalı olarak çalıştığı tespit edildiğinden  aceze aylığı talebinin reddine 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/94 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/Derenti Köyü nüfusuna kayıtlı Selma ÇÜRKU’ nun muhtaç durumda bulunduğundan aylık 50,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/95 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çanakkale/Çan/Helvacı Köyü nüfusuna kayıtlı Yeliz DEMİRBÜKEN’ in  muhtaç durumda bulunduğundan aylık 50,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/96 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ağrı/Tutak/Karacan Köyü nüfusuna kayıtlı Nazlı ESKİN’ in muhtaç durumda bulunduğundan aylık 50,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/97 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 24.04.2001 tarih ve 4650 Sayılı Kanunla değişik 8/3 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda 2019 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Uzlaşma Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/98 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9 ve 75. maddeleri gereğince Mülkiyetleri Belediyemize ait olan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli işgalinden doğan Ecrimisil bedelinin tespitinde 2019 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Ecri misil Tespit Komisyonunun belirlenmesinin uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/99 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

04.11.1983 tarihli 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/2 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda ve Mülkiyetleri Belediyemize ait satışa çıkacak olan gayrimenkullerin değer tespitlerinin belirlenmesinde 2019 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Kıymet Takdir Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

 

03.05.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  

16.04.2019 TARİHLİ 2019/61 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait iş yerlerinin kira tespitlerinin yapılabilmesi için 2019 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 ( beş ) kişilik kira tespit komisyonunun kurulmasının uygun bulunduğu hk.

30.04.2019 TARİHLİ 2019/62 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 17 pafta, 116 ada, 17 nolu parselin 1/1000 ölçekli 18L-II onaylı uygulamalı İmar Paftamıza uygun olarak tevhiden 4’e (dört’e) ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddeler ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

30.04.2019 TARİHLİ 2019/63 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Çevre Yolu Sokak 9/1-A (Terminal Binası) adresinde Faruk GÖRGÜN’ün icarında bulunan işyerinin taliplisi Serdar ARLI’ya aylık kirası 850,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

30.04.2019 TARİHLİ 2019/64 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ile 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan toplam 15 adet stanttın muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü kiralama ihalesine çıkarılmasına. İhalesinin 03.05.2019 Cuma günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

30.04.2019 TARİHLİ 2019/65 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Ayı nedeniyle ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak pide yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker ailesi yardımı alanlar dahil olmak üzere belirlenen kişilere pide yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

30.04.2019 TARİHLİ 2019/66 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere belirlenen kişilere erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

30.04.2019 TARİHLİ 2019/67 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi S.S. 95 nolu Çan İşçi ve Öğrenci Servis Hiz. Mot. Taş. Kooperatifinde çalışan İsmail KALGIN’ın  servis hattını ve  17 S 5046 plakalı aracını Salim ALBAYRAK’a devir etmesinin Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/68 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 1 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Tuba MECİT’e 900,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/69 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 2 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Fatih ŞAHİN’e 900,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/70 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 3 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Adem YILMAZ’a 900,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/71 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 5 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Aysel BAŞARAN’a 900,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/72 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 6 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Aysel BAŞARAN’a 900,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/73 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 7 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan İsmail EFE’ye 900,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/74 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 8 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Murat AKKURT’a 900,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/75 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 10 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Belgin DUMAN’a 900,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/76 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 11 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Yasemin KÜÇÜK’e 900,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/77 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 12 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Egemen Orhan ÖZTÜRK’e 900,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/78 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 13 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Egemen Orhan ÖZTÜRK’e 900,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/79 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 15 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Nihayet DANIŞ’a 15.500,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/80 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ile 03.06.2019 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 4 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, tekrar 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 07.05.2019 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/81 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ile 03.06.2019 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 9 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, tekrar 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 07.05.2019 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/82 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ile 03.06.2019 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 14 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, tekrar 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 07.05.2019 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

 

26.03.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

           26.03.2019 TARİHLİ 2019/55 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2018 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesapları ve Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesapları Encümenimizce incelenerek tahsilâtın kanunlara göre, harcamanın ödeneklerine uygun olarak yapıldığı, bütçe harici ödeme yapılmadığı ve inceleme sonunda hazırlamış olduğu raporun Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

           26.03.2019 TARİHLİ 2019/56 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, 10 pafta, 73 ada, 18 parselde bulunan 8,19 m2 miktarındaki arsanın taliplisi Asya KURU adına vekâleten Mustafa KURU’ya 1.500,00TL bedel mukabilinde satışının 3194 Sayılı İmar Kanunun 17. maddesi ve 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2019 TARİHLİ 2019/57 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak 9/1-01 adresinde Galip TANRIKULU’nun icarında bulunan işyerinin taliplisi Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çan Temsilciliği’ne aylık kirası 30,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

16.04.2019 TARİHLİ 2019/58 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48 maddesine aykırı hareket eden Hasan ERTÜRK 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 320,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

 

16.04.2019 TARİHLİ 2019/59 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Levent ÇİFTÇİ adına tahsis edilen E-90 nolu parselin, talibi olan Ayşe KAYA’ya devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

16.04.2019 TARİHLİ 2019/60 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediye Encümenimizin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 35. maddesine istinaden her hafta Salı günü saat 15.00’de toplanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 34. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

2016 ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27.12.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27.12.2016 TARİHLİ 2016/382 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerlerinin 2017 yılında yaz saati uygulaması 01 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında saat 07:00 – 02:00, kış saati uygulaması için 1 Ekim – 30 Nisan tarihleri arası saat 07:00 – 01:00 olarak tespit edilmesinin 5393 Sayılı Kanunun 34.maddesinin h bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.12.2016 TARİHLİ 2016/383 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Tuhafiye bülümünde Mehmet TAŞKIN adına tahsis edilen J-1-2 nolu parsellerin, talibi Ali TAŞKIN’ a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

27.12.2016 TARİHLİ 2016/384 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde konfeksiyon bölümü I-6-7 parsellerin üzerine tahsisli T.C: 34060207574 no’lu  İsmail YILMAZ’ın Belediyemize vermiş olduğu 26.12.2016 tarihli dilekçesine istinaden 12.01.2010 tarih ve 2010/21 sayılı Encümen kararıyla yapılan yer tahsisinin iptaline ve borçlarının teminatından mahsup edilmesine 12/07/2012 tarih ve 28351 sayı ile yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 27.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.12.2016 TARİHLİ 2016/385 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Murat KÖSE’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.12.2016 TARİHLİ 2016/386 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 8/8. maddesine aykırı hareket eden Kalfaoğlu Gıda Teks. Tur. İnş. San ve Dış Tic. Ltd. Şti’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

27.12.2016 TARİHLİ 2016/387 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 6/2. maddesine aykırı hareket eden Serdar ARLI’ nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

27.12.2016 TARİHLİ 2016/388 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Üzeyir KOTAN’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

27.12.2016 TARİHLİ 2016/389 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/41. maddesine aykırı hareket eden Özel Çan Kültür Dersanesi’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

27.12.2016 TARİHLİ 2016/390 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Murat KARDOĞAN’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

27.12.2016 TARİHLİ 2016/391 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Malik GÜREL’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

27.12.2016 TARİHLİ 2016/392 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun 19M-IV pafta, 445 ada, 177 ile 218 no’lu taşınmazların 19M-IV 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk

 

27.12.2016 TARİHLİ 2016/393 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 23 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 1.157.700,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.12.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

20.12.2016 TARİHLİ 2016/377 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 3 Pafta, 55 Ada, 22 Parselde kayıtlı olan arsanın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 17.01.2017 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

20.12.2016 TARİHLİ 2016/378 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi No:46/3’de bulunan 1 adet işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 03.01.2017 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

20.12.2016 TARİHLİ 2016/379 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/41 maddesine aykırı hareket eden Kültür Dershaneleri Eğitim Kurumları Çan Şubesi Kurum Müdürü Mevlüt PALA’nın  af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.12.2016 TARİHLİ 2016/380 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Hürrem KAYGUSUZ’un 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

20.12.2016 TARİHLİ 2016/381 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Güngören 3.Sokak No:8 adresinde ikamet eden 05.01.1997 Burdur doğumlu İpek CÜCE eşinin askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 250,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.12.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

13.12.2016 TARİHLİ 2016-371 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Duman Kale Nak. İnş. Pet. Ve Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.12.2016 TARİHLİ 2016-372 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Valyettin ÇAKAR’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.12.2016 TARİHLİ 2016-373 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Ekrem TEZCAN’ nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.12.2016 TARİHLİ 2016-374 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Şükrü ÖZTÜRK’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.12.2016 TARİHLİ 2016-375 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Sadettin TOPRAK’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.12.2016 TARİHLİ 2016-376 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Özkorkmaz İnş. Nak. Tic. Ltd. Şti’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

13.12.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

13.12.2016 TARİHLİ 2016-371 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Duman Kale Nak. İnş. Pet. Ve Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.12.2016 TARİHLİ 2016-372 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Valyettin ÇAKAR’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.12.2016 TARİHLİ 2016-373 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Ekrem TEZCAN’ nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.12.2016 TARİHLİ 2016-374 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Şükrü ÖZTÜRK’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.12.2016 TARİHLİ 2016-375 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Sadettin TOPRAK’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.12.2016 TARİHLİ 2016-376 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Özkorkmaz İnş. Nak. Tic. Ltd. Şti’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

06.12.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  06.12.2016 TARİHLİ 2016-362 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun 18M-I pafta, 557 ada, 7, 26 ve 28 no’lu taşınmazların 18M-I 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

06.12.2016 TARİHLİ 2016-363 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17. maddesine aykırı hareket eden Okyaylar Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06.12.2016 TARİHLİ 2016-364 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Nizam Yapı Malz. İnş. Taah. Mad. San. Ltd. Şti.’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

06.12.2016 TARİHLİ 2016-365 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Kazım KARABIYIK’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

                 

06.12.2016 TARİHLİ 2016-366 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait iş yerlerinin kira tespitlerinin yapılabilmesi için 2017 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 ( beş ) kişilik kira tespit komisyonunun kurulmasının uygun bulunduğu hk.

06.12.2016 TARİHLİ 2016-367 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/2 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda ve Mülkiyetleri Belediyemize ait satışa çıkacak olan gayrimenkullerin değer tespitlerinin belirlenmesinde 2017 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Kıymet Takdir Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

06.12.2016 TARİHLİ 2016-368 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9 ve 75. maddeleri gereğince Mülkiyetleri Belediyemize ait olan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli işgalinden doğan Ecrimisil bedelinin tespitinde 2017 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Ecri misil Tespit Komisyonunun belirlenmesinin uygun bulunduğu hk.

 

06.12.2016 TARİHLİ 2016-369 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/3 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda 2017 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Uzlaşma Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

06.12.2016 TARİHLİ 2016-370 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların çeşitli nedenlerle zarara uğratılması halinde meydana gelen zararların tespit edilmesi amacıyla 2017 yılı içinde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 4 kişilik Hasar Tespit Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

06.12.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  06.12.2016 TARİHLİ 2016-362 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun 18M-I pafta, 557 ada, 7, 26 ve 28 no’lu taşınmazların 18M-I 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

06.12.2016 TARİHLİ 2016-363 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17. maddesine aykırı hareket eden Okyaylar Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06.12.2016 TARİHLİ 2016-364 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Nizam Yapı Malz. İnş. Taah. Mad. San. Ltd. Şti.’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

06.12.2016 TARİHLİ 2016-365 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Kazım KARABIYIK’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

                 

06.12.2016 TARİHLİ 2016-366 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait iş yerlerinin kira tespitlerinin yapılabilmesi için 2017 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 ( beş ) kişilik kira tespit komisyonunun kurulmasının uygun bulunduğu hk.

06.12.2016 TARİHLİ 2016-367 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/2 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda ve Mülkiyetleri Belediyemize ait satışa çıkacak olan gayrimenkullerin değer tespitlerinin belirlenmesinde 2017 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Kıymet Takdir Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

06.12.2016 TARİHLİ 2016-368 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9 ve 75. maddeleri gereğince Mülkiyetleri Belediyemize ait olan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli işgalinden doğan Ecrimisil bedelinin tespitinde 2017 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Ecri misil Tespit Komisyonunun belirlenmesinin uygun bulunduğu hk.

 

06.12.2016 TARİHLİ 2016-369 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/3 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda 2017 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Uzlaşma Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

06.12.2016 TARİHLİ 2016-370 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların çeşitli nedenlerle zarara uğratılması halinde meydana gelen zararların tespit edilmesi amacıyla 2017 yılı içinde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 4 kişilik Hasar Tespit Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

29.11.2016 TARİHLİ 2016/350 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Fatma YÜKSEL’e ait E-36 no’lu parselin taliplisi Erkan KOSTAK’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ 2016/351 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden Safiye TİTİZ’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ 2016/352 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden Ayşe YILMAZ’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ 2016/353 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden Hamiyet SERT’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ 2016/354 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Aslı TÜRK AKYURT’ un 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ 2016/355 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden Nihat TÜRKBEN’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ 2016/356 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden Hüseyin KORKMAZ’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ 2016/357 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden Deniz ÇILDAN’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ 2016/358 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Ramazan DİNÇ’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ 2016/359 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Sedat SÖNMEZ’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ 2016/360 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Murat KÖSE’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ 2016/361 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan işyerlerinin 2017 Mali Yılında kira artışı bedellerinin belirlenerek tahsilatlarının yapılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

22.11.2016 TARİHLİ 2016/336 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi, Atatürk Caddesi No:35 Belediye Sarayı A Blok, Belediye Hizmet Binası çatısında bulunan yere geçici, Türkcell’e ait GSM mobil baz istasyonu kullanım amaçlı yeri kiralayan Kule Hizmet ve İşletmecilik AŞ’nin kira süresi 11.11.2016 tarihinde sona erdiğinden, 2016/313 Sayılı Encümen Kararı ile kira süresi 3 yıllık peşin 52.500,00TL olarak uzatılmış olup, Kule Hizmet ve işletmecilik A.Ş vermiş olduğu dilekçe ile kira artış oranının tüfe oranlarına göre yüksek olduğunu beyan ederek kira ücretinin yeniden belirlenmesini talep etmişlerdir. Konunun Encümenimizce görüşülmesi neticesinde; 01.11.2016 tarih ve 2016/313 Sayılı Encümen Kararının iptal edilerek, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere, yıllık kirası 15.000,00TL’den, 3 yıllık kirası (15.000,00TLx3) toplam 45.000,00TL’nin peşin ödenmesi şartı ile tekrar 3 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/337 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Talha TİREN’e ait G-13-14-15-16 no’lu parsellerin oğlu Serhan TİREN’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/338 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Mustafa FİLİZ’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/339 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Nazmi GÜNEŞ’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/340 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Malik GÜREL’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/341 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Halil YÜCEL’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/342 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Ercan MUTLU’ nun 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/343 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/18. maddesine aykırı hareket eden HYS Köroğlu Mağazacılık A.Ş.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/344 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Ramazan DİNÇ’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/345 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Sami UYSAL’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/346 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden Veli ARSLAN’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/347 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Hakan KARATAŞ’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/348 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde bulunan C-87-88-89 nolu parsellerin sahibi Nihat MEŞE 12.07.2012 tarih ve 28351 sayı ile yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 19. Maddesinin 3. Fıkrasının ç bendi ile 20. Maddelerine aykırı hareket ettiğinden, 5957 Sayılı Kanuna göre Pazar Yerlerinde 2016 Yılı için esas alınacak idari para ceza miktarlarına istinaden toplam 260,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

22.11.2016 TARİHLİ 2016/349 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:3 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Gülfer BA’ya 13 aylığına ve aylık kirası 530,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15.11.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

15.11.2016 TARİHLİ 2016/330 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Çekiçler Köyünde H18-d-21-c-4-c pafta, 0 ada, 481 parselin 1/1000 ölçekli H18-d-21-c-4-c uygulamalı imar paftamıza uygun olarak bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

15.11.2016 TARİHLİ 2016/331 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden BİM A.Ş.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

15.11.2016 TARİHLİ 2016/332 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden BİM A.Ş.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

15.11.2016 TARİHLİ 2016/333 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden MAYSAN İnş. Yatay Sondaj Taah. Tic.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

15.11.2016 TARİHLİ 2016/334 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Akbaşak İnş. Malz. Nak. Hırdavat İzalosyon Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

15.11.2016 TARİHLİ 2016/335 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Hakan KARATAŞ’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

08.11.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08.11.2016 TARİHLİ 2016/320 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:3’de bulunan 1 adet işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 22.11.2016 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

08.11.2016 TARİHLİ 2016/321 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Bayramiç/Yeşilköy nüfusuna kayıtlı Yasemin KARAYEL’ in muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.11.2016 TARİHLİ 2016/322 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Muş/Malazgirt nüfusuna kayıtlı Ayşe KARTAL’ ın muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.11.2016 TARİHLİ 2016/323 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17. ve 13/48. maddelerine aykırı hareket eden Vural KARACA’ nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

08.11.2016 TARİHLİ 2016/324 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Gülten YILMAZ’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.11.2016 TARİHLİ 2016/325 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Hurma Köyünde 7 pafta, 0 ada, 411 parselin 1/1000 ölçekli İ18A-01-A-1B ve İ18A-01-A1C uygulamalı imar paftamıza uygun olarak bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

08.11.2016 TARİHLİ 2016/326 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Terminal Taksi Durağında çalışan Nasiye KAHVECİ’nin Ticari Taksi Durağını (hattını) ve aracını Muharrem KAHVECİ’ye devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.11.2016 TARİHLİ 2016/327 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Korular Sokak No:23/2 adresinde ikamet eden, Mustafakemalpaşa  nüfusuna kayıtlı  04/09/1971 doğumlu Gülfidan YANAR oğlu’nun askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 250,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.11.2016 TARİHLİ 2016/328 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa Kaya Caddesi No:253 adresinde ikamet eden, Mersin nüfusuna kayıtlı   22/08/1996 doğumlu Nazlı ESKİN’in eşinin askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 250,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.11.2016 TARİHLİ 2016/329 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde tapunun 15 pafta, 307 ada, 288, 176 ve 224 parseller 1/1000 ölçekli 18L-II Uygulamalı İmar Paftamıza uygun olarak tevhiden ikiye (2’ye) ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

01.11.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01.11.2016 TARİHLİ 2016/313 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi, Atatürk Caddesi No:35 Belediye Sarayı A Blok, Belediye Hizmet Binası çatısında bulunan yere geçici, Türkcell’e ait GSM mobil baz istasyonu kullanım amaçlı yeri kiralayan Kule Hizmet ve İşletmecilik Aş’nin kira süresi 11.11.2016 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere, yıllık kirası 17.500,00TL’den, 3 yıllık kirası (17.500,00TLx3) olan toplam 52.500,00TL’nin peşin ödenmesi şartı ile tekrar 3 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

01.11.2016 TARİHLİ 2016/314 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Emin Vinç Hafriyat İnş. Tic. Ltd. Şti. ‘nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

01.11.2016 TARİHLİ 2016/315 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Serdar SÖNMEZ’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.11.2016 TARİHLİ 2016/316 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun 18L-II pafta, 268 ada, 320 ve 321 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli 18L-II uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

01.11.2016 TARİHLİ 2016/317 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Halil YALÇIN’a ait C-41 no’lu parselin taliplisi Halise CAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.11.2016 TARİHLİ 2016/318 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde zeytin ve zeytinyağı bölümünde Metin CANDAN’a ait B-53 no’lu parselin taliplisi Mecittin ÖLMEZ’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.11.2016 TARİHLİ 2016/319 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait Yeni Terminal Binası ile Belediye sarayı A blokta bulunan kiracılarımız, ısınma hizmetinden faydalanan işyeri sahipleri ve Belediyemiz tarafından kullanılan kaloriferler doğalgaz ile ısıtılmaktadır. Buna göre 2016–2017 kış sezonunda ısınma ücretlerinin tespit edilmesi için Encümenimizin değerlendirmesi sonucunda 2016–2017 kış sezonunda peteklerin 1 m2’sinden KDV dahil aylık 175,00TL olarak belirlenmesine ve tahakkuk edilerek tahsiline 2464 Sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.10.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25.10.2016 TARİHLİ 2016/308 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:75, F Blok, Bodrum 10 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mevlüt PALA’ya 14 aylığına, aylık kirası 375,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.10.2016 TARİHLİ 2016/309 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Hulusi Damgacıoğlu Caddesi No:1/1 adresinde bulunan Termal Park işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Okay TOY’a 3 yıllığına (KDV Hariç) aylık kirası 17.500,00TL, (onyedibinbeşyüztürklirası) bedel ile İhale şartnamesinde belirlenen 438.647,68TL’yi peşin ödemek şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.10.2016 TARİHLİ 2016/310NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Terminal Taksi Durağında çalışan Yasir DURAN’ın Ticari Taksi Durağını(hattını) ve aracını Zeliha SİVRİ’ ye devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.10.2016 TARİHLİ 2016/311 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/7. maddesine aykırı hareket eden CNG Kanyon İnş. Ltd. Şti’ nin1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

25.10.2016 TARİHLİ 2016/312 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/18. maddesine aykırı hareket eden Lastik Hangarı’nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

18.10.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

18.10.2016 TARİHLİ 2016/303 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Engin UĞURLU’nun af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.10.2016 TARİHLİ 2016/304 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Şükrü ÖZTÜRK’ün af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.10.2016 TARİHLİ 2016/305 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Ayşe ERDOĞAN’a ait E-82-83 no’lu parsellerin taliplisi Tuncay KANIK’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.10.2016 TARİHLİ 2016/306 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7/107 adresinde bulunan 122m2 lik taşınmazda ki  İlçe Halk Kütüphanesinin 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında aylık kira ücretinin Devlet İhale Kanunu şartname ve sözleşmesi esas alınarak 125,00TL olarak tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

18.10.2016 TARİHLİ 2016/307 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 30 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 2.427.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.10.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11.10.2016 TARİHLİ 2016/299 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Millet Caddesi no:33/F ÇAN adresinde Gülsüm CENGİZ’            in icarında bulunan işyerinin taliplisi Huriye TÜRKEN’e aylık kirası 530,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.10.2016 TARİHLİ 2016/300 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/18. maddesine aykırı hareket eden SG DAHİ EĞİTİM DANIŞANLIK TİC. A.Ş.’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.10.2016 TARİHLİ 2016/301 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Hulusi Damgacıoğlu Caddesi 1/1 nolu adresteki Termal Park işyerinin 3 yıllığına muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 25.10.2016 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

11.10.2016 TARİHLİ 2016/302 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz mahallelerindeki cadde ve sokaklarında kullanılan çok eskimiş çöp konteynırlarının değiştirilmesi için 770 lt’lik konteynırlardan 80 adet Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan şartlı yardım talebinde bulunulmasının uygun bulunduğu hk.

04.10.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

04.10.2016 TARİHLİ 2016/290 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesindeki  pafta 26, ada 110, parsel 82’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli 19L-III onaylı  İmar paftamıza uygun olarak   bedelsiz  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15., 16. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

04.10.2016 TARİHLİ 2016/291 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesindeki  pafta 26, ada 110, parsel 82’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli 19L-III onaylı  İmar paftamıza uygun olarak   bedelsiz  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15., 16. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

04.10.2016 TARİHLİ 2016/292 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Ender KILIÇ’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

04.10.2016 TARİHLİ 2016/293 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Duman Kale Nakliyat’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.10.2016 TARİHLİ 2016/294 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Kazım KARABIYIK’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.10.2016 TARİHLİ 2016/295 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17. maddesine aykırı hareket eden Yörükoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

04.10.2016 TARİHLİ 2016/296 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17. maddesine aykırı hareket eden Trans Heybet Nakliyat Tic. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

04.10.2016 TARİHLİ 2016/296 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17. maddesine aykırı hareket eden Trans Heybet Nakliyat Tic. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

04.10.2016 TARİHLİ 2016/297 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/18. maddesine aykırı hareket eden Yön Alışveriş Merkezi’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

04.10.2016 TARİHLİ 2016/298 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:75/F Blok bodrum katta 10’ da bulunan 1 adet işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 25.10.2016 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

27.09.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27.09.2016 TARİHLİ 2016/284 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Pafta 19LII, ada 604, parsel 32’de bulunan 256,11m2 miktarındaki arsanın, yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Öztek Genel Temizlik Tur. Nak. Tah. İnş. Endeks Okuma Med. Malz. Çev. Sağ. İlaçları Petrol Atık Geri Dön. Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti. ‘ne 1.210.000,00TL (Birmilyonikiyüzonbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

27.09.2016 TARİHLİ 2016/285 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Pafta 19LII, ada 604, parsel 33’de bulunan 256,50 m2 miktarındaki arsanın, yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Öztek Genel Temizlik Tur. Nak. Tah. İnş. Endeks Okuma Med. Malz. Çev. Sağ. İlaçları Petrol Atık Geri Dön. Peyzaj San.ve Tic. Ltd. Şti.‘ne 720.000,00TL(Yediyüzyirmibintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

27.09.2016 TARİHLİ 2016/286 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Pafta 19LII, ada 604, parsel 34’de bulunan 256,93 m2 miktarındaki arsanın, yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Metin ÖZBİLEN’e 1.250.000,00TL (birmilyonikiyüzellibintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk. 

27.09.2016 TARİHLİ 2016/287 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Sıtkı TURAN Sokak No:6 adresinde bulunan halı saha işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Süleyman KOPUK’a 12 aylığına, yazlık aylık kirası (KDV hariç) 1.050,00TL ve kışlık aylık kirası (KDV hariç) 525,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.09.2016 TARİHLİ 2016/288 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17.  maddesine aykırı hareket eden Gürkan CEVHER’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

27.09.2016 TARİHLİ 2016/289 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesindeki 19L-II pafta, 60 ada, 12 ve 13 no’lu taşınmazların 1/1000 ölçekli 19L-II uygulamalı imar paftamıza uygun olarak tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

27.09.2016 TARİHLİ 2016/289 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesindeki pafta 19L-IV, ada 119, parsel 10’da kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli 19L-IV onaylı  İmar paftamıza uygun olarak   bedelsiz  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. , 16. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

20.09.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

20.09.2016 TARİHLİ 2016/275 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2017 (2018–2019) Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Taslakları incelenerek, Gelirlerin 60.000.000,00TL Giderlerin 60.000.000,00TL olduğu görülmüştür. Bütçe taslağının Belediye Başkanlığından geldiği şekliyle tasdik edilerek Belediye Muhasebe Usul Tüzüğünün 11. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.09.2016 TARİHLİ 2016/276 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 19L-IV pafta, 99 ada, 18 ve 19 parsellerin 1/1000 ölçekli 19L-IV uygulamalı İmar paftamıza uygun olarak tevhiden (2) ikiye ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

20.09.2016 TARİHLİ 2016/277 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Merdivenli Sokak No:1 adresinde, tapuda ada 63, parsel 22’de bulunan mülkiyeti Sabri YÜKSEL’e ait binada çatı arası katının ruhsatsız olarak yapıldığından dolayı Belediyemiz Fen memurlarınca Yapı Tatil Zaptı ve İmar Cezası Hesaplama Raporu tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi ile 5940 Sayılı Kanunun değişik 42. maddesi gereğince yapı sahibine 790,36TL para cezası ile yapının projeye uygun hale getirilmesi ve eksiklerin tamamlanması için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

20.09.2016 TARİHLİ 2016/278 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Şarlandere Caddesi No:8 adresinde, tapuda ada 333, parsel 6’da bulunan mülkiyeti Ali KARAGÖZ’e ait binada çatı arası katının ruhsatsız olarak yapıldığından dolayı Belediyemiz Fen memurlarınca Yapı Tatil Zaptı ve İmar Cezası Hesaplama Raporu tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi ile 5940 Sayılı Kanunun değişik 42. maddesi gereğince yapı sahibine 790,36TL para cezası ile yapının projeye uygun hale getirilmesi ve eksiklerin tamamlanması için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

20.09.2016 TARİHLİ 2016/279 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Pınar Sokak No:3 adresinde, tapuda ada 265, parsel 288’de bulunan mülkiyeti Hasan KUZU’ya ait binada çatı arası katının ruhsatsız olarak yapıldığından dolayı Belediyemiz Fen memurlarınca Yapı Tatil Zaptı ve İmar Cezası Hesaplama Raporu tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi ile 5940 Sayılı Kanunun değişik 42. maddesi gereğince yapı sahibine 790,36TL para cezası ile yapının projeye uygun hale getirilmesi ve eksiklerin tamamlanması için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

 20.09.2016 TARİHLİ 2016/280 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Bafra Pirinççilik Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

20.09.2016 TARİHLİ 2016/281 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. ve 11/19. maddelerine aykırı hareket eden Kader KATIRCIOĞLU’ nun 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

20.09.2016 TARİHLİ 2016/282 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/4. maddesine aykırı hareket eden Mercanlar Mermer Doğrama İnş. Madencilik Petrol Nak.‘nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.09.2016 TARİHLİ 2016/283 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/5. ve 11/17.  maddelerine aykırı hareket eden Muharrem SEÇKİN’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.08.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

31.08.2016 TARİHLİ 2016/271 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 19L-II pafta, 604 ada, 32-33-34 parseller de kayıtlı olan 3 adet arsayı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden satışa çıkarılmalarına. İhalelerinin 27.09.2016 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

31.08.2016 TARİHLİ 2016/272 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Sıtkı Turan Sokak  no:6 adresteki 1 adet halı saha işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 07.06.2016 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

31.08.2016 TARİHLİ 2016/273 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi, Şehit Mustafa Kaya Caddesi Lostra Salonunun yan tarafında bulunan boş alanda bankamatik kullanım amaçlı 3 yıllığına 26.01.2016 tarih ve 2016/14 sayılı Encümen Kararı ile yeri kiralayan Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi’nin kira sözleşmesinin 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 8.maddesine istinaden kira sözleşmesinin resen iptal edilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

31.08.2016 TARİHLİ 2016/274 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere toplam 316 kişiye erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.08.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

23.08.2016 TARİHLİ 2016/266 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, pafta 19LII, ada 604, parsel 32’de bulunan 256,11m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde Doğan İnşaat Asfalt Tic. Ltd. Şti. adına satın alan Muhammet Ali DÖNMEZ, ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalenin iptal edilerek geçici teminatın Belediyemize irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.08.2016 TARİHLİ 2016/267 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk şehir meydanı no:7 ÇAN adresindeki satış mağazası işyerini kiralayan Altun Gıda İhtiyaç Mad. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin kira süresi 31.08.2016 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak şartıyla kirasının K.D.V hariç 12.650,00TL olmak üzere 1 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk

23.08.2016 TARİHLİ 2016/268 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemizde her yıl geleneksel olarak 6-7-8 Eylül tarihlerinde yapılmakta olan Sonbahar Panayırının bu yıl başlangıcının 6 Eylül Salı gününe denk gelmesinden dolayı,  Çan Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 22.08.2016 tarihli Belediye Başkanlığına vermiş oldukları dilekçelerine istinaden; pazarcı esnafın mağdur olmaması için, Panayırın 7-8-9 Eylül günlerinde yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.08.2016 TARİHLİ 2016/269 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun 19L-III pafta, 318 ada, 17 ve 18 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli 19L-III uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

23.08.2016 TARİHLİ 2016/270 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun 18M-I pafta, 603 ada, 7 ve 8 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli 18M-I uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk

16.08.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

16.08.2016 TARİHLİ 2016/263  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde pafta 24, ada 504, parsel 24 ve 78’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli  19L-I onaylı imar paftamıza uygun olarak tevhiden bedelsiz yola terkleri yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

16.08.2016 TARİHLİ 2016/264  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Saffet Un Ürünleri Nak. Hayvan San. Tic. Pazar. Ltd. Şti’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

16.08.2016 TARİHLİ 2016/265 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Halil YÜCEL’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.08.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

09.08.2016 TARİHLİ 2016/252  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Hakan KARADAŞ’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

09.08.2016 TARİHLİ 2016/253  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11. maddesinin 17. bendine aykırı hareket eden Gizem Nak. Gıda Oto. Elek. Özel. Güv. Tic. Ltd. Şti’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

 

09.08.2016 TARİHLİ 2016/254  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 8, ve 9. bendlerine aykırı hareket eden Ömer ÇAKIR’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

09.08.2016 TARİHLİ 2016/255  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Özgür İMREN’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

09.08.2016 TARİHLİ 2016/256 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11. maddenin 17. ve 19. bendine aykırı hareket eden İÇDAŞ Çelik Enerji Ters. ve Ulaşım A.Ş.’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.08.2016 TARİHLİ 2016/257 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11. maddenin 17. ve 19. bendine aykırı hareket eden Yahya DÜZ’ ün af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.08.2016 TARİHLİ 2016/258 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17. maddesine aykırı hareket eden İlkay Burak KARAYOL’ un 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

09.08.2016 TARİHLİ 2016/259  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Zabıta Müdürlüğünün 09.08.2016 tarih ve 140 nolu yazısına istinaden, Belediye Encümenimizce 26.07.2016 tarih ve 2016/228 Sayı ile alınan kararın düzeltilmesi; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce 19.07.2016 tarihinde sehven düzenlenen zabıt varakasında 17 HS 422 nolu plaka üzerinden Salim SERT adına verilen para cezasının iptal edilerek, doğrusu olan 17 HS 442 plakalı aracın sahibi Tahir BAYRAK’ın 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince 440,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

09.08.2016 TARİHLİ 2016/260  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Zabıta Müdürlüğünün 16.08.2016 tarih ve 145 nolu yazısına istinaden, Belediye Encümenimizce 26.07.2016 tarih ve 2016/227 Sayı ile alınan kararın düzeltilmesi; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce 23.07.2016 tarihinde sehven düzenlenen zabıt varakasında 17 ZG 785 nolu plaka sorgulaması sırasında plakanın 17 ZG 758 olarak yanlış girilmesinden dolayı Biyami KAMACI adına verilen para cezasının iptal edilerek, 17 ZG 785 nolu plakanın asıl sahibi olan Seramik Mah. Sevim Bodur Sk. No:39 adresinde ikamet eden 27229435116 T.C. nolu Şükrü ÖZTÜRK’ ün 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince 220,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

09.08.2016 TARİHLİ 2016/261 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

09.08.2016 TARİHLİ 2016/262  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde pafta 22, ada 119, parsel 16 ve 17’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli  19L-IV onaylı imar paftamıza uygun olarak tevhiden bedelsiz yola terkleri yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

02.08.2016 TARİHLİ 2016/233  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19.  maddesine aykırı hareket eden Malik GÜREL in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/234  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

                                    

 

 

 

02.08.2016 TARİHLİ 2016/235  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Pafta 19LII, ada 604, parsel 32’de bulunan 256,11m2 miktarındaki arsanın, yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Doğan İnşaat Asfalt Tic.Ltd.Şti adına Muhammet Ali DÖNMEZ’e 1.400.000,00TL(Birmilyondörtyüzbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

02.08.2016 TARİHLİ 2016/236  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 19LIV, ada 119, parsel 97’de bulunan 203,82m2 miktarındaki arsanın, yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Salih ÇETİN’e 115.000,00TL (Yüzonbeşbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

02.08.2016 TARİHLİ 2016/237  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 3 pafta, 55 ada, 22 parsel de kayıtlı 3,698m2 taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 02.08.2016 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/238  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 19L-II pafta, 604 ada, 33 parsel de kayıtlı 256,50m2 taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 02.08.2016 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesine Kütahyalılar İnş.Taş.San.Tic.Ltd.Şti adına Ahmet Benli katılmış olup, verilen teklif yeterli görülmediğinden ihalesi iptal edilerek geçici teminatın iade edilmesine ve  ihalesinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/239  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 19L-II pafta, 604 ada, 34 parsel de kayıtlı 256,93m2 taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 02.08.2016 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesine Kütahyalılar İnş.Taş.San.Tic.Ltd.Şti adına Ahmet Benli katılmış olup, verilen teklif yeterli görülmediğinden ihalesi iptal edilerek geçici teminatın iade edilmesine ve  ihalesinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/240  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 24 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 1.125.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/241  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Terminal Taksi Durağında çalışan Harun ERDİNÇ Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Coşkun AVCI’ya devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin (d) bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/242  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 19L-III pafta, 110 ada, 5, 6, 47, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ve 77 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli 19L-III uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/243  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 6/1. ve 6/35. maddelerine aykırı hareket eden Kalfaoğlu Gıda Tekstil Tur. İnş. San. Dış. Tic. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/244  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/22, 10/21. ve 10/25. maddelerine aykırı hareket eden Faruk DUMAN Hazır Beton İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/245  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Nesrin ŞİMŞEK’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/246  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6. maddesine aykırı hareket eden Şahin KESKİN’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/247  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6. maddesine aykırı hareket eden Fahriye ŞEN’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/248  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6. maddesine aykırı hareket eden İdris SANDIK’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/249  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6. maddesine aykırı hareket eden Uğur KORKMAZ’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/250  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6. maddesine aykırı hareket eden Cengiz SÖKEN’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/251  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait müsteciri Levent TAŞÇI’nın icarında bulunan Karşıyaka Mahallesi Dramalı Rıza Bey Caddesi No:20 adresindeki İda Parkı işyeri faaliyet konusuna “Park – Kafeterya İşletmesi “ ibaresinin eklenmesinin 5393 Sayılı Kanun’un 15/c maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

02.08.2016 TARİHLİ 2016/233  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19.  maddesine aykırı hareket eden Malik GÜREL in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/234  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

                                    

 

 

 

02.08.2016 TARİHLİ 2016/235  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Pafta 19LII, ada 604, parsel 32’de bulunan 256,11m2 miktarındaki arsanın, yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Doğan İnşaat Asfalt Tic.Ltd.Şti adına Muhammet Ali DÖNMEZ’e 1.400.000,00TL(Birmilyondörtyüzbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

02.08.2016 TARİHLİ 2016/236  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 19LIV, ada 119, parsel 97’de bulunan 203,82m2 miktarındaki arsanın, yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Salih ÇETİN’e 115.000,00TL (Yüzonbeşbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

02.08.2016 TARİHLİ 2016/237  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 3 pafta, 55 ada, 22 parsel de kayıtlı 3,698m2 taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 02.08.2016 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/238  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 19L-II pafta, 604 ada, 33 parsel de kayıtlı 256,50m2 taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 02.08.2016 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesine Kütahyalılar İnş.Taş.San.Tic.Ltd.Şti adına Ahmet Benli katılmış olup, verilen teklif yeterli görülmediğinden ihalesi iptal edilerek geçici teminatın iade edilmesine ve  ihalesinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/239  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 19L-II pafta, 604 ada, 34 parsel de kayıtlı 256,93m2 taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 02.08.2016 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesine Kütahyalılar İnş.Taş.San.Tic.Ltd.Şti adına Ahmet Benli katılmış olup, verilen teklif yeterli görülmediğinden ihalesi iptal edilerek geçici teminatın iade edilmesine ve  ihalesinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/240  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 24 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 1.125.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/241  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Terminal Taksi Durağında çalışan Harun ERDİNÇ Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Coşkun AVCI’ya devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin (d) bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/242  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 19L-III pafta, 110 ada, 5, 6, 47, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ve 77 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli 19L-III uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/243  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 6/1. ve 6/35. maddelerine aykırı hareket eden Kalfaoğlu Gıda Tekstil Tur. İnş. San. Dış. Tic. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/244  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/22, 10/21. ve 10/25. maddelerine aykırı hareket eden Faruk DUMAN Hazır Beton İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/245  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Nesrin ŞİMŞEK’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/246  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6. maddesine aykırı hareket eden Şahin KESKİN’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/247  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6. maddesine aykırı hareket eden Fahriye ŞEN’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/248  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6. maddesine aykırı hareket eden İdris SANDIK’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/249  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6. maddesine aykırı hareket eden Uğur KORKMAZ’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/250  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6. maddesine aykırı hareket eden Cengiz SÖKEN’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/251  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait müsteciri Levent TAŞÇI’nın icarında bulunan Karşıyaka Mahallesi Dramalı Rıza Bey Caddesi No:20 adresindeki İda Parkı işyeri faaliyet konusuna “Park – Kafeterya İşletmesi “ ibaresinin eklenmesinin 5393 Sayılı Kanun’un 15/c maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.07.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26.07.2016 TARİHLİ 2016/225  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Ahmet AVCI’ nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

26.07.2016 TARİHLİ 2016/226  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Hüsamettin DEMİR’in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

. 26.07.2016 TARİHLİ 2016/227  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Biyami KAMACI’ nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

26.07.2016 TARİHLİ 2016/228  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17-20.  maddelerine aykırı hareket eden Salim SERT’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 440,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

26.07.2016 TARİHLİ 2016/229  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12.  maddesine aykırı hareket eden Naver UYDAŞ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

26.07.2016 TARİHLİ 2016/230  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden Ali DURGUT’ un af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.07.2016 TARİHLİ 2016/231  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/14. maddesine aykırı hareket eden Ünzile NUR’ un af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.07.2016 TARİHLİ 2016/232  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Bafra Pirinççilik ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19.07.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

19.07.2016 TARİHLİ 2016/213  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 19L-IV pafta, 419 ada, 69 ve 30 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli 19L-IV uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

19.07.2016 TARİHLİ 2016/214  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde pafta 26, ada 129, parsel 18’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı 1/1000 ölçekli onaylı uygulamalı 19L-III imar planımıza göre yola isabet ettiğinden, 19L-III imar paftamıza uygun olarak bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

19.07.2016 TARİHLİ 2016/215  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden İsmail Altan DÖNMEZ’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19.07.2016 TARİHLİ 2016/216  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Mesut KARACA’ nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19.07.2016 TARİHLİ 2016/217  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Sadettin TOPRAK’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19.07.2016 TARİHLİ 2016/218  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Musa YÜKSEL’ in  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19.07.2016 TARİHLİ 2016/219  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Biga Miray Hay.Gıda.Taş.Tur.San.Tic.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19.07.2016 TARİHLİ 2016/220  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Kansu Petrol Nak. İnş.’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19.07.2016 TARİHLİ 2016/221  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Faruk DÜZ’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19.07.2016 TARİHLİ 2016/222  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Ramazan GÜL’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19.07.2016 TARİHLİ 2016/223  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Çekiçler Köyü Ahlatlı Mevkiinde bulunan Belediyemiz mücavir sahası içinde kalan Pafta 2, Ada – , Parsel 187, 188, 189 nolu tarla vasfındaki taşınmazların tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 13. ve 15, 16. Maddeleri  gereğince uygun bulunduğu hk.

19.07.2016 TARİHLİ 2016/224  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Celal Yılmaz Caddesi Ada 77, parsel 11’de bulunan mülkiyeti 2/3’ü Şerife Ayşe AKKUŞ’a,1/3’ü Muhittin YORULMAZ’a ait tarla vasfındaki arazi üzerine Lütfü ÇETİN, İsmail ÇETİN ve Zafer ÇETİN tarafından yığma kagir tek katlı 60m2 ev ile baraka tarzı 1162m2 hayvan barınağı ruhsatsız olarak yapıldığından dolayı Belediyemiz Fen memurlarınca Yapı Tatil Zaptı ve İmar Cezası Hesaplama Raporları tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi ile 5940 Sayılı Kanunun değişik 42. maddesi gereğince yapıyı yapanlara toplam (4.780,07TL + 15.402,45TL)= 20.182,52TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın eşit bir şekilde tahakkuku yapılarak kişilerden tahsiline, yapının projeye uygun hale getirilmesi ve eksiklerin tamamlanması  için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

12.07.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12.07.2016 TARİHLİ 2016/202 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 3 pafta, 55 ada, 22 parsel de kayıtlı olan 1 adet taşınmaz ile yine mülkiyetleri belediyemize ait İstiklal Mahallesi 19L-II pafta, 604 ada, 32-33-34 parseller de kayıtlı olan 3 adet arsa olmak üzere toplam 4 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden satışa çıkarılmalarına. İhalelerinin 02.08.2016 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

12.07.2016 TARİHLİ 2016/203 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Hasan DİREK’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

12.07.2016 TARİHLİ 2016/204 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48 maddesine aykırı hareket eden Kenan ARISOY’ un 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

12.07.2016 TARİHLİ 2016/205 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11 maddesine aykırı hareket eden HYS Köroğlu Halı Mobilya Dayan. Tük. Mal. Züc. Mef. Gıda. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

12.07.2016 TARİHLİ 2016/206 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa Kaya Caddesi No:39/A adresinde fırın işletmeciliği yapmakta olan Murat YAŞAR’ın Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/20 maddesine aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

12.07.2016 TARİHLİ 2016/207 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhriyet Mahallesi M.Hulki Önür Caddesi No:14/A adresinde fırın işletmeciliği yapmakta olan Serdar ARLI’ nın Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/20 maddesine aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

12.07.2016 TARİHLİ 2016/208  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi Çanakkale Caddesi No:26/A adresinde fırın işletmeciliği yapmakta olan A.Cemalettin KIZILCIK’ ın Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/20 maddesine aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

12.07.2016 TARİHLİ 2016/209  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Eğitim Sokak No:12/B adresinde fırın işletmeciliği yapmakta olan Necati DUMAN’ ın Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/20 maddesine aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

12.07.2016 TARİHLİ 2016/210  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.Engin Eker Caddesi No:11/A adresinde fırın işletmeciliği yapmakta olan A.Ümit ERDEM’ in Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/20 maddesine aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

12.07.2016 TARİHLİ 2016/211  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11 maddesine aykırı hareket eden A101 Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

12.07.2016 TARİHLİ 2016/212  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19LIV pafta, 119 ada, 97 parselde bulunan 203,82m2 miktarındaki arsanın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 02.08.2016 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

10.07.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10.07.2016 TARİHLİ 2016/200 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 10.07.2016 tarihinde gerçekleştirilen Çan Belediyesi 5. Yağlı Pehlivan Güreşlerinde, ağalık yarışması için yapılan açık arttırma usulü güreş ağalığı ihalesinde en yüksek fiyat teklifte bulunan Gökhan MERCAN’a 40.000,00TL bedel mukabilinde Çan Belediyesi 5. Yağlı Pehlivan Güreş Ağalığının ihale edilmesi 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.07.2016 TARİHLİ 2016/201 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak (Terminal Binası) no:9/109 adresinde bulunan işyerini 6 aylığına 14.06.2016 tarih ve 2016/180 sayılı encümen kararı ile kiralayan Zeki AVNAK ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilerek geçici teminatın ve  güvence bedelinin Belediyemize irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

10.07.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10.07.2016 TARİHLİ 2016/200 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 10.07.2016 tarihinde gerçekleştirilen Çan Belediyesi 5. Yağlı Pehlivan Güreşlerinde, ağalık yarışması için yapılan açık arttırma usulü güreş ağalığı ihalesinde en yüksek fiyat teklifte bulunan Gökhan MERCAN’a 40.000,00TL bedel mukabilinde Çan Belediyesi 5. Yağlı Pehlivan Güreş Ağalığının ihale edilmesi 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.07.2016 TARİHLİ 2016/201 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak (Terminal Binası) no:9/109 adresinde bulunan işyerini 6 aylığına 14.06.2016 tarih ve 2016/180 sayılı encümen kararı ile kiralayan Zeki AVNAK ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilerek geçici teminatın ve  güvence bedelinin Belediyemize irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

28.06.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

28.06.2016 TARİHLİ 2016/191 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 3 pafta, 55 ada, 22 parsel de kayıtlı 3,698m2 taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 28.06.2016 tarihinde yapılan kapalı teklif usulü arttırma satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.06.2016 TARİHLİ 2016/192 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 19L-II pafta, 604 ada, 32 parsel de kayıtlı 256,11m2 taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 28.06.2016 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.06.2016 TARİHLİ 2016/193 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 19L-II pafta, 604 ada, 33 parsel de kayıtlı 256,50m2 taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 28.06.2016 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.06.2016 TARİHLİ 2016/194 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 19L-II pafta, 604 ada, 34 parsel de kayıtlı 256,93m2 taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 28.06.2016 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.06.2016 TARİHLİ 2016/195 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 5. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerlerinin pazarlık usulü yapılan ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan İlhan ŞEN’e peşin ödeme koşuluyla 5.000,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 sayılı kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.06.2016 TARİHLİ 2016/196 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/Çomaklı Köyü 63 no’lu hanede nüfusa kayıtlı 1999 doğumlu Kader ÖNAL eşinin askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 250,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.06.2016 TARİHLİ 2016/197 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Sıtkı Turan Sokak no:6 adresinde bulunan halı saha işyerini 6 aylığına, 07.06.2016 tarih ve 2016/176 sayılı encümen kararı ile kiralayan Hanife BAL ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilerek geçici teminatın ve  güvence bedelinin Belediyemize irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.06.2016 TARİHLİ 2016/198 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Sokak Ada 122, parsel 21’de bulunan mülkiyeti Harun ÇÜREN’e ait binada yapı kullanma ruhsatı aldıktan sonra, ruhsatsız ilave inşaat yaptığından dolayı Belediyemiz Fen memurlarınca Yapı Tatil Zaptı ve İmar Cezası Hesaplama Raporu tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi ile 5940 Sayılı Kanunun değişik 42. maddesi gereğince yapı sahibine 5.872,66TL para cezası ile yapının projeye uygun hale getirilmesi ve eksiklerin tamamlanması  için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

28.06.2016 TARİHLİ 2016/199 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal (Atatürk) Mahallesinde tapunun 8 pafta, 511 ada, 441 ile 434 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli 20L-IV uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

21.06.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

21.06.2016 TARİHLİ 2016/183 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı 5. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde 10.07.2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde, güreş ağalığı için yapılacak olan koç satış ihalesinin muhammen bedeli üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 10.07.2016  Pazar  Günü saat 15.00’de güreş sahası içerisinde Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

21.06.2016 TARİHLİ 2016/184 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48 maddesine aykırı hareket eden Zafer YILDIZ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

21.06.2016 TARİHLİ 2016/185 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48 maddesine aykırı hareket eden Netlog Lojistik Hiz. A.Ş.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

21.06.2016 TARİHLİ 2016/186 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48 maddesine aykırı hareket eden Kuba Motor Elekt. San.Tic.Ltd.Şti’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

21.06.2016 TARİHLİ 2016/187 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11 maddesine aykırı hareket eden ŞOK Marketler Tic. A.Ş’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

21.06.2016 TARİHLİ 2016/188 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Ercan SERTBAŞ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

21.06.2016 TARİHLİ 2016/189 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Marmara Madencilik San.ve Tic.Ltd.Şti’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.06.2016 TARİHLİ 2016/190 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Orhan ÖZDEMİR’in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

14.06.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

14.06.2016 TARİHLİ 2016/181 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal (Atatürk) Mahallesi, 8 pafta, 511 ada, 441 parselde bulunan 30,53 m2 miktarındaki artık parselin m2’si 110,00TL’den KDV hariç toplam 3.358,30TL bedel mukabilinde talibi Cemil BARUT’a pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.  maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14.06.2016 TARİHLİ 2016/182 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 Çan Belediye Başkanlığı tarafından 5. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerleri ihalesi muhammen bedeli 3.000,00TL ve geçici teminatı 90,00TL üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 28.06.2016  Salı Günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

07.06.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

07.06.2016 TARİHLİ 2016/180 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak (Terminal Binası) 9/109 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Zeki AVNAK’ a 6 ay süre ile ve aylık kirası 225,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.06.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08.06.2016 TARİHLİ 2016/179 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 3 pafta, 55 ada, 22 parsel de kayıtlı olan 1 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” artırma usulü  ile yine mülkiyetleri belediyemize ait İstiklal Mahallesi 19L-II pafta, 604 ada, 32-33-34 parseller de kayıtlı olan 3 adet arsayı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık arttırma usulü  olmak üzere, toplam 4 adet taşınmazın muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden satışa çıkarılmalarına. İhalelerinin 28.06.2016 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

07.06.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

07.06.2016 TARİHLİ 2016/176 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Sıtkı TURAN Sokak No:6 adresinde bulunan halı saha işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hanife BAL’a 6 aylığına, yazlık aylık kirası (KDV hariç) 5.000,00TL ve kışlık aylık kirası (KDV hariç) 2.500,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.06.2016 TARİHLİ 2016/177 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alan kişilere erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.06.2016 TARİHLİ 2016/178 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun 15 pafta, 320 ada, 19, 21 ile 362 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli 18L-II uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

31.05.2016 TARİHLİ 2016/153 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 2 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde Huban Kadın Kalesi Derneği adına en yüksek fiyat teklifinde bulunan Nihal GEZER TAŞÇI’ ya 400,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/154 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ile 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 3 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/155 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ile 04.07.2016  tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 4 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/156 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 5 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Azize YILMAZ’ a 400,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/157 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 6 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Şükriye AVCI’ ya  400,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/158 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 7 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Onur GÖKÇE’ ye 550,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/159 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 8 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Onur GÖKÇE’ ye 400,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/160 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 9 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Onur GÖKÇE’ ye 400,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/161 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 10 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Zuhude KILIÇ’ a 400,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/162 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 11 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hikmet TAŞ’ a 400,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk

31.05.2016 TARİHLİ 2016/163 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 12 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde Özel Çan Sınav Ortaokulu adına en yüksek fiyat teklifinde bulunan Murat BİRİCİK’e 400,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/164 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 13 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sibel TEK’ e 900,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/165 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 14 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ömer KARA’ ya 400,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/166 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 15 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ünzüle SÖKEN’ e 400,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/167 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 3 pafta, 55 ada, 22 parsel de kayıtlı 3,698m2 taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 31.05.2016 tarihinde yapılan kapalı teklif usulü arttırma suretiyle satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/168 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak No:9/109’da bulunan 1 adet işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 14.06.2016 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/169 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde İbrahim ÇET’ e  ait D-25-26-27  no’ lu parsellerin taliplisi Hüseyin ÇET’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddenin 2. fıkrası gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/170 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/20 maddesine aykırı hareket eden YAMALI İNŞAAT TİC. A.Ş.’ nin af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

 

31.05.2016 TARİHLİ 2016/171 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/3 maddesine aykırı hareket eden Mehmet UYSAL’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/172 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 11 pafta, 84 ada da bulunan 9 ve 10 nolu taşınmazların 1/1000 ölçekli 19L-II İmar Planımıza uygun olarak tevhidi yapıldıktan sonra 84 ada, 24 nolu taşınmazdaki bina bu parsele tecavüzlü olduğundan (2) ikiye ifrazı edilip, bedelsiz olarak yola terki yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/173 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Büyüktepe Köyü Köyiçi Mevkii tapunun 2 pafta, 79 parselin (2) ikiye ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 13. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/174 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemizin tanıtımını sağlamak ve İlçemizdeki sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı hareketlendirmek amacıyla, Belediyemiz tarafından planlanıp düzenlenerek yapılacak olan Ata Sporumuzun 5.Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri’nin yapılış takviminin ve tertip komitesinde görev yapacak kişilerin belirlenmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 14-15. maddeleri gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk.   

31.05.2016 TARİHLİ 2016/175 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Ayı nedeniyle ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak pide yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker ailesi yardımı alan kişilere pide verilmesinin 5393 Sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24.05.2016 TARİHLİ 2016/138 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, pafta 19LIV, ada 119, parsel 97’de bulunan 203,82m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde satın alan Rukiye KURU, ihale şartlarını yerine getirmediğinden  ihalenin iptal edilerek geçici teminatın Belediyemize irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/139 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi, Orhan Caneri Caddesinde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Mediha GÖRE’ye peşin olarak 1.100,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/140 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Malik GÜREL’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/141 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Marmara Madencilik’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/142 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Ramazan ÖZ’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/143 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Sadettin TOPRAK’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/144 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Çan Beton Yapı Kimya İnş. Taah. Nak. San. ve Tic. A.Ş.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/145 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Faruk DÜZ’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

 

 

 

24.05.2016 TARİHLİ 2016/146 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Kansu Petrol İnş. Nak. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/147 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Adnan KESKİN’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/148 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/26 maddesine aykırı hareket eden Ferdi EFE’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/149 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizce Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı için Belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırlarında yaşayan fakir ve yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapacağımız pide ve erzak yardımı için yapılan müracaatların değerlendirilmesinde görevlendirilmek üzere bir komisyon kurulmasının 5393 sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/150 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ile 04.07.2016 tarihleri arası yapılacak olan ramazan programı eğlencelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan 14 adet stant ve 1 adet çay ocağı olmak üzere toplam 15 adet işyeri muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılarak, işgaliye ücreti alınmasına. İhalesinin 31.05.2016 Salı günü  saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/151 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 119 ada, 90 ve 94 nolu taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulamalı İmar Planımıza uygun olarak tevhiden (2) ikiye ifrazı, bedelsiz yola ve park alanına terkleri yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/152 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 1 no’lu çay ocağı standının muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ergün TÜREN’e 750,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17.05.2016 TARİHLİ 2016/125  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa Kaya Caddesinde bulunan Soğuk Hava Deposu bahçesinin Tüp Deposu alanı olarak kullanmak üzere yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ünzile ARSLAN’a  7 aylık olarak aylık kirası KDV hariç 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/126 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Kansu Petrol Nakliyat İnşaat’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/127 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Yılmaz YALÇIN’ nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/128 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Kütahyalılar İnş. Taş. San. Tic.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/129 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Faruk DÜZ’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/130 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Şükrü ÖZTÜRK’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/131 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Halil YÜCEL’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/132 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Çan Beton Yapı Kimya İnş. Taah. Nak. San ve Tic. A.Ş.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/133 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Yücel TAŞ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/134 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48 maddesine aykırı hareket eden Zafer YILDIZ’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/135 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Mehmet MEŞE’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/136 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Ak Finans kiralama A.Ş.’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/137 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Sıtkı Turan Sokak  no:6 adresteki 1 adet halı saha işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 07.06.2016 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

11.05.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11.05.2016 TARİHLİ 2016/120  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde 18M-IV pafta, 558 ada, 2 ve 3 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli 18L-III ve 18M-IV imar paftamıza uygun olarak tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

11.05.2016 TARİHLİ 2016/121  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 8 pafta, 510 ada, parsel 293, 440, 435’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli  19L-I, 20L-IV onaylı imar paftamıza uygun olarak tevhiden bedelsiz yola terkleri yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

11.05.2016 TARİHLİ 2016/122  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Kadastro Müdürlüğünün 05.05.2016 tarih ve 1066370 nolu yazısına istinaden, Belediye Encümenimizce 12.04.2016 tarih ve 2016/66 Sayı ile sehven alınan kararın düzeltilmesi; İlçemiz İstiklal Mahallesinde pafta 3, ada 76, parsel 93’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli, 20MI, 20MII, 20MIII, 20MIV uygulamalı İmar planımıza uygun olarak bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 11- 15. ile Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

11.05.2016 TARİHLİ 2016/123  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 19 ada, 90 ve 94 nolu parsel Malikleri Belediyemize verdikleri dilekçe ile adı geçen parsellerden yol ve yeşil alana giden kısımlara karşılık, tevhid ve ifraz masraflarının Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 60. Maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

11.05.2016 TARİHLİ 2016/124  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemizde her yıl geleneksel olarak 3-4-5 Haziran tarihlerinde yapılmakta olan İlkbahar Hayvan ve Emtia Panayırının 1 gün daha uzatılarak 3-4-5-6 Haziran günlerinde yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10.05.2016 TARİHLİ 2016/96 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 11 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 1.067.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/97 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, M.H.Önür Caddesinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi önünde  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Nazif BODUR’a peşin olarak 1.100,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/98 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Ş.M.Kaya Caddesinde bulunan Kaynanalar Parkı köşesinde  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Aykut KESKİN’e peşin olarak 1.100,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/99 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi, Çanakkale Caddesinde bulunan Çan Lisesi önünde  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Bilal PULLU’ya peşin olarak 1.100,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/100 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Ş.M.Kaya Caddesinde bulunan Dede Köprüsü yanında  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Tacettin SÖYLER’e peşin olarak 1.100,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/101 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Fatih Mahallesi, Kalebodur Caddesi üzerinde  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Hüseyin KARTAL’a peşin olarak 1.100,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/102  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, M.Hulki Önür Caddesi Termal Kent Karşısında  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cengiz SÖKEN ‘e peşin olarak 1.100,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/103  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 3 pafta, 55 ada,22 parsel de kayıtlı olan taşınmazı muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36.maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle satışa çıkarılmasına. İhalesinin 31.05.2016 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/104  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6 maddesine aykırı hareket eden Huriye KOLDANCA’ nın  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/105  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11 maddesine aykırı hareket eden Ekrem TEZCAN’ nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/106  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Kerim KUTLU’ nun 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/107  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Faruk DÜZ’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/108  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Yüksel TAŞ’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/109  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/9-27 maddesine aykırı hareket eden Ahmet KUZU’ nun 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/110  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ          

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/9 maddesine aykırı hareket eden Süleyman ÖZEL’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/111  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/9 maddesine aykırı hareket eden Serdar ARLI’ nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.         

10.05.2016 TARİHLİ 2016/112  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/9 maddesine aykırı hareket eden Adem Ümit ERDEM’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/113  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/9 maddesine aykırı hareket eden Murat YAŞAR’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/114  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/9 maddesine aykırı hareket eden Servet ÖZTÜRK’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/115  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/3 maddesine aykırı hareket eden Hüseyin ALCAN’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/116  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/9 maddesine aykırı hareket eden Ahmet Cemalettin KIZILCIK’ ın  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/117  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/9 maddesine aykırı hareket eden Rahmi ÖZKAN’ ın  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/118  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/9 maddesine aykırı hareket eden Nurhayat ATEŞ’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/119  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta 19L-II, ada 604,  parsel 31’de, 1/1000 ölçekli 19L-II uygulamalı İmar paftamıza uygun olarak  (3) üç’e ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

03.05.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03.05.2016 TARİHLİ 2016/83 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 19LIV, ada 119, parsel 96’da bulunan 400,00m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Abdullah DİKEL İnş. Müh. Turz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Abdullah DİKEL’e 600.000,00TL (Altıyüzbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

03.05.2016 TARİHLİ 2016/84 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 19LIV, ada 119, parsel 97’de bulunan 203,82m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Rukiye KURU’ya 180.000,00TL (Yüzseksenbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

03.05.2016 TARİHLİ 2016/85 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 3 pafta, 55 ada, 22 parsel de kayıtlı olan taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 03.05.2016 tarihinde yapılan kapalı teklif usulü arttırma suretiyle yapılan satış  ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.05.2016 TARİHLİ 2016/86 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Kadastro Müdürlüğünün 27.04.2016 ve 982075 nolu yazısına istinaden, Belediye Encümenimizce 22.03.2016 tarih ve 2016/52 Sayılı ile sehven alınan kararının düzeltilmesi; İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta:20-M-III, ada:551, parsel:24’de 1/1000 ölçekli 20-M-III onaylı  imar  planımıza uygun olarak (4) dört’e  ifrazen bedelsiz yola ve yeşil alana terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16. ve Tip İmar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

03.05.2016 TARİHLİ 2016/87 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Atatürk Mahallesi Çan Lisesi önüne Bankamatik (ATM)  kurmak üzere müracaatta bulunan Türkiye Halk Bankası A.Ş.Çan Şube Müdürlüğü ile yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde, Bankamatik yerinin 3 yıl süre ile kira artışı yapılmaksızın her yıl, yıllık kirası 8.000,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.05.2016 TARİHLİ 2016/88 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/23 ve 10/24  maddelerine aykırı hareket eden CNG Kanyon İnş. Turizm Gıda Otomotiv Akaryakıt San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 440,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.05.2016 TARİHLİ 2016/89 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Cemali ÇEVİREN’in1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.05.2016 TARİHLİ 2016/90 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Hüseyin CESUR’ un 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.05.2016 TARİHLİ 2016/91 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/15 ve 7/18 maddelerine aykırı hareket eden Rıdvan AKKAYA’ nın ( Yamalı İnş. Tic. A.Ş.) af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.05.2016 TARİHLİ 2016/92 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Adnan ATACAN’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.05.2016 TARİHLİ 2016/93 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Çelik Motor Tic. A.Ş.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.05.2016 TARİHLİ 2016/94 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk  Mahallesinde  pafta 37, ada 19, parsel 11’de kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli 19K-III uygulamalı imar planımıza uygun olarak bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

03.05.2016 TARİHLİ 2016/95 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta:16, ada:461, parsel:1 ve parsel:4’ ün 1/1000 ölçekli 18-L-II uygulamalı imar paftamıza uygun olarak tevhid edilerek (2) iki’ye   ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15.  16.  ve Tip İmar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

26.04.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26.04.2016 TARİHLİ 2016/76 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi Menderes Parkı önü no:2’deki Led Pano yerinin 8 ay süre ile  muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.04.2016 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.04.2016 TARİHLİ 2016/77 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 12/6 maddesine aykırı hareket eden Aykut KESKİN’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.04.2016 TARİHLİ 2016/78 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 12/6 maddesine aykırı hareket eden Yıldız DEMİR’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.04.2016 TARİHLİ 2016/79 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 10/13 maddesine aykırı hareket eden Çan Beton Yapı Kimya İnş. Taah. Nak. Ve San. Tic .A.Ş.’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.04.2016 TARİHLİ 2016/80 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17 maddesine aykırı hareket eden Hakan KARADAŞ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

26.04.2016 TARİHLİ 2016/81 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde pafta 25, ada 103, parsel 4’de kayıtlı taşınmazın ile aynı adada bulunan parsel 3’ün 1/1000 ölçekli 19L-II imar paftamıza uygun olarak bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

26.04.2016 TARİHLİ 2016/82 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Çevre sokak (Terminal) no: 9/B ÇAN adresinde Mustafa AVCI’nın icarında bulunan işyerinin taliplisi Sınırlı Sorumlu 95 nolu Çan İşçi ve Öğrenci Servis Hiz. Mot. Taş. Kooperatifine aylık kirası 600,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

19.04.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

19.04.2016 TARİHLİ 2016/74 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17 maddesine aykırı hareket eden Nesrin ŞİMŞEK’in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19.04.2016 TARİHLİ 2016/75 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17 maddesine aykırı hareket eden Hakan KARADAŞ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

12.04.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12.04.2016 TARİHLİ 2016/63 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2015 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesapları ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34 ve 35inci maddelerine göre hazırlanan, Taşınır Kesin Hesapları Encümenimizce incelenerek tahsilâtın kanunlara göre, harcamanın ödeneklerine uygun olarak yapıldığı, bütçe harici ödeme yapılmadığı ve inceleme sonunda hazırlamış olduğu raporun Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

12.04.2016 TARİHLİ 2016/64 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 84 ada, 9 ve 10 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli  19L-II uygulamalı imar paftamıza uygun olarak tevhiden bedelsiz yola terkleri yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

12.04.2016 TARİHLİ 2016/65 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde tapunun 320 ada, 21 ve 362 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli 18L-II uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

12.04.2016 TARİHLİ 2016/66 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde pafta 3, ada 76, parsel 93’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli, 20MI, 20MII, 20MIII, 20MIV uygulamalı İmar planımıza uygun olarak bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

12.04.2016 TARİHLİ 2016/67 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi Menderes Parkı Önü No:2 Led Pano Yerinin 8 ay süre ile muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 26.04.2016 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

12.04.2016 TARİHLİ 2016/68 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-IV Pafta,119 Ada 96 ve 97 Parseller de kayıtlı olan 2 adet arsaları muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 03.05.2016 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk

12.04.2016 TARİHLİ 2016/69 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 3 pafta, 55 ada,22 parsel de kayıtlı olan taşınmazı muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36.maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle satışa çıkarılmasına. İhalesinin 03.05.2016 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

12.04.2016 TARİHLİ 2016/70 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17 maddesine aykırı olarak hareket eden Remzi ÇAKAR Gıda San. Ltd. Şti.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

12.04.2016 TARİHLİ 2016/71 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Elif DURMUŞ’ un af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.04.2016 TARİHLİ 2016/72 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Metin ALTINOBA’nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.04.2016 TARİHLİ 2016/73 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17 maddesine aykırı olarak hareket eden Er-Şimşek Taş.Pet.Tur.Gıda Mad. Konf. ve Tic. Ltd.Şti.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

05.04.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

05.04.2016 TARİHLİ 2016/58 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 7/18. maddesine aykırı olarak hareket eden Halil İbrahim ÖZGÜRÜNLÜ (Salı Pazarı) 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

05.04.2016 TARİHLİ 2016/59 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Hüseyin DİŞ’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.04.2016 TARİHLİ 2016/60 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17 maddesine aykırı olarak hareket eden Nesrin ŞİMŞEK’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

05.04.2016 TARİHLİ 2016/61 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/25 maddesine aykırı olarak hareket eden Ahmet ÇAPKAN’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

05.04.2016 TARİHLİ 2016/62 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz mahallelerindeki cadde ve sokaklarda kullanılan çok eskimiş çöp konteynırlarının değiştirilmesi için 800 lt’lik konteynırlardan 800 adet, 400 lt‘lik konteynırlardan 800 adet olmak üzere toplam 1600 adet çöp konteynırlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı yardım  talebinde bulunulmasının uygun bulunduğu hk.

29.03.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

29.03.2016 TARİHLİ 2016/53 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Yenice/Kurtuluş Mahallesi 145 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1995 doğumlu Cansu CÜCE eşinin askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 250,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.03.2016 TARİHLİ 2016/54 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/18 maddesine aykırı olarak hareket eden Altun Gıda İh. Tük. Mad. İnş San. ve Tic. A.Ş.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

29.03.2016 TARİHLİ 2016/55 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Ahmet DAL’a ait D-41-42 no’lu parsellerin taliplisi Yüksel ERİNÇ’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.03.2016 TARİHLİ 2016/56 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Celal Yılmaz Caddesi devamında 18808715200 T.C. no’lu Lütfü ÇETİN’ e ait hayvan damına ait pislik depolama alanı hakkında tutulan tutanakta belirtilen olay hakkında Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 8/8 maddesi gereğince Lütfü ÇETİN’in 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

29.03.2016 TARİHLİ 2016/57 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Nizamettin ÖZTÜRK’ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

22.03.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

22.03.2016 TARİHLİ 2016/50 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi 46/2 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Erenler Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Saadettin ARSLAN’a 9 ay süre ile ve aylık kirası 100,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.03.2016 TARİHLİ 2016/51 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi 46/3 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Erenler Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Saadettin ARSLAN’a 9 ay süre ile ve aylık kirası 100,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.03.2016 TARİHLİ 2016/52 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta:20-M-III, ada:551, parsel:24’de 1/1000 ölçekli 20-M-III onaylı  imar  planımıza uygun olarak (4) dört’e  ifrazen bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16. ve Tip İmar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

15.03.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

15.03.2016 TARİHLİ 2016/48 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Seramik Mahallesi Hulusi Damgacıoğlu Caddesi 18L-II pafta, 461 ada, 3-4 parsellerde kayıtlı, mülkiyeti Fazıl SAYIN’a ait binanın projesinde ruhsatsız yapı yapmak ve ruhsat ve eklerine aykırılıktan dolayı Belediyemiz Fen memurlarınca Yapı Tatil Zaptı ve İmar Cezası Hesaplama Raporu tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesi ile 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi gereğince yapı sahibine toplam 6.202,71TL  para cezası ile yapının projeye uygun hale getirilmesi ve eksiklerin tamamlanması  için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

15.03.2016 TARİHLİ 2016/49 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi denetiminde bulunan Sınırlı Sorumlu 96 Nolu Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi bünyesinde bulunan 21 adet araç sivil plaka ile hizmet verilmekte olup, Kooperatif Başkanlığınca, Belediye Başkanlığımıza yapılan müracaatla, Araçlarının Ticari ( H ) Plaka alabilme taleplerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.maddesi gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk. 

08.03.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08.03.2016 TARİHLİ 2016/43 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz kademesinde ekonomik ömrünü doldurmuş tahmini 21.041 Kg. miktarında 3 kalem hurda vaziyette bulunan demir, alüminyum ve Bakır için en yüksek fiyat teklifinde bulunan (Hurda Demir) Recep YILMAZ, ( Hurda Alüminyum ve Bakır) Hayrullah ÇELİK’e açık arttırma usulü satışının 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.  

08.03.2016 TARİHLİ 2016/44 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi 46/2 no’lu ve 46/3 no’lu adreslerdeki 2 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 22.03.2016 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

08.03.2016 TARİHLİ 2016/45 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediye Encümenimizin 09.02.2016 tarih ve 2016/23 Sayı ile alınan kararın düzeltilmesi; İlçemiz Cumhuriyet(Karşıyaka) Mahallesinde tapunun pafta:16, ada:268, parsel:318’de 1/1000 ölçekli 18-L-II uygulamalı imar paftamıza uygun olarak (4) dörde ifrazen bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15.  16.  ve Tip İmar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

08.03.2016 TARİHLİ 2016/46 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta:27, ada:110, parsel:88 ve 126 parsellerde 1/1000 ölçekli 19-L-III uygulamalı imar paftamıza uygun olarak tevhid edilerek (2) iki’ye   ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15.  16.  ve Tip İmar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

08.03.2016 TARİHLİ 2016/47 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal (Atatürk)  Mahallesinde tapunun pafta 8, ada 209 (511), parsel 434’de kayıtlı taşınmazın bulunduğu alandaki yol fazlalığının 1/1000 ölçekli 20L-I uygulamalı imar paftamıza uygun olarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16. Tip imar yönetmeliğinin 17. Maddesine ve 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereğince yoldan ihdası yapılarak Belediyemiz adına tescil edilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

01.03.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01.03.2016 TARİHLİ 2016/38 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanının bir kısmı çocuk eğlence aracı “Trombolin” oyun sahası olarak 2016 yılı yaz sezonluğuna 1.250,00TL bedel mukabilinde Gökhan SEZEN’e kiralanmasının 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.03.2016 TARİHLİ 2016/39 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde İsmail ÖZ’e ait G-79 no’lu parselin taliplisi Taner UYSAL’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.03.2016 TARİHLİ 2016/40 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Seyfettin ŞENER adına tahsis edilen E-91 no’lu parselin, taliplisi olan Günay EROĞLU’na devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.03.2016 TARİHLİ 2016/41 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde İbrahim ÖZ adına tahsis edilen E-92 no’lu parselin, taliplisi olan Dilek  EROĞLU’na devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.03.2016 TARİHLİ 2016/42 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun 19L-4 (19M-4) pafta, 455 ada, 178 ile 179 nolu taşınmazların 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

23.02.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

23.02.2016 TARİHLİ 2016/30 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/20 maddesine aykırı olarak hareket eden Faruk DUMAN Hazır Beton İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 440,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

23.02.2016 TARİHLİ 2016/31 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 5-22 maddesine aykırı olarak hareket eden Hüseyin BACAKSIZ ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

23.02.2016 TARİHLİ 2016/32 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7-11 maddesine aykırı hareket eden Azize YILMAZ’ın (AR-AS Tost-Hamburger salonu) af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.02.2016 TARİHLİ 2016/33 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6 maddesine aykırı olarak hareket eden Ayhan KARTAL ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

23.02.2016 TARİHLİ 2016/34 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Fevzi KABAK adına tahsis edilen G-6-7 no’lu parsellerin, oğlu olan taliplisi Ahmet KABAK’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.02.2016 TARİHLİ 2016/35 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Süleyman DOĞU adına tahsis edilen D-3-4 no’lu parsellerin, oğlu olan taliplisi Gökhan DOĞU’ya devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.02.2016 TARİHLİ 2016/36 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz kademesinde hurda durumda bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış tahmini toplam 21.014kg miktarında hurda demir, alüminyum, bakır ve hurda araçların muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 08.03.2016 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

23.02.2016 TARİHLİ 2016/37 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 27 pafta, 110 ada,  88 ve 126 parseller de  1/1000 ölçekli 19L-III uygulamalı İmar paftamıza uygun olarak tehviden (2) ikiye ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

16.02.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

16.02.2016 TARİHLİ 2016/25 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Altıkulaç Köyünde ikamet eden Ramis UYSAL’ın 15.02.2016 tarihli dilekçesi ile Belediyemize bedelsiz ve şartsız olarak hibe etmek istediği 2011 Model 17 ZC 223 Plakalı  Tümosan Traktörü 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15’nci Maddesinin (i) bendi ve aynı Kanunun 38.Maddesinin (l) bendi gereğince Belediye Başkanımız Dr. Abdurrahman KUZU’nun oluru ile kabul edilmiş olup, trafik tescilinin yapılmasına ve harcamaların Belediye Bütçesinden karşılanmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

16.02.2016 TARİHLİ 2016/26 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 20-M-III pafta, 76 ada, 15 nolu taşınmaz  1/1000 ölçekli 20-M-III uygulamalı imar paftamıza uygun olarak (2) ikiye  ifrazı yapılarak yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16  ve Tip İmar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

16.02.2016 TARİHLİ 2016/27 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediye Encümenimizin 20.10.2015 tarih ve 2015/242 sayılı kararın düzeltilmesi; İlçemiz Çekiçler Köyü 393, 411, 413, 417 nolu taşınmazlarda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması kararı alınmıştır. Kadastro tarafından yapılan kontrollerde DOP hesabında hata olduğu tespit edildiğinden 18. Madde Uygulama dosyamız yeniden tanzim edilmiş olup, 3194 Sayılı İmar Kanunun 18 ve 19. maddelerine göre resen tapu tescil işlemlerinin yapılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

16.02.2016 TARİHLİ 2016/28 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/B maddesine aykırı olarak hareket eden Zafer YILDIZ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

16.02.2016 TARİHLİ 2016/29 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Kamil ÖZTÜRK’ ün af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.02.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

09.02.2016 TARİHLİ 2016/19 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemizin Cumhuriyet mahallesin de 613 ada,455 nolu Parsel üzerinde 4 adet tapu tahsis belgesi bulunan taşınmazın,2981 Sayılı Kanun’a göre ¼ hisse oranında tapularının hak sahiplerine verilmek kaydıyla, bedelsiz olarak tapu devirlerinin Belediyemize yapılmasına ve hak sahiplerine toplam 8.400,00TL.sı bedel mukabilinde satışlarının yapılmasının uygun bulunduğu hk.

09.02.2016 TARİHLİ 2016/20 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal (Karşıyaka) Mahallesi 19M-I pafta, 553 ada, 171 parselde kayıtlı bulunan 29.373,00m2 taşınmazın, 1.283,74m2’lik kısmının 4/16 hisse Zeliha KALENDER’e, 3/16  hisse Gülseren AKDEMİR’e, 3/16 hisse Gülşen KILIÇ’a, 3/16 hisse Ramazan KALENDER’e, 3/16 hisse Gülen KALENDER ÇAĞLAYAN’a, adlarına kayıtlı taşınmazın kamulaştırma bedeli 67.390,00TL.olup,3/16 hissesi olan Ramazan KALENDER’e düşen (TL.)miktarı hariç olmak üzere diğer hissedarlara hisse oranında hesaplanarak yapılan karşılıklı pazarlık suretiyle satın alınmasının 2942 sayılı Kanun’un 4650 sayılı Kanun ile değişik 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.02.2016 TARİHLİ 2016/21 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi Çanakkale Caddesi No:24/B adresinde faaliyet gösteren müstecirliğini Esat KISA’nın yaptığı Şamdan Bar isimli işyerine 23.01.2016 tarihinde ilçe Emniyet Müdürlüğünce ihbar üzerine yapılan kontrol neticesinde, adı geçen işyeri sahibi Esat KISA’nın 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6. maddesinin b bendi gereğince 1.500,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

09.02.2016 TARİHLİ 2016/22 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Kazdağı Mikronize Makine’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.02.2016 TARİHLİ 2016/23 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde (Karşıyaka) tapunun pafta 16, ada 268,  parsel 318 parselin hisse oranlarında 1/1000 ölçekli uygulamalı İmar paftamıza uygun olarak  (4) dört’e ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

09.02.2016 TARİHLİ 2016/24 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Hilmi MERT adına tahsis edilen G-10-11-12 no’lu parsellerin kızı olan taliplisi Hanife OĞUZ’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.02.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

02.02.2016 TARİHLİ 2016/15 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/C maddesine aykırı olarak hareket eden Dağlı Hurdacılık San. Ltd. Şti.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

02.02.2016 TARİHLİ 2016/16 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/C maddesine aykırı olarak hareket eden Ramazan ÖZ’ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

02.02.2016 TARİHLİ 2016/17 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Cemil EMRAN’ a ait F-6-7-8 no’lu parsellerin taliplisi Cüneyt EMRAN’ a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.02.2016 TARİHLİ 2016/18 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Belediye Sokak 2/1 no’lu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Çanakkale ili Çan ilçesi Köy Muhtarlar Derneği adına Yüksel ÇETİN’e 10 ay süre ile ve aylık kirası 90,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

26.01.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26.01.2016 TARİHLİ 2016/13  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Mehmet Ali TEKNE’ye ait D-91-92-93 no’lu parsellerin taliplisi Mehmet TEKNE’ye devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.01.2016 TARİHLİ 2016/14 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi, Şehit Mustafa Kaya Caddesi Lostra Salonunun yan tarafında bulunan boş alanda bankamatik kullanım amaçlı yeri kiralayan Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi’nin kira süresi 31.01.2016 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere, her yıl başında kirası peşin ödenmesi şartı ile (2016 Yılı kirası 5.575,00TL – 2017 Yılı kirası 7.000,00TL – 2018 Yılı kirası 7.000,00TL) 3 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

19.01.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

19.01.2016 TARİHLİ 2016/11  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2015 Mali Yılı sona erdiğinden kullanılmayan ödeneklerin iptal edilerek, yatırımları devam eden ödeneklerin 2016 Mali yılı Bütçesine devredilmesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.01.2016 TARİHLİ 2016/12  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sokak No:2/1’de bulunan 1 adet işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 02.02.2016 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

12.01.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12.01.2016 TARİHLİ 2016/6  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası No: 9/109 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde  işyerini kiralayan Hüseyin DURMAZ ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.01.2016 TARİHLİ 2016/7  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Muzaffer TEK’e ait J-16-17-18 no’lu parselin taliplisi Emine TEK’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.01.2016 TARİHLİ 2016/8  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/C maddesine aykırı olarak hareket eden MIRTRNS ULUS. TAŞ. GIDA İNŞ. PET. TEKSTİL SAN. ve LTD. ŞTİ.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

12.01.2016 TARİHLİ 2016/8  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/C maddesine aykırı olarak hareket eden MIRTRNS ULUS. TAŞ. GIDA İNŞ. PET. TEKSTİL SAN. ve LTD. ŞTİ.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

12.01.2016 TARİHLİ 2016/9  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/C maddesine aykırı olarak hareket eden VEYMEL NAKLİYAT  İNŞ. SAN. ve LTD. ŞTİ.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

12.01.2016 TARİHLİ 2016/10  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/C maddesine aykırı olarak hareket eden Mehtap YERLİKAYA ‘nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

05.01.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

05.01.2016 TARİHLİ 2016/1 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Denetimli Özel Halk otobüslerinden Hasan BİRİCİK adına kayıtlı 17 HV 515 plakalı araç şoförü Hasan BİRİCİK’in Çan Belediyesi Denetiminde Çalıştırılacak Özel Halk Otobüslerine Uygulanacak Yönetmeliğin cezayı gerektiren suç sayılacak fiillerin 21.maddesine aykırı hareket ettiğinden yönetmeliğin ceza miktarlarının a bendi gereği  200(tam bilet) x1,50 TL (bilet ücreti)= 300,00 TL para cezası cezalandırılmasının   uygun bulunduğu hk.

05.01.2016 TARİHLİ 2016/2 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Çevre yolu sokak, Kapalı Pazaryeri içerisindeki 15/1 no’lu adreste Bahri KEÇECİ’nin icarında bulunan kafeterya işyerinin taliplisi Mehmet GÜNEŞ’e  aylık kirası KDV dahil 995,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

05.01.2016 TARİHLİ 2016/3 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta:20-M-III, ada:550, parsel:20’de 1/1000 ölçekli 20-M-III uygulamalı imar paftamıza uygun olarak (3) üç’e  ifrazen bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve Tip İmar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

05.01.2016 TARİHLİ 2016/4 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 22’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli 19L-II onaylı  İmar paftamıza uygun olarak  23,89 m2’lik kısmının bedelsiz  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

05.01.2016 TARİHLİ 2016/5 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta 20-M-III, ada 550,  parsel 21’de 1/1000 ölçekli 20-M-III uygulamalı İmar paftamıza uygun olarak  (3) üç’e ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 16. ve 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

2015 ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

30.12.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

30.12.2015      TARİHLİ 2015/289 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan işyerlerinin 2016 Mali Yılına ait kira artışları 24.11.2015 tarih ve 2015/263 Sayılı Kararı ile belirlenen kira artışları hükümsüz olup; yeniden kira artış bedelleri belirlenerek tahakkuk ve tahsilatlarının  yapılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

30.12.2015      TARİHLİ 2015/290 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerlerinin 2016 yılında yaz saati uygulaması 01 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında saat 07:00 – 02:00, kış saati uygulaması için 1 Ekim – 30 Nisan tarihleri arası saat 07:00 – 01:00 olarak tespit edilmesinin 5393 Sayılı Kanunun 34.maddesinin h bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.12.2015      TARİHLİ 2015/291 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı N:4 adresinde Bayram Söken’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Ünzile SÖKEN’e aylık kirası 500,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.12.2015      TARİHLİ 2015/292 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi tapunun pafta 26, ada109, parsel 23’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli İmar paftamıza uygun olarak bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15.ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. Maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

30.12.2015      TARİHLİ 2015/293 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediye Encümenimizin 08.12.2015 tarih ve 2015/271 Sayılı ile sehven alınan kararının düzeltilmesi; Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak No:2 adresinde Mehmet DEMİR’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Emine DEMİR’e aylık kirası 335,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.12.2015      TARİHLİ 2015/294 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi 2 nolu Menderes Parkı işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Orhan ARSLAN’a 3 yıllığına (aylık kiralarına 2017 yılı için %10 ve 2018 yılı için %10 artış yapılması şartıyla) (KDV Hariç) 13.900,00TL(onüçbindokuztürklirası) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.12.2015 TARİH 295 NOLU KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğin  7 /C Maddesinde Aykırı Olarak Hareket Eden Murat  Lojistik Expres Taş.Trc Ve Sti Nin 1608 Sayılı Kanunun Değişik 1. Maddesi Gereğince 208.00 Tl Parası Cezası İle Cezalandırılmasının Uygun Olduğu Hk.

30.12.2015 TARİH 296 NOLU KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğin 58/a Ve 58/f Maddelerine Aykırı Olarak Hareket Eden Mustafa Damar 1608 Sayılı Kanunun Değişik 1. Maddesi gereğince 416.00 TL Para Cezası İle Cezalandırılmasının Uygun Bulunduğu Hk.

30.12.2015 TARİH 297 NOLU KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esaslar Yönetmeliğin 113/1 Maddesine Aykırı Olarak Hareket Eden HYS Kör Oğlu Mağazacılık A.ş nın 1608 Sayılı Kanunun Değişik 1. Maddesi  Gereğince 208.00 TL Para Cezası İle Cezalandırılmasına Uygun Bulunduğu Hk.

 

30.12.2015 TARİH 298 NOLU KARAR  ÖZETİ

Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçesinde Ödeneği Yetmeyeceği 50 Kalem Ödenek Tertibine Yedek Ödenekten 1.525.840.00TL Aktarma Yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince Uygun Bulunduğu Hk.

22.12.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

22.12.2015      TARİHLİ 2015/283 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı A Blok) 35/208 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mehmet Ali TÜMER’e 12 ay süre ile ve aylık kirası (KDV hariç) 220,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

22.12.2015      TARİHLİ 2015/284 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak (Terminal Binası) 9/109 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hüseyin DURMAZ’a 12 ay süre ile ve aylık kirası 220,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.12.2015      TARİHLİ 2015/285 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı 1 nolu Piramit Kafe işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mehmet UYSAL’a 12 ay süre ile ve aylık kirası (KDV hariç) 2.020,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.12.2015      TARİHLİ 2015/286 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde balıkçılar bölümünde Hüseyin ODABAŞ’a ait K-7 nolu parselin taliplisi Zeynep AYTAR’a devir edilmesinin 12,07,2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  Pazar YerleriHakkında Yönetmeliğinin 16. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.12.2015      TARİHLİ 2015/287 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde balıkçılar bölümünde Süleyman SUCUK’a ait K-8 nolu parselin taliplisi Zeynep AYTAR’a devir edilmesinin 12,07,2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  Pazar YerleriHakkında Yönetmeliğinin 16. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.12.2015      TARİHLİ 2015/288 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:1’de kayıtlı tapuda 26 pafta, 107 ada, 26 parselde bulunan binanın Sahibi ÇAĞLAYAN ÖZEL EĞİTİM ÖZEL SAĞLIK SOS. HİZ. TİC. A.Ş.ti binanın 2., 3., 4. Normal Katları ve Eklentisi çatı alanında Yapı Kullanma İzin Belgesi aldıktan sonraki süre içinde yapının kendilerine ait olan 2., 3., 4. Normal Katları ve çatı eklentisinde, Tadilat Ruhsatı almadan yapının Onaylı Mimari Proje ve eklerine aykırı olarak değişikliklere gidildiği görüldüğünden, Belediyemiz Fen memurlarınca tutanak tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesi ile 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince 46.082,88 TL para cezası ile cezalandırılmasına, yapının projeye uygun hale getirilmesi için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verildiği uygun bulunduğu hk. 

15.12.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

15.12.2015      TARİHLİ 2015/273 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/3 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda 2016 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Uzlaşma Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

15.12.2015      TARİHLİ 2015/274 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların çeşitli nedenlerle zarara uğratılması halinde meydana gelen zararların tespit edilmesi amacıyla 2016 yılı içinde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 4 kişilik Hasar Tespit Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

15.12.2015      TARİHLİ 2015/275 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait iş yerlerinin kira tespitlerinin yapılabilmesi için 2016 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 ( beş ) kişilik kira tespit komisyonunun kurulmasının uygun bulunduğu hk.

15.12.2015      TARİHLİ 2015/276 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/2 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda ve Mülkiyetleri Belediyemize ait satışa çıkacak olan gayrimenkullerin değer tespitlerinin belirlenmesinde 2016 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Kıymet Takdir Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

15.12.2015      TARİHLİ 2015/277 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9 ve 75. maddeleri gereğince Mülkiyetleri Belediyemize ait olan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli işgalinden doğan Ecri misil bedelinin tespitinde 2016 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Ecri misil Tespit Komisyonunun belirlenmesinin uygun bulunduğu hk.

 

15.12.2015      TARİHLİ 2015/278 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Terminal Taksi Durağında çalışan Ahmet ESİN’in Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Yasir DURAN’a devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

15.12.2015      TARİHLİ 2015/279 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Bakkaliye ve Kuru Gıda bölümünde İsa ARSLAN’a ait C-24-25 no’lu parselin taliplisi Şükriye AVCI’ya devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15.12.2015      TARİHLİ 2015/280 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi 2 nolu işyerinin 3 yıllığına ve aylık kirasına her yıl %10 artış yapılması şartıyla  , muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 30.12.2015 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

15.12.2015      TARİHLİ 2015/281 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 113/1 maddesine aykırı olarak hareket eden AS Prefabrik Konteyner San.Tic.Ltd.Şti’ye 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

 

 

15.12.2015      TARİHLİ 2015/282 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz bünyesinde hizmet veren 17 DT 710 plaka nolu 1985 model FİAT çöp kamyonu, 17 DT 708 plaka nolu 1985 Model FİAT çöp kamyonu, 17 HP 286 plaka nolu 1994 model OTOYOL otobüs ve 17 HP 962 plaka nolu 1986 model LEYLAND özel amaçlı (İtfaiye) araçları ekonomik ömrünü doldurmuş olduğundan; 237 Sayılı Taşıt Kanununa istinaden hurda araç tespit komisyonumuzca tanzim edilen rapor gereğince hurdaya ayrılmaları ve trafikten düşürülmesi Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

08.12.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08.12.2015      TARİHLİ 2015/266 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1.Flok Zemin Kat  Bağımsız bölüm 1,9/1562 arsa paylı 88,40m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 08.12.2015 tarihinde  yapılacak açık artırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satıi işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.12.2015      TARİHLİ 2015/267 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, zemin kat, bağımsız bölüm 3, 5/1562 arsa paylı, 50,70m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kodem İnş.Taah.Eğlence Sağ.Güz.Hiz.Oto Kira Tic.Ltd.Şti. adına (şirket müdürü) İlker HAKTANIR’a 180.000,00TL (yüzseksenbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk

08.12.2015      TARİHLİ 2015/270 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 113/1 maddesine aykırı hareket eden Murat Yaşar ‘ın  af edilmesinin 1608 sayılı Kanın’un değişik 1. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.12.2015      TARİHLİ 2015/271 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak No:2 adresinde Mehmet DEMİR’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Emine DEMİR’e aylık kirası KDV hariç 208,47TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

08.12.2015      TARİHLİ 2015/272 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı A Blok) 35/208 nolu işyeri, İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak (Terminal Binası) 9/109 nolu işyeri ve İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı Piramit Kafe 1 nolu işyeri olmak üzere toplam 3 adet işyeri 12 aylığına muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 22.12.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

01.12.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01.12.2015      TARİHLİ 2015/265 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun’un 14/1-b maddesine aykırı hareket eden Ersan KURU’un af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.11.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24.11.2015      TARİHLİ 2015/254 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 8 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sibel ELMAS adına Gürkan ELMAS’a 13 ay süre ile ve aylık kirası (KDV Hariç) 350,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.11.2015      TARİHLİ 2015/254 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu (Terminal) 9/106 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sadık KESKİN’e 13 ay süre ile ve aylık kirası (KDV Hariç) 262,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.11.2015      TARİHLİ 2015/255 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu (Terminal) 9/106 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sadık KESKİN’e 13 ay süre ile ve aylık kirası (KDV Hariç) 262,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.11.2015      TARİHLİ 2015/256 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu (Terminal) 9/108 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sadık KESKİN’e 13 ay süre ile ve aylık kirası (KDV Hariç) 210,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.11.2015      TARİHLİ 2015/257NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak (Terminal) 9/109 nolu işyerinin 24.11.2015 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.11.2015      TARİHLİ 2015/258 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 1 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 500.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.11.2015      TARİHLİ 2015/259 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/Derenti Köyü 62 nolu hanede nüfusa kayıtlı (TC:18247727390) Sevcan ÇÜRKU muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.11.2015      TARİHLİ 2015/260 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19LIII İmar Pafta , 162 ada, parsel 1’de 9.185,00m2 gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte  bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen 3 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 08.12.2015 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

24.11.2015      TARİHLİ 2015/261 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve  bölümünde Aslı ÖZTÜRK’e ait D-30 nolu parselin taliplisi Mehmet EFE’ye devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.11.2015      TARİHLİ 2015/262 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 114/3 maddesine aykırı olarak hareket eden Biga Emin Vinç Haf.İnş.Taş.San.Tic.Ltd.Şti’ye 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

24.11.2015      TARİHLİ 2015/263 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan işyerlerinin 2016 Mali Yılında kira artışı bedelleri KDV dahil olarak belirlenerek tahsilatlarının yapılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

24.11.2015      TARİHLİ 2015/264 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli, 19L-II onaylı  İmar paftamıza uygun olarak bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

17.11.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17.11.2015      TARİHLİ 2015/252 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi İnönü Caddesi tapunun 615 ada, 386 parsel de kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan yapı Ersin SAĞLAM ve Ortakları’na ait olup, yapının  Temel Üst Kotu Proje ve ruhsat eklerine uygun olarak yapılmadığından, Belediyemiz Fen memurlarınca yapı sahibine, yapı müteahhidine, şantiye şefine ve yapı denetim şirketine İmar Cezası Hesaplama Raporu tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesi ile 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince ilgililere toplam 16.241,28TL  para cezası verilmesine, yapının projeye uygun hale getirilmesi ve eksiklerin tamamlanması  için tebliğ tarihinden itibaren 30 gün süre verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

17.11.2015      TARİHLİ 2015/253 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Linyit İşletmesi Müdürlüğünün 13.11.2015 tarih ve 98676149-807.01-571/4079 Sayılı yazısına istinaden Sosyal Tesisler içerisinde ki Lojman Binalarında güçlendirme çalışmaları yapılacağından, yer değiştirecek personelden su açma kapama ücretinin alınmamasını Encümenimizce  uygun bulunduğu hk.

10.11.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10.11.2015      TARİHLİ 2015/249  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı A Blok) 35/205 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Tarık ERİŞ’e 13 ay süre ile ve aylık kirası 300,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.11.2015      TARİHLİ 2015/250 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çanakkale/Yenice/ Kalkım Cumhuriyet Mahallesi 101 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1990 doğumlu Zuhal ÖRS’ün muhtaç duruma düştüğünden aylık 200.00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.11.2015      TARİHLİ 2015/251 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 8 nolu işyeri, İstiklal Mahallesi Çevre Yolu (Terminal) 9/106 – 9/108 – 9/109 nolu 3 adet olmak üzere toplam 4 adet işyeri muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 24.11.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

03.11.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03.11.2015      TARİHLİ 2015/247  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti hazineye ait İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesi 614 ada, 452  parselin imar planı içerisinde 400m2’nin üzerinde 1400m2’nin altında olduğundan, Hazineye ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması ile ilgili 4706 Sayılı Kanunun 4. maddesinin c fıkrası ile aynı kanunun 5. maddesinin 6. paragraflarına istinaden Belediyemize Bedelsiz Devrinin yapılması Encümenimizce  uygun bulunduğu hk.

03.11.2015      TARİHLİ 2015/248  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Halil GÜLEÇ’e ait D-104 no’lu parselin, talibi Mustafa GÜL’e devir edilmesinin 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

27.10.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27.10.2015      TARİHLİ 2015/246  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı A Blok ) 35/205 nolu işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminat üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık artırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalenin 10.11.2015 Salı günü saat 15.00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

20.10.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

20.10.2015      TARİHLİ 2015/240   NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Seramik) Mahallesinde tapunun pafta 16, ada 417, 55 parselin 1/1000 ölçekli uygulamalı 18L-II İmar paftamıza uygun olarak ikiye (2’ye) ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

20.10.2015      TARİHLİ 2015/241  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 59 ada da bulunan 101 ve 102 parsellerin tevhit edildikten sonra 1/1000 ölçekli 19M-I onaylı Uygulama İmar Planına göre ikiye (2’ye) ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk

20.10.2015      TARİHLİ 2015/242  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Çekiçler Köyü yoldan ihdas 1, Yoldan İhdas 2 Çekiçler Köyü Tüzel Kişiliği adına tescilden sonra 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulamasına göre 393, 411, 413, 417 nolu parseller şuyulandırılarak işlemin yapılması ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 19. maddesine göre tescile esas dağıtım cetvellerine göre tescilinin Encümenimizce uygun bulunduğuna.

20.10.2015      TARİHLİ 2015/243  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 3 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ufuk AĞLAR’a 14 ay süre ile ve aylık kirası 450,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.10.2015      TARİHLİ 2015/244  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 5 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ufuk AĞLAR’a 14 ay süre ile ve aylık kirası 450,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.10.2015      TARİHLİ 2015/245  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 29 nolu kahvehane işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Naide ARSLAN’a 14 ay süre ile ve aylık kirası 910,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

13.10.2015      TARİHLİ 2015/206 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Huriye KOLDANCI’nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/207 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Aykut KESKİN’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/208 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Yıldız DEMİR’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/209 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Hanife SARIDAL’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/210 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Armağan KESKİN’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/211 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Şahin KESKİN’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/212 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Ayşe ERDOĞAN’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/213 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Ertan ÖKSÜZ’ün af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/214 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Nigar KAHYA’nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/215 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Çan Ada Unlu Mamulleri’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/216 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Necati DUMAN’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/217 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Ahmet KASAR’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/218 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Ergün LİMAN’ nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/219 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Baytin CAN’nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/220 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Asım SARIKAYA’ nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/221 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Saffet BOZÇA af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/222 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Kadriye SEZGİN af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/223 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Adem ÖZ’ün af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/224 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden İrfan AK’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/225 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Hasan Hüseyin AVCI ’nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/226 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Şerife Hanım Coştu ’nun af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/227 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Hediye DEMİRTAŞ ’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/228 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Nayide SOLAK’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/229 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Sebahattin GEZER af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/230 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Ahmet TUTKUN’un af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/231  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi 12 (19M-I) pafta, 59 ada, 102 parselde 249,65m2 miktarındaki artık parseli m2’si 500,70TL’den KDV hariç 125.000,00TL bedel mukabilinde talibi İtimat Petrol San.ve Tic.Aş. adına Sönmez GÜNDOĞDU’ya  pazarlık usulü satışının  2886 sayılı Kanun’un 51. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/232  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak No: 5 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde  işyerini kiralayan Halil AĞLAR ihale şartlarını yerine getiremeyeceğini belirttiğinden, ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/233  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak No: 3 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde  işyerini kiralayan Halil AĞLAR ihale şartlarını yerine getiremeyeceğini belirttiğinden, ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/234   NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi (Seramik Mah.Misya Cad. Ada 258, parsel 1), Yeni Çanakkale Yolu, Gazi Mustafa Kemal Gençlik ve Spor Merkezi Bahçesi içerisinde trafo binasının yanında boş arazi içerisinde baz istasyonu bulunan Avea İletişim Hizmetleri A.Ş’nin kira süresi 19.10.2015 tarihinde sona ereceğinden, kira bedelinin 36.000,00TL  peşin olmak şartıyla, kira şartnamesi ve sözleşme hükümleri esas alınarak 3 yıl daha  uzatılmasının uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/235   NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi (Seramik Mah.Misya Cad. Ada 258, parsel 1), Yeni Çanakkale Yolu, Gazi Mustafa Kemal Gençlik ve Spor Merkezi Bahçesi içerisinde trafo binasının yanında boş arazi içerisinde baz istasyonu bulunan Vodafone Telekomünikasyon A.Ş’nin kira süresi 19.10.2015 tarihinde sona ereceğinden,  kira bedelinin 36.000,00TL  peşin olmak şartıyla, kira şartnamesi ve sözleşme hükümleri esas alınarak 3 yıl daha  uzatılmasının uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/236   NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 3 nolu işyeri, 5 nolu işyeri ve 29 nolu kahvehane işyeri olmak üzere toplam 3 adet işyeri muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 27.10.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/237   NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi (Prestij Caddesi) No:3 adresinde Zeynep AYTAR’ın icarında bulunan işyerinin taliplisi Fatma SEVİK’e kışlık aylık kirası 550,00 TL , yazlık aylık kirası 1100,00 TL olmak üzere ihale şartları aynı kalmak şartıyla devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/238   NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait Yeni Terminal Binası ile Belediye sarayı A ve B bloklarda bulunan toplam 2549 adet kalorifer peteklerinin 2015–2016 kış sezonunda ısınma ücretlerinin tespit edilmesi. Encümenimizin değerlendirmesi sonucunda 2015–2016 kış sezonunda doğalgazla ısınan bir petek ücretinin K.D.V.dâhil 8,00TL, Kömürle ısınan bir petek ücretinin K.D.V dâhil 10,00TL olarak tahakkuk edilerek tahsiline 2464 Sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/239   NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Zafer YILDIZ’a 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

09.10.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

09.10.2015      TARİHLİ 2015/204 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal (Karşıyaka) Mahallesi 19M-I pafta, 553 ada, 44 parselde kayıtlı bulunan 6.678,00m2 taşınmazın, 674,69m2’lik kısmının 4/8 hisse Mehmet AKAR’a, 1/8  hisse Fatma Sevim AKAR’a, 1/8 hisse Hilal Turan AKAR’a, 1/8 hisse Cem AKAR’a, 1/8 hisse Nazife Şeyda AKAR adlarına kayıtlı taşınmazın 35.400,00TL bedel mukabilinde pazarlıkla  satın alınmasının 2942 sayılı Kanun’un 4650 sayılı Kanun ile değişik 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.10.2015      TARİHLİ 2015/205 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal (Karşıyaka) Mahallesi 19L-II pafta, 497 ada, 185 parselde kayıtlı bulunan 530,00m2 taşınmazın, 122,00m2’lik kısmının Yakup TEKNE adına kayıtlı taşınmazın 6.400,00TL bedel mukabilinde pazarlıkla  satın alınmasının 2942 sayılı Kanun’un 4650 sayılı Kanun ile değişik 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06.10.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

06.10.2015      TARİHLİ 2015/202  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 25, ada 102, parsel 19’da kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli, 19L-I onaylı  İmar paftamıza uygun olarak bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

06.10.2015      TARİHLİ 2015/203 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi  19L IV pafta, 110 ada, 126 parselde 16,12m2 miktarındaki artık parseli m2’si 300,00TL’den KDV hariç 4.836,00TL bedel mukabilinde talibi Ülker ÜNAL’a pazarlık usulü satışının  2886 sayılı Kanun’un 51. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

29.09.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

29.09.2015      TARİHLİ 2015/197  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 3 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Halil AĞLAR’a 15 ay süre ile ve aylık kirası 925,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

29.09.2015      TARİHLİ 2015/198  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 5 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Halil AĞLAR’a 15 ay süre ile ve aylık kirası 1.480,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.09.2015      TARİHLİ 2015/199  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 17 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kasım BOZTEPE’ye 15 ay süre ile ve aylık kirası 410,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

29.09.2015      TARİHLİ 2015/200  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 17/A nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kasım BOZTEPE’ye 15 ay süre ile ve aylık kirası 410,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

29.09.2015      TARİHLİ 2015/201  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Çekiçler Köyü  393, 411, 413, 417 nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1990 tarihli 1/1000 ölçekli onaylı imar planına istinaden 18. madde uygulaması yapılması 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden düzenleme saha sınırlarının onaylanması Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

15.09.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

15.09.2015      TARİHLİ 2015/188 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/Z-26 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan A Pamukkale Taş.Turz.Tic.Ltd.Şti. adına Basri ÖZDEMİR’e 15 ay süre ile ve aylık kirası 1.500,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15.09.2015      TARİHLİ 2015/189 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırı olarak hareket eden HYS KÖROĞLU A.Ş. nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. Maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

15.09.2015      TARİHLİ 2015/190 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak No:3 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde  işyerini 14 aylığına kiralayan Ahmet KAŞIKÇI vermiş olduğu dilekçe ile kira sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etmek istediğini belirttiğinden, ihalesinin iptal edilerek yatırmış olduğu kesin teminatlarının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

15.09.2015      TARİHLİ 2015/191 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak No:5 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde  işyerini 14 aylığına kiralayan Serpil YILMAZ vermiş olduğu dilekçe ile kira sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etmek istediğini belirttiğinden, ihalesinin iptal edilerek yatırmış olduğu kesin teminatlarının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15.09.2015      TARİHLİ 2015/192  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokakta bulunan 4 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 29.09.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

15.09.2015      TARİHLİ 2015/193  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Ekip Tic. Nakliyat Ltd Şti’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

15.09.2015      TARİHLİ 2015/194  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Öztuna Motorlu Araçlar İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd Şti’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

15.09.2015      TARİHLİ 2015/195  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizin 2016 (2017–2018) Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Taslakları incelenerek, Gelirlerin 60.000.000,00TL Giderlerin 60.000.000,00TL olduğu görülmüştür. Bütçe taslağının Belediye Başkanlığından geldiği şekliyle tasdik edilerek Belediye Muhasebe Usul Tüzüğünün 11. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.09.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08.09.2015      TARİHLİ 2015/187 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesinde pafta:34, ada:39, parseller: 1,2 ve 27’de kayıtlı parsellerin 19-L-1 onaylı uygulamalı imar paftamıza uygun olarak tevhid edildikten sonra bedelsiz yola terkleri yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

01.09.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01.09.2015      TARİHLİ 2015/182 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/Asmalı Köyü 40 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1979 doğumlu Necla KURU oğlunun askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.09.2015      TARİHLİ 2015/183 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta 19M-I, ada 59, parsel 101’de kayıtlı taşınmazın bulunduğu imar adasında bulunan yol fazlalığının 1/1000 ölçekli 19M-I uygulamalı imar paftamıza uygun olarak yoldan ihdas edilerek Belediyemiz adına tapu tescilinin yapılmasının  3194 Sayılı İmar Kanunun  15. – 16. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddesi  ve 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.09.2015      TARİHLİ 2015/184 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Otobüs Terminali No:9/Z-29 adresinde Osman KIRCA’nın icarında bulunan WC işyerinin taliplisi Rahim ÖZ’e aylık kirası 340,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.09.2015      TARİHLİ 2015/185 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere toplam 340 kişiye erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.09.2015      TARİHLİ 2015/186 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/Z-26 nolu işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 15.09.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

25.08.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25.08.2015      TARİHLİ 2015/181 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun ada 361, parseller 8 ve 17’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 20M-IV onaylı imar paftamıza uygun olarak birleştirilmelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

18.08.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

18.08.2015      TARİHLİ 2015/172 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı 7/B nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hasret SOFRA’ya 16 ay süre ile ve aylık kirası 135,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.08.2015      TARİHLİ 2015/173 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Belediye Sokak Lostra Salonunun yan tarafında bulunan 16m2’lik bankamatik kullanım amaçlı yeri kiralayan HSBC Bank A.Ş’nin  kira süresi 31.08.2015 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere yıllık  kirasının 7.000,00TL olmak üzere 1 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

 

 

 

 

18.08.2015      TARİHLİ 2015/174 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7 adresindeki satış mağazasını 1 yıllığına kiralayan Altun Gıda İhtiyaç Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin  kira süresi 31.08.2015 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere aylık  kirasının 11.500,00TL olmak üzere 1 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

18.08.2015      TARİHLİ 2015/175 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal (Karşıyaka) Mahallesinde 19L-II ve 19M-I İmar Paftalarımızda ağaçlandırılacak alandan kalan, arıtma tesisimize giden kolektör hattına rastlayan, 19L-II pafta, 497 ada, 185 parselin 122,00m2’si, 19M-I pafta, 43 parselin 205,20m2’si ile 19M-I pafta,553 ada.44 parselin 674,69 m2’si,19M-I pafta,553 ada, 171 parselin 1283,74m2’lerinin istimlâk edilmesine ihtiyaç olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun’un 5.  maddesi gereğince kamulaştırılmalarının uygun bulunduğu hk.

 

18.08.2015      TARİHLİ 2015/176 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi Çanakkale Caddesi tapunun 25 pafta,101 ada,26 parsel de kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan yapı,Yunus KÖROĞLU-HYS Köroğlu Mağazacılık A.Ş’ye ait olup binanın projesinde ve imalatlarındaki aykırılıklar nedeniyle Belediyemiz Fen memurlarınca tutanak ile İmar Cezası Hesaplama Raporu tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.maddesi ile 5940 sayılı kanunla değişik 42.maddesinin hükmü gereğince ilgililere toplam 13.366,73TL para cezası verilmesine ve yapının projeye uygun hale getirilmesi için tebliğ tarihinden itibaren 30 gün süre verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

 

18.08.2015      TARİHLİ 2015/177 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/B maddesine aykırı olarak hareket eden HYS KÖROĞLU A.Ş’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

18.08.2015      TARİHLİ 2015/178 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/C maddesine aykırı hareket eden Ersin ÜNAL’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.08.2015      TARİHLİ 2015/179 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/C maddesine aykırı hareket eden Şükrü KAHYA’nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.08.2015      TARİHLİ 2015/180 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/C maddesine aykırı hareket eden Fatma ÖZER’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.08.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11.08.2015      TARİHLİ 2015/171 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi tapunun 24 pafta, 505 ada, 93 parsel de kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 710249 YİBF nolu yapı, Bizim Mimarlık Müh.İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. ne ait olup projesinde imalatlarındaki aykırılıklar nedeniyle Belediyemiz Fen memurlarınca tutanak ve İmar Cezası Hesaplama Raporu tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesi ile 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince ilgililere toplam 33.903,75TL  para cezası verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

28.07.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

28.07.2015      TARİHLİ 2015/170 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı 7/B  nolu işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 18.08.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

21.07.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

21.07.2015      TARİHLİ 2015/164 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Tapunun pafta 18MI, ada 563, parsel 2’de kayıtlı taşınmazın malikleri tabii zeminden kotlandırma talep etmeleri üzerine; kotlandırma yapılmasının 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 30. maddesinin ilgili fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

21.07.2015      TARİHLİ 2015/165 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası No: 9/Z-26 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde  işyerini kiralayan Yaşar ÜKTEN ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.07.2015      TARİHLİ 2015/166 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Terminal Taksi Durağında çalışan Ziya BAŞARAN’ın Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Firdevs GÜL’e devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.07.2015      TARİHLİ 2015/167 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi Dramalı Rıza Bey Caddesi No:20 adresinde Ali Osman ALTIN’ın icarında bulunan İda Parkı işyerinin taliplisi Levent TAŞÇI’ya yazlık aylık kirası 650,00TL, kışlık aylık kirası 325,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.07.2015      TARİHLİ 2015/168 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Gürkan CEVHER’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.07.2015      TARİHLİ 2015/169 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 22 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 1.718.500,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14.07.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

14.07.2015      TARİHLİ 2015/161 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası No: 9/104 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde  işyerini kiralayan İsmail KALGIN ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

14.07.2015      TARİHLİ 2015/162 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 14, ada 133, parsel 4’de kayıtlı taşınmazın 19L-3 ve 18L-2 1/1000 ölçekli İmar paftamıza uygun olarak yola ve yeşil alana terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

14.07.2015      TARİHLİ 2015/163 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi Hacı İbrahim Sokak No:10’da kayıtlı tapuda 34 pafta, 39 ada, parsel 16’da bulunan iki katlı binanın ön bahçesi içinde ahşap ve metal dokudan ibaret eğreti garaj türünde olan ruhsatsız yapı  tespit edildiğinden  Belediyemiz İmar Şehircilik Müdürlüğü elemanlarınca Yapı Tatil Zaptı ile İmar Cezası Hesaplama Raporu Encümenimize sunulmuştur. Encümenimizce bina sahipleri Tarife AKTEPE ve Remziye DORUK’un 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi ile  5940 Sayılı  Kanunla değişik 42.maddesinin 2. hükmü gereğince 748,58TL para cezası ile cezalandırılmasına ve  tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yıkılmasının   uygun bulunduğu hk.

30.06.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

30.06.2015      TARİHLİ 2015/155 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/Z-26 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Yaşar ÜKTEN’e 18 ay süre ile ve aylık kirası 3.500,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk. 16.06.2015     

30.06.2015      TARİHLİ 2015/156 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale /Çan/Çomaklı Köyü 63 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1995 doğumlu Sinem ÖNAL’ ın eşinin askere alınmasıyla muhtaç duruma düştüğünden, aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.06.2015      TARİHLİ 2015/157 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Osman SEZGİN’e ait E-51-52-53 nolu parsellerin talibi Havva SEZGİN’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. ve 2. fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

30.06.2015      TARİHLİ 2015/158 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun pafta 15, ada 433, 2-3-4-450 artık parsellerin tevhit edildikten sonra 1/1000 ölçekli uygulamalı 18L-II İmar paftamıza uygun olarak üçe (3’e) ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

30.06.2015      TARİHLİ 2015/159 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 19L-III, ada 110,  parsel 88’de kayıtlı taşınmazın bulunduğu imar adasında bulunan yol fazlalığının 1/1000 ölçekli 19L-III uygulamalı imar paftamıza uygun olarak yoldan ihdası yapılarak tapunun Belediyemiz adına tescilinin yapılmasının  3194 Sayılı İmar Kanunun  15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddesi ile 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

30.06.2015      TARİHLİ 2015/160 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait Haliçi Sokakta bulunan dükkanda işyerinin kiracısı Hasibe YÜCEER tarafından mevcut dükkan iki kısma bölünerek ek bir dükkan çıkartılmaya çalışıldığı tespit edildiğinden  Belediyemiz İmar Şehircilik Müdürlüğü elemanlarınca mühürleme tutanağı ile 970,17TL İmar Cezası Hesaplama Raporu hazırlanmıştır, Hasibe YÜCEER şifahen işyerini eski haline getirdiğini beyan ettiğinden, Zabıta Memurlarınca yerinde yapılan kontrollerde 30.06.2015 tarihli Zabıt Tutanağına istinaden yapının eski haline dönüştürüldüğü görülmüş olup,konunun Encümenimizce değerlendirilmesi neticesinde 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince af edilmesinin uygun bulunduğu hk.

30.06.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

30.06.2015      TARİHLİ 2015/155 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/Z-26 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Yaşar ÜKTEN’e 18 ay süre ile ve aylık kirası 3.500,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk. 16.06.2015     

30.06.2015      TARİHLİ 2015/156 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale /Çan/Çomaklı Köyü 63 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1995 doğumlu Sinem ÖNAL’ ın eşinin askere alınmasıyla muhtaç duruma düştüğünden, aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.06.2015      TARİHLİ 2015/157 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Osman SEZGİN’e ait E-51-52-53 nolu parsellerin talibi Havva SEZGİN’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. ve 2. fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

30.06.2015      TARİHLİ 2015/158 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun pafta 15, ada 433, 2-3-4-450 artık parsellerin tevhit edildikten sonra 1/1000 ölçekli uygulamalı 18L-II İmar paftamıza uygun olarak üçe (3’e) ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

30.06.2015      TARİHLİ 2015/159 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 19L-III, ada 110,  parsel 88’de kayıtlı taşınmazın bulunduğu imar adasında bulunan yol fazlalığının 1/1000 ölçekli 19L-III uygulamalı imar paftamıza uygun olarak yoldan ihdası yapılarak tapunun Belediyemiz adına tescilinin yapılmasının  3194 Sayılı İmar Kanunun  15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddesi ile 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

30.06.2015      TARİHLİ 2015/160 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait Haliçi Sokakta bulunan dükkanda işyerinin kiracısı Hasibe YÜCEER tarafından mevcut dükkan iki kısma bölünerek ek bir dükkan çıkartılmaya çalışıldığı tespit edildiğinden  Belediyemiz İmar Şehircilik Müdürlüğü elemanlarınca mühürleme tutanağı ile 970,17TL İmar Cezası Hesaplama Raporu hazırlanmıştır, Hasibe YÜCEER şifahen işyerini eski haline getirdiğini beyan ettiğinden, Zabıta Memurlarınca yerinde yapılan kontrollerde 30.06.2015 tarihli Zabıt Tutanağına istinaden yapının eski haline dönüştürüldüğü görülmüş olup,konunun Encümenimizce değerlendirilmesi neticesinde 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince af edilmesinin uygun bulunduğu hk.

23.06.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

23.06.2015      TARİHLİ 2015/150 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/104 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan İsmail KALGIN’a 6 ay süre ile ve aylık kirası 160,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.06.2015      TARİHLİ 2015/151 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Belediye Sokak Lostra Salonunun yan tarafında bulunan bankamatik kullanım amaçlı 2 nolu yeri 1 yıllığına kiralayan Finansbank A.Ş’nin  kira süresi 30.06.2015 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere yıllık  kirasının 7.000,00TL olmak üzere 3 yıl süre ile uzatılmasına ve 3 yıllık kira bedelinin peşin olarak ödenmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

23.06.2015      TARİHLİ 2015/152 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Sümerbank işletmesinin önünde  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cengiz  SÖKEN’ e 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

23.06.2015      TARİHLİ 2015/153 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 15, ada 428, parseller 370 – 411 ve 429’da kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19M-IV onaylı imar paftamıza uygun olarak birleştirilmelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16  ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince  uygun bulunduğu hk.

23.06.2015      TARİHLİ 2015/154 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine ve İlçemiz halkına daha iyi hizmet sunabilmek maksadıyla “Damperli Kamyona” ihtiyaç bulunmakta olup, Devlet Malzeme Ofisinden, Belediyemiz adına satın alınabilmesi için Türkiye Belediyeler Birliği’nden, Birliğin uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasının uygun bulunduğu hk.

16.06.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

16.06.2015      TARİHLİ 2015/143 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesi 20-M-III Onaylı İmar Planında Ada 55, parsel 22 nolu Çevre yolu kenarında bulunan, 3.698,00 M2 taşınmazın maliki Ahmet BENLİ’den 450.000,00 TL. bedel mukabilinde kamulaştırılmasının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Kanun ile değişik 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.06.2015      TARİHLİ 2015/144 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait müsteciri Yakup KEÇECİ’nin icarında bulunan İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi (Prestij) Caddesi 4 nolu işyerinin, işyeri faaliyet konusunun “ Kafeterya ” olarak değiştirilmesinin  5393 Sayılı Kanun’un 15/c maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.06.2015      TARİHLİ 2015/145 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Merkez Taksi Durağında çalışan Koray UĞURAL’ın Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Coşkun AVCI’ya devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.06.2015      TARİHLİ 2015/146 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Atatürk Caddesi Belediye Sarayı B Blok No:37/F adresinde Veysel KESKİN’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Aliye UĞUR’a aylık kirası 150,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

16.06.2015      TARİHLİ 2015/146 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Atatürk Caddesi Belediye Sarayı B Blok No:37/F adresinde Veysel KESKİN’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Aliye UĞUR’a aylık kirası 150,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

16.06.2015      TARİHLİ 2015/147 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde yapımı devam eden çevre yolu üzerinde, 8 adet il ve ilçeler arası hizmet veren yolcu indirme bindirme durak yerlerinin belirlenmesinin 5393 Sayılı Kanunun 15. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.06.2015      TARİHLİ 2015/148 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/B maddesine aykırı olarak hareket eden Yuta Çalışkan Lojistik Taah.İnş.Malz.Pet.Ür.Tem.Hiz.San.ve Tic.Ltd.Şti’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

16.06.2015      TARİHLİ 2015/149 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/Z-26 nolu işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 30.06.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

14.06.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

14.06.2015      TARİHLİ 2015/142 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 14.06.2015 tarihinde gerçekleştirilen Çan Belediyesi 4. Yağlı Pehlivan Güreşlerinde, ağalık yarışması için yapılan açık arttırma usulü güreş ağalığı ihalesinde en yüksek fiyat teklifte bulunan Gökhan MERCAN’a 40.000,00TL bedel mukabilinde Çan Belediyesi 4. Yağlı Pehlivan Güreş Ağalığının ihale edilmesi 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

09.06.2015      TARİHLİ 2015/123 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait işletmesi Belediyemiz OSKOT İşletmesi tarafından faaliyetlerini sürdüren Çan Belediyesi Termal Otel & SPA işyerinin  muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 09.06.2015 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

09.06.2015      TARİHLİ 2015/124 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ve 16.07.2015 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 1 nolu çay ocağı standının muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ergün TÜREN’e  650 ,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

09.06.2015      TARİHLİ 2015/125 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ve 16.07.2015 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 2 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Huban Kadınlar Kalesi Derneği adına Nihal GEZER TAŞÇI’ya 325,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/126 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ile 16.07.2015  tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 3 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/127 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ve 16.07.2015 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 4 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sivil İnsiyatif Derneği adına Mehmet MUTLU’ya 325,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/128 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ve 16.07.2015 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 5 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Azize YILMAZ’a 325,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/129 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ve 16.07.2015 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 6 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mücahit ESİN’e 325,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/130 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ve 16.07.2015 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 7 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mücahit ESİN’e 325,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/131 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ve 16.07.2015 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 8 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Meral DALGIÇ’a 325,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/132 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ve 16.07.2015 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 9 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Fikret ARABACI adına Alev ÖZGÜR’e 325,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/133 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ile 16.07.2015  tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 10 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

09.06.2015      TARİHLİ 2015/134 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ile 16.07.2015  tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 11 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/135 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ve 16.07.2015 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 12 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sibel TEK’e 325,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/136 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ve 16.07.2015 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 13 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sibel TEK’e 325,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/137 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ile 16.07.2015  tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 14 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

09.06.2015      TARİHLİ 2015/138 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ile 16.07.2015  tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 15 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

09.06.2015      TARİHLİ 2015/139 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 4. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerlerinin pazarlık usulü yapılan  ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Gürkan ELMAS’a peşin ödeme koşuluyla 5.500,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 sayılı kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

09.06.2015      TARİHLİ 2015/140 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/104 nolu işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 23.06.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/141 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 15, ada 327, parseller 14 ve 15’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19M-IV imar paftamıza uygun olarak birleştirilmelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

02.06.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

02.06.2015      TARİHLİ 2015/118 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemizde Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere “Vidanjör Aracı” na ihtiyaç bulunmakta olup, Devlet Malzeme Ofisinden, Belediyemiz adına satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasının uygun bulunduğu hk.

02.06.2015      TARİHLİ 2015/119 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere toplam 333 kişiye erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.06.2015      TARİHLİ 2015/120 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı 4. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde 14.06.2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde, güreş ağalığı için yapılacak olan koç satış ihalesinin muhammen bedeli üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 14.06.2015 Pazar Günü saat 15.00’de güreş sahası içerisinde Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

02.06.2015      TARİHLİ 2015/121 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

  Çan Belediye Başkanlığı tarafından 4. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerleri ihalesi muhammen bedeli 5.000,00TL ve geçici teminatı 150,00TL üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 09.06.2015 Salı Günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

02.06.2015      TARİHLİ 2015/122 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ile 16.07.2015 tarihleri arası yapılacak olan ramazan programı eğlencelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan 14 adet stant ve 1 adet çay ocağı olmak üzere toplam 15 adet işyeri muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılarak, işgaliye ücreti alınmasına. İhalesinin 09.06.2015 Salı günü  saat 15.00de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

26.05.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26.05.2015      TARİHLİ 2015/104 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Tapunun pafta 18MI, ada 656, parsel 2’de kayıtlı taşınmazın malikleri tabii zeminden kotlandırma talep etmeleri üzerine; kotlandırma yapılmasının 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 30. maddesinin ilgili fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/105 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 20-M-III Onaylı İmar Planında Ada 55, parsel 22 nolu Çevre yolu kenarında bulunan, tapuda Ahmet BENLİ adına 3.698,00 M2 olarak kayıtlı olan taşınmazın tamamı Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olduğundan, kamulaştırma kararı alınmasının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun’un 5.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

26.05.2015      TARİHLİ 2015/106 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 113. maddesine aykırı olarak hareket eden (alış veriş merkezi) On Numara AVM’nin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 208,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

26.05.2015      TARİHLİ 2015/107 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 114/3, 58/a, 34. maddelerine aykırı olarak hareket eden inşaatçı Ridvan AKKAYA’nın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 624,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

26.05.2015      TARİHLİ 2015/108 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/İstiklal Mahallesi 341 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1972 doğumlu Meliha UYSAL’ın Belediye Başkanlığına yapmış olduğu asker ailesi yardım talebinin reddine 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.05.2015      TARİHLİ 2015/109 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Ayı nedeniyle ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak pide yardımı için Belediyemize yapılan müracatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker ailesi yardımı alanlar  dahil olmak üzere toplam 350 kişiye pide verilmesinin 5393 Sayılı Kanun’un 15. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/110 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/Uzunalan Köyü 27 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1996 doğumlu Kübra GÜLEN’in eşinin askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/111 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Seramik Mahallesi, Yeni Çanakkale Yolu, Avcılar Kulübü yanında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cengiz SÖKEN ‘e peşin olarak 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/112 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Millet Caddesi ile Ordu sokağın birleştiği kapalı pazar yerinin köşesinde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cahit KESKİN’e 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/113 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Atatürk Mahallesi, Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan Çan Lisesi önünde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Bilal PULLU’ya 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/114 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Çanakkale Caddesi 3 nolu Sağlık Ocağı  yanında ki beklemenin yanında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Recep ŞAHİN’e peşin olarak 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.05.2015      TARİHLİ 2015/115 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Fatih  Mahallesi Kalebodur Caddesi üzerinde uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Hüseyin KARTAL’a peşin olarak 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/116 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Millet Caddesi ile Belediye Sokağın kesiştiği noktaya (Terminal Kıyısı)   Belediyemizin uygun bulacağı bir yere sezonluk karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Armağan KESKİN’in talebinin reddine 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/117 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz araç parkına acilen uygun bedel karşılığında Renault Kango marka kamyonet binek aracına ihtiyaç bulunmaktadır. İhtiyaç duyulan aracın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İSKİ)’den 500,00TL bedel mukabilinde satın alınmasının uygun bulunduğu hk.

26.05.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26.05.2015      TARİHLİ 2015/104 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Tapunun pafta 18MI, ada 656, parsel 2’de kayıtlı taşınmazın malikleri tabii zeminden kotlandırma talep etmeleri üzerine; kotlandırma yapılmasının 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 30. maddesinin ilgili fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/105 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 20-M-III Onaylı İmar Planında Ada 55, parsel 22 nolu Çevre yolu kenarında bulunan, tapuda Ahmet BENLİ adına 3.698,00 M2 olarak kayıtlı olan taşınmazın tamamı Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olduğundan, kamulaştırma kararı alınmasının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun’un 5.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

26.05.2015      TARİHLİ 2015/106 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 113. maddesine aykırı olarak hareket eden (alış veriş merkezi) On Numara AVM’nin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 208,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

26.05.2015      TARİHLİ 2015/107 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 114/3, 58/a, 34. maddelerine aykırı olarak hareket eden inşaatçı Ridvan AKKAYA’nın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 624,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

26.05.2015      TARİHLİ 2015/108 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/İstiklal Mahallesi 341 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1972 doğumlu Meliha UYSAL’ın Belediye Başkanlığına yapmış olduğu asker ailesi yardım talebinin reddine 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.05.2015      TARİHLİ 2015/109 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Ayı nedeniyle ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak pide yardımı için Belediyemize yapılan müracatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker ailesi yardımı alanlar  dahil olmak üzere toplam 350 kişiye pide verilmesinin 5393 Sayılı Kanun’un 15. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/110 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/Uzunalan Köyü 27 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1996 doğumlu Kübra GÜLEN’in eşinin askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/111 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Seramik Mahallesi, Yeni Çanakkale Yolu, Avcılar Kulübü yanında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cengiz SÖKEN ‘e peşin olarak 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/112 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Millet Caddesi ile Ordu sokağın birleştiği kapalı pazar yerinin köşesinde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cahit KESKİN’e 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/113 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Atatürk Mahallesi, Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan Çan Lisesi önünde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Bilal PULLU’ya 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/114 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Çanakkale Caddesi 3 nolu Sağlık Ocağı  yanında ki beklemenin yanında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Recep ŞAHİN’e peşin olarak 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.05.2015      TARİHLİ 2015/115 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Fatih  Mahallesi Kalebodur Caddesi üzerinde uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Hüseyin KARTAL’a peşin olarak 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/116 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Millet Caddesi ile Belediye Sokağın kesiştiği noktaya (Terminal Kıyısı)   Belediyemizin uygun bulacağı bir yere sezonluk karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Armağan KESKİN’in talebinin reddine 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/117 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz araç parkına acilen uygun bedel karşılığında Renault Kango marka kamyonet binek aracına ihtiyaç bulunmaktadır. İhtiyaç duyulan aracın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İSKİ)’den 500,00TL bedel mukabilinde satın alınmasının uygun bulunduğu hk.

12.05.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12.05.2015      TARİHLİ 2015/100 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde tapunun ada 310, parseller 288 ve 276’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 18-L-II imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15,16 ve tip imar yönetmeliğinin 17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

12.05.2015      TARİHLİ 2015/101 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun ada 347, parseller 9,10 ve 12’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 20-M-IV imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15,16 ve tip imar yönetmeliğinin 17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

12.05.2015      TARİHLİ 2015/102 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi  Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 52. maddesine aykırı olarak hareket eden Zafer YILDIZ’ın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

12.05.2015      TARİHLİ 2015/103 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizce Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı için ilçemiz sınırlarında yaşayan fakir ve yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapacağımız pide ve erzak yardımı için yapılan müracaatların değerlendirilmesinde görevlendirilmek üzere bir komisyon kurulmasının 5393 sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.05.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

05.05.2015      TARİHLİ 2015/93  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, Zemin Kat,  Bağımsız Bölüm 1, 9/1562 arsa paylı 88,40m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 05.05.2015 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.05.2015      TARİHLİ 2015/94  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, Zemin Kat,  Bağımsız Bölüm 3, 5/1562 arsa paylı 50,70m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 05.05.2015 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

05.05.2015      TARİHLİ 2015/95  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, Bodrum Kat,  Bağımsız Bölüm 13, 6/1562 arsa paylı 56,89m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 05.05.2015 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.05.2015      TARİHLİ 2015/96  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi No:33/F adresinde Akile KOMPİR’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Gülsüm CENGİZ’e aylık kirası 475,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.05.2015      TARİHLİ 2015/97 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İstanbul/Fatih/Seyyid Ömer Mahallesi 1043 nolu hanede nüfusa kayıtlı (TC:48406274656) Emine GÖÇMEN muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

05.05.2015      TARİHLİ 2015/98 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 22, ada 119, parseller 21 ve 22’de kayıtlı taşınmazların İmar paftamıza uygun olarak tevhidi ve yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

05.05.2015      TARİHLİ 2015/99 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait işletmesi Belediyemiz OSKOT İşletmesi tarafından faaliyetlerini sürdüren Çan Belediyesi Termal Otel & SPA işyerinin  muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 09.06.2015 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

28.04.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

28.04.2015      TARİHLİ 2015/88 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Demirci Sokak No:1 adresinde, 44-45 pafta, 2 ada, 93 parselde bulunan yapının inşaat demir deneyi sonuçlarında numunelerin standartlara uymadığı tespit edildiğinden  Belediyemiz İmar Şehircilik Müdürlüğü elemanlarınca Yapı Tatil Zaptı ile İmar Cezası Hesaplama Raporu Encümenimize sunulmuştur. Encümenimizce yapı müteahhidi Kaleteknik Teknoloji İnş.Nak.Mat.San.ve Tic.Ltd.Şti’ye 748,58TL para cezası verilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi ile  5940 Sayılı  Kanunla değişik 42.maddesinin 2.

hükmü gereğince uygun bulunduğu hk.

 

28.04.2015      TARİHLİ 2015/89 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-II onaylı imar paftasına isabet etmekte olan tapunun pafta 34, ada 10, parseller 26 ve 27’de kayıtlı taşınmazların İmar paftamıza uygun olarak ikiye ifraz edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15,16 ve Tip Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

28.04.2015      TARİHLİ 2015/90  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 42, ada 14, parseller 41 ve 42’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19-L-4 onaylı imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

28.04.2015      TARİHLİ 2015/91  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde yapılan kontrollerde Belediye Hal Yeri No:1 (Uzunoğlu Manav) adresini ikamet gösteren Baytin CAN, 5957 Sayılı Kanun’un 13. maddesinin ğ bendine aykırı olarak Pazar yerinde satış yeri bulunmaksızın sebze-meyve satışı yaptığından dolayı Zabıta Memurlarınca İdari Para Cezası Tutanağı tanzim edilen Baytin CAN’ın af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

28.04.2015      TARİHLİ 2015/92  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde yapılan kontollerde İstiklal Mahallesi Engin Çavuş Sokak No:8 ÇAN adresinde ikamet eden Ruhan KURU, 5957 Sayılı Kanun’un 13. maddesinin ğ bendine aykırı olarak Pazar yerinde satış yeri bulunmaksızın tuhafiye satışı yaptığından dolayı Zabıta Memurlarınca İdari Para Cezası Tutanağı tanzim edilen Ruhan KURU’nun af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.04.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

22.04.2015      TARİHLİ 2015/87 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi 37/A nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ramazan ENGİN’e 20 ay süre ile ve aylık kirası 215,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.04.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

21.04.2015      TARİHLİ 2015/79 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 21 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mustafa KOR’a 8 ay süre ile ve aylık kirası 315,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

21.04.2015      TARİHLİ 2015/80 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 18. maddesine aykırı hareket eden Halim GÖRE’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

21.04.2015      TARİHLİ 2015/81 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 51. maddesine aykırı olarak hareket eden Remzi ÇAKAR ve Ortakları Gıd. Tic. Kol. Şti.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

21.04.2015      TARİHLİ 2015/82 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 18. maddesine aykırı hareket eden Halim GÖRE’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

21.04.2015      TARİHLİ 2015/83 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi M. Hulki Önür Caddesi üzerinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi önünde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Nazif BODUR’a 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

21.04.2015      TARİHLİ 2015/84NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.Mustafa Kaya Caddesi üzerinde bulunan Kaynanalar Parkı önünde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen  Aykut KESKİN’e 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.04.2015      TARİHLİ 2015/85 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-III İmar pafta, ada 162, parsel 1’de 9.185,00m2’lik gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte Kat mülkiyeti çıkarılmış bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen 3 adet işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 05.05.2015 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

21.04.2015      TARİHLİ 2015/86 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş. Mustafa Kaya Caddesi Dede Köprüsü üzerindeki durağın yanında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Tacettin SÖYLER’e 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14.04.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

14.04.2015      TARİHLİ 2015/72 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2014 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesapları ve Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesapları Encümenimizce incelenerek tahsilâtın kanunlara göre, harcamanın ödeneklerine uygun olarak yapıldığı, bütçe harici ödeme yapılmadığı ve inceleme sonunda hazırlamış olduğu raporun Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

14.04.2015      TARİHLİ 2015/73 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 15, ada 613, parsel 455’de kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli İmar paftamıza uygun olarak dört’e (4’e) ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Tip Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

14.04.2015      TARİHLİ 2015/74 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 52. maddesine aykırı olarak hareket eden Sedat ÖZCAN ’ın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince af edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

14.04.2015      TARİHLİ 2015/75 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 52. maddesine aykırı olarak hareket eden Bayram KARACA ’nın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince af edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

14.04.2015      TARİHLİ 2015/76 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 113/1 maddesine aykırı hareket eden HYS Köroğlu Alışveriş Merkezinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 208,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

14.04.2015      TARİHLİ 2015/77 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 113/1 maddesine aykırı hareket eden Eminotomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 208,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

14.04.2015      TARİHLİ 2015/78 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Pazaryerleri Yönetmeliğinin geçici madde 1. maddesi ile Belediye Encümenin 2014/246 sayılı karına aykırı olarak sakatat satışı yapan Eyüp TOPAL’a 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 208,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

08.04.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08.04.2015      TARİHLİ 2015/71 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi NO:37/A  Adresindeki İşyeri 20 ay süre ile muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalelerinin 22.04.2015 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

07.04.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

 

İmtaş Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 02.04.2015 tarihli dilekçesi ile Belediyemize bedelsiz ve şartsız olarak hibe etmek istediği 2008 Model 17 ER 692 Plakalı Kapalı Kasa Ford Transit 3305 Kamyonet 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15’nci Maddesinin (i) bendi ve aynı Kanunun 38.Maddesinin (l) bendi gereğince Belediye Başkanımız Dr. Abdurrahman KUZU’nun oluru ile kabul edilmiş olup, Harcamaların Belediye Bütçesinden karşılanmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

 

07.04.2015      TARİHLİ 2015/63 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak No: 21 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde  işyerini kiralayan Mustafa KOR kira sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etmek istediğini belirttiğinden, ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.04.2015      TARİHLİ 2015/64 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 21 nolu işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 21.04.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

07.04.2015      TARİHLİ 2015/65 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi Atatürk Şehir Meydanının bir kısmı çocuk eğlence aracı “Trombolin” oyun sahası olarak 2015 yılı yaz sezonluğuna 1.000,00TL bedel mukabilinde Gökhan SEZEN’e kiralanmasının 2886 sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.04.2015      TARİHLİ 2015/66 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7/107 adresindeki alana taşınan İlçe Halk Kütüphanesinin eski ve yeni adresi için Devlet İhale Kanunu şartname ve sözleşme hükümleri esas alınarak 2015 yılı aylık kira ücretinin 115,00TL olarak tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

07.04.2015      TARİHLİ 2015/67 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemizin tanıtımını sağlamak ve İlçemizdeki sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı hareketlendirmek amacıyla, Belediyemiz tarafından planlanıp düzenlenerek yapılacak olan Ata Sporumuzun 4.Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri’nin yapılış takviminin ve tertip komitesinde görev yapacak kişilerin belirlenmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 14-15. maddeleri gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

   

07.04.2015      TARİHLİ 2015/68 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 121. maddesine aykırı olarak hareket eden Fırın İşletmecisi Şevket COŞGUN’un 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

07.04.2015      TARİHLİ 2015/69 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 121. maddesine aykırı olarak hareket eden Fırın İşletmecisi Şevket COŞGUN’un 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

07.04.2015      TARİHLİ 2015/70 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden  Zafer YILDIZ’ın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

31.03.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

31.03.2015      TARİHLİ 2015/60NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi  Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 52. maddesine aykırı olarak hareket eden Değirmencioğlu Süne Gıda San. ve İth. İh. Tic. Ltd Şti.’nin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

31.03.2015      TARİHLİ 2015/61 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde tapunun pafta 19-L-3, ada 449, parseller 152 ve 153’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

24.03.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24.03.2015      TARİHLİ 2015/55 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Nesibe SARI ’nın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince af edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

24.03.2015      TARİHLİ 2015/56 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Nagihan DANACI’nın (DANACI KIRTASİYE) 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince af edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

 

24.03.2015      TARİHLİ 2015/57 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olarak hareket eden İbrahim Ethem ATAM ’ın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince af edilmesinin uygun bulunduğu hk.

24.03.2015      TARİHLİ 2015/58 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 113/1 maddesine aykırı olarak hareket eden Dıvarese Mobilya sahibi Mustafa KAY’a  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 208,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

24.03.2015      TARİHLİ 2015/59 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Zafer YILDIZ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 208,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.03.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17.03.2015      TARİHLİ 2015/47 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/Z-32 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ahmet KATRANCI’ya 9 ay süre ile ve aylık kirası 210,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

17.03.2015      TARİHLİ 2015/48 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 79. maddesine aykırı olarak hareket eden Fırın İşletmecisi Süleyman ÖZEL’in 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

17.03.2015      TARİHLİ 2015/49NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. maddesine aykırı olarak hareket eden Ahmet BAŞAK’ın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının ve işyeri açma çalıştırma ruhsatı alabilmesi için 2 gün süre verilmesinin uygun bulunduğu hk.

17.03.2015      TARİHLİ 2015/50 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 79. maddesine aykırı olarak hareket eden Fırın İşletmecisi Murat YAŞAR ’ın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

17.03.2015      TARİHLİ 2015/51 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi  Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 79. maddesine aykırı olarak hareket eden Fırın İşletmecisi İsmail  ARLI’ nın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

17.03.2015      TARİHLİ 2015/52 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi  Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 79. maddesine aykırı olarak hareket eden Öztürk Unlu Mamülleri’nin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

17.03.2015      TARİHLİ 2015/53 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediye Encümenimizin 19.11.2013 tarih ve 2013/308 sayılı kararı ile Denizbank A.Ş. adına teminat olarak Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi ve Yuvalar Kuyualan mevkiinde bulunan taşınmazların üzerine konulan ipoteğin kaldırılarak, Mülkiyeti Belediyemize ait 8 katlı betonarme Otel ve arsasına Denizbank A.Ş’den kullanılan kredi ve kullanılacak olan krediye/borcuna karşılık teminat olarak ipotek konulmasının uygun bulunduğu hk.

 

17.03.2015      TARİHLİ 2015/54 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 119 ada, parsel 91-92’nin hissedarları Salih DURGUT ile Nuriye DURGUT vermiş oldukları dilekçeler ile taşınmazlarının imar yoluna giren kısımlarının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasını talep etmektedirler. Ancak, Belediyemizce başlatılan 18. madde uygulamaları mahkeme kararlarınca iptal edildiğinden, belediyemiz de ilgili mahkeme kararını bir üst mahkemeye taşıdığından,  kararın sonucunu beklemek gerektiğinden, talep edilen kamulaştırmalarla

10.03.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10.03.2015      TARİHLİ 2015/45 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 58/a – b maddelerine aykırı olarak hareket eden Ha-kem Mad. Tur. Sos. Hiz. Nak. Or. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 208,00TL para cezası ile cezalandırılmasına ve inşaat sebebiyle tahrip etmiş oldukları yolun yeniden yaptırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

10.03.2015      TARİHLİ 2015/46 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 19 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sami CANAN’a 9 ay süre ile ve aylık kirası 315,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.03.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03.03.2015      TARİHLİ 2015/30NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL’ ın  muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/31NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 19L1, ada 100, parsel 93’de İZ-ER İnşaat ve İnş.Malz.Gıda Turizm Taş.Or.Ür.San. ve Tic.Ltd.Şti adına kayıtlı yapının inşaat demir deneyi sonuçlarından Ø/12 demir sonuçlarının React / Remax parametrelerinin standartta belirtilen 1.30 değerinden fazla olduğu sabitlemiş olup adı geçen inşaat mühürlenerek  3194 Sayılı İmar Kanunun ile 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin 2. fıkra hükmü gereğince ilgiliye toplam 748,58TL para cezası verilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/32 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Hastane Taksi Durağında (17 T 5019) çalışan Çoşkun  AVCI Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Firdevs GÜL ’e devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/33 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Sami UYSAL’ın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/34 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden YADA GRUP OTO. TAŞ.EM.PET.GIDA VE TİC.LTD.ŞİRKETİ’nin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/35 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Halil YÜCEL’in 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/36NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden KUZEN ÇÖLLÜLER AKARYAKIT İNŞ. VE TAAH. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’nin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/37 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Salim Selçuk ÖZBEY 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/38 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Salim Selçuk ÖZBEY 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/39 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Azime AVCI ‘nın1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/40 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Ramazan ÖZ’ün 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/41 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Hasan Basri ORAN’nın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/42 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Yıldız Nakliyat (Zafer YILDIZ) ‘ın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/43 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 44. maddesine aykırı olarak hareket eden Nurgül ÇAKIR’ın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince af edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/44 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden MARMARA MADEN. SAN. TİC. Ve TİC. LTD.ŞTİ.’nin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince af edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

24.02.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24.02.2015      TARİHLİ 2015/26 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde tapunun 449 ada, 152 parselin etrafında 19-L-III onaylı imar paftamıza göre yol ve meydan fazlalığı oluşmaktadır. Yol ve meydan fazlalığının Belediyemiz adına tapu çıkarılmasının  3194 Sayılı İmar Kanunun  16. ve 17. maddelerine istinaden 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

24.02.2015      TARİHLİ 2015/27 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 19-L-IV, ada 119, parsel 39-58-60-62-64-90-91-92-93-94 ile ada 412, parsel 1-2-7-8-9-10-11-12-13-18-19-20-21’de kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda yapılan 18. madde uygulamasının iptal edilerek ilgili parsellerin tapu kütüğündeki şerhinin kaldırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

24.02.2015      TARİHLİ 2015/28 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokakta 1 adet ve Çevre Yolu Sokak Terminal Binasında 1 adet olmak üzere toplam 2 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 17.03.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

24.02.2015      TARİHLİ 2015/29 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Muharrem UÇAR’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.02.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17.02.2015      TARİHLİ 2015/25 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak No: 19 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde  işyerini kiralayan Ömer CANAN ihale şartlarını yerine getiremeyeceğini belirttiğinden, ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.02.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

 

10.02.2015      TARİHLİ 2015/21 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen İrfan UÇAR’ın Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

10.02.2015      TARİHLİ 2015/22 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Yeni Çanakkale Yolu  No:2 adresinde Ayşe EKİN’in icarında bulunan bulunan Gazi Mustafa Kemal Gençlik ve Spor Merkezi işyerinin taliplisi Güler Senkron Yapı Tasarım İnş.  Haf. Müh. Mim.Gıda Tur.Emlak San.Tic.Ltd.Şti’ye kışlık aylık kirası (ekim-kasım-aralık-ocak-şubat-mart-nisan) 892,00TL ve yazlık aylık kirası (mayıs-haziran-temmuz–ağustos-eylül) 1.338,00TL bedel mukabilinde ihale ve sözleşme şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

10.02.2015      TARİHLİ 2015/23 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Kalender KÖYYAR’ın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince af edilmesinin uygun bulunduğu hk.

03.02.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03.02.2015      TARİHLİ 2015/17 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet  Mahallesinde tapunun Pafta 22, ada 119, parsel 21’de kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli 19L-4 onaylı uygulamalı imar paftamıza göre bedelsiz olarak  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve Tip İmar Yönetmeliğin 17.maddeleri gereğince  uygun bulunduğu hk

 

03.02.2015      TARİHLİ 2015/18 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Atatürk Mahallesi pafta 34, ada 40, parsel 28 adresinde Nadire GÖKKAYA adına ruhsatlı taşınmaz üzerine Yapılmakta olan İnşaatın elektrik pano aksamında, binanın bodrum katı ve dubleks katında proje ve eklerine uygun olamayan hatalı ve eksikli imalatlar olduğu binanın giriş kapısında mimari projeye uygun olmadığından dolayı Belediyemiz Fen memurlarınca tutanak tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesi ile 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince ilgililere toplam 2.155,92 TL  para cezası ile yapının projeye uygun hale getirilmesi ve eksiklerin tamamlanması için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verildiği uygun bulunduğu hk.  

 

03.02.2015      TARİHLİ 2015/19 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Atatürk Mahallesi pafta 34, ada 35, parsel 19 adresinde Hayriye ŞAHİN ve hissedarları adına ruhsatlı taşınmaz üzerine Yapılmakta olan İnşaatın bodrum katında bulunan ortak alanlarının tamamlanmadığı eksik ve hatalı imalat yapıldığı, yalıtımla ilgili işlerin de proje ve ruhsat eklerine aykırılıklar olduğu, çatıda ve bodrum katta yapılan eksik ve hatalı imalatlardan dolayı Belediyemiz Fen memurlarınca tutanak tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.maddesi ile 5940 sayılı kanunla değişik 42.maddesinin hükmü gereğince ilgililere toplam 2.245,74TL  para cezası ile yapının projeye uygun hale getirilmesi ve eksiklerin tamamlanması  için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

 

03.02.2015      TARİHLİ 2015/20 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi (Prestij Caddesi) No:2 adresinde Zeynep KEÇECİ’nin icarında bulunan işyerinin taliplisi Baki CAN’a kışlık aylık kirası (ekim-kasım-aralık-ocak-şubat-mart-nisan,mayıs) 600,00TL ve yazlık aylık kirası (haziran-temmuz–ağustos-eylül) 1.200,00TL bedel mukabilinde 11 ay süreliğine ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.01.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27.01.2015      TARİHLİ 2015/11 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 1. kat, bağımsız bölüm 8, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Elif Gönül AKIN’a 122.000,00TL (yüzyirmiikibintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

27.01.2015      TARİHLİ 2015/12 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

162, parsel 1, F Blok, Zemin kat, bağımsız bölüm 4, 5/1562 arsa paylı, 52,86m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kütahyalılar İnşaat San.Ltd.Şti’ye 210.000,00TL (ikiyüzonbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

27.01.2015      TARİHLİ 2015/13NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 19 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ömer CANAN’a 11 ay süre ile ve aylık kirası 380,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

 

 

27.01.2015      TARİHLİ 2015/14 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 21 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mustafa KOR’a 11 ay süre ile ve aylık kirası 380,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

27.01.2015      TARİHLİ 2015/15 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

           Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi 50 nolu adresindeki wc işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Fevzi İNCE’ye 11 ay süre ile ve aylık kirası 290,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

27.01.2015      TARİHLİ 2015/16 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Şok Marketler Ticaret A.Ş.’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.01.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

20.01.2015      TARİHLİ 2015/9 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz 2014 Mali Yılı Hesap Dönemi sona erdiğinden, gider bütçesinde harcanmayan ödeneklerin iptal edilmesinin Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Usul Yönetmeliğinin 39.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

20.01.2015      TARİHLİ 2015/10 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesi 19-M-1 pafta, 59 ada, 101 parselde İtimat Petrol Sanayi ve Tic.AŞ. adına kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan mevcut petrol istasyonu tesisine Belediyemizden ek yapı ruhsatı alınarak mevcut tesisin kendi iç hizmetini görecek şekilde yapı ruhsatında belirlenen imalatların dışına çıkıldığı tespit edildiğinden 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesi hükümleri gereğince İtimat Petrol Sanayi Ticaret A.Ş’nin 679,85TL para cezası ile cezalandırılarak verilen belgelerin iptal edilmesinin uygun bulunduğu hk.

13.01.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

13.01.2015      TARİHLİ 2015/4 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Pakize ALTIN’ın Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.01.2015      TARİHLİ 2015/5 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19LIII İmar Pafta, 162 ada, parsel 1’de 9.185,00m2 gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte  bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen  1 adet mesken ile 1 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 27.01.2015 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.01.2015      TARİHLİ 2015/6 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyetleri Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak No:19 ve aynı adreste bulunan 21 nolu 2 adet işyeri ile, İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi No:50’de bulunan 1adet işyeri muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 27.01.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.01.2015      TARİHLİ 2015/7 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz sınırları içerisinde 17 HV 517 plakalı Halk otobüsü ile çalışan Elif KOÇ’a ait Halk Otobüsünün taliplisi Hülya ÜNAL’a yönetmelik şartları aynı kalmak üzere Çan Belediyesi Denetiminde Çalıştırılacak Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince devrine muafakat edilmesinin uygun bulunduğu hk

 

 

 

 

13.01.2015      TARİHLİ 2015/8 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Kapalı Pazaryeri içerisinde No:15/1 adresinde Aykut KESKİN’in icarında bulunan kafeterya işyerinin taliplisi Bahri KEÇECİ’ye 11 ay süre ile ve aylık kirası 840,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06.01.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

06.01.2015      TARİHLİ 2015/1 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğinin    6. maddesine aykırı olarak hareket eden Ercan KARAKAŞ’ın 1608 sayılı kanun’un 1. maddesi gereğince 209,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının ve ruhsat alabilmesi için 3 gün süre verilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

06.01.2015      TARİHLİ 2015/2 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Fevzi ERYILMAZ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

06.01.2015      TARİHLİ 2015/3 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun ada 553, parseller 228 ve 229’da kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19MI onaylı imar paftamıza uygun olarak birleştirilmelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

2014 ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

30.12.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

30.12.2014 TARİHLİ 2014/325 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 1. Kat,  Bağımsız Bölüm 8, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 30.12.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.12.2014 TARİHLİ 2014/326 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 2. kat, bağımsız bölüm 9, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Emrulla GÜLEN’e 126.000,00TL (yüzyirmialtıbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

30.12.2014 TARİHLİ 2014/327 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 4. kat, bağımsız bölüm 17, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mehmet UZAN’a 126.000,00TL (yüzyirmialtıbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

30.12.2014 TARİHLİ 2014/328 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 4. kat, bağımsız bölüm 20, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Şenay AYVAZ’a 126.000,00TL (yüzyirmialtıbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

 

30.12.2014 TARİHLİ 2014/329 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İller Bankasından Belediyemize gönderilen Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2014 aylarına ait hissemiz olarak gönderilen 5.466.622,28TL’den Belediyeler Birliği, T.Elektrik Dağıtım A.Ş., Kredi ödeme(Sıcak Asfalt Alımı), Kredi Ödeme( otel yapım işi-Tefruşat Alımı), Kesilen Faiz, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Kazdağları Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği için kesilen toplam 1.092.075,43TL mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

30.12.2014 TARİHLİ 2014/330 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Fettah GÜNEŞ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.12.2014 TARİHLİ 2014/331 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerlerinin 2015 yılında yaz saati uygulaması 01 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında saat 07:00 – 02:00 , kış saati uygulaması için 1 Ekim – 30 Nisan tarihleri arası saat 07:00 – 01:00 olarak tespit edilmesinin 5393 Sayılı Kanunun 34.maddesinin h bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.12.2014 TARİHLİ 2014/332 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Tuhafiye bölümünde Ayşe GÜRSOYKONT’a ait C-64 nolu parselin, talibi Fethiye GEZEN’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk

30.12.2014 TARİHLİ 2014/333 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Tavukçular bölümünde Yılmaz KURT’a ait A-28-29 nolu parselin, talibi Seyfi ÜNAL’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.12.2014 TARİHLİ 2014/334 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun ada 553, parseller 228 ve 229’da kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19MI onaylı imar paftamıza uygun olarak birleştirilmelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

30.12.2014 TARİHLİ 2014/335 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz 2014 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan aşağıda ki gider tertiplerine yedek ödenekten 1.795.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.12.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

23.12.2014 TARİHLİ 2014/316 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden KANSU PETROL NAKLİYE VE İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ’nin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince af edilmesinin uygun bulunduğu hk.

23.12.2014 TARİHLİ 2014/317 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Resul GEZER’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.12.2014 TARİHLİ 2014/318 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Ziya KURT’un af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.12.2014 TARİHLİ 2014/319 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:39/N adresinde faaliyet gösteren ekmek fırını işyeri sahibi Fevzi ERYILMAZ’a 10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesine istinaden 190,00TL para cezası uygulanmasının ve ruhsat alabilmesi için 5 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

23.12.2014 TARİHLİ 2014/320 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 18. maddesine(seyyar satıcılık yapmak yasaktır) aykırı hareket eden Bayram GÖRE’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.12.2014 TARİHLİ 2014/321 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Rasim ÖZCAN’a  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

23.12.2014 TARİHLİ 2014/322 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde ayakkabı  bölümünde Ertan ÖZCAN’a ait B-69-70 nolu parselin taliplisi Sevkan ÇETİN’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.12.2014 TARİHLİ 2014/323 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye  bölümünde Ayşe GÜRSOYKONT’a ait C-62-63 nolu parselin taliplisi Züheyla LİMAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

23.12.2014 TARİHLİ 2014/324 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Hanife HARBİLİ’ye ait H-41 nolu parselin taliplisi Ramazan HARBİLİ’ye devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.12.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

16.12.2014 TARİHLİ 2014/304 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:4 adresinde Sami KIRMIŞ’ın icarında bulunan işyerinin taliplisi Bayram SÖKEN’e aylık kirası 309,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.12.2014 TARİHLİ 2014/305 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9 ve 75. maddeleri gereğince Mülkiyetleri Belediyemize ait olan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli işgalinden doğan Ecri misil bedelinin tespitinde 2015 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Ecri misil Tespit Komisyonunun belirlenmesinin uygun bulunduğu hk.

16.12.2014 TARİHLİ 2014/306 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyetleri Belediyemize ait iş yerlerinin kira tespitlerinin yapılabilmesi için 2015 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 ( beş ) kişilik kira tespit komisyonunun kurulmasının uygun bulunduğu hk.

16.12.2014 TARİHLİ 2014/307 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/2 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda ve Mülkiyetleri Belediyemize ait satışa çıkacak olan gayrimenkullerin değer tespitlerinin belirlenmesinde 2015 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Kıymet Takdir Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

16.12.2014 TARİHLİ 2014/308 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/3 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda 2015 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Uzlaşma Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

16.12.2014 TARİHLİ 2014/309 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların çeşitli nedenlerle zarara uğratılması halinde meydana gelen zararların tespit edilmesi amacıyla 2015 yılı içinde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 4 kişilik Hasar Tespit Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

16.12.2014 TARİHLİ 2014/310 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Sema BAYRAM’a  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.12.2014 TARİHLİ 2014/311 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Nagihan ATİK’e  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.12.2014 TARİHLİ 2014/312 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 17.maddesinin 1. fıkrasına aykırı hareket eden Sevkan ÇETİN’in af edilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

 

16.12.2014 TARİHLİ 2014/313 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 17.maddesinin 1. fıkrasına aykırı hareket eden Nurettin SARI’nın af edilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

16.12.2014 TARİHLİ 2014/314 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 17.maddesinin 1. fıkrasına aykırı hareket eden Züleyha LİMAN’ın af edilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

16.12.2014 TARİHLİ 2014/315 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19LIII İmar Pafta , 162 ada, parsel 1’de 9.185,00m2 gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte  bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen  4 adet meskenin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 30.12.2014 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

9.12.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

09.12.2014 TARİHLİ 2014/297 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 1. kat, bağımsız bölüm 5, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kodem İnşaat San. Tic. Ltd.Şti adına Emine Şükran HAKTANIR’a 121.000,00TL (yüzyirmibirbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

09.12.2014 TARİHLİ 2014/298 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, zemin kat, bağımsız bölüm 8, 1/1562 arsa paylı, 10m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Osman BÖLEK’e 76.000,00TL (yetmişaltıbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

09.12.2014 TARİHLİ 2014/299 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 3. kat, bağımsız bölüm 16, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kodem İnşaat San. Tic. Ltd.Şti adına Emine Şükran HAKTANIR’a 126.000,00TL (yüzyirmialtıbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

09.12.2014 TARİHLİ 2014/300 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 1. Kat,  Bağımsız Bölüm 8, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 09.12.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

09.12.2014 TARİHLİ 2014/301 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 2. Kat,  Bağımsız Bölüm 9, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 09.12.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.12.2014 TARİHLİ 2014/302 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,F Blok Zemin Kat,  Bağımsız Bölüm 1, 9/1562 arsa paylı 88,40m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 09.12.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.12.2014 TARİHLİ 2014/303 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz mahallelerindeki cadde ve sokaklarda kullanılan çok eskimiş çöp konteynırlarının yenilenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan nakdi 500.000,00TL.yardım talebinde bulunmasının

2.12.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

02.12.2014 TARİHLİ 2014/290 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemize ait trafiğe kayıtlı durumda bulunan 1 adet 17 HP 399 plakalı 1998 model BMC markalı 4BT50704478 şase numaralı, özel amaçlı yol yıkama aracının muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 02.12.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan ÖZTEK GEN. TEMİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ adına Sevda Yaşın AKINCI’ya 20.000,00TL (KDV Dahil) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.12.2014 TARİHLİ 2014/291 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok Zemin Kat, Bağımsız Bölüm 1, 14/1562 arsa paylı, 142,19m2 miktarındaki işyerinin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Doğan İnşaat Asfalt Tic. Ltd. Şti adına Muhammet Ali DÖNMEZ’e 540.845,00TL (Beşyüzkırkbinsekizyüzkırkbeştürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.12.2014 TARİHLİ 2014/292 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok Zemin Kat, Bağımsız Bölüm 2, 12/1562 arsa paylı, 118,31m2 miktarındaki işyerinin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Doğan İnşaat Asfalt Tic. Ltd. Şti adına Muhammet Ali DÖNMEZ’e 465.515,00TL (Dörtyüzaltmışbeşbinbeşyüzonbeştürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

02.12.2014 TARİHLİ 2014/293 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok Zemin Kat, Bağımsız Bölüm 3, 14/1562 arsa paylı, 142,19m2 miktarındaki işyerinin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Doğan İnşaat Asfalt Tic. Ltd. Şti adına Muhammet Ali DÖNMEZ’e 540.845,00TL (Beşyüzkırkbinsekizyüzkırkbeştürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

02.12.2014 TARİHLİ 2014/294 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok Zemin Kat, Bağımsız Bölüm 4, 12/1562 arsa paylı, 118,31m2 miktarındaki işyerinin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Doğan İnşaat Asfalt Tic. Ltd. Şti adına Muhammet Ali DÖNMEZ’e 465.515,00TL (Dörtyüzaltmışbeşbinbeşyüzonbeştürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.12.2014 TARİHLİ 2014/295 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz İstiklal Mahallesi İğdeli Sokak ada 64, parsel 51’de bulunan yapının arka bahçe hudutları içinde zemin kat işyeri sahibi Yusuf EKER tarafından kaçak olarak inşa edilen müştemilat baraka tipi yapı tespit edildiğinden Belediyemiz İmar Şehircilik Müdürlüğü elemanlarınca Yapı Tatil Zaptı tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32 ve 42. maddeleri hükmü gereğince Yusuf EKER’in 679,85TL para cezası ile cezalandırılmasına ve kaçak yapının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yıkılmasının uygun bulunduğu hk. 

02.12.2014 TARİHLİ 2014/296 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yerinden almış olduğu H-60 nolu parselin Pazar yeri ücretini ve Pazar yeri işgaliye harcını ödemediği ve yerini açmadığı tespit edilen Yusuf ÖZKAN’ın yer tahsisinin iptal edilmesinin 12/07/2012 tarih ve 28351 sayı ile yürürlüğe giren  Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 27.maddesinin 1 fıkrasınının a ve c bendleri gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25.11.2014 TARİHLİ 2014/276 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/Z-25 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Tuğçe GÖZEL’e 13 ay süre ile ve aylık kirası 555,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/277 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak  Terminal Binası 9/Z-32 nolu işyerinin 25.11.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/278 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 21 nolu işyerinin 25.11.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/279 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETi

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 23 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Levent KARABIYIK’a 13 ay süre ile ve aylık kirası 380,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/280 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen İbrahim KILIÇARSLAN’ın Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/281 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi No:33/D adresinde Hanife SARIDAL’ın icarında bulunan işyerinin taliplisi Doğan AYTAR’a ( 2014 Aralık ayı kirası dahil )2015 Yılı aylık kirası 362,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/282 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19LIII İmar Pafta , 162 ada, parsel 1’de 9.185,00m2 gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte  bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen  4 adet mesken ve 2 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 09.12.2014 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/283 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Nizamettin ÖZTÜRK’ün af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/284 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Mesut GERÇEK’in af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/285 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Mesut GERÇEK’in af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/286 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Hafize KARA’nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/287 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden KANSU PETROL NAK. VE İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.’nin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 190,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/288 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Kazdağ Mkronize Madencilik Tur.San. Tic. Ltd. Şti.’nin af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/289 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Gökhan KILINÇ’ın af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.11.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

18.11.2014 TARİHLİ 2014/265 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Gürkan CEVHER’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.11.2014 TARİHLİ 2014/266 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden DUMAN-KALE NAK.İNŞ.SAN. VE LTD.ŞTİ.’in 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 190,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

18.11.2014 TARİHLİ 2014/267 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde mülkiyeti Çan Belediye Başkanlığına ait, imar pafta no 19LIV’de bulunan 1/1000’lik onaylı imar planında yeşil alan olarak gözüken Mesut Hulki Önür Caddesinde bulunan alanlar üzerine 3194 Sayılı İmar Kanunun 33. maddesi ( 08.09.2013 tarihli Resmi Gazete Sayısı 28759 ) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden 5 yıllığına muvakkat (Geçici) inşaat ruhsatı izni verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

18.11.2014 TARİHLİ 2014/268 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arası mülkiyeti belediyemize ait işyerlerinde bulunan kiracıların şartname ve sözleşme hükümleri esas alınarak yeniden kira tespiti yapılmasının uygun bulunduğu hk.

18.11.2014 TARİHLİ 2014/269 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde Ayşe KESKİN’e ait D-87-88-89-90 nolu parsellerin, talibi Şahin KESKİN’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1.ve2. fıkraları  gereğince uygun bulunduğu hk.

18.11.2014 TARİHLİ 2014/270 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz envanterine kayıtlı bakım ve onarımı belediyemize maddi olarak büyük yük getirmekte olan 17 HP 399 plakalı 1998 Model BMC markalı süpürge aracı muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 02.12.2014 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

18.11.2014 TARİHLİ 2014/271 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Karşıyaka Mahallesi pafta 14, ada 445, parsel 6 Adresinde Mesküre ÜNÜR ÇELİK ve Caner ÇELİK’in vekilleri Kemal DURMAZ adına kayıtlı taşınmaz üzerine Yapılmakta olan İnşaatın asansör evinin projesinde imara aykırılık görüldüğünden Belediyemiz Fen memurlarınca tutanak tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.maddesi ile 5940 sayılı kanunla değişik 42.maddesinin hükmü gereğince ilgililere toplam 2.719,40TL. para cezası ile yapının projeye uygun hale getirilmesi için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verildiği uygun bulunduğu hk. 

18.11.2014 TARİHLİ 2014/272 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden BİRCANLAR MADENCİLİK TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.11.2014 TARİHLİ 2014/273 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden AKTAŞ İNŞ.NAK. TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.11.2014 TARİHLİ 2014/274 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19LIII İmar Pafta , 162 ada, parsel 1’de 9.185,00m2 gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte  bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen  4 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 02.12.2014 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

18.11.2014 TARİHLİ 2014/275 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1995 doğumlu Ayşe KARTAL’ ın eşinin askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 175,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.11.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11.11.2014 TARİHLİ 2014/253 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, Zemin Kat,  Bağımsız Bölüm 8, 1/1562 arsa paylı 10m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 11.11.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.11.2014 TARİHLİ 2014/254 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, zemin kat, bağımsız bölüm 2, 10/1562 arsa paylı, 99,80m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan İMT Mühendislik İnş.Tic.Ltd.Şti. adına Nuri ŞAHİN’e 400.000,00TL (dörtyüzbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

11.11.2014 TARİHLİ 2014/255 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz İstiklal  Mahallesi Ordu Sokak No:17/A adresinde faaliyet gösteren müstecirliğini Sertaç KARACA’nın yaptığı Ege Birahanesi isimli işyerine 03.11.2014 tarihinde saat:01:38 ‘de ilçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan kontrol neticesinde, adı geçen işyeri sahibi Sertaç KARACA ’nın 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6. maddesinin b bendi ( açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan) gereğince 962,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

11.11.2014 TARİHLİ 2014/256 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz İstiklal  Mahallesinde tapunun Pafta 19 M-II, ada 57, parsel 65’te kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli 19M-II onaylı uygulamalı imar paftamıza göre bedelsiz olarak  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve Tip İmar Yönetmeliğin 17.maddeleri gereğince  uygun bulunduğu hk

11.11.2014 TARİHLİ 2014/257 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz İstiklal  Mahallesinde tapunun Pafta 19 M-II, ada 57, parsel 66’da kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli 19M-II onaylı uygulamalı imar paftamıza göre bedelsiz olarak  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve Tip İmar Yönetmeliğin 17.maddeleri gereğince  uygun bulunduğu hk

11.11.2014 TARİHLİ 2014/258 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz İstiklal  Mahallesinde tapunun Pafta 19 M-II, ada 57, parsel 66’da kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli 19M-II onaylı uygulamalı imar paftamıza göre bedelsiz olarak  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve Tip İmar Yönetmeliğin 17.maddeleri gereğince  uygun bulunduğu hk

11.11.2014 TARİHLİ 2014/259 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası No:9/Z-25 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde  işyerini kiralayan Sinan ÜNLÜ ihale şartlarını yerine getiremeyeceğini belirttiğinden, ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

11.11.2014 TARİHLİ 2014/260 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binasında 2 adet ve İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokakta 2 adet olmak üzere toplam 4 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 25.11.2014 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

11.11.2014 TARİHLİ 2014/261 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde Gülşen POTUR’a ait G-39 nolu parselin, talibi Gürhan POTUR’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

11.11.2014 TARİHLİ 2014/262 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde Bakiye ÇÖLLÜ’ye ait D-77 nolu parselin, talibi Fatma YILMAZ’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

11.11.2014 TARİHLİ 2014/263 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde Erol CAN’a ait G-36 nolu parselin, talibi Huriye CAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

11.11.2014 TARİHLİ 2014/264 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Ramazan CAN (D-100) ve Zülfikar DERELİ (D-99) adlarına tahsis edilen parsellerin karşılıklı olarak yer değiştirmelerinin Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 13. maddesinin 7. fıkrası gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

04.11.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

04.11.2014 TARİHLİ 2014/244 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait Yeni Terminal Binası ile Belediye sarayı A ve B bloklarda bulunan toplam 2549 adet kalorifer peteklerinin 2014–2015 kış sezonunda ısınma ücretlerinin tespit edilmesi. Encümenimizin değerlendirmesi sonucunda 2014–2015 kış sezonunda doğalgazla ısınan bir petek ücretinin K.D.V.dâhil 7,50TL, Kömürle ısınan bir petek ücretinin K.D.V dâhil 10,00TL olarak tahakkuk edilerek tahsiline 2464 Sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.11.2014 TARİHLİ 2014/245 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Edirne ili İpsala ilçesi Paşaköy mahallesi nüfusuna kayıtlı Nasuh DOĞAN muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.11.2014 TARİHLİ 2014/246 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde kurulan  Pazar da, satılmakta olan malların listesinin belirlenmesi 12.07.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 28351 Sayılı Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin Geçici Madde-1’in 4. fıkrası gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

04.11.2014 TARİHLİ 2014/247 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde İsmiye TEPELİ’ye ait D-83 nolu parselin, talibi Necati TEPELİ’ye devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

04.11.2014 TARİHLİ 2014/248 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde Lütfi ŞAHİN’e ait G-45 nolu parselin, talibi Fatma ŞAHİN’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. ve 2. fıkraları  gereğince uygun bulunduğu hk.

04.11.2014 TARİHLİ 2014/249 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde Adil ÖNER’e ait F-105-106 nolu parsellerin, talibi Leyla TOKUL’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

04.11.2014 TARİHLİ 2014/250 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde Adil ÖNER’e ait F-104 nolu parselin, talibi Cafer ÖZDİN’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

04.11.2014 TARİHLİ 2014/251 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde Gökhan KAYA’ya ait E-40 nolu parselin, talibi Ayşe KAYA’ya devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. fıkrasının  gereğince uygun bulunduğu hk.

04.11.2014 TARİHLİ 2014/252 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde Fatma CAN’a ait D-100 nolu parselin, talibi Ramazan CAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. fıkrasının  gereğince uygun bulunduğu hk.

28.10.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

28.10.2014 TARİHLİ 2014/234 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19LIII İmar Pafta , 162 ada, parsel 1’de 9.185,00m2 gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte  bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen  2 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 11.11.2014 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

28.10.2014 TARİHLİ 2014/235 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Sarayı B Blok No:37/101 adresinde bulunan işyerini 25.03.2014 tarih ve 2014/37 sayılı Encümen Kararı ile  yapılan açık arttırma usulü ihalesinde 9 aylığına kiralayan Nihal GEZER TAŞÇI  Belediyemize dilekçe ile başvurarak kira sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etmek istediğinden, ihalesinin iptal edilerek teminatının irad kaydedilmesinin ve kira sözleşmesinin durdurulmasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun’un 62.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.10.2014 TARİHLİ 2014/236 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/110 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Müveddet KÖSE’ye 14 ay süre ile ve aylık kirası 180,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.10.2014 TARİHLİ 2014/237 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı 7/102 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Metin UĞURLU’ya 14 ay süre ile ve aylık kirası 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

28.10.2014 TARİHLİ 2014/238 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 3 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ahmet KAŞIKÇI’ya 14 ay süre ile ve aylık kirası 280,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.10.2014 TARİHLİ 2014/239 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 11 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Nurittin DURAN’a 14 ay süre ile ve aylık kirası 355,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.10.2014 TARİHLİ 2014/240 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/Z-25 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sinan ÜNLÜ’ye 14 ay süre ile ve aylık kirası 720,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.10.2014 TARİHLİ 2014/241 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 5 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Serpil YILMAZ’a 14 ay süre ile ve aylık kirası 450,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.10.2014 TARİHLİ 2014/242 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze – Meyve  bölümünde Nail ÇELİK’e ait F-47 nolu parselin talibi Ümmü DEMİREL’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.10.2014 TARİHLİ 2014/243 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze – Meyve  bölümünde Ramazan TEZCAN’a ait F-27-28 nolu parselin taliplisi Saliha TEZCAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.10.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

21.10.2014 TARİHLİ 2014/230 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Rahmi ÇETİN’in Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.10.2014 TARİHLİ 2014/231 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde İsmail CEYLAN’a ait F-34-35 nolu parselin, talibi Recep DOĞRULUOĞLU’na devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

21.10.2014 TARİHLİ 2014/232 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Atatürk Mahallesi İnkılâp Caddesi N0:14 adresindeki Tapunun Pafta 34, Ada 13, Parsel 22’ de Hikmet YILMAZ ve Hissedarların vekili Vahdettin ŞAHİN adlarına kayıtlı taşınmaz üzerine, yapılmakta olan İnşaatın projesinde imara Aykırılık görüldüğünden Belediyemiz Fen elemanlarınca tutanak tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.maddesi ile 5940 sayılı kanunla değişik 42.maddesinin hükmü gereğince karar kısmında belirtilen ilgililere toplam(846,08X4) 3.384,32 TL.(Üçbinüçyüzseksendör TL. otuziki Krş.) para cezası ile yapının projeye uygun hale getirilmesi için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verildiği Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

21.10.2014 TARİHLİ 2014/233 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Balık reyonunda Sinan KESEN adına tahsis edilen K-10-11 nolu parsellerin, talibi Kader KESEN’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

14.10.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

14.10.2014 TARİHLİ 2014/222 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası No:9/Z-25 adresinde bulunan işyerini yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde kiralayan Ramazan KAYA  ihale şartlarını yerine getirmediğinden, ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının 2886 Sayılı Kanun’un 54.maddesi gereğince  irad kaydedilmesine ve 15 gün sonra tekrar muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 28.10.2014 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

14.10.2014 TARİHLİ 2014/223 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 19LIV, ada 119, parsel 96’da bulunan 400,00m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde  Çan Ada Unlu Mamuller Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş adına satın alan Lütfü YILMAZ  ihale şartlarını yerine getirmediğinden, ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14.10.2014 TARİHLİ 2014/224 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 19LIV, ada 119, parsel 97’de bulunan 203,82m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde  satın alan Okay TOY ihale şartlarını yerine getirmediğinden, ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14.10.2014 TARİHLİ 2014/225 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait Eski Belediye Hizmet Binasında bulunan  İlçe Halk Kütüphanesinin 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında aylık kira ücretinin Devlet İhale Kanunu şartname ve sözleşmesi esas alınarak 104,00TL olarak tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

14.10.2014 TARİHLİ 2014/226 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyetleri Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası No:9/110, İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7/102 ve İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 3, 5 ve 11 nolu işyerleri olmak üzere toplam 5 adet işyerlerinin  muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 28.10.2014 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

14.10.2014 TARİHLİ 2014/227 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 121. maddesine aykırı olarak hareket eden Mehmet AKÇALI’nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 190,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

14.10.2014 TARİHLİ 2014/228 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/b maddesine aykırı hareket eden Kartal Süt Ürünleri Tic.Ltd.Şti’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14.10.2014 TARİHLİ 2014/229 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Ada 119, parsel 39-58-60-62-64-90-91-92-93-94 ile Ada 412, Parsel 1-2-7-8-910-11-12-13-18-19-20-21’de kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda Onaylı İmar planına istinaden 18. Madde uygulaması yapılması 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden düzenleme sınırlarının onaylanması encümenimizce uygun bulunduğu hk.

30.09.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

30.09.2014 TARİHLİ 2014/216 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz 2014 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan aşağıdaki gider  tertiplerine yedek ödenekten 3.053.151,02 TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

30.09.2014 TARİHLİ 2014/217 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait hizmetlerin yürütülmesinde üstün başarı ve gayret gösteren Sibel TEPE, Nemci GELEN, Nurullah SERT,İrfan TÜRKEN,Mehmet Fatih GÜRSES, İlhan OLGUN ve Osman AKDENİZ‘e 2014 yılı içerisindeki başarılı çalışmalarından dolayı ikramiye verilmesi 5393 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.09.2014 TARİHLİ 2014/218 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 19LIV pafta, 119 ada da parselleri 39-58-60-62-64-90-91-92-93-94 ile 412 ada parselleri 1-2-18-19-20-21-7-8-9-10-11-12-13 de kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulamasını Çanakkale İdare Mahkemesi Esas No 2013/729, Karar No: 2014/601 sayı ile iptal etmiştir. Belediye Encümenimizin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uygulama kararları geçersiz sayıldığından ve tapu kütüğüne konulan şerhin kaldırılmasına 3194 Sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk. 

30.09.2014 TARİHLİ 2014/219 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Sarayı B Blok No:37/F’de Emine ÖZKAN’ın icarında bulunan işyerinin taliplisi Veysel KESKİN’e  aylık kirası 130,00TL bedel mukabilinde, ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

30.09.2014 TARİHLİ 2014/220 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere toplam 344 kişiye erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.09.2014 TARİHLİ 2014/221 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde tapunun pafta:14, ada:273, parseller:33 ve 34’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19LIII onaylı imar paftamıza uygun olarak birleştirilmelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

23.09.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

23.09.2014 TARİHLİ 2014/204 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz 2015 (2016–2017) Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Taslakları incelenerek, Gelirlerin 57.500.000,00TL Giderlerin 57.500.000,00TL olduğu görülmüştür. Bütçe taslağının Belediye Başkanlığından geldiği şekliyle tasdik edilerek Belediye Muhasebe Usul Tüzüğünün 11. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.09.2014 TARİHLİ 2014/205 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Güven Bil.Tek.Tekel Ür.Güv.Sis.Bilg.Büro Mak.Kırtasiye Bas.Yay.Dağ.Gıda Tar.San.ve Tic.Ltd.Şti.’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.09.2014 TARİHLİ 2014/206 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 58/n maddesine aykırı hareket eden İzer İnşaat’ın af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.09.2014 TARİHLİ 2014/207 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 59. maddesine aykırı hareket eden Sofra Yemek Ürt. Hiz. A.ş’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. Maddesi gereğince toplam 190,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

23.09.2014 TARİHLİ 2014/208 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 19LIV, ada 119, parsel 97’de bulunan 203,82m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Okay TOY’a 230.000,00TL (İkiyüzotuzbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

23.09.2014 TARİHLİ 2014/209 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 19LIV, ada 119, parsel 96’da bulunan 400,00m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Çan Ada Unlu Mamuller Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Lütfü YILMAZ’a 700.000,00TL (Yediyüzbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

23.09.2014 TARİHLİ 2014/210 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Süt ve Süt Ürünleri bölümünde Nahide ÖZAVCI’ya ait A-34 nolu parselin, talibi Murat KOBAK Süt Ürün. Hay.İnş.Taah.Turizm GıdaNak.San.ve Tic.Ltd.Şti’ye devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

23.09.2014 TARİHLİ 2014/211 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta: 4, ada:390(280), parseller:7 ve 23’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19-M-IV onaylı imar paftamıza uygun olarak birleştirilmelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

23.09.2014 TARİHLİ 2014/212 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz kademesinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış hurdaya ayrılan demirin kilogramını 0,75Krş’a,hurda Alüminyumun kilogramını 3,50 TL.ye,Plastik hurdanın kilogramını 0,75 Krş’a ve  hurdaya ayrılan araç lastiklerinin 1 adetini 5,00TL.ye en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mustafa TABAK’a pazarlık usulü ihale satışının  2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.09.2014 TARİHLİ 2014/213 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz envanterinde kayıtlı bulunan 17 HU 002 Plakalı  2006 model motosikletin ihtiyaç fazlası ve hizmet dışı bırakıldığından muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 23.09.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış ihalesinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.09.2014 TARİHLİ 2014/214 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz  envanterinde kayıtlı bulunan  17 HU 003 Plakalı motosikletin ihtiyaç fazlası ve hizmet dışı bırakıldığından muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 23.09.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış ihalesinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.09.2014 TARİHLİ 2014/215 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde Selim AKDENİZ’e ait F-101-102 nolu parselin, talibi Semih ÖZDİN’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

16.09.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

16.09.2014 TARİHLİ 2014/189 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 1. Kat,  Bağımsız Bölüm 5, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.09.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.09.2014 TARİHLİ 2014/190 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 1. Kat,  Bağımsız Bölüm 8, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.09.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.09.2014 TARİHLİ 2014/191 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 2. Kat,  Bağımsız Bölüm 9, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.09.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.09.2014 TARİHLİ 2014/192 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 3. Kat,  Bağımsız Bölüm 16, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.09.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.09.2014 TARİHLİ 2014/193 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 4. Kat,  Bağımsız Bölüm 17, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.09.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

16.09.2014 TARİHLİ 2014/194 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 4. Kat,  Bağımsız Bölüm 20, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.09.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.09.2014 TARİHLİ 2014/195 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,Zemin Kat,  Bağımsız Bölüm 8, 11/1562 arsa paylı 10m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.09.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.09.2014 TARİHLİ 2014/196 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 1.Kat, bağımsız bölüm 6, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Emel TURAL’a 126.000,00TL (Yüzyirmialtıbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

16.09.2014 TARİHLİ 2014/197 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 1.Kat, bağımsız bölüm 7, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Berrin BECEREN’e 126.000,00TL (Yüzyirmialtıbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

16.09.2014 TARİHLİ 2014/198 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 3.Kat, bağımsız bölüm 13, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ali Kemal KAZANCI’ya 126.000,00TL (Yüzyirmialtıbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

16.09.2014 TARİHLİ 2014/199 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak  Terminal Binası 9/Z-32  nolu işyerinin 16.09.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

16.09.2014 TARİHLİ 2014/200 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak  Terminal Binası 9/110  nolu işyerinin 16.09.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.09.2014 TARİHLİ 2014/201 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/Z-25 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ramazan KAYA’ya 15 ay süre ile ve aylık kirası 1.000,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.09.2014 TARİHLİ 2014/202 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Tuhafiye bölümünde Ergün VARLIK’a ait E-65 nolu parselin talibi Şakir KARAKAŞ’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.09.2014 TARİHLİ 2014/203 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/a ve 16. maddelerine aykırı hareket eden Mehmet GÜLER’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.09.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

09.09.2014 TARİHLİ 2014/185 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Tuhafiye bölümünde Ergün VARLIK’a ait E-65 nolu parselin talibi Şakir KARAKAŞ’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.09.2014 TARİHLİ 2014/186 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz kademesinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış tahmini toplam 15.470 kg miktarında hurda demir, Plastik,  Alüminyum ve hurda lastiklerin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi gereğince pazarlık usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 23.09.2014 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

09.09.2014 TARİHLİ 2014/187 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz envanterine kayıtlı 2 adet motosiklet, ihtiyaç fazlası ve hizmet dışı bırakıldığından muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 23.09.2014 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

09.09.2014 TARİHLİ 2014/188 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 19LIV, ada 119, parsel 96 ve 97 ‘ de bulunan iki adet arsanın muhammen bedeli ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 23.09.2014 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

02.09.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

02.09.2014 TARİHLİ 2014/178 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Bilgin YILDIZ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

02.09.2014 TARİHLİ 2014/179 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Karaman ili Ermenek İlçesi Ardıçkaya Köyü nüfusuna kayıtlı Semra YILDIZ’a muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

02.09.2014 TARİHLİ 2014/180 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale ili Yenice ilçesi Kurtuluş mahallesi nüfusuna kayıtlı Aynur ÖRS muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

02.09.2014 TARİHLİ 2014/181 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binasında bulunan 3 adet işyeri muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 16.09.2014 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

02.09.2014 TARİHLİ 2014/182 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Fatih  Mahallesi Yenidoğan Sok. No:1 adresinde araç yıkama faaliyetinde bulunan Mehmet GÜLER’e Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/b maddesine istinaden 190,00TL para cezası  Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

02.09.2014 TARİHLİ 2014/183 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi (Termal Kent) pafta 28, ada 162, parsel 1’de bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen  9 adet mesken ve 1  adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 16.09.2014 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

02.09.2014 TARİHLİ 2014/184 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze – Meyve  bölümünde Selim BAYRAK’a ait D-46,47 nolu parselin talibi Ahmet TUTKUN’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.08.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26.08.2014 TARİHLİ 2014/164 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7 adresindeki satış mağazasını 5 yıllığına kiralayan Altun Gıda İhtiyaç Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin  kira süresi 31.08.2014 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere aylık  kirasının 10.050,00TL olmak üzere 1 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

26.08.2014 TARİHLİ 2014/165 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Merkez Taksi Durağında çalışan Sefa KOÇ’un Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Koray UĞURAL’a devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.08.2014 TARİHLİ 2014/166 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 4. Kat, Bağımsız Bölüm 19 ,11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hakan IŞIK adına Hasan IŞIK’a 130.500,00TL (Yüzotuzbinbinbeşyüztürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

26.08.2014 TARİHLİ 2014/167 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 4. Kat, Bağımsız bölüm 18 ,11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan MEAK İnş. Mad.Nak.Tur. adına Mehmet AKYÜREK’e 131.00,00TL (Yüzotuzbirbinztürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

26.08.2014 TARİHLİ 2014/168 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 1. Kat,  Bağımsız Bölüm 5, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.08.2014 TARİHLİ 2014/169 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 1. Kat,  Bağımsız Bölüm 6, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

26.08.2014 TARİHLİ 2014/170 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 1. Kat,  Bağımsız Bölüm7, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.08.2014 TARİHLİ 2014/171 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 1. Kat,  Bağımsız Bölüm8, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.08.2014 TARİHLİ 2014/172 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 2. Kat,  Bağımsız Bölüm 9, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.08.2014 TARİHLİ 2014/173 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 3. Kat, Bağımsız Bölüm 13, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.08.2014 TARİHLİ 2014/174 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 3.Kat, Bağımsız Bölüm 16, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.08.2014 TARİHLİ 2014/175 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 4. Kat, Bağımsız Bölüm 17, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.08.2014 TARİHLİ 2014/176 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 4. Kat, Bağımsız Bölüm 20, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.08.2014 TARİHLİ 2014/177 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,Zemin Kat, Bağımsız Bölüm 8, 1/1562 arsa paylı 10m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.08.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

19.08.2014 TARİHLİ 2014/156 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak  Terminal Binası 9/Z-32  nolu işyerinin 19.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.08.2014 TARİHLİ 2014/157 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak  Terminal Binası 9/Z-25  nolu işyerinin 19.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.08.2014 TARİHLİ 2014/158 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak  Terminal Binası 9/110  nolu işyerinin 19.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.08.2014 TARİHLİ 2014/159 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/109 nolu  işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hikmet KARACA’ya 16 ay süre ile ve aylık kirası 225,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.08.2014 TARİHLİ 2014/160 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi (Prestij Caddesi) 4 nolu büfe işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Yakup KEÇECİ’ye 16 ay süre ile yazlık aylık kirası 800,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.08.2014 TARİHLİ 2014/161 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/108 nolu  işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hikmet KARACA’ya 16 ay süre ile ve aylık kirası 225,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.08.2014 TARİHLİ 2014/162 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Belediye Sokak Lostra Salonunun yan tarafında bulunan 16m2’lik bankamatik kullanım amaçlı yeri kiralayan HSCB Bank A.Ş’nin  kira süresi 31.08.2014 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere yıllık  kirasının 6.000,00TL olmak üzere 1 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

19.08.2014 TARİHLİ 2014/163 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde balık reyonu bölümünde Güler Ticaret Nakliyat Taşımacılık ve Su Ürünleri Sanayi Ltd.Şti’ye ait K-3-4 nolu parsellerin talibi Doğan AYTAR’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk

12.08.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12.08.2014 TARİHLİ 2014/149 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Ercan TÜRK’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.08.2014 TARİHLİ 2014/150 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen A101 Yeni Mağazacılık A.Ş’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.08.2014 TARİHLİ 2014/151 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Tapunun pafta 18MI, ada561, parsel 2’de kayıtlı taşınmazın yoldan yüksek olması sebebiyle kotlandırma yapılmasının 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 30.maddesinin 2.fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

12.08.2014 TARİHLİ 2014/152 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Tapunun pafta 18MI, ada561, parsel 3’de kayıtlı taşınmazın yoldan yüksek olması sebebiyle kotlandırma yapılmasının 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 30.maddesinin 2.fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

12.08.2014 TARİHLİ 2014/153 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Tapunun pafta 18MIV, ada558, parsel 2’de kayıtlı taşınmazın yoldan yüksek olması sebebiyle kotlandırma yapılmasının 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 30.maddesinin 2.fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

12.08.2014 TARİHLİ 2014/154 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi (Termal Kent) pafta 28, ada 162, parsel 1’de bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen  11 adet mesken ve 1  adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 26.08.2014 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

12.08.2014 TARİHLİ 2014/155 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Habibe ÖZEN’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.08.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

05.08.2014 TARİHLİ 2014/144 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 24, ada 505, parsel 9’da kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli 19L1 onaylı uygulamalı imar paftamıza göre bedelsiz olarak  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğin 17.maddeleri gereğince  uygun bulunduğu hk

05.08.2014 TARİHLİ 2014/145 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binasında bulunan 5 adet işyeri ve Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesinde(Prestij Cad.) 1 adet büfe  olmak üzere toplam 6 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 19.08.2014 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

05.08.2014 TARİHLİ 2014/146 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi Hal Yeri No:33/F adresinde Huriye TÜRKEN’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Akile KOMPİR’e  aylık kirası 430,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

05.08.2014 TARİHLİ 2014/147 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun ve 4650 Sayılı Kanunun değişik 8/2. maddesi gereğince Mülkiyeti Belediyemize ait satışa çıkarılacak olan gayrimenkullerin bedelinin tespitinde ve yapılacak kamulaştırmalarda 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun ve 4650 Sayılı Kanunun değişik 8/2. maddesi gereğince 2014 yılı sonuna kadar görev yapmak üzere boş bulunan 1 adet Kıymet Takdir Komisyonu üyeliğine Mimar Zeliha SOYSAL BANDIRMA’nın görevlendirilmesinin uygun bulunduğu hk. 

 

05.08.2014 TARİHLİ 2014/148 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde balık reyonu bölümünde Serhat SEKMEN’e ait K-12-13 nolu parsellerin talibi Emrah TOPAL’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

15.07.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

15.07.2014 TARİHLİ 2014/143 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait hizmetlerin yürütülmesinde üstün başarı ve gayret gösteren Sibel TEPE, Nemci GELEN,Nurullah SERT,İrfan TÜRKEN,Mehmet Fatih GÜRSES, Akif YÜCEL ve Osman AKDENİZ‘e 2014 yılı içerisindeki başarılı çalışmalarından dolayı ikramiye verilmesi 5393 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.07.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08.07.2014 TARİHLİ 2014/122 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 28, 13/1562 arsa paylı, 130m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Bülent RUŞEN’e 161.000,00TL (Yüzaltmışbirbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/123 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 2.Kat, bağımsız bölüm 10, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan  İMT Mühendislikİnş.Tic.Ltd.Şti.adına Derviş Sedat ÇETGİN’e peşin ödemek şartıyla 131.000,00TL (Yüzotuzbirbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/124 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 2.Kat, bağımsız bölüm 11, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan  MEAK İnşaat Mad.Nak.Tur.Taah.ve Tic.ltd Şti.adına Mehmet AKYÜREK’e peşin ödemek şartıyla 131.000,00TL (Yüzotuzbirbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/125 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 2.Kat, bağımsız bölüm 12, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan  İMT Mühendislik İnş.Tic.Ltd.Şti.adına Derviş Sedat ÇETGİN’e peşin ödemek şartıyla 126.000,00TL (Yüzyirmialtıbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/126 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 3.Kat, bağımsız bölüm 14, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan İlker HAKTANIR’a peşin ödemek şartıyla 131.000,00TL (Yüzotuzbirbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/127 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, Zemin Kat, bağımsız bölüm 5 , 1/1562 arsa paylı, 10m2 miktarındaki işyerinin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ayşe DEMİREL’e 56.000,00TL (Ellialtıbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/128 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, Zemin Kat, bağımsız bölüm 6 , 1/1562 arsa paylı, 10m2 miktarındaki işyerinin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Gülden YONAR’a 56.000,00TL (Ellialtıbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/129 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,Zemin Kat, Bağımsız Bölüm 8, 1/1562 arsa paylı 10m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.07.2014 TARİHLİ 2014/130 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C blok 1. Kat, Bağımsız Bölüm 5, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.07.2014 TARİHLİ 2014/131 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 1. Kat, Bağımsız Bölüm 6, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/132 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 1. Kat, Bağımsız Bölüm 7, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.07.2014 TARİHLİ 2014/133 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 1. Kat, Bağımsız Bölüm 8, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/134 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 2. Kat, Bağımsız Bölüm 9, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/135 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 3. Kat, Bağımsız Bölüm 13, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/136 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 3. Kat, Bağımsız Bölüm 16, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.07.2014 TARİHLİ 2014/137 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 4. Kat, Bağımsız Bölüm 18, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/138 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 4. Kat, Bağımsız Bölüm 18, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/139 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 4. Kat, Bağımsız Bölüm 19, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/140 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 4. Kat, Bağımsız Bölüm 20, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.07.2014 TARİHLİ 2014/141 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet  Mahallesinde tapunun pafta 19LIV, ada 119, Parsel 44 ve 95 Parsellerin kuzeyinde kalan kayıtlı taşınmazın bulunduğu imar adasında bulunan yol fazlalığının 1/1000 ölçekli uygulamalı imar paftamıza uygun olarak  yoldan ihdası yapılarak Belediyemiz adına tescil edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 17. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/142 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Yaşar ÇAKIR’a  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.07.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01.07.2014 TARİHLİ 2014/118 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Millet Caddesi Toptancı Hali 60 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ayten SAĞIN’a 18 ay süre ile ve aylık kirası 310,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.07.2014 TARİHLİ 2014/119 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Menderes Parkı Yanı Bila nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Rahime ÇETİN’e 18 ay süre ile ve aylık kirası 1.150,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

01.07.2014 TARİHLİ 2014/120 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 18. maddesine aykırı olarak hareket eden Mehmet YAZICI’nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 190,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

01.07.2014 TARİHLİ 2014/121 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi İlyas Çavuş sokak No.19 adresinde ikamet eden,Ağrı- Tutak İlçesi Karacan Köyü 56 nolu hane nüfusuna kayıtlı 1995 doğumlu Halime ESKİN’in eşinin askere alınması sunucu muhtaç durumuna düştüğünden aylık 175,00 TL.asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.06.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27.06.2014 TARİHLİ 2014/117 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 1 nolu çay ocağı standının muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mustafa EZER’e  550,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.06.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26.06.2014 TARİHLİ 2014/116 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ile 27.07.2014 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 1 nolu çay ocağını kiralayan Kadir ERİÇ, 26.06.2014 tarihli dilekçe ile ihale şartlarını yerine getiremeyeceğini beyan ettiğinden, ihalesinin iptal edilerek alınan geçici teminatının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 54. maddesi gereğince irad kaydedilmesine, ihalesinin tekrar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 27.06.2014 Cuma günü Saat 11.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk. 

24.06.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24.06.2014 TARİHLİ 2014/95 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 1 nolu çay ocağı standının muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kadir ERİÇ’e  3.000,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/96 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 2 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Huban Kadınlar Kalesi Derneği adına Birsen DİRLİK’e 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/97 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 3 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sivil İnisiyatif Grubu Derneği adına Uğur UĞURLU’ya 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/98 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 4 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sivil İnisiyatif Grubu Derneği adına Uğur UĞURLU’ya 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/99 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 5 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Azize YILMAZ’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/100 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 6 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan SG DAHİ Eğitim Danışmanlık Tic.Aş. adına Soner UYSAL’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/101 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 7 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/102 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 8 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Zuhude KILIÇ’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/103 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 9 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Onur GÖKÇE’ye 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/104 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 10 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hümeyra ÖZER’e 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.06.2014 TARİHLİ 2014/105 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 11 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mehmet Özgür ÇETİN’e 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.06.2014 TARİHLİ 2014/106 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 12 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sibel TEK’e 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/107 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 13 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sibel TEK’e 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/108 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 14 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hüseyin EROL’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/109 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 15 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hüseyin EROL’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/110 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Belediye Sokak Lostra Salonunun yan tarafında bulunan bankamatik kullanım amaçlı 2 nolu yeri 3 yıllığına kiralayan Finansbank A.Ş’nin  kira süresi 31.06.2014 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere yıllık  kirasının 6.000,00TL olmak üzere 1 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

24.06.2014 TARİHLİ 2014/111 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz 2014 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 9 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 1.250.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/112 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İller Bankasından Belediyemize gönderilen Mayıs-Haziran 2014  aylarına ait hissemiz olarak gönderilen 1.313.499,39TL’den  Teminatlı İkraz Kredileri (sıcak asfalt yapımı) ve  Kesilen Faiz Giderleri için kesilen toplam 131.349,94TL mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

24.06.2014 TARİHLİ 2014/113 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 47. maddesine aykırı hareket eden Bahri YANIK’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.06.2014 TARİHLİ 2014/114 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Akif ESEN’e  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.06.2014 TARİHLİ 2014/115 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 28, ada 162, parsel 1’de bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen  16 adet mesken ve 3  adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 08.07.2014 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

17.06.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17.06.2014 TARİHLİ 2014/91 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal  Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ile 27.07.2014 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan programı eğlencelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan 14 adet stant ve 1 adet çay ocağı olmak üzere toplam 15 adet işyeri muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılarak, işgaliye ücreti alınmasına. İhalesinin 24.06.2014 Salı günü  saat 15.00de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

17.06.2014 TARİHLİ 2014/92 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Millet Caddesi (Toptancı Hali) No:60 ve Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Bila nolu işyerlerinin 18 ay süre ile muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalelerinin 01.07.2014 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

17.06.2014 TARİHLİ 2014/93 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Ayı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker ailesi yardımı alanlar dahil olmak üzere toplam 353 kişiye erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

17.06.2014 TARİHLİ 2014/94 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yerinden almış olduğu J-21-22 nolu parsellerin Pazar yeri ücretini ve Pazar yeri işgaliye harcını ödemediği tespit edilen Dilber GEZER’in yer tahsisinin iptal edilmesinin Çan Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliğinin 30.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.06.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10.06.2014 TARİHLİ 2014/85 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun Pafta 6, ada 64, parsel 36’da kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli, 19-L-2 uygulamalı imar planımıza göre bedelsiz olarak  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğin 17.maddeleri gereğince  uygun bulunduğu hk

10.06.2014 TARİHLİ 2014/86 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi (Toptancı Hali) 60 nolu işyerinin 10.06.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

10.06.2014 TARİHLİ 2014/87 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Bila nolu işyerinin 10.06.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

10.06.2014 TARİHLİ 2014/88 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Çanakkale Caddesi ile Süleyman Caneri Sokağın kesişimindeki  otobüs durağının yanında sezonluk karpuz, sebze ve meyve çardağı açma ihale şartlarını yerine getirmediğinden Cahit KESKİN’in ihalesinin iptal edilmesinin 2886 sayılı Kanunun 62.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

10.06.2014 TARİHLİ 2014/89 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Ayı nedeniyle ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak pide yardımı için belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker ailesi yardımı alanlar dahil olmak üzere toplam 350 kişiye pide verilmesinin 5393 Sayılı Kanun’un 15. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

10.06.2014 TARİHLİ 2014/90 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi No:21/A adresinde faaliyet gösteren müstecirliğini Mehmet IŞIK’ın yaptığı Çınaraltı Kahvehanesi isimli işyerine 06.06.2014 tarihinde ilçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan kontrollerde adı geçen işyeri sahibi Fatih IŞIK’ın 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6. maddesinin c bendi gereğince 961,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

07.06.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

07.06.2014 TARİHLİ 2014/84 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 07.06.2014 tarihinde gerçekleştirilen Çan Belediyesi 3.Yağlı Pehlivan Güreşlerinde, ağalık yarışması için yapılan açık arttırma usulü güreş ağalığı ihalesinde en yüksek fiyat teklifte bulunan Yakup KÖSE’ye 55.000,00TL bedel mukabilinde Çan Belediyesi 3.Yağlı Pehlivan Güreş Ağalığının ihale edilmesi 2886 sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.06.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03.06.2014 TARİHLİ 2014/79 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 58 maddesinin a ve f  bendlerine  aykırı olarak hareket eden Hayriye ŞAHİN’in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 190,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.06.2014 TARİHLİ 2014/80 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/B maddesine aykırı olarak hareket eden Hayriye ŞAHİN’in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 190,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.06.2014 TARİHLİ 2014/81 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizce Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı için ilçemiz sınırlarında yaşayan fakir ve yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapacağımız pide ve erzak yardımı için yapılan müracaatların değerlendirilmesinde görevlendirilmek üzere bir komisyon kurulmasının 5393 sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.06.2014 TARİHLİ 2014/82 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-4  onaylı imar paftasına isabet etmekte olan tapunun pafta:24, ada:124, parsel:33 ’de kayıtlı taşınmazın İmar paftamıza uygun olarak iki’ye ifraz edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15,16 ve Tip Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

03.06.2014 TARİHLİ 2014/83 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 3. Yapılacak olan Yağlı Pehlivan Güreşlerinin güreş sahası içerisinde yiyecek, içecek ve gıda satış ihalesini alan Eren KESKİN ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalenin iptal edilerek teminatın irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 54. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.05.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27.05.2014 TARİHLİ 2014/75 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek Günaydın Ekmek Fırını sahibi Murat YAŞAR’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

27.05.2014 TARİHLİ 2014/76 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 3. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerlerinin pazarlık usulü yapılan  ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Eren KESKİN’e peşin ödeme koşuluyla 6.000,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 sayılı kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

27.05.2014 TARİHLİ 2014/77 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi üzerinde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cengiz SÖKEN’e peşin olarak 800,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanun’un 51. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.05.2014 TARİHLİ 2014/78 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Millet Caddesi (Toptancı Hali) No:60 ve Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Bila nolu işyerlerinin 6 ay süre ile muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalelerinin 10.06.2014 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

20.05.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27.05.2014 TARİHLİ 2014/75 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek Günaydın Ekmek Fırını sahibi Murat YAŞAR’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

27.05.2014 TARİHLİ 2014/76 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 3. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerlerinin pazarlık usulü yapılan  ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Eren KESKİN’e peşin ödeme koşuluyla 6.000,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 sayılı kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

27.05.2014 TARİHLİ 2014/77 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi üzerinde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cengiz SÖKEN’e peşin olarak 800,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanun’un 51. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.05.2014 TARİHLİ 2014/78 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Millet Caddesi (Toptancı Hali) No:60 ve Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Bila nolu işyerlerinin 6 ay süre ile muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalelerinin 10.06.2014 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

13.05.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

13.05.2014 TARİHLİ 2014/63 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Kuzen Çöllüler Akaryakıt İnş. Ve Taah. Mad. San. Tic. Ltd. Şti’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/64 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 3. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerleri ihalesi muhammen bedeli 5.000,00TL ve geçici teminatı 150,00TL üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına.İhalesinin 27.05.2014 Salı Günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/65 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı 3.Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde 07.06.2014 tarihinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde, güreş ağalığı için yapılacak olan koç satış ihalesinin muhammen bedeli üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 07/06/2014 Cumartesi Günü saat 15.00’de güreş sahası içerisinde Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/66 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 23/b maddesine aykırı hareket eden İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:29/Z1 adresinde faaliyet gösteren ekmek fırını ve unlu mamüller işyeri sahibi Murat YAŞAR’ın af edilmesinin 1608 Sayılı Kanunun değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/67 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Gıda Maddeleri Et ve Süt Ürünleri Satışı yapmakta olan Nermin ELMAS’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/68 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Sayit BAYRAK, Melek PEK ve İlyas GİRGİN adlarına tahsis edilen parsellerin karşılıklı olarak yer değiştirmelerinin Çan Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliği’nin 4.maddesinin e bendi gereğince uygun bulunduğu hk.       

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/69 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet  Mahallesi Atatürk Caddesi No:29/Z1 adresinde ekmek satışı yapan Murat YAŞAR’a İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden 190,00TL para cezası uygulanmasının ve ruhsat alabilmesi için 3 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/70 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 52.maddesine aykırı hareket eden Musa YÜKSEL ’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/71 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde pafta:20-M-IV, ada:534, parsel:444’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 20-M-IV uygulamalı imar paftamıza uygun olarak 14’e ifraz yapıldıktan sonra bedelsiz olarak yola terkleri yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

06.05.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

13.05.2014 TARİHLİ 2014/63 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Kuzen Çöllüler Akaryakıt İnş. Ve Taah. Mad. San. Tic. Ltd. Şti’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/64 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 3. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerleri ihalesi muhammen bedeli 5.000,00TL ve geçici teminatı 150,00TL üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına.İhalesinin 27.05.2014 Salı Günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/65 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı 3.Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde 07.06.2014 tarihinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde, güreş ağalığı için yapılacak olan koç satış ihalesinin muhammen bedeli üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 07/06/2014 Cumartesi Günü saat 15.00’de güreş sahası içerisinde Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/66 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 23/b maddesine aykırı hareket eden İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:29/Z1 adresinde faaliyet gösteren ekmek fırını ve unlu mamüller işyeri sahibi Murat YAŞAR’ın af edilmesinin 1608 Sayılı Kanunun değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/67 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Gıda Maddeleri Et ve Süt Ürünleri Satışı yapmakta olan Nermin ELMAS’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/68 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Sayit BAYRAK, Melek PEK ve İlyas GİRGİN adlarına tahsis edilen parsellerin karşılıklı olarak yer değiştirmelerinin Çan Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliği’nin 4.maddesinin e bendi gereğince uygun bulunduğu hk.       

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/69 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet  Mahallesi Atatürk Caddesi No:29/Z1 adresinde ekmek satışı yapan Murat YAŞAR’a İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden 190,00TL para cezası uygulanmasının ve ruhsat alabilmesi için 3 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/70 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 52.maddesine aykırı hareket eden Musa YÜKSEL ’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/71 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde pafta:20-M-IV, ada:534, parsel:444’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 20-M-IV uygulamalı imar paftamıza uygun olarak 14’e ifraz yapıldıktan sonra bedelsiz olarak yola terkleri yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

29.04.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

29.04.2014 TARİHLİ 2014/51 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz İstiklal Mahallesi, Şehit Mustafa Kaya Caddesi üzerinde bulunan Dede Köprüsünün yanında belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos,Eylül) karpuz, sebze meyve çardağı açmak isteyen Tacettin SÖYLER’e peşin olarak 800,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.04.2014 TARİHLİ 2014/52 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Şehit M.Kaya Caddesi üzerinde bulunan Kaynanalar Parkı önünde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Aykut KESKİN’e peşin olarak 800,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.04.2014 TARİHLİ 2014/53 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemizin tanıtımını sağlamak ve İlçemizdeki sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı hareketlendirmek amacıyla, Belediyemiz tarafından planlanıp düzenlenerek yapılacak olan Ata Sporumuzun 3.Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri’nin yapılış takviminin ve tertip komitesinde görev yapacak kişilerin belirlenmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 14-15. maddeleri gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk.   

29.04.2014 TARİHLİ 2014/54 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/İstiklal Mahallesi 32 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1941 doğumlu Hanife ÇAM’ın torununun askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 175,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.04.2014 TARİHLİ 2014/55 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi Toptancı Hali No:54’de Faruk GÖRGÜN’ün icarında bulunan işyerinin taliplisi Süleyman AVCI’ya aylık kirası 495,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

29.04.2014 TARİHLİ 2014/56 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz 2014 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 1 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 1.300.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.04.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

22.04.2014 TARİHLİ 2014/48 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/Kocayayla Köyü 162 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1971 doğumlu Cahide SAPAN’ ın oğlunun askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 175,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.04.2014 TARİHLİ 2014/49 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi Atatürk Şehir Meydanının bir kısmı çocuk eğlence aracı “Trombolin” oyun sahası olarak 2014 yılı yaz sezonluğuna 800,00TL bedel mukabilinde Kodem İnşaat Taahhüt Eğlence Sağ. Güz. Hiz. Oto Kir. Tic. Ltd. Şti.’ ne kiralanmasının 2886 sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.04.2014 TARİHLİ 2014/50 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi Etili Sokak bitişiğinde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Nazif BODUR ‘a peşin olarak 800,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15.04.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

15.04.2014 TARİHLİ 2014/40 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesapları ve Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesapları Encümenimizce incelenerek tahsilâtın kanunlara göre, harcamanın ödeneklerine uygun olarak yapıldığı, bütçe harici ödeme yapılmadığı ve inceleme sonunda hazırlamış olduğu raporun Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15.04.2014 TARİHLİ 2014/41 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait iş yerlerinin kira tespitlerinin yapılabilmesi için 2014 yılında görev yapmak üzere 5 (beş) kişilik kira tespit komisyonunun kurulmasının uygun bulunduğu hk.

15.04.2014 TARİHLİ 2014/42 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Sarayı B Blok No:37/A adresinde bulunan işyerini Kiralayan Mustafa YILMAZ kira sözleşmesini tek taraflı fesih ettiğinden, ihalesinin iptal edilerek yatırmış olduğu teminatlarının irat kaydedilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 62.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15.04.2014 TARİHLİ 2014/43 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediye Encümenimizin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 35. maddesine istinaden her hafta Salı günü saat 15.00’de toplanması adı geçen tarihin resmi tatil gününe rastlaması halinde devam eden ilk mesai günü aynı saatte toplanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 34.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15.04.2014 TARİHLİ 2014/44 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize gönderilen Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2014  aylarına ait hissemiz olarak gönderilen 4.583.410,60TL’den  Türkiye Belediyeler Birliği, SSK İl Müdürlüğü, T.Elektrik Dağıtım A.Ş., Denetim Danışmanlık Hizmetleri, Kredi ödeme(Sıcak Asfalt Alımı), Kredi Ödeme( otel yapım işi), Kredi Ödeme (Otel Tefrişat Alımı), Kefalet Komisyonu, Kesilen Faiz Giderleri için kesilen toplam 742.262,16TL mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

15.04.2014 TARİHLİ 2014/45 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesinde pafta:34, ada:40, parsel:11 ve 12 ’de kayıtlı parsellerin 1/1000 ölçekli 19-L-1 onaylı uygulamalı imar paftamıza uygun olarak tevhid edildikten sonra bedelsiz yola terkleri yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

15.04.2014 TARİHLİ 2014/46 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde pafta:12, ada:59, parseller:23,55,56 ve 100 ’de kayıtlı parsellerin 1/1000 ölçekli 19-L-1 onaylı uygulamalı imar paftamıza uygun olarak tevhid edildikten sonra bedelsiz yola terkleri yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

15.04.2014 TARİHLİ 2014/47 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi 19-L-1 ve 19-L-2 onaylı imar paftamıza rastlayan, tapunun pafta:35, ada:9, parsel:37 ’de kayıtlı taşınmaz 599,54 m2 olup onaylı İmar paftamıza uygun olarak üç’e ifraz edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15,16 ve Tip Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

25.03.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25.03.2014 TARİHLİ 2014/36 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 3.Kat, bağımsız bölüm 15, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kibariye KAYA ’ya 130.100,00TL (YüzotuzbinyüzTL) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk. 

25.03.2014 TARİHLİ 2014/37 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı B Blok) 37/101 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Nihal GEZER TAŞÇI ’ya 9 ay süre ile ve aylık kirası 335,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.03.2014 TARİHLİ 2014/38 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETi

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 20-M-4 onaylı imar parseline isabet etmekte olan tapunun pafta:3, ada:359, parsel:5 ve 6 ’da kayıtlı taşınmazların tevhiden ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

25.03.2014 TARİHLİ 2014/39 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-3 ve 19-L-4 onaylı imar parseline isabet etmekte olan tapunun pafta:24, ada:124, parsel:13 ’de kayıtlı taşınmazın ikiye ifraz edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15,16 ve Tip Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

18.03.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

18.03.2014 TARİHLİ 2014/33 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi (Prestij Caddesi) No:3-ÇAN adresinde Büfe-Çay Bahçesi işyerini 27.03.2012 tarih ve 2012/79 sayılı Encümen kararı ile kiralayan Zeynep AYTAR ’ın  kira süresi 31.03.2014 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere yazlık aylık kirası 910,00TL ve kışlık aylık kirası 455,00TL olmak üzere 9 ay süre ile 31.12.2014 tarihine kadar uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

18.03.2014 TARİHLİ 2014/34 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Fatih Mahallesi Kıbrıs Sokak No:33-ÇAN adresinde Sinema işyerini 11.10.2011 tarih ve 2011/301 sayılı Encümen kararı ile kiralayan Ali ÇETİN ’in kira süresi 31.03.2014 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere aylık kirası 350,00TL olmak üzere 9 ay süre ile 31.12.2014 tarihine kadar uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

18.03.2014 TARİHLİ 2014/35 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale-Çanakkale Merkez-Esenler Mahallesi 53 nolu hanede nüfusa kayıtlı (TC:20911655458) Sefaya TEZCAN muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.03.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11.03.2014 TARİHLİ 2014/29 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi, Şehit Mustafa KAYA Caddesi 19M1 pafta, ada 59, parsel 100’de bulunan 295,79m2 miktarındaki artık parseli m2’si 300,00TL’den toplam KDV hariç 88.737,00TL bedel mukabilinde taliplisi İtimat Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına Şirket yetkilisi Aziz TİMUÇİN’ e pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.03.2014 TARİHLİ 2014/30 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-III İmar pafta, ada 162, parsel 1’de 9.185,00m2’lik gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte Kat İrtifakı çıkarılmış bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen 1 adet Meskenin muhammen bedelli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 25.03.2014 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

11.03.2014 TARİHLİ 2014/31 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı B Blok ) 37/101 nolu işyeri 9 ay süre ile muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalelerinin 25.03.2014 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk

11.03.2014 TARİHLİ 2014/32 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Tuhafiye bölümünde Hamit ALTIN ’a ait B–16–17 nolu parsellerin talibi oğlu İsmail ALTIN ’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.03.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

04.03.2014 TARİHLİ 2014/26 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/b ve 23/ı maddelerine aykırı hareket eden Altun Gıda San. ve Tic.A.Ş. ’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.03.2014 TARİHLİ 2014/27 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Tuhafiye bölümünde Ali BAYRAK ’a ait D–54-55-56 nolu parsellerin talibi Sayit BAYRAK ’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.03.2014 TARİHLİ 2014/28 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Tuhafiye bölümünde Mehmet PEK ’e ait D–60-61 nolu parsellerin talibi Melek PEK ’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.02.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25.02.2014 TARİHLİ 2014/24 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/b maddesine aykırı hareket eden Altun Gıda San. ve Tic.A.Ş. ’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.02.2014 TARİHLİ 2014/25 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi Çanakkale Caddesi No:24/B adresinde faaliyet gösteren müstecirliğini Esat KISA’nın yaptığı Şamdan Bar isimli işyerine 14.02.2014 tarihinde ilçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan kontrol neticesinde, adı geçen işyeri sahibi Esat KISA ’nın 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6. maddesinin b bendi gereğince 961,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

18.02.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25.02.2014 TARİHLİ 2014/24 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/b maddesine aykırı hareket eden Altun Gıda San. ve Tic.A.Ş. ’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.02.2014 TARİHLİ 2014/25 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi Çanakkale Caddesi No:24/B adresinde faaliyet gösteren müstecirliğini Esat KISA’nın yaptığı Şamdan Bar isimli işyerine 14.02.2014 tarihinde ilçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan kontrol neticesinde, adı geçen işyeri sahibi Esat KISA ’nın 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6. maddesinin b bendi gereğince 961,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

11.02.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11.02.2014 TARİHLİ 2014/14 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre yolu, Kapalı Pazaryeri içerisinde bulunan No:15/1 “ Kafeterya” işyerinin müsteciri Emine ÇELİK ’in 29.11.2013/1710 havale tarihli dilekçesiyle işyerini bıraktığı beyan etmesine rağmen, 01.12.2013 ve 31.12.2013 tarihleri arası işyerini kullanmaya devam ettiğinden Ecrimisil Tespit Komisyonu kararıyla toplam 1.208,10TL ecrimisil tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.02.2014 TARİHLİ 2014/15 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Ramazan ELİBOL ’a ait C-47-48 nolu parsellerin talibi Mehmet DEMİROĞLU ’na devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.02.2014 TARİHLİ 2014/16 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen İsmail AKSOY ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.02.2014 TARİHLİ 2014/17 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Halil İbrahim ATEŞ ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.02.2014 TARİHLİ 2014/18 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk (İstiklal) Mahallesi, Mehmet DİNÇ Sokak   pafta 8, ada 511, parsel 440’da bulunan 39,98 m2 miktarındaki artık parselin m2’si 70,00TL’den KDV hariç toplam 2.798,60TL bedel mukabilinde talipleri Macit KIRMIŞ ve Firdes KIRMIŞ ’a pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

11.02.2014 TARİHLİ 2014/19 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk (İstiklal) Mahallesi, Mehmet DİNÇ Sokak, 8 pafta, 511 ada, 439 parselde bulunan 16,23 m2 miktarındaki artık parselin m2’si 70,00TL’den KDV hariç toplam 1.136,10TL bedel mukabilinde talibi Macit KIRMIŞ ’a pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.02.2014 TARİHLİ 2014/20 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çanakkale Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İlçemize 112 Acil Yardım İstasyonu Binası yapılabilmesi için belediyemize yer tahsisi talebinde bulunmuş olup, Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan araştırma neticesinde, İlçemiz İstiklal Mahallesi 19L-II İmar Planında yer tahsisi için yeşil alanın bulunduğunu encümenimize beyan edilmiştir. Encümenimizde inceleyip değerlendirmesi sonucunda planlı alanlar tip yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince on yıllığına tahsisinin uygun bulunduğu hk.

 

 

 

11.02.2014 TARİHLİ 2014/21 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Evren YILMAZ ’a ait D–62 nolu parselin talibi Melek PEK ’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.02.2014 TARİHLİ 2014/22 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 142/b maddesine aykırı hareket eden Fikret ŞAHİN ’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.02.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

04.02.2014 TARİHLİ 2014/13 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ağrı-Tutak-Karacan Köyü 3 nolu hanede nüfusa kayıtlı Keser ESKİN muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.01.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

28.01.2014 TARİHLİ 2014/11 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu No:9/Z-29 Yeni Terminal Binasında bulunan wc işyerinin müsteciri Osman KIRCA’ nın kirası 2014 yılı kira artışları ile 318,00TL olarak belirlenmiştir. Osman KIRCA 28.01.2014 tarih ve 95 havale nolu dilekçesinde mağdur olduğunu belirttiğinden aylık kirasının yeniden değerlendirilerek 310,00TL olarak belirlenmesinin uygun bulunduğu hk.

 

 

28.01.2014 TARİHLİ 2014/12 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Habibe KART’a ait D-78 nolu parselin talibi Şaban ŞAHİN’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. Maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.01.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

21.01.2014 TARİHLİ 2014/7 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Hesap Dönemi sona erdiğinden, gider bütçesinde harcanmayan ödeneklerin iptal edilmesi, yatırımı devam eden ödeneklerin 2014 yılı bütçesine devrinin Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Usul Yönetmeliğinin 39.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.01.2014 TARİHLİ 2014/8 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazaryerinden adına yer tahsisi talep eden esnaflardan yeterlilik komisyonumuzca dosyası uygun bulunan Hüseyin KAVAS adına Kapalı Pazaryeri tahsisi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

21.01.2014 TARİHLİ 2014/9 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Hülya EREN ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.01.2014 TARİHLİ 2014/10 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz tarafından projesi devam eden yatırımların tamamlanabilmesi için Deniz Bank A.Ş. Biga Şubesinden 5.000.000,00TL.krediye ihtiyaç olup, Belediyemiz gayrimenkullerinden 12.100.000,00TL. Teminat olarak ipotek edilebilmesi için İlçemiz İstiklal Mahallesi Pafta:5,ada:604,Parsel 31 de bağımsız bölümleri 1’den 67 dahil yine istiklal Mahallesi Yuvalar Kuyualan mevkiinde pafta:9,Parsel:532-533-534 olan taşınmazları Belediye Meclisimizin 07.05.2013 tarih ve 2013/5-31 sayılı Meclis kararına istinaden Deniz Bank A.Ş. Biga Şubesi için ipotek konulması suretiyle rehnedilmesi Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

14.01.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

14.01.2014 TARİHLİ 2014/6 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Geçici Takdir Komisyonuna 2014 Yılından itibaren 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 2 asil 2 yedek üye seçilmesinin 213 sayılı Vergi usul Kanun ‘un 72. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.01.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

07.01.2014 TARİHLİ 2014/1 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu 15/1 nolu kafeterya işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Aykut KESKİN’e 12 ay süre ile ve aylık kirası 760,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.01.2014 TARİHLİ 2014/2 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı B Blok) 37/A nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mustafa YILMAZ’a 6 ay süre ile ve aylık kirası 3.600,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.01.2014 TARİHLİ 2014/3 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak No:15/2’de Yeni Çanspor Kulübü’nün icarında bulunan Kapalı Pazar Yeri wc işyerinin taliplisi Çan Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne  aylık kirası 385,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

07.01.2014 TARİHLİ 2014/4 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Aykut KESKİN ’e ait B-101 nolu parselin talibi İzzet KURTAY ’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.01.2014 TARİHLİ 2014/5 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Levent ÇİFTÇİ ’ye ait E-91 nolu parselin talibi Seyfettin ŞENER ’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

2013 ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

31.12.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

31.12.2013 TARİHLİ 2013/340 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerlerinin 2014 yılında yaz saati uygulaması 01 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında saat 07:00 – 02:00 , kış saati uygulaması için 1 Ekim – 30 Nisan tarihleri arası saat 07:00 – 01:00 olarak tespit edilmesinin 5393 Sayılı Kanunun 34.maddesinin h bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.12.2013 TARİHLİ 2013/341 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 3 kalem ödenek tertibine 1.465.275,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

24.12.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24.12.2013 TARİHLİ 2013/324 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 11 nolu işyerinin 24.12.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/325 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 41 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Murat KARAKÖSE’ye 12 ay süre ile ve aylık kirası 370,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/326 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Mahallesi Harmanlar Sokak 62/A nolu büfe işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Fatma ADIYAMAN’a 12 ay süre ile ve aylık kirası 285,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/327 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi 46/1 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Erenler Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Başkan Ramazan GİRGİN’e 12 ay süre ile ve aylık kirası 55,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/328 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi 46/2 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Erenler Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Başkan Ramazan GİRGİN’e 12 ay süre ile ve aylık kirası 305,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/329 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi 46/3 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunanErenler Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Başkan   Ramazan GİRGİN’e 12 ay süre ile ve aylık kirası 305,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/330 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi No:7/1’de Sebahat BAYRAM’ın icarında bulunan işyerinin taliplisi Hülya EREN’e  aylık kirası 290,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/331 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9.ve 75.maddeleri gereğince Mülkiyetleri Belediyemize ait olan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli şagilinden doğan Ecri misil bedelinin tespitinde 2014 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Ecri misil Tespit Komisyonunun belirlenmesinin uygun bulunduğu hk.

 

24.12.2013 TARİHLİ 2013/332 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait iş yerlerinin kira tespitlerinin yapılabilmesi için 2014 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 7 (yedi) kişilik kira tespit komisyonunun kurulmasının uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/333 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/2 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda ve Mülkiyetleri Belediyemize ait satışa çıkacak olan gayrimenkullerin değer tespitlerinin belirlenmesinde 2014 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Kıymet Takdir Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/334 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait Cumhuriyet mahallesi hudutlarında bulunan 253 ada1,256 ada1,255 ada 1,254 ada 1,133 ada 1,134 ada 13,132 ada 1,ve 131 ada 2 parsel de taşınmazlarımız kısmen (Çanakkale-Yenice-yol ayrımı) Çan Devlet yolu yapımına isabet ettiğinden, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 3.492.430,00 TL.bedel üzerinden 2942 Sayılı yasanın bazı maddelerini değiştiren 4650 sayılı yasanın 30. maddesi gereğince kamulaştırılan yerlerin tapu devri yapılması Encümenimizce uygun bulunduğu hk.   

 

24.12.2013 TARİHLİ 2013/335 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 34.  maddesine aykırı olarak hareket eden Murat YAŞAR’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

24.12.2013 TARİHLİ 2013/336 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak 15/1 nolu kafeterya işyeri 12 ay süre ile İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı B Blok) 37/A nolu işyeri 6 ay süre ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalelerinin 07.01.2014 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/337 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde Tapunun 12 Pafta, 59 ada, 23, 55 ve 56 Parsellerin kuzeyinde kalan kayıtlı taşınmazın bulunduğu imar adasında bulunan yol fazlalığının 1/1000 uygulamalı İmar paftamıza uygun olarak 295,79 m2 ‘lik kısmın yoldan ihdas işlemi yapılarak Belediyemiz adına tescilinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/338 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 15, ada 323, parseller 14 ve 15’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli onaylı imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/339 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Zeynep ÇOBAN’a  ait H-11 nolu parselin talibi Tülin DİLMAÇ’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.12.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10.12.2013 TARİHLİ 2013/318 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, zemin kat, Bağımsız Bölüm 4, 5/1562 arsa paylı 52,86m2 miktarında ki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 10.12.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.12.2013 TARİHLİ 2013/319 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, bodrum kat, Bağımsız Bölüm 11, 6/1562 arsa paylı 55,68m2 miktarında ki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 10.12.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.12.2013 TARİHLİ 2013/320 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, zemin kat, Bağımsız Bölüm 6, 1/1562 arsa paylı 10,00m2 miktarında ki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 10.12.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.12.2013 TARİHLİ 2013/321 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan gider tertibine 237.115,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.12.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03.12.2013 TARİHLİ 2013/315 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Süleyman AVCI’ya Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.12.2013 TARİHLİ 2013/316 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Necmiye EVCİL’e  ait G- 72 nolu parselin talibi Resul KAYRAK’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.12.2013 TARİHLİ 2013/317 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 2 adet, Atatürk Mahallesi Harmanlar Sokak 1 adet, Karşıyaka Mahallesi O.Caneri Caddesi 3 adet  olmak üzere toplam 6 adet işyeri 12 ay süre ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 24.12.2013 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

26.12.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26.11.2013 TARİHLİ 2013/310 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arası mülkiyeti belediyemize ait işyerlerinde bulunan kiracıların şartname ve sözleşme hükümleri esas alınarak yeniden kira tespiti yapılmasının uygun bulunduğu hk.

26.11.2013 TARİHLİ 2013/311 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait müsteciri Tara Yapı Malzemeleri Tic. A.Ş.’nin icarında bulunan İlçemiz İstiklal Mahallesi Çan-Biga karayolu üzerinde kalan Açık Kamyon garajı içerisinde bulunan depo işyerinin tekrar Tara Yapı Malzemeleri Tic.A.Ş’ye 01/01/2014 – 31/12/2014  tarihleri arası 1 yıl süre ile kira şartnamesi ve sözleşme hükümleri aynı kalmak üzere kiralanmasına ve aylık kirası 5.500,00TL olarak tespit edilmesinin 2886 Sayılı İhale Kanunun 51.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

26.11.2013 TARİHLİ 2013/312 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Karadutlar Mevkii pafta 14, ada 111, parsel 117 numarada 4022m2 lik gayrimenkulün müsteciri Müren Müh.Mim.İnş.taah.Taş.Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti. ile YAFA Müh.Müş.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti iş otaklığına 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arası  1 yıl süre ile kira şartnamesi ve sözleşme hükümleri aynı kalmak üzere kiralanmasına ve aylık kirası 1.650,00TL olarak tespit edilmesinin 2886 Sayılı İhale Kanunun 51.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

26.11.2013 TARİHLİ 2013/313 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 27 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 717.110,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.11.2013 TARİHLİ 2013/314 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-III İmar pafta, ada 162, parsel 1’de 9.185,00m2’lik gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte Kat İrtifakı çıkarılmış bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen 3 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 10.12.2013 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

19.11.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

19.11.2013 TARİHLİ 2013/308 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz yatırımlarının tamamlanabilmesi için Deniz Bank A.Ş. Biga Şubesinden 5.000.000,000 TL.krediye ihtiyaç olup,  Teminat olarak Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi ve Yuvalar Kuyualan mevkiinde  pafta:5-9,ada:604,parsel 31-532-533-534 taşınmazları Belediye Meclisimizin 07.05.2013 tarih ve 2013/5-31 sayılı Meclis kararına istinaden Deniz Bank A.Ş. Biga Şubesi için ipotek konulması suretiyle rehnedilmesi Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

19.11.2013 TARİHLİ 2013/309 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Fikret ARVAS’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.11.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12.11.2013 TARİHLİ 2013/301 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, 4.Kat, Bağımsız Bölüm 28, 13/1562 arsa paylı 130m2 miktarında ki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 12.11.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.11.2013 TARİHLİ 2013/302 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 29, 13/1562 arsa paylı, 130m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ali KOÇAK’a 160.100,00TL (Yüzaltmışbinyüztürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

12.11.2013 TARİHLİ 2013/303 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan gider tertibine 811.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.11.2013 TARİHLİ 2013/304 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Necla LALA’ya Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.11.2013 TARİHLİ 2013/305 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize gönderilen Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım 2013 ( Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemi ) aylarına ait hissemiz olarak gönderilen 3.962.485,66TL’den  Kalkınma Ajansı Belediye Payı, Türkiye Belediyeler Birliği, Teminatlı İkraz Kredileri ( Sıcak Asfalt Yapımı ), Teminatlı İkraz Kredileri ( Beton Parke Yol Yapımı ), Teminatlı İkraz Kredileri ( Termal Otel Yapımı ), Faiz Giderleri için kesilen toplam 442.933,06TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

12.11.2013 TARİHLİ 2013/306 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Belediye Sarayı A Blok adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası çatısının üzerine, Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş’ nin kiralama talebi doğrultusunda geçici mobil baz istasyonun kurulabilmesi için yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde, yıllık kirası 12.000,00TL üzerinden 3 yıllığına ve peşin olarak 36.000,00TL bedel mukabilinde kiraya verilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 51/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.11.2013 TARİHLİ 2013/307 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi Çanakkale Caddesi No:24/B adresinde faaliyet gösteren müstecirliğini Esat KISA’nın yaptığı Şamdan Bar isimli işyerine 07.11.2013 tarihinde ilçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan kontrollerde adı geçen işyeri sahibi Esat KISA’nın 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6. maddesinin b bendi gereğince 923,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

05.11.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

05.11.2013 TARİHLİ 2013/295 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait Yeni Terminal binası ile Belediye sarayı A ve B bloklarda bulunan 2549 adet kalorifer peteklerinin 2013–2014 kış sezonunda ısınma ücretlerinin tespit edilmesi. Encümenimizin değerlendirmesi sonucunda 2013–2014 kış sezonunda doğalgazla ısınan bir petek ücretinin K.D.V.dâhil 7,00TL Kömürle ısınan bir petek ücretinin K.D.V dâhil 9,50TL olarak tahakkuk edilerek tahsiline 2464 Sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

05.11.2013 TARİHLİ 2013/296 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Yıldıray BECEREN ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.11.2013 TARİHLİ 2013/297 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:11/A adresinde “Ömür Büfe ve Tütün Pazarı” isimli işyerini işleten Fikret ARVAS İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. paragrafına aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. maddesi gereğince 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasına ve ruhsat alabilmesi için 7 gün süre verilmesinin uygun bulunduğu hk.

05.11.2013 TARİHLİ 2013/298 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak No:9 adresinde “Çanlı Tütüncü” isimli işyerini işleten Veysi LALA İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. paragrafına aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. maddesi gereğince 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasına ve ruhsat alabilmesi için 7 gün süre verilmesinin uygun bulunduğu hk.

05.11.2013 TARİHLİ 2013/299 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arası Mülkiyeti Belediyemize ait İlçe Halk Kütüphanesinin Devlet İhale Kanunu şartname ve sözleşme esas alınarak aylık kira ücretinin 94,00TL olarak tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

05.11.2013 TARİHLİ 2013/300 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Büyüktepe Köyünde Köyiçi Mevkiinde 2 pafta, 42 nolu parselin ifraz edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Plansız Alanlar Tip Yönetmeliğinin 13 ve 15. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

22.10.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

22.10.2013 TARİHLİ 2013/284 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/109 nolu işyerinin 22.10.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.10.2013 TARİHLİ 2013/285 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, 4.Kat, Bağımsız Bölüm 28, 13/1562 arsa paylı 130m2 miktarında ki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 22.10.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.10.2013 TARİHLİ 2013/286 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, 4.Kat, Bağımsız Bölüm 29, 13/1562 arsa paylı 130m2 miktarında ki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 22.10.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.10.2013 TARİHLİ 2013/287 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 9 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Necla LALA adına Veysi LALA’ya 14 ay süre ile ve aylık kirası 335,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

22.10.2013 TARİHLİ 2013/288 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 19 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kalfaoğlu Gıda Teks.Tur.İnş.San.ve Dış Tic.Ltd.Şti adına Suat DUMANLI’ya 14 ay süre ile ve aylık kirası 335,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.10.2013 TARİHLİ 2013/289 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Ömer ÇELİK’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.10.2013 TARİHLİ 2013/290 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Eska Maden Nak. Hafr. Truz. San. Tic. Ltd. Şti. ‘nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.10.2013 TARİHLİ 2013/291 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Gürhan CEVHER ‘in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.10.2013 TARİHLİ 2013/292 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Bircanlar  Madencilik ‘in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

25.10.2013 TARİHLİ 2013/293 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-III İmar pafta, ada 162, parsel 1’de 9.185,00m2’lik gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen 2 adet meskenin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 12.11.2013 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

22.10.2013 TARİHLİ 2013/294 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 19LIV onaylı imar parselinde pafta 20, ada 217, parsel 81’de kayıtlı taşınmazın A,B ve C  olarak 3 kısma ifraz edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15,16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

08.10.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08.10.2013 TARİHLİ 2013/277 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 41 nolu işyerini 17.09.2013 tarihinde yapılan ihalede kiralayan Zeki TUNÇ ihale şartlarını yerine getirmediğinden  ihalenin iptal edilerek geçici teminatın Belediyemize irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.10.2013 TARİHLİ 2013/278 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal (Osmanefendi) Mahallesinde 19LII Onaylı İmar Planında Ada:240, Parsel:290’ da kayıtlı 360,19m2’lik taşınmazın tamamı; Ada:240, Parsel:289’ da kayıtlı taşınmazın A:86,79m2, B:90,91m2, C:65,24m2 olacak şekilde 3’ e ifrazı ile B:90,91m2’lik kısma; Ada:240, Parsel: 346’ da kayıtlı taşınmazın 346/A:257,33m2, 346/B:59,98 m2 olacak şekilde 2’ye ifrazı ile 346/B:59,98 m2 ’lik kısmı İmar yoluna isabet ettiğinden, istimlâk edilmesine ihtiyaç olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun’un 5.maddesi gereğince kamulaştırılmasının uygun bulunduğu hk.

08.10.2013 TARİHLİ 2013/279 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Halil İbrahim ÖZGÜRÜNLÜ’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.10.2013 TARİHLİ 2013/280 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi O.Caneri Caddesi No:25/E adresinde faaliyet gösteren müstecirliğini Gürbey BAHADIR’ın yaptığı Sağlık Kahvehanesi isimli işyerine 04.10.2013 tarihinde ilçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan kontrollerde adı geçen işyeri sahibi Gürbey BAHADIR’ın 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6. maddesinin c bendi gereğince 923,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

08.10.2013 TARİHLİ 2013/281 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/b maddesine aykırı hareket eden Halil ORHANALP’in af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.10.2013 TARİHLİ 2013/282 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden İlhan HÜNER’in af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.10.2013 TARİHLİ 2013/283 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Ada:119, Parsel:39-58-60-62-64-90-91-92-93-94 ile Ada:412, Parsel:1-2-18-19-20-21-7-8-9-10-11-12-13’de kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda yapılan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulanmasına, 9 adet itiraz dilekçelerinin değerlendirmelerinin yapılması ve 18.madde uygulaması tescil kararı alınmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01.10.2013 TARİHLİ 2013/269 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 10 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 510.500,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/270 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere toplam 341 kişiye erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/271 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Sarayı B Blok No:37/105’de Ufuk KURU’nun icarında bulunan işyerinin taliplisi Gülhan YILMAZ’a  aylık kirası 289,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/272 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait hizmetlerin yürütülmesinde üstün başarı ve gayret gösteren Sedat ARSLAN,  Adem KURT, Hasan Hüseyin YALÇIN, Şevki UÇAR, Mustafa Erdem YILMAZ, Nurullah SERT ve İrfan TÜRKEN ‘e 2013 yılı içerisindeki başarılı çalışmalarından dolayı ikramiye verilmesi 5393 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/273 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 9 ve 19 nolu 2 adet işyeri ile İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/109  nolu işyeri olmak üzere toplam 3 adet işyeri 14 ay süre ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 22.10.2013 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/274 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-III İmar pafta, ada 162, parsel 1’de 9.185,00m2’lik gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen 2 adet meskenin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 22.10.2013 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/275 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 19L4, ada 130, parseller 82 ve 85’de kayıtlı bulunan taşınmazların  1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun  15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/276 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal mahallesinde tapunun pafta 8, ada 511, parsel 297 ve 325’de kayıtlı taşınmazın bulunduğu imar adasında bulunan yol fazlalılığının 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak yoldan ihdas yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanun’un 17.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01.10.2013 TARİHLİ 2013/269 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 10 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 510.500,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/270 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere toplam 341 kişiye erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/271 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Sarayı B Blok No:37/105’de Ufuk KURU’nun icarında bulunan işyerinin taliplisi Gülhan YILMAZ’a  aylık kirası 289,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/272 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait hizmetlerin yürütülmesinde üstün başarı ve gayret gösteren Sedat ARSLAN,  Adem KURT, Hasan Hüseyin YALÇIN, Şevki UÇAR, Mustafa Erdem YILMAZ, Nurullah SERT ve İrfan TÜRKEN ‘e 2013 yılı içerisindeki başarılı çalışmalarından dolayı ikramiye verilmesi 5393 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/273 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 9 ve 19 nolu 2 adet işyeri ile İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/109  nolu işyeri olmak üzere toplam 3 adet işyeri 14 ay süre ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 22.10.2013 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/274 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-III İmar pafta, ada 162, parsel 1’de 9.185,00m2’lik gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen 2 adet meskenin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 22.10.2013 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/275 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 19L4, ada 130, parseller 82 ve 85’de kayıtlı bulunan taşınmazların  1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun  15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/276 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal mahallesinde tapunun pafta 8, ada 511, parsel 297 ve 325’de kayıtlı taşınmazın bulunduğu imar adasında bulunan yol fazlalılığının 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak yoldan ihdas yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanun’un 17.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.09.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24.09.2013 TARİHLİ 2013/268 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2014 (2015–2016) Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Taslakları incelenerek, Gelirlerin 45.000.000,00TL Giderlerin 45.000.000,00TL olduğu görülmüştür. Bütçe taslağının Belediye Başkanlığından geldiği şekliyle tasdik edilerek Belediye Muhasebe Usul Tüzüğünün 11. maddesi ve Belediye Kanunu’nun 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.09.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17.09.2013 TARİHLİ 2013/261 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Sarayı A Blok 35/208 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Çan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı adına Başkan Cemali ERGİN’e 15 ay süre ile ve aylık kirası 105,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.09.2013 TARİHLİ 2013/262 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Sarayı A Blok 35/205 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Çan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı adına Başkan Cemali ERGİN’e 15 ay süre ile ve aylık kirası 155,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.09.2013 TARİHLİ 2013/263 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 41 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Zeki TUNÇ ’a 15 aylığına ve aylık kirası 330,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.09.2013 TARİHLİ 2013/264 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26 ve 7/b  maddelerine aykırı olarak hareket eden HYS Köroğlu Alışveriş Merkezinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 366,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.09.2013 TARİHLİ 2013/265 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası No:9/110 adresinde bulunan  işyerinin kiracısı Galip TANRIKULU işyerini Terminal Binası No:9/101 adresine geçerek yer değişikliği yapmasının 5393 Sayılı Kanunun 15.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

17.09.2013 TARİHLİ 2013/266 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Ahmet KARADAL’a  ait D-79-80 nolu parsellerin talibi Faruk AKKUŞ’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.09.2013 TARİHLİ 2013/267 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 19MI onaylı imar planına isabet etmekte olan tapunun pafta:3, ada:553, parsel:47, 196 ve 220 ’de kayıtlı parsellerin bedelsiz yola terkleri yapıldıktan sonra tevhiden yirmi bir’ e ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

10.09.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10.09.2013 TARİHLİ 2013/259 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde İsmail KÜÇÜK ’e ait G-44 nolu parselin talibi Nakiye HARBİLİ ’ye devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.09.2013 TARİHLİ 2013/260 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Sadık KESKİN ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.09.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03.09.2013 TARİHLİ 2013/258 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 11 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 576.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.08.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27.08.2013 TARİHLİ 2013/255 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Belediye Sokak Lostra Salonunun yan tarafında bulunan 16m2 lik bankamatik kullanım amaçlı yeri 1 yıllığına kiralayan HSBC A.Ş’nin  kira süresi 31.08.2013 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere yıllık  kirasının 5.500,00TL olmak üzere 1 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

27.08.2013 TARİHLİ 2013/256 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi ( Belediye Sarayı A Blok) 35/205 ve 35/208 nolu, İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 41 nolu işyeri olmak üzere toplam 3 adet işyeri 15 ay süre ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 17.09.2013 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

27.08.2013 TARİHLİ 2013/257 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemizde her yıl geleneksel olarak 6-7-8 Eylül tarihlerinde yapılmakta olan Sonbahar Hayvan ve Emtia Panayırının 1 gün daha uzatılarak 6-7-8-9 Eylül günlerinde yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.08.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

20.08.2013 TARİHLİ 2013/251 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı A Blok) 35/205 nolu işyerinin 20.08.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.08.2013 TARİHLİ 2013/252 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı A Blok) 35/208 nolu işyerinin 20.08.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.08.2013 TARİHLİ 2013/253 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi 19L IV pafta, 130 ada, 85 parselde 5,06m2 miktarındaki artık parseli m2’si 420,75TL’den KDV hariç 2.129,00TL bedel mukabilinde talibi Orhan ERTEN ’e  pazarlık usulü satışının  2886 sayılı Kanun’un 51.maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

20.08.2013 TARİHLİ 2013/254 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Olgun ONUR’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.08.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

13.08.2013 TARİHLİ 2013/249 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi M.Hulki Önür Caddesi 1 nolu büfede “Bakinin Yeri” isimli işyerini işleten Sevnur CAN İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 38. maddesine aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. maddesi gereğince 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

13.08.2013 TARİHLİ 2013/250 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi M.Hulki Önür Caddesi 2 nolu büfede “Cadde Büfe” isimli işyerini işleten Zeynep KEÇECİ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin 38. maddesine aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. maddesi gereğince 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

06.08.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

06.08.2013 TARİHLİ 2013/245 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26.  maddesine aykırı olarak hareket eden Olgun ONUR’un 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

06.08.2013 TARİHLİ 2013/246 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26.  maddesine aykırı olarak hareket eden Zuhal ÖZBAY’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

06.08.2013 TARİHLİ 2013/247 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26.  maddesine aykırı olarak hareket eden Münevver MERCAN’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

06.08.2013 TARİHLİ 2013/248 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Muzaffer KÖSE’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06.08.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

06.08.2013 TARİHLİ 2013/245 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26.  maddesine aykırı olarak hareket eden Olgun ONUR’un 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

06.08.2013 TARİHLİ 2013/246 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26.  maddesine aykırı olarak hareket eden Zuhal ÖZBAY’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

06.08.2013 TARİHLİ 2013/247 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26.  maddesine aykırı olarak hareket eden Münevver MERCAN’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

06.08.2013 TARİHLİ 2013/248 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Muzaffer KÖSE’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.07.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

30.07.2013 TARİHLİ 2013/241 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi (Prestij Caddesi) No:1 adresinde Büfe-Çay Bahçesi işyerini kiralayan Sevnur CAN’ın kira süresi 31.07.2013 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak şartıyla yazlık aylık kirasının 770,00TL, kışlık aylık kirasının 385,00TL olmak üzere 5 ay uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

30.07.2013 TARİHLİ 2013/242 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi (Prestij Caddesi) No:2 adresinde Büfe-Çay Bahçesi işyerini kiralayan Zeynep KEÇECİ’nin kira süresi 31.07.2013 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak şartıyla yazlık aylık kirasının 825,00TL, kışlık aylık kirasının 412,50TL olmak üzere 5 ay uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

30.07.2013 TARİHLİ 2013/243 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait hizmetlerin yürütülmesinde üstün başarı ve gayret gösteren Sedat ARSLAN,  Adem KURT, Hasan Hüseyin YALÇIN, Şevki UÇAR, Mustafa Erdem YILMAZ ve Nurullah SERT ‘e 2013 yılı içerisindeki başarılı çalışmalarından dolayı ikramiye verilmesi 5393 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.07.2013 TARİHLİ 2013/244 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi ( Belediye Sarayı A Blok) 35/205 ve 35/208 nolu olmak üzere toplam 2 adet işyeri 16 ay süre ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 20.08.2013 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

23.07.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

23.07.2013 TARİHLİ 2013/240 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan gider tertibine 608.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.07.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

16.07.2013 TARİHLİ 2013/231 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 17, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden  16.07.2013 tarihinde   yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.07.2013 TARİHLİ 2013/232 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 18, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.07.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.07.2013 TARİHLİ 2013/233 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 19, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.07.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.07.2013 TARİHLİ 2013/234 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 20, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.07.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.07.2013 TARİHLİ 2013/235 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 28, 13/1562 arsa paylı, 130m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.07.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

16.07.2013 TARİHLİ 2013/236 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 29, 13/1562 arsa paylı, 130m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.07.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.07.2013 TARİHLİ 2013/237 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen HYS Köroğlu Halı, Mobilya, Dayanıklı Tüketim Malları, Zücaciye, Mefruşat, Gıda, İnşaat Tic.ve San. Ltd. Şti. ’nin Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.07.2013 TARİHLİ 2013/238 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere toplam 328 kişiye erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.07.2013 TARİHLİ 2013/239 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Evrim Ece ESEN ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.07.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

09.07.2013 TARİHLİ 2013/224 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz İstiklal Mahallesi Ş.Mustafa Kaya Caddesi 2/1-2 nolu işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Huban Kadınlar Kalesi Derneği adına Emel TURAL’a aylık kirası 55,00TL bedel mukabilinde 6 ay süre ile ihale edilmesi 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.07.2013 TARİHLİ 2013/225 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu No:101 adresinde bulunan mezbaha işyerini kiralayan Kalfaoğlu Gıda Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketinin kira süresi 10.07.2013 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak şartıyla aylık  kirasının 3.000,00TL olmak üzere 31.12.2013 tarihine kadar uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

09.07.2013 TARİHLİ 2013/226 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Ayı nedeniyle ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir,yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak pide yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker ailesi yardımı alanlar dahil olmak üzere toplam 338 Kişiye pide verilmesinin 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

09.07.2013 TARİHLİ 2013/227 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Melih ŞEVİK ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.07.2013 TARİHLİ 2013/228 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 25, ada 104, parsel 9 ve 19’da kayıtlı taşınmazların  1/1000 ölçekli 19L2 uygulamalı imar planımıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun  15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

09.07.2013 TARİHLİ 2013/229 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Ramazan YAVAŞ ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

09.07.2013 TARİHLİ 2013/230 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Ramazan YAVAŞ ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

02.07.2013 TARİHLİ 2013/205 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Tapunun 19-L-IV Pafta, 130 ada, 82 Parsel’de kayıtlı taşınmazın bulunduğu imar adasında bulunan yol fazlalığının 1/1000 uygulamalı İmar paftamıza uygun olarak 5,06 m2 ‘lik kısmın Belediyemiz adına yoldan ihdas işlemi yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

02.07.2013 TARİHLİ 2013/206 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-III İmar (28)pafta, ada 162, parsel 1’de bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen 6 adet meskenin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 16.07.2013 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/207 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 1 nolu çay ocağı standının muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Emine ÖZKAN adına Recep ÖZKAN’a 500,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/208 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 2 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Huban Kadınlar Kalesi Derneği adına Emel TURAL’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/209 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 3 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan NG DAHİ Eğitim Danışmanlık Tic.A.ş adına Nihal GEZER TAŞÇI’ya 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/210 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 4 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Gamze ERBİL’e 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/211 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 5 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Azize YILMAZ’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/212 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 6 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Şaban UYAR’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/213 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 7 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Özel Esti Sınav Dergisi Dershanesi Çan Şubesi Müdürlüğü Hatice BIYIKLI ve ortaklarına 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/214 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 8 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hadi KARABIYIK’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/215 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 9 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ayten KURCAN’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/216 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 10 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Özkan DİLEK’e 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/217 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 11 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Turgay DEMİRBÜKEN’e 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/218 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 12 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Arzu AKÇA’ya 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/219 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 13 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sibel TEK’e 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/220 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 14 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sevnur CAN’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/221 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 15 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Şaban UYAR’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/222 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizce Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı için ilçemiz sınırlarında yaşayan fakir ve yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapacağımız pide ve erzak yardımı için yapılan müracaatların değerlendirilmesinde görevlendirilmek üzere bir komisyon kurulmasının 5393 sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/223 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü envanterinde kayıtlı bulunan 17 HP 585 Plakalı 35390610819575 motor nolu, 3730511212692 şasi numaralı 1986 model  Mercedes markalı otobüs ihtiyaç fazlası olduğundan hizmet dışı bırakılmış olup, Terzialan Belde Belediyesinin talebi üzerine karşılıklı yapılan anlaşma suretiyle K.D.V. dahil 1.500,00 TL. bedel mukabilinde satılmasının5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanun’unun 45. maddesi ve 4916 Sayılı Kanununun 37.maddesine istinaden Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

25.06.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25.06.2013 TARİHLİ 2013/199 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 20-MIV Onaylı imar planında Pafta 3,ada 58,Parsel 7 de kayıtlı olan yerin maliki Kalfa oğlu Gıda Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limitet Şirketi adına Noter vekaletnamesiyle yetkilendirilen Suat DUMANLI’dan 90.004,86 TL. bedel mukabilinde pazarlıkla   satın alınmasının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Kanun  ile değişik 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.06.2013 TARİHLİ 2013/200 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal  Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ile 07.08.2013 tarihleri arası yapılacak olan ramazan programı eğlencelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan 14 adet stant ve 1 adet çay ocağı olmak üzere toplam 15 adet işyeri muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılarak, işgaliye ücreti alınmasına. İhalesinin 02.07.2013 Salı günü  saat 15.00de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

25.06.2013 TARİHLİ 2013/201 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.Mustafa KAYA Caddesinde bulunan işyerinin 6 aylığına muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 09.07.2013 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

25.06.2013 TARİHLİ 2013/202 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi imar paftası 19 LIII, Pafta 28, Ada 162, Parsel 1’ de kayıtlı bulunan taşınmazın üzerine 9185 m2’ lik Gayrimenkul üzerine Termal Konut ve İşyeri olarak toplam 17.789m2’ lik Termal Konut ve İşyeri ihalesini alan Gürtaş Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş ’ne hakedişinden dolayı tapu devri yapılabilmesi için puanlama sisteminin değiştirilerek kat irtifak tapularına göre yapılmasının uygun bulunduğu hk.

25.06.2013 TARİHLİ 2013/203 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Nizamettin ÖZTÜRK ’ün af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.06.2013 TARİHLİ 2013/204 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Eska Maden Nakliyat Hafriyat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti ’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.06.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

18.06.2013 TARİHLİ 2013/196 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.Mustafa KAYA Caddesi 2/1-2 nolu işyerinin 18.06.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

18.06.2013 TARİHLİ 2013/197 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Biga/Karabiga 93 nolu hanede nüfusa kayıtlı 01.07.1956 Biga doğumlu Vildan KUŞ’ un oğlunun askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 154,43TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.06.2013 TARİHLİ 2013/198 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/İlyasağaçiftliği Köyü 37 nolu hanede nüfusa kayıtlı 09.05.1969 Bardakçılar doğumlu Emine GEZER’ in oğlunun askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 154,43TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11.06.2013 TARİHLİ 2013/186 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 25, ada 128, parseller 10 ve 27’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19L2 imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin (tevhidinin) 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16  ve tip imar yönetmeliğinin 17.maddeleri   gereğince uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/187 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 20-MIV Onaylı İmar Planında Pafta 3,Ada 58,parsel 7 numarada, Kalfa oğlu Gıda Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limitet Şirketi adına 4.091,13M2 kayıtlı bulunan Gayrimenkulün tamamı Belediye hizmet alanına isabet ettiğinden, istimlak edilmesine ihtiyaç olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun’un 5.maddesi gereğince kamulaştırılması uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/188 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet (Atatürk) Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi   pafta 25, ada 104, parsel 19’da bulunan 2,50m2 miktarındaki artık parseli m2’si 180,00TL’den toplam KDV hariç 450,00TL bedel mukabilinde taliplileri Makbule TANYEL, İlker TANYEL ve  Dinçer TANYEL’e pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/189 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesi, Hasan Sazcı Caddesi   pafta 15, ada 614 (eski 301), parsel 402’de bulunan 9,00m2 miktarındaki artık parselin m2’si 111,12TL’den toplam 1.000,08TL bedel mukabilinde talibi Şemsettin SERT’e pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/190 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Hastane Taksi Durağında çalışan Hasan KIYICIOĞLU Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Yasemin MERT ’e devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/191 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c  maddesine aykırı olarak hareket eden Emsa Denizcilik ve Karayolu Yük.Taş.Gıd.Turz.Tic.A.Ş’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/192 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26.maddesi ile İşyeri Açma ve Çal.Ruh.İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine aykırı olarak hareket eden HYS Köroğlu Halı-Mob.Dayn.Tük.Mal.Züc.Mef.Gıda İnş.ve San.Ltd.Şti’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası uygulanmasının ve ruhsat alabilmesi için 30 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/193 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazaryeri Yönetmeliğinin 11. ve 13. maddelerine aykırı hareket eden Seyfi ÜNAL ’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/194 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 10 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 452.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/195 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize gönderilen Mayıs ve Haziran 2013 (Mart – Nisan 2013 Dönemi) ayları hissemiz olarak gönderilen 1.298.885,59TL’ den Türkiye Belediyeler Birliği, Teminatı İkraz Kredileri(Sıcak Asfalt Yapımı), Teminatı İkraz Kredileri(Beton Parke Yol Yapımı), Teminatı İkraz Krediler (Termal Otel Yapımı), Kefalet Komisyonu, Denetim Dan.Hiz.Gİd. ve Faiz Giderleri olarak kesilen toplam 112.908,18TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11.06.2013 TARİHLİ 2013/186 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 25, ada 128, parseller 10 ve 27’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19L2 imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin (tevhidinin) 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16  ve tip imar yönetmeliğinin 17.maddeleri   gereğince uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/187 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 20-MIV Onaylı İmar Planında Pafta 3,Ada 58,parsel 7 numarada, Kalfa oğlu Gıda Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limitet Şirketi adına 4.091,13M2 kayıtlı bulunan Gayrimenkulün tamamı Belediye hizmet alanına isabet ettiğinden, istimlak edilmesine ihtiyaç olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun’un 5.maddesi gereğince kamulaştırılması uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/188 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet (Atatürk) Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi   pafta 25, ada 104, parsel 19’da bulunan 2,50m2 miktarındaki artık parseli m2’si 180,00TL’den toplam KDV hariç 450,00TL bedel mukabilinde taliplileri Makbule TANYEL, İlker TANYEL ve  Dinçer TANYEL’e pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/189 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesi, Hasan Sazcı Caddesi   pafta 15, ada 614 (eski 301), parsel 402’de bulunan 9,00m2 miktarındaki artık parselin m2’si 111,12TL’den toplam 1.000,08TL bedel mukabilinde talibi Şemsettin SERT’e pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/190 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Hastane Taksi Durağında çalışan Hasan KIYICIOĞLU Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Yasemin MERT ’e devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/191 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c  maddesine aykırı olarak hareket eden Emsa Denizcilik ve Karayolu Yük.Taş.Gıd.Turz.Tic.A.Ş’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/192 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26.maddesi ile İşyeri Açma ve Çal.Ruh.İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine aykırı olarak hareket eden HYS Köroğlu Halı-Mob.Dayn.Tük.Mal.Züc.Mef.Gıda İnş.ve San.Ltd.Şti’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası uygulanmasının ve ruhsat alabilmesi için 30 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/193 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazaryeri Yönetmeliğinin 11. ve 13. maddelerine aykırı hareket eden Seyfi ÜNAL ’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/194 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 10 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 452.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/195 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize gönderilen Mayıs ve Haziran 2013 (Mart – Nisan 2013 Dönemi) ayları hissemiz olarak gönderilen 1.298.885,59TL’ den Türkiye Belediyeler Birliği, Teminatı İkraz Kredileri(Sıcak Asfalt Yapımı), Teminatı İkraz Kredileri(Beton Parke Yol Yapımı), Teminatı İkraz Krediler (Termal Otel Yapımı), Kefalet Komisyonu, Denetim Dan.Hiz.Gİd. ve Faiz Giderleri olarak kesilen toplam 112.908,18TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

04.06.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

04.06.2013 TARİHLİ 2013/180 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 51. maddesine aykırı hareket eden Özgür ŞEN ’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.06.2013 TARİHLİ 2013/181 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.M.Kaya Caddesinde bulunan işyerinin 6 aylığına muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 18.06.2013 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

04.06.2013 TARİHLİ 2013/182 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde süt ve süt ürünleri bölümünde Gülbeyaz Süt Ürünleri Gıd. Turz.ve Tic. Ltd. Şti’ye  ait A-41-42-51 nolu parsellerin talibi Biga Rumeli Süt Ürünleri Ltd. Şti’ye devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.06.2013 TARİHLİ 2013/183 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Ramazan UYDAŞ’a ait F-92 nolu parselin talibi Dilek EROĞLU’na devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.06.2013 TARİHLİ 2013/184 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Nurdan BEKRET’e ait E-94-95 nolu parsellerin talibi Ramazan UYDAŞ’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.06.2013 TARİHLİ 2013/185 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Ada:119,Parsel:39-58-60-62-64-90-91-92-93-94 ile Ada:412, Parsel:1-2-18-19-20-21-7-8-9-10-11-12-13’de kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda Onaylı imar planına istinaden 25.09.2012 tarih ve 2012/234 Sayılı Encümen Kararı ile 18. madde uygulaması ve düzenleme sınırının onaylanması yapılmıştır. İmar Kanunun 18.maddesi ve 18.madde uygulama yönetmeliği doğrultusunda 18.madde uygulama dosyası ve ekleri incelenmiş olup DOP : %33,011 olarak hesaplanarak parselasyon planlarının hesap ve tescile esas dağıtım cetvellerinin uygun olduğundan 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesine istinaden düzenleme sınırlarının onaylanmasına ve  Tapu sicil Müdürlüğüne 18 uygulaması şerhi konulmasına 3194 Sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

01.06.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01.06.2013 TARİHLİ 2013/179 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 01.06.2013 tarihinde İlçemiz Hacı İbrahim Bodur Stadyumunda düzenlenen Çan Belediyesi 2.Yağlı Pehlivan Güreşlerinde yapılan açık arttırma usulü güreş sahası içerisinde güreş ağalığı ihalesinin talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.05.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

28.05.2013 TARİHLİ 2013/168 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerlerinin 28.05.2013 tarihinde yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesine 2886 Sayılı Kanunun 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

28.05.2013 TARİHLİ 2013/169 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun ada 445, parseller 3, 4 ve 5’de kayıtlı taşınmazların  1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 sayılı İmar kanunun  15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

28.05.2013 TARİHLİ 2013/170 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Cemil ÖĞÜDÜCÜ’ ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.05.2013 TARİHLİ 2013/171 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Ali DOĞAN ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.05.2013 TARİHLİ 2013/172 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Çanakkale Caddesi 3 nolu Sağlık Ocağı  yanında ki beklemenin yanında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Nadir YÜCEL’e peşin olarak 750,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.05.2013 TARİHLİ 2013/173 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Ali KARAGÖZ’ün af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.05.2013 TARİHLİ 2013/174 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Mevlüt ACAR ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

28.05.2013 TARİHLİ 2013/175 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Özcan KÖSE ’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

28.05.2013 TARİHLİ 2013/176 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Doğanbey Un Gıda Kuyumculuk Tarım ve Hayvancılık Nakliyat Turizm Sanayi Tic.Ltd.Şti’nin af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.05.2013 TARİHLİ 2013/177 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Ömer GÖKÇE’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

28.05.2013 TARİHLİ 2013/178 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Ng Deniz Taşımacılık’ın af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.05.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

21.05.2013 TARİHLİ 2013/162 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Halil İbrahim ÖZGÖRÜNLÜ ’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.05.2013 TARİHLİ 2013/163 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:9 adresinde faaliyet gösteren işyeri sahibi Halil İbrahim ÖZGÜRÜNLÜ’ nün Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 6.maddesine aykırı hareket ettiğinden 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

21.05.2013 TARİHLİ 2013/164 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Dr. Oktay ORHUN Caddesi No:11 adresinde ruhsatsız faaliyet gösteren Mefruşat işyeri sahibi Ayşegül MAHKEN ’in İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden 183,00TL para cezası uygulanmasının ve ruhsat alabilmesi için 7 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

21.05.2013 TARİHLİ 2013/165 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazaryeri Yönetmeliğine aykırı hareket eden Mehmet AK ’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

21.05.2013 TARİHLİ 2013/166 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerleri ihalesi muhammen bedeli 4.000,00TL ve geçici teminatı 120,00TL üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına.İhalesinin 28/05/2013 Salı Günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

21.05.2013 TARİHLİ 2013/167 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığının Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde düzenleyeceği 2. yağlı pehlivan güreşlerinde; güreş sahası içinde güreş ağalığı ihalesinin 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince açık arttırma usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 01/06/2013 Cumartesi günü saat 15:00’de  Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

14.05.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

21.05.2013 TARİHLİ 2013/162 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Halil İbrahim ÖZGÖRÜNLÜ ’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.05.2013 TARİHLİ 2013/163 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:9 adresinde faaliyet gösteren işyeri sahibi Halil İbrahim ÖZGÜRÜNLÜ’ nün Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 6.maddesine aykırı hareket ettiğinden 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

21.05.2013 TARİHLİ 2013/164 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Dr. Oktay ORHUN Caddesi No:11 adresinde ruhsatsız faaliyet gösteren Mefruşat işyeri sahibi Ayşegül MAHKEN ’in İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden 183,00TL para cezası uygulanmasının ve ruhsat alabilmesi için 7 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

21.05.2013 TARİHLİ 2013/165 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazaryeri Yönetmeliğine aykırı hareket eden Mehmet AK ’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

21.05.2013 TARİHLİ 2013/166 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerleri ihalesi muhammen bedeli 4.000,00TL ve geçici teminatı 120,00TL üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına.İhalesinin 28/05/2013 Salı Günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

21.05.2013 TARİHLİ 2013/167 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığının Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde düzenleyeceği 2. yağlı pehlivan güreşlerinde; güreş sahası içinde güreş ağalığı ihalesinin 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince açık arttırma usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 01/06/2013 Cumartesi günü saat 15:00’de  Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

07.05.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

07.05.2013 TARİHLİ 2013/146 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Fatih Mahallesi Kalebodur Caddesi No:43/A adresinde faaliyet gösteren simit fırını işyeri sahibi Hüseyin ALCAN’a İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden 183,00TL para cezası uygulanmasının ve ruhsat alabilmesi için 5 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

07.05.2013 TARİHLİ 2013/147 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:9 adresinde faaliyet gösteren hediyelik eşya satışı işyeri sahibi Halil İbrahim ÖZGÜRÜNLÜ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden 183,00TL para cezası uygulanmasının ve ruhsat alabilmesi için 5 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

07.05.2013 TARİHLİ 2013/148 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde hizmet veren 17 HL 039 plaka nolu 1993 model, 6BT50113420 motor nolu, F0310796 şasi numaralı BMC Fatih Damperli Kamyon ekonomik ömrünü doldurmuş olduğu; 237 Sayılı Taşıt Kanununa istinaden hurda araç tespit komisyonumuzca tanzim edilen rapor gereğince hurdaya ayrılması ve trafikten düşürülmesi Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

07.05.2013 TARİHLİ 2013/149 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesinde tapunun pafta 32 , ada 190 , parseller 20 ve 22’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 20L4 onaylı imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

07.05.2013 TARİHLİ 2013/150 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Seramik Mahallesi Avcılar Kulübü yanında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cengiz SÖKEN ‘e peşin olarak 750,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.05.2013 TARİHLİ 2013/151 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa Kaya Caddesi üzerinde bulunan Dede köprüsü yanında bulunan Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Tacettin SÖYLER ‘e peşin olarak 750,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.05.2013 TARİHLİ 2013/152 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi üzerinde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Nazif BODUR ‘a peşin olarak  750,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.05.2013 TARİHLİ 2013/153 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı hareket eden Hüseyin ÖZKURT’un af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

07.05.2013 TARİHLİ 2013/154 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.Mustafa Kaya Caddesi Kaynanalar Parkı yanında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cahit KESKİN’e peşin olarak  750,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.05.2013 TARİHLİ 2013/155 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun Pafta 3, ada 58, parsel 3’de kayıtlı taşınmazın onaylı imar planına istinaden ifrazı ile bedelsiz olarak  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

16.04.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

16.04.2013 TARİHLİ 2013/109 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2012 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesapları ve Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesapları Encümenimizce incelenerek tahsilâtın kanunlara göre, harcamanın ödeneklerine uygun olarak yapıldığı, bütçe harici ödeme yapılmadığı ve inceleme sonunda hazırlamış olduğu raporun Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

16.04.2013 TARİHLİ 2013/110 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Hanife BAL’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.04.2013 TARİHLİ 2013/111 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize Mart ve Nisan  2013 ayları hissemiz olarak gönderilen 1.601.324,24TL’den  Türkiye Belediyeler Birliği, Denetim Danışmanlık Hizmetleri, Kefalet Komisyonu, Teminatlı İkaz Kredileri ve Kesilen Faiz için kesilen toplam 189.702,32TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

16.04.2013 TARİHLİ 2013/112 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti belediyemize ait tahmini olarak 30.000kg miktarında hurda demir, saç, bakır, alüminyum, hurdaya çıkmış araçlar ve hurda lastiklerin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi gereğince pazarlık usulü satışa çıkarılmasına.İhalesinin 30.04.2013 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

16.04.2013 TARİHLİ 2013/113 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Mehmet SALKIM’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.04.2013 TARİHLİ 2013/114 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 16. maddesine aykırı olarak hareket eden Erhan CAN’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

16.04.2013 TARİHLİ 2013/115 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 24, ada 100, parsel 10’da kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli, 19LI uygulamalı imar planımıza göre ikiye ifrazen bedelsiz olarak  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğin 17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk

16.04.2013 TARİHLİ 2013/116 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 26, ada 110, parsel 20’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli, 19L3 uygulamalı imar planımıza göre bedelsiz olarak  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğin 17.maddeleri gereğince  uygun bulunduğu hk

16.04.2013 TARİHLİ 2013/117 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olarak hareket eden Münevver MERCAN’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.

16.04.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

16.04.2013 TARİHLİ 2013/109 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2012 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesapları ve Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesapları Encümenimizce incelenerek tahsilâtın kanunlara göre, harcamanın ödeneklerine uygun olarak yapıldığı, bütçe harici ödeme yapılmadığı ve inceleme sonunda hazırlamış olduğu raporun Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

16.04.2013 TARİHLİ 2013/110 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Hanife BAL’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.04.2013 TARİHLİ 2013/111 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize Mart ve Nisan  2013 ayları hissemiz olarak gönderilen 1.601.324,24TL’den  Türkiye Belediyeler Birliği, Denetim Danışmanlık Hizmetleri, Kefalet Komisyonu, Teminatlı İkaz Kredileri ve Kesilen Faiz için kesilen toplam 189.702,32TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

16.04.2013 TARİHLİ 2013/112 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti belediyemize ait tahmini olarak 30.000kg miktarında hurda demir, saç, bakır, alüminyum, hurdaya çıkmış araçlar ve hurda lastiklerin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi gereğince pazarlık usulü satışa çıkarılmasına.İhalesinin 30.04.2013 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

16.04.2013 TARİHLİ 2013/113 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Mehmet SALKIM’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.04.2013 TARİHLİ 2013/114 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 16. maddesine aykırı olarak hareket eden Erhan CAN’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

16.04.2013 TARİHLİ 2013/115 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 24, ada 100, parsel 10’da kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli, 19LI uygulamalı imar planımıza göre ikiye ifrazen bedelsiz olarak  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğin 17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk

16.04.2013 TARİHLİ 2013/116 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 26, ada 110, parsel 20’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli, 19L3 uygulamalı imar planımıza göre bedelsiz olarak  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğin 17.maddeleri gereğince  uygun bulunduğu hk

16.04.2013 TARİHLİ 2013/117 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olarak hareket eden Münevver MERCAN’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.

09.04.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

09.04.2013 TARİHLİ 2013/103 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Murat KARAKÖSE ’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.04.2013 TARİHLİ 2013/104 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Ender KESEN ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.04.2013 TARİHLİ 2013/105 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde meyve-sebze bölümünde Nermin ERDEM ’e ait G–83 nolu parselin talibi Mürvet YALÇIN ’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.04.2013 TARİHLİ 2013/106 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 18M1, ada 557, parsel 21’de bulunan 462,43m2 miktarındaki arsayı yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde satın alan Mehmet TURAN  ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 54.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.04.2013 TARİHLİ 2013/107 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 18M1, ada 557, parsel 23’de bulunan 433,05m2 miktarındaki arsayı yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde satın alan Mehmet TURAN  ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 54.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.04.2013 TARİHLİ 2013/108 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde meyve-sebze bölümünde Osman KARABAŞ ’a ait B–101 nolu parselin talibi Aykut KESKİN ’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26.03.2013 TARİHLİ 2013/85 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 1.Kat, bağımsız bölüm 6, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.03.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/86 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 2.Kat, bağımsız bölüm 11, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.03.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/87 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 3.Kat, bağımsız bölüm 13, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.03.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/88 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 20, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.03.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/89 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 51. maddesine aykırı hareket eden Remzi ÇAKAR ve Ortakları Tic. Ltd. Şti.’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.03.2013 TARİHLİ 2013/90 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Sevican GEZER’e  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/91 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 58 (i) maddesine aykırı hareket eden Gafur GÖDEL ’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/92 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Ahmet ALTIN’a  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/93 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Güven Bilişim Teknolojileri, Tekel Ürünler Güvenlik Sistemleri Bilgisayar Büro Makineleri Kırtasiye Basın Yayın Dağıtım Gıda Tarım Sanayi ve Tic.Ltd.Şti’ye  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/94 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale-Yenice-Yukarıçavuş Köyü 37 nolu hanede nüfusa kayıtlı Leyla KAYA muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/95 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu No:101’de Recep ÇINAR’ın icarında bulunan Mezbaha işyerinin taliplisi Kalfaoğlu Gıda Tekstil Tur. İnş. San.ve Dış.Tic.Ltd.Şti.’ne  aylık kirası 2.928,20TL bedel mukabilinde, ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/96 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde meyve-sebze bölümünde Hüseyin GÜREL ’e ait  E-42-43 nolu parsellerin talibi Mehmet EMİR ’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/97 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale-Lapseki-Umurbey Beldesi 304 nolu hanede nüfusa kayıtlı Saniye ÖZDİL muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/98 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Yeni Terminal Binası No:1(Yeni numarataja göre İstiklal Mah. Çevre Yolu Terminal Binası No:9/Z-13) adresinde bulunan çay ocağı işyerini kiralayan Şerafettin ARSLAN’ın kira süresi 30.03.2013 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak şartıyla aylık  kirasının 1.464,10TL olmak üzere 9 ay uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/99 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Yeni Terminal Binası No:14(Yeni numarataja göre İstiklal Mah. Çevre Yolu Terminal Binası No:9/Z-27) adresinde bulunan kahvehane işyerini kiralayan Ergün TÜREN’in kira süresi 31.03.2013 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak şartıyla aylık  kirasının 1.264,45TL olmak üzere 9 ay uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

19.03.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

19.03.2013 TARİHLİ 2013/72 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 1.Kat, bağımsız bölüm 7, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 19.03.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.03.2013 TARİHLİ 2013/73 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 2.Kat, bağımsız bölüm 10, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 19.03.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.03.2013 TARİHLİ 2013/74 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 3.Kat, bağımsız bölüm 15, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 19.03.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

19.03.2013 TARİHLİ 2013/75 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 17, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 19.03.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.03.2013 TARİHLİ 2013/76 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 18M1, ada 557, parsel 21, 462,43m2 miktarındaki arsanın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mehmet TURAN’a  (KDV Hariç) 41.500,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesi 2886 Sayılı  Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

19.03.2013 TARİHLİ 2013/77 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 18M1, ada 557, parsel 23, 433,05m2 miktarındaki arsanın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mehmet TURAN’a  (KDV Hariç) 37.500,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesi 2886 Sayılı  Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

19.03.2013 TARİHLİ 2013/78 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Hülya CEYLAN ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.03.2013 TARİHLİ 2013/79 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/b maddesine aykırı olarak hareket eden Yunus ESKİN ’e 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19.03.2013 TARİHLİ 2013/80 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi İnönü Parkı içerisinde kiracımız olan Avea İletişim Hizmetleri A.Ş’ye ait baz istasyonunun yanını kiralayan Vodafone Telekomünikasyon A.Ş’nin kira sözleşmesi 23.05.2012  tarihinde sona ermesine rağmen 24.05.2012 ve 19.10.2012 tarihleri arası kullandığından 28.08.2012 tarih ve  2012/215 Sayılı Encümen Kararı ile  ecrimisil tahakkuk edilmiştir. Vodafone Telekomünikasyon A.Ş söz konusu taşınmazı ilk ecrimisil kesim tarihi olan  20.10.2012 ile 30.11.2012 tarihleri arası kullanmaya devam ettiğinden toplam 1.225,20TL kira ecrimisili tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

19.03.2013 TARİHLİ 2013/81 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi İnönü Parkı içerisinde bulunan boş arazi işyerini kiralayan Avea Telekomünikasyon A.Ş’nin kira sözleşmesi 15.04.2012  tarihinde sona ermesine rağmen 16.04.2012 ve 19.10.2012 tarihleri arası kullandığından 28.08.2012 tarih ve  2012/214 Sayılı Encümen Kararı ile  ecrimisil tahakkuk edilmiştir. Avea Telekomünikasyon A.Ş. söz konusu taşınmazı ilk ecrimisil kesim tarihi olan  20.10.2012 ile 07.03.2013 tarihleri arası kullanmaya devam ettiğinden toplam 4.196,31TL kira ecrimisili tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

19.03.2013 TARİHLİ 2013/82 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün hizmetinde olan 17 HE 884 plakalı BMC Kamyonun İtfaiye Müdürlüğünün hizmetine verilmesine, 17 HP 962 Plakalı Leyland 1340 BMC İtfaiye aracının Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü emrine verilmesine ve bugüne kadar İtfaiye Müdürlüğünde hizmet veren 17 HP 465 Plakalı BMC markalı itfaiye aracı ile 17 HA 049 plakalı BMC Cenaze nakil aracı  ekonomik ömrünü tamamladığından hurdaya ayrılması için hurda araç tespit komisyonunun kurulmasının 237 Sayılı Taşıt Kanunun 13.maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.maddesi gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk. 

19.03.2013 TARİHLİ 2013/83 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Tapunun 104 ada, 9 Parselin güneyinde 19L2 İmar paftamıza göre yol fazlalığının Belediyemiz adına yoldan ihdas işlemi yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 16.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

19.03.2013 TARİHLİ 2013/84 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 19L2 onaylı imar parseline isabet eden tapunun pafta:10, ada:74, parsel:4’ de kayıtlı taşınmazın ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12.03.2013 TARİHLİ 2013/56 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 1.Kat, bağımsız bölüm 5, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden  12.03.2013 tarihinde   yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

12.03.2013 TARİHLİ 2013/57 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 2.Kat, bağımsız bölüm 12, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden  12.03.2013 tarihinde   yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/58 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 3.Kat, bağımsız bölüm 14, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden  12.03.2013 tarihinde   yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/59 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 19, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden  12.03.2013 tarihinde   yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/60 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 26, 13/1562 arsa paylı, 130m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Cevdet BAŞTÜRK’e 175.000,00TL (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

12.03.2013 TARİHLİ 2013/61 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 28, 11/1562 arsa paylı, 130m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden  12.03.2013 tarihinde   yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/62 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Sevnur CAN’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/63 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşımsan A.Ş. ’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/64 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/d maddesine aykırı hareket eden Ekrem YILDIZ ’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/65 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Erol Ceran Nak.Taah.Tic.ve San.Ltd.Şti. ’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

12.03.2013 TARİHLİ 2013/66 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Talip AVCI ’nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/67 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Eras Taşımacılık Taah.İnş.ve Tic.A.Ş.’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/68 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi Atatürk Şehir Meydanının bir kısmı çocuk eğlence aracı “Trombolin” oyun sahası olarak 2013 yılı yaz sezonluğuna 750,00TL bedel mukabilinde Kodem İnş. Taahhüt Eğlence Hiz. ve Tic. Ltd.Şti.’ ne kiralanmasının 2886 sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/69 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 28, ada 162, parsel 1’de bulunan Termal Kent’te bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen 4 adet meskenin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 26.03.2013 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/70 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde meyve-sebze bölümünde Deniz KARAGÖZ ’e ait G-69-70 nolu parsellerin talibi Murat ÜSTÜN ’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/71 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemizin tanıtımını sağlamak ve İlçemizdeki sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı hareketlendirmek amacıyla, Belediyemiz tarafından planlanıp düzenlenerek yapılacak olan Ata Sporumuzun 2.Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri’nin yapılış takviminin ve tertip komitesinde görev yapacak kişilerin belirlenmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 14-15. maddeleri gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk.   

05.03.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

05.03.2013 TARİHLİ 2013/41 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 1.Kat, bağımsız bölüm 8, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden  05.03.2013 tarihinde   yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.03.2013 TARİHLİ 2013/42 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 2.Kat, bağımsız bölüm 9, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden  05.03.2013 tarihinde   yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

05.03.2013 TARİHLİ 2013/43 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 3.Kat, bağımsız bölüm 16, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden  05.03.2013 tarihinde   yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.03.2013 TARİHLİ 2013/44 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 18, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden  05.03.2013 tarihinde   yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.03.2013 TARİHLİ 2013/45 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 27, 13/1562 arsa paylı, 130m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ahmet BENLİ’ye 176.000,00TL (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

05.03.2013 TARİHLİ 2013/46 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 29, 13/1562 arsa paylı, 130m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden  05.03.2013 tarihinde   yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

05.03.2013 TARİHLİ 2013/47 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 18M1, ada 557,parsel 21, 462,43m2 miktarında ve Cumhuriyet Mahallesi Pafta 18M1, ada 557,parsel 23, 433,05m2 miktarındaki iki adet arsanın muhammen bedeli ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 19.03.2013 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

05.03.2013 TARİHLİ 2013/48 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 28, ada 162, parsel 1’de bulunan Termal Kent’te bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen 4 adet meskenin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 19.03.2013 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

05.03.2013 TARİHLİ 2013/49 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:2’de Bilgin BESLEN’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Nurettin BA’ya  aylık kirası 890,00TL bedel mukabilinde, ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

05.03.2013 TARİHLİ 2013/50 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:3’de Bilgin BESLEN’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Nurettin BA’ya  aylık kirası 675,00TL bedel mukabilinde, ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

05.03.2013 TARİHLİ 2013/51 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/d maddesine aykırı olarak hareket eden Salim Selçuk ÖZBEY’in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 182,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

05.03.2013 TARİHLİ 2013/52 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Mustafa GÖZTEPE’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 182,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

05.03.2013 TARİHLİ 2013/53 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Metin ORUÇ’un 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 182,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

05.03.2013 TARİHLİ 2013/54 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Ferhat KONUK’un af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.03.2013 TARİHLİ 2013/55 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde 18LII onaylı imar planında ada 264, parsel 322’de Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın bir kısmı imar yoluna isabet ettiğinden ikiye ifrazı ile yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 11, 15 ve 16. Maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

26.02.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26.02.2013 TARİHLİ 2013/32 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize 2013 Ocak-Şubat ayları hissemiz olarak gönderilen 1.505.729,27TL’den Kalkınma Ajansı, Türkiye Belediyeler Birliği, Denetim Danışmanlık Hizmetleri, Teminatlı İkraz Kredileri ve Faiz Giderleri için kesilen toplam 160.407,09TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

26.02.2013 TARİHLİ 2013/33 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 51 maddesine aykırı olarak hareket eden Remzi Çakar ve Ortakları Gıda Tic.Kol.Şti.’ye 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 182,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

26.02.2013 TARİHLİ 2013/34 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Cavit ARSAY ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.02.2013 TARİHLİ 2013/35 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak No:35’de Mehmet Ali ONAT’ın icarında bulunan işyerinin taliplisi Murat KARAKÖSE’ye  aylık kirası 350,00TL bedel mukabilinde, ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

26.02.2013 TARİHLİ 2013/36 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak No:29’da Cafer SÖKEN’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Berker ELMAS’a  aylık kirası 1.000,00TL bedel mukabilinde, ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

26.02.2013 TARİHLİ 2013/37 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde meyve-sebze bölümünde Sami VAROL ’a ait F–37 nolu parsellerin talibi Ünzüle SEZER ’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.02.2013 TARİHLİ 2013/38 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 28, ada 162, parsel 1’de bulunan Termal Kent’te bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen 6 adet meskenin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 12/03/2013 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

26.02.2013 TARİHLİ 2013/39 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Zeynep AYTAR ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.02.2013 TARİHLİ 2013/40 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 19LIV onaylı imar planında ada 618, parsel 21’de kayıtlı taşınmazın imar yoluna isabet eden kısmının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 21.maddesine istinaden mal sahibi değişikliği nedeni ile kamulaştırmasından vazgeçilmesinin uygun bulunduğu hk.

19.02.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

19.02.2013 TARİHLİ 2013/22 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Terminal Binası 9/107 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sadık KESKİN ’e 10 aylığına ve aylık kirası 500,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.02.2013 TARİHLİ 2013/23 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Terminal Binası 9/109 nolu işyerinin 19.02.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.02.2013 TARİHLİ 2013/24 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 11 nolu işyerinin 19.02.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.02.2013 TARİHLİ 2013/25 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesinde bulunan 41 nolu işyerinin (23 Eylül Parkı) yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Cemil ÖĞÜDÜCÜ’ye 10 ay süre ile yazlık aylık kirası 1.100.00TL, kışlık aylık kirası 450,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale  Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.02.2013 TARİHLİ 2013/26 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Ali BİÇER ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.02.2013 TARİHLİ 2013/27 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Kaniye GÜNBAY ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.02.2013 TARİHLİ 2013/28 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Zeynep KEÇECİ ’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

19.02.2013 TARİHLİ 2013/29 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 28, ada 162, parsel 1’de bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen  6 adet meskenin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 05/03/2013 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

19.02.2013 TARİHLİ 2013/30 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Mehmet Emin ÖZKUL ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.02.2013 TARİHLİ 2013/31 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Çan Belediye Başkanlığı ’na Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.02.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12.02.2013 TARİHLİ 2013/18 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait 17 HP 629, 17 HP 554 ve 17 HA 688 plakalı yolcu taşıma otobüslerimize Ulaştırma Bakanlığından D.4 Yetki belgesi alabilmemiz için,  adı geçen araçların Belediyemiz envanter kayıtlarından çıkarılmasına, Çan Vergi Dairesi 228 006 9495 vergi sicil numarası adı altında tescil kayıtları, Oskot İşletmesi adına envanter kayıtlarının yapılmasına ve araçların her türlü vergi, resim, harç, sigorta, bakım ve onarım giderleri Oskot İşletmesi Bütçesinden karşılanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 ve 38. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.02.2013 TARİHLİ 2013/19 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 20L3 onaylı imar parseline isabet etmekte olan tapunun pafta:7, ada:516, parsel:248, 309 ve 976’da kayıtlı taşınmazların tevhiden ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

12.02.2013 TARİHLİ 2013/20 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Meclisinin almış olduğu inşaat çalışma saatleri kararına aykırı hareket eden Nizam Yapı Ltd.Şti adına Mustafa NİZAM’ın af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.02.2013 TARİHLİ 2013/21 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Necati YURTERİ ’ye ait F–13–14 nolu parsellerin talibi Aylin ÇİFTÇİ ’ye devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.02.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

05.02.2013 TARİHLİ 2013/14 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizce 2013 mali yılı Bütçesinden ayrılan ödeneklerden karşılanarak inşaatı tamamlanan Çan Belediyesi Termal Otel inşaatı ile ilgili olarak Encümenimizce yapılan görüşme sonucunda T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınacak Beyan ve Taahhütnameyi ve de Yatırım Bilgi formunu imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU’ ya verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. maddesi (g) bendi gereğince Belediye Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

05.02.2013 TARİHLİ 2013/15 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Terminal Binasında 2 adet, İstiklal Mahallesi Hal içi sokakta 1 adet ve Cumhuriyet Mahallesi M.H. Önür Caddesi (23 Eylül Parkı) 1 adet, olmak üzere toplam 4 adet işyerini 10 aylığına muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 19.02.2013 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

05.02.2013 TARİHLİ 2013/16 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Mustafa GÜNBAY ve Kaniye GÜNBAY’ın icarında bulunan   İstiklal Mahallesi Millet Caddesi No:33/H adresinde ki Bakkaliye, Av Malzemesi ve Tekel Bayisi işyerinde Mustafa GÜNBAY’ın vergi mükellefiyeti sona erdiğinden ilgili işyerinden ilişiği kesilip kiracılığı sona erdirilerek, kira ve ihale şartları aynı kalmak üzere Kaniye GÜNBAY’ın kiracılığının devam etmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

05.02.2013 TARİHLİ 2013/17 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi     Hastane Taksi Durağında çalışan Sefa KOÇ ’un Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Coşkun AVCI ’ya devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin (d) bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.01.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

29.01.2013 TARİHLİ 2013/10 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Etili Sokakta bulunan yerin 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arası otopark olarak kullanmak üzere Turgay TEZCAN’a aylık kirası 55,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

29.01.2013 TARİHLİ 2013/11 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/Danapınar Köyü 43 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1984 doğumlu Fatma YAĞLI’ nın eşinin askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 143,26TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.01.2013 TARİHLİ 2013/12 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait 28 Pafta, 605 Ada, 1 nolu parselde, İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak no:9 adresinde bulunan 7625 m2 arsamız üzerine yapılan, Terminal Binasının “ Çan Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali” olarak işletmeciliğinin Belediyemiz tarafından yapılması ve T2 Yetki Belgesini alınmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin ( f ) ve ( j )  bendi hükümleri gereğince uygun bulunduğu hk.

29.01.2013 TARİHLİ 2013/13 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Hal Yeri 18 nolu kahvehane (Yeni numarataja göre İstiklal Mh.Hal İçi Sok.No:29) işyerini kiralayan Cafer SÖKEN’in kira süresinin tekrar 01.02.2013 -31.12.2013   tarihleri arası 11 ay süre ile uzatılmasına  ve aylık kirasının 990,00TL olarak tespit edilmesinin kira ve sözleşme hükümleri gereğince uygun bulunduğu hk.

22.01.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

22.01.2013 TARİHLİ 2013/8 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde bakkaliye-kuru gıda bölümünde Necmi KAŞIKÇI’ya ait C-85-86 nolu parsellerin talibi Sibel TEK’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.01.2013 TARİHLİ 2013/9 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Yönetmeliğinin 51. Maddesine aykırı olarak hareket eden Sezgin Güney İnş.Hır.Oto Teks.Turzm.Gıda Nak.Ltd.Şti’nin 1608 Sayılı Kanunun değişik 1.maddesi gereğince toplam 182,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı