0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

EKİM 2023 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2023 » EKİM 2023 MECLİS KARAR ÖZETLERİ
     T.C.
ÇAN BELEDİYESİ
MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Meclis Toplantı Tarihi : 03.10.2023 Salı günü saat 18:30
Ekim Ayı Olağan Toplantısı
Meclis Başkanı : Belediye Başkan Vekili Harun ARSLAN
Meclis Üye Durumu : Başkan dâhil 15 üye
CHP Üyeleri AKP Üyeleri         MHP Üyeleri
1- Ramazan AYDIN 1-Yeşim BAYRAM       1-Yılmaz ÖZEN
2- Sevcel ARSLAN 2-Mustafa DURGUT
3- Mehmet MEŞE 3-Şevki DEMİR
4- Mustafa ERDEM 4-Burhan YILDIZ
5- İsmail ÜNAL 5-Alparslan Kürşad ÇETİN
6- Selim YASA
7- Ayşe Nursevim TÜRER
8- Fikret ÇETİN
  Toplantıya Katılmayan Üyeler : Ayşe Nursevim TÜRER(İzinli), İsmail ÜNAL(İzinli)
  Şevki DEMİR (İzinli)
 54 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:
          Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarih ve 2023/46 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Karşıyaka Mahallesi 687 ada 41 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan NİP-171025771 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile UİP-171025772 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait imar komisyonu raporu 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddelerine gereğince KABULÜNE oyçokluğu ile karar verildi.
55 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:
          Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarih ve 2023/47 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza havale edilen,  08.08.2023 tarih ve 2023/44 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda kabul edilen itirazlara ilişkin hazırlanan NİP-171025758 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile UİP-171025757 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerine ait imar komisyonu raporu 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddelerine gereğince KABULÜNE oyçokluğu ile karar verildi.
56 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarih ve 2023/48 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen,İlçemiz Fatih Mahallesi 731 ada 34, 35, 39 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan NİP-171025766 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile UİP-171025768 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait imar komisyonu raporu 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddelerine gereğince KABULÜNE oyçokluğu ile karar verildi.
57 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarih ve 51 sayılı kararı ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 12.08.2023 tarih ile 32277 Saylı Resmi Gazetede yayınlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe istinaden otopark bedellerinin tespitine ait plan ve bütçe komisyon raporu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince KABULÜNE oyçokluğu ile karar verildi.
58 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisimizin 05.09.2023 tarih ve 2023/53 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza havale edilen İlçemiz Seramik Mahallesi 203 ada 7 ve 15 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan NİP-171026730 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile UİP-171026734 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait imar komisyonu raporu 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddelerine gereğince KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
WhatsApp WhatsApp Hattı