0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

2024 OCAK AYI MECLİS GÜNDEM İLANI

Ana Sayfa » Meclis Gündem İlanı » 2024 OCAK AYI MECLİS GÜNDEM İLANI

İLAN

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisi aşağıda gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 02.01.2024 Salı günü saat 16:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2024 Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısını yapacaktır. İlan olunur.

  1. Denetim komisyonuna üye seçilmesi.
  2. Denetim komisyonu tarafından ihtiyaç duyulduğunda Belediye personeli haricinde çalıştırılacak personele ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
  3. Çan Belediyesi memur personeli ile yetkili memur sendikası arasında Sosyal Denge Sözleşmesinin imzalanabilmesi için Belediye Başkan Vekili Harun ARSLAN’a yetki verilmesi teklifi.
  4. 12.2023 tarih ve 72 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Karşıyaka Mah. 687 ada 41 nolu parselde nazım ve uygulamalı imar planı değişikliğine itirazlara ilişkin plan değişiklikleri yapılmasına ilişkin itiraz dilekçesine ait komisyon raporunun görüşülmesi.
  5. 12.2023 tarih ve 73 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Fatih Mah. 731 ada 34, 35 ve 39 nolu parsellerde nazım ve uygulamalı imar planı değişikliğine ilişkin itiraz dilekçesine ait komisyon raporunun görüşülmesi.
  6. 12.2023 tarih ve 74 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen 1/5000 Ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin itiraza ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi.
  7. Belediyemize ait Fatih Mahallesi 199 ada 618 parsel, 731 ada 67 parsel, 731 ada 68 parsel, 731 ada 69 parsel, 731 ada 70 parsel, 731 ada 71 parsel ,731 ada 72 parsel, 731 ada 73 parsel, 731 ada 74 parsel ve Seramik Mahallesi 641 ada 5 parseller ile Büyüktepe Köyü 101 ada 4 parsel ve 101 ada 5 parsellerin takası.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp WhatsApp Hattı