0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

2022 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Meclis Kararları » 2022 » 2022 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C.

ÇAN BELEDİYESİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi                       : 13.05.2022 Cuma günü saat 17:30

2002 Yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı

Meclis Başkanı                                  : Belediye Başkanı Bülent ÖZ

Meclis Üye Durumu                          : Başkan dâhil 16 üye

CHP Üyeleri                         AKP Üyeleri                      MHP Üyeleri

1-Ramazan AYDIN               1-Yeşim BAYRAM         1-Yılmaz ÖZEN

2-Aşkın KÖSE                       2-Mustafa DURGUT

3-Harun ARSLAN                 3-Şevki DEMİR

4-Sevcel ARSLAN                4-Burhan YILDIZ

5-Mehmet MEŞE                   5-Alparslan Kürşad ÇETİN

6-Mustafa ERDEM

7-İsmail ÜNAL

8-Selim YASA

9-Ayşe Nursevim TÜRER

 

Meclis Toplantısına Katılmayan Üye            : Şevki DEMİR(izinli),Burhan YILDIZ (izinli)                                                                     Alparslan Kürşad ÇETİN

2022/33  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 629 ada 1 numaralı parselin (eski 130 ada 51, 52, 53 numaralı parseller) bulunduğu alanda Çanakkale İdare Mahkemesi’nin E:2016/1179, K:2017/1268 sayılı emsal kararı doğrultusunda düzenleme yapılmasına ilişkin 17357642 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 17392289 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesinin 5. bendine istinaden İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi meclis üyelerince yapılan açık oylama neticesinde kabul edilerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

2022/34  NOLU MECLİS KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 649 ada 14, 15, 16, 23, 24, 33, 34 numaralı parseller (eski 119 ada 87, 88, 89, 90, 94, 96, 97 numaralı parseller) ve 412 ada 2, 12 numaralı parsellerin bulunduğu alanda Çanakkale İdare Mahkemesi’nin E:2016/1179, K:2017/1268 sayılı kararı doğrultusunda düzenleme yapılmasına ilişkin 17092906 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 17162189 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesine dayanılarak hazırlanan ve yürürlüğe konulan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesinin 5. bendine istinaden plan tadilat teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi meclis üyelerince yapılan açık oylama neticesinde kabul edilerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Bülent ÖZ                                          Mehmet MEŞE                      Mustafa ERDEM

Meclis Başkanı                                  Meclis Kâtibi                           Meclis Kâtibi

WhatsApp WhatsApp Hattı