0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

2012 ENCÜMEN

Ana Sayfa » 2012 ENCÜMEN

03.01.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

 03/01/2012 TARİHLİ 2012/1  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen İlker HAKTANIR’ a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03/01/2012 TARİHLİ 2012/2  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Erol KENAR’ a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03/01/2012 TARİHLİ 2012/3  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta:7, ada:516, parsel:183 de kayıtlı taşınmazın ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip Yönetmeliğin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

03/01/2012 TARİHLİ 2012/4  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde Mülkiyeti Çan Belediyesi adına kayıtlı pafta:5, ada:62, parsel:1 ve 2 de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulamalı imar paftamıza uygun olarak tevhid edildikten sonra yola terki ve üçe ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

03/01/2012 TARİHLİ 2012/5  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa Kaya Caddesi Soğuk Hava Deposu ( Tüp Deposu) 1 nolu adreste  kiracımız olarak bulunan Ramazan AYDIN yaptığı başvuru sonucu Çanakkale Ticaret Sicil Memurluğunun 09/09/2011 tescil tarihi ve ÇAN/1872 Ticaret Sicil Nosu ile  adını “ Çan Aydınlar Yapı Malzemeleri Mutfak Gazı, Nalburiye, Boya, İnşaat, Taahhüt, Gıda, Turizm, Nakliyat, Motorlu Araçlar, Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi   “ olarak  şirkete dönüştürüldüğünü beyan ettiğinden kiralama süresi ve kira şartları aynı kalmak üzere gerekli isim değişikliğinin yapılmasının  5393 Sayılı Kanun’un 15/c maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.01.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10/01/2012 TARİHLİ 2012/6  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Gazi Kemal Mahallesi Bademlik Caddesi No:16 Biga adresinde ikamet eden Gülhan YAVUZ Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinden almış olduğu G-48-49-50 nolu parsellerden, G-50 nolu parselin  yer tahsisinin iptal edilmesinin Çan Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliğinin 30.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10/01/2012 TARİHLİ 2012/7  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Sezgin Tarım Ürün Trz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ ne Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.01.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17/01/2012 TARİHLİ 2012/8  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 28, ada 605, parsel 2, zemin kat bağımsız bölüm 5 te bulunan işyeri ve İstiklal Mahallesi Pafta 5, ada 62, parsel 7’de bulunan arsanın muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 31/01/2012 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

17/01/2012 TARİHLİ 2012/9  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Marmara Mad. San.Tic. Ltd. Şti.’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17/01/2012 TARİHLİ 2012/10 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c  maddesine aykırı olarak hareket eden Botek Boğaziçi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 170,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17/01/2012 TARİHLİ 2012/11 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c  maddesine aykırı olarak hareket eden Enerji Mad.Nak.San.Tic.A.ş 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 170,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

17/01/2012 TARİHLİ 2012/12 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Ahmet KIRMIŞ ’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17/01/2012 TARİHLİ 2012/13 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Köksal Kardeşler Ticaret’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17/01/2012 TARİHLİ 2012/14 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Ayhan GÜNDÜZ’ün af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17/01/2012 TARİHLİ 2012/15 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Marmara Mad. San.Tic. Ltd. Şti.’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17/01/2012 TARİHLİ 2012/16 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2011 Mali Yılı Hesap Dönemi sona erdiğinden, gider bütçesinde harcanmayan ödeneklerin iptal edilmesi ve Fen İşleri Müdürlüğü’nün devam eden sosyal Tesisler yapım işine ait ödeneğin 2012 Mali yılı bütçesine devrinin Mahalli idareler Bütçe Muhasebe Usul Yönetmeliğinin 39. Maddesi gereğince bulunduğu hk.

24.01.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24/01/2012 TARİHLİ 2012/17 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize Ocak 2012 ayı hissemiz olarak gönderilen 652.652,47TL’den Belediyeler Birliği, Çan Vergi Dairesi Müdürlüğü, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Çanakkale İl Özel İdaresi, Teminatlı İkraz Kredileri (yapı), Teminatlı İkraz Kredileri (yapı), İller Bankası Kredi Faizi için kesilen toplam 261.061,18TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

24/01/2012 TARİHLİ 2012/18 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Erol TATLI’ ya Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24/01/2012 TARİHLİ 2012/19 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Gürcan KURU’ ya Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24/01/2012 TARİHLİ 2012/20 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden İsmail Baydaoğlu’nin 1608 Sayılı Kanun un değişik 1.maddesi gereğince toplam 170.00 TL para cezası ıle cezalandırılmasının uygun bulunduğu hakkında.

 

24/01/2012 TARİHLİ 2012/21 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden İsmail BAYDAROĞLU’nun 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 170,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

24/01/2012 TARİHLİ 2012/22 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Mustafa ERTAŞOĞLU’nun 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 170,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

24/01/2012 TARİHLİ 2012/23 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 58. maddesine aykırı hareket eden Mehmet ÖZKURT’ un af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24/01/2012 TARİHLİ 2012/24 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B Blok 1.kat 24 nolu, 1.kat 26 nolu, Yeni Hal Yeri 6, 7, 12, 13 nolu, toptancı hali 1, 2 nolu, Atatürk Şehir Meydanı 1 nolu piramit kafe olmak üzere toplam 9 adet işyerinin 10 ay süre ile  muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 14/02/2012 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

24/01/2012 TARİHLİ 2012/25 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen İtimat Petrol San. ve Tic. Aş.’ ne Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.01.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

31/01/2012 TARİHLİ 2012/26 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi pafta 5, ada 62, parsel 7’de bulunan 221,78m2 miktarındaki arsanın  yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ramazan TERZİ ve Ali DOĞDU’ya KDV hariç 407.000,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

31/01/2012 TARİHLİ 2012/27 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 28, ada 605, parsel 2, 327,92m2 miktarında, 1/12 arsa paylı zemin kat bağımsız bölüm 5’te bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan İsmail EREN’e KDV hariç 114.000,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk. 

31/01/2012 TARİHLİ 2012/28 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 01/07/2008 tarih ve 2008/7-49 sayılı Kararına istinaden İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi No:27 adresinde bulunan inşaatın müteahhidi Mehmet ÖZKURT’a çevreye vermiş olduğu rahatsızlıktan dolayı 170,00TL para cezası verilmesi Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

31/01/2012 TARİHLİ 2012/29 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa Kaya Caddesi No:38 adresinde faaliyet gösteren işyeri sahibi Hakan YUMUK’a İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden 170,00TL para cezası uygulanmasının ve ruhsat alabilmesi için 7 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk

31/01/2012 TARİHLİ 2012/30 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale-Bayramiç-Karaköy Köyü 53 nolu hanede nüfusa kayıtlı Özge ÇAKIR eşinin 23/05/2011 tarihinde askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 130,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

31/01/2012 TARİHLİ 2012/31 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Korukent Sitesi ile Yaya Köprüsü arasında kalan İda Parkını kiralayan Ali Osman ALTIN’ın kira süresi 09/02/2012 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak şartıyla yazlık kirasının 500,00TL, kışlık kirasının 250,00TL olmak üzere 11 ay uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

31/01/2012 TARİHLİ 2012/32 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2012 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 1(bir) kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 34.500.00.-TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31/01/2012 TARİHLİ 2012/33 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde pafta:14, ada:273, parsel:59 da kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulamalı imar paftamıza uygun olarak ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

31/01/2012 TARİHLİ 2012/34 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde pafta:14, ada:444, parsel:7 ve 8 de kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımızda konut alanında kalan taşınmazların tevhidinin yapılması; 3194 Sayılı İmar Kanunun 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

31/01/2012 TARİHLİ 2012/35 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Chi Cazip Hesaplı İdeal A.Ş.’ ne Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.02.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

07/02/2012 TARİHLİ 2012/36 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun  Pafta 26,ada 109,parsel 16’da kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

14.02.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

14/02/2012 TARİHLİ 2012/37 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B/Blok 1.Kat 24 nolu işyerinin 14/02/2012 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14/02/2012 TARİHLİ 2012/38 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Belediye Sarayı B Blok 1.Kat 26 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hilmi ÇETİN’e 10 aylığına ve  aylık kirası  270,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

14/02/2012 TARİHLİ 2012/39 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Hal Yeri 6 nolu işyerinin 14/02/2012 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14/02/2012 TARİHLİ 2012/40 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Hal Yeri 7 nolu işyerinin 14/02/2012 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14/02/2012 TARİHLİ 2012/41 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Hal Yeri 12 nolu işyerinin 14/02/2012 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14/02/2012 TARİHLİ 2012/42 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Hal Yeri 13 nolu işyerinin 14/02/2012 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14/02/2012 TARİHLİ 2012/43 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Toptancı Hali 1 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Faruk GÖRGÜN’e 10 aylığına ve  aylık kirası 435,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14/02/2012 TARİHLİ 2012/43 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Toptancı Hali 1 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Faruk GÖRGÜN’e 10 aylığına ve  aylık kirası 435,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14/02/2012 TARİHLİ 2012/44 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Toptancı Hali 2 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Faruk GÖRGÜN’e 10 aylığına ve  aylık kirası 435,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14/02/2012 TARİHLİ 2012/45 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında bulunan Piramit Kafe 1 nolu işyerinin 14/02/2012 tarihinde 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesine göre yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde verilen teklifler Belediye Encümenimizce yeterli bulunmadığından 2886 Sayılı Kanun’un 31. ve 49.maddeleri gereğince ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin uygun bulunduğu hk.

14/02/2012 TARİHLİ 2012/46 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Ahmet DOĞAN’ na Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

14/02/2012 TARİHLİ 2012/47 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 58. maddesinin a, b, f bentlerine aykırı hareket eden Eralp Yapı Müh. İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14/02/2012 TARİHLİ 2012/48 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 58. maddesinin a, b, f bentlerine aykırı hareket eden Hakem İnşaat Mad. Tur. Sos. Hiz. Nak. Orm. Ür. Hayv. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14/02/2012 TARİHLİ 2012/49 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale-Bayramiç-Hacıbekirler Köyü 6 nolu hanede nüfusa kayıtlı Saniye ARSLAN muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

14/02/2012 TARİHLİ 2012/50 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Atatürk Mahallesi Harmanlar Sokak 62 nolu seyyar büfe ve  İstiklal Mahallesi Toptancı Hali 4 nolu işyerlerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına.İhalesinin 28/02/2012 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

21.02.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

21/02/2012 TARİHLİ 2012/51 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Mehmet GÜNEŞ’ e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21/02/2012 TARİHLİ 2012/52 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Abdullah YETİM’ e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21/02/2012 TARİHLİ 2012/53 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun  Pafta 25, ada 102, parsel 35’de kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli imar paftamızda tamamı yola isabet ettiğinden yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

21/02/2012 TARİHLİ 2012/54 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Ali KARAGÖZ’ün af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21/02/2012 TARİHLİ 2012/55 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Recep ARSLAN’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21/02/2012 TARİHLİ 2012/56 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

21/02/2012 TARİHLİ 2012/57 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Çakıcılar Ambalaj Mobilya ve Taş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21/02/2012 TARİHLİ 2012/58 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Esen YİĞİT’ e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.02.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

28/02/2012 TARİHLİ 2012/59 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Mahallesi Harmanlar Sokak 62 nolu seyyar büfe işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Nazmiye İLHAN’a 10 aylığına ve  aylık kirası 255,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28/02/2012 TARİHLİ 2012/60 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Toptancı Hali 4 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kodem İnşaat Tah.Tic.Ltd.Şti. adına şirket yetkilisi Tarık ERİŞ’e 10 aylığına ve  aylık kirası 435,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28/02/2012 TARİHLİ 2012/61 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 58.maddesinin i ve j bentlerine aykırı hareket eden Hakem İnşaat Mad.Tur.Sos.Hiz.Nak.Orm.Ür.Hay.Tar.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28/02/2012 TARİHLİ 2012/62 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Güven Bilişim Tekel Ürünleri Güvenlik Sistemleri Bilgisayar Büro Makineleri Kırtasiye Basın Yayın Dağıtım Tarım Gıda Tic.San.Ltd.Şti.’ye  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

28/02/2012 TARİHLİ 2012/63 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kademesinde ekonomik ömrünü doldurmuş hurda vaziyette 30.600 kg demir, saç, bakır, alüminyum, hurdaya çıkmış araçlar ve hurda lastiklerin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 13.03.2012 Salı günü saat 15.00 de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

28/02/2012 TARİHLİ 2012/64 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde tapunun pafta 14 , ada 322 , parseller 4, 13 ve 20’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

06.03.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

06/03/2012 TARİHLİ 2012/65 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale-Çan-Okçular Köyü 43  nolu  hanede nüfusa kayıtlı 1992 doğumlu  Aysun ŞİRİNER’in  eşinin askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 143,26TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

06/03/2012 TARİHLİ 2012/66 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale-Çan-Helvacı Köyü 71  nolu  hanede nüfusa kayıtlı 1961 doğumlu  Hanife DEMİRBÜKEN’in  Belediye Başkanlığına yapmış olduğu asker ailesi aylığı yardımı talebinin reddine 4109 Sayılı Kanunun 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

06/03/2012 TARİHLİ 2012/67 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Tahir Oğulları İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.’ye  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06/03/2012 TARİHLİ 2012/68 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Otogar Tembih namesinin 2. maddesine aykırı hareket eden Hasan Hüseyin GÜNER’ ün af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06/03/2012 TARİHLİ 2012/69 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Hafize TUNA’ya  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.03.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

09/03/2012 TARİHLİ 2012/70 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde İmar Paftası19-L-III, ada 162 Parsel 1 de kayıtlı bulunan 9,185m2 lik gayrimenkul üzerine TERMAL KENT adı altında konut ve işyeri olarak toplam 17.789m2 inşaat yapılmasının;5393 Sayılı Belediye Kanun’un 69.maddesi ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat karşılığı yapımı için muhammen bedeli 15.121.374,89 TL. geçici teminatı 453.641,25 TL.üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 36.maddesine göre kapalı teklif usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 30/03/2012 Cuma günü Saat 15.00’te yapılmasının uygun bulunduğu hk.  

13.03.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

13/03/2012 TARİHLİ 2012/71 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz kademesinde ekonomik ömrünü doldurmuş tahmini 30.600 Kg. 3 kalem hurda vaziyette bulunan demir, alüminyum ve Bakır için en yüksek fiyat teklifinde bulunan (Hurda Demir) Recep YILMAZ, ( Hurda Alüminyum ve Bakır) Hayrullah ÇELİK’ e pazarlık usulü satışının 2886 sayılı kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.  

 

 

13/03/2012 TARİHLİ 2012/72 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Tapunun pafta 18-M-I, ada 557, Parsel 29’da  bulunan taşınmazın yoldan yüksek olması sebebiyle tabii zeminden kotlandırma yapılmasının 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 30.maddesinin 2.fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

13/03/2012 TARİHLİ 2012/73 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Nazmiye İLHAN ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.03.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

20/03/2012 TARİHLİ 2012/74 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı 1 nolu piramit kafe işyerinin 8 ay süre ile muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 03/04/2012 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk

20/03/2012 TARİHLİ 2012/75 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Hasan YÜKSEL ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20/03/2012 TARİHLİ 2012/76 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Zabıtasınca 18/01/2012 tarihinde 24 sayılı varak numarası ile 17 EF 849 plakalı araca tutulan zabıt varakasında aracın sahibi olarak Mustafa ERTAŞOĞLU gösterilmiş olup para cezası ile cezalandırılmıştır. Ancak yapılan yazışma sonucunda aracın Botek Boğaziçi Tekstil Turizm Maden Taşımacılık Petrol Ürünleri Ltd.Şti’ne ait olduğu anlaşıldığından 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 170,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

23.03.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

23/03/2012 TARİHLİ 2012/77 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2012 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan gider tertibine yedek ödenekten 70.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.03.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27/03/2012 TARİHLİ 2012/78 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait 23 Eylül Kurtuluş Parkının  müsteciri Halil Özhan ÇEKİÇ İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 44. maddesine aykırı olarak hareket ettiğinden toplam 170,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

27/03/2012 TARİHLİ 2012/79 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Elvan GÖKSU’nun icarında bulunan Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi (Prestij Caddesi) 3 nolu seyyar büfe işyerinin taliplisi Zeynep AYTAR’a kira ve ihale şartları aynı kalmak üzere yazlık aylık kirası 750,00TL ve kışlık aylık kirası 375,00TL olmak üzere kira ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

27/03/2012 TARİHLİ 2012/80 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesinde 32 pafta, 190 adanın Kuzey Batısında bulunan yol fazlalığının 1/1000 ölçekli uygulamalı imar paftamıza uygun olarak yoldan ihdası yapılarak Belediyemiz adına tescil edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.03.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

30/03/2012 TARİHLİ 2012/81 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde, İmar Paftası 19-L-III, ada 162 Parsel 1 de kayıtlı bulunan 9185m2 lik gayrimenkul üzerine Termal Konut ve İşyeri olarak toplam 17789m2 lik inşaatın kat karşılığı yapım işinin 30/03/2012 tarihli ihalesine katılarak en yüksek teklifte bulunan GÜRTAŞ YAPI ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş’ ne İhale edilmesinin; 2886 Sayılı Kanun’un 35/a (36maddesi) Kapalı teklif usulü gereğince uygun bulunduğu hk.  

30/03/2012 TARİHLİ 2012/82 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Fatma GÜNDOĞDU’ya  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30/03/2012 TARİHLİ 2012/83 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Nurcan ARSLAN’a  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30/03/2012 TARİHLİ 2012/84 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:1’de bulunan Piramit Cafe İşyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ahmet ALTIN’a 8 aylığına ve aylık kirası 2.200,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.04.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03/04/2012 TARİHLİ 2012/85 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2012 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 1 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 70.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.04.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10/04/2012 TARİHLİ 2012/86 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Adil EMER’in icarında bulunan Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi (Prestij Caddesi) 1 nolu seyyar büfe işyerinin taliplisi Sevnur CAN’a devirden dolayı aylık kira artışı yapılarak,  yazlık aylık kirası 700,00TL ve kışlık aylık kirası 350,00TL olmak ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

10/04/2012 TARİHLİ 2012/87 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Caide SEVİNÇ’ e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10/04/2012 TARİHLİ 2012/88 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 25 , ada 127 , parseller 22 ve 23’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin (tevhidinin) 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

10/04/2012 TARİHLİ 2012/89 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde bulunan  toplam 3 adet arsa  muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 08/05/2012 Salı günü  saat 15.00de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

10/04/2012 TARİHLİ 2012/90 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Yönetmeliğinin 17. maddesine aykırı hareket eden Eyüp TOPAL ’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10/04/2012 TARİHLİ 2012/91 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Sacit GEZER’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.04.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24/04/2012 TARİHLİ 2012/93 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2011 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesapları ve Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesapları Encümenimizce incelenerek tahsilâtın kanunlara göre, harcamanın ödeneklerine uygun olarak yapıldığı, bütçe harici ödeme yapılmadığı ve inceleme sonunda hazırlamış olduğu raporun Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24/04/2012 TARİHLİ 2012/94 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Metin TURAN’a  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24/04/2012 TARİHLİ 2012/95 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2012 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 1 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 150.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24/04/2012 TARİHLİ 2012/96 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan pafta 19LIII, ada 119, parsel 94’de kayıtlı bulunan taşınmazın onaylı imar planında bir kısmı konut, yol ve yeşil alan olarak ayrılan alana isabet ettiğinden 2942 Sayılı Kanun’un 7.maddesi gereğince kamulaştırılması uygun bulunduğu hk.

08.05.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08/05/2012 TARİHLİ 2012/97 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 18 M 1, ada 557, parsel 15’de bulunan 380,28m2 miktarındaki arsanın  yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Nuray TUNÇER’e KDV hariç 42.000,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk

08/05/2012 TARİHLİ 2012/98 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 18M1, ada 557, parsel 21’de bulunan 462,43m2 miktarındaki arsanın  yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ezgi BODUROĞLU’na vekaleten Sedat BODUROĞLU’na KDV hariç 30.000,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

08/05/2012 TARİHLİ 2012/99 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 18M1, ada 557, parsel 23’de bulunan 433,05m2 miktarındaki arsanın  yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ezgi BODUROĞLU’na vekaleten Sedat BODUROĞLU’na KDV hariç 28.000,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk

08/05/2012 TARİHLİ 2012/100 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Elvan GÖKSU’ya Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/05/2012 TARİHLİ 2012/101 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/b-c  maddelerine aykırı hareket eden Yahya DÜZ’ün af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/05/2012 TARİHLİ 2012/102 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Murat KOBAK Süt Hayvancılık İnşaat Taahhüt Turizm Gıda Nakliyat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/05/2012 TARİHLİ 2012/103 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Başkanlıkça gündemin 4.maddesine alınarak 07/05/2012 tarihinde Encümenimize havale olunan Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07/05/2012 tarih ve 80 sayılı müzekkereleri   incelenerek   işin gereği görüşüldü.

08/05/2012 TARİHLİ 2012/104 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa Kaya Caddesi üzerinde bulunan Dede köprüsü yanında bulunan Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Tacettin SÖYLER ‘e 750,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/05/2012 TARİHLİ 2012/105 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Hadi KARABIYIK’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/05/2012 TARİHLİ 2012/106 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Seramik Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi üzerinde bulunan Avcılar Kulübü yanında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cengiz SÖKEN ‘e 750,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/05/2012 TARİHLİ 2012/107 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi üzerinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi yanında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Nazif BODUR ‘a 750,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/05/2012 TARİHLİ 2012/108 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Terminal Binasında bulunan 31 nolu işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 22/05/2012 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

08/05/2012 TARİHLİ 2012/109 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ordu-Çatalpınar-Karahamza Köyü 4 nolu hanede nüfusa kayıtlı Ayşe BULU, oğlunun 24/11/2011 tarihinde askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 143,26TL asker ailesi aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/05/2012 TARİHLİ 2012/110 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesinde tapunun pafta 34 , ada 12 , parseller 22, 23 ve 25’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

08/05/2012 TARİHLİ 2012/111 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun  Pafta 11, ada 85, parsel 15’de kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

08/05/2012 TARİHLİ 2012/112 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde  tuhafiye bölümünde Kadir YAĞCIKÖYLÜ’ye   ait J-19-20 nolu parsellerin talibi Abdurrahman KAÇAR’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/05/2012 TARİHLİ 2012/113 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Aytekin SARIDAL’a   ait F-20-21-22-23 nolu parsellerin, vefat nedeniyle varisi olan eşi Hanife SARIDAL’a  devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 14.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/05/2012 TARİHLİ 2012/114 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Etili Sokakta bulunan yerin 15/05/2012 – 31/12/2012 tarihleri arası otopark olarak kullanmak üzere Turgay TEZCAN’a aylık kirası 50,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

15.05.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

15/05/2012 TARİHLİ 2012/118 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa Kaya Caddesi üzerinde bulunan Kaynanalar Parkı yanında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cahit KESKİN ‘e 750,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15/05/2012 TARİHLİ 2012/119 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta 6, ada 208, parseller 10 ve 16’da kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin (tevhidinin) 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

22.05.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

22/05/2012 TARİHLİ 2012/120 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Terminal Binası 31 nolu işyerinin 22/05/2012 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanunun 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22/05/2012 TARİHLİ 2012/121 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerlerinin 22.05.2012 tarihinde yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesine 2886 Sayılı Kanunun 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22/05/2012 TARİHLİ 2012/122 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Aziz DAL’a  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22/05/2012 TARİHLİ 2012/123 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2012 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 4 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 412.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22/05/2012 TARİHLİ 2012/124 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize Şubat-Mart-Nisan-Mayıs ayları hissemiz olarak gönderilen 2.097.019,42 TL’den Belediyeler Birliği, Çan Vergi Dairesi Müdürlüğü, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Çanakkale İl Özel İdaresi, Marmara Belediyeler Birliği, Teminatlı İkraz Kredileri (yapı), Teminatlı İkraz Kredileri (yapı), İller Bankası Kredi Faizi ve Teminat Mektup Komisyon Kredileri için kesilen toplam 685.466,67TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

22/05/2012 TARİHLİ 2012/125 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta 11, ada 84, parseller 5 ve 21’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin (tevhidinin) 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

22/05/2012 TARİHLİ 2012/126 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 24, ada 504, parsel 31’de kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk

 

22/05/2012 TARİHLİ 2012/127 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi NO:47/B ÇAN adresinde Halı ve Koltuk satışı İşletmeciliği yapan Yunus Emre KAYA ‘nın yapılan işyeri denetiminde İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğinin 6. maddesi ve Çan Bel. Zab. Çal. Es. Yönetmeliğinin 7/B maddelerine aykırı hareket ettiğinden Toplam 170,00TL+170,00TL=340,00TL Para cezası ile cezalandırılmasına ve Ruhsat alabilmesi için 7 gün süre verilmesin 1608 sayılı kanunun değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.05.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

29/05/2012 TARİHLİ 2012/128 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 18M1, ada 557, parsel 21’de bulunan 462,43m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü ihalesinde satın alan Ezgi BODUROĞLU adına vekaleten Sedat BODUROĞLU ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilerek teminatın irat kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 54.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

29/05/2012 TARİHLİ 2012/129 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 18M1, ada 557, parsel 23’de bulunan 433,05m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü ihalesinde satın alan Ezgi BODUROĞLU adına vekaleten Sedat BODUROĞLU ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilerek teminatın irat kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 54.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29/05/2012 TARİHLİ 2012/130 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Hal yeri No:37’de Bayram ŞEKER’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Huriye TÜRKEN’e kira ve ihale şartları aynı kalmak üzere  devrine muvafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

29/05/2012 TARİHLİ 2012/131 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 18. maddesine aykırı olarak hareket eden Hüseyin DAĞDEVİREN’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 170,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

29/05/2012 TARİHLİ 2012/132 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait müsteciri Tara Yapı Malzemeleri Tic. A.Ş.’nin icarında bulunan İlçemiz İstiklal Mahallesi Çan-Biga karayolu üzerinde kalan Açık Kamyon garajı içersinde bulunan depo işyerinin 7 ay süre ile aylık kirası 4.500,00TL olarak tespit edilmesinin kira ve sözleşme hükümleri gereğince uygun bulunduğu hk.

29/05/2012 TARİHLİ 2012/133 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Terminal Binasında bulunan 31 nolu işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 12/06/2012 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

29/05/2012 TARİHLİ 2012/134 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta:19/1, ada:500, parsel:47 ve 48 de kayıtlı taşınmazların tevhiden ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 16 ve 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

29/05/2012 TARİHLİ 2012/135 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun Pafta 8, ada 510, parsel 438’de kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk

29/05/2012 TARİHLİ 2012/136 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Nuri BULAN ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.06.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

02/06/2012 TARİHLİ 2012/137 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 02/06/2012 tarihinde İlçemiz Hacı İbrahim Bodur Stadyumunda Çan Belediyesi 1.Yağlı Pehlivan Güreşlerinde, ağalık yarışması için yapılan açık arttırma usulü koç satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Yakup KÖSE’ye 30.000,00TL bedel mukabilinde Çan Belediyesi 1.Yağlı Pehlivan Güreş Ağalığının ihale edilmesi 2886 sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.06.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

05/06/2012 TARİHLİ 2012/138 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale-Biga-Karaçayır Köyü 41  nolu  hanede nüfusa kayıtlı 1992 doğumlu  Sabiha ÜRKMEZ’in  eşinin askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 143,26TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.06.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

05/06/2012 TARİHLİ 2012/138 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale-Biga-Karaçayır Köyü 41  nolu  hanede nüfusa kayıtlı 1992 doğumlu  Sabiha ÜRKMEZ’in  eşinin askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 143,26TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.06.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12/06/2012 TARİHLİ 2012/139 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Terminal Binasında bulunan 31 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Marmara Mad.San.ve Tic.Ltd.Şti adına Murat OKAN’a 6 aylığına ve  aylık kirası 155,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/06/2012 TARİHLİ 2012/140 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2012 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 12 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 260.750,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/06/2012 TARİHLİ 2012/141 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 34. maddesine aykırı hareket eden Hamdi KAYA’nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.06.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

19/06/2012 TARİHLİ 2012/142 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 34. maddesine aykırı hareket eden Mehmet IŞIK’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19/06/2012 TARİHLİ 2012/143 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 34. maddesine aykırı hareket eden Sibel DURSUN’un af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19/06/2012 TARİHLİ 2012/144 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 58-b. maddesine aykırı olarak hareket eden (Şahin İnşaat) Hayriye ŞAHİN’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 170,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19/06/2012 TARİHLİ 2012/145 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Otogaraj Tembihnamesinin 2. maddesine aykırı olarak hareket eden Hüseyin ÖZTÜRK’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 170,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19/06/2012 TARİHLİ 2012/146 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Metro Turizm Seyahat Org.Tic.A.ş’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19/06/2012 TARİHLİ 2012/147 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde  sebze-meyve bölümünde Hakan ERİŞEN’e  ait D-51 nolu parselin talibi Bedri AVCI’ya devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.06.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26/06/2012 TARİHLİ 2012/148 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta 9 , ada 209 , parseller 266 ve 267’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

26/06/2012 TARİHLİ 2012/149 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesinde tapunun  Pafta 34, ada 40, parsel 27’de kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli imar paftamızda tamamı yola isabet ettiğinden yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

26/06/2012 TARİHLİ 2012/150 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi  Atatürk Dinlenme Parkı ile Yaya Köprüsü arasında kalan 80.Yıl Yüzme Havuzunu  kiralayan Erhan ÇANLI’nın kira süresi 30/06/2012 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere yazlık aylık kirasının 4.850,00TL, kışlık aylık kirasının 485,00TL olmak üzere 6 ay uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

26/06/2012 TARİHLİ 2012/151 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen tuhafiye işletmeciliği yapmakta olan Enbiye TURAN’a  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/06/2012 TARİHLİ 2012/152 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olarak hareket eden Evkuran Salı Pazarı sahibi Halil İbrahim ÖZGÜRÜNLÜ’ye 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 170,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.07.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

 

03/07/2012 TARİHLİ 2012/153 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta 20, ada 437, parseller 728 ve 729’da bulunan taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhiden ifrazlarının yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03/07/2012 TARİHLİ 2012/154 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizce Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı için ilçemiz sınırlarında yaşayan fakir ve yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapacağımız pide ve erzak yardımı için yapılan müracaatların değerlendirilmesinde görevlendirilmek üzere bir komisyon kurulmasının 5393 sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.07.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10/07/2012 TARİHLİ 2012/155 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen bakkal işletmeciliği yapmakta olan Emir ŞAHİNGÖZ’e  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10/07/2012 TARİHLİ 2012/156 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Fatma KEÇECİ’nin icarında bulunan Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi (Prestij Caddesi) 2 nolu seyyar büfe işyerinin taliplisi Zeynep KEÇECİ’ye devirden dolayı aylık kira artışı yapılarak,  yazlık aylık kirası 750,00TL ve kışlık aylık kirası 375,00TL olmak ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

10/07/2012 TARİHLİ 2012/157 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Ayı nedeniyle ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak pide yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker ailesi yardımı alanlar dahil olmak üzere toplam 376 Kişiye pide verilmesinin 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10/07/2012 TARİHLİ 2012/158 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal  Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 20/07/2012 ile 18/08/2012 tarihlerinde yapılacak olan ramazan programı eğlencelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan 14 adet stant ve 1 adet Çay Ocağı olmak üzere toplam 15 adet işyeri muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 sayılı Kanun’un 51.maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılarak kiraya verilmesine.İhalesinin 17/07/2012 Salı günü  saat 15.00de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

10.07.2012 TARİHLİ 2012/159 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa Kaya Caddesinde Ada 59, Parsel 79’da Necip ENGİN adına kayıtlı taşınmaz üzerine Yapılmakta olan inşaatın projesinde imara Aykırılık görüldüğünden Belediyemiz Fen elamanlarınca tutanak tanzim edilerek 3194 Sayılı imar Kanunun 32. Maddesi ile 5940 sayılı kanunla değişik 42, maddesinin hükümü gereğince karar kısmında belirtilen ilgiyle toplam 606,85 TL. para cezası ile yapının projeye uygun hale getirilmesi için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verildiği uygun bulunduğu hk.

17.07.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17/07/2012 TARİHLİ 2012/160NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 20/07/2012 ve 18/08/2012 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 1 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Şerafettin ARSLAN’a 500,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

17/07/2012 TARİHLİ 2012/161 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 20/07/2012 ve 18/08/2012 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 2 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17/07/2012 TARİHLİ 2012/162 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 20/07/2012 ve 18/08/2012 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 3 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.07.2012 TARİHLİ 2012/163 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 20/07/2012 ve 18/08/2012 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde İhtiyaç olan 4 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Gülsevim YAVAŞ’a 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51, maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.07.2012 TARİHLİ 2012/164 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 20/07/2012 ve 18/08/2012 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 5 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde  bulunan Azize YILMAZ’a 275,00TLbedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51, maddesinin a bendi gereğince uygun bulundu hk.

 

 

17/07/2012 TARİHLİ 2012/165 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

 

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 20/07/2012 ve 18/08/2012 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 6 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17/07/2012 TARİHLİ 2012/166 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 20/07/2012 ve 18/08/2012 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 7 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hatice TEKNE’ye 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

17/07/2012 TARİHLİ 2012/167 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 20/07/2012 ve 18/08/2012 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 8 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

17/07/2012 TARİHLİ 2012/168 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 20/07/2012 ve 18/08/2012 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 9 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hakem İnşaat Ltd. Şti. adına Orhan YILMAZ’a  275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

17/07/2012 TARİHLİ 2012/169 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 20/07/2012 ve 18/08/2012 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 10 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17/07/2012 TARİHLİ 2012/170 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 20/07/2012 ve 18/08/2012 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 11 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sevnur CAN’a  275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

17/07/2012 TARİHLİ 2012/171 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 20/07/2012 ve 18/08/2012 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 12 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17/07/2012 TARİHLİ 2012/172 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 20/07/2012 ve 18/08/2012 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 13 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sibel TEK’e  275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

17/07/2012 TARİHLİ 2012/173  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 20/07/2012 ve 18/08/2012 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 14 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Şaban UYAR’a 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

17.07.2012 TARİHLİ 2012/174 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 20/07/2012 ve 18/08/2012 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 15 nolu stadın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Şaban UYAR’a  275,00 TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. Maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

17/07/2012 TARİHLİ 2012/175 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Kemalettin MUTLU’nun af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

17/07/2012 TARİHLİ 2012/176 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere toplam 335 kişiye erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.07.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24/07/2012 TARİHLİ 2012/177 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2012 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 6 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 150.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.07.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

31/07/2012 TARİHLİ 2012/178 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 26, ada 129, parseller 12 ve 25’de kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak tevhid edildikten sonra yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve Tip yönetmeliğin 17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk

 

31/07/2012 TARİHLİ 2012/179  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Fatih Mahallesi Maden Sokak 32 pafta, 190 ada, 22 parselde 35,61m2 miktarındaki artık parseli m2’si 40,00TL’den KDV hariç 1.424,40TL bedel mukabilinde talibi Mehmet DURMAZ’a  pazarlık usulü satışının  2886 sayılı Kanun’un 51.maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

 

 

31/07/2012 TARİHLİ 2012/180  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 52. maddesine aykırı olarak hareket eden Murat Loj.Eks.Taş.Tic.ve Ltd.Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 170,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

31/07/2012 TARİHLİ 2012/181  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Hal Yerinde 3 adet ve Belediye Sarayı B Blok 1. Katta 4  adet  olmak üzere toplam 7 adet işyeri 4 ay süre ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 14/08/2012 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

07.08.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

07/08/2012 TARİHLİ 2012/182  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Şerafettin ARSLAN ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07/08/2012 TARİHLİ 2012/183  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İmtaş Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 03/08/2012 tarihli dilekçesi ile Belediyemize bedelsiz ve şartsız olarak hibe etmek istediği 2005 Model 17 ZE 117 Plakalı BMC Pro–624 Markalı kamyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15’nci Maddesinin (i) bendi ve aynı Kanunun 38.Maddesinin (ı) bendi gereğince Belediye Başkanlığımızın oluru ile kabul edilmiş olup, Harcamaların Belediye Bütçesinden karşılanmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

07/08/2012 TARİHLİ 2012/184  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Çanakkale Caddesi No:13 adresinde faaliyet gösteren işyeri sahibi Halil İbrahim ÖZGÜRÜNLÜ’ye İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden 170,00TL para cezası uygulanmasının ve ruhsat alabilmesi için 3 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

07/08/2012 TARİHLİ 2012/185  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.Mustafa Kaya Caddesi No:38/A adresinde faaliyet gösteren işyeri sahibi Mehmet KAYA’ya İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden 170,00TL para cezası uygulanmasının ve ruhsat alabilmesi için 3 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

07/08/2012 TARİHLİ 2012/186  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait hizmetlerin yürütülmesinde üstün başarı ve gayret gösteren Erol BABACAN, Mehmet YALÇINKAYA, Engin EKER, Mehmet DAL, Gökhan GÖKKAYA ve İlker ERGÜN‘e 2012 yılı içerisindeki başarılı çalışmalarından dolayı ikramiye verilmesi 5393 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07/08/2012 TARİHLİ 2012/187 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Fatih Mahallesi Kalebodur Caddesi No:21 adresinde İrfan AYGÜN adına kayıtlı mevcut yapının bitişiğinde ruhsatsız yapı niteliğinde otomobil garajı tespit edildiğinden Belediyemiz İmar Şehircilik Müdürlüğü elemanlarınca Yapı Tatil Zabtı (mühürleme tutanağı) tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.maddesi ile 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince ilgilinin toplam 606,85TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

 

07/08/2012 TARİHLİ 2012/188  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz sınırları içersinde Halk otobüsü ile çalışan Ayhan AKKAYA ’ya ait halk Otobüsünün talibi Neriman AYDIN’a yönetmelik şartları aynı kalmak üzere Çan Belediyesi Denetiminde Çalıştırılacak Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince devrine muafakat edilmesinin uygun bulunduğu hk

14.08.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

14/08/2012 TARİHLİ 2012/189  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Yeni Hal Yeri 6 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mehmet DÜNDAR’a 4 aylığına ve  aylık kirası 280,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

14/08/2012 TARİHLİ 2012/190  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Hal Yeri 14 nolu işyerinin 14/08/2012 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

14/08/2012 TARİHLİ 2012/191  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Hal Yeri 15 nolu işyerinin 14/08/2012 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14/08/2012 TARİHLİ 2012/192  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B Blok 13 nolu işyerinin 14/08/2012 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

14/08/2012 TARİHLİ 2012/193  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B Blok 14 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ufuk KURU’ya 4 aylığına ve  aylık kirası 275,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

14/08/2012 TARİHLİ 2012/194  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B Blok  1. Kat 18 nolu işyerinin 14/08/2012 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

 

14.08.2012 TARİHLİ 2012/195 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B Blok 1. Kat 18 nolu işyerinin 14/08/2012 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

14/08/2012 TARİHLİ 2012/196  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Habibe ÖZEN’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14/08/2012 TARİHLİ 2012/197  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi İsmet İnönü Parkı içerisinde baz istasyonu bulunan Vodafone Telekomünikasyon A.Ş’nin kira süresi dolduğundan vermiş olduğu dilekçe ile  Mülkiyeti Belediyemize ait Gazi Mustafa Kemal Gençlik ve Spor Merkezi içerisinde trafo binasının yanında bulunan boş araziye taşınma talebine istinaden baz istasyonun kurabilmesi için yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde , yıllık kirası 10.000,00TL üzerinden 3 yıllığına ve peşin olarak 30.000,00TL bedel mukabilinde kiraya verilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 51/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

14/08/2012 TARİHLİ 2012/198  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi İsmet İnönü Parkı içerisinde baz istasyonu bulunan Avea İletişim Hizmetleri A.Ş’nin kira süresi dolduğundan vermiş olduğu dilekçe ile  Mülkiyeti Belediyemize ait Gazi Mustafa Kemal Gençlik ve Spor Merkezi içerisinde trafo binasının yanında bulunan boş araziye taşınma talebine istinaden baz istasyonu kurabilmesi için yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde , yıllık kirası 10.000,00TL üzerinden 3 yıllığına ve peşin olarak 30.000,00TL bedel mukabilinde kiraya verilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 51/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

 

14/08/2012 TARİHLİ 2012/199  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 58. maddesinin (h) ve (e) bentlerine  aykırı olarak hareket eden Şahin İnşaat Ltd.Şti adına Hayriye ŞAHİN’in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 340,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

14/08/2012 TARİHLİ 2012/200 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 58. maddesinin (h) ve (e) bentlerine  aykırı olarak hareket eden Şahin İnşaat Ltd.Şti adına Hayriye ŞAHİN’in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 340,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

14/08/2012 TARİHLİ 2012/201 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:39/A adresinde faaliyet gösteren işyeri sahibi Mustafa GÜNDÜZ’e İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden 170,00TL para cezası uygulanmasının ve ruhsat alabilmesi için 3 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

 

14/08/2012 TARİHLİ 2012/202 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:15 adresinde faaliyet gösteren işyeri sahibi Hüseyin DOĞAN’a İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden 170,00TL para cezası uygulanmasının ve ruhsat alabilmesi için 3 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

14/08/2012 TARİHLİ 2012/203 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sokak Lostra salonunun yan tarafında 16 m2 lik bankamatik yerini kullanan HSBC Bank A.Ş’ nin kira süresi 31/08/2012 tarihinde dolacağından kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak şartıyla 1 yıl uzatılmasının ve 1 yıllık kira ücreti olan 5.000,00TL’nin peşin olarak alınmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

14/08/2012 TARİHLİ 2012/204 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet  Mahallesi pafta 19-L-III,ada 119,parsel 94’de kayıtlı 4.845,00m2 .lik taşınmazın 3.155,90m2.si onaylı imar planında yol ve yeşil alana isabet ettiğinden Belediye Encümenimizin 24/04/2012 tarih ve 2012/96 Sayılı kararı ile kamulaştırma kararı alınmıştır.Ancak Belediyemizin Uzlaşma komisyonu ile malikler arasında yapılan pazarlıkla anlaşma sağlanamadığından kamulaştırmadan vazgeçildiği 2942 Sayılı Kamulaştırma kanunun 21. maddesi gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

23.08.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

23.08.2012 TARİHLİ 2012/205 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Ada:119, Parsel 39-58-60-62-64-90-91-92-93-94 ile Ada: 412,Parsel: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13’de kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda Onaylı imar planına istinaden 18. Madde uygulaması yapılması 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden düzenleme sınırlarını onaylanması Encümenimize uygun bulunduğu hk.

 

23/08/2012 TARİHLİ 2012/206 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesinde tapunun pafta 34, ada 13, parseller 8 ve 18’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin (tevhidinin) 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

23/08/2012 TARİHLİ 2012/207 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Özlem AKYOL ESİN ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23/08/2012 TARİHLİ 2012/208 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Metin TÜRK ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

23/08/2012 TARİHLİ 2012/209 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi Çanakkale Caddesi No:18/C adresinde faaliyet gösteren işyeri sahibi Tufan TÜRKSEVEN’ e İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden ruhsat alabilmesi için tebliğ tarihinden itibaren 30 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

23/08/2012 TARİHLİ 2012/210 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Bülent ECEVİT Caddesi No:46/A adresinde faaliyet gösteren işyeri sahibi Fatma ÖZKAN’a İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden ruhsat alabilmesi için tebliğ tarihinden itibaren 30 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

28.08.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

28/08/2012 TARİHLİ 2012/211 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize Haziran, Temmuz ve Ağustos 2012 ayları hissemiz olarak gönderilen 1.662.179,86TL Belediyeler Birliği, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Teminatı İkraz Kredileri(Yapı), Teminatı İkraz Kredileri(Yapı), Teminat Mektup Komisyon Kredileri ve Denetim Dan.Hiz.Gİd.(yapı) –(Faiz Giderleri) olarak kesilen toplam 167.172,87TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

28/08/2012 TARİHLİ 2012/212 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Hüseyin DOĞAN ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28/08/2012 TARİHLİ 2012/213NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Arzu AKÇA ’ya Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

28/08/2012 TARİHLİ 2012/214 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi İnönü Parkı içerisinde bulunan boş arazi işyerinin kira sözleşmesi 15/04/2012 tarihinde sona ermiş olup, Kiralayan Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. 16/04/2012 ve 19/10/2012 tarihleri arası taşınmazı kullanmaya devam ettiğinden toplam 5.727,81TL kira ecrimisili tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

28/08/2012 TARİHLİ 2012/215 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi İnönü Parkı içerisinde bulunan  mobil baz istasyon yerinin kira sözleşmesi 23/05/2012 tarihinde sona ermiş olup, Kiralayan Vadofone Telekomümikasyon A.Ş. 24/05/2012 ve 19/10/2012 tarihleri arası taşınmazı kullanmaya devam ettiğinden toplam 4.563,87TL kira ecrimisili tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

28/08/2012 TARİHLİ 2012/216 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yeni Hal Yeri No:4 ÇAN adresinde depo işyerini kiralayan Kodem İnşaat Taahhüt Eğlence Sağlık Güzellik Hizmetleri Oto Kiralama Tic.Ltd.Şti. ‘nin kira sözleşmesinin Belediyemiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

28/08/2012 TARİHLİ 2012/217 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2012 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 1 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 190.802,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

28/08/2012 TARİHLİ 2012/218 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Mustafa GÜNDÜZ ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

04.09.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

04/09/2012 TARİHLİ 2012/219 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait Yeni Terminal binası ile Belediye sarayı A ve B bloklarda bulunan 3807 adet kalorifer peteklerinin 2012-2013 kış sezonunda ısınma ücretlerinin tespit edilmesi. Encümenimizin değerlendirmesi sonucunda 2012-2013 kış sezonunda doğalgazla ısınan bir petek ücretinin K.D.V.dahil 7,00TL Kömürle ısınan bir petek ücretinin K.D.V dahil 9,00TL olarak tahakkuk edilerek tahsiline 2464 Sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

04/09/2012 TARİHLİ 2012/220NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz tarafından 2012-2013 yılı kış sezonunda İlçemiz halkına yapılacak tevzi kömür satışında nakliye dahil 1(bir) ton kömürün 275,00TL (KDV Dahil) üzerinden satılmasının 2464 Sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04/09/2012 TARİHLİ 2012/221 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

04/09/2012 TARİHLİ 2012/222NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Fatih Mahallesi Kalebodur Caddesi ada:31, parsel:4’de kayıtlı Hasan DURGUT(4/16), Salih DURGUT(1/16), Suat DURGUT(1/16), Zeynep DURGUT(1/16), Sevda DURGUT(1/16), Ünzile Nur ENGİN(4/16), Meryem DURGUT(4/16) adlarına kayıtlı taşınmaz üzerine 4.30mX4.45m ebadında yaklaşık 2.80 m yüksekliğinde betonarme kısım belediyemizden herhangi bir Yapı Ruhsatı almadan yapılmış olduğu tespit edildiğinden Belediyemiz İmar Şehircilik Müdürlüğü elemanlarınca Yapı Tatil Zabtı (mühürleme tutanağı) tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.maddesi ile 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince kaçak yapı sahiplerine hisse oranlarına göre toplam 1.296,11TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

04/09/2012 TARİHLİ 2012/223 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta:24, ada:123, parsel:9 ve 18 de kayıtlı taşınmazların tevhiden ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 16 ve 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

11.09.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11/09/2012 TARİHLİ 2012/224 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 34. maddesine aykırı olarak hareket eden Ali BİÇER’e 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 170,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

11/09/2012 TARİHLİ 2012/225 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olarak hareket eden Evkuran Salı Pazarı sahibi Halil İbrahim ÖZGÜRÜNLÜ’ye 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 170,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

11/09/2012 TARİHLİ 2012/226 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Hasan KÖSE’ye ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 412 ada, 2-3-11 ve12 nolu Parselleri, Mülkiyetleri Belediyemize ait Cumhuriyet mahallesi 119 ada,87-88 ve 89 nolu Parsellerle karşılıklı yapılan pazarlık sonucu ücretsiz ve bedelsiz olarak başa baş takas edilmesinin 2886 Sayılı İhale Kanun’un 51/g maddesi gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

18.09.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

18/09/2012 TARİHLİ 2012/227 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Münevver MERCAN ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/09/2012 TARİHLİ 2012/228 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Öznur YILMAZ ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

18/09/2012 TARİHLİ 2012/229 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale – Çan – Doğaca Köyü 13 nolu hanede nüfusa kayıtlı Mehmet İLHAN  muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/09/2012 TARİHLİ 2012/230 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Sevcan ŞAŞAN ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/09/2012 TARİHLİ 2012/231 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 (2014-2015) Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Taslakları incelenerek, Gelirlerin 36.500.000,00TL Giderlerin 36.500.000,00TL olduğu görülmüştür. Bütçe taslağının Belediye Başkanlığından geldiği şekliyle tasdik edilerek Belediye Muhasebe Usul Tüzüğünün 11. maddesi ve Belediye Kanunu’nun 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.09.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

18/09/2012 TARİHLİ 2012/227 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Münevver MERCAN ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/09/2012 TARİHLİ 2012/228 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Öznur YILMAZ ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

18/09/2012 TARİHLİ 2012/229 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale – Çan – Doğaca Köyü 13 nolu hanede nüfusa kayıtlı Mehmet İLHAN  muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/09/2012 TARİHLİ 2012/230 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Sevcan ŞAŞAN ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/09/2012 TARİHLİ 2012/231 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 (2014-2015) Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Taslakları incelenerek, Gelirlerin 36.500.000,00TL Giderlerin 36.500.000,00TL olduğu görülmüştür. Bütçe taslağının Belediye Başkanlığından geldiği şekliyle tasdik edilerek Belediye Muhasebe Usul Tüzüğünün 11. maddesi ve Belediye Kanunu’nun 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.09.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25/09/2012 TARİHLİ 2012/232 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait Belediye Sarayı A Blok 2.Katta 2 adet, Yeni Terminal Binasında 4 adet ve Cumhuriyet Mahallesi B.Ecevit Caddesi B Blok Zemin katta 1 adet olmak üzere toplam 7 adet işyeri 14 ay süre ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 09/10/2012 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

25/09/2012 TARİHLİ 2012/233 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi Çanakkale Caddesi No:18/C adresinde faaliyet gösteren işyeri sahibi Tufan TÜRKSEVEN 25/09/2012 sayılı dilekçesiyle 15 gün ek süre istemektedir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden ruhsat alabilmesi için tebliğ tarihinden itibaren 15 gün ek süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

25/09/2012 TARİHLİ 2012/234 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Ada:119,Parsel:39-58-60-62-64-90-91-92-93-94 ile Ada:412, Parsel:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13’de kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda Onaylı imar planına istinaden 23/08/2012 tarih ve 2012/205 Sayılı Encümen Kararı ile 18. madde uygulaması ve düzenleme sınırının onaylanması yapılmıştır. Ancak düzenleme sınırı içinde bulunan ada 412’de parseller 3 –4 –5 ve 6’da kayıtlı taşınmazların parsel numaralarının değiştiği Tapu Sicil Müdürlüğü’nün 25/09/2012 tarih ve 742 sayılı yazıları ile belediyemize bildirildiğinden Ada:119,Parsel:39-58-60-62-64-90-91-92-93-94 ile Ada:412, Parsel:1-2-18-19-20-21-7-8-9-10-11-12-13 olacak şekilde Onaylı imar planına istinaden 18. madde uygulaması yapılması 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden düzenleme sınırlarının onaylanması Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

25/09/2012 TARİHLİ 2012/235 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Mediha GÖRE ’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.10.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

02/10/2012 TARİHLİ 2012/236 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Özkan DİLEK ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02/10/2012 TARİHLİ 2012/237 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2012 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 9 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 190.500,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02/10/2012 TARİHLİ 2012/238 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar yerinden adına yer tahsisi talep eden esnaflardan yeterlilik komisyonumuzca dosyası uygun bulunan Dilber GEZER adına Kapalı Pazar yeri tahsisi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

09.10.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

09/10/2012 TARİHLİ 2012/239 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi B Blok Zemin Kat 16 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Yeni Çan Spor Kulübü adına kulüp yetkilisi İrfan AMUCA’ya 14 aylığına ve aylık kirası 30,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09/10/2012 TARİHLİ 2012/240 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı A Blok  2. Kat 19 nolu işyerinin 09/10/2012 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09/10/2012 TARİHLİ 2012/241 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı A Blok  2. Kat 20 nolu işyerinin 09/10/2012 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09/10/2012 TARİHLİ 2012/242 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Terminal Binası 30 nolu işyerinin 09/10/2012 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09/10/2012 TARİHLİ 2012/243 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Terminal Binası 35 nolu işyerinin 09/10/2012 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09/10/2012 TARİHLİ 2012/244 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Terminal Binası 36 nolu işyerinin 09/10/2012 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09/10/2012 TARİHLİ 2012/245 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Terminal Binası 37 nolu işyerinin 09/10/2012 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09/10/2012 TARİHLİ 2012/246 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 51. maddesine aykırı hareket eden Tahir BAYRAK ’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09/10/2012 TARİHLİ 2012/247 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere toplam 341 kişiye erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.10.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

16/10/2012 TARİHLİ 2012/248 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Emir ARVAS ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16/10/2012 TARİHLİ 2012/249 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Ayaz ŞAHİN ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16/10/2012 TARİHLİ 2012/250 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 162 ada, 1 parselde bulunan taşınmazın üzerine yaygın inşaat olarak bağımsız bölümlerden oluşan kat irtifakı kurulmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

16/10/2012 TARİHLİ 2012/251 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait hizmetlerin yürütülmesinde üstün başarı ve gayret gösteren Sedat ÇALIŞKAN, Erdoğan YILMAZ, İrfan TÜRKEN, İlknur TEKİN, Ali YAVAŞ ve Özkan EKER‘e 2012 yılı içerisindeki başarılı çalışmalarından dolayı ikramiye verilmesi 5393 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16/10/2012 TARİHLİ 2012/252 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olarak hareket eden Doğanlar AVM sahibi Hüseyin DOĞAN’a 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 170,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

16/10/2012 TARİHLİ 2012/253 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden İrfan CANEMRE’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 170,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

16/10/2012 TARİHLİ 2012/254 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Mehmet GARANÇER’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 170,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

16/10/2012 TARİHLİ 2012/255 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Ramazan YILMAZ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 170,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

16/10/2012 TARİHLİ 2012/256 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Murat Kobak Süt Ürünleri Hayvancılık Ltd.Şti.’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16/10/2012 TARİHLİ 2012/257 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Sadık DURSUN’un 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 170,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

16/10/2012 TARİHLİ 2012/258 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Hasan ÖZÇAĞLAYAN’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 170,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

16/10/2012 TARİHLİ 2012/259 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Rafi ESER’in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 170,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

16/10/2012 TARİHLİ 2012/260 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olarak hareket eden Halıcım Mağazası sahibi Münevver MERCA’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 170,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

16.10.2012 TARİHLİ 2012/261 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2012 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 9 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 190.500,00 TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.10.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

23/10/2012 TARİHLİ 2012/262 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta:24, ada:123, parsel:9 ve 18 de kayıtlı taşınmazların tevhiden ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

23/10/2012 TARİHLİ 2012/263 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 26, ada 129, parseller 12 ve 25’de kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak tevhid edildikten sonra yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip yönetmeliğin 17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk

23/10/2012 TARİHLİ 2012/263 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 26, ada 129, parseller 12 ve 25’de kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak tevhid edildikten sonra yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip yönetmeliğin 17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk

23/10/2012 TARİHLİ 2012/264 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 19LIV onaylı imar planında ada 618, parsel 21 numarada Makbule TANYEL adına kayıtlı 2.707,00m2 miktarındaki taşınmazın 188,740m2’lik kısmı Belediye Hizmet alanı, imar yoluna isabet ettiğinden kamulaştırılmasına ihtiyaç olup, 2942 Sayılı Kanunun 5.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23/10/2012 TARİHLİ 2012/265 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 51. maddesine aykırı olarak hareket eden Abdurrahman CANDEMİR’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 170,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

23/10/2012 TARİHLİ 2012/266 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

01/01/2013 –  31/12/2013 tarihleri arası mülkiyeti belediyemize ait işyerlerinde bulunan kiracıların şartname ve sözleşme hükümleri esas alınarak yeniden kira tespiti yapılmasının uygun bulunduğu hk.

23/10/2012 TARİHLİ 2012/267 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Fatma ÖZKAN’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06.11.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

06/11/2012 TARİHLİ 2012/268 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

01/01/2012 – 31/12/2012 tarihleri arası Mülkiyeti Belediyemize ait İlçe Halk Kütüphanesi Devlet İhale Kanunu şartname ve sözleşme esas alınarak aylık kira ücretinin 88,00TL olarak tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

06/11/2012 TARİHLİ 2012/269 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Mehmet SALKIM’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06/11/2012 TARİHLİ 2012/270 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Terminal Binasında 3 adet ve Yeni Hal Yerinde 4 adet işyerinin 13 aylığına muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 20/11/2012 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

06/11/2012 TARİHLİ 2012/270 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Terminal Binasında 3 adet ve Yeni Hal Yerinde 4 adet işyerinin 13 aylığına muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 20/11/2012 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

06/11/2012 TARİHLİ 2012/271 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Ercan EMER’e  ait F-87-88 nolu parsellerin talibi Zikran CAN’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

06/11/2012 TARİHLİ 2012/272 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Sevim TAŞKIRAN’a   ait E-8-9 nolu parsellerin sağlık problemleri  nedeniyle oğlu olan Bayram TAŞKIRAN’a  devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 14.maddesinin 1 ve 2. bentleri gereğince uygun bulunduğu hk.

13.11.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

13/11/2012 TARİHLİ 2012/273 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Orhan ÇÜRÜK ’ün af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13/11/2012 TARİHLİ 2012/274 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 18. maddesine aykırı olarak hareket eden Mustafa BİLGİÇ’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 170,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

13/11/2012 TARİHLİ 2012/275 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait müsteciri Tara Yapı Malzemeleri Tic. A.Ş.’nin icarında bulunan İlçemiz İstiklal Mahallesi Çan-Biga karayolu üzerinde kalan Açık Kamyon garajı içerisinde bulunan depo işyerinin tekrar Tara Yapı Malzemeleri Tic.A.Ş’ye 01/01/2013 – 31/12/2013  tarihleri arası 1 yıl süre kiralanmasına ve aylık kirası 5.000,00TL ( 1 yıllık kira bedelini peşin ödemek şartıyla) olarak tespit edilmesinin kira ve sözleşme hükümleri gereğince uygun bulunduğu hk

13/11/2012 TARİHLİ 2012/276 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Kavafiye bölümünde Fatih ÖZVEREN’ e ait C–18–19 nolu parsellerin talibi İdris DURSUN ’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

13/11/2012 TARİHLİ 2012/277 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde E-94-95 nolu parsellerin sahibi Erkan ÖZCAN’ın vefatından dolayı varisleri olan eşi Kevser ÖZCAN, çocukları Eray ÖZCAN, Fatma ÖZCAN ve parsel taliplisi Nurdan BEKRET Belediyemize devir talep dilekçeleri ile başvurmaları sonucu, E-94-95 nolu parsellerin Nurdan BEKRET’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c benti gereğince uygun bulunduğu hk

13/11/2012 TARİHLİ 2012/278 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Bayram TAŞKIRAN, Suzan ÖZCAN ve Fatih SİRKECİ’ye ait parsellerin Bayram TAŞKIRAN E-8-9-10, Suzan ÖZCAN E-11-12-13, Fatih SİRKECİ E-14-15-16 olarak değiştirilmesi Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 4.maddesinin e bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.11.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

20/11/2012 TARİHLİ 2012/279 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Ş.M.Kaya Caddesi Lostra No:1 (Yeni numarataj No:2/2A) adresindeki büfe işyeri Ahmet BOZKURT’un icarında bulunmaktadır. İşyerinin talibi Emel Hanife BOZKURT’a kirası 01.12.2012 – 31.12.2013 tarihleri arası 335,00TL ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

20/11/2012 TARİHLİ 2012/280 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Cavit GÜNGÖR ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20/11/2012 TARİHLİ 2012/281 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2012 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 11 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 418.250,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20/11/2012 TARİHLİ 2012/282 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Terminal Binası 30 nolu işyerinin 20.11.2012 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20/11/2012 TARİHLİ 2012/283 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Yeni Terminal Binası 36 nolu (yeni numarataja göre çevre yolu No:9/1-10 ) işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Galip TANRIKULU’na 13 aylığına ve  aylık kirası 21,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20/11/2012 TARİHLİ 2012/284 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Terminal Binası 37 nolu işyerinin 20.11.2012 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20/11/2012 TARİHLİ 2012/285 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Hal Yeri 14 nolu işyerinin 20.11.2012 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20/11/2012 TARİHLİ 2012/286 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Hal Yeri 15 nolu işyerinin 20.11.2012 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20/11/2012 TARİHLİ 2012/287 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 12 nolu (yeni numarataja göre No:19)işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Gezerler Makine Av Malzemeleri İnş.Tur.Nak.Mad.San.ve Tic.Ltd.Şti adına Müjdat GEZER’e 13 aylığına ve  aylık kirası 325,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

20/11/2012 TARİHLİ 2012/288 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 13 nolu (yeni numarataja göre No:19-A) işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Gezerler Makine Av Malzemeleri İnş.Tur.Nak.Mad.San.ve Tic.Ltd.Şti adına Müjdat GEZER’e 13 aylığına ve  aylık kirası 325,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20/11/2012 TARİHLİ 2012/289 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Öznur KARABIYIK ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.11.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27/11/2012 TARİHLİ 2012/290 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize Eylül, Ekim ve Kasım 2012 (Temmuz, Ağustos ve Eylül 2012 Dönemi) ayları hissemiz olarak gönderilen 1.764.405,16TL Belediyeler Birliği, Çan Vergi Dairesi Müdürlüğü, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Marmara Belediyeler Birliği, Teminatı İkraz Kredileri(Yapı), Teminatı İkraz Kredileri(Yapı), Teminatı İkraz Kredileri(Yapı-Termal Otel), Denetim Danışmanlık Hizmet Giderleri (Termal Otel), İller Bankası Kredi Faizi ve Teminat Mektup Komisyon Kredileri olarak kesilen toplam 412.300,00TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

27/11/2012 TARİHLİ 2012/291 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Harun ARSLAN’ a ait G–34 nolu parselin talibi Nazif BODUR ’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

27/11/2012 TARİHLİ 2012/292 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Tuhafiye bölümünde Metin CANBAZ’  a ait E-65 nolu parselin talibi Ergün VARLIK ’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

27/11/2012 TARİHLİ 2012/293 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Tuhafiye bölümünde Metin CANBAZ’  a ait E-66 nolu parselin talibi Fatih KAYA ’ya devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

27/11/2012 TARİHLİ 2012/294 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Erzurum/Aşkale/Topalçavuş Köyü 6  nolu  hanede nüfusa kayıtlı 1991 doğumlu  Hacer ÇELEBİ’nin  eşinin askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 143,26TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.12.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

04/12/2012 TARİHLİ 2012/295 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Habibe ÖZEN’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04/12/2012 TARİHLİ 2012/296 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Fahriye YILMAZ’a  ait H-43 nolu parselin talibi Hafize ERDİNÇ’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

04/12/2012 TARİHLİ 2012/297 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz sınırları içerisinde Halk otobüsü ile çalışan Burhan SARI ’ya ait Halk Otobüsünün talibi Sibel ELMAS ’a yönetmelik şartları aynı kalmak üzere Çan Belediyesi Denetiminde Çalıştırılacak Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince devrine muafakat edilmesinin uygun bulunduğu hk

11.12.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11/12/2012 TARİHLİ 2012/298 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta 7 , ada 516 , parseller 249 ve 310’da kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

11/12/2012 TARİHLİ 2012/299 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi Çanakkale Caddesi No:24/B adresinde faaliyet gösteren Şamdan Bar isimli işyerine 01/12/2012 tarihinde ilçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan kontrollerde adı geçen işyeri sahibi Esat KISA ’nın 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin b bendi gereğince 858,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

11/12/2012 TARİHLİ 2012/300 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde  sebze-meyve bölümünde Lütfü KURT’a  ait C-99-100 nolu parsellerin talibi Murat YILDIRIM’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

11/12/2012 TARİHLİ 2012/301 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde  sebze-meyve bölümünde Hilkat Sırrı KURT’a  ait C-97-98 nolu parsellerin talibi Murat YILDIRIM’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

11/12/2012 TARİHLİ 2012/302 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların çeşitli nedenlerle zarara uğratılması halinde meydana gelen zararların tespit edilmesi amacıyla 2013 yılı içinde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 4 kişilik Hasar Tespit Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

11/12/2012 TARİHLİ 2012/303 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/3 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda 2013 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Uzlaşma Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

11/12/2012 TARİHLİ 2012/304 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize Aralık 2012 ayları hissemiz olarak gönderilen 695.249,70TL’den Türkiye Belediyeler Birliği, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Teminatlı İkraz Kredileri (Sıcak Asfalt Yapımı), Teminatlı İkraz Kredileri (Beton Parke Yol Yapımı), Teminatlı İkraz Kredileri (Termal Otel Yapımı), Kefalet Komisyonu, Denetim Danışmanlık Hizmet Gelirleri ve Faiz Giderleri için kesilen toplam 173.812,55TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk

11/12/2012 TARİHLİ 2012/305 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait müsteciri Sevnur CAN’ın icarında bulunan Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi (Prestij Caddesi) 1 nolu Büfe-Çay Ocağı işyerinin, işyeri faaliyet konusunun “ Büfe – Çay Bahçesi “ olarak değiştirilmesinin  5393 Sayılı Kanun’un 15/c maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

11/12/2012 TARİHLİ 2012/306 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait müsteciri Zeynep KEÇECİ’nin icarında bulunan Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi (Prestij Caddesi) 2 nolu Büfe-Çay Ocağı işyerinin, işyeri faaliyet konusunun “ Büfe – Çay Bahçesi “ olarak değiştirilmesinin  5393 Sayılı Kanun’un 15/c maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11/12/2012 TARİHLİ 2012/307 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait müsteciri Zeynep AYTAR’ın icarında bulunan Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi (Prestij Caddesi) 3 nolu Büfe-Çay Ocağı işyerinin, işyeri faaliyet konusunun “ Büfe – Çay Bahçesi “ olarak değiştirilmesinin  5393 Sayılı Kanun’un 15/c maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.12.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

18/12/2012 TARİHLİ 2012/308 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen tost ve hamburger salonu işletmeciliği yapmakta olan İbrahim CEYLAN’a  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/12/2012 TARİHLİ 2012/309 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerlerinin 2013 yılında yaz saati uygulaması 01 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında saat 07:00 – 02:00 , kış saati uygulaması için 1 Ekim – 30 Nisan tarihleri arası saat 07:00 – 01:00 olarak tespit edilmesinin 5393 Sayılı Kanunun 34.maddesinin h bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/12/2012 TARİHLİ 2012/310 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Necati YURTERİ ’ne ait F–12 nolu parselin talibi Cemil EMRAN ’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/12/2012 TARİHLİ 2012/311 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait müsteciri Ali BİÇER’in icarında bulunan İstiklal  Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı 5 nolu işyerinin faaliyet konusuna “ büfe işletmesi “ eklenmesi  5393 Sayılı Kanun’un 15/c maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

18/12/2012 TARİHLİ 2012/312 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde meyve-sebze bölümünde Sabriye CEYLAN ’a ait D–96–97 nolu parsellerin talibi Cengiz SÖKEN ’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.12.2012 TARİHLİ 2012/313 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde meyve-sebze bölümünde Mustafa YÜKSEL’e ait E-32-33 parsellerin talibi Aziz İbrahim ÖZ’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

18/12/2012 TARİHLİ 2012/314 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Osman AKTAŞ’ a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.12.2012 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25/12/2012 TARİHLİ 2012/315 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9.ve 75.maddeleri gereğince Mülkiyetleri Belediyemize ait olan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli şagilinden doğan Ecri misil bedelinin tespitinde 2013 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Ecri misil Tespit Komisyonunun belirlenmesinin uygun bulunduğu hk.

25/12/2012 TARİHLİ 2012/315 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9.ve 75.maddeleri gereğince Mülkiyetleri Belediyemize ait olan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli şagilinden doğan Ecri misil bedelinin tespitinde 2013 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Ecri misil Tespit Komisyonunun belirlenmesinin uygun bulunduğu hk.

25/12/2012 TARİHLİ 2012/316 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyetleri Belediyemize ait Müstecirlerin icarında iş yerlerimizin kira tespitlerinin yapılabilmesi için 2013 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 7 (yedi) kişilik kira tespit komisyonunun kurulmasının uygun bulunduğu hk.

25/12/2012 TARİHLİ 2012/317 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/2 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda ve Mülkiyetleri Belediyemize ait satışa çıkacak olan gayrimenkullerin değer tespitlerinin belirlenmesinde 2013 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Kıymet Takdir Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

25/12/2012 TARİHLİ 2012/318 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Yeni Terminal Binasında  1 adet ve İstiklal Mahallesi Ş.M.Kaya Caddesi Lostra Yanı ATM yeri 1 adet olmak üzere toplam 2 adet  işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 08/01/2013 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

25/12/2012 TARİHLİ 2012/319 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Üzeyir YILMAZ’ a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25/12/2012 TARİHLİ 2012/320 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Cemil EMRAN, Yunus Emre ÇAKIR ve Eşref KEÇECİ adlarına tahsis edilen parsellerin karşılıklı olarak yer değiştirmelerinin Çan Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliği’nin 4.maddesinin e bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

25/12/2012 TARİHLİ 2012/321 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Şener SAMRA ile İbrahim CEYLAN adlarına tahsis edilen parsellerin karşılıklı olarak yer değiştirmelerinin Çan Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliği’nin 4.maddesinin e bendi gereğince uygun bulunduğu hk.       

 

25/12/2012 TARİHLİ 2012/322 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde  tuhafiye bölümünde Fatma AVCI’ya  ait G-60-61 nolu parsellerin talibi Nurullah ŞEVİK’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

25/12/2012 TARİHLİ 2012/323 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde meyve-sebze bölümünde Mesut ERKUL ’a ait H–29–30–31–32 nolu parsellerin talibi Aykut KESKİN ’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

25/12/2012 TARİHLİ 2012/324 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesinde tapunun ada 204, parseller 2, 3 ve 4’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin (tevhidinin) 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip yönetmeliğin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

25/12/2012 TARİHLİ 2012/325 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

25/12/2012 TARİHLİ 2012/326 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2012 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 6 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 269.500,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı