0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

2024 ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEM İLANI

Ana Sayfa » Meclis Gündem İlanı » 2024 ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEM İLANI

İLAN
ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediye Meclisi aşağıda gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 06.02.2024
Salı günü saat 16:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2024 Şubat Ayı Olağan Meclis
Toplantısını yapacaktır. İlan olunur.
1. Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli
Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda gerekli revizelerin
yapılması amaçlı plan tekliflerin görüşülmesi.

WhatsApp WhatsApp Hattı