0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

2023 TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEM İLANI

Ana Sayfa » Genel » 2023 TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEM İLANI

İLAN

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisi aşağıda gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 04.07.2023
Salı günü saat 18:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2023 Temmuz Ayı Olağan
Meclis Toplantısını yapacaktır. İlan olunur.
1- Belediyemiz mülkiyetine ait İlçemiz Yayaköy Taştepe Mevkii 1 pafta, 84 parselde
(10.750.00 m2
) bulunan tarlanın satışı için encümene yetki verilmesi.
2- Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarih ve 2023/ 31 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000
Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon
Uygulama İmar Planına ilişkin verilen itiraz dilekçelerinin görüşülmesi.
3- Başkan ve üyelerce teklif olunacak konuların görüşülerek karara bağlanması.

WhatsApp WhatsApp Hattı