0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

ARALIK 2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2022 » ARALIK 2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi                       : 06.12.2022 Salı günü saat 18:30

Aralık Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                                  : Belediye Başkan Vekili Harun ARSLAN

Meclis Üye Durumu                          : Başkan dâhil 15 üye

CHP Üyeleri                         AKP Üyeleri                     MHP Üyeleri

1- Ramazan AYDIN               1-Yeşim BAYRAM         1-Yılmaz ÖZEN

2- Sevcel ARSLAN                2-Mustafa DURGUT

3- Mehmet MEŞE                  3-Şevki DEMİR

4- Mustafa ERDEM               4-Burhan YILDIZ

5- İsmail ÜNAL                     5-Alparslan Kürşad ÇETİN

6- Selim YASA

7- Ayşe Nursevim TÜRER

8- Fikret ÇETİN

 

2022/68 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclis Toplantılarının 2023 yılında ayın ilk haftası Salı günleri, saat 18.30‘da yapılmasına; Salı günlerinin resmi tatil gününe rastlaması durumunda takip eden ilk çalışma günü toplantı yapılmasına ve meclisimizin tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2022 /69 MECLİS KARAR ÖZETİ

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (o) bendi gereğince; üyesi olduğumuz İç Anadolu Belediyeler Birliğinden, Birlik Tüzüğünün Birlik Üyeliğinden Ayrılma Başlıklı 35. maddesi gereğince İç Anadolu Belediyeler Birliğinden ayrılma teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.

Yapılan oylamada: Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Mustafa ERDEM, Sevcel ARSLAN, Mehmet MEŞE, İsmail ÜNAL, Selim YASA, Ayşe Nursevim TÜRER, Fikret ÇETİN ve Yılmaz ÖZEN KABUL, Şevki DEMİR, Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Burhan YILDIZ, ve Alparslan Kürşad ÇETİN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

2022 /70  MECLİS KARAR ÖZETİ

          Belediyemiz 2022 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği tahmin edilen (EK-1) Ödenek Durum Cetvelindeki ilgili tertiplere Mali İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36 ve 38’inci maddeleri gereğince Kurum İçi ve Yedek Ödenekten aktarma yapılması teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

Yapılan oylamada: Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Mustafa ERDEM, Sevcel ARSLAN, Mehmet MEŞE, İsmail ÜNAL, Selim YASA, Ayşe Nursevim TÜRER, Fikret ÇETİN, Yılmaz ÖZEN, Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT ve Burhan YILDIZ, KABUL, Şevki DEMİR, ve Alparslan Kürşad ÇETİN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

 

2022 /71  MECLİS KARAR ÖZETİ

İlçemizde yeni yapılaşma olacak bölgede su ihtiyacını karşılamak üzere Yuvalar Köyü hudutları dahilinde; ekli harita ve koordinat listesinde gösterilen alanlarda; 500 m2 su deposu ve 280,55 m2 su isale hattı olmak üzere toplamda 780,55 m2 alanda orman izni talep etmekteyiz. Orman Genel Müdürlüğüne sunulması için Ormancılık Büroları tarafından hazırlanacak harita, proje dosyasının hazırlatarak ikmal edilmesine ve konuya dair yapılacak işlemlerde Çan Belediye Başkan Vekili Harun ARSLAN’ a 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14, 15, 38 ve 69. maddelerine istinaden yetki verilmesi teklifi yapılan oylama neticesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla kabul edildi.

 

 

Yapılan oylamada: Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Mustafa ERDEM, Sevcel ARSLAN, Mehmet MEŞE, İsmail ÜNAL, Selim YASA, Ayşe Nursevim TÜRER, Fikret ÇETİN, Yılmaz ÖZEN, Yeşim BAYRAM, Mustafa DURGUT, Burhan YILDIZ ve Alparslan Kürşad ÇETİN KABUL Şevki DEMİR  ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

2022 /72 MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Altaş Yapı Sanayi ve Temizlik Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nin 30.11.2022 tarihli dilekçe ile hibe olarak 34 JE 7245 plakalı 2012 Model, ISUZU Marka, Motor No:941989, Şase No:NNANRRLPE02000574 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonunun Belediyemiz Kamu Hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak hibe edilmek istenen Özel Amaçlı Çöp Kamyonunun kabulüne, belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kamu hizmetine tahsis edilmesine ve hiçbir şekilde haciz edilememesine, belediyemiz adına noter satışı yapılarak, aracın Belediyemiz araç envanter kayıtlarına alınmasına, aracın satışı esnasında noter, fenni muayene, sigorta, plaka giderleri ve trafik tescil işlemlerinde yapılacak olan harcamaların Belediyemiz bütçesinden karşılanması için Belediye Başkan Vekili Harun ARSLAN’a yetki verilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (i) bendi ve 18. maddesinin (g) bendi ve 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesine istinaden KABULÜNE,5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Harun ARSLAN                                Mehmet MEŞE                      Mustafa ERDEM

Meclis Başkan Vekili                        Meclis Kâtibi                         Meclis Kâtibi

 

WhatsApp WhatsApp Hattı