0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

28.05.2024 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 28.05.2024 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

28.05.2024 TARİHLİ 57 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı’nın bir kısmının çocuk eğlence aracı “Trombolin” oyun aleti sahası olarak 5 ay süre ile ( Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim) 25.000,00TL+(KDV) bedel mukabilinde Halil Özhan ÇEKİÇ’ e kiralanmasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

28.05.2024 TARİHLİ 58 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 767 ada, 5 ve 6 numaralı parsellerin 02.05.2023 tarih ve 2023/31 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Çan Revizyon İmar Planına uygun şekilde tevhid yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

28.05.2024 TARİHLİ 59 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi 687 ada 91 nolu parselde bulunan 123,12 m2   artık parseli 850.000,00 TL.(sekizyüzellibinTL) bedel mukabilinde 6270059241  vergi numaralı   Adahan Nak.  Harf. Tur. Taah. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisi Onur UZAK adına  vekaleten Sedat BODUROĞLU’na satışının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı