0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

30.11.2021 tarih ve 2021/103 Sayılı Karar Özeti

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2021 » 30.11.2021 tarih ve 2021/103 Sayılı Karar Özeti

İlçemiz Karşıyaka  (Cumhuriyet) Mahallesinde 583 ada,  22 ve 23 nolu parseller için 1706-188 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu tarafından hazırlanan dosya ve 11.11.2021 tarihli ve 2021/869 sayılı dilekçe ile 1/1000 ölçekli 18L-III onaylı imar paftalarımıza uygun olarak tevhidi talep edilmiş olup, 11.02.1999 tarih ve 1999/1- 6 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Çan Revizyon İmar Planına uygun şekilde tevhit edilerek A nolu tam imar parseli oluşması 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı