0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

21.12.2021 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2021 » 21.12.2021 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

21.12.2021 TARİHLİ 2021/116 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Habib AVCI adına tahsis edilen G-55 nolu parselin taliplisi Ridvan KARACA’ya devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.12.2021 TARİHLİ 2021/117 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Habib AVCI adına tahsis edilen G-56 nolu parselin taliplisi Fehime ÇINAR’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

.

21.12.2021 TARİHLİ 2021/118 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 550 ada 17 parselde tapuda tarla niteliğinde olan ve mülkiyeti Yamalı İnşaat Tic.A.Ş.’ye ait yer ile 550 ada, 29 parselde bulunan tapuda ham toprak niteliğinde olan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait yerde Yamalı İnşaat A.Ş. tarafından tek katlı ticari iş yeri ve depo olarak kullanılan yapılar ruhsatsız ve kaçak olarak inşa edildiğinden dolayı 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi gereğince ruhsata uygun hale getirmesi için bir ay süre verilmesine ve aynı Kanunu’nun 42. maddesine istinaden 20.134,51TL idari para cezası verilmesinin uygun bulunduğu hk.

21.12.2021 TARİHLİ 2021/119 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 759 ada, 27 nolu parsel için Umay Harita Mühendislik Hizmetleri Bürosu tarafından hazırlanan dosya ile 13.12.2021 tarih ve 3230 kayıt numaralı dilekçe ile 1/1000 ölçekli 19L-II onaylı imar paftalarımıza uygun olarak ifrazı talep edilmiş olup, 11.02.1999 tarih ve 1999/1-6 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Çan Revizyon İmar Planına uygun şekilde; 759 ada, 27 numaralı 314,12m2 ifraz edildiğinde A nolu parsel (310,61m2) tam imar parseli, B nolu parsel (3,51m2) oluşması, B nolu parselde ileride oluşacak mağduriyetlerin önüne geçmek için tapu kütüğü düşünceler kısmına “Artık Parsel” ibaresi yazılması 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp WhatsApp Hattı