0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

30.04.2024 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 30.04.2024 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

 

30.04.2024 TARİHLİ 31 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, M. Hulki Önür Caddesi, Termal Konutlar Karşısında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 5 ay süre ile ( Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim) karpuz-kavun çardağı açma talebinde bulunan Uğur KORKMAZ’a 25.000,00TL+ (KDV) bedel mukabilinde (azami 4*2 m2 ebatlarında olmak üzere) karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesi gereğince oybirliğiyle uygun bulunduğu hk.

 

30.04.2024 TARİHLİ 32 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Şehit Mustafa Kaya Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 5 ay süre ile ( Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim) karpuz-kavun çardağı açma talebinde bulunan Aykut KESKİN’ e 25.000,00TL+ (KDV) bedel mukabilinde (azami 4*2 m2 ebatlarında olmak üzere) karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesi gereğince oybirliğiyle uygun bulunduğu hk.

 

30.04.2024 TARİHLİ 33 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Mesut Hulki Önür Caddesi, eski tekel önünde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 5 ay süre ile ( Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim) karpuz-kavun çardağı açma talebinde bulunan Nazif BODUR’a 25.000,00TL+ (KDV) bedel mukabilinde (azami 4*2 m2 ebatlarında olmak üzere) karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesi gereğince oybirliğiyle uygun bulunduğu hk.

 

30.04.2024 TARİHLİ 34 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Seramik Mahallesi, Avcılar Kulübü önünde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 5 ay süre ile ( Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim) karpuz-kavun çardağı açma talebinde bulunan Hüseyin KARTAL’a 25.000,00TL+ (KDV) bedel mukabilinde (azami 4*2 m2 ebatlarında olmak üzere) karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesi gereğince oybirliğiyle uygun bulunduğu hk.

 

30.04.2024 TARİHLİ 35 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi, Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddesi, Çan Lisesi önünde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 5 ay süre ile ( Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim) karpuz-kavun çardağı açma talebinde bulunan Bilal PULLU’ya  25.000,00TL+ (KDV) bedel mukabilinde (azami 4*2 m2 ebatlarında olmak üzere) karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesi gereğince oybirliğiyle uygun bulunduğu hk.

 

 

 

 

 

 

 

30.04.2024 TARİHLİ 36 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi, Mustafa Keçili Caddesi, Eski Cezaevi önünde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 5 ay süre ile ( Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim) karpuz-kavun çardağı açma talebinde bulunan Yıldız DURAN’a 25.000,00TL+ (KDV) bedel mukabilinde (azami 4*2 m2 ebatlarında olmak üzere) karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesi gereğince oybirliğiyle uygun bulunduğu hk.

 

30.04.2024 TARİHLİ 37 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

07.01.2020 tarih 2020/1-3 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Çan Belediyesi Sosyal Hizmet ve yardım Yönetmeliğinin 9. maddesine istinaden komisyonda 2024 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişilik Sosyal İşler Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

30.04.2024 TARİHLİ 38 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Uygulama İmar Planı sınırlarında kalan İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 412 Ada, 13 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine ruhsat ve eklerine aykırı imalatların yapılmış olduğu tespit edildiğinden dolayı, imar mevzuatına aykırı inşaat faaliyeti yapıldığı tespit edilmesi nedeniyle taşınmaz kiracısı Arzu UÇAR adına 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı Kanunu’ un 42. maddesi 2. fıkra a ve c bentleri gereği 2B yapı sınıflı aykırılık için 89.262,80 TL, (seksendokuzbin ikiyüzatmışiki TL seksen Kr.) idari para cezasının verilmesi ve ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin ç bendi gereğince ruhsat alınmaksızın yapılan aykırılığın giderilerek alanın eski haline getirilmesi için 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 2B grubu yapı için ilave 88.041,13 TL (seksensekizbin kırkbirTL onüç Kr) idari para cezası uygulanmasının uygun bulunduğu hk.

 

30.04.2024 TARİHLİ 39 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çevre Kirliliğin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesinde kullanılmak üzere çöp toplama aracı alınabilmesi için Belediye Başkanı Harun ARSLAN ‘a yetki verilmesinin uygun bulunduğu hak.

 

30.04.2024 TARİHLİ 40 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çevre Kirliliğin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi ve İlçemiz genelinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere acilen Vidanjör Aracı alınabilmesi için Belediye Başkanı Harun ARSLAN ‘a yetki verilmesinin uygun bulunduğu hak.

 

30.04.2024 TARİHLİ 41 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çevre Kirliliğin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi kullanılmak üzere acilen yol süpürme aracı alınabilmesi için Belediye Başkanı Harun ARSLAN ‘a yetki verilmesinin uygun bulunduğu hak.

 

30.04.2024 TARİHLİ 42 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çevre Kirliliğin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi ve İlçemiz genelinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere acilen arazöz aracı  alınabilmesi için Belediye Başkanı Harun ARSLAN ‘a yetki verilmesinin uygun bulunduğu hak.

 

 

30.04.2024 TARİHLİ 43 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Seramik Mahallesi 134 ada 25 nolu parselin Belediyemize ait 46,62 m2lik kısmının 110.000,00 TL.(yüzonbinTL) bedel mukabilinde Semih ÖZEN’e satışının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

30.04.2024 TARİHLİ 44 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesapları Encümenimizce incelenerek tahsilâtın kanunlara göre, harcamanın ödeneklerine uygun olarak yapıldığı, bütçe harici ödeme yapılmadığı ve inceleme sonunda hazırlamış olduğu raporun Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulmasının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/a ve 64. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

WhatsApp WhatsApp Hattı