0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

2023 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2023 » 2023 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

     T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi                       : 08.08.2023 Salı günü saat 17:00

2023 Yılı Olağanüstü Meclis Toplantısı

Meclis Başkanı                                  : Belediye Başkan Vekili Harun ARSLAN

Meclis Üye Durumu                          : Başkan dâhil 15 üye

 

CHP Üyeleri                          AKP Üyeleri                      MHP Üyeleri

1- Ramazan AYDIN              1-Yeşim BAYRAM         1-Yılmaz ÖZEN

2- Sevcel ARSLAN               2-Mustafa DURGUT

3- Mehmet MEŞE                  3-Şevki DEMİR

4- Mustafa ERDEM               4-Burhan YILDIZ

5- İsmail ÜNAL                     5-Alparslan Kürşad ÇETİN

6- Selim YASA

7- Ayşe Nursevim TÜRER

8- Fikret ÇETİN

 

   Toplantıya Katılmayan Üyeler       : Ayşe Nursevim TÜRER (İzinli), İsmail ÜNAL (İzinli)

Şevki DEMİR (İzinli)

 

 

 

 

        2023/44 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

 

Belediye Meclisinin 07.07.2023 tarih ve 2023/ 43 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilen 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planlarına ilişkin verilen 177 (yüzyetmişyedi)  adet itiraz dilekçelerine ilişkin hazırlanan imar komisyonu raporu 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddelerine gereğince KABULÜNE oyçokluğu ile karar verildi.

 

       2023/45 NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ:

 

Çan Belediyesi 2023 Mali Yılı Hizmet Karşılığı Alınacak Gelir Ücret Tarifesinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait Şehir İçi Otobüs Ücretleri başlığı altında bulunan yolcu taşıma ücret tarifesinde değişiklik yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince Belediye meclis üyelerimizce işaretle yapılan oylama neticesinde oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

 

Harun ARSLAN                                           Mehmet MEŞE                      Mustafa ERDEM

Belediye Başkan Vekili                                 Meclis Kâtibi                         Meclis Kâtibi

 

WhatsApp WhatsApp Hattı