0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

22.08.2023 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2023 » 22.08.2023 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

22.08.2023 TARİHLİ 2023/190 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazaryerinde sebze ve meyve bölümünde İbrahim ARKAN adına tahsis edilen B-106 nolu parseli Yasemin TUNCAY’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

22.08.2023 TARİHLİ 2023/191 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Seramik Mahallesi 416 ada, 93 parselde bulunan 4,66m2 miktarındaki artık parseli 100.000,00 TL bedel mukabilinde Üstüntaş Turizm Nak. İnş. Mad. Tar. Gıda Hay. Pet. San ve Tic Ltd Şti adına yetkilisi Ahmet TEKNE’ye pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.08.2023 TARİHLİ 2023/192 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesindeki 394 ada 1 nolu parsel’de kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli H18-D-22- A-4-C onaylı imar paftalarına uygun olarak 02.05.2023 tarih ve 2023/31 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Çan Revizyon İmar Planına göre yola isabet eden 521,73 m2 kısmının bedelsiz olarak yola terkinin yapılmasına, yola terk yapıldıktan sonra kalan alanın 1304.24 m² olmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6. ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

22.08.2023 TARİHLİ 2023/193 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Büyüktepe Köyü tapunun 163 ada, 2 ve 3 nolu parsellerin önünde bulunan yol fazlalığının 1/1000 ölçekli H18-D-21-C-3-B uygulamalı imar paftamıza uygun olarak 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. maddesine istinaden yoldan ihdas edilerek 202.21m2 artık parsel oluşması, tüm masrafların parsel maliki tarafından karşılanmak üzere Belediye adına tescilinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince encümenimizce uygun bulundu hk.

 

22.08.2023 TARİHLİ 2023/194 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Büyüktepe Köyü tapuda 163 ada, 1 nolu parselin güney doğusunda bulunan yol fazlalığının 1/1000 ölçekli H18-D-21C-3-B uygulamalı imar paftamıza uygun olarak 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21. maddesine istinaden yoldan ihdas edilerek 5.60m2 artık parsel oluşması, tüm masrafların parsel maliki tarafından karşılanmak üzere Belediye adına tescilinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince encümenimizce uygun bulundu hk.

 

 

WhatsApp WhatsApp Hattı