0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

2020 ENCÜMEN

Ana Sayfa » 2020 ENCÜMEN

20.01.2021 TARİHLİ 2021/5 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, 10 pafta, 487 ada, 548 parselde bulunan 2,53m2 miktarındaki artık parseli 1.500,00TL bedel mukabilinde taliplisi İlhan ÖZTÜRK’e pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk. 

12.01.2021 TARİHLİ 2021/3 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze ve meyve bölümünde Zeynep AKKUŞ  adına tahsis edilen D-78 nolu parselin taliplisi Ülkü BEYTURUN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.01.2021 TARİHLİ 2021/4 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETi

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevreyolu Sokak (Terminal) No: 9/103 ve İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No: 35/207  adreslerinde  bulunan işyerlerinin 10 (on) aylığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü (artırma) kiralama ihalesinin 02.02.2021 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

05.01.2021 TARİHLİ 2021/1 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

07.01.2020 tarih 2020/1-3 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Çan Belediyesi Sosyal Hizmet ve yardım Yönetmeliğinin 9. maddesine istinaden komisyonda 2021 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Sosyal İşler Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

05.01.2021 TARİHLİ 2021/2 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediye Encümenimizin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 35. maddesine istinaden 2021 yılında her hafta Salı günü saat 15:00’de toplanması adı geçen tarihin resmi tatil gününe rastlaması halinde devam eden ilk mesai günü aynı saatte toplanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 34. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı