0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

25.01.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2022 » 25.01.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

25.01.2022 TARİHLİ 2022/11 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj atıklarının kaynağında evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işinin 32 (otuziki) aylığına, muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 25.01.2022 tarihinde yapılan açık teklif usulü (artırma) ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, tekrar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 08.02.2022 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

25.01.2022 TARİHLİ 2022/12 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesi 550 ada 17 parselde tapuda tarla niteliğinde olan ve mülkiyeti Yamalı İnşaat Ticaret.A.Ş.’ye ait yer ile 550 ada, 29 parselde bulunan tapuda ham toprak niteliğinde olan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait yerde Yamalı İnşaat Ticaret A.Ş. tarafından tek katlı ticari iş yeri ve depo olarak kullanılan yapılar ruhsatsız ve kaçak olarak  inşa edildiğinden dolayı Belediye Encümeninin 21.12.2021 tarih ve 2021/118 sayılı kararı ile 20.134,51 TL. idari para cezası, yapıların ruhsata uygun hale getirilmesi için 1 ay süre verilmesine rağmen söz konusu yapılar için verilen süre içerisinde ruhsat başvurusunda bulunulmadığı ve yapı sahibi tarafından yıkılmadığından dolayı yapıların yıkım işinin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılmasına, yapılan yıkım masraflarının Yamalı İnşaat Ticaret A.Ş.’den tahsil edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

WhatsApp WhatsApp Hattı