0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

2019 ENCÜMEN

Ana Sayfa » 2019 ENCÜMEN

31.12.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

31.12.2019 TARİHLİ 2019-211 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz sınırları içerisinde 17 H 0763 plakalı halk otobüsü ile çalışan Günay DUMAN’a ait halk otobüsü ve hattın taliplisi Nurettin DÜZGÜN’e yönetmelik şartları aynı kalmak üzere Çan Belediyesi Denetiminde Çalıştırılacak Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince devri edilmesinin uygun bulunduğu hk

                  31.12.2019 TARİHLİ 2019-212 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz sınırları içerisinde S.S. 95 nolu Çan İşçi ve Öğrenci Servis Hiz. Mot. Taş. Kooperatifi’nde çalışan İsmail ERGİN’in  17 S 5042 plakalı servis hattını ve plakasını  Osman ULU’ya devir etmesinin (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.12.2019 TARİHLİ 2019-213 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz sınırları içerisinde S.S. 95 nolu Çan İşçi ve Öğrenci Servis Hiz. Mot. Taş. Kooperatifi’nde çalışan İshak KARAK’ın  17 S 5068 plakalı servis hattını ve 17 S 5068 plakalı aracını Aysel KARAK’a devir etmesinin Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

31.12.2019 TARİHLİ 2019-214 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Nuriye YAVAŞ adına tahsis edilen G-35 nolu parselin taliplisi olan Nazif BODUR’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

31.12.2019 TARİHLİ 2019-215 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Emine SEVİNÇ adına tahsis edilen D-76 nolu parselin taliplisi olan Rukiye DALAK’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

31.12.2019 TARİHLİ 2019-216 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Mürvet YALÇIN adına tahsis edilen G-83 nolu parselin taliplisi olan eşi Hüseyin YALÇIN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

31.12.2019 TARİHLİ 2019-217 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan işyerlerinin 2020 Mali Yılında uygulanacak kira artış bedellerinin belirlenerek tahsilatlarının yapılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

 

31.12.2019 TARİHLİ 2019-218 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Bekir YEŞİL adına tahsis edilen C-61 nolu parselin taliplisi olan Muhlis DAĞ’a’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

31.12.2019 TARİHLİ 2019-219 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale Kadastro Müdürlüğü’nün 20.12.2019 tarih ve 4855297 sayılı yazısına istinaden; Belediye Encümeninin 22.10.2019 tarih ve 2019/184 sayılı kararı iptal edilerek,  İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 99 ada, 11 parselde bulunan taşınmaz  parselasyon planı tescil edilmiş sahada kalmamakta olup, uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarında yer aldığından 11.02.1999 tarih ve 1999/1-6 sayılı meclis kararı ile onaylanan Çan Revizyon+İlave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına uygun şekilde A ve B nolu tam imar parselleri olarak ikiye ifraz edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

31.12.2019 TARİHLİ 2019-220 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediye Encümenimizin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 35. maddesine istinaden 2020 yılında her hafta Salı günü saat 15:00’de toplanması adı geçen tarihin resmi tatil gününe rastlaması halinde devam eden ilk mesai günü aynı saatte toplanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 34. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.12.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

23.12.2019 TARİHLİ 2019/ 203 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu 97 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde  en yüksek fiyat teklifinde bulunan Öztek Gen.Tem.Tur.Nak.Taah.İnş. End. Okuma Med.Mal. Çevre Sağ.İlaçları Petrol Ürünleri Atık Ger. Dön. Pey.San. ve Tic. Ltd.Şti. adına Tekin UZKINAY’a 1 yıllığına ve aylık kirası 2.050,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.12.2019 TARİHLİ 2019/ 204 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

04.11.1983 tarihli 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/2 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda ve Mülkiyetleri Belediyemize ait satışa çıkacak olan gayrimenkullerin değer tespitlerinin belirlenmesinde 2020 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Kıymet Takdir Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

23.12.2019 TARİHLİ 2019/ 205NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait iş yerlerinin kira tespitlerinin yapılabilmesi için 2020 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 ( beş ) kişilik kira tespit komisyonunun kurulmasının uygun bulunduğu hk.

23.12.2019 TARİHLİ 2019/ 206 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9 ve 75. maddeleri gereğince Mülkiyetleri Belediyemize ait olan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli işgalinden doğan ecrimisil bedelinin tespitinde 2020 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik ecrimisil tespit komisyonunun belirlenmesinin uygun bulunduğu hk.

 

 

23.12.2019 TARİHLİ 2019/ 207 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 24.04.2001 tarih ve 4650 Sayılı Kanunla değişik 8/3 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda 2020 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik uzlaşma komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

23.12.2019 TARİHLİ 2019/ 208 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların çeşitli nedenlerle zarara uğratılması halinde meydana gelen zararların tespit edilmesi amacıyla 2020 yılı içinde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 4 kişilik Hasar Tespit Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

23.12.2019 TARİHLİ 2019/ 209 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze ve meyve bölümünde Aykut KESKİN adına tahsis edilen H-29 nolu parselin talibi olan Hidayet GÜNER’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

23.12.2019 TARİHLİ 2019/ 2010 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerlerinin 2020 yılında yaz saati uygulaması 01 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında saat 07:00 – 02:00, kış saati uygulaması için 1 Ekim – 30 Nisan tarihleri arası saat 07:00 – 01:00 olarak tespit edilmesinin 5393 Sayılı Kanunun 34. maddesinin h bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.12.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

K A R A R Ö Z E T İ

                

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde süt ve süt ürünleri bölümünde Biga Rumeli Süt Ürünleri Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. adına tahsis edilen A-41-42  nolu parsellerin talibi olan Ümit İYİGÜN’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

10.12.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10.12.2019 TARİHLİ 2019/ 200 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan işyerlerinin 2020 Mali Yılında uygulanacak kira artış bedellerinin belirlenerek tahsilatlarının yapılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

10.12.2019 TARİHLİ 2019/201  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Hilmi TABAK adına tahsis edilen G-1-2  nolu parsellerin talibi olan Mustafa BIYIK’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.12.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03.12.2019 TARİHLİ 2019/198 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu No:97 bulunan işyerinin 1(bir) yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü (artırma) kiralama ihalesinin 24.12.2019 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

03.12.2019 TARİHLİ 2019/199 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz sınırları içerisinde S.S. 95 nolu Çan İşçi ve Öğrenci Servis Hiz. Mot. Taş. Kooperatifinde çalışan Fahrettin ERGİN’in servis hattını ve  17 S 5028 nolu  plakayı Eray SAĞIN’a devir etmesinin Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.11.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26.11.2019 TARİHLİ 2019/194 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2019 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 72 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 5.376.387,54TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.11.2019 TARİHLİ 2019/195 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Şaban ÇİFTÇİ adına tahsis edilen J- 8- 9 nolu parsellerin talibi olan Fatma TİREN’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.11.2019 TARİHLİ 2019/196 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde  Armağan KESKİN adına tahsis edilen D-85-86 nolu parsellerin talibi olan Cengiz SÖKEN’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

26.11.2019 TARİHLİ 2019/197 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Tahir ÖZEN adına tahsis edilen G-37 nolu parselin talibi olan Huriye ZEYBEK’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

19.11.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

19.11.2019 TARİHLİ 2019/191 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Belediye Sarayı A Blok Belediye Hizmet Binası çatısında bulunan Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş’nin baz istasyonu kullanım amaçlı yeri kira süresi 11.11.2019 tarihinde sona erdiğinden,  kira bedelinin 52.500,00TL peşin olmak şartıyla, kira şartnamesi ve sözleşme hükümleri esas alınarak 3 yıl daha uzatılmasının uygun bulunduğu hk.

19.11.2019 TARİHLİ 2019/192 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Ergün VARLIK adına tahsis edilen E- 64 nolu parselin talibi olan Vildan KARABOĞA’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

19.11.2019 TARİHLİ 2019/193 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Ergün VARLIK adına tahsis edilen E- 62- 63 nolu parsellerin talibi olan Burak KARABOĞA’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.11.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12.11.2019 TARİHLİ 2019/189 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Şaban ŞEVİK’e  ait H-17-18-19 nolu parsellerin, vefatı nedeniyle  varisleri olan eşi Hafize ŞEVİK çocukları Nurullah ŞEVİK ve Halide FİLİZ; parsel taliplisi oğlu Numan ŞEVİK Belediyemize devir talep dilekçeleri ile başvurmaları sonucu, H-17-18-19 nolu parsellerin Numan ŞEVİK’e devir edilmesinin Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin 1. , 2. ve 4. fıkraları gereğince uygun bulunduğu hk.

12.11.2019 TARİHLİ 2019/190 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Nebahat BOZ adına tahsis edilen D-28-29 nolu parsellerin talibi olan İsmail EROL’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.11.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

05.11.2019 TARİHLİ 2019/185 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı) 35/210  ÇAN adresinde Hüseyin KAVAZ’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Mustafa İLHAN’a 2 aylık süre ile ve aylık kirası 650,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

05.11.2019 TARİHLİ 2019/186 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

  İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Hastane Taksi Durağında çalışan Galip TANRIKULU’ nun Ticari Taksi Durağındaki hattını ve 17 T 5003 nolu plakasını Gülnur KAHRAMAN’ a devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

05.11.2019 TARİHLİ 2019/187 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Cengiz SÖKEN adına tahsis edilen D-96-97 nolu parsellerin talibi olan Ayşe ÖNER’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

05.11.2019 TARİHLİ 2019/188 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 71 ada, 24 parselde kayıtlı arsa üzerinde bulunan metruk binanın yıkım işinin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılmasına yapılan yıkım masrafının % 20 fazlası ile taşınmaz maliklerinden tahsil edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. maddesi uygun bulunduğu hk.

 

22.10.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

22.10.2019 TARİHLİ 2019/180 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Ağrı/Tutak/Döşkaya Köyü nüfusuna kayıtlı Hayriye ALTAY’ın Belediye Başkanlığına yapmış olduğu aceze aylığı yardımı talebinin reddinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

,

22.10.2019 TARİHLİ 2019/18 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyetleri Belediyemize ait Yeni Terminal Binası ile Belediye sarayı A blokta bulunan kiracılarımız, ısınma hizmetinden faydalanan işyeri sahipleri ve Belediyemiz tarafından kullanılan kaloriferler doğalgaz ile ısıtılmaktadır. Buna göre 2019–2020 kış sezonunda ısınma ücretlerinin tespit edilmesi için Encümenimizin değerlendirmesi sonucunda 2019–2020 kış sezonunda peteklerin 1 m²’sinden KDV dahil aylık 236,00TL olarak belirlenmesine ve tahakkuk edilerek tahsiline 2464 Sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

. 22.10.2019 TARİHLİ 2019/182 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

  İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Terminal Taksi Durağında çalışan Muharrem Kahveci’nin Ticari Taksi Durağını (hattını) ve aracını Fatma DOĞAN’a devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

22.10.2019 TARİHLİ 2019/183 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Bekir YEŞİL adına tahsis edilen C-59-60 nolu parsellerin talibi olan Bayram DAĞ’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

22.10.2019 TARİHLİ 2019/184 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 23 pafta, 99 ada, 11 parsel 1/1000 ölçekli 19L-IV uygulamalı imar paftamıza uygun olarak  (2) iki’ye ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanununun 15, 16. maddeleri ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

15.10.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

15.10.2019 TARİHLİ 2019/176 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Muş/Malazgirt/Yaramış köyü nüfusuna kayıtlı Makbule KARTAL’ın Belediye Başkanlığına yapmış olduğu aceze aylığı yardımı talebinin reddinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

15.10.2019 TARİHLİ 2019/177 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

  Çanakkale/Yenice/Kurtuluş Mahallesi nüfusuna kayıtlı Hayriye CÜCE’nin muhtaç durumda bulunduğundan aylık 50,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

15.10.2019 TARİHLİ 2019/178 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Huriye CAN adına tahsis edilen G-36 nolu parselin talibi olan Recep BALCI’ya devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

15.10.2019 TARİHLİ 2019/179 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesindeki pafta 24, ada 505, parsel 45’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı 1/1000 ölçekli onaylı uygulamalı 19L-I imar planına göre yola isabet ettiğinden bedelsiz olarak yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

08.10.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08.10.2019 TARİHLİ 2019/176 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediye Encümenimiz 08.10.2019 tarihinde 38.toplantısını yapmış olup, gündemde görüşülecek konu olmadığından karar alınmamıştır.

01.10.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01.10.2019 TARİHLİ 2019/174 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, 20MIII pafta, 372 ada, 13 parselde bulunan 19,36 m2 miktarındaki artık arsayı toplam 6.500,00TL bedel mukabilinde talibi Adıgüzel AKTAŞ’a pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.  maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2019 TARİHLİ 2019/175 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından 06.03.2018 tarihinde düzenlenen zabıt varakasında 17 ZG 092 nolu plaka sehven 17 HG 092 olarak yazıldığından; 06.03.2018 tarih ve 2018/44 sayılı Belediye Encümen Kararı ile Saffet İNAN adına tanzim edilen 259,00 TL idari para cezası verilen kararın iptal edilerek, 17 ZG 092 plakalı araç sahibi Filiz CEVHER’in 259,00 TL idari para cezasıyla cezalandırılmasının 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.09.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24.09.2019 TARİHLİ 2019/170 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Hanife SARIDAL adına tahsis edilen F-20-21 nolu parsellerin talibi olan Aysun ÇAN ’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.09.2019 TARİHLİ 2019/171 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Metin ÇAN adına tahsis edilen F-73-74 nolu parsellerin talibi olan oğlu Koray ÇAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.09.2019 TARİHLİ 2019/172 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Vaiz Mustafa Sokak No:9/A adresinde faaliyet gösteren müstecirliğini Cahit AKDEMİR’in yaptığı Pehlivan Kardeşler Orta Kahve isimli işyerine 14.09.2019 tarihinde ilçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan kontrollerde adı geçen işyeri sahibi Cahit AKDEMİR’in 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6. maddesinin c bendi gereğince 1.822,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

24.09.2019 TARİHLİ 2019/173 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2020 (2021–2022) Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Taslakları incelenerek, Gelirlerin 70.000.000,00TL Giderlerin 70.000.000,00TL olduğu görülmüştür. Bütçe taslağının Belediye Başkanlığından geldiği şekliyle tasdik edilerek Belediye Muhasebe Usul Tüzüğünün 11. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

17.09.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17.09.2019 TARİHLİ 2019/166 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Hanife SARIDAL adına tahsis edilen F-22-23 nolu parsellerin talibi olan Rafet ÖZKAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.09.2019 TARİHLİ 2019/167 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 18 pafta, 202 ada, 17 ile 21 no’lu taşınmazların 1/1000 ölçekli 18L-I uygulamalı imar paftamıza uygun olarak tevhid edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

17.09.2019 TARİHLİ 2019/168 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 611 (eski 59) ada, 46 nolu parsel de 1/3 hissesi Naşide GÜVEN, 2/3 hissesi Ayten ÇUHACI adlarına kayıtlı taşınmaz kısmen yol ve park alanında kaldığından kamulaştırma kararı alınmış olup, kamulaştırma bedeli olarak belirlenen miktar ödeme emri belgesi ile taraflara ödenmiş olduğundan dolayı, belediyemiz adına tapuda kayıt ve tescil işlemlerinin tamamlanmasının encümenimizce de uygun bulunduğu hk.

 

 

17.09.2019 TARİHLİ 2019/169 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 4 pafta, 554 ada, 59 parsel 03.08.1990 onay tarihli 1/1000 ölçekli 18M-I onaylı imar planımıza uygun olarak bedelsiz yol, yeşil ve park alanına terki yapılarak (5) beş’e ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

10.09.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10.09.2019 TARİHLİ 2019/160 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 Çanakkale/Çan/Terzialan nüfusuna kayıtlı Emine CANTİMUR’un Belediye Başkanlığına yapmış olduğu aceze aylığı yardımı talebinin reddinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

10.09.2019 TARİHLİ 2019/161 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Fatma ÖZ adına tahsis edilen F-28 nolu parselin talibi olan Sedat SÖNMEZ’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.09.2019 TARİHLİ 2019/162 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 20L-IV pafta, 511 ada, 45 parselde kayıtlı bulunan 997,47 m2 lik taşınmazın 232,51 m2 lik kısmı yol alanında kalmakta olduğundan 50.000,00TL bedel mukabilinde pazarlıkla satın alınarak kamulaştırılmasının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 Sayılı Kanunla ile değişik  8.  maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

10.09.2019 TARİHLİ 2019/163 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

     Çanakkale/Çan/Büyükpaşa Köyü nüfusuna kayıtlı Cansel DEMİR’in Belediye Başkanlığına yapmış olduğu aceze aylığı yardımı talebinin reddinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

10.09.2019 TARİHLİ 2019/164 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 Çanakkale/Çan/Terzialan nüfusuna kayıtlı Esra CANTİMUR’un Belediye Başkanlığına yapmış olduğu aceze aylığı yardımı talebinin reddinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

10.09.2019 TARİHLİ 2019/165 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj atıklarının kaynağında evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işinin yapılan pazarlık usulü ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Çan Geri Dönüşüm Atık Değerlendirme ve Nak. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti adına Hasan UZ’a yıllık 5.100,00TL (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

03.09.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03.09.2019 TARİHLİ 2019/155 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Yenice/Çal Köyü nüfusuna kayıtlı Şükran ÖZTÜRK’ün muhtaç durumda bulunduğundan aylık 50,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.09.2019 TARİHLİ 2019/156NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

     Çanakkale/Çan/Yaya Köyü nüfusuna kayıtlı Eylem TÜRKAN’ın muhtaç durumda bulunduğundan aylık 50,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.09.2019 TARİHLİ 2019/157 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi S.S. 95 nolu Çan İşçi ve Öğrenci Servis Hiz. Mot. Taş. Kooperatifi’nde çalışan Fahrettin ERGİN’in  17 S 5043 plakalı servis hattını ve aracını eşi Aynur ERGİN’e devir etmesinin Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.09.2019 TARİHLİ 2019/158 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/4 maddesine aykırı hareket eden Doğukan KILINÇ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 320,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.09.2019 TARİHLİ 2019/159 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden Kazdağı Mikronize Mad. Turz. San. Ltd.Şti’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

27.08.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27.08.2019 TARİHLİ 2019/152 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi N:46/3 adreslerinde bulunan işyerinin açık artırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek teklifte bulunan Erenler Camii ve Müştemilatlarını Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Ahmet BORAN’a 4 ay süre ile aylık kirası 110.00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.08.2019 TARİHLİ 2019/153 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj atıklarının kaynağında evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesinin işinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 27/08/2019 tarihinde yapılan pazarlık usulü ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek,  tekrar muhammen bedel ve geçici teminat üzerinden 10.09.2019 Salı günü saat 15:00‘de pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.08.2019 TARİHLİ 2019/154 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Encümeni huzurunda 27.08.2019 tarihinde saat 15:00’de ihalesi yapılan Belediyemiz kademesinde hurda durumda bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış 15.000 kg miktarında hurda demir satışı açık artırma usulü ihalesinde tabi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49. Maddesine gereğince uygun bulunduğu hk.  

20.08.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

20.08.2019 TARİHLİ 2019/145  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet (Seramik) Mahallesi, 18 pafta, 202 ada, 21 parselde bulunan 5,90 m2 miktarındaki artık arsa toplam 3.000,00TL bedel mukabilinde talibi Nasi SERT’e pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.  maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.08.2019 TARİHLİ 2019/146  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj atıklarının kaynağında evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51. maddesi gereği pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına, İhalesinin 27.08.2019 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

20.08.2019 TARİHLİ 2019/147  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 20L-III pafta, 520 ada, 467 parselde kayıtlı bulunan 114,00 m2 miktarında ½ hisse Halil İbrahim ÇANDARLI ile ½ hisse Arif ÇANDARLI adlarına kayıtlı taşınmazın tamamı yolda kaldığından 25.000,00TL bedel mukabilinde pazarlıkla satın alınarak kamulaştırılmasının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 Sayılı Kanunla Değişik 8. Maddesi ile değişik  8.  maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

20.08.2019 TARİHLİ 2019/148  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal (Karşıyaka) Mahallesi 20L-III pafta, 521 ada, 468 parselde kayıtlı bulunan 827,00 m2 miktarında ½ hisse Halil İbrahim ÇANDARLI ile ½ hisse Arif ÇANDARLI adlarına kayıtlı taşınmazın tamamı park alanında kaldığından 175.000,00TL bedel mukabilinde pazarlıkla satın alınarak kamulaştırılmasının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 Sayılı Kanunla Değişik 8. Maddesi ile değişik 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.08.2019 TARİHLİ 2019/149  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi Dr.H. İbrahim Bodur Caddesi No:26/A adresinde fırın işletmeciliği yapmakta olan Ahmet Cemaleddin KIZILCIK’ ın Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/20 maddesine aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince 320,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

20.08.2019 TARİHLİ 2019/150 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi üzerinde fırın işletmeciliği yapmakta olan Serdar ARLI’nın Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/20 maddesine aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince 320,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

20.08.2019 TARİHLİ 2019/151  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Mehmet KARA adına tahsis edilen D-94 nolu parselin talibi olan Merve GÖRE’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

06.08.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

06.08.2019 TARİHLİ 2019/140 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesi tapuda 86 ada, 9 parselde kayıtlı inşaatla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca hazırlanan inceleme raporları ve İl Yapı Denetim Komisyonunca alınan komisyon kararlarının değerlendirilmesi neticesinde yapının Şantiye Şefi Mustafa KUŞKU’ya 4.649,14TL idari para cezası verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

06.08.2019 TARİHLİ 2019/141 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi tapuda 86 ada, 9 parselde kayıtlı inşaatla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca hazırlanan inceleme raporları ve İl Yapı Denetim Komisyonunca alınan komisyon kararlarının değerlendirilmesi üzerine yapının Yapı Müteahhidi Selami GÜÇLÜ’ye  4.649,14TL idari para cezası verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

06.08.2019 TARİHLİ 2019/142 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

06.08.2019 TARİHLİ 2019/143 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 5/8 maddesine aykırı hareket eden Halil İbrahim ŞAHİN’e köpek ve köpek barınağı ile tavuk ve tavuk barınaklarını kaldırması için 15 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

06.08.2019 TARİHLİ 2019/144 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde İdris SANDIK adına tahsis edilen D-31 nolu parselin talibi olan Hediye DEMİREL’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

30.07.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

30.07.2019 TARİHLİ 2019/135 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 

 

Çan Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj atıklarının kaynağında evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesinin işinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 30/07/2019 tarihinde yapılan açık artırma usulü ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek ihalenin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Devlet İhale  Kanunu’nun 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

30.07.2019 TARİHLİ 2019/136 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi N:46/3 adreslerinde bulunan  işyerinin 4 ay süre ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 27.08.2019 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

30.07.2019 TARİHLİ 2019/137 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 

 

            İlçemiz sınırları içerisinde  S.S. 95 nolu Çan İşçi ve Öğrenci Servis Hiz. Mot. Taş. Kooperatifinde çalışan Hüseyin KÜÇÜK’ün  servis hattını ve  17 S 5004 nolu  plakayı İsmail KARGIN’a devir etmesinin Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

30.07.2019 TARİHLİ 2019/138 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 

 

            İlçemiz mahallelerindeki cadde ve sokaklarında kullanılan çok eskimiş çöp konteynırlarının değiştirilmesi için 770 lt’lik konteynırlardan 150 adet Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasının uygun bulunduğu hk.

 

30.07.2019 TARİHLİ 2019/139 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 

 

Belediyemiz Encümeni huzurunda 06.08.2019 tarihinde saat 15:00’de ihalesi yapılacak olan belediyemiz kademesinde hurda durumda bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış olan tahmini toplam 15.000kg miktarında hurda demir satış ihalesinin ihale şartnamesi ve ilanındaki tarihlerin sehven hatalı yazılmasıyla nedeniyle 2886 Sayılı Kanun’un 20. Maddesi gereğince ihalesinin iptal edilerek, ihalesinin tekrar muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 27.08.2019 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

 

 

 

20.07.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

 

 

20.07.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 

 

20.07.2019 TARİHLİ 2019/133 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 20.07.2019 tarihinde gerçekleştirilen Çan Belediyesi 8. Yağlı Pehlivan Güreşlerinde, güreş sahası içerisinde yapılan  2020 yılı 9. Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağalık ihalesinin muhammen bedel ve geçici teminat üzerinden 20/07/2019 tarihinde yapılan açık artırma usulü  ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesinin 2886 Sayılı Devlet ihale Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

23.07.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 

 

23.07.2019 TARİHLİ 2019/134 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Levent ÇİFTÇİ adına tahsis edilen D-87-88 nolu parsellerin talibi olan Sait YILDIRIM’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

16.07.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  

 

16.07.2019 TARİHLİ 2019/131 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 8.Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerlerinin pazarlık (Artırma) usulü yapılan ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan  Hasan DUYGU’a peşin ödeme koşuluyla 30.250,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 sayılı kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.07.2019 TARİHLİ 2019/132 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 554 ada, 260 parselde bulunan artık arsayı satın alan Gönül YILDIRIM adına vekâleten Mahmut İsmail UYSAL ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

09.07.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  

 

09.07.2019 TARİHLİ 2019/128 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

              Belediyemiz kademesinde hurda durumda bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış tahmini toplam 15.000kg miktarında hurda demirin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 06.08.2019 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

09.07.2019 TARİHLİ 2019/129 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz mücavir sahası içinde kalan İlçemiz Yaya Köyünde tapunun 8 pafta, 795 nolu  parselin 4’e (dört’e) ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanununun 16 ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin  13. ve 15. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

09.07.2019 TARİHLİ 2019/130 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizce düzenlenecek olan Geleneksel Deve Güreşleri etkinliklerinde Belediye Başkanı Bülent ÖZ, Belediye Meclis Üyeleri Harun ARSLAN, İsmail ÜNAL ve Mustafa ERDEM’in tertip komitesinde görev yapmalarının uygun bulunduğu hk.

 

02.07.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  

 

02.07.2019 TARİHLİ 2019/122 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

                 Balıkesir/Gönen/Geyikli Köyü nüfusuna kayıtlı Kazım MANDACI’ nın kendisinin ve eşinin engelli maaşı aldığı (480,00TL + 480,00TL), geçimini engelli maaşı ve Sosyal Yardımlar Vakfının desteği ile sağladığı tespit edildiğinden aceze aylığı talebinin reddine 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2019 TARİHLİ 2019/123 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan mücavir alan sınırları içerisinde ambalaj atıklarının kaynağında evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 30.07.2019 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

02.07.2019 TARİHLİ 2019/124 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta 20L-IV, 19L-I, ada 622, parsel 30’da kayıtlı taşınmaz malikinin tabii zeminden kotlandırma talep etmesi üzerine; Belediyemiz 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyelerden olduğundan, 3194 Sayılı İmar Kanununa istinaden 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 12. maddesi gereğince tabii zeminden kotlandırma yapılmasının uygun bulunduğu hk.

02.07.2019 TARİHLİ 2019/125 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 24 pafta, 202 adada bulunan, 18 ve 19 nolu  parsellerin 1/1000 ölçekli 18L-II Uygulamalı İmar Paftamıza uygun olarak bedelsiz olarak yola terkleri yapıldıktan sonra tevhiden (2) iki’ ye ifraz edilmelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddeler ile, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2019 TARİHLİ 2019/126 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 20.07.2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan  Çan Belediyesi 8. Yağlı Pehlivan Güreşlerinde, güreş sahası içerisinde yapılacak olan  2020 yılı 9. Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağalık ihalesinin muhammen bedel ve geçici teminat üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 20.07.2019 Cumartesi günü saat: 15.00’ de güreş sahası içerisinde Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

02.07.2019 TARİHLİ 2019/127 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 8. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerleri ihalesi muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51/a  maddesi gereğince pazarlık (arttırma) usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 16.07.2019 Salı Günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

25.06.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  

 

25.06.2019 TARİHLİ 2019/119 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

           

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 554 ada, 260 parselde bulunan 265,08m2 miktarındaki artık arsanın taliplisi Gönül YILDIRIM adına vekâleten Mahmut İsmail UYSAL’a 265.000,00TL bedel mukabilinde satışının 3194 Sayılı İmar Kanunun 17. maddesi ve 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

25.06.2019 TARİHLİ 2019/120 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz 2019 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 26 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 2.453.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ve 38. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

25.06.2019 TARİHLİ 2019/121 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddesinde bulunan Fabrika kapısı kısımlarında  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, kavun çardağı açma talebinde bulunan Lütfiye KAYA’ya 2.500,00 TL (KDV dahil) bedel mukabilinde azami 6*3 m2 ebatlarında olmak üzere karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

18.06.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  

 

18.06.2019 TARİHLİ 2019/116 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11 maddesine aykırı hareket eden Necmi KAŞIKÇI’nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 320,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

 

18.06.2019 TARİHLİ 2019/117 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddesinde bulunan Fabrika kapısı kısımlarında  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz,kavun çardağı açma talebinde bulunan Cemali KAYA’ya 2.500,00 TL (KDV dahil) bedel mukabilinde azami 6*3 m2 ebatlarında olmak üzere karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.06.2019 TARİHLİ 2019/118 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi S.S. 95 nolu Çan İşçi ve Öğrenci Servis Hiz. Mot. Taş. Kooperatifinde çalışan Ferudun CAN’ın  servis hattını ve  17 S 5019 nolu  plakayı Nejla ERSİN’e devir etmesinin Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.06.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  

 

11.06.2019 TARİHLİ 2019/112 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 1 pafta, 209 ada, 431, 430 ve 18  nolu parsellerin 1/1000 ölçekli 20L-II Uygulamalı İmar Paftamıza uygun olarak bedelsiz olarak yola terklerinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddeler ile, 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

11.06.2019 TARİHLİ 2019/113 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7/108 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde n en yüksek fiyat teklifinde bulunan Şafak KILIÇ’a  6 ay süre ile ve aylık kirası 400,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

11.06.2019 TARİHLİ 2019/114 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7/101 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde Çan Çevre Derneği adına en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hasan KILIÇAL’ a  6 ay süre ile ve aylık kirası 70,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

11.06.2019 TARİHLİ 2019/115 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7/111 nolu işyerinin  muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 11.06.2019 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

28.05.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

 

28.05.2019 TARİHLİ 2019/111 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimizin 08/05/2012 tarih ve 2012/5-31 sayılı kararı gereğince, İlçemizin tanıtımını sağlamak ve İlçemizdeki sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı hareketlendirmek amacıyla, Belediyemiz tarafından planlanıp düzenlenerek yapılacak olan Ata Sporumuzun 8. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri’nin yapılış takviminin ve tertip komitesinde görev yapacak kişilerin belirlenmesinin ve 8. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinliklerinin 20.07.2019 Cumartesi günü yapılmasının 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 14 ve 15. maddeleri gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk.   

21.05.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  

21.05.2019 TARİHLİ 2019/107 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 19M-I pafta, 553 ada, 226 ile 227 no’lu taşınmazların 1/1000 ölçekli 19M-I onaylı uygulamalı imar paftamıza uygun olarak tevhit edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

21.05.2019 TARİHLİ 2019/108 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemizde her yıl geleneksel olarak 3-4-5 Haziran tarihlerinde yapılmakta olan İlkbahar Panayırının bu yıl başlangıcı Ramazan Bayramı Arefesi ve Hafta Pazarı olan 3 Haziran Pazartesi gününe gelmesinden dolayı, panayır tarihinin 5-6-7 Haziran olarak değiştirilmesinin 5393 Sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

21.05.2019 TARİHLİ 2019/109 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi tapuda 40 ada, 28 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca hazırlanan inceleme raporları ve İl Yapı Denetim Komisyonunca alınan komisyon kararlarının değerlendirilmesi üzerine yapının yapı Müteahhidi Esbil Yapı İnş. Eml. Tur. Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası Sicil No: Çanakkale 6202) 3194 Sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereğince 4.649,14TL (dörtbinaltıyüzkırkdokuzliraondörtkuruş) idari para cezası verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

 

21.05.2019 TARİHLİ 2019/110 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi tapuda 40 ada, 28 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca hazırlanan inceleme raporları ve İl Yapı Denetim Komisyonunca alınan komisyon kararlarının değerlendirilmesi üzerine yapının şantiye şefi Fikret ÇOPUROĞLU’na 3194 Sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereğince 4.649,14TL (dörtbinaltıyüzkırkdokuzliraondörtkuruş) idari para cezası verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

14.05.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  

14.05.2019 TARİHLİ 2019/100 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ile 03.06.2019 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 4 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

14.05.2019 TARİHLİ 2019/101 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ile 03.06.2019 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 9 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

14.05.2019 TARİHLİ 2019/102 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ile 03.06.2019 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 14 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

14.05.2019 TARİHLİ 2019/103 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 08/05/2012 tarih ve 2012/5-31 sayılı kararı gereğince, İlçemizin tanıtımını sağlamak ve İlçemizdeki sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı hareketlendirmek amacıyla, Belediyemiz tarafından planlanıp düzenlenerek yapılacak olan Ata Sporumuzun 8. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri’nin yapılış takviminin ve tertip komitesinde görev yapacak kişilerin belirlenmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 14 ve 15. maddeleri gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk.   

14.05.2019 TARİHLİ 2019/104 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Seramik Mahallesi Hulusi Damgacıoğlu Caddesinde bulunan Avcılar Kulübü önünde belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açma talebinde bulunan İsmail AYDIN’a  2.500,00TL. (KDV dahil) bedel mukabilinde azami 6*3 m2 ebatlarında olmak üzere karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14.05.2019 TARİHLİ 2019/105 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No: 7/101, No:7/108 ve No:7/111 adresindeki 3 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 11.06.2019 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

14.05.2019 TARİHLİ 2019/106 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Mahallesi Çan Lisesi önünde bulunan bankamatik kullanım amaçlı ATM yerini 3 yıllığını kiralayan Türkiye Halk Bankası A.Ş’nin kira süresi 31.05.2019 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere yıllık kirasının (KDV Dahil) 10.500,00TL olmak üzere 3 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  

07.05.2019 TARİHLİ 2019/83 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ile 03.06.2019  tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 4 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, tekrar  2886 Sayılı Kanun’un 51.  maddesi  gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına, İhalesinin 14.05.2019 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının   uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/84 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ile 03.06.2019  tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 9 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, tekrar  2886 Sayılı Kanun’un 51.  maddesi  gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına, İhalesinin 14.05.2019 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının   uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/85 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ile 03.06.2019  tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 14 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, tekrar  2886 Sayılı Kanun’un 51.  maddesi  gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına, İhalesinin 14.05.2019 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının   uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/86 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Atatürk Caddesi Sümerbank önünde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açma talebinde bulunan Cengiz SÖKEN’ e  2.500,00 TL. (KDV dahil) bedel mukabilinde azami 6*3 m2 ebatlarında olmak üzere karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/87 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Mesut Hulki Önür Caddesi Termal Konutları Evleri karşısında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açma talebinde bulunan Cengiz SÖKEN’ e  2.500,00 TL. (KDV dahil) bedel mukabilinde azami 6*3 m2 ebatlarında olmak üzere karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/88 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Fatih Mahallesi, Kalebodur Caddesinde bulunan Akşemsettin Camii karşısında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açma talebinde bulunan Hüseyin KARTAL’a  2.500,00 TL. (KDV dahil) bedel mukabilinde azami 6*3 m2 ebatlarında olmak üzere karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/89 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Şehit Mustafa Kaya Caddesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı köşesinde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açma talebinde bulunan Aykut KESKİN’ e  2.500,00 TL. (KDV dahil) bedel mukabilinde azami 6*3 m2 ebatlarında olmak üzere karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/90 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi, Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddesinde bulunan Çan Lisesi önünde  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açma talebinde bulunan Erol PULLU’ ya 2.500,00 TL. (KDV dahil) bedel mukabilinde azami 6*3 m2 ebatlarında olmak üzere karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/91 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Mesut Hulki Önür Caddesinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi önünde  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açma talebinde bulunan Nazif BODUR’a 2.500,00 TL. (KDV dahil) bedel mukabilinde azami 6*3 m2 ebatlarında olmak üzere karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/92 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

        Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve 2018/10 sayılı kararıyla  İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 119 ada, kök 24 nolu parselin ifrazı ile oluşan 96 nolu parselde yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliğini Çanakkale İdare Mahkemesinin 05.02.2019 tarih ve 2019/103  sayılı kararıyla iptal ettiğinden , parsel üzerinde Abdullah Dikel İnş. Müh.Hay. Tur.Nak.San. ve Tic.Ltd.Şti.ne ait  inşaatın imar aykırılığının giderilmesi için yıkım işinin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılmasına,yaptıkları yıkım işleminin masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 32.inci maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.05.2019 TARİHLİ 2019/93 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/İstiklal nüfusuna kayıtlı Derya ESKİN’in eşinin 4A sigortalı olarak çalıştığı tespit edildiğinden  aceze aylığı talebinin reddine 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/94 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/Derenti Köyü nüfusuna kayıtlı Selma ÇÜRKU’ nun muhtaç durumda bulunduğundan aylık 50,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/95 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çanakkale/Çan/Helvacı Köyü nüfusuna kayıtlı Yeliz DEMİRBÜKEN’ in  muhtaç durumda bulunduğundan aylık 50,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/96 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ağrı/Tutak/Karacan Köyü nüfusuna kayıtlı Nazlı ESKİN’ in muhtaç durumda bulunduğundan aylık 50,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/97 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 24.04.2001 tarih ve 4650 Sayılı Kanunla değişik 8/3 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda 2019 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Uzlaşma Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/98 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9 ve 75. maddeleri gereğince Mülkiyetleri Belediyemize ait olan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli işgalinden doğan Ecrimisil bedelinin tespitinde 2019 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Ecri misil Tespit Komisyonunun belirlenmesinin uygun bulunduğu hk.

 

07.05.2019 TARİHLİ 2019/99 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

04.11.1983 tarihli 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/2 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda ve Mülkiyetleri Belediyemize ait satışa çıkacak olan gayrimenkullerin değer tespitlerinin belirlenmesinde 2019 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Kıymet Takdir Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

 

03.05.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  

16.04.2019 TARİHLİ 2019/61 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait iş yerlerinin kira tespitlerinin yapılabilmesi için 2019 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 ( beş ) kişilik kira tespit komisyonunun kurulmasının uygun bulunduğu hk.

30.04.2019 TARİHLİ 2019/62 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 17 pafta, 116 ada, 17 nolu parselin 1/1000 ölçekli 18L-II onaylı uygulamalı İmar Paftamıza uygun olarak tevhiden 4’e (dört’e) ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddeler ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

30.04.2019 TARİHLİ 2019/63 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Çevre Yolu Sokak 9/1-A (Terminal Binası) adresinde Faruk GÖRGÜN’ün icarında bulunan işyerinin taliplisi Serdar ARLI’ya aylık kirası 850,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

30.04.2019 TARİHLİ 2019/64 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ile 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan toplam 15 adet stanttın muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü kiralama ihalesine çıkarılmasına. İhalesinin 03.05.2019 Cuma günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

30.04.2019 TARİHLİ 2019/65 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Ayı nedeniyle ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak pide yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker ailesi yardımı alanlar dahil olmak üzere belirlenen kişilere pide yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

30.04.2019 TARİHLİ 2019/66 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere belirlenen kişilere erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

30.04.2019 TARİHLİ 2019/67 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi S.S. 95 nolu Çan İşçi ve Öğrenci Servis Hiz. Mot. Taş. Kooperatifinde çalışan İsmail KALGIN’ın  servis hattını ve  17 S 5046 plakalı aracını Salim ALBAYRAK’a devir etmesinin Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/68 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 1 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Tuba MECİT’e 900,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/69 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 2 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Fatih ŞAHİN’e 900,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/70 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 3 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Adem YILMAZ’a 900,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/71 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 5 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Aysel BAŞARAN’a 900,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/72 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 6 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Aysel BAŞARAN’a 900,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/73 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 7 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan İsmail EFE’ye 900,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/74 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 8 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Murat AKKURT’a 900,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/75 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 10 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Belgin DUMAN’a 900,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/76 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 11 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Yasemin KÜÇÜK’e 900,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/77 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 12 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Egemen Orhan ÖZTÜRK’e 900,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/78 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 13 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Egemen Orhan ÖZTÜRK’e 900,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/79 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ve 03.06.2019 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 15 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Nihayet DANIŞ’a 15.500,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/80 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ile 03.06.2019 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 4 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, tekrar 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 07.05.2019 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/81 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ile 03.06.2019 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 9 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, tekrar 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 07.05.2019 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

03.05.2019 TARİHLİ 2019/82 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.05.2019 ile 03.06.2019 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 14 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, tekrar 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 07.05.2019 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

 

26.03.2019 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

           26.03.2019 TARİHLİ 2019/55 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2018 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesapları ve Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesapları Encümenimizce incelenerek tahsilâtın kanunlara göre, harcamanın ödeneklerine uygun olarak yapıldığı, bütçe harici ödeme yapılmadığı ve inceleme sonunda hazırlamış olduğu raporun Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

           26.03.2019 TARİHLİ 2019/56 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, 10 pafta, 73 ada, 18 parselde bulunan 8,19 m2 miktarındaki arsanın taliplisi Asya KURU adına vekâleten Mustafa KURU’ya 1.500,00TL bedel mukabilinde satışının 3194 Sayılı İmar Kanunun 17. maddesi ve 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2019 TARİHLİ 2019/57 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak 9/1-01 adresinde Galip TANRIKULU’nun icarında bulunan işyerinin taliplisi Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çan Temsilciliği’ne aylık kirası 30,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

16.04.2019 TARİHLİ 2019/58 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48 maddesine aykırı hareket eden Hasan ERTÜRK 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 320,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

 

16.04.2019 TARİHLİ 2019/59 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Levent ÇİFTÇİ adına tahsis edilen E-90 nolu parselin, talibi olan Ayşe KAYA’ya devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

16.04.2019 TARİHLİ 2019/60 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediye Encümenimizin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 35. maddesine istinaden her hafta Salı günü saat 15.00’de toplanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 34. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

WhatsApp WhatsApp Hattı