0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

2023 KASIM AYI MECLİS GÜNDEM İLANI

Ana Sayfa » Meclis Gündem İlanı » 2023 KASIM AYI MECLİS GÜNDEM İLANI

İLAN

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisi aşağıda gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 07.11.2023
Salı günü saat 18:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2023 Kasım Ayı Olağan Meclis
Toplantısını yapacaktır. İlan olunur.
1- 2024 Mali yılı Meclis Huzur hakkı ücretinin belirlenmesi
2- 2024 Mali Yılı Zabıta ve İtfaiye Personelinin maktu mesai ücretleri hakkında
3- 2024 Yılı Ücret Tarifesi
4- 2024 (2025-2026) Gelir ve Gider Bütçesi
5- Afet İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması.
6- Çan Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi Kuruluşu (ÇANKUT), Görev, Çalışma Usul
ve Esaslarına Dair Yönetmelik
7- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik
yapılması
8- 2023 Mali yılı Ek Bütçe.

WhatsApp WhatsApp Hattı