0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

22.11.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2022 » 22.11.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

22.11.2022 TARİHLİ 2022/149 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 11. maddesinin 19. fıkrasına aykırı hareket eden Sami UYSAL’a 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 581,00TL idari para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

22.11.2022 TARİHLİ 2022/150 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 1. fıkrasına aykırı hareket eden Ercan YEŞİLTAŞ’ın 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 581,00TL idari para cezası ile cezalandırılmasına ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesine istinaden işyerinin mühürlenerek faaliyetine son verilmesinin uygun bulunduğu hk.

22.11.2022 TARİHLİ 2022/151 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:42/3-2 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan S.S. Çan Üretim ve İşletme Kooperatifi adına Derya UÇAR’a 36 ay süre ile aylık kirası 520,00TL (beşyüzyirmitürklirası) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.11.2022 TARİHLİ 2022/152 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:42/3 adresinde bulunan kafeterya işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Emine BODUROĞLU adına vekaleten Sedat BODUROĞLU’na 36 ay süre ile aylık kirası 8.000,00TL (sekizbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.11.2022 TARİHLİ 2022/153 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak No:7/E adresinde Hanife YILDIZ’ın icarında bulunan işyerinin taliplisi Binnas KIZIK’a aylık kirası 1.200,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

22.11.2022 TARİHLİ 2022/154 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Fatih Mahallesi 736 ada, 12 ve 13 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli 20L-IV onaylı imar paftasına uygun olarak 11.02.1999 tarih ve 1999/1-6 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Çan Revizyon İmar Planına uygun şekilde tevhit edilerek A(540,99 m2) parsel oluşması,A parselin 39,05 m2 ‘sinin yola terk edilmesi,A parselin yola terk edildikten sonra kalan alanın 501,94 m2’den oluşması,A parselin ikiye  ifrazı yapıldığında B(216,14m2) ve C(285,80m2) olarak iki adet tam imar parseli oluşmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince encümenimizce uygun bulundu hk.

 

 

22.11.2022 TARİHLİ 2022/155 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi 725 ada, 18 nolu parselin (Tapuda 2158.08m2) 1/1000 ölçekli 19L-I ve 19L-IV onaylı imar paftasına uygun olarak 11.02.1999 tarih ve 1999/1-6 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Çan Revizyon İmar Planına uygun şekilde 144,50 m2 kısmının yola terk edildikten sonra kalan alanın 2013,08 m2 olması 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince encümenimizce uygun bulundu hk.

 

22.11.2022 TARİHLİ 2022/156 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazaryerinde sebze meyve bölümünde Yaşiye ATSAY adına tahsis edilen H-28 nolu parselin Özlem ÖZTÜRK’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.11.2022 TARİHLİ 2022/157 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazaryerinde bakkaliye ve kuru gıda bölümünde Hayri YEL adına tahsis edilen B-78 nolu parselin Yıldıray LİMAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

22.11.2022 TARİHLİ 2022/158 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazaryerinde bakkaliye ve kuru gıda bölümünde Hayri YEL adına tahsis edilen B-76-77 nolu parsellerin Halil Can LİMAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

22.11.2022 TARİHLİ 2022/159  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde 17 H 0754 plakalı aracı ile  Çan Belediyesi denetiminde çalışan özel halk otobüslerinde faaliyet gösteren Ahmet BAYRAKTAR’ın 17 H 0754 plakalı aracını ve hattını taliplisi Eray UYAR’a devir etmesinin Çan Belediyesi Denetiminde Çalıştırılacak Özel Halk Otobüsleri Uygulanacak Yönetmeliğin 21. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

WhatsApp WhatsApp Hattı