0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

2018 ENCÜMEN

Ana Sayfa » 2018 ENCÜMEN

02.01.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

02/01/2018 TARİHLİ 2018/1 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/2. maddesine aykırı hareket eden ŞOK MARKETLER T.A.Ş.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

02/01/2018 TARİHLİ 2018/2 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/23. maddesine aykırı hareket eden Arif BULAN’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

02/01/2018 TARİHLİ 2018/3 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Celalettin ÖZMEN (T.C:22207592874) adına tahsis edilen D-81-82 nolu parsellerin, talibi Halil İbrahim ÖNER’e (T.C:35545148634) devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.01.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

09/01/2018 TARİHLİ 2018/4 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Hal İçi Sokak No:3 ve No:5  adresinde Ufuk AĞLAR’ın (T.C:23152571242) icarında bulunan işyerlerinin taliplisi Muzaffer DEMİR’e (38251067800) aylık kiraları 3 nolu işyeri 500,00TL ve 5 nolu işyeri 500,00TL olmak üzere toplam 1.000,00TL  bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09/01/2018 TARİHLİ 2018/5 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı) No:35/210 adresinde Candaş UFAK’ın (T.C:20131671078) icarında bulunan işyerinin taliplisi Hüseyin KAVAZ’a (T.C:15928811522) aylık kirası 580,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.01.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

16/01/2018 TARİHLİ 2018/6 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Atatürk Mahallesi 2 ada, 110-111-115 parseller ile 199 ada, 595-598-601-604-607-612-615 parsel nolu arsaların  muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü (artırma) ayrı ayrı satışa çıkarılmasına. İhalesinin 06.02.2018 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk

16/01/2018 TARİHLİ 2018/7 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.M.Kaya Cd. (Soğuk Hava Deposu)  No:143/5 adresinde bulunan depo işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü (artırma) kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 06.02.2018 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

16/01/2018 TARİHLİ 2018/8 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 5/8 maddesine aykırı hareket eden İlyas CAN’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.01.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

23/01/2018 TARİHLİ 2018/9 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz 2017 mali yılı sona erdiğinden kullanılmayan ödeneklerin iptal edilmesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

23/01/2018 TARİHLİ 2018/10 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çanakkale/Çan/İstiklal Mahallesi nüfusuna kayıtlı Kıymet UYSAL muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23/01/2018 TARİHLİ 2018/11 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 14 pafta, 111 ada, 117 parselde bulunan 4022 m2 miktarındaki taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü (artırma) satışa çıkarılmasına. İhalesinin 06.02.2018 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

23/01/2018 TARİHLİ 2018/12 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi İnceçay Sokak no:29/1 adresinde tapunun 19K-III pafta, 19 ada, 1 ve 2 no’lu parsellerde mülkiyeti Yamalı İnşaat Tic. A.Ş.’ ye ait olan arsalar ruhsatsız olarak seramik stok sahası haline getirildiğinden dolayı Belediyemiz Fen memurlarınca Yapı Tatil Zaptı edildiğinden 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı kanunun 42. Maddesi gereğince yapı sahibine 939,37TL para cezası ve parselleri eski hale getirmesi için 1(bir) ay süre verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

23/01/2018 TARİHLİ 2018/13 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz 2018 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 6 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 450.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23/01/2018 TARİHLİ 2018/14 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/6.-7. maddelerine aykırı hareket eden Sesra Yapı Mimarlık İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin  af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23/01/2018 TARİHLİ 2018/15 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. ve 11/17 maddelerine aykırı hareket eden Çanakkale Nakliyat Ambarlar Kargo Taş. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 518,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

23/01/2018 TARİHLİ 2018/16 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Asiye KAYA’ nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23/01/2018 TARİHLİ 2018/17 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde süt ve süt ürünleri bölümünde Rukiye GÖKKAYA (T.C:24196536242) adına tahsis edilen A-39-40 nolu parsellerin talibi olan eşi Kemal GÖKKAYA’ ya (T.C:24238534854) devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.01.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

30/01/2018 TARİHLİ 2018/18 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, 20 MIII pafta, 372 ada, 13 parselde bulunan, 26.12.2017 tarih ve 2017/294 sayılı encümen kararı ile 19,36 m2lik artık arsayı satın alan  Adıgüzel AKTAŞ adına vekaleten Ufuk ÇÖMLEKÇİ  ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

30/01/2018 TARİHLİ 2018/19 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Çan Belediyesi Termal Otel & SPA işyeri ile Çan Şehir Stadyumu giriş kapısı yanındaki jeotermal su kuyusunun kullanım hakkının muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 27.02.2018 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

30/01/2018 TARİHLİ 2018/20 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/9. maddesine aykırı hareket eden Kalfaoğlu Gıda Teks. Tur. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ nin  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

06.02.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

06/02/2018 TARİHLİ 2018/21 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 14, ada 111, parsel 117’de bulunan 4022 m2 miktarındaki taşınmazın yapılan açık teklif usulü (artırma) satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Bika Servis Oto Onarımı ve Yedek Parça Tic. Ltd. Şti adına (T.C:45655218646) Sevgi BEYAZAL’a 1.500.000,00TL (birmilyonbeşyüzbintürklirası) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

06/02/2018 TARİHLİ 2018/22 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Atatürk Mahallesi ada 199, parsel 601’de bulunan 8.312,36 m2 miktarındaki arsanın yapılan açık teklif usulü (artırma) satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş adına (T.C:35594204732) Ali Kemal DİNÇ’e 416.000,00TL (dörtyüzonaltıbintürklirası) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

06/02/2018 TARİHLİ 2018/23 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Mahallesi 199 ada, 604 parsel de bulunan  1.461,96 m2 miktarındaki arsanın yapılan açık teklif usulü (arttırma) satış  ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. adına (T.C:35594204732) Ali Kemal DİNÇ’ e  74.000,00 TL (yetmişdörtbintürklirası) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06/02/2018 TARİHLİ 2018/24 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Atatürk Mahallesi ada 2, parsel 110’da bulunan 4.070,82 m2 miktarındaki arsanın yapılan açık teklif usulü (artırma) satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş adına (T.C:35594204732) Ali Kemal DİNÇ’e 204.000,00TL (ikiyüzdörtbintürklirası) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

06/02/2018 TARİHLİ 2018/25 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Mahallesi 2 ada, 115 parsel de bulunan  1.349,40 m2 miktarındaki arsanın yapılan açık teklif usulü (arttırma) satış  ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. adına (T.C:35594204732) Ali Kemal DİNÇ’ e 68.000,00 TL (altmışsekizbintürklirası) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06/02/2018 TARİHLİ 2018/26 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Mahallesi 199 ada, 598 parsel de bulunan  3.833,16 m2 miktarındaki arsanın yapılan açık teklif usulü (arttırma) satış  ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. adına (T.C:35594204732) Ali Kemal DİNÇ’ e 192.000,00 TL (yüzdoksanikibintürklirası) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06/02/2018 TARİHLİ 2018/27 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Mahallesi 199 ada, 607 parsel de bulunan  5.651,78 m2 miktarındaki arsanın yapılan açık teklif usulü (arttırma) satış  ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. adına (T.C:35594204732) Ali Kemal DİNÇ’ e 283.000,00 TL (ikiyüzseksenüçbintürklirası) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06/02/2018 TARİHLİ 2018/28 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal  Mahallesi Ş.Mustafa Kaya Caddesi (Soğuk Hava Deposu) No: 143/5 adresinde bulunan  depo işyerinin yapılan açık teklif usulü (arttırma) kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan (T.C:14560856724) Selami SEZEN’e  11 ay süre ile ve aylık kirası 300,00TL (KDV Dahil) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06/02/2018 TARİHLİ 2018/29 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Atatürk Mahallesi ada 199, parsel 595’de bulunan 6.282,68 m2 miktarındaki arsanın yapılan açık teklif usulü (artırma) satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş adına (T.C:35594204732) Ali Kemal DİNÇ’e 315.000,00TL (üçyüzonbeşbintürklirası) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

06/02/2018 TARİHLİ 2018/30 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Mahallesi 199 ada, 615 parsel de bulunan  7.646,74 m2 miktarındaki arsanın yapılan açık teklif usulü (arttırma) satış  ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. adına (T.C:35594204732) Ali Kemal DİNÇ’ e 383.000,00 TL (üçyüzseksenüçbintürklirası) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06/02/2018 TARİHLİ 2018/31 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Atatürk Mahallesi ada 199, parsel 612’de bulunan 10.688,62 m2 miktarındaki arsanın yapılan açık teklif usulü (artırma) satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş adına (T.C:35594204732) Ali Kemal DİNÇ’e 535.000,00TL (beşyüzotuzbeşbintürklirası) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

06/02/2018 TARİHLİ 2018/32 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Mahallesi 2 ada, 111 parsel de bulunan  10.579,88 m2 miktarındaki arsanın yapılan açık teklif usulü (arttırma) satış  ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. adına (T.C:35594204732) Ali Kemal DİNÇ’ e 530.000,00 TL (beşyüzotuzbintürklirası) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.02.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

13/02/2018 TARİHLİ 2018/33 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Tuncay ÖNOL’ un 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

 

13/02/2018 TARİHLİ 2018/34 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden Serhat SÖNMEZ’ in  af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13/02/2018 TARİHLİ 2018/35 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden Yunus EMRE’ nin  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

20.02.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

20/02/2018 TARİHLİ 2018/36 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Mehmet CANTÜRK (T.C:28864371302) adına tahsis edilen F-48 nolu parselin, talibi Serkan UYDAŞ’a  (T.C:26473451002) devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.02.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27/02/2018 TARİHLİ 2018/37 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Çan Belediyesi Termal Otel & SPA işyeri ile Çan Şehir Stadyumu giriş kapısı yanındaki jeotermal su kuyusunun kullanım hakkının muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık teklif (arttırma)  usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ataol Tatil Çiftliği Turz.İnş.Gıda San.Tic.Ltd.Şti adına Ömer Metin ATAOL’a 16.250.000,00TL (Onaltımilyonikiyüzellibintürklirası) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

27/02/2018 TARİHLİ 2018/38 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi, D. Rıza Bey Caddesi (İda Park Kafeterya)  no: 20 ÇAN adresinde Levent TAŞÇI’ nın  (T.C.NO:14074872968) icarında bulunan işyerinin, taliplisi Orkun BORAN’ a  (T.C. NO:18283732600) aylık (kışlık) kirası (KDV Dahil) 450,00 TL,  aylık (yazlık) kirası (KDV Dahil) 900,00 TL  bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27/02/2018 TARİHLİ 2018/39 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun Pafta:19M-I, Ada:554, Parsel:59’da kayıtlı taşınmazın kuzeyinde imar adasının ortasında kalan kadastral yolun 1/1000 ölçekli 19M-I uygulamalı imar paftamıza uygun olarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. , 7. maddelerine göre yoldan ihdası yapılınca oluşan 265,08 m2’ lik artık parselin 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. maddesine istinaden  tapunun Belediyemiz adına tescilinin yapılmasının uygun bulunduğu hk.

27/02/2018 TARİHLİ 2018/40 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesindeki  pafta 17, ada 116, parsel 8’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı 18L-II onaylı uygulamalı imar planında, imar yoluna (kamu yararlı alana) isabet ettiğinden bedelsiz yola terki yapılması için  3194 Sayılı İmar Kanunun 11. maddesi gereğince encümen kararı alınması hk

06.03.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

06/03/2018 TARİHLİ 2018/41 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.M. Kaya Caddesi no: 2/2B Lostra salonu yanında bulunan taşınmazın Necati DUMAN  (T.C:10247000510) tarafından   01.02.2017 ve 28.02.2018 tarihleri arasında (390 gün) işgal edilmesi üzerine, Çan Belediyesinin 12.12.2017 tarih ve 2017/280 sayılı Encümen kararı ile oluşturulan Ecrimisil Tespit Komisyonu kararıyla toplam 6.240,00TL ecrimisil tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

06/03/2018 TARİHLİ 2018/42 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çanakkale/Yenice/Kurtuluş  Mahallesi 136  nolu hanede nüfusa kayıtlı 1968 doğumlu Türkan ÖRS’ ün Belediye Başkanlığına yapmış olduğu asker ailesi yardım talebinin reddine 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06/03/2018 TARİHLİ 2018/43 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden Erşimşek Taş. Pet. Trz. Gıda Mad. Konf. Tic. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

06/03/2018 TARİHLİ 2018/44 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17. maddesine aykırı hareket eden Saffet İNAN’ ın  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

06/03/2018 TARİHLİ 2018/45 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden Bora ÇELİK  ’ in  af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.03.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

13/03/2018 TARİHLİ 2018/46 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanının bir kısmı çocuk eğlence aracı “Trombolin” oyun sahası olarak 2018 yılı yaz sezonluğuna 2.000,00TL (KDV hariç) bedel mukabilinde Gökhan SEZEN’e (T.C:19942678130) kiralanmasının 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13/03/2018 TARİHLİ 2018/47 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Cd. No:6 adresinde bulunan işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 27.03.2018 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

13/03/2018 TARİHLİ 2018/48 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çanakkale/Biga/Güvemalan nüfusuna kayıtlı Nurşen DEMİRBAŞ’ın muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13/03/2018 TARİHLİ 2018/49 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çanakkale/Ayvacık/Gülpınar nüfusuna kayıtlı Erdinç SONGUR’ un  muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.03.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

20/03/2018 TARİHLİ 2018/50 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet (Seramik) Mahallesinde tapunun Pafta:17, Ada:116, Parsel:1’de kayıtlı taşınmazın ön cephesinde bulunan yol fazlalığının 1/1000 ölçekli 18L-II uygulamalı imar paftamıza uygun olarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. , 7. maddelerine göre yoldan ihdasının yapılmasına, ihdas yapıldıktan sonra oluşan 105,40 m2’ lik artık parselin 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. maddesine istinaden  tapunun Belediyemiz adına tescilinin yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

20/03/2018 TARİHLİ 2018/51 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Bülent DÖNMEZ (T.C:15055840570) adına tahsis edilen F-32-33 nolu parsellerin, talibi Hüseyin SOLMAZ’ a  (T.C:26434289378) devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20/03/2018 TARİHLİ 2018/52 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Bülent DÖNMEZ (T.C:15055840570) adına tahsis edilen F-31 nolu parselin, talibi Güldane SOLMAZ’ a  (T.C:26395290680) devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.03.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27/03/2018 TARİHLİ 2018/53 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Sıtkı TURAN Sokak No:6 adresinde bulunan halı saha işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ayfer ÇANLII’ya 9 aylığına, yazlık aylık kirası (KDV hariç) 1.200,00TL ve kışlık aylık kirası (KDV hariç) 600,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27/03/2018 TARİHLİ 2018/54 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi Yeni Çanakkale Yolu No:2 adresinde bulunan işletmeciliğini Güler Senkron Yapı Tasarım İnşaat Hafriyat Mühendislik Mim. Gıda Tur. Emlak San. Tic. Ltd.Şti’nin yaptığı, Gazi Mustafa Kemal Gençlik ve Spor Merkezi işyerinin kira süresi 30.03.2018 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere yazlık aylık kirası (KDV hariç) 1.629,00TL ve kışlık aylık kirası (KDV hariç) 1.086,00TL olmak üzere kira süresinin 9 ay süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

27/03/2018 TARİHLİ 2018/55 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta 3, ada 359, Parsel 9 ve 17 nolu taşınmazların 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16. ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddelerine istinaden 1/1000 ölçekli 20M-IV imar paftamıza uygun olarak tevhiden bedelsiz olarak yola terklerinin yapılmasının uygun bulunduğu hk.

27/03/2018 TARİHLİ 2018/56 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesi 14 pafta, 446 ada, 4 parselde bulunan 13/286 hissedeki 12,99m2’lik arsayı 14.500,00TL bedel mukabilinde taliplisi Kazım DEMİR’e (T.C 21100638764) pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk. 

03.04.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03/04/2018 TARİHLİ 2018/57 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17. maddesine aykırı hareket eden Tuncay KARAKURT’ un   1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03/04/2018 TARİHLİ 2018/58 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17. maddesine aykırı hareket eden BİM Mağazacılık A.Ş.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

 

 

03/04/2018 TARİHLİ 2018/59 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17. maddesine aykırı hareket eden Serdar ŞAHİN’ in  af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03/04/2018 TARİHLİ 2018/60 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesindeki pafta 19L-I, ada 101, parsel 10’da kayıtlı taşınmazın bir kısmı 1/1000 ölçekli onaylı uygulamalı 19L-I imar planına göre yola isabet ettiğinden bedelsiz olarak yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddeleri ile  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

03/04/2018 TARİHLİ 2018/61 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çanakkale/Çan/Fatih nüfusuna kayıtlı Mehmet GÜLER’ in (T.C: 17224766456) muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03/04/2018 TARİHLİ 2018/62 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çanakkale/Çan/Durali Köyü nüfusuna kayıtlı Ayşe GİZLİ’ nin (T.C: 25528491680) muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03/04/2018 TARİHLİ 2018/63 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Çekiçler Köyü adresinde tapuda H18D21C pafta, 478 parselde bulunan mülkiyeti Ridvan AKKAYA’ ya (T.C:10372996412) ait iki katlı betonarme taş kaplamalı tescilli bina bitişiğine ruhsatsız olarak pergole şeklinde ahşap gölgelik yapı ve iki gözlü tuvalet yapıldığından dolayı Belediyemiz Fen memurlarınca Yapı Tatil Zaptı ve İmar Cezası Hesaplama Raporu tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi ile 5940 Sayılı Kanunun değişik 42. maddesi gereğince yapı sahibine 2.056,10 TL (İkibinellialtıtürklirasıonkuruş) idari para cezası verilmesine, tebliğ tarihinden itibaren yapısına ruhsat almasına yada uygun hale getirmesi için 1(bir) ay süre verilmesine, aksi halde yapının belediyemizce yıkılmasına ve masraflarının yapı sahibinden alınmasının uygun bulunduğu hk. 

10.04.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10/04/2018 TARİHLİ 2018/64 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Seramik) Mahallesinde tapunun 18 pafta, 137 ada, 9 ile 13 no’lu taşınmazların 18L-II 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6.  ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

10/04/2018 TARİHLİ 2018/65 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Seramik) Mahallesinde tapunun 18 pafta, 137 ada, 9 ile 13 no’lu taşınmazların 18L-II 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6.  ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

10/04/2018 TARİHLİ 2018/66 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Hastane Taksi Durağında çalışan Muhammet KATMER (T.C:71929120742) Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini (Ticari Taksi Hattını) ve 17 T 5053 plakalı ticari taksiyi Kenan ŞAHİN’e (T.C:34972177224) devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin (d) bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.04.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17/04/2018 TARİHLİ 2018/67 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz mahallelerindeki cadde ve sokaklarında oluşan katı ve sıvı atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine araç gereç, ekipman ve altyapı eksikliği nedeniyle imkan bulunmamakta olduğundan çok yoğun çevre kirliliği meydana gelmektedir. Gerekli çalışmaların derhal yapılabilmesi ve çevre kirliliğinin giderilebilmesi bakımından acilen kaynağa ihtiyaç duyulmakta ancak şu aşamada bu kaynak belediyemizce oluşturulamamaktadır. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 200.000,00TL  (İkiyüzbinTL) nakdi yardım talebinde bulunulmasının uygun bulunduğu hk.

17/04/2018 TARİHLİ 2018/68 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait  İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 24 pafta, 130 ada, 35 parselde bulunan 206,71 m2 miktarındaki (Ahmet BİCAN oğlu Niyazi KONUKÇU’nun zilyetinde ki) taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden ve taşınmazın satış bedelinin %25’i peşin, kalanının her ay olmak üzere 3 eşit  taksit halinde ödenmesi şartı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü (artırma) satışa çıkarılmasına. İhalesinin 08.05.2018 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

17/04/2018 TARİHLİ 2018/69 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden Zeki SARIOĞLU’ nun 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17/04/2018 TARİHLİ 2018/70 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/7-10/23 maddelerine aykırı hareket eden Çözüm 17 İnş. Nak. Mad. Turizm ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 518,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17/04/2018 TARİHLİ 2018/71 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/24-10/7  maddelerine aykırı hareket eden Abdullah DİKEL (DİKEL İNŞAAT) ‘ e 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 518,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17/04/2018 TARİHLİ 2018/72 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/7.  maddesine aykırı hareket eden Boğaziçi OSGB Ltd. Şti.’ nin  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17/04/2018 TARİHLİ 2018/73 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/7-10/24  maddelerine aykırı hareket eden Metin ÖZBİLEN’ in  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 518,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17/04/2018 TARİHLİ 2018/74 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/24. maddesine aykırı hareket eden Şahin İnş. Mad. Nakliye. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

17/04/2018 TARİHLİ 2018/75 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/24.-10/7 maddelerine aykırı hareket eden Oğuz İŞÇİ (DM İnşaat) ‘nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 518,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/24.-10/7 maddelerine aykırı hareket eden Güçlü İnşaat (Selami GÜÇLÜ)’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 518,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17/04/2018 TARİHLİ 2018/76 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

 

 

17/04/2018 TARİHLİ 2018/77 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde İbrahim ARKAN adına tahsis edilen B-105 nolu parselin talibi Hüsnü YÖNTEM’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

17/04/2018 TARİHLİ 2018/78 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17. maddesine aykırı hareket eden Rauf GEZER’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.04.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24/04/2018 TARİHLİ 2018/79 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17. maddesine aykırı hareket eden Hasan VAROL’ un  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

24/04/2018 TARİHLİ 2018/80 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 16.05.2018 ile 14.06.2018 tarihleri arası yapılacak olan ramazan programı eğlencelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan toplam 14 adet işyeri muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılarak, işgaliye ücreti alınmasına. İhalesinin 03.05.2018 Perşembe günü  saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

24/04/2018 TARİHLİ 2018/81 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizce Ramazan ayı için belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırlarında yaşayan fakir ve yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapacağımız pide yardımı için yapılan müracaatların değerlendirilmesinde görevlendirilmek üzere bir komisyon kurulmasının 5393 sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24/04/2018 TARİHLİ 2018/82 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz 2017 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesapları ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34 ve 35. maddelerine göre hazırlanan, Taşınır Yönetim Dönemi ve Taşınır Kesin Hesapları Encümenimizce incelenerek tahsilâtın kanunlara göre, harcamanın ödeneklerine uygun olarak yapıldığı, bütçe harici ödeme yapılmadığı ve inceleme sonunda hazırlamış olduğu raporun Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24/04/2018 TARİHLİ 2018/83 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 16.05.2018 ve 14.06.2018 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 1 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Huban Kadınlar Derneği Ticari İşletmesi adına Nihal GEZER TAŞÇI’ya (T.C 36475126396) 550,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.05.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03/05/2018 TARİHLİ 2018/84 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 16.05.2018 ile 14.06.2018 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 2 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

03/05/2018 TARİHLİ 2018/85 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 16.05.2018 ve 14.06.2018 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 3 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan İsmet KALKAN’a (T.C 14224862818) 550,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk

03/05/2018 TARİHLİ 2018/86 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 16.05.2018 ve 14.06.2018 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 4 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Özge GÜR’e (T.C 40537147618) 550,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

03/05/2018 TARİHLİ 2018/87 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 16.05.2018 ile 14.06.2018 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 5 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, tekrar 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılarak, işgaliye ücreti alınmasına. İhalesinin 08.05.2018 Salı günü  saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

03/05/2018 TARİHLİ 2018/88 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 16.05.2018 ile 14.06.2018 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 6 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, tekrar 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılarak, işgaliye ücreti alınmasına. İhalesinin 08.05.2018 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk

03/05/2018 TARİHLİ 2018/89 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 16.05.2018 ve 14.06.2018 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 7 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Aysel BAŞARAN’a (T.C 23392562710) 550,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

03/05/2018 TARİHLİ 2018/90 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 16.05.2018 ve 14.06.2018 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 12 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Selçuk AKBAL’a (T.C 28264405584) 550,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

03/05/2018 TARİHLİ 2018/91 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 16.05.2018 ile 14.06.2018 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 9 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

03/05/2018 TARİHLİ 2018/92 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 16.05.2018 ile 14.06.2018 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 10 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

03/05/2018 TARİHLİ 2018/93 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 16.05.2018 ile 14.06.2018 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 11 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, tekrar 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılarak, işgaliye ücreti alınmasına. İhalesinin 08.05.2018 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk

03/05/2018 TARİHLİ 2018/94ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 16.05.2018 ile 14.06.2018 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 12 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, tekrar 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılarak, işgaliye ücreti alınmasına. İhalesinin 08.05.2018 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

03/05/2018 TARİHLİ 2018/95 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 16.05.2018 ile 14.06.2018 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 13 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, tekrar 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılarak, işgaliye ücreti alınmasına. İhalesinin 08.05.2018 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

03/05/2018 TARİHLİ 2018/96 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 16.05.2018 ve 14.06.2018 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 14 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan İlker YONAR’a (T.C 11395962736) 550,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

03/05/2018 TARİHLİ 2018/97 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 24, ada 130, parsel 35’de bulunan 206,71m2 miktarındaki (Ahmet BİCAN oğlu Niyazi KONUKÇU’nun zilyetinde ki) taşınmazın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mustafa TEKNE’ye satış bedelinin %25’i peşin, kalanının her ay olmak üzere 3 eşit  taksit halinde ödenmesi şartı ile 121.000,00TL (yüzyirmibirbintürklirası) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

03/05/2018 TARİHLİ 2018/98 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/Atatürk mahallesi nüfusuna kayıtlı Hasan GÖRGÜN’ ün  (T.C: 13639887454) muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03/05/2018 TARİHLİ 2018/99 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Siirt/Kurtalan/Tulumtaş köyü nüfusuna kayıtlı Zaide DOĞAN’ ın (T.C: 51232470048) muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.05.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08/05/2018 TARİHLİ 2018/100 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Yenice/Kurtuluş mahallesi nüfusuna kayıtlı Mukaddes CÜCE’ nin  (T.C: 15454839212) muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/05/2018 TARİHLİ 2018/101ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Biga/Karaçayırköyü nüfusuna kayıtlı Suna TUTAL’ ın (T.C: 34057201912) muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/05/2018 TARİHLİ 2018/102ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 16.05.2018 ile 14.06.2018 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 5 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

08/05/2018 TARİHLİ 2018/103 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 16.05.2018 ile 14.06.2018 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 6 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

08/05/2018 TARİHLİ 2018/104 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 16.05.2018 ve 14.06.2018 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 11 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Selçuk AKBAL’a (T.C 28264405584) 550,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/05/2018 TARİHLİ 2018/105 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 16.05.2018 ve 14.06.2018 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 12 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Selçuk AKBAL’a (T.C 28264405584) 550,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/05/2018 TARİHLİ 2018/106 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 16.05.2018 ile 14.06.2018 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 13 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

08/05/2018 TARİHLİ 2018/107 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 19M-I pafta, 532 ada, 416 ile 586 no’lu taşınmazların 19M-I 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

08/05/2018 TARİHLİ 2018/108 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 15 pafta, 324 ada, 11 ile 12 no’lu taşınmazların 18M-I 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

08/05/2018 TARİHLİ 2018/109 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Remzi Çakar Gıda San. Ltd. Şti.’ nin  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

08/05/2018 TARİHLİ 2018/110 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Cevriye ÇETİN adına tahsis edilen E-105 nolu parselin taliplisi Rıza BECEREN’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/05/2018 TARİHLİ 2018/111 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizce Ramazan ayı için belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırlarında yaşayan fakir ve yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapacağımız erzak yardımı için yapılan müracaatların değerlendirilmesinde görevlendirilmek üzere bir komisyon kurulmasının 5393 sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15.05.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

15/05/2018 TARİHLİ 2018/112 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta 19M-IV, ada 280, parsel 266’da kayıtlı taşınmaz malikinin tabii zeminden kotlandırma talep etmesi üzerine;Belediyemiz 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyelerden olduğundan, 3194 Sayılı İmar Kanununa istinaden 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 12. maddesi gereğince tabii zeminden kotlandırma yapılmasının uygun bulunduğu hk.

22.05.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

22/05/2018 TARİHLİ 2018/113 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 19M-I  pafta, 532 ada, 416-586 nolu parsellerdeki tevhid işlemine ait 08.05.2018 tarih ve 2018-107 sayılı encümen kararının  iptalinin uygun bulunduğu hk.

 

 

 

22/05/2018 TARİHLİ 2018/114 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden Zeki SARIOĞLU’ nun  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

22/05/2018 TARİHLİ 2018/115 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17. maddesine aykırı hareket eden Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti.’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22/05/2018 TARİHLİ 2018/116 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Birgül VUR’ un  af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22/05/2018 TARİHLİ 2018/117 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 24, ada 130, parsel 35’de bulunan 206,71m2 miktarındaki (Ahmet BİCAN oğlu Niyazi KONUKÇU’nun zilyetinde ki) taşınmazın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mustafa TEKNE’ye satış bedelinin %25’i peşin, kalanının her ay olmak üzere 3 eşit  taksit halinde ödenmesi şartı ile 121.000,00TL (yüzyirmibirbintürklirası) bedel mukabilinde   2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hakkındaki    08.05.2018 tarih ve 97 sayılı Belediye Encümen Kararının ve ihalenin 03.04.2018 tarih ve 2018/4-29 sayılı Belediye Meclis Kararında taşınmazın taksitli satışı konusunda yetki verilmediğinden iptal edilmesinin uygun bulunduğu hk.

29.05.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

29/05/2018 TARİHLİ 2018/118 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2018 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 60 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 4.000.850,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29/05/2018 TARİHLİ 2018/119 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, M.H. Önür Caddesi (Prestij Caddesi 4 nolu büfe) no:43/4 ÇAN adresinde Yakup KEÇECİ’nin  (T.C.No:24814515000) icarında bulunan işyerinin, taliplisi Eray ŞENOL’a  (T.C. No:34423194954) aylık (kışlık) kirası (KDV Dahil) 600,00 TL,  aylık (yazlık) kirası (KDV Dahil) 1.200,00 TL  bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29/05/2018 TARİHLİ 2018/120 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Mesut ÖZCAN (T.C:13912870012) adına tahsis edilen F-80 nolu parselin talibi olan Ümit ARICI’ ya (T.C:30592322624) devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29/05/2018 TARİHLİ 2018/121 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak No:9/E adresinde bulunan işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 19.06.2018 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

05.06.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

05/06/2018 TARİHLİ 2018/122 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet (Seramik) Mahallesi, 17 pafta, 116 ada, 16 parselde bulunan 105,40 m2 miktarındaki artık parselin en yüksek fiyat teklifinde bulunan talibi Zekeriya EVCAN’a (T.C:16855781124) 13.000,00 TL bedel mukabilinde satışının 3194 Sayılı İmar Kanunun 17. maddesi ve 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05/06/2018 TARİHLİ 2018/123 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale İli Çan İlçesi Yuvalar Köyü tapunun 5 pafta, 603,604,605,606,607 parsel no’lu taşınmazların 1/1000 ölçekli 20N-I İmar Planımıza uygun olarak tevhiden ifrazı yapıldıktan sonra bedelsiz olarak park, çocuk parkı, otopark, yeşil alan ve yola terklerinin yapılmasının; 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddeleri ile 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

05/06/2018 TARİHLİ 2018/124 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Ayı nedeniyle ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak pide yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker ailesi yardımı alanlar dahil olmak üzere toplam 329 Kişiye pide verilmesinin 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05/06/2018 TARİHLİ 2018/125 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere toplam 326 kişiye erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

05/06/2018 TARİHLİ 2018/126 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 19M-I pafta, 532 ada, 584, 586 ve 416 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli 19M-I Uygulamalı İmar Paftamıza uygun olarak tevhiden 2’ ye (ikiye) ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddeler ile , 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

12.06.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12/06/2018 TARİHLİ 2018/127 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/10, 7/11 ve 5/20 maddelerine aykırı hareket eden HYS Köroğlu Mağazacılık A.Ş’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 777,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.                                                  

12/06/2018 TARİHLİ 2018/128 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa Kaya Caddesi No:2/1-D (Belediye Sokakta, Lostra Salonunun yan tarafında bulunan) adresindeki bankamatik kullanım amaçlı 2 nolu yeri kiralayan QNB Finansbank A.Ş’nin kira süresi 30.06.2018 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere yıllık kirasının (KDV Dahil) 10.000,00TL olmak üzere 3 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

19.06.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

19/06/2018 TARİHLİ 2018/129 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak No:9/E adresinde bulunan işyerinin yapılan açık teklif usulü (arttırma) kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan (T.C:23188569350) Necmettin EZER’e 6 ay süre ile ve aylık kirası 800,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19/06/2018 TARİHLİ 2018/130 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 24 pafta, 130 ada, 35 parselde bulunan 206,71 m2 miktarındaki (Ahmet BİCAN oğlu Niyazi KONUKÇU’nun zilyetinde ki) taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden taksitli olarak, satış bedelinin %50’si peşin, geri kalanının her ay olmak üzere 3 eşit taksit halinde ödenmesi, ödemenin yapıldığı günkü tefe-tüfe farkının uygulanması şartı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü (artırma) satışa çıkarılmasına. İhalesinin 10.07.2018 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

19/06/2018 TARİHLİ 2018/131 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, M.Hulki Önür Caddesi Termal Konut Evleri karşısında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cengiz SÖKEN ‘e (KDV dahil) 1.500,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19/06/2018 TARİHLİ 2018/132 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Fatih Mahallesi, Kalebodur Caddesi üzerinde Akşemseddin Camii karşısında  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Hüseyin KARTAL’a (KDV dahil) 1.500,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

19/06/2018 TARİHLİ 2018/133 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Ş.M.Kaya Caddesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı köşesinde  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Aykut KESKİN’e (KDV dahil) 1.500,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19/06/2018 TARİHLİ 2018/134 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Ş.M.Kaya Caddesinde bulunan Dede Köprüsü yanında  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Tacettin SÖYLER’e (KDV dahil) peşin olarak 1.500,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19/06/2018 TARİHLİ 2018/135 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi, Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddesinde bulunan Çan Lisesi önünde  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Erol PULLU’ya (KDV dahil) 1.500,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19/06/2018 TARİHLİ 2018/136 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, M.H.Önür Caddesinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi önünde  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Nazif BODUR’a (KDV dahil) 1.500,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.06.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26/06/2018 TARİHLİ 2018/137 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 08/05/2012 tarih ve 2012/5-31 sayılı kararı gereğince, İlçemizin tanıtımını sağlamak ve İlçemizdeki sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı hareketlendirmek amacıyla, Belediyemiz tarafından planlanıp düzenlenerek yapılacak olan Ata Sporumuzun 7. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri’nin yapılış takviminin ve tertip komitesinde görev yapacak kişilerin belirlenmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 14-15. maddeleri gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk.   

03.07.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03/07/2018 TARİHLİ 2018/138 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Fatih Mahallesi Kalebodur Caddesi 19 nolu işyerinin 3 yıllığına ve aylık kirasına her yıl Ocak ayında %10 artış yapılması şartıyla, muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 17.07.2018 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

03/07/2018 TARİHLİ 2018/139 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi  Zabıta Müdürlüğünün 03.07.2018 tarih ve 1255 nolu yazısına istinaden, Belediye Encümenimizce 08.05.2018 tarih ve 2018/109 Sayı ile alınan kararın düzeltilmesi; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce 25.04.2018 tarihinde düzenlenen zabıt varakasında 10 ZC 002 olması gereken araç plakası 17 HA 796 olarak girildiğinden 08.05.2018 tarih ve 2018/109 sayılı Encümen kararı iptal edilerek, doğru plaka olan Remzi ÇAKAR Gıda Sanayi Ltd.Şti’ne ait 10 ZC 002 plakalı aracın 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince 259,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

10.07.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10/07/2018 TARİHLİ 2018/140 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak no:9/E adresinde bulunan işyerini 6 aylığına, 19.06.2018 tarih ve 2018/129 sayılı encümen kararı ile kiralayan Necmettin EZER (T.C:23188569350) ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilmesinin ve geçici teminatın Belediyemize irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10/07/2018 TARİHLİ 2018/141 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 24, ada 130, parsel 35’de bulunan 206,71m2 miktarındaki (Ahmet BİCAN oğlu Niyazi KONUKÇU’nun zilyetinde ki) taşınmazın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mustafa TEKNE’ye (T.C:38503058822) 121.000,00TL (yüzyirmibirbintürklirası) bedel mukabilinde taksitli olarak ihale edilmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

 

10/07/2018 TARİHLİ 2018/142 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Büyüktepe Köyü Karatepe mevkiinde bulunan Belediyemiz mücavir sahası içinde kalan tapunun 4 pafta, 549, 550 ile 558 no’lu taşınmazların tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 13. ve 15. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

17.07.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17/07/2018 TARİHLİ 2018/143 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Fatih Mahallesi Kalebodur Caddesi No:19 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık teklif usulü (arttırma) kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan (T.C:33208235714) Güray DİZMAN’a 3 yıllığına (aylık kirasına her yıl Ocak ayında %10 artış yapılması şartıyla) aylık kirası 500,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17/07/2018 TARİHLİ 2018/144 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı 7. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde 28.07.2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde, güreş sahası içinde yapılacak olan 2019 yılı  8. Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağalık ihalesinin 50.000,00TL muhammen bedeli üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 28.07.2018 Cumartesi Günü saat 15.00’de güreş sahası içerisinde Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

17.07.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17/07/2018 TARİHLİ 2018/143 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Fatih Mahallesi Kalebodur Caddesi No:19 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık teklif usulü (arttırma) kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan (T.C:33208235714) Güray DİZMAN’a 3 yıllığına (aylık kirasına her yıl Ocak ayında %10 artış yapılması şartıyla) aylık kirası 500,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17/07/2018 TARİHLİ 2018/144 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı 7. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde 28.07.2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde, güreş sahası içinde yapılacak olan 2019 yılı  8. Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağalık ihalesinin 50.000,00TL muhammen bedeli üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 28.07.2018 Cumartesi Günü saat 15.00’de güreş sahası içerisinde Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

24.07.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24/07/2018 TARİHLİ 2018/145 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde pafta 22, ada 119, parsel 36 ve 37’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19L-IV onaylı imar paftamıza uygun olarak tevhiden bedelsiz olarak yola terklerinin yapılmasının; 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

28.07.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

28/07/2018 TARİHLİ 2018/146 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 Çan Belediye Başkanlığı tarafından 28.07.2018 tarihinde gerçekleştirilen Çan Belediyesi 7. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde, 2018 yılı 8. Yağlı Pehlivan Güreşleri ağalığı için yapılan açık arttırma usulü ihalesinde en yüksek fiyat teklifte bulunan Yakup KÖSE’ye  (T.C:31175341926) 61.000,00TL bedel mukabilinde Çan Belediyesi 2018 yılı 8. Yağlı Pehlivan Güreş Ağalığının ihale edilmesi 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.07.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

30/07/2018 TARİHLİ 2018/147 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Kemal ALTINKAYA (T.C:13852875436) adına tahsis edilen D-105-106 nolu parsellerin, talibi olan kızı Elif KAPLAN’a (T.C:13825876392) devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

07.08.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

07/08/2018 TARİHLİ 2018/148 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Kurban Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar ile geçen Ramazan Bayramında erzak yardımı yapılan şahısların hakkında tekrar yapılan araştırma neticesinde fakir ve yardıma muhtaç oldukları tespit edilenler ile sağ olanlar dahil olmak üzere toplam 306 kişiye erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07/08/2018 TARİHLİ 2018/149 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta 20M-III, ada 552, Parsel 23’de kayıtlı taşınmazın 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16. ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddelerine istinaden 1/1000 ölçekli 20M-III imar paftamıza uygun olarak yola ve yeşil alana terkinin yapılmasının uygun bulunduğu hk.

14.08.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

14/08/2018 TARİHLİ 2018/150 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden Güliz KALKAN’ın  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

14/08/2018 TARİHLİ 2018/151 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7 adresindeki satış mağazasını 1 yıllığına kiralayan Altun Gıda İhtiyaç Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin kira süresi 31.08.2018 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere aylık kirasının KDV hariç 15.000,00TL olmak üzere 4 ay süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

28.08.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

28/08/2018 TARİHLİ 2018/152 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde 16 pafta, 430 ada, 143 nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli 18L-II onaylı uygulamalı imar paftamıza uygun olarak bedelsiz yola terki yapılarak ona (10) ifrazı yapılmasının; 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

28/08/2018 TARİHLİ 2018/153 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde 16 pafta, 430 ada, 144 nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli 18L-II onaylı uygulamalı imar paftamıza uygun olarak bedelsiz yola terki yapılarak altıya (6) ifrazı yapılmasının; 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

28/08/2018 TARİHLİ 2018/154 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi M.Hulki Önür Caddesi No:14/A adresinde fırın işletmeciliği yapmakta olan Serdar ARLI’ nın Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/20 maddesine aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

04.09.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

04/09/2018 TARİHLİ 2018/155 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Atatürk Mahallesinde pafta 34, ada 12, parsel 21 ve 17’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19L-I onaylı imar paftamıza uygun olarak tevhiden bedelsiz olarak yola terklerinin yapılmasının; 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

04/09/2018 TARİHLİ 2018/156 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çanakkale/Biga/Karaçayır köyü nüfusuna kayıtlı Semra TUTAL’ın (T.C: 34111200158) muhtaç durumda bulunduğundan aylık 50,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04/09/2018 TARİHLİ 2018/157 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş. Mustafa Kaya Caddesi No:39/A adresinde simit fırını işletmeciliği yapmakta olan Ahmet Cemaleddin KIZILCIK’ ın (T.C. NO:30853314108)  Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/3 maddesine aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

04/09/2018 TARİHLİ 2018/158 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/26. maddesine aykırı hareket eden Ali ESEN’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

04/09/2018 TARİHLİ 2018/159 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/26. maddesine aykırı hareket eden Hüseyin FİDAN’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

04/09/2018 TARİHLİ 2018/160 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2018 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği tahmin edilen ödenek aktarma tablosundaki gider tertiplerine yedek ödenekten 3.220.101,82TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ve 38. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

11.09.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11/09/2018 TARİHLİ 2018/161 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi tapuda 583 ada, 24 parselde kayıtlı inşaatla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca hazırlanan raporlar ve İl Yapı Denetim Komisyonunca değerlendirilmesi üzerine 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 28. Maddesine  istinaden statik projeye aykırı uygulamalardan dolayı yapının Şantiye Şefi Hilmi ÇETİN’e 3194 Sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereğince 3.757,48TL (üçbinyediyüzellirakırksekizkuruş) idari para cezası verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

11/09/2018 TARİHLİ 2018/162 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Seramik Mahallesi H. Damgacıoğlu Caddesi No:132’de bulunan Çan Çamlık Orman İçi Dinlenme mesire yerinin (Kır Lokantası, Kır Kahvesi, Yöresel Ürün Satış Yeri, Hara) 14 ay süre ile muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 25.09.2018 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

11/09/2018 TARİHLİ 2018/163 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11 maddesine aykırı hareket eden Hüseyin BAYYAR’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

18.09.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

18/09/2018 TARİHLİ 2018/164 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyetleri Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak No:9/1-D taksi durağı, İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7/102 işyeri, Cumhuriyet Mahallesi Nuri Bilge Ceylan Caddesi No:24/1 ve Cumhuriyet Mahallesi Nuri Bilge Ceylan Caddesi No:24/3 olmak üzere toplam 4 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmalarına. İhalelerinin 09.10.2018 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

18/09/2018 TARİHLİ 2018/165 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi (Seramik Mah.Misya Cad. Ada 258, parsel 1), Yeni Çanakkale Yolu, Gazi Mustafa Kemal Gençlik ve Spor Merkezi Bahçesi içerisinde trafo binasının yanında boş arazi içerisinde baz istasyonu bulunan Vodafone Telekomünikasyon A.Ş’nin kira süresi 19.10.2018 tarihinde sona ereceğinden,  kira bedelinin 42.000,00TL peşin olmak şartıyla, kira şartnamesi ve sözleşme hükümleri esas alınarak 3 yıl daha  uzatılmasının uygun bulunduğu hk.

18/09/2018 TARİHLİ 2018/166 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi (Seramik Mah.Misya Cad. Ada 258, parsel 1), Yeni Çanakkale Yolu, Gazi Mustafa Kemal Gençlik ve Spor Merkezi Bahçesi içerisinde trafo binasının yanında boş arazi içerisinde baz istasyonu bulunan Avea İletişim Hizmetleri A.Ş’nin kira süresi 19.10.2018 tarihinde sona ereceğinden, kira bedelinin 42.000,00TL  peşin olmak şartıyla, kira şartnamesi ve sözleşme hükümleri esas alınarak 3 yıl daha  uzatılmasının uygun bulunduğu hk.

18/09/2018 TARİHLİ 2018/167 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Osmanefendi Mahallesi Esen Sokak No:5 adresinde 524 ada, 421 ve 428 parsellerde mülkiyeti Selim YASA’ya ait taşınmazlarda Belediyemizden ruhsat ve izin alınmadan ardiye ve depo kullanım amaçlı yapı yapıldığından dolayı Belediyemiz memurlarınca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince Yapı Tatil Zaptı tanzim edilerek mühürlenmesine ve 3194 Sayılı Kanunu’nun 42. maddesi gereğince yapı sahibine toplam 1.014,52TL para cezası verilmesine ve ruhsatsız yapının tamamının sökülüp yıkılması için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

18/09/2018 TARİHLİ 2018/168 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde tapunun Pafta:14, Ada:348, Parsel:8’in güney batısında bulunan yol fazlalığının 1/1000 ölçekli 19L-III uygulamalı imar paftamıza uygun olarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddelerine göre yoldan ihdası yapılınca oluşan 33,21 m2’ lik artık parselin tüm masrafların 348 ada, 8 parsel maliki tarafından karşılanmak üzere 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. maddesine istinaden  tapunun Belediyemiz adına tescilinin yapılmasının uygun bulunduğu hk.

25.09.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25/09/2018 TARİHLİ 2018/169 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2019 (2020–2021) Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Taslakları incelenerek, Gelirlerin 70.000.000,00TL Giderlerin 70.000.000,00TL olduğu görülmüştür. Bütçe taslağının Belediye Başkanlığından geldiği şekliyle tasdik edilerek Belediye Muhasebe Usul Tüzüğünün 11. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25/09/2018 TARİHLİ 2018/170 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Seramik Mahallesi H. Damgacıoğlu Caddesi No:132 adresinde bulunan Çan Çamlık Orman İçi Dinlenme Mesire yerinin (Kır Lokantası, Kır Kahvesi, Yöresel Ürün Satış Yeri, Hara) yapılan açık teklif usulü (arttırma) kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hatice MARAL’a 14 ay süre ile ve aylık kirası 1.550,00TL (KDV Dahil) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25/09/2018 TARİHLİ 2018/171 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, 3 pafta, 360 ada, 12 parselde bulunan 64,00 m2 miktarındaki arsayı en yüksek fiyat teklifinde bulunan talibi Sebahattin BİRCAN’a 10.000,00TL (Onbintürklirası) bedel mukabilinde satışının 3194 Sayılı İmar Kanunun 17. maddesi ve 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

25/09/2018 TARİHLİ 2018/172 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48 maddesine aykırı hareket eden Er-Şimşek Taş. Pet. Tur. Gıda Mad. Tic. Ltd. Şti’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

25/09/2018 TARİHLİ 2018/173 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48 maddesine aykırı hareket eden Er-Şimşek Taş. Pet. Tur. Gıda Mad. Tic. Ltd. Şti’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

02.10.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

02/10/2018 TARİHLİ 2018/174 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden Hasan DAĞLI’ nın   1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

02/10/2018 TARİHLİ 2018/175 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak No:9/E adresinde bulunan işyeri ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Cd. No: 75/F Blok13 adresinde bulunan işyerinin 14 ay süre ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 23.10.2018 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

09.10.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

09/10/2018 TARİHLİ 2018/176 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Nuri Bilge Ceylan Caddesi No:24/1 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık teklif usulü (arttırma) kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan İdris AYDIN’a 14 ay süre ile ve aylık kirası 350,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

09/10/2018 TARİHLİ 2018/177 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Nuri Bilge Ceylan Caddesi No:24/3 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık teklif usulü (arttırma) kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Soner SERT’e 14 ay süre ile ve aylık kirası 350,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09/10/2018 TARİHLİ 2018/178 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7/102 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık teklif usulü (arttırma) kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Çan Şoförleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına (TC 16609788454) Tuncay PULLUK’a 2 ay süre ile ve aylık kirası 55,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09/10/2018 TARİHLİ 2018/179 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak (Terminal Binası) No:9/1-D adresinde bulunan taksi durağı işyerinin yapılan açık teklif usulü (arttırma) kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Melek YAKAR’a 14 ay süre ile ve aylık kirası 310,00TL (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk. 

09/10/2018 TARİHLİ 2018/180 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Sarayı No: 35/301 adresinde bulunan çay ocağının işletmeciliğini yapan Salih YAPAR’ın vefatı nedeniyle, varislerin vermiş oldukları dilekçeye istinaden Cahide YAPAR’a (TC 11554956972) aylık kirası 200,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere ihale devri yapılmasının 2886 Sayılı Kanun’un 67. maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk

23.10.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

23/10/2018 TARİHLİ 2018/181 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi B. Ecevit Caddesi (Termal Kent) No:75/F Blok 13 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık teklif usulü (arttırma) kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mustafa GÖKKAYA’ya 14 ay süre ile ve aylık kirası 400,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23/10/2018 TARİHLİ 2018/182 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak (Terminal Binası) No:9/E adresinde bulunan işyerinin yapılan açık teklif usulü (arttırma) ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Burak ÖZ’e 14 ay süre ile ve aylık kirası 650,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23/10/2018 TARİHLİ 2018/183 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 3 pafta, 360 ada, 11,12,14,15 ve 16 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli 20M-IV Uygulamalı İmar Paftamıza uygun olarak tevhiden 3’e (üç’e) ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddeler ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

23/10/2018 TARİHLİ 2018/184 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet (İstiklal) Mahallesinde tapunun Pafta:19L-II, Ada73, Parsel:13’de kayıtlı taşınmazın güneyinde yol cephesinde bulunan yol fazlalığının  1/1000 ölçekli 19L-II uygulamalı imar paftamıza uygun olarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. , 7. maddelerine göre yoldan ihdası yapılınca oluşan 8,19 m2’ lik artık parselin 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. maddesine istinaden  tapunun Belediyemiz adına tescilinin yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

23/10/2018 TARİHLİ 2018/185 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Zeynep ÖZTÜRK adına tahsis edilen H-45 nolu parselin talibi olan Gülhan ÖZKAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23/10/2018 TARİHLİ 2018/186 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tavukçular bölümünde Özge Gıda Tic. Ve San. Ltd. Şti. adına tahsis edilen A-30-31 nolu parsellerin talibi olan Sevgi ESEN’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.10.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

30/10/2018 TARİHLİ 2018/187 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Atatürk, Fatih Mahallesinde Türkiye Kömür İşletmeleri ile Çanakkale Seramik Fabrikaları arasındaki imar yolunun açılabilmesi için 2 ada, 23, 24, 60, 61, 62, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 93, 94, 95, 96, 97, 103, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116 nolu taşınmazlar ile 178 ada, 29 nolu taşınmazlarda onaylı uygulamalı imar planlarımıza istinaden 18. madde uygulaması yapılmasına, düzenleme sınırlarının onaylanmasına ve Tapu sicil Müdürlüğüne 18 uygulaması şerhi konulmasına 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06.11.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

06/11/2018 TARİHLİ 2018/188 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı) no:35/205 adresinde Tarık ERİŞ’in icarında bulunan işyerinin, taliplisi Gürkan ELMAS’a aylık kirası 330,00 TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06/11/2018 TARİHLİ 2018/189 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediye Encümenimizin 30.10.2018 tarih ve 2018/87 Sayılı kararı ile yapılan 18. Madde uygulaması yapılan parsellerden hesaplanan düzenleme ortaklık payı alınmasına düzenleme sahası içinde kalan parsellerde düzenleme ortaklık payının 0.0102….. olarak belirlenmesine, düzenleme sahası içerisinde kalan 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre şuyulandırılarak hazırlanan dağıtım cetvelleri ve parselasyon planlarının aynı kanunun 19. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.11.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

13/11/2018 TARİHLİ 2018/190 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/22-11/20 maddelerine aykırı hareket eden Çan Beton Yapı Kimya İnşaat Taah. Nak. San. ve Tic. A.Ş’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 518,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

13/11/2018 TARİHLİ 2018/191 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7/107 adresinde bulunan taşınmazda faaliyet gösteren İlçe Halk Kütüphanesi 01.10.2018 tarihinde işyerini boşalttığından 2018 Yılı için 9 aylık kira bedeli olan 1.278,00TL kira bedelinin tahsil edilmesinin uygun bulunduğu hk

13/11/2018 TARİHLİ 2018/192 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7/107, Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:75 F Blok 2 ile İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi No:33/C adresinde bulunan 3 adet işyerinin 13 ay süre ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmalarına. İhalelerinin 04.12.2018 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

 

13/11/2018 TARİHLİ 2018/193 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Faruk AKKUŞ adına tahsis edilen D-79-80 nolu parselin talibi olan Ender BEYTURUN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.11.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

20/11/2018 TARİHLİ 2018/194 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Bekir YEŞİL adına tahsis edilen C-58 nolu parselin, talibi olan Recep KURU’ ya devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.11.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27/11/2018 TARİHLİ 2018/195 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Cd. No:75/F Blok11 ile Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Cd. No:75/F Blok12 adresinde bulunan 2 adet işyerinin 12 ay süre ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 18.12.2018 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

27/11/2018 TARİHLİ 2018/196 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çanakkale/Çan/Atatürk Mahallesi nüfusuna kayıtlı Hüseyin GÖRGÜN’ün muhtaç durumda bulunduğundan aylık 50,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

04.12.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11/12/2018 TARİHLİ 2018/206 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/19 maddesine aykırı hareket eden Ali Çuvuşoğulları Lojistik Tarım San. ve Tic. A.Ş’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

11/12/2018 TARİHLİ 2018/207 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Ayhan KARTAL adına tahsis edilen D-34-35 nolu parsellerin talibi olan Mehmet YALÇIN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.12.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11/12/2018 TARİHLİ 2018/206 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/19 maddesine aykırı hareket eden Ali Çuvuşoğulları Lojistik Tarım San. ve Tic. A.Ş’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 259,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

11/12/2018 TARİHLİ 2018/207 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Ayhan KARTAL adına tahsis edilen D-34-35 nolu parsellerin talibi olan Mehmet YALÇIN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.12.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25/12/2018 TARİHLİ 2018/217 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 24 pafta, 130 ada, 51 parselde bulunan 558,21 m2 miktarındaki arsanın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık teklif (arttırma) usulü satış ihalesinde Yamalı İnş. Tic. Anonim Şirketi adına en yüksek fiyat teklifinde bulunan talibi Ridvan AKKAYA’ya  1.000.000,00 TL (BirmilyonTürkLirası) bedel mukabilinde ihale edilmesine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

25/12/2018 TARİHLİ 2018/218 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 24.04.2001 tarih ve 4650 Sayılı Kanunla değişik 8/3 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda 2019 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Uzlaşma Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk

25/12/2018 TARİHLİ 2018/219 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların çeşitli nedenlerle zarara uğratılması halinde meydana gelen zararların tespit edilmesi amacıyla 2019 yılı içinde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 4 kişilik Hasar Tespit Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk

 

25/12/2018 TARİHLİ 2018/220 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Nuri Bilge Ceylan Cad. No:26 ile İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7/106 adreslerinde bulunan 2 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 15.01.2019 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

25/12/2018 TARİHLİ 2018/221 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 4 pafta, 554 ada, 59 Parselde bulunan taşınmazın 03.08.1990 onay tarihli 1/1000 ölçekli 19M-I onaylı imar planımıza uygun olarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16. ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddelerine istinaden dörde (4) ifrazen bedelsiz yol, yeşil alan ve park’a terki yapılmasının uygun bulunduğu hk.

25/12/2018 TARİHLİ 2018/222 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerlerinin 2019 yılında yaz saati uygulaması 01 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında saat 07:00 – 02:00, kış saati uygulaması için 1 Ekim – 30 Nisan tarihleri arası saat 07:00 – 01:00 olarak tespit edilmesinin 5393 Sayılı Kanunun 34. maddesinin h bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

25/12/2018 TARİHLİ 2018/223 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi S.S. 95 nolu Çan İşçi ve Öğrenci Servis Hiz. Mot. Taş. Kooperatifi’nde çalışan Tarkan YAVUZ’un   servis hattını ve 17 S 5067 no’lu plakalı aracını kardeşi Rıdvan YAVUZ’ a devir etmesinin Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

25/12/2018 TARİHLİ 2018/224 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Çalıştırılacak Özel Halk Otobüslerinde faaliyet gösteren Sefa KOÇ’un  hattını ve 17 H 0764  no’lu plakayı Hasan DEMİRAL’ a devir etmesinin Çan Belediyesi Çalıştırılacak Özel Halk Otobüslerine Uygulanacak Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25/12/2018 TARİHLİ 2018/225 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Çalıştırılacak Özel Halk Otobüslerinde faaliyet gösteren İsmail KIR’ın hattını ve 17 H 0770  no’lu plakalı aracını eşi Şengül KIR’ a devir etmesinin Çan Belediyesi Çalıştırılacak Özel Halk Otobüslerine Uygulanacak Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25/12/2018 TARİHLİ 2018/226 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Resul KAYRAK adına tahsis edilen G-72 nolu parselin, talibi olan Emine BİNZET’ e  devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

25/12/2018 TARİHLİ 2018/227 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde helvacılar  bölümünde Şerife DURAN adına tahsis edilen B-33 nolu parselin, talibi olan oğlu Mesut DURAN’a  devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 1. fıkrası gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

25/12/2018 TARİHLİ 2018/228 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde İrfan AK adına tahsis edilen D-28-29 nolu parsellerin, talibi olan Nebahat BOZ’a  devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

25/12/2018 TARİHLİ 2018/229 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Pakize KOÇ adına tahsis edilen E-26-27 nolu parsellerin, talibi olan Ayşe BOZÇA’ ya   devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

25/12/2018 TARİHLİ 2018/230 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz 2018 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği tahmin edilen ödenek aktarma tablosundaki gider tertiplerine yedek ödenekten ve Bütçe İçi Harcama Kalemlerindeki artan ödeneklerden 12.712.965,39 TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ve 38. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

25.12.2018 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25/12/2018 TARİHLİ 2018/217 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 24 pafta, 130 ada, 51 parselde bulunan 558,21 m2 miktarındaki arsanın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık teklif (arttırma) usulü satış ihalesinde Yamalı İnş. Tic. Anonim Şirketi adına en yüksek fiyat teklifinde bulunan talibi Ridvan AKKAYA’ya  1.000.000,00 TL (BirmilyonTürkLirası) bedel mukabilinde ihale edilmesine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

25/12/2018 TARİHLİ 2018/218 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 24.04.2001 tarih ve 4650 Sayılı Kanunla değişik 8/3 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda 2019 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Uzlaşma Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk

25/12/2018 TARİHLİ 2018/219 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların çeşitli nedenlerle zarara uğratılması halinde meydana gelen zararların tespit edilmesi amacıyla 2019 yılı içinde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 4 kişilik Hasar Tespit Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk

 

25/12/2018 TARİHLİ 2018/220 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Nuri Bilge Ceylan Cad. No:26 ile İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7/106 adreslerinde bulunan 2 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 15.01.2019 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

25/12/2018 TARİHLİ 2018/221 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 4 pafta, 554 ada, 59 Parselde bulunan taşınmazın 03.08.1990 onay tarihli 1/1000 ölçekli 19M-I onaylı imar planımıza uygun olarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16. ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddelerine istinaden dörde (4) ifrazen bedelsiz yol, yeşil alan ve park’a terki yapılmasının uygun bulunduğu hk.

25/12/2018 TARİHLİ 2018/222 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerlerinin 2019 yılında yaz saati uygulaması 01 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında saat 07:00 – 02:00, kış saati uygulaması için 1 Ekim – 30 Nisan tarihleri arası saat 07:00 – 01:00 olarak tespit edilmesinin 5393 Sayılı Kanunun 34. maddesinin h bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

25/12/2018 TARİHLİ 2018/223 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi S.S. 95 nolu Çan İşçi ve Öğrenci Servis Hiz. Mot. Taş. Kooperatifi’nde çalışan Tarkan YAVUZ’un   servis hattını ve 17 S 5067 no’lu plakalı aracını kardeşi Rıdvan YAVUZ’ a devir etmesinin Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

25/12/2018 TARİHLİ 2018/224 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Çalıştırılacak Özel Halk Otobüslerinde faaliyet gösteren Sefa KOÇ’un  hattını ve 17 H 0764  no’lu plakayı Hasan DEMİRAL’ a devir etmesinin Çan Belediyesi Çalıştırılacak Özel Halk Otobüslerine Uygulanacak Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25/12/2018 TARİHLİ 2018/225 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Çalıştırılacak Özel Halk Otobüslerinde faaliyet gösteren İsmail KIR’ın hattını ve 17 H 0770  no’lu plakalı aracını eşi Şengül KIR’ a devir etmesinin Çan Belediyesi Çalıştırılacak Özel Halk Otobüslerine Uygulanacak Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25/12/2018 TARİHLİ 2018/226 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Resul KAYRAK adına tahsis edilen G-72 nolu parselin, talibi olan Emine BİNZET’ e  devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

25/12/2018 TARİHLİ 2018/227 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde helvacılar  bölümünde Şerife DURAN adına tahsis edilen B-33 nolu parselin, talibi olan oğlu Mesut DURAN’a  devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 1. fıkrası gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

25/12/2018 TARİHLİ 2018/228 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde İrfan AK adına tahsis edilen D-28-29 nolu parsellerin, talibi olan Nebahat BOZ’a  devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

25/12/2018 TARİHLİ 2018/229 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Pakize KOÇ adına tahsis edilen E-26-27 nolu parsellerin, talibi olan Ayşe BOZÇA’ ya   devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

25/12/2018 TARİHLİ 2018/230 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz 2018 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği tahmin edilen ödenek aktarma tablosundaki gider tertiplerine yedek ödenekten ve Bütçe İçi Harcama Kalemlerindeki artan ödeneklerden 12.712.965,39 TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ve 38. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı