0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

28.12.2021 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2021 » 28.12.2021 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

28.12.2021 TARİHLİ 2021/120 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi (Karşıyaka), 554 ada, 255 parselde bulunan 50,34m2 miktarındaki artık parseli 75.000,00TL bedel mukabilinde taliplisi pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.12.2021 TARİHLİ 2021/121 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2021 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan Ödenek Aktarma tablosundaki gider tertiplerine kurum içi ve yedek ödenekten aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

28.12.2021 TARİHLİ 2021/122 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerlerinin 2022 yılında yaz saati uygulaması 01 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında saat 07:00 – 02:00, kış saati uygulaması için 1 Ekim – 30 Nisan tarihleri arası saat 07:00 – 01:00 olarak tespit edilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34. maddesinin h bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.12.2021 TARİHLİ 2021/123 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Süleyman CESUR adına tahsis edilen E-6-7 nolu parsellerin taliplisi Gönül KÖR’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.12.2021 TARİHLİ 2021/124 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze ve meyve bölümünde Yüksel ÇETİN adına tahsis edilen G-43 nolu parselin taliplisi Ramazan HARBİLİ’ye devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.12.2021 TARİHLİ 2021/125 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Seramik Mahallesinde tapunun 167 ada, 32 nolu parsel için Arslan Harita Mühendislik Hizmetleri Bürosu tarafından hazırlanan dosya ile 22.12.2021 tarihli dilekçe ile 1/1000 ölçekli 18L-I onaylı imar paftalarımıza uygun olarak yola terk işlemi talep edilmiş olup, 11.02.1999 tarih ve 1999/1-6 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Çan Revizyon İmar Planına uygun şekilde; 167 ada, 32 parsel numaralı taşınmazın tapu alanı 526,19m2 miktarında olup, Y1 Yola Terk edilecek alan 16,44m2, terk edildikten sonra kalan alan 509,75 m2 olması 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

28.12.2021 TARİHLİ 2021/126 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesinde tapunun 553 ada, 49 nolu parsel için Umay Harita Mühendislik Hizmetleri Bürosu tarafından hazırlanan dosya ile 07.12.2021 tarih ve 3178 kayıt numaralı dilekçe ile 1/1000 ölçekli 19M-I onaylı imar paftalarımıza uygun olarak ifrazı ile bedelsiz yol, yeşil ve park alanlarının terki talep edilmiş olup, 11.02.1999 tarih ve 1999/1-6 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Çan Revizyon İmar Planına uygun şekilde; 553 ada, 49 numaralı (4867.09m2) taşınmaz ifraz edildiğinde E (679,77m2) ve F (1288,24m2) nolu parseller tam imar parseli, A (161,68m2), B (79,25m2), C (21,58m2), D (02,90m2), G (29,24m2), H (0,18m2) ve I (32,19m2) nolu parsel ileride oluşacak mağduriyetlerin önüne geçmek için tapu kütüğü düşünceler kısmına “Artık Parsel” ibaresi yazılması 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

28.12.2021 TARİHLİ 2021/127 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi 18L-II Onaylı İmar Paftamızda 430 ada, 158,159 ve 160 nolu parseller için 1706-188 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu tarafından hazırlanan tevhid (birleştirme) dosyası ile 24.03.2021 tarih ve 289 sayılı dilekçesine istinaden 2021/21 sayılı encümen kararı alınmış olup, Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 22a Kadastro yenileme çalışmaları olması sebebi ile koordinatların ve metrekarelerin değişmesi sebebi ile 13.04.2021 tarih ve 2021/21 sayılı encümen kararı iptal edilerek 1/1000 ölçekli 18L-II onaylı imar paftalarımıza uygun olarak tevhidi talep edilmiş olup, 11.02.1999 tarih ve 1999/1-6 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Çan Revizyon İmar Planına uygun şekilde tevhit edilerek A nolu tam imar parseli oluşması 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

 

WhatsApp WhatsApp Hattı