0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

2023 EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEM İLANI

Ana Sayfa » Duyurular » 2023 EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEM İLANI

İLAN
ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediye Meclisi aşağıda gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 05.09.2023
Salı günü saat 18:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2023 Eylül Ayı Olağan Meclis
Toplantısını yapacaktır. İlan olunur.
1- Karşıyaka Mahallesi 687 ada 41 nolu parselde nazım ve uygulama imar planı
değişikliği teklifi
2- 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli ilave ve
revizyon uygulama imar planlarına yapılan itirazlara ilişkin plan değişiklikleri
yapılması teklifi.
3- Fatih Mahallesi 731 ada 34,35 ve 39 nolu parsellerde nazım ve uygulama imar planı
değişliği teklifi.
4- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği teklifi.
5- Afet İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği teklifi.
6- 12.08.2023 tarih ile 32277 Saylı Resmi Gazete yayınlanan Otopark Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe istinaden otopark bedellerinin tespiti
teklifi.
7- AS- TUR Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti tarafından bir adet araç hibe edilmesi
teklifi
8- Başkan ve üyelerce teklif olunacak konuların görüşülerek karara bağlanması.

WhatsApp WhatsApp Hattı