0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

2017 ENCÜMEN

Ana Sayfa » 2017 ENCÜMEN

03.01.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03.01.2017 TARİHLİ 2017/1 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Marmara Madencilik Ltd. Şti’ nin  af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.01.2017 TARİHLİ 2017/2 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/18. maddesine aykırı hareket eden Altun Gıda San. ve Tic. AŞ.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.01.2017 TARİHLİ 2017/3 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. ve 13/48.  maddelerine aykırı hareket eden Ahmet TÜRKKAL’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 454,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.01.2017 TARİHLİ 2017/4 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi 46/3 no’lu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Erenler Camii ve Müş. Yapı ve Yaşatma Derneği adına Saadettin ARSLAN’ a 12 ay süre ile ve aylık kirası 110,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.01.2017 TARİHLİ 2017/5 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Zabıta Müdürlüğünün 03.01.2017 tarih ve 04 nolu yazısına istinaden, Belediye Encümenimizce 29.11.2016 tarih ve 2016/354 Sayı ile alınan kararın düzeltilmesi; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce 22.11.2016 tarihinde  düzenlenen zabıt varakasında 06 BU 0363 no’lu plakalı araç sahibinin bilgilerinin  yanlış girilmesinden dolayı 30595218474 T.C  nolu Aslı TÜRK AKYURT adına para cezası kararı verilen 29.11.2016 tarih ve 2016/354 sayılı Encümen kararı iptal edilerek, asıl sahibi olan Batıkent Yeni Batı Mahallesi 2354 Nurgül Sitesi Küme Evleri no:17/3 Yenimahalle/ANKARA  adresinde ikamet eden 1028506742 T.C. nolu Adem SINIR’ ın  1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince 220,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.01.2017 TARİHLİ 2017/6 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Seramik) Mahallesinde tapunun 18L-II pafta, 116 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alandaki yol fazlalığının 1/1000 ölçekli 18L-II uygulamalı imar paftamıza uygun olarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddesine ve 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. maddesine göre yoldan ihdas edilerek tapunun belediyemiz adına tescilinin yapılmasının uygun bulunduğu hk.

03.01.2017 TARİHLİ 2017/7 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka ( Cumhuriyet ) Mahallesinde tapunun 18L-II pafta, 614 ada, 452 parselin 1/1000 ölçekli 18L-II uygulamalı imar paftamıza uygun olarak (2) ikiye ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

10.01.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10.01.2017 TARİHLİ 2017/8 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 19L-II pafta, 84 ada, 8 ile 24 no’lu taşınmazların 19L-II 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

10.01.2017 TARİHLİ 2017/9 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Ardam Atık Yön.ve Depolama San.ve Tic. A.Ş’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.01.2017 TARİHLİ 2017/10 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Ardam Atık Yön.ve Depolama San.ve Tic. A.Ş’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.01.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17.01.2017 TARİHLİ 2017/11NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 4 Nolu adreste İzzet CAN’ın icarında bulunan işyerinin taliplisi Hasan ELMA’ya aylık kirası 375,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafaket edilmesinin 2886 Sayılı Kanuın’un 66. Maddesi gereğinceuygun bulunduğu hk

17.01.2017 TARİHLİ 2017/12 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak No:97’de bulunan 11600m2 miktarındaki 1 adet depo işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 31.01.2017 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

17.01.2017 TARİHLİ 2017/13NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 11 pafta, 84 ada, 44 ile 45 no’lu taşınmazların 19L-II 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

17.01.2017 TARİHLİ 2017/14 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 19M-I pafta, 434 ada, 20 ile 21 no’lu taşınmazların 19M-I 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

17.01.2017 TARİHLİ 2017/15 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Zafer YILDIZ ‘ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.01.2017 TARİHLİ 2017/16 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Hasan SAĞLAM‘ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.01.2017 TARİHLİ 2017/17 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Gürkan CEVHER’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.01.2017 TARİHLİ 2017/18 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Pafta 3, ada 55, parsel 22’de bulunan 3698m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mirap Uluslararası Nakliyat Turizm Otomotiv Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş adına Orhan BIZIKÇI’ya 2.000.000,00TL (ikimilyontürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

17.01.2017 TARİHLİ 2017/19 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2016 Mali Yılı sona erdiğinden kullanılmayan ödeneklerin iptal edilmesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.01.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24.01.2017 TARİHLİ 2017/20 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Seramik) Mahallesinde tapunun 18L-II pafta, 137 ada, 9 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alandaki yol fazlalığının 1/1000 ölçekli 18L-II uygulamalı imar paftamıza uygun olarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddesine ve 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. maddesine göre yoldan ihdas edilerek tapunun belediyemiz adına tescilinin yapılmasının uygun bulunduğu hk.

24.01.2017 TARİHLİ 2017/21 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 19L-II-20L-III pafta, 75 ada, 13 nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli 19L-II-20L-III onaylı uygulamalı imar paftamıza uygun olarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddelerine istinaden bedelsiz olarak yola terki ve ikiye ifrazlarının yapılmasının uygun bulunduğu hk.

24.01.2017 TARİHLİ 2017/22 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 5/8. maddesine aykırı hareket eden Mutlu CANTİMUR’ un af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.01.2017 TARİHLİ 2017/23 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Erdinç ERDEM adına tahsis edilen B-105-106 nolu parsellerin,talibi İbrahim ARKAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

24.01.2017 TARİHLİ 2017/24 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Karadutlar Mevkii 16 pafta, 254 ada, 3 parsel yanına Turkcell adına GSM haberleşme sistemleri kurmak için, Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş’ nin yapmış olduğu kiralama talebi doğrultusunda,  yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde, peşin olmak şartıyla 45.000,00TL (KDV hariç) bedel mukabilinde 3 yıllığına kiraya verilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 51/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.01.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

31.01.2017 TARİHLİ 2017/25 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak no:97 adresindeki depo işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kalenakliyat Seyahat ve Turizm A.Ş adına Barış BARAN’a 11 ay süre ile ve aylık kirası KDV hariç 18.100,00TL  bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.01.2017 TARİHLİ 2017/26 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48 maddelerine aykırı hareket eden Okyay Gıda San. Ve Tic.Ltd.Şti’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.01.2017 TARİHLİ 2017/27 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.M.Kaya Caddesi No:2/2B Lostra Salonu yanında bulunan HSBC Bank’a ait ATM yeri bankanın vermiş olduğu dilekçe ile kira sözleşmesini sonlandırmıştır. Belediyemiz özel mülkiyetindeki taşınmazın Necati DUMAN tarafından 01.09.2016 ve 31.01.2017 tarihleri arası kullanıldığı tespit edildiğinden  Ecrimisil Tespit Komisyonu kararıyla toplam 2.250,00TL ecrimisil tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.02.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

07.02.2017 TARİHLİ 2017/28 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz bünyesinde bulunan 17 HN 200 Plaka nolu 1987 Model, 1CCR1001749 motor nolu ,TR240328 şasi numaralı PEUGEOT kapalı kasa kamyonet ile 17 HP 584 plakalı 1985 model, 35390610749939 motor numaralı, 37305110211143 şasi numaralı tek katlı MERCEDES otobüs ekonomik ömrünü doldurmuş ve çalışır durumda olmadıklarından ; 237 Sayılı Taşıt Kanunun 13. maddesine istinaden hurda araç tespit komisyonunca tanzim edilen rapor gereğince hurdaya ayrılması ve trafikten düşürülmesi Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

07.02.2017 TARİHLİ 2017/29 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35/201’de bulunan 1 adet işyeri ile İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Emir Sultan Sokak’ta No:4/1 ve No:4/2’de bulunan 2 adet işyeri muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalelerinin 21.02.2017 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

14.02.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

14.02.2017 TARİHLİ 2017/30 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. ve 7/11. maddelerine aykırı hareket eden Er Şimşek Taşımacılık Petrol Tur. Gıda Mad. Konfek. ve Tic. Ltd. Şti’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 454,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

21.02.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

21.02.2017 TARİHLİ 2017/31 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Aykut PATLAR’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.02.2017 TARİHLİ 2017/32 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35/201 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Candaş UFAK’a 10 ay süre ile ve aylık kirası 1.300,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.02.2017 TARİHLİ 2017/33 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi Emir Sultan Sokak 4/1 no’lu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Emir Sultan Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Mustafa SEZEN’ e 10 ay süre ile ve aylık kirası 75,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.02.2017 TARİHLİ 2017/34 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi Emir Sultan Sokak 4/2 no’lu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Emir Sultan Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Mustafa SEZEN’ e 10 ay süre ile ve aylık kirası 75,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.02.2017 TARİHLİ 2017/35 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2016 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesapları ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34 ve 35. maddelerine göre hazırlanan, Taşınır Yönetim Dönemi ve Taşınır Kesin Hesapları Encümenimizce incelenerek tahsilâtın kanunlara göre, harcamanın ödeneklerine uygun olarak yapıldığı, bütçe harici ödeme yapılmadığı ve inceleme sonunda hazırlamış olduğu raporun Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.02.2017 TARİHLİ 2017/36 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz mahallelerindeki cadde ve sokaklarında kullanılan çok eskimiş çöp konteynırlarının değiştirilmesi için 770 lt’lik konteynırlardan 100 adet Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasının uygun bulunduğu hk.

28.02.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

28.02.2017 TARİHLİ 2017/37 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden İsmail ÖZMÜŞ’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

28.02.2017 TARİHLİ 2017/38 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Hayri KAYA’ nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.02.2017 TARİHLİ 2017/39 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Bedri MANTAROĞLU’ nun 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

28.02.2017 TARİHLİ 2017/40 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanının bir kısmı çocuk eğlence aracı “Trombolin” oyun sahası olarak 2017 yılı yaz sezonluğuna 1.500,00TL+KDV bedel mukabilinde (T.C 19942678130) Gökhan SEZEN’e kiralanmasının 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.02.2017 TARİHLİ 2017/41 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı A Blok) No:35/210’da bulunan  işyeri muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 21.03.2017 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

07.03.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

07.03.2017 TARİHLİ 2017/42 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Bafra Pirinç ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

07.03.2017 TARİHLİ 2017/43 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Yücel KILIÇ’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.03.2017 TARİHLİ 2017/44 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Aytaş Yapı Malz. Nak. İnş. Ltd. Şti.’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.03.2017 TARİHLİ 2017/45 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Malik GÜREL’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

07.03.2017 TARİHLİ 2017/46 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Mustafa FİLİZ’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

07.03.2017 TARİHLİ 2017/47 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi, Emir Sultan Sokak No:4/1 ve 4/2 adresinde bulunan 2 adet işyerine doğalgaz, elektrik, su abonelikleri ve abone bağlantı bedellerinin yaptırılabilmesi için Emir Sultan Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneğine yetki verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

14.03.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

14.03.2017 TARİHLİ 2017/48 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/18. maddesine aykırı hareket eden A101 Marketler Zinciri ’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

14.03.2017 TARİHLİ 2017/49 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/4. maddesine aykırı hareket eden Hasan AKAR’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14.03.2017 TARİHLİ 2017/50  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Veli ÜNVER’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

14.03.2017 TARİHLİ 2017/51  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17. maddesine aykırı hareket eden Biga Emin Vinç Harf. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

14.03.2017 TARİHLİ 2017/52  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden Penta Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

14.03.2017 TARİHLİ 2017/53  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden Penta Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

14.03.2017 TARİHLİ 2017/54  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7/107 adresinde bulunan 122m2 lik taşınmazda ki  İlçe Halk Kütüphanesinin 2017 Yılı aylık kira ücretinin Devlet İhale Kanunu şartname ve sözleşmesi esas alınarak 135,00TL olarak tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk

14.03.2017 TARİHLİ 2017/55  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Seramik Mahallesi Hulusi Damgacıoğlu Caddesi No:2/A’da bulunan işyeri muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 28.03.2017 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

14.03.2017 TARİHLİ 2017/56  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde pafta 6, ada 70, Parsel 15, 16 ve 20’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19L-II onaylı imar paftamıza uygun olarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddelerine istinaden bedelsiz olarak tevhiden yola terklerinin yapılmasının uygun bulunduğu hk.

14.03.2017 TARİHLİ 2017/57  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİİlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun 14 pafta, 317 ada, 6 ile 7 no’lu taşınmazların 19L-III 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

21.03.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

21.03.2017 TARİHLİ 2017/58  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/8. maddesine aykırı hareket eden Muzaffer ESİN’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.03.2017 TARİHLİ 2017/59  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Sezgin TÜRKMEN’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

21.03.2017 TARİHLİ 2017/60  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden MNG Kargo Yurt içi ve Yurt Dışı Taş. A.Ş.’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

21.03.2017 TARİHLİ 2017/61  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Azime AVCI’ nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

21.03.2017 TARİHLİ 2017/62 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/23. maddesine aykırı hareket eden Tamer SAVRAN’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.03.2017 TARİHLİ 2017/63  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/23. maddesine aykırı hareket eden Melek İNAN’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.03.2017 TARİHLİ 2017/64  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden HYS Köroğlu Mağazacılık A.Ş.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

21.03.2017 TARİHLİ 2017/65  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 24 pafta, 124 ada, 3, 19 ile 20 no’lu taşınmazların 19L-I 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

21.03.2017 TARİHLİ 2017/66  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 14 pafta, 318 ada, 22 ile 23 no’lu taşınmazların 19L-III 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

21.03.2017 TARİHLİ 2017/67  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No: 35/210 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Candaş UFAK’a 9 ay süre ile ve aylık kirası 550,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.03.2017 TARİHLİ 2017/68  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesi, 15 pafta, 614 ada, 453 parselde 201,92m2 miktarındaki artık parseli 31.000,00TL bedel mukabilinde talibi (TC. No: 34459194256) Şemsettin SERT’e 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Maddesi ile 4706 Sayılı Hazineye ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5. Maddesine istinaden 2886 sayılı Kanun’un 51. Maddesi gereğince pazarlık usulü satışının  uygun bulunduğu hk.

21.03.2017 TARİHLİ 2017/69  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesi, 15 pafta, 614 ada, 454 parselde 206,86m2 miktarındaki artık parseli 30.000,00TL bedel mukabilinde talibi (TC.No:32262234296) Sadiye KAHYA’ya 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Maddesi ile 4706 Sayılı Hazineye ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5. Maddesine istinaden 2886 sayılı Kanun’un 51. Maddesi gereğince pazarlık usulü satışının  uygun bulunduğu hk.

28.03.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

28.03.2017 TARİHLİ 2017/70  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde  pafta 27, ada 110, parsel 10’da kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli 19L-III onaylı  İmar paftamıza uygun olarak   bedelsiz  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. 16. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk

28.03.2017 TARİHLİ 2017/71 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait müsteciri Sevnur CAN’ın icarında bulunan İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi (Prestij Caddesi) 1 nolu işyerinin, işyeri faaliyet konusunun “ kafeterya-restaurant” olarak değiştirilmesinin 5393 Sayılı Kanun’un 15/c maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.03.2017 TARİHLİ 2017/72  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait müsteciri Fatma SEVİK’in icarında bulunan İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi (Prestij Caddesi) 3 nolu işyerinin, işyeri faaliyet konusunun “ kafeterya-çay bahçesi” olarak değiştirilmesinin 5393 Sayılı Kanun’un 15/c maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.03.2017 TARİHLİ 2017/73  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi (Toptancı Hali) No:56’da bulunan 1 adet işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 18.04.2017 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

28.03.2017 TARİHLİ 2017/74  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Seramik Mahallesi Hulusi Damgacıoğlu Caddesi No: 2/A adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Seval KOSTAK’a 9 ay süre ile ve aylık kirası 200,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.03.2017 TARİHLİ 2017/75  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde Tapunun pafta 18MI, ada 557, parsel 30’da kayıtlı taşınmazın maliki tabii zeminden kotlandırma talep etmesi üzerine; 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 30. Maddesinin 5. Paragrafın 2. bendi  gereğince tabii zeminden kotlandırma yapılmasının uygun bulunduğu hk.

28.03.2017 TARİHLİ 2017/76  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 6/1. maddesine aykırı hareket eden Şükrü ÖZTÜRK’ ün af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.04.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

04.04.2017 TARİHLİ 2017/77  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/7. maddesine aykırı hareket eden Kaytuka Hayvancılık Ltd. Şti’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.04.2017 TARİHLİ 2017/78  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden İsmail KARAGÖZ’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

04.04.2017 TARİHLİ 2017/79  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Evren İZMİR’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

04.04.2017 TARİHLİ 2017/80  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/15. maddesine aykırı hareket eden Mustafa İNCİ’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

04.04.2017 TARİHLİ 2017/81 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Cumhuriyet (Seramik) Mahallesi 18 pafta, 137 ada, 13 parselde bulunan 124,75m2 miktarındaki artık parseli 15.000,00TL bedel mukabilinde talibi (TC. No: 19282699376) Serap TOY’a pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk. 

04.04.2017 TARİHLİ 2017/82 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Şaban ŞAHİN adına tahsis edilen D-78 no’lu parselin talibi Zeynep AKKUŞ’ a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

11.04.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11.04.2017 TARİHLİ 2017/83 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde tapunun 15 pafta, 324 ada, 7 ile 8 no’lu taşınmazların 18M-I 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

11.04.2017 TARİHLİ 2017/84 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde  pafta 25, ada 101, parsel 4’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli 19L-I onaylı  İmar paftamıza uygun olarak   bedelsiz  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. 16. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

11.04.2017 TARİHLİ 2017/85 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde pafta 6, ada 71, Parsel 14 ve 15’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19L-II onaylı imar paftamıza uygun olarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddelerine istinaden bedelsiz olarak tevhiden yola terklerinin yapılmasının uygun bulunduğu hk.

11.04.2017 TARİHLİ 2017/86 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi  Zabıta Müdürlüğünün 11.04.2017 tarih ve 85 nolu yazısına istinaden, Belediye Encümenimizce 08.11.2016 tarih ve 2016/323 Sayı ile alınan kararın düzeltilmesi; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce 03.11.2016  tarihinde  düzenlenen zabıt varakasında 16 VZ 039 nolu plaka sorgulaması sırasında plakanın yanlış girilmesinden dolayı Vural KARACA adına verilen para cezasının iptal edilerek, doğrusu olan 16 VZ 039 nolu plakanın asıl sahibi olan Lala Paşa Mahallesi Semt 1 Terminal Caddesi No:32/3 Yakutiye/Erzurum  adresinde işyeri bulunan 3360568283 vergi nolu Er Şimşek Taş.Petrol Turizm Gıda Mad.Konf.ve Tic.San.Tic.San.Ltd.Şti.’nin 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince 220,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

18.04.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

18.04.2017 TARİHLİ 2017/87 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/4. maddesine aykırı hareket eden Kale Gıda San. Tic. A.Ş.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

18.04.2017 TARİHLİ 2017/88 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden Hayati BECEREN’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.04.2017 TARİHLİ 2017/89 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden HYS Köroğlu Mağazacılık A.Ş.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

18.04.2017 TARİHLİ 2017/90 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden AY-PA İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

18.04.2017 TARİHLİ 2017/91 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden Gür Süpermarket’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.04.2017 TARİHLİ 2017/92 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Millet Caddesi 56 no’lu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Faruk GÖRGÜN’ e 8 ay süre ile ve aylık kirası 650,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.04.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25.04.2017 TARİHLİ 2017/93 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 19L-II pafta, 604 ada, 32 ile 33 no’lu taşınmazların 19L-II 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

25.04.2017 TARİHLİ 2017/94 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/4. maddesine aykırı hareket eden Tuncay ÖNOL’ un 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

25.04.2017 TARİHLİ 2017/95 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden HYS KÖROĞLU MAĞAZACILIK A.Ş.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

25.04.2017 TARİHLİ 2017/96 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden AY-PA İnş. San. Tic. Teks. Mob. Züc. Mef. Day. Tük. Mal. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

02.05.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

02.05.2017 TARİHLİ 2017/97 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Cumhuriyet (Seramik) Mahallesi 18LII pafta, 116 ada, 15 parselde bulunan 55,91m2 miktarındaki artık parseli 7.500,00 TL. bedel mukabilinde talibi Abdullah AKYAZICI ile Mustafa SEVER tarafından vekil tayin edilen (TC. No: 61159360360) Gökhan AKYAZICI’ya  pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk. 

09.05.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

09.05.2017 TARİHLİ 2017/98 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/4. ve 5/15. maddelerine aykırı hareket eden Aykim Gıda ve Temizlik Üretim Dağıtım Paz. San. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 454,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

09.05.2017 TARİHLİ 2017/99 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 27.05.2017 ile 24.06.2017 tarihleri arası yapılacak olan ramazan programı eğlencelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan 14 adet stant ve 1 adet çay ocağı olmak üzere toplam 15 adet işyeri muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılarak, işgaliye ücreti alınmasına. İhalesinin 16.05.2017 Salı günü  saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

09.05.2017 TARİHLİ 2017/100 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Ş.M.Kaya Caddesinde bulunan Dede Köprüsü yanında  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Tacettin SÖYLER’e peşin olarak 1.250,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.05.2017 TARİHLİ 2017/101 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi, Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddesinde bulunan Çan Lisesi önünde  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Erol PULLU’ya (KDV dahil) 1.250,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.05.2017 TARİHLİ 2017/102 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİİlçemiz İstiklal Mahallesi, Ş.M.Kaya Caddesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı köşesinde  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Aykut KESKİN’e (KDV dahil) 1.250,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.05.2017 TARİHLİ 2017/103 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİİlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, M.Hulki Önür Caddesi Kale Market yanında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cengiz SÖKEN ‘e (KDV dahil) 1.250,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.05.2017 TARİHLİ 2017/104 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİİlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, M.H.Önür Caddesinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi önünde  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Nazif BODUR’a (KDV dahil) 1.250,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.05.2017 TARİHLİ 2017/105 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Fatih Mahallesi, Kalebodur Caddesi üzerinde Akşemseddin Camii karşısında  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Hüseyin KARTAL’a (KDV dahil) 1.250,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.05.2017 TARİHLİ 2017/106 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesinde pafta 41, ada 29, parsel 8’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli 20L-IV onaylı  İmar paftamıza uygun olarak   bedelsiz  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. 16. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

09.05.2017 TARİHLİ 2017/107 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 23 pafta, 99 ada, 9 parselin 1/1000 ölçekli 19L-IV uygulamalı imar paftamıza uygun olarak (2) ikiye ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

09.05.2017 TARİHLİ 2017/108 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizce Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı için Belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırlarında yaşayan fakir ve yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapacağımız pide ve erzak yardımı için yapılan müracaatların değerlendirilmesinde görevlendirilmek üzere bir komisyon kurulmasının 5393 sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.05.2017 TARİHLİ 2017/109 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Bakkaliye bölümünde Bilen PALAZOĞLU adına tahsis edilen B-85 nolu parselin, talibi Necati KILIÇ’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

16.05.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

16.05.2017 TARİHLİ 2017/110 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 27.05.2017 ve 24.06.2017 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 1 nolu çay ocağı standının muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Orkun BORAN’a 5.500,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.05.2017 TARİHLİ 2017/111 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 27.05.2017 ve 24.06.2017 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 2 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde Huban Kadınlar Derneği adına en yüksek fiyat teklifinde bulunan Nihal GEZER TAŞÇI’ ya 450,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.05.2017 TARİHLİ 2017/112 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 27.05.2017 ile 24.06.2017 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 3 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, tekrar 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılarak, işgaliye ücreti alınmasına. İhalesinin 23.05.2017 Salı günü  saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

16.05.2017 TARİHLİ 2017/113 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 27.05.2017 ile 24.06.2017 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 4 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, tekrar 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılarak, işgaliye ücreti alınmasına. İhalesinin 23.05.2017 Salı günü  saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

16.05.2017 TARİHLİ 2017/114 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 27.05.2017 ve 24.06.2017 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 5 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Azize YILMAZ’ a 450,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.05.2017 TARİHLİ 2017/115 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 27.05.2017 ve 24.06.2017 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 6 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mustafa ALKAYA’ ya  450,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.05.2017 TARİHLİ 2017/116 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 27.05.2017 ve 24.06.2017 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 7 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mustafa ALKAYA’ya 450,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.05.2017 TARİHLİ 2017/117 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 27.05.2017 ve 24.06.2017 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 8 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan İsmail EFE’ ye 450,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk

16.05.2017 TARİHLİ 2017/118 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 27.05.2017 ve 24.06.2017 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 9 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ercan EROL adına Osman BAŞARAN’ a 450,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.05.2017 TARİHLİ 2017/119 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 27.05.2017 ve 24.06.2017 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 10 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ercan EROL adına Osman BAŞARAN’ a 450,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.05.2017 TARİHLİ 2017/120 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 27.05.2017 ile 24.06.2017 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 11 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, tekrar 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılarak, işgaliye ücreti alınmasına. İhalesinin 23.05.2017 Salı günü  saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

16.05.2017 TARİHLİ 2017/121 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 27.05.2017 ile 24.06.2017 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 12 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, tekrar 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılarak, işgaliye ücreti alınmasına. İhalesinin 23.05.2017 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

16.05.2017 TARİHLİ 2017/122 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 27.05.2017 ve 24.06.2017 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 13 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sibel TEK’ e 450,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.05.2017 TARİHLİ 2017/123 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 27.05.2017 ve 24.06.2017 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 14 nolu standının muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sibel TEK’e 450,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.05.2017 TARİHLİ 2017/124 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 27.05.2017 ile 24.06.2017 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 15 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, tekrar 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılarak, işgaliye ücreti alınmasına. İhalesinin 23.05.2017 Salı günü  saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

16.05.2017 TARİHLİ 2017/125 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Atatürk (Cumhuriyet) Mahallesi 37 pafta, 19 ada, 12 parselde bulunan 92,50m2 miktarındaki artık parseli 16.000,00 TL bedel mukabilinde talibi (TC. No: 30979310282) Ayşe TEKİN’e  pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk. 

16.05.2017 TARİHLİ 2017/126 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Ayı nedeniyle ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak pide yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker ailesi yardımı alanlar dahil olmak üzere toplam 346 Kişiye pide verilmesinin 5393 Sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.05.2017 TARİHLİ 2017/127 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 27 pafta, 110 ada, 10 parselin 1/1000 ölçekli 19L-III uygulamalı imar paftamıza uygun olarak (2) ikiye ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

16.05.2017 TARİHLİ 2017/128 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal (Karşıyaka) Mahallesinde pafta 20M-III, ada 57, parsel 3’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola ve yeşil alana isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli 20M-III onaylı uygulamalı İmar paftamıza uygun olarak bedelsiz yola ve yeşil alana terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 11. 15. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

16.05.2017 TARİHLİ 2017/129 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal (Karşıyaka) Mahallesinde pafta 19M-IV, ada 388, parsel 16’da kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı 1/1000 ölçekli 19L-4 uygulamalı İmar planımıza uygun olarak bedelsiz yola ve yeşil alana terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 11. 15. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

23.05.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

23.05.2017 TARİHLİ 2017/130 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 27.05.2017 ile 24.06.2017  tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 3 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.05.2017 TARİHLİ 2017/131 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 27.05.2017 ve 24.06.2017 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 4 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mim-De Sig.Aracılık Hiz.Ltd.Şti. adına Turhan DEMİR’e 450,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.05.2017 TARİHLİ 2017/132 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 27.05.2017 ile 24.06.2017  tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 11 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.05.2017 TARİHLİ 2017/133 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 27.05.2017 ile 24.06.2017  tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 12 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.05.2017 TARİHLİ 2017/134 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 27.05.2017 ve 24.06.2017 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 15 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Zübeyde ATMACA’ya 450,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.05.2017 TARİHLİ 2017/135 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.M.Kaya Caddesi No:39/A adresinde ruhsatsız olarak faaliyette bulunan (ekmek ve unlu mamul üretimi) Ahmet Cemaleddin KIZILCIK’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesine istinaden işyerinin mühürlenerek faaliyetine son verilmesinin uygun bulunduğu hk.

23.05.2017 TARİHLİ 2017/136 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/9. maddesine aykırı hareket eden Yamalı İnşaat Tic.A.Ş’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

23.05.2017 TARİHLİ 2017/137 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/5. maddesine aykırı hareket eden ESM Grup İnşaat (Ercan DÖNER)’in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

23.05.2017 TARİHLİ 2017/138 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden İbrahim TEKNE’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.05.2017 TARİHLİ 2017/139 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Akkuş Sokak No:18/1 adresindeki büfe ile yine İstiklal Mahallesi Ş.M.Kaya Caddesi No:2/2-4 adresinde bulunan işyeri muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalelerinin 13.06.2017 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

23.05.2017 TARİHLİ 2017/140 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 19L-III pafta, 110 ada, 10 parsel 1/1000 ölçekli 19L-III uygulamalı imar paftamıza uygun olarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddelerine istinaden bedelsiz olarak yola terki ve ikiye ifrazlarının yapılmasının uygun bulunduğu hk.

30.05.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

30.05.2017 TARİHLİ 2017/141 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere toplam 325 kişiye erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.05.2017 TARİHLİ 2017/142 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 12 pafta, 59-81 ada, 79 parselin kuzeyinde bulunan yol fazlalığının 1/1000 ölçekli 19M-I-20M-IV uygulamalı imar paftamıza uygun olarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddesine ve 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. maddesine göre yoldan ihdas edilerek tapunun belediyemiz adına tescilinin yapılmasının uygun bulunduğu hk.

30.05.2017 TARİHLİ 2017/143 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Yuvalar Köyünde tapunun Pafta:9, Ada:-  Parsel:1096’da kayıtlı taşınmazın bulunduğu alandaki yol fazlalığının 1/1000 ölçekli 20N-IV uygulamalı imar paftamıza uygun olarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddesine ve 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. maddesine göre yoldan ihdas edilerek tapunun Yuvalar Köy Tüzel Kişiliği adına tescilinin yapılmasının uygun bulunduğu hk.

30.05.2017 TARİHLİ 2017/144 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde Tapunun pafta 18M-IV, ada 560, parsel 2’de kayıtlı taşınmazın maliki tabii zeminden kotlandırma talep etmesi üzerine; 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 30. Maddesinin 5. Paragrafın 2. bendi  gereğince tabii zeminden kotlandırma yapılmasının uygun bulunduğu hk.

30.05.2017 TARİHLİ 2017/145 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/23 maddesine aykırı hareket eden Hanife OĞUZ’un 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

30.05.2017 TARİHLİ 2017/146 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Terminal Taksi Durağında çalışan Ayten CANOL’un Ticari Taksi Durağını (hattını) ve aracını oğlu Naci CANOL’a devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

06.06.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

06.06.2017 TARİHLİ 2017/147 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemizde yaşanan yoğun yağışlar ve kar erimesi nedeniyle Sürekli Atıksu İzleme Sistemi kabini sular altında kaldığından Sürekli Atıksu İzleme Sistemi kabininin onarımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan şartlı yardım talebinde bulunulmasının uygun bulunduğu hk.

06.06.2017 TARİHLİ 2017/148 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 20M-IV pafta, 405 ada, 8 ile 9 no’lu taşınmazların 20M-IV 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

06.06.2017 TARİHLİ 2017/149 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 11 pafta, 88 ada, 2 ve 3 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli 19L-II uygulamalı imar paftamıza uygun olarak tevhiden (2) ikiye ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

06.06.2017 TARİHLİ 2017/150 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz sınırları içerisinde 17 H 0767  plakalı Halk otobüsü ile çalışan Arif AZAK’ a ait Halk Otobüsünün taliplisi Sema AZAK’a yönetmelik şartları aynı kalmak üzere Çan Belediyesi Denetiminde Çalıştırılacak Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince devrine muafakat edilmesinin uygun bulunduğu hk

13.06.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

13.06.2017 TARİHLİ 2017/151 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddelerine aykırı hareket eden Mehmet Salih ARDA’nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.06.2017 TARİHLİ 2017/152 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11 maddesine aykırı hareket eden Baranteks Tekstil Tic. Ve San. Ltd. Şti.’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.06.2017 TARİHLİ 2017/153 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Boğaziçi OSGB’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

13.06.2017 TARİHLİ 2017/154 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz sınırları içerisinde 17 H 0764  plakalı Halk otobüsü ile çalışan Emre KOÇ’a ait Halk Otobüsünün taliplisi Sefa KOÇ’a yönetmelik şartları aynı kalmak üzere Çan Belediyesi Denetiminde Çalıştırılacak Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince devrine muvafakat edilmesinin uygun bulunduğu hk

13.06.2017 TARİHLİ 2017/155 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz sınırları içerisinde 17 H 0769  plakalı Halk otobüsü ile çalışan Nurullah KOÇ’a ait Halk Otobüsünün taliplisi Şaziye KOÇ’a yönetmelik şartları aynı kalmak üzere Çan Belediyesi Denetiminde Çalıştırılacak Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince devrine muvafakat edilmesinin uygun bulunduğu hk

13.06.2017 TARİHLİ 2017/156 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 29 no’lu adreste  Naide ARSLAN icarında bulunan işyerinin taliplisi Sibel ÖZEL’e  aylık kirası 1.000,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.06.2017 TARİHLİ 2017/157 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Akkuş Sokak No:18/1 adresindeki büfe işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Tacettin SÖYLER’e 6 ay süre ile ve aylık kirası (KDV Hariç) 280,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.06.2017 TARİHLİ 2017/158 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Ş. Mustafa KAYA Caddesi No:2/2-4 adresindeki işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Dilek ALTUNTAŞ’a 6 ay süre ile ve aylık kirası  450,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.06.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

20.06.2017 TARİHLİ 2017/159 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 11 pafta, 86 ada, 7, 8 ve 19 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli 19L-II uygulamalı imar paftamıza uygun olarak tevhiden (2) ikiye ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

20.06.2017 TARİHLİ 2017/160 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta 6, ada 71, Parsel 12, 13, 14 ve 15’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19L-II onaylı imar paftamıza uygun olarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddelerine istinaden tevhiden ikiye (2) ifrazı yapıldıktan sonra bedelsiz olarak yola terklerinin yapılmasının uygun bulunduğu hk.

20.06.2017 TARİHLİ 2017/161 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Çan Belediyesi Termal Otel & SPA işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif (artırma) usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 18.07.2017 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

20.06.2017 TARİHLİ 2017/162 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/41. maddesine aykırı hareket eden Kalfaoğlu Gıda Tekstil Tur. İnş. San. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

20.06.2017 TARİHLİ 2017/163 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Millet Caddesi (Toptancı hali)  no:56 ÇAN adresinde Faruk GÖRGÜN’ ün icarında bulunan işyerinin taliplisi Zeki SARIOĞLU’ na aylık kirası 750,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.06.2017 TARİHLİ 2017/164 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.M.Kaya Caddesi No:2/2-4 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde işyerini kiralayan Dilek ALTUNTAŞ kira sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etmek istediğini belirttiğinden, ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.07.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

04.07.2017 TARİHLİ 2017/165 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin 08/05/2012 tarih ve 2012/5-31 sayılı kararı gereğince, İlçemizin tanıtımını sağlamak ve İlçemizdeki sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı hareketlendirmek amacıyla, Belediyemiz tarafından planlanıp düzenlenerek yapılacak olan Ata Sporumuzun 6.Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri’nin yapılış takviminin ve tertip komitesinde görev yapacak kişilerin belirlenmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 14-15. maddeleri gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk.   

04.07.2017 TARİHLİ 2017/166 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.M.Kaya Caddesi No:2/2-4 adresinde bulunan işyeri muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 18.07.2017 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

04.07.2017 TARİHLİ 2017/167 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi (Toptancı Hali) No:56 adresinde bulunan işyerini kiralayan Faruk GÖRGÜN kira sözleşmesi bitmeden işyerini Zeki SARIOĞLU’na devir ettiğinden yatırmış olduğu teminatların Belediyemize irat kaydedilerek kira sözleşmesinin durdurulmasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.07.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11.07.2017 TARİHLİ 2017/168NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden HYS Köroğlu Mağazacılık A.Ş’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

11.07.2017 TARİHLİ 2017/169 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde tapunun 14 pafta, 446 ada, 2 ile 3 no’lu taşınmazların 19L-III onaylı 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

11.07.2017 TARİHLİ 2017/170NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesinde tapunun pafta 35, ada 8, Parsel 13 ve 14’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19L-I-19L-II onaylı imar paftamıza uygun olarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddelerine istinaden tevhiden ikiye (2) ifrazı yapıldıktan sonra bedelsiz olarak yola terklerinin yapılmasının uygun bulunduğu hk.

11.07.2017 TARİHLİ 2017/171 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 9/1 pafta, 54 ada, 29 ile 30 no’lu taşınmazların 20M-II 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

11.07.2017 TARİHLİ 2017/172 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi No:46/3 adresinde bulunan işyerini Erenler Camii ve Müş. Yap. ve Yaşatma Derneği adına kiralayan Saadettin ARSLAN vermiş olduğu dilekçe ile kira sözleşmesi bitmeden işyerini bırakmak istediğini belirttiğinden yatırmış olduğu teminatların Belediyemize irat kaydedilerek kira sözleşmesinin durdurulmasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.07.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

18.07.2017 TARİHLİ 2017/173 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

18.07.2017 tarihinde ihalesi yapılan Mülkiyeti Belediyemize ait Çan Belediyesi Termal Otel & SPA işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü (artırma) satış ihalesinde belgeleri tam ve geçici teminatı usulüne uygun olan teklif sahibi bulunmadığından, satış ihalesinin iptal edilerek ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 43. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

18.07.2017 TARİHLİ 2017/174 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi No:46/2 adresinde bulunan işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 08.08.2017 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

18.07.2017 TARİHLİ 2017/175 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa Kaya no:2/2-4 adresindeki bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ömer ALTUNTAŞ’ a 5 ay süre ile ve aylık kirası 330,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.07.2017 TARİHLİ 2017/176 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Etili Sokak  no:19 adresinde ve tapunun 19LIV pafta, 411 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 no’lu parsellerinde bulunan mülkiyeti Hasan KÖSE’ ye (T.C:17806748562) ait olan arsalar üzerine ruhsatsız olarak beton çit direkleri ve kafes tel ile çevrilip zemine saha betonu dökülerek Seramik stok sahası haline getirildiğinden dolayı Belediyemiz Fen memurlarınca Yapı Tatil Zaptı ve İmar Cezası Hesaplama Raporu tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 42. Maddesi gereğince yapı sahibine idari para cezası alt sınırı olan 820,63 TL ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

18.07.2017 TARİHLİ 2017/177 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/9. maddesine aykırı hareket eden Serdar ARLI’ nın (Aziz Ekmek) 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

18.07.2017 TARİHLİ 2017/178 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Hastane Taksi Durağında çalışan Firdevs GÜL Ticari Taksi Durağını(hattını) ve 17 T 5053 plakalı aracını Muhammet KATMER’ e  devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.07.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25.07.2017 TARİHLİ 2017/179 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı 6. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde 29.07.2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde, güreş sahası içinde yapılacak olan 2018 yılı 7. Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağalık ihalesinin 40.000,00 TL muhammen bedeli üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 29.07.2017 Cumartesi Günü saat 15.00’de güreş sahası içerisinde Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

25.07.2017 TARİHLİ 2017/180 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde S.S. 95 nolu Çan İşçi ve Öğrenci Servis Hiz. Mot. Taş. Kooperatifinde çalışan Cevdet SEZER’ in (T.C:32299265648) servis hattını ve  17 S 5025 plakalı aracını Gökhan IŞIK’ a (T.C:26317465790) devir etmesinin Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.07.2017 TARİHLİ 2017/181 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Terminal Taksi Durağında çalışan Çoşkun AVCI’ nın  (T.C:21088639388) Ticari Taksi Durağını (hattını) ve 17 T 5027 plakalı aracını Sıttıka KINACI’ ya (T.C: 16819825864)  devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.07.2017 TARİHLİ 2017/182 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 3 pafta, 346 ada, 13 ile 14 no’lu taşınmazların 20M-IV 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

25.07.2017 TARİHLİ 2017/183 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesinde tapunun pafta 34, ada 606, Parsel 9 ve 10’da kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19L-I onaylı imar paftamıza uygun olarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddelerine istinaden tevhiden bedelsiz olarak yola terklerinin yapılmasının uygun bulunduğu hk.

25.07.2017 TARİHLİ 2017/184 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/18. maddesine aykırı hareket eden A101 Yeni Mağazacılık A.Ş.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

29.07.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01.08.2017 TARİHLİ 2017/186 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:46/2 adresinde ruhsatsız olarak faaliyette bulunan (ekmek ve unlu mamul üretimi) Gamze BULUT’un 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesine istinaden işyerinin mühürlenerek faaliyetine son verilmesinin uygun bulunduğu hk.

01.08.2017 TARİHLİ 2017/187 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Rıdvan IRCI (T.C 17155764848) adına tahsis edilen D-71-72 nolu parsellerin, talibi Mustafa YEŞİL’e (T.C 16606789430) devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

01.08.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01.08.2017 TARİHLİ 2017/186 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:46/2 adresinde ruhsatsız olarak faaliyette bulunan (ekmek ve unlu mamul üretimi) Gamze BULUT’un 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesine istinaden işyerinin mühürlenerek faaliyetine son verilmesinin uygun bulunduğu hk.

01.08.2017 TARİHLİ 2017/187 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Rıdvan IRCI (T.C 17155764848) adına tahsis edilen D-71-72 nolu parsellerin, talibi Mustafa YEŞİL’e (T.C 16606789430) devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

08.08.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08.08.2017 TARİHLİ 2017/188 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi 46/2 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Erenler Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Saadettin ARSLAN’a 4 ay süre ile ve aylık kirası 90,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.08.2017 TARİHLİ 2017/189 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 11 pafta, 88 ada, 2 ve 3 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli 19L-II uygulamalı imar paftamıza uygun olarak tevhiden (3) üç’e ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

08.08.2017 TARİHLİ 2017/190 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden BTM Mağazaları Giyim Paz.İnş.Gıda ve San.Tic.Ltd.Şti’nin  (Plaka 34 LK 6605) 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile 08.08.2017 TARİHLİ 2017/191 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Belediye Sokak No:8/A adresinde ruhsatsız olarak faaliyette bulunan Erdoğan KAŞIKÇI’nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesine istinaden işyerinin mühürlenerek faaliyetine son verilmesinin uygun bulunduğu hk.

08.08.2017 TARİHLİ 2017/192 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesindeki pafta 19L-IV (24), ada 123, parsel 12’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli 19L-IV onaylı  İmar paftamıza uygun olarak   bedelsiz  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

08.08.2017 TARİHLİ 2017/193 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesindeki  pafta 19L-IV (22), ada 119, parsel 11’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli 19L-IV onaylı  İmar paftamıza uygun olarak   bedelsiz  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15., 16. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

15.08.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

15.08.2017 TARİHLİ 2017/194 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/4. maddesine aykırı hareket eden Bornova Veteriner Ecza Deposu ve San.Tic.Ltd.Şti’nin  (Plaka 35 KC 1244) 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

15.08.2017 TARİHLİ 2017/195 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17. maddesine aykırı hareket eden (TC:59494149184) Ahmet ŞENTÜRK’ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

15.08.2017 TARİHLİ 2017/196 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 6 pafta, 64 ada, 12 ile 33 no’lu taşınmazların 19L-II 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

15.08.2017 TARİHLİ 2017/197 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 9 pafta,209 ada, 94 nolu kadastral parselin 1/1000 ölçekli 20L-I, 20L-IV uygulamalı imar paftamıza uygun olarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddelerine istinaden bedelsiz olarak yola ve park alanına terki yapılarak ifraz işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

15.08.2017 TARİHLİ 2017/198 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Seramik Mahallesi Hulusi Damgacıoğlu Caddesi No:2/1 adresinde, 19L-III pafta, 132 ada, 2 parselde kayıtlı bulunan 1/1000’lik onaylı imar planında yeşil alan olarak gözüken, mülkiyeti Çan Belediye Başkanlığına ait alanlar üzerine 3194 Sayılı İmar Kanunun 33. maddesi ( 08.09.2013 tarihli Resmi Gazete Sayısı 28759 ) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden 5 yıllığına muvakkat (Geçici) inşaat ruhsatı izni verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.  .

15.08.2017 TARİHLİ 2017/199 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesi 14 pafta, 276 ada, 56 parselde bulunan 176m2 miktarındaki artık parseli 70.400,00TL bedel mukabilinde taliplisi (TC. No: 22072606768) Cıvat ÖZENÇ’e pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk. 

22.08.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

22.08.2017 TARİHLİ 2017/200 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 23 pafta, 99 ada, 7 nolu parselin 1/1000 ölçekli 19L-IV uygulamalı imar paftamıza uygun olarak tevhiden (2) iki’ye ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

22.08.2017 TARİHLİ 2017/201 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden  ALDO Dondurulumuş Gıda San. Tic. Ltd. Paz. Şti’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

22.08.2017 TARİHLİ 2017/202 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden  Cahit ÖZDİL’in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

22.08.2017 TARİHLİ 2017/203 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7 adresindeki satış mağazasını 1 yıllığına kiralayan Altun Gıda İhtiyaç Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin kira süresi 31.08.2017 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere aylık kirasının KDV hariç 14.000,00TL olmak üzere 1 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

22.08.2017 TARİHLİ 2017/204 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Cumhuriyet (Atatürk) Mahallesi 25 pafta, 102 ada, 39 parselde bulunan 1,02m2 miktarındaki artık parseli 2.000,00TL bedel mukabilinde taliplisi (TC. No: 31318298308) Salih ESEN’e pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk. 

22.08.2017 TARİHLİ 2017/205 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Tavuk ve Et Ürünleri bölümünde Salih AKÇA adına tahsis edilen A-27 no’lu parselin talibi Alp-Et Gıda Paz. Nak. Tur. İnş. İth. İhr. San ve Tic. Ltd Şti.’ ye devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.08.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

29.08.2017 TARİHLİ 2017/206 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden Özbilen İnşaat’ın  ( Metin ÖZBİLEN) 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

05.09.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

05.09.2017 TARİHLİ 2017/207 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesi 14 pafta, 276 ada, 56 parselde bulunan artık parseli satın alan Cıvat ÖZENÇ vermiş olduğu dilekçe ile taşınmazı almaktan vazgeçtiğini belirttiğinden,  ihalesinin iptal edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.09.2017 TARİHLİ 2017/208 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Kurban Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere toplam 323 kişiye erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.09.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12.09.2017 TARİHLİ 2017/209 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesindeki  pafta 25, ada 102, parsel 30, 31 ve 39’da kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19L-I onaylı  imar paftamıza uygun olarak tevhiden bedelsiz  yola terklerinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

12.09.2017 TARİHLİ 2017/210 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesi 14 pafta, 276 ada, 56 parselde bulunan 176,00m2 miktarındaki artık parseli 80.000,00TL bedel mukabilinde taliplisi Metin ÖZBİLEN’e pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk. 

12.09.2017 TARİHLİ 2017/211 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Ahmet ŞİMAR’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19.09.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

19.09.2017 TARİHLİ 2017/212 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2018 (2019–2020) Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Taslakları incelenerek, Gelirlerin 60.000.000,00TL Giderlerin 60.000.000,00TL olduğu görülmüştür. Bütçe taslağının Belediye Başkanlığından geldiği şekliyle tasdik edilerek Belediye Muhasebe Usul Tüzüğünün 11. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.09.2017 TARİHLİ 2017/213 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/4 maddesine aykırı hareket eden Cemile İNCESU’ nun af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.09.2017 TARİHLİ 2017/214 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/4 maddesine aykırı hareket eden Hüseyin KORKMAZ’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.09.2017 TARİHLİ 2017/215 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/4 maddesine aykırı hareket eden Sinan ÜNLÜ’ nün af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.09.2017 TARİHLİ 2017/216 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Atatürk Mahallesindeki pafta 35, ada 7, parsel 17’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli 19L-I onaylı  İmar paftamıza uygun olarak  bedelsiz  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

19.09.2017 TARİHLİ 2017/217 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk, Cumhuriyet ve Fatih Mahallelerinde onaylı imar planı sınırları içinde bulunan yol, yeşil alan, Resmi Kurum Alanı, depolama alanı, sosyal donatı alanları gibi kamu yararlı alanlar için kamu kararı ile yine TKİ adına kayıtlı yol, yeşil alan, sosyal tesisi, resmi kurum alanı, sanayi ve depolama alanı, sosyal donatı alanı, sosyal tesis ve taşınmazların 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. Maddesi ile 4650 Sayılı Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’nun 17. Maddesine (Kamu Kurumları Arasında Taşınmaz Devri) istinaden ilgili parsellerin satın alınabilmesi için kamulaştırılması hususunda ifrazlarının yapılmasının uygun bulunduğu hk.

26.09.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26.09.2017 TARİHLİ 2017/218 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 8 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 1.719.500,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.09.2017 TARİHLİ 2017/219 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. ve 7/18. maddelerine aykırı hareket eden HYS KÖROĞLU MAĞAZACILIK A.Ş.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 454,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.                                                                  

26.09.2017 TARİHLİ 2017/220 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale İli Çan İlçesi Büyüktepe Köyü Köyiçi mevkiinde tapunun 3 pafta, 118 parselin (2) ikiye ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 13 ve 15. maddesi ve   Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.09.2017 TARİHLİ 2017/221 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 14 pafta, 276 ada, 56 ile 289 no’lu taşınmazların 19L-III 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

26.09.2017 TARİHLİ 2017/222 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde tapunun 15 pafta, 307 ada, 2 ile 432 no’lu taşınmazların 18L-II, 18M-I 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

26.09.2017 TARİHLİ 2017/223  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 19M-IV pafta, 280 ada, 157 ile 207 no’lu taşınmazların 19M-IV 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

26.09.2017 TARİHLİ 2017/224 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal (Karşıyaka) Mahallesi 20-M-III Onaylı İmar Paftasında 56 ada, 3 ve 4  nolu parsellerden arıtma tesisine giden kolektör hattı geçtiğinden taşınmazların kısmen istimlak edilmesine ihtiyaç olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun’un 5.maddesi gereğince kamulaştırılmalarının  uygun bulunduğu hk.

03.10.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03.10.2017 TARİHLİ 2017/225 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 3 pafta, 369 ada, 5 ve 6 parsellerin 1/1000 ölçekli 20M-IV Uygulamalı İmar Paftamıza uygun olarak tevhiden ikiye (2’ye) ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddeler ile, 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Tip İmar Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

03.10.2017 TARİHLİ 2017/226NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Hasan ERCANASLAN’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.10.2017 TARİHLİ 2017/227 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/23. maddesine aykırı hareket eden Üstüntaş Nak. İnş. Mad. Tur. Gıda Hay. Pet. Ve San. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.10.2017 TARİHLİ 2017/228 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/7. maddesine aykırı hareket eden Uzak Tur. Gıda İnş. Taş. Tic. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

03.10.2017 TARİHLİ 2017/229 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/8. maddesine aykırı hareket eden Kuzen Çöllüler İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

03.10.2017 TARİHLİ 2017/230 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/8. maddesine aykırı hareket eden Sinan EREN’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

03.10.2017 TARİHLİ 2017/231 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden Remzi ADLIM’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.10.2017 TARİHLİ 2017/232 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden Fatih SİRKECİ’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.10.2017 TARİHLİ 2017/233 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden Zeynep BAŞARAN’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.10.2017 TARİHLİ 2017/234 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Mehmet DEMİROĞLU adına tahsis edilen C-47 no’lu parselin talibi Ömer ÇİFTÇİ’ ye devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.10.2017 TARİHLİ 2017/235 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Mehmet DEMİROĞLU adına tahsis edilen C-48 no’lu parselin talibi Necati AKAGÜNDÜZ’ e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.10.2017 TARİHLİ 2017/236 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Saliha TEZCAN adına tahsis edilen F-27-28  no’lu parselin talibi Fatma ÖZ’ e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.10.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10.10.2017 TARİHLİ 2017/237 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesinde Tapunun pafta 34, ada 606, parsel 31’de kayıtlı taşınmazın maliki tabii zeminden kotlandırma talep etmesi üzerine; Belediyemiz 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyelerden olduğundan, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 12. maddesi gereğince tabii zeminden kotlandırma yapılmasının uygun bulunduğu hk.

10.10.2017 TARİHLİ 2017/238 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. ve  11/17.  maddelerine aykırı hareket eden Salih ŞAHİN’ in  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 454,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

10.10.2017 TARİHLİ 2017/239 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/20.  maddesine aykırı hareket eden Sezgin TEPE’ nin (TEPE İNŞAAT)   1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

10.10.2017 TARİHLİ 2017/240 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden Metmar Gıda Dayn. Tük. Malz. Taah. Tem. San ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ nin  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

10.10.2017 TARİHLİ 2017/241 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/4. maddesine aykırı hareket eden Efes Meşrubat San. Ltd. Şti’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.10.2017 TARİHLİ 2017/242 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak (Otobüs Terminali) No:9/110’da bulunan 1 adet işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 31.10.2017 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

17.10.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17.10.2017 TARİHLİ 2017/243 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet ve Atatürk Mahallesinde Belediye Meclisimiz tarafından 03.08.1990 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulamalı 18L-I, 19L-IV, 19K-II, 20K-III imar planı ile yine 06.07.1981 tarihinde onaylanan 20L-I onaylı 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımızda yol, yeşil alan, sanayi ve depolama alanı ve kamusal alanda kalan, TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri)’ye ait taşınmazların belediyemize kazandırılıp kamu menfaatlerine açabilmemiz için  2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30 ve 6. Maddelerinin son bendi ile 4650 Sayılı Kanunun 3. Maddesi ile değişik 8, 11 ve 17. Maddeleri ile diğer ilgili maddeleri hükümleri gereğince kamulaştırma işleminin yapılması için Kamulaştırma Kanunu’nun 5. Maddesine istinaden kamu yararı kararı alınmasının uygun bulunduğu hk. 

17.10.2017 TARİHLİ 2017/244 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Özgür İMREN’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.10.2017 TARİHLİ 2017/245 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/20. maddesine aykırı hareket eden Faruk Duman Hazır Beton İnş. Tur. San. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

17.10.2017 TARİHLİ 2017/246 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Muharrem YALÇIN’ ın  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.10.2017 TARİHLİ 2017/247 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden Hüsamettin İNCE’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.10.2017 TARİHLİ 2017/248 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Kerim KUTLU’ nun 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.10.2017 TARİHLİ 2017/249 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 19 no’lu adreste  Sami CANAN’ın icarında bulunan işyerinin taliplisi Ömer CANAN’a  aylık kirası 355,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.10.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24.10.2017 TARİHLİ 2017/250 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/22. ve 11/20. maddelerine aykırı hareket eden Faruk Duman Hazır Beton İnş. Tur. San. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 454,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

24.10.2017 TARİHLİ 2017/251 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/22. ve 11/20. maddelerine aykırı hareket eden Faruk Duman Hazır Beton İnş. Tur. San. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 454,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

24.10.2017 TARİHLİ 2017/252 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Aylin Nur YILDIRIM’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.10.2017 TARİHLİ 2017/253 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Rıdvan IRCI adına tahsis edilen D-70 nolu  parselin, talibi Aysel YEŞİL’ e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.10.2017 TARİHLİ 2017/254 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde balıkçılar bölümündeki K-5-6 nolu parsellerin tahsis sahibi Habil DİRÇAŞ’ ın vefat etmesi nedeniyle varisi ve eşi olan talibi Vildan DİRÇAŞ’ a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.10.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

31.10.2017 TARİHLİ 2017/255 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Balıkesir/Balya nüfusuna kayıtlı Ayşe DUDU EVCİ’ nin muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.10.2017 TARİHLİ 2017/256NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz  Cumhuriyet  Mahallesi Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddesi No:101/3  adresinde ikamet eden, Tutak  nüfusuna kayıtlı   08/08/1979 doğumlu  Saliha YAVUZ’ un  oğlunun  askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 300,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.10.2017 TARİHLİ 2017/257 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz İstiklal Mahallesi 12 pafta, 81 ada, 34 parselde bulunan 328,03m2 miktarındaki artık parseli 125.000,00TL bedel mukabilinde taliplisi Necip ENGİN’e pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk. 

31.10.2017 TARİHLİ 2017/258 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal  Mahallesi Çevre Yolu Sokak 9/110 no’lu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan İsmail KALGIN’ a  14 ay süre ile ve aylık kirası 300,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.10.2017 TARİHLİ 2017/259 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 15 pafta, 307 ada, 185 ile 433 no’lu taşınmazların 18M-I 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 maddeleri ile 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri  gereğince uygun bulunduğu hk.

31.10.2017 TARİHLİ 2017/260 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 25 pafta, 104 ada, 3 ile 4 no’lu taşınmazların 19L-II 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 maddeleri ile 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar  İmar Yönetmeliğinin 6. ve 7. maddeleri  gereğince uygun bulunduğu hk.

07.11.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

07.11.2017 TARİHLİ 2017/261 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Ilıca Sk. No:3/A adresinde ruhsatsız olarak faaliyette bulunan (80’ler 90’lar Keyf-i Kahve İşyeri) Gülşah SEZEN KARADAYI’ nın  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesine istinaden işyerinin mühürlenerek faaliyetine son verilmesinin uygun bulunduğu hk.

07.11.2017 TARİHLİ 2017/262 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait Yeni Terminal Binası ile Belediye sarayı A blokta bulunan kiracılarımız, ısınma hizmetinden faydalanan işyeri sahipleri ve Belediyemiz tarafından kullanılan kaloriferler doğalgaz ile ısıtılmaktadır. Buna göre 2017–2018 kış sezonunda ısınma ücretlerinin tespit edilmesi için Encümenimizin değerlendirmesi sonucunda 2017–2018 kış sezonunda peteklerin 1 m2’sinden KDV dahil aylık 185,00TL olarak belirlenmesine ve tahakkuk edilerek tahsiline 2464 Sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.11.2017 TARİHLİ 2017/263 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Millet Caddesi no:33/E  ÇAN adresinde Eyyup TOPAL’ ın icarında bulunan işyerinin taliplisi İsmet Can MERİÇ’ e aylık kirası 1.250,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14.11.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

14.11.2017 TARİHLİ 2017/264 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak (Terminal Binası) No:9/110 adresinde bulunan işyerinin kiracısı Müveddet KÖSE vermiş olduğu dilekçe ile kira sözleşmesini sonlandırmıştır. Belediyemiz özel mülkiyetindeki taşınmazın İsmail KALGIN tarafından 14.02.2017 ve 31.10.2017 tarihleri arası kullanıldığı tespit edildiğinden  Ecrimisil Tespit Komisyonu kararıyla toplam 2.550,00TL ecrimisil tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14.11.2017 TARİHLİ 2017/265 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden Eyyup TOPAL’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

14.11.2017 TARİHLİ 2017/266 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Çan Belediyesi Termal Otel & SPA işyeri ile Çan Şehir Stadyumu giriş kapısı yanındaki jeotermal su kuyusunun kullanım hakkının  muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 12.12.2017 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

21.11.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

21.11.2017 TARİHLİ 2017/267 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 30 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 3.220.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.11.2017 TARİHLİ 2017/268 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Büyüktepe köyünde tapunun 3 pafta, 124 nolu parselin (3) üç’e ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 16. maddesi  ile Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 13. ve 15. maddeleri gereğince (3) üç’e  ifrazının uygun bulunduğu hk.

21.11.2017 TARİHLİ 2017/269 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 19L-III pafta, 110 ada, 103 ile 129 no’lu taşınmazların 19L-III 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16. ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6.  ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

21.11.2017 TARİHLİ 2017/270 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 9 pafta, 209 ada, 94 nolu kadastral parselin 1/1000 ölçekli 20L-I, 20L-IV Uygulamalı İmar Paftamıza uygun olarak yola ve park alanına bedelsiz olarak terkinin yapılarak onüç (13)’ e ifrazının yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16, ve  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

21.11.2017 TARİHLİ 2017/272 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2017/9-54 sayılı meclis kararı ile satış yetkisi alınan, Kıymet Takdir Komisyonunca muhammen bedelleri belirlenen Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 3 pafta, 58 ada, 7 parsel ile Cumhuriyet Mahallesi 16 pafta, 268 ada, 319 ve 322 nolu parseller olmak üzere 3 adet arsanın 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine istinaden satışının yapılabilmesi için Encümenimizce muhammen bedeli belirlenerek, ihalesinin 12.12.2017 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

28.11.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

28.11.2017 TARİHLİ 2017/272 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi S.S. 95 nolu Çan İşçi ve Öğrenci Servis Hiz. Mot. Taş. Kooperatifi’nde  çalışan Ferit GEZER’in  (T.C: 28093406530)  servis hattını ve aracını eşi Hülya GEZER’ e (T.C: 28048408060) devir etmesinin Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.11.2017 TARİHLİ 2017/273 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan işyerlerinin 2018 Mali Yılında kira artışı bedellerinin belirlenerek tahsilatlarının yapılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

05.12.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

05.12.2017 TARİHLİ 2017/274 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Cd. No:46/3 adresinde bulunan işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalelerinin 26.12.2017 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

05.12.2017 TARİHLİ 2017/275 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/6. ile 10/7.  maddelerine aykırı hareket eden Fatih ŞAHİN (ŞAHİN İNŞAAT)’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 454,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

05.12.2017 TARİHLİ 2017/276 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/6. maddesine aykırı hareket eden Selami GÜÇLÜ (GÜÇLÜ İNŞAAT) ‘nün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

05.12.2017 TARİHLİ 2017/277 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/4. maddesine aykırı hareket eden Erhan KURU’ nun af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

12.12.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12.12.2017 TARİHLİ 2017/278 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait iş yerlerinin kira tespitlerinin yapılabilmesi için 2018 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 ( beş ) kişilik kira tespit komisyonunun kurulmasının uygun bulunduğu hk.

12.12.2017 TARİHLİ 2017/279 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait iş yerlerinin kira tespitlerinin yapılabilmesi için 2018 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 ( beş ) kişilik kira tespit komisyonunun kurulmasının uygun bulunduğu hk.

12.12.2017 TARİHLİ 2017/280 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9 ve 75. maddeleri gereğince Mülkiyetleri Belediyemize ait olan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli işgalinden doğan Ecrimisil bedelinin tespitinde 2018 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Ecri misil Tespit Komisyonunun belirlenmesinin uygun bulunduğu h

12.12.2017 TARİHLİ 2017/281 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9 ve 75. maddeleri gereğince Mülkiyetleri Belediyemize ait olan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli işgalinden doğan Ecrimisil bedelinin tespitinde 2018 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Ecri misil Tespit Komisyonunun belirlenmesinin uygun bulunduğu h

12.12.2017 TARİHLİ 2017/282 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların çeşitli nedenlerle zarara uğratılması halinde meydana gelen zararların tespit edilmesi amacıyla 2018 yılı içinde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 4 kişilik Hasar Tespit Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

12.12.2017 TARİHLİ 2017/283 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 18L-III pafta, 583 ada, 6 ile 7 no’lu taşınmazların 18L-III 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16. ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6.  ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk

12.12.2017 TARİHLİ 2017/284 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesinde tapunun 19L-I pafta,13 ada, 2 ile 25 no’lu taşınmazların 19L-I 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16. ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6.  ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

12.12.2017 TARİHLİ 2017/285 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi H. İbrahim Bodur Caddesi No:13Z/1 adresinde ruhsatsız olarak faaliyette bulunan İsmet GÜLATEŞ’ nin (GÖZDE AVM) 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesine istinaden işyerinin mühürlenerek faaliyetine son verilmesinin uygun bulunduğu hk.

12.12.2017 TARİHLİ 2017/286 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 16, ada 268, parsel 319’da bulunan 441,24m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Çanlılar Petrol Taşımacılık Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş adına Şaban ÇÖLLÜ’ye 490.000,00TL (dörtyüzdoksanbintürklirası) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

12.12.2017 TARİHLİ 2017/287 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 16, ada 268, parsel 322’de bulunan 441,24m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan (T.C:32333032144) Ahmet BENLİ’ye 460.000,00TL (dörtyüzaltmışbintürklirası) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

12.12.2017 TARİHLİ 2017/288 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 3 pafta, 58 ada, 7 parsel de kayıtlı 4.091.13m2 taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 12.12.2017 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

12.12.2017 TARİHLİ 2017/289NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi S.S. 95 nolu Çan İşçi ve Öğrenci Servis Hiz. Mot. Taş. Kooperatifi’nde çalışan M. Mesut ERGİN’ nin   (T.C:19063707306)  servis hattını ve 17 S 5015 no’lu plakayı babası Cemali ERGİN’e (T.C: 19093706386) devir etmesinin Çan Belediyesi (S) Plakalı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.12.2017 TARİHLİ 2017/290 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Çan Belediyesi Termal Otel & SPA işyerinin satışı ile Çan Şehir Stadyumu giriş kapısı yanındaki jeotermal su kuyusunun kullanım hakkının, muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 12.12.2017 tarihinde yapılan açık arttırma usulü ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek, ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.12.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

19.12.2017 TARİHLİ 2017/291 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 13 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 1.242.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.12.2017 TARİHLİ 2017/292 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 18M-I pafta,615 ada,388 ile 431 no’lu taşınmazların 18M-I 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16. ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6.  ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

19.12.2017 TARİHLİ 2017/293 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazaryerinde sebze-meyve bölümünde Recep DEMİR (TC:19822682288) adına tahsis edilen G-43  nolu  parselin, talibi Yüksel ÇETİN’ e (T.C:25018521194) devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.12.2017 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26.12.2017 TARİHLİ 2017/294 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz İstiklal Mahallesi 20MIII pafta, 372 ada, 13 parselde bulunan 19,36m2 miktarındaki artık parseli 3.000,00TL bedel mukabilinde taliplisi Adıgüzel AKTAŞ (T.C:67330263178) adına Ufuk ÇÖMLEKÇİ’ye (T.C:29398356230) pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk. 

26.12.2017 TARİHLİ 2017/295 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi 46/3 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde Erenler Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına en yüksek fiyat teklifinde bulunan Saadettin ARSLAN’a (T.C:10073007042) 12 ay süre ile ve aylık kirası 102,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.12.2017 TARİHLİ 2017/296 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/4. maddesine aykırı hareket eden Yunus MURAT’ ın  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 227,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

26.12.2017 TARİHLİ 2017/297 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerlerinin 2018 yılında yaz saati uygulaması 01 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında saat 07:00 – 02:00, kış saati uygulaması için 1 Ekim – 30 Nisan tarihleri arası saat 07:00 – 01:00 olarak tespit edilmesinin 5393 Sayılı Kanunun 34.maddesinin h bendi gereğince uygun bulunduğu hk

WhatsApp WhatsApp Hattı