0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

26.10.2021 tarih ve 2021/87 Sayılı Karar Özeti

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2021 » 26.10.2021 tarih ve 2021/87 Sayılı Karar Özeti

İlçemiz Atatürk Mahallesinde tapunun 462 ada, 252 ve 546 nolu parseller için Encümenimizce 25.05.2021 tarih ve 2021/35 nolu kararı ile tevhiden ifraz kararı alınmış olup, ilçemizde yapılan 22a kadastro yenileme çalışmalarının yapımı ile parsel koordinatları değiştiğinden encümen kararının iptal edilerek; İlçemiz Atatürk Mahallesi 462 ada, 252 ve 546 nolu parseller için Umay Harita Mühendislik Hizmetleri Bürosu tarafından hazırlanan dosya ile 26.10.2021 tarihli dilekçe ile 1/1000 ölçekli 20L-IV onaylı imar paftalarımıza uygun olarak tevhiden ifrazı talep edilmiş olup, 11.02.1999 tarih ve 1999/1-6 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Çan Revizyon İmar Planına uygun şekilde tevhit yapıldıktan sonra A tam parsel olması, A parselin ikiye ifraz edilmesinden sonra B ve C olarak tam imar parselleri olması 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. maddeler ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı