0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

25.10.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2022 » 25.10.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

25.10.2022 TARİHLİ 2022/128 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi 687 ada, 38 nolu parselin (tapuda 8135,61m2) 1/1000 ölçekli 20L-IV onaylı imar paftasına uygun olarak 11.02.1999 tarih ve 1999/1-6 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Çan Revizyon İmar Planına göre toplam 2750,67m2 kısmının Yola Terk, Parka Terk ve İfrazının yapılmasına, terkler yapıldıktan sonra kalan 5384,94m2 alanın ifraz edilmesi sonucunda ekteki dosyada A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N ile gösterilen arsaların oluşmasına, I ve O ile gösterilen arsaların ileride oluşacak mağduriyetin önüne geçilmesi için düşünceler kısmına artık parsel şerhi konulmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince encümenimizce uygun bulundu hk.

 

25.10.2022 TARİHLİ 2022/129 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Denetiminde Çalıştırılacak Özel Halk Otobüslerine Uygulanacak Yönetmelik hükümlerine göre; Çan Belediyesi mücavir alan sınırları içinde Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinden kullanım hakkına sahip olduğu Hasan DEMİRAL’ın adına kayıtlı 17 H 0764 sayılı plakasını belediyeye iadesinin ve sıra hakkından feragat etmesinin encümenimizce uygun bulundu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı