0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

ARALIK 2021 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2021 » ARALIK 2021 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi                       : 07.12.2021 Salı günü saat 18:30

Aralık Ayı Olağan Toplantısı

Meclis Başkanı                                  : Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu                          : Başkan dâhil 16 üye

CHP Üyeleri                          AKP Üyeleri                      MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN               1-Yeşim BAYRAM         1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                 3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                4-Burhan YILDIZ

5-Mehmet MEŞE                   5-Alparslan Kürşad ÇETİN

6-Mustafa ERDEM

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

 

 

2021/11-51  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Belediye Meclis Toplantılarının 2022 yılında ayın ilk haftası Salı günleri, saat 18.30‘da yapılmasına; Salı günlerinin resmi tatil gününe rastlaması durumunda takip eden ilk çalışma günü toplantı yapılmasına ve meclisimizin tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak adı geçen Kanun’un 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

2021/11-52  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 32. maddesine göre Belediyemizde görev yapan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele yetkili sendika aracılığıyla sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için yetkili sendika ile toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı Bülent ÖZ’e yetki verilmesi teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesinin (g) fıkrası hükmü gereğince Belediye Meclis Üyelerimizce işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Aşkın KÖSE, Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Sevcel ARSLAN, Mehmet MEŞE, Mustafa ERDEM,  İsmail ÜNAL, Selim YASA, Ayşe Nursevim TÜRER ve Yılmaz ÖZEN KABUL, Burhan YILDIZ, Şevki DEMİR, Mustafa DURGUT, Yeşim BAYRAM ve Alparslan Kürşad ÇETİN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

2021/11-53  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması, ilave maddeler eklenmesi ve kaldırılması Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin b-p bendi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

 

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Aşkın KÖSE, Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Sevcel ARSLAN, Mehmet MEŞE, Mustafa ERDEM,  İsmail ÜNAL, Selim YASA, Ayşe Nursevim TÜRER, Burhan YILDIZ ve Yılmaz ÖZEN KABUL,  Şevki DEMİR, Mustafa DURGUT, Yeşim BAYRAM ve Alparslan Kürşad ÇETİN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

2021/11-54  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesine istinaden 33 (otuzüç) ay süre ile; Ambalaj Atıklarının Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi İşi’nin ihale edilebilmesi konusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na istinaden Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi Belediye Meclis Üyelerimizin işaretle yapılan oylaması neticesinde Meclisimizce de uygun bulunarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oyçokluğuyla karar verildi.

Yapılan oylamada: Bülent ÖZ, Aşkın KÖSE, Harun ARSLAN, Ramazan AYDIN, Sevcel ARSLAN, Mehmet MEŞE, Mustafa ERDEM,  İsmail ÜNAL, Selim YASA, Ayşe Nursevim TÜRER KABUL, Burhan YILDIZ, Şevki DEMİR, Mustafa DURGUT, Yeşim BAYRAM, Yılmaz ÖZEN ve Alparslan Kürşad ÇETİN ÇEKİMSER oyu kullanmışlardır.

 

 

Bülent ÖZ                                          Mehmet MEŞE                      Mustafa ERDEM

Meclis Başkanı                                  Meclis Kâtibi                           Meclis Kâtibi

WhatsApp WhatsApp Hattı