0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

2020 ENCÜMEN

Ana Sayfa » 2020 ENCÜMEN

29.12.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

29.12.2020 Tarih ve 121 Nolu Encümen Karar Özeti

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan işyerlerinin 2021 Mali Yılında uygulanacak kira artış bedellerinin belirlenerek tahsilatlarının yapılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

29.12.2020 Tarih ve 122 Nolu Encümen Karar Özeti

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde kavafiye bölümünde Sedat DURSUN adına tahsis edilen C-8-9-10-11-12-13 nolu parsellerin vefatından dolayı oğlu Sadık DURSUN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.12.2020 Tarih ve 123 Nolu Encümen Karar Özeti

İlçemiz Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerlerinin 2021 yılında yaz saati uygulaması 01 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında saat 07:00 – 02:00, kış saati uygulaması için 1 Ekim – 30 Nisan tarihleri arası saat 07:00 – 01:00 olarak tespit edilmesinin 5393 Sayılı Kanunun 34. maddesinin h bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.12.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

22.12.2020 Tarih ve 115 Nolu Encümen Karar Özeti

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Fikriye EMREN adına tahsis edilen J-6-7 nolu parsellerin taliplisi Hatice TAŞKIN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

22.12.2020 Tarih ve 116 Nolu Encümen Karar Özeti

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde kavafiye bölümünde Mehmet GARANÇER adına tahsis edilen B-59-60 nolu parsellerin taliplisi Sadık DURSUN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

22.12.2020 Tarih ve 117 Nolu Encümen Karar Özeti

           Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde kavafiye bölümünde Mehmet GARANÇER adına tahsis edilen B-56 nolu parselin taliplisi Hüseyin ÖNAL’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.12.2020 Tarih ve 118 Nolu Encümen Karar Özeti

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde kavafiye bölümünde Mehmet GARANÇER adına tahsis edilen B-54-55 nolu parsellerin taliplisi Elif ÖNAL’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

22.12.2020 Tarih ve 119 Nolu Encümen Karar Özeti

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze ve meyve bölümünde Dilber YALÇIN adına tahsis edilen C-93 nolu parselin taliplisi Gülhami İNAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

22.12.2020 Tarih ve 120 Nolu Encümen Karar Özeti

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze ve meyve bölümünde Naciye BABACAN adına tahsis edilen C-94 nolu parselin taliplisi Fatma İNAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

15.12.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

15.12.2020 Tarih ve 112 Nolu Encümen Karar Özeti

Balıkesir/Edremit/Gaziilyas Mah 276  nolu hanede nüfusa kayıtlı 1980 doğumlu Sevilen KUMULDAK’ın Belediye Başkanlığına yapmış olduğu asker ailesi yardım talebinin reddine 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

15.12.2020 Tarih ve 113 Nolu Encümen Karar Özeti

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Cennet GÜL’ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 392,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

15.12.2020 Tarih ve 114 Nolu Encümen Karar Özeti

            Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Er Şimşek Taş. Pet. Turizm Gıda Mad.Konf.ve Tic.Sa.Ltd.Şti.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 392,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

08.12.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08.12.2020 Tarih ve 102 Nolu Encümen Karar Özeti

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Nuri Bilge Ceylan Caddesi 24/2 nolu işyerinin yapılan açık teklif usulü (arttırma) kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Yusuf AKKOÇ’a 12 ay süre ile ve aylık kirası 470,00 TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.12.2020 Tarih ve 103 Nolu Encümen Karar Özeti

Mülkiyetleri Belediyemize ait Yeni Terminal Binası ile Belediye sarayı A Blokta bulunan kiracılarımız, ısınma hizmetinden faydalanan işyeri sahipleri ve Belediyemiz tarafından kullanılan kaloriferler doğalgaz ile ısıtılmaktadır. Buna göre 2020–2021 kış sezonunda ısınma ücretlerinin tespit edilmesi için Encümenimizin değerlendirmesi sonucunda 2020–2021 kış sezonunda peteklerin 1 m²’sinden KDV dahil aylık 270,00TL olarak belirlenmesine ve tahakkuk edilerek tahsiline 2464 Sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.12.2020 Tarih ve 104 Nolu Encümen Karar Özeti

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan işyerlerinin 2021 Mali Yılında uygulanacak kira artış bedellerinin belirlenerek tahsilatlarının yapılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

08.12.2020 Tarih ve 105 Nolu Encümen Karar Özeti

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9 ve 75. maddeleri gereğince Mülkiyetleri Belediyemize ait olan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli işgalinden doğan ecrimisil bedelinin tespitinde 2021 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik ecrimisil tespit komisyonunun belirlenmesinin uygun bulunduğu hk.

08.12.2020 Tarih ve 106 Nolu Encümen Karar Özeti

Mülkiyetleri Belediyemize ait iş yerlerinin kira tespitlerinin yapılabilmesi için 2021 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 ( beş ) kişilik kira tespit komisyonunun kurulmasının uygun bulunduğu hk.

08.12.2020 Tarih ve 107 Nolu Encümen Karar Özeti

04.11.1983 tarihli 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/2 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda ve Mülkiyetleri Belediyemize ait satışa çıkacak olan gayrimenkullerin değer tespitlerinin belirlenmesinde 2021 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Kıymet Takdir Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

08.12.2020 Tarih ve 108 Nolu Encümen Karar Özeti

Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların çeşitli nedenlerle zarara uğratılması halinde meydana gelen zararların tespit edilmesi amacıyla 2021 yılı içinde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 4 kişilik Hasar Tespit Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

08.12.2020 Tarih ve 109 Nolu Encümen Karar Özeti

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 24.04.2001 tarih ve 4650 Sayılı Kanunla değişik 8/3 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda 2021 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik uzlaşma komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

08.12.2020 Tarih ve 110 Nolu Encümen Karar Özeti

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Menduh KAYAR adına tahsis edilen H-46 nolu parselin taliplisi Gülhan ÖZKAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.12.2020 Tarih ve 111 Nolu Encümen Karar Özeti

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19L-IV pafta, 412 ada, 7 ve 8 parsellerde bulunan mülkiyeti Muzaffer KÖSE, Halit KÖSE ve Emine KÖSE’ye ait mevcut hızar olarak kullanılan 368,34m2’lik bina ruhsatsız ve kaçak olarak inşa edildiğinden dolayı belediyemiz Fen memurlarınca Yapı Tatil Zaptı ve İmar Cezası Hesaplama Raporu tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi ile 5940 Sayılı Kanunun değişik 42. maddesi gereğince yapı sahiplerine 36.944,81TL (otuzaltıbindokuzyüzkırkdörtliraseksenbirkuruşTL) para cezası verilmesine ve yapı sahiplerine yapının ruhsatlandırılması mümkün olmadığından, ruhsatsız yapının yıkılması için 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 1 (bir) ay süre verilmesine aksi halde yapının belediyemizce yıkılmasına ve masraflarının yapı sahibinden alınmasının uygun bulunduğu hk. 

01.12.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01.12.2020 Tarih ve 101 Nolu Encümen Karar Özeti

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Mehmet EMİR adına tahsis edilen C-54-55 nolu parsellerin taliplisi Gülcan ÖZDEMİR’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.11.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24.11.2020 TARİHLİ 2020/99 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Hastane Taksi Durağında çalışan Çoşkun AVCI’nın Ticari Taksi Durağı (hattını) ve 17 T 5017 plakalı aracını Enes GÜNER’e devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.11.2020 TARİHLİ 2020/100 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 76 ada, 655 ve 656 nolu parsellerin 1706-188 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu tarafından 06.11.20220 tarih ve 2020/506 sayılı dilekçe ile 1/1000 ölçekli 20M-III onaylı imar paftalarımıza uygun olarak tevhit yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

17.11.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17.11.2020 TARİHLİ 2020/94Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu (Terminal) 9/Z-33 nolu işyerinin yapılan açık teklif usulü (arttırma) kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Burak ÖZ’e 13 ay süre ile ve aylık kirası 350,00 TL. bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

2020/95 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu (Terminal) 9/109 nolu işyerinin yapılan açık teklif usulü (arttırma) kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Halil PULAT’a 13 ay süre ile ve aylık kirası 350,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

2020/96 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Nuri Bilge Ceylan Caddesi No:24/2 adresinde bulunan işyerinin 12 (oniki) aylığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü (artırma) kiralama ihalesinin 08.12.2020 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

2020/97  Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Çevre Yolu (Kamyon Garajı) No:95 adresinde Yahya DEMİR’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Elvan ERKUNDUZ’a aylık kirası 360,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

2020/98 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Terminal Taksi Durağında çalışan İsmail EFE’nin Ticari Taksi Durağı (hattını) ve 17 T 5018 plakalı aracını Burak GÜRSOY’a devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.11.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10.11.2020 TARİHLİ 2020/93 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Semih ÖZDİN adına tahsis edilen F-101-102 nolu parsellerin taliplisi Emine KAYAR’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.11.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03.11.2020 TARİHLİ 2020/92 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 Çanakkale/Çan/Söğütalan Köyü nüfusuna kayıtlı Seher DOĞAN’nın Belediye Başkanlığına yapmış olduğu aceze aylığı yardımı talebinin reddinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.10.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27.10.2020 TARİHLİ 2020/88 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2021 (2022–2023) Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Taslakları incelenerek, Gelirlerin 70.000.000,00TL Giderlerin 70.000.000,00TL olduğu görülmüştür. Bütçe taslağının Belediye Başkanlığından geldiği şekliyle tasdik edilerek Belediye Muhasebe Usul Tüzüğünün 11. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.10.2020 TARİHLİ 2020/89 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Arif ÖZKAN adına tahsis edilen H-23 nolu parselin taliplisi Salim KAYA’ya devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.10.2020 TARİHLİ 2020/90 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu No:9/Z-33 ve İstiklal Mahallesi Çevre Yolu No:9/109 adreslerinde bulunan iki adet işyerinin 13 (onüç) aylığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü (artırma) kiralama ihalesinin 17.11.2020 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

27.10.2020 TARİHLİ 2020/91 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj atıklarının kaynağında evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işinin yapılan pazarlık usulü ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Çan Geri Dönüşüm Atık Değerlendirme ve Nak. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti adına Hasan UZ’a yıllık 7.500,00TL (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

20.10.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

20.10.2020 TARİHLİ 2020/87 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi, 15 pafta, 309 ada, 112 parselde bulunan mülkiyeti Zeliha ŞAHİN ve İsmet YILMAZ’a ait binada ruhsat ve eklerine aykırı olarak değişiklikler yapıldığı, ayrıca iş yeri olan bölümlerin mesken olarak değiştirildiği, balkon büyütme işlemi yapıldığı ve ortak alan olan bahçeye ruhsatsız garaj inşa edildiği yerinde yapılan incelemede tespit edildiğinden dolayı 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32.maddesine istinaden yapı sahiplerine yapılan değişikliklerin ruhsat ve eklerine uygun hale getirmesi ve ruhsatsız yapıların yıkılması için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verilmesi, aynı Kanunun 42. maddesine istinaden yapı sahipleri Zeliha ŞAHİN’e ruhsat ve eklerine aykırı değişiklik yapmaktan 5.170,05 TL, ruhsatsız yapı yapmaktan 2.849,46 TL, olmak üzere toplam 8.019,51TL, İsmet YILMAZ’a ruhsatsız yapı yapmaktan 4.954,63 TL. idari para cezaları verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

13.10.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

13.10.2020 TARİHLİ 2020/84 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 Çanakkale/Çan/İstiklal Mahallesi nüfusuna kayıtlı Hayriye ALTAY’ın Belediye Başkanlığına yapmış olduğu aceze aylığı yardımı talebinin reddinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2020 TARİHLİ 2020/85 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj atıklarının kaynağında evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işinin 1(bir) yıllığına, muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51. maddesi gereği pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına, İhalesinin 27.10.2020 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

13.10.2020 TARİHLİ 2020/86 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19 L-IV pafta, 412 ada 7 ve 8 parsellerde bulunan Muzaffer KÖSE özel mülkiyetinde ki taşınmazın 368,34m2 ‘lik ||. Sınıf B grubu, tek katlı ofis, dükkan ve basit usul atölye amacı ile kullanılan bir yapının 125,13 m 2 ‘lik alanın kamu yerinde bulunduğundan;  Muzaffer KÖSE tarafından 31.08.2015 ve 31.08.2020 tarihleri arası kullanıldığı tespit edildiğinden Ecrimisil Tespit Komisyonu kararıyla kamu alanını tecavüzden dolayı ecrimisil tutarı hesaplanmış olup, konunun Encümenimizce görüşülmesi neticesinde toplam 9.534,00 TL ecrimisil tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06.10.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

06.10.2020 TARİHLİ 2020/80 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 6 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 4.937.500,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk. 

06.10.2020 TARİHLİ 2020/81 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Şevket ÇUBUK adına tahsis edilen D-49 nolu parselin taliplisi Orhan ÇUBUK’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06.10.2020 TARİHLİ 2020/82 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tavukçular bölümünde Ümmühan HAYLU adına tahsis edilen A-33 nolu parselin taliplisi Erdoğan YAVAŞ’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06.10.2020 TARİHLİ 2020/83 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Hasan Hüseyin ETİ adına tahsis edilen G-77-78 nolu parsellerin vefatı nedeniyle varisleri olan Ferit ETİ, Ünzüle ETİ ve kızı Yıldız DURAN’nın Belediyemize devir talep dilekçeleri ile başvurmaları sonucunda G-77-78 nolu parsellerin Yıldız DURAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin 1. , 2. ve 4. fıkraları gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

29.09.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

29.09.2020 TARİHLİ 2020/78 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu (Terminal) No:9/102 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık teklif usulü (arttırma) kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kani GÜLEN’e 15 (onbeş) ay süre ile ve aylık kirası 400.00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.09.2020 TARİHLİ 2020/79 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.M. Kaya Caddesi No:143/6 adresinde bulunan deponun yapılan açık teklif usulü (arttırma) kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Selami SEZEN’e 15 (onbeş) ay süre ile ve aylık kirası 450.00TL (KDV dahil) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.09.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

22.09.2020 TARİHLİ 2020/75 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj atıklarının kaynağında evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesinin işinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 22.09.2020 tarihinde yapılan pazarlık usulü ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49. maddesine gereğince uygun bulunduğu hk.  

22.09.2020 TARİHLİ 2020/76 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazaryerinde sebze ve meyve bölümünde bulunan belediyemize ait H-59 nolu parselin Nuray CAN adına yer tahsisi yapılmasının 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanununun 11.maddesinin 3.bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.09.2020 TARİHLİ 2020/77 Nolu ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi, 15 pafta, 309 ada, 110 parselde bulunan mülkiyeti Salih ÇAĞLAR, Ayşe ÇAĞLAR ve Kenan ŞAHİN’e ait binada ruhsat ve eklerine aykırı olarak değişiklikler yapıldığı,ayrıca ortak mahal alan bahçeye ruhsatsız olarak ardiye ve fırın yapıldığı yerinde yapılan incelemede tespit edildiğinden dolayı 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32.maddesine istinaden yapı sahiplerine yapılan değişikliklerin ruhsat ve eklerine    uygun hale getirmesi ve ruhsatsız yapıların yıkılması için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verilmesi, aynı Kanunun 42. maddesine  istinaden yapı sahipleri Salih ÇAĞLAR’a ruhsat ve eklerine aykırı değişiklik yapmaktan 7.312,75 TL, ruhsatsız yapı yapmaktan 2.849,46 TL, olmak üzere toplam 10162,21TL, Kenan ŞAHİN’e  ruhsat ve eklerine aykırı değişiklik yapmaktan 6.548,73 TL, ruhsatsız yapı yapmaktan 2.849,46 TL. olmak üzere toplam 9.398,19 TL, Ayşe ÇAĞLAR’a ruhsat ve eklerine aykırı değişiklik yapmaktan  4.999,87 TL idari para cezaları verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

 

15.09.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

15.09.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediye Encümenimizin 15.09. 2020 tarihli 33. toplantısında gündemde görüşülecek konu olmadığından karar alınmamıştır

08.09.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08.09.2020 TARİHLİ 2020/73 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu (Terminal) No:9/102 adresinde bulunan işyeri ile İstiklal Mahallesi Ş.M.Kaya Caddesi No:143/6  adresinde bulunan deponun 15 (onbeş) aylığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü (artırma) kiralama ihalesinin 29.09.2020 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

08.09.2020 TARİHLİ 2020/74 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj atıklarının kaynağında evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işinin 1(bir) yıllığına, muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51. maddesi gereği pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına, İhalesinin 22.09.2020 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

01.09.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01.09.2020 TARİHLİ 2020/69 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

                Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Fatih Mahallesi Kalebodur Caddesi no:19 adresinde bulunan işyerini 17.07.2018 tarih ve 2018/143 sayılı encümen kararı ile 3 yıllığına kiralayan Güray DİZMAN ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilmesinin ve geçici teminatın Belediyemize irat kaydedilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.09.2020 tarihli 2020/70 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

                İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 71 ada, 11 parselde kayıtlı arsa üzerinde bulunan metruk binanın yıkım işinin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılmasına, yapılan yıkım masrafının % 20 fazlası ile taşınmaz maliklerinden tahsil edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. maddesi uygun bulunduğu hk.

 01.09.2020 tarihli 2020/71 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

                İlçemiz Karşıyaka (Seramik) Mahallesi Yeni Çanakkale Yolu No:2 adresinde Belediyemiz özel mülkiyetinde olan taşınmazın Mustafa KARAGÖZ tarafından 01.01.2020 ve 31.08.2020 tarihleri arası kullanıldığı tespit edildiğinden Ecrimisil Tespit Komisyonu kararıyla fuzuli işgalden dolayı ecrimisil tutarı hesaplanmış olup, konunun Encümenimizce görüşülmesi neticesinde toplam 8.787,76TL(KDV hariç) ecrimisil tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.09.2020 tarihli 2020/72  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

                İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 19L-IV pafta, 412 ada, 7 ve 8 parsellerde bulunan mülkiyeti Muzaffer KÖSE’ye ait mevcut binanın çevresine ruhsat alınmadan 50.2m×0,3m ebatlarında hatıl ve 0.6m×0.6m ebatlarında 17 adet kolon yapılarak inşai faaliyete başladığından dolayı 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32 ve 42. maddelerine istinaden yapılan kaçak yapıların yıkması için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verilmesi ve toplam 2.849,46TL idari para cezası verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

25.08.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25.08.2020 tarihli 2020/68 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 

İlçemiz sınırları içerisinde S.S. 95 nolu Çan İşçi ve Öğrenci Servis Hiz. Mot. Taş. Kooperatifi’nde çalışan Hasan TİTİZ servis hattını ve 17 S 5021 nolu plakasını Uğur KAYGISIZ’a devir etmesinin Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.08.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

18.08.2020 tarihli 2020/67 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Seramik Mahallesi Yeni Çanakkale Yolu No:2 adresinde Gazi Mustafa Kemal Gençlik ve Spor Merkezi Tesislerinde bulunan halı saha – kafeterya işyerinin yapılan açık teklif (arttırma) usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mustafa KARAGÖZ’e 4 ay süre ile yazlık aylık kirası (KDV hariç) 2.100,00TL ve kışlık aylık kirası (KDV hariç) 1.400,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk. 

11.08.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11.08.2020 tarihli 2020/65 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 

 

Çanakkale/Biga/Karaçayır Köyü nüfusuna kayıtlı Mülver ŞİRİNER’in Belediye Başkanlığına yapmış olduğu asker ailesi yardımı aylığı talebinin reddinin 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk. 

11.08.2020 tarihli 2020/66 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Şakir KARAKAŞ adına tahsis edilen E-65 nolu parselin taliplisi Vildan KARABOĞA’ya devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.08.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

04.08.2020 tarihli 2020/64 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

              İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi No:21/1 adresinde 24 pafta, 123 ada, 12 parselde bulunan mülkiyeti Zeki SARIOĞLU’na ait iş yerinde 7m x 1,20m ve 3m x1,25m ebatlarında binanın ortak alanı olan arka bahçeye geçiş holünü Yapı Kullanma İzin Belgesi alındıktan sonra iş yerine dahil edildiğinden ayrıca 8,95m x 3,60m ebatlarındaki arka bahçeyi işyeri maliki tarafından kullanıldığından dolayı 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32 ve 42. maddelerine istinaden yapı sahibine yapı kullanma izin belgesine uygun hale getirmesi için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verilmesi ve toplam 8.850,12TL idari para cezası verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

 

28.07.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

28.07.2020 TARİHLİ 2020/63 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

              Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Seramik Mahallesi Yeni Çanakkale Yolu No:2 adresinde   Gazi Mustafa Kemal Gençlik ve Spor Merkezi Tesislerinde  bulunan Halı Saha – Kafeterya işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun  45. maddesi gereğince 4 ay süre ile açık teklif usulü (arttırma) kiralama  ihalesinin 18.08.2020 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

21.07.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

21.07.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediye encümeni 21.07.2020 tarihinde 26.toplantısını gerçekleştirmiş olup gündemde görüşülecek konu olmadığından karar almamıştır.

14.07.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

14.07.2020 TARİHLİ 2020/60 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak 9/F adresinde Güven DÜLKAR’ın  icarında bulunan işyerinin taliplisi Sezgin TOP’a 5 aylık süre ile ve aylık kirası 650,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14.07.2020 TARİHLİ 2020/61 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanının bir kısmının çocuk eğlence aracı “Trombolin” oyun aleti sahası olarak 2020 yılı yaz sezonluğuna 5.000,00TL+KDV bedel mukabilinde Gökhan SEZEN’e kiralanmasının 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14.07.2020 TARİHLİ 2020/62 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak 9/G adresinde Güven DÜLKAR’ın icarında bulunan işyerinin taliplisi Sezgin TOP’a 5 aylık süre ile ve aylık kirası 900,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

09.06.2020 TARİHLİ 2020/45  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu (Terminal) No:9/Z-23 adresinde bulunan yazıhane işyerinin 6 (altı) aylığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü (artırma) kiralama ihalesinin 30.06.2020 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

09.06.2020 TARİHLİ 2020/46  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Terminal Taksi Durağında çalışan Ramazan UYGUN’un Ticari Taksi Durağındaki hattını ve 17 T 5080 nolu plakasını Yalçın UÇKUN’a devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2020 TARİHLİ 2020/47  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Yusuf SERT adına tahsis edilen E-6-7 nolu parsellerin taliplisi Süleyman CESUR’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2020 TARİHLİ 2020/48  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Mehmet Ali KAYA adına tahsis edilen G-51-52 nolu parsellerin taliplisi Hakan UÇKUN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2020 TARİHLİ 2020/49 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Rukiye DALAK adına tahsis edilen D-76 nolu parselin taliplisi Fatma YILMAZ’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2020 TARİHLİ 2020/50 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Yusuf SERT adına tahsis edilen E-4-5 nolu parsellerin taliplisi Semra BACAK’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2020 TARİHLİ 2020/51 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Ş.M.Kaya Caddesi 15 Temmuz Şehitler Parkında bulunan çeşme önünde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, kavun çardağı açma talebinde bulunan Aykut KESKİN’e 3.500,00 TL (KDV dahil) bedel mukabilinde azami 6*3 m2 ebatlarında olmak üzere karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2020 TARİHLİ 2020/52 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Mesut Hulki Önür Caddesinde bulunan Termal Konut Evleri karşısında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, kavun çardağı açma talebinde bulunan Cengiz SÖKEN’e 3.500,00TL (KDV dahil) bedel mukabilinde azami 6*3 m2 ebatlarında olmak üzere karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.06.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

02.06.2020 TARİHLİ 2020/42 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETi

İlçemiz Atatürk Mahallesi, Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddesinde bulunan Çan Anadolu Lisesi önünde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, kavun çardağı açma talebinde bulunan Erol PULLU’ya 3.500,00 TL (KDV dahil) bedel mukabilinde azami 6*3 m2 ebatlarında olmak üzere karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.06.2020 TARİHLİ 2020/43 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.M.Kaya Caddesi 2/2-1 adresinde Emel Hanife BOZKURT’un  icarında bulunan işyerinin taliplisi Hüseyin ACAR’a  7 aylık süre ile ve aylık kirası 577,00TL(KDV dahil)  bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.06.2020 TARİHLİ 2020/44  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, M. Hulki Önür Caddesi No:22/2 adresinde ki arsanın önünde (Karaca Yem yanında) Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, kavun çardağı açma talebinde bulunan Nazif BODUR’a 3.500,00 TL (KDV dahil) bedel mukabilinde azami 6*3 m2 ebatlarında olmak üzere karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.05.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12.05.2020 TARİHLİ 2020/41 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 26 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 1.576.000TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

05.05.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

05.05.2020 TARİHLİ 2020/38 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.M.Kaya Caddesi No:2/2-3 adresinde belediyemiz özel mülkiyetinde olan taşınmazın Necati DUMAN tarafından 29.01.2020 ve 31.03.2020 tarihleri arası kullanıldığı tespit edildiğinden Ecrimisil Tespit Komisyonu kararıyla fuzuli işgalden dolayı ecrimisil tutarı hesaplanmış olup, konunun Encümenimizce görüşülmesi neticesinde toplam 1.089,00 TL. ecrimisil tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.05.2020 TARİHLİ 2020/39 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Millet Caddesi 33/F ÇAN adresinde Huriye TÜRKEN’in icarında bulunan işyerinin taliplisi İbrahim TÜRKEN’e 8 aylık süre ile ve aylık kirası 670,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.05.2020 TARİHLİ 2020/40 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Millet Caddesi 33/F ÇAN adresinde Huriye TÜRKEN’in icarında bulunan işyerinin taliplisi İbrahim TÜRKEN’e 8 aylık süre ile ve aylık kirası 670,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.04.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

Belediye Encümenimiz 28.04.2020 tarihinde 16. toplantısında gündemde görüşülecek konu olmadığı için karar almamıştır.

21.04.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

21.04.2020 TARİHLİ 2020/37 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde S.S. 95 nolu Çan İşçi ve Öğrenci Servis Hiz. Mot. Taş. Kooperatifi’nde çalışan Recep ŞAHİN’in  servis hattını ve 17 S 5031 nolu plakasını Ramazan SOYDEMİR’e devir etmesinin Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14.04.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

14.04.2020 TARİHLİ 2020/34 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2019 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesapları ve Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesapları Encümenimizce incelenerek tahsilâtın kanunlara göre, harcamanın ödeneklerine uygun olarak yapıldığı, bütçe harici ödeme yapılmadığı ve inceleme sonunda hazırlamış olduğu raporun Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14.04.2020 TARİHLİ 2020/35 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu (Terminal) No:9/Z-19 nolu işyerinin yapılan açık teklif usulü (arttırma) kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Biga Kale Turizm Taşımacılık Tic.Ltd.Şti. adına Mehmet ÇİMEN’e 8 ay süre ile ve aylık kirası 1.350,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14.04.2020 TARİHLİ 2020/36 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

         Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu (Terminal) No:9/Z-24 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık teklif (arttırma) usulü kiralama ihalesinde  talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.  

07.04.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

Belediye Encümenimiz 07.04.2020 tarihinde 13. toplantısında gündemde görüşülecek konu olmadığı için karar almamıştır.

31.03.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

31.03.2020 TARİHLİ 2020/32 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde bakkaliye bölümünde Feridun ALTINDAĞ adına tahsis edilen C-79-80 nolu parsellerin taliplisi Levent ALTINDAĞ’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.03.2020 TARİHLİ 2020/33 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde bakkaliye bölümünde Feridun ALTINDAĞ adına tahsis edilen C-79-80 nolu parsellerin taliplisi Levent ALTINDAĞ’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.03.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24.03.2020 TARİHLİ 2020/28 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7/104 adresinde bulunan işyerinin yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde  talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49. Maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.  

24.03.2020 TARİHLİ 2020/29 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu No:9/Z-19 ve İstiklal Mahallesi Çevre Yolu No:9/Z/24 adreslerinde bulunan iki adet işyerinin 8 (sekiz) aylığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü (artırma) kiralama ihalesinin 14.04.2020 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

24.03.2020 TARİHLİ 2020/30 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 130 ada, 51,52 ve 53 nolu parsellerin 30.07.2018 tarih ve 2018/8-50 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan plan tadilatına uygun şekilde tevhiden bedelsiz kamusal terkleri yapıldıktan sonra A nolu tam imar parseli olmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddelerine istinaden  Sevcel ARSLAN’ın 1 ret oyu,diğer üyelerin kabul oyu ile oyçokluğuyla uygun bulunduğu hk.

24.03.2020 TARİHLİ 2020/31 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde S.S. 95 nolu Çan İşçi ve Öğrenci Servis Hiz. Mot. Taş. Kooperatifi’nde çalışan İsmail KALGIN’ın  servis hattını ve 17 S 5002 nolu plakasını Nejla ERSİN’e devir etmesinin Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.03.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17.03.2020 TARİHLİ 2020/26 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.M.Kaya Caddesi No:2/2-3 nolu işyerinin yapılan
açık teklif usulü (arttırma) kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Necati DUMAN’a 9
ay süre ile ve aylık kirası 750,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.
maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.03.2020 TARİHLİ 2020/27 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7/104 adresinde
bulunan işyerinin yapılan açık teklif (arttırma) usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından
ihalesinin iptal edilmesine ve adı geçen işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden
yeniden 2886 sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü kiralama ihalesine çıkarılmasına.
İhalesinin 24.03.2020 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun
bulunduğu hk.

10.03.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10.03.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediye Encümenimiz 10.03.2020 tarihinde 10. toplantısında gündemde görüşülecek konu olmadığı için karar almamıştır.

03.03.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03.03.2020 TARİHLİ 2020/23 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/İstiklal Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ayten UYSAL’ın Belediye Başkanlığına yapmış olduğu aceze aylığı yardımı talebinin reddinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.03.2020 TARİHLİ 2020/24 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/15 maddesine aykırı hareket eden Hacı BİNBUĞA’nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 392,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.                                                      

 

03.03.2020 TARİHLİ 2020/25 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 08.03.2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Çan Belediyesi Deve Güreşlerinde, güreş sahası içerisinde satışı yapılacak olan gıda, ekmek, köfte, sucuk ve içecek satış yeri ihalesinin komisyonun ihaleyi yapmama kararı neticesinde ihalesinin iptal edilmesinin 2886 Sayılı Devlet ihale Kanun’un 29. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.02.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25.02.2020 tarihli 21 nolu encümen karar özeti

Yamalı İnşaat Anonim Şirketine ait 1/1000 ölçekli mevzi imar planı bulunan İlçemiz Hurma Köyü 810 parselde trafo kurulması için ikiye ifraz talebine istinaden 1/1000 ölçekli mevzi imar planına uygun şekilde A ve B nolu tam imar parselleri olarak ikiye ifraz edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

25.02.2020 tarihli 22 nolu encümen karar özeti

      

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.M.Kaya Caddesi No:2/2-3 ve İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7/104 adreslerinde bulunan iki adet işyerinin 9 (dokuz) aylığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü (artırma) kiralama ihalesinin 17.03.2020 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

18.02.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

18.02.2020 TARİHLİ 2020/19 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde 17 H 0752 plakalı halk otobüsü ile çalışan Ali İsmet KIZILCIK’a ait halk otobüsü ve hattın taliplisi Nurettin DÜZGÜN’e yönetmelik şartları aynı kalmak üzere Çan Belediyesi Denetiminde Çalıştırılacak Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince devri edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

18.02.2020 TARİHLİ 2020/20 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizce Geleneksel Deve Güreşi Festivalinde satışı yapılacak olan gıda, ekmek, köfte, sucuk ve içecek satış yeri ihalesi muhammen bedeli 10.000,00TL geçici teminatı 300.00TL üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü  ihalesinin 03.03.2020 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

11.02.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11.02.2020 TARİHLİ 2020/15 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu (Terminal) No:9/112-1 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Çanakkale İli Çan İlçesi  ve Köyleri Muhtarlar Derneği adına Yüksel ÇETİN’e 10 ay süre ile ve aylık kirası 125,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.02.2020 TARİHLİ 2020/16 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Denetiminde Çalışan Özel Halk Otobüslerinde faaliyet gösteren Günay DUMAN 17 H 0763 plakalı aracını ve hattını 31.12.2019 tarih ve 2019/211 sayılı encümen kararı ile Nurettin DÜZGÜN’e devir etmiş olup vermiş oldukları dilekçelerine istinaden yapılan devir işleminin iptal edilmesi Çan Belediyesi Denetiminde Çalıştırılacak Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

11.02.2020 TARİHLİ 2020/17 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

  İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Hastane Taksi Durağında çalışan Mehmet YILDIRIM’ın Ticari Taksi Durağındaki hattını ve 17 T 5020 nolu plakasını Zihni KAHRAMAN’ a devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.02.2020 TARİHLİ 2020/18 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Çevre Yolu Sokak 9/1-A ÇAN adresinde Serdar ARLI’nın  icarında bulunan işyerinin taliplisi Özer COŞGUN’a 11 aylık süre ile ve aylık kirası 1750,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.02.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

04.02.2020 TARİHLİ 2020/13 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Mehmet ŞAHİN adına tahsis edilen E-44-45-46 nolu parsellerin talibi oğlu İsmail ŞAHİN’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.02.2020 TARİHLİ 2020/14 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde S.S. 95 nolu Çan İşçi ve Öğrenci Servis Hiz. Mot. Taş. Kooperatifi’nde çalışan İsmail DEMİRTAŞ’in  17 S 5014 plakalı servis hattını ve aracını  annesi Birsen DEMİRTAŞ’a devir etmesinin (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.01.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

28.01.2020 TARİHLİ 2020/7 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde süt ve süt ürünleri bölümünde İsmail AKTAŞ adına tahsis edilen A-43-44 nolu parsellerin talibi olan Murat KOCABAŞ’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

                  28.01.2020 TARİHLİ 2020/8 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.M.Kaya Caddesi No:2/2B Lostra Salonu yanında bulunan Belediyemiz özel mülkiyetinde olan taşınmazın Necati DUMAN tarafından 23.02.2019 ve 28.01.2020 tarihleri arası kullanıldığı tespit edildiğinden Ecrimisil Tespit Komisyonu kararıyla fuzuli işgalden dolayı ecrimisil tutarı hesaplanmış olup, konunun Encümenimizce görüşülmesi neticesinde toplam 6.098,40TL ecrimisil tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

                  28.01.2020 TARİHLİ 2020/9 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Fatih Mahallesi Mercan Sokak No:14 adresinde 41 pafta, 176 ada, 21 parselde mülkiyeti Hasan YAŞAR’a ait yapıda ruhsat ve eklerine aykırı olarak mevcut yapıya ek olarak oda yapıldığından dolayı 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32 ve 42. maddelerine istinaden yapı sahibine ruhsatsız yapının tamamının sökülüp yıkılması için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verilmesi ve toplam 1.424,73TL idari para cezası verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

                  28.01.2020 TARİHLİ 2020/10 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Büyükpaşa Köyü Mücavir Alan Mevkiinde H17C25D4B pafta, 650 parselde mülkiyeti İsmail MORKOÇ’a ait yapıda ruhsat ve eklerine aykırı olarak kolon yönü değişikliği yapıldığından dolayı 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32 ve 42. maddelerine istinaden mevcut tasdik edilmiş projeye uygun hale getirilmesi veya tadilat projesi hazırlanarak tadilat ruhsatı alınması ve inşaatın projeye uygun hale getirilinceye kadar mühürlenerek durdurulması ile birlikte yapının şantiye şefi Erman ÇETİN’e toplam 8.033,71TL idari para cezası verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

                  28.01.2020 TARİHLİ 2020/11 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Büyükpaşa Köyü Mücavir Alan Mevkiinde H17C25D4B pafta, 650 parselde mülkiyeti İsmail MORKOÇ’a ait yapıda ruhsat ve eklerine aykırı olarak kolon yönü değişikliği yapıldığından dolayı 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32 ve 42. maddelerine istinaden mevcut tasdik edilmiş projeye uygun hale getirilmesi veya tadilat projesi hazırlanarak tadilat ruhsatı alınması ve inşaatın projeye uygun hale getirilinceye kadar mühürlenerek durdurulması ile birlikte yapı müteahhidi NKM İnşaat Taahhüt Ltd.Şti’ye toplam 8.033,71TL idari para cezası verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

                  28.01.2020 TARİHLİ 2020/12 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Büyükpaşa Köyü Mücavir Alan Mevkiinde H17C25D4B pafta, 650 parselde mülkiyeti İsmail MORKOÇ’a ait yapıda ruhsat ve eklerine aykırı olarak kolon yönü değişikliği yapıldığından dolayı 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32 ve 42. maddelerine istinaden mevcut tasdik edilmiş projeye uygun hale getirilmesi veya tadilat projesi hazırlanarak tadilat ruhsatı alınması ve inşaatın projeye uygun hale getirilinceye kadar mühürlenerek durdurulması ile birlikte yapı sahibi İsmail MORKOÇ’a toplam 8.033,71TL idari para cezası verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

 

21.01.2020 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

21.01.2020 TARİHLİ 2020/1 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Kazım Çavuş Sokak No:4 adresinde ikamet eden, Mersin/Gülnar/Şeyhömer Köyü  nüfusuna kayıtlı 13.09.1999 doğumlu Sevda KUZİN’in eşinin  askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 435,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.01.2020 TARİHLİ 2020/2 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2019 mali yılı sona erdiğinden kullanılmayan ödeneklerin iptal edilmesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.01.2020 TARİHLİ 2020/3 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Vaiz Mustafa Sokak No:26/1/2 adresinde faaliyet gösteren ve müstecirliğini Hanife UYDAŞOĞLU’nun yaptığı Onuncu Köy isimli işyerinde, kapanış saati olan saat 01.00’den sonra faaliyetine devam ettiği tespit edildiğinden adı geçen işyeri sahibi Hanife UYDAŞOĞLU’nun  2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6. maddesinin b bendi gereğince 2.233,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

21.01.2020 TARİHLİ 2020/4 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde süt ve süt ürünleri bölümünde Tolga EMRE adına tahsis edilen B-51-52 nolu parsellerin talibi olan Şengül ÖZTÜRK’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.01.2020 TARİHLİ 2020/5  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Ahmet TUTKUN adına tahsis edilen D-46-47  nolu parsellerin talibi olan Mehmet Ali ESEN’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.01.2020 TARİHLİ 2020/6 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu No:9/112-1 bulunan işyerinin 10 (on) aylığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü (artırma) kiralama ihalesinin 11.02.2020 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı