0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

2016 ENCÜMEN

Ana Sayfa » 2016 ENCÜMEN

27.12.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27.12.2016 TARİHLİ 2016/382 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerlerinin 2017 yılında yaz saati uygulaması 01 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında saat 07:00 – 02:00, kış saati uygulaması için 1 Ekim – 30 Nisan tarihleri arası saat 07:00 – 01:00 olarak tespit edilmesinin 5393 Sayılı Kanunun 34.maddesinin h bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.12.2016 TARİHLİ 2016/383 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Tuhafiye bülümünde Mehmet TAŞKIN adına tahsis edilen J-1-2 nolu parsellerin, talibi Ali TAŞKIN’ a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

27.12.2016 TARİHLİ 2016/384 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde konfeksiyon bölümü I-6-7 parsellerin üzerine tahsisli T.C: 34060207574 no’lu  İsmail YILMAZ’ın Belediyemize vermiş olduğu 26.12.2016 tarihli dilekçesine istinaden 12.01.2010 tarih ve 2010/21 sayılı Encümen kararıyla yapılan yer tahsisinin iptaline ve borçlarının teminatından mahsup edilmesine 12/07/2012 tarih ve 28351 sayı ile yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 27.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.12.2016 TARİHLİ 2016/385 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Murat KÖSE’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.12.2016 TARİHLİ 2016/386 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 8/8. maddesine aykırı hareket eden Kalfaoğlu Gıda Teks. Tur. İnş. San ve Dış Tic. Ltd. Şti’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

27.12.2016 TARİHLİ 2016/387 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 6/2. maddesine aykırı hareket eden Serdar ARLI’ nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

27.12.2016 TARİHLİ 2016/388 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Üzeyir KOTAN’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

27.12.2016 TARİHLİ 2016/389 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/41. maddesine aykırı hareket eden Özel Çan Kültür Dersanesi’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

27.12.2016 TARİHLİ 2016/390 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Murat KARDOĞAN’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

27.12.2016 TARİHLİ 2016/391 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Malik GÜREL’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

27.12.2016 TARİHLİ 2016/392 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun 19M-IV pafta, 445 ada, 177 ile 218 no’lu taşınmazların 19M-IV 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk

 

27.12.2016 TARİHLİ 2016/393 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 23 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 1.157.700,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.12.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

20.12.2016 TARİHLİ 2016/377 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 3 Pafta, 55 Ada, 22 Parselde kayıtlı olan arsanın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 17.01.2017 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

20.12.2016 TARİHLİ 2016/378 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi No:46/3’de bulunan 1 adet işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 03.01.2017 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

20.12.2016 TARİHLİ 2016/379 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/41 maddesine aykırı hareket eden Kültür Dershaneleri Eğitim Kurumları Çan Şubesi Kurum Müdürü Mevlüt PALA’nın  af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.12.2016 TARİHLİ 2016/380 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Hürrem KAYGUSUZ’un 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

20.12.2016 TARİHLİ 2016/381 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Güngören 3.Sokak No:8 adresinde ikamet eden 05.01.1997 Burdur doğumlu İpek CÜCE eşinin askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 250,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.12.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

13.12.2016 TARİHLİ 2016-371 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Duman Kale Nak. İnş. Pet. Ve Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.12.2016 TARİHLİ 2016-372 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Valyettin ÇAKAR’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.12.2016 TARİHLİ 2016-373 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Ekrem TEZCAN’ nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.12.2016 TARİHLİ 2016-374 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Şükrü ÖZTÜRK’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.12.2016 TARİHLİ 2016-375 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Sadettin TOPRAK’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.12.2016 TARİHLİ 2016-376 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Özkorkmaz İnş. Nak. Tic. Ltd. Şti’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

13.12.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

13.12.2016 TARİHLİ 2016-371 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Duman Kale Nak. İnş. Pet. Ve Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.12.2016 TARİHLİ 2016-372 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Valyettin ÇAKAR’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.12.2016 TARİHLİ 2016-373 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Ekrem TEZCAN’ nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.12.2016 TARİHLİ 2016-374 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Şükrü ÖZTÜRK’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.12.2016 TARİHLİ 2016-375 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Sadettin TOPRAK’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.12.2016 TARİHLİ 2016-376 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Özkorkmaz İnş. Nak. Tic. Ltd. Şti’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

06.12.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  06.12.2016 TARİHLİ 2016-362 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun 18M-I pafta, 557 ada, 7, 26 ve 28 no’lu taşınmazların 18M-I 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

06.12.2016 TARİHLİ 2016-363 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17. maddesine aykırı hareket eden Okyaylar Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06.12.2016 TARİHLİ 2016-364 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Nizam Yapı Malz. İnş. Taah. Mad. San. Ltd. Şti.’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

06.12.2016 TARİHLİ 2016-365 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Kazım KARABIYIK’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

                 

06.12.2016 TARİHLİ 2016-366 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait iş yerlerinin kira tespitlerinin yapılabilmesi için 2017 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 ( beş ) kişilik kira tespit komisyonunun kurulmasının uygun bulunduğu hk.

06.12.2016 TARİHLİ 2016-367 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/2 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda ve Mülkiyetleri Belediyemize ait satışa çıkacak olan gayrimenkullerin değer tespitlerinin belirlenmesinde 2017 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Kıymet Takdir Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

06.12.2016 TARİHLİ 2016-368 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9 ve 75. maddeleri gereğince Mülkiyetleri Belediyemize ait olan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli işgalinden doğan Ecrimisil bedelinin tespitinde 2017 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Ecri misil Tespit Komisyonunun belirlenmesinin uygun bulunduğu hk.

 

06.12.2016 TARİHLİ 2016-369 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/3 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda 2017 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Uzlaşma Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

06.12.2016 TARİHLİ 2016-370 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların çeşitli nedenlerle zarara uğratılması halinde meydana gelen zararların tespit edilmesi amacıyla 2017 yılı içinde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 4 kişilik Hasar Tespit Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

06.12.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

  06.12.2016 TARİHLİ 2016-362 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun 18M-I pafta, 557 ada, 7, 26 ve 28 no’lu taşınmazların 18M-I 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

06.12.2016 TARİHLİ 2016-363 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17. maddesine aykırı hareket eden Okyaylar Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06.12.2016 TARİHLİ 2016-364 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Nizam Yapı Malz. İnş. Taah. Mad. San. Ltd. Şti.’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

06.12.2016 TARİHLİ 2016-365 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Kazım KARABIYIK’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

                 

06.12.2016 TARİHLİ 2016-366 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait iş yerlerinin kira tespitlerinin yapılabilmesi için 2017 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 ( beş ) kişilik kira tespit komisyonunun kurulmasının uygun bulunduğu hk.

06.12.2016 TARİHLİ 2016-367 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/2 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda ve Mülkiyetleri Belediyemize ait satışa çıkacak olan gayrimenkullerin değer tespitlerinin belirlenmesinde 2017 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Kıymet Takdir Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

06.12.2016 TARİHLİ 2016-368 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9 ve 75. maddeleri gereğince Mülkiyetleri Belediyemize ait olan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli işgalinden doğan Ecrimisil bedelinin tespitinde 2017 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Ecri misil Tespit Komisyonunun belirlenmesinin uygun bulunduğu hk.

 

06.12.2016 TARİHLİ 2016-369 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/3 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda 2017 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Uzlaşma Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

06.12.2016 TARİHLİ 2016-370 SAYILI ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların çeşitli nedenlerle zarara uğratılması halinde meydana gelen zararların tespit edilmesi amacıyla 2017 yılı içinde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 4 kişilik Hasar Tespit Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

29.11.2016 TARİHLİ 2016/350 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Fatma YÜKSEL’e ait E-36 no’lu parselin taliplisi Erkan KOSTAK’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ 2016/351 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden Safiye TİTİZ’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ 2016/352 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden Ayşe YILMAZ’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ 2016/353 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden Hamiyet SERT’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ 2016/354 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Aslı TÜRK AKYURT’ un 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ 2016/355 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden Nihat TÜRKBEN’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ 2016/356 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden Hüseyin KORKMAZ’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ 2016/357 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11. maddesine aykırı hareket eden Deniz ÇILDAN’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ 2016/358 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Ramazan DİNÇ’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ 2016/359 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Sedat SÖNMEZ’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ 2016/360 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Murat KÖSE’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.11.2016 TARİHLİ 2016/361 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan işyerlerinin 2017 Mali Yılında kira artışı bedellerinin belirlenerek tahsilatlarının yapılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

22.11.2016 TARİHLİ 2016/336 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi, Atatürk Caddesi No:35 Belediye Sarayı A Blok, Belediye Hizmet Binası çatısında bulunan yere geçici, Türkcell’e ait GSM mobil baz istasyonu kullanım amaçlı yeri kiralayan Kule Hizmet ve İşletmecilik AŞ’nin kira süresi 11.11.2016 tarihinde sona erdiğinden, 2016/313 Sayılı Encümen Kararı ile kira süresi 3 yıllık peşin 52.500,00TL olarak uzatılmış olup, Kule Hizmet ve işletmecilik A.Ş vermiş olduğu dilekçe ile kira artış oranının tüfe oranlarına göre yüksek olduğunu beyan ederek kira ücretinin yeniden belirlenmesini talep etmişlerdir. Konunun Encümenimizce görüşülmesi neticesinde; 01.11.2016 tarih ve 2016/313 Sayılı Encümen Kararının iptal edilerek, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere, yıllık kirası 15.000,00TL’den, 3 yıllık kirası (15.000,00TLx3) toplam 45.000,00TL’nin peşin ödenmesi şartı ile tekrar 3 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/337 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Talha TİREN’e ait G-13-14-15-16 no’lu parsellerin oğlu Serhan TİREN’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/338 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Mustafa FİLİZ’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/339 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Nazmi GÜNEŞ’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/340 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Malik GÜREL’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/341 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Halil YÜCEL’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/342 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Ercan MUTLU’ nun 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/343 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/18. maddesine aykırı hareket eden HYS Köroğlu Mağazacılık A.Ş.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/344 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Ramazan DİNÇ’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/345 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Sami UYSAL’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/346 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden Veli ARSLAN’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/347 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Hakan KARATAŞ’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

22.11.2016 TARİHLİ 2016/348 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde bulunan C-87-88-89 nolu parsellerin sahibi Nihat MEŞE 12.07.2012 tarih ve 28351 sayı ile yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 19. Maddesinin 3. Fıkrasının ç bendi ile 20. Maddelerine aykırı hareket ettiğinden, 5957 Sayılı Kanuna göre Pazar Yerlerinde 2016 Yılı için esas alınacak idari para ceza miktarlarına istinaden toplam 260,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

22.11.2016 TARİHLİ 2016/349 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:3 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Gülfer BA’ya 13 aylığına ve aylık kirası 530,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15.11.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

15.11.2016 TARİHLİ 2016/330 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Çekiçler Köyünde H18-d-21-c-4-c pafta, 0 ada, 481 parselin 1/1000 ölçekli H18-d-21-c-4-c uygulamalı imar paftamıza uygun olarak bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

15.11.2016 TARİHLİ 2016/331 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden BİM A.Ş.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

15.11.2016 TARİHLİ 2016/332 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden BİM A.Ş.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

15.11.2016 TARİHLİ 2016/333 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden MAYSAN İnş. Yatay Sondaj Taah. Tic.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

15.11.2016 TARİHLİ 2016/334 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Akbaşak İnş. Malz. Nak. Hırdavat İzalosyon Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

15.11.2016 TARİHLİ 2016/335 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Hakan KARATAŞ’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

08.11.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08.11.2016 TARİHLİ 2016/320 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:3’de bulunan 1 adet işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 22.11.2016 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

08.11.2016 TARİHLİ 2016/321 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Bayramiç/Yeşilköy nüfusuna kayıtlı Yasemin KARAYEL’ in muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.11.2016 TARİHLİ 2016/322 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Muş/Malazgirt nüfusuna kayıtlı Ayşe KARTAL’ ın muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.11.2016 TARİHLİ 2016/323 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17. ve 13/48. maddelerine aykırı hareket eden Vural KARACA’ nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

08.11.2016 TARİHLİ 2016/324 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Gülten YILMAZ’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.11.2016 TARİHLİ 2016/325 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Hurma Köyünde 7 pafta, 0 ada, 411 parselin 1/1000 ölçekli İ18A-01-A-1B ve İ18A-01-A1C uygulamalı imar paftamıza uygun olarak bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

08.11.2016 TARİHLİ 2016/326 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Terminal Taksi Durağında çalışan Nasiye KAHVECİ’nin Ticari Taksi Durağını (hattını) ve aracını Muharrem KAHVECİ’ye devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.11.2016 TARİHLİ 2016/327 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Korular Sokak No:23/2 adresinde ikamet eden, Mustafakemalpaşa  nüfusuna kayıtlı  04/09/1971 doğumlu Gülfidan YANAR oğlu’nun askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 250,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.11.2016 TARİHLİ 2016/328 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa Kaya Caddesi No:253 adresinde ikamet eden, Mersin nüfusuna kayıtlı   22/08/1996 doğumlu Nazlı ESKİN’in eşinin askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 250,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.11.2016 TARİHLİ 2016/329 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde tapunun 15 pafta, 307 ada, 288, 176 ve 224 parseller 1/1000 ölçekli 18L-II Uygulamalı İmar Paftamıza uygun olarak tevhiden ikiye (2’ye) ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

01.11.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01.11.2016 TARİHLİ 2016/313 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi, Atatürk Caddesi No:35 Belediye Sarayı A Blok, Belediye Hizmet Binası çatısında bulunan yere geçici, Türkcell’e ait GSM mobil baz istasyonu kullanım amaçlı yeri kiralayan Kule Hizmet ve İşletmecilik Aş’nin kira süresi 11.11.2016 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere, yıllık kirası 17.500,00TL’den, 3 yıllık kirası (17.500,00TLx3) olan toplam 52.500,00TL’nin peşin ödenmesi şartı ile tekrar 3 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

01.11.2016 TARİHLİ 2016/314 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Emin Vinç Hafriyat İnş. Tic. Ltd. Şti. ‘nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

01.11.2016 TARİHLİ 2016/315 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Serdar SÖNMEZ’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.11.2016 TARİHLİ 2016/316 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun 18L-II pafta, 268 ada, 320 ve 321 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli 18L-II uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

01.11.2016 TARİHLİ 2016/317 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Halil YALÇIN’a ait C-41 no’lu parselin taliplisi Halise CAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.11.2016 TARİHLİ 2016/318 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde zeytin ve zeytinyağı bölümünde Metin CANDAN’a ait B-53 no’lu parselin taliplisi Mecittin ÖLMEZ’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.11.2016 TARİHLİ 2016/319 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait Yeni Terminal Binası ile Belediye sarayı A blokta bulunan kiracılarımız, ısınma hizmetinden faydalanan işyeri sahipleri ve Belediyemiz tarafından kullanılan kaloriferler doğalgaz ile ısıtılmaktadır. Buna göre 2016–2017 kış sezonunda ısınma ücretlerinin tespit edilmesi için Encümenimizin değerlendirmesi sonucunda 2016–2017 kış sezonunda peteklerin 1 m2’sinden KDV dahil aylık 175,00TL olarak belirlenmesine ve tahakkuk edilerek tahsiline 2464 Sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.10.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25.10.2016 TARİHLİ 2016/308 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:75, F Blok, Bodrum 10 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mevlüt PALA’ya 14 aylığına, aylık kirası 375,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.10.2016 TARİHLİ 2016/309 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Hulusi Damgacıoğlu Caddesi No:1/1 adresinde bulunan Termal Park işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Okay TOY’a 3 yıllığına (KDV Hariç) aylık kirası 17.500,00TL, (onyedibinbeşyüztürklirası) bedel ile İhale şartnamesinde belirlenen 438.647,68TL’yi peşin ödemek şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.10.2016 TARİHLİ 2016/310NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Terminal Taksi Durağında çalışan Yasir DURAN’ın Ticari Taksi Durağını(hattını) ve aracını Zeliha SİVRİ’ ye devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.10.2016 TARİHLİ 2016/311 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/7. maddesine aykırı hareket eden CNG Kanyon İnş. Ltd. Şti’ nin1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

25.10.2016 TARİHLİ 2016/312 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/18. maddesine aykırı hareket eden Lastik Hangarı’nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

18.10.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

18.10.2016 TARİHLİ 2016/303 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Engin UĞURLU’nun af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.10.2016 TARİHLİ 2016/304 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Şükrü ÖZTÜRK’ün af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.10.2016 TARİHLİ 2016/305 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Ayşe ERDOĞAN’a ait E-82-83 no’lu parsellerin taliplisi Tuncay KANIK’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.10.2016 TARİHLİ 2016/306 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7/107 adresinde bulunan 122m2 lik taşınmazda ki  İlçe Halk Kütüphanesinin 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında aylık kira ücretinin Devlet İhale Kanunu şartname ve sözleşmesi esas alınarak 125,00TL olarak tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

18.10.2016 TARİHLİ 2016/307 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 30 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 2.427.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.10.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11.10.2016 TARİHLİ 2016/299 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Millet Caddesi no:33/F ÇAN adresinde Gülsüm CENGİZ’            in icarında bulunan işyerinin taliplisi Huriye TÜRKEN’e aylık kirası 530,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.10.2016 TARİHLİ 2016/300 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/18. maddesine aykırı hareket eden SG DAHİ EĞİTİM DANIŞANLIK TİC. A.Ş.’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.10.2016 TARİHLİ 2016/301 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Hulusi Damgacıoğlu Caddesi 1/1 nolu adresteki Termal Park işyerinin 3 yıllığına muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 25.10.2016 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

11.10.2016 TARİHLİ 2016/302 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz mahallelerindeki cadde ve sokaklarında kullanılan çok eskimiş çöp konteynırlarının değiştirilmesi için 770 lt’lik konteynırlardan 80 adet Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan şartlı yardım talebinde bulunulmasının uygun bulunduğu hk.

04.10.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

04.10.2016 TARİHLİ 2016/290 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesindeki  pafta 26, ada 110, parsel 82’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli 19L-III onaylı  İmar paftamıza uygun olarak   bedelsiz  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15., 16. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

04.10.2016 TARİHLİ 2016/291 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesindeki  pafta 26, ada 110, parsel 82’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli 19L-III onaylı  İmar paftamıza uygun olarak   bedelsiz  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15., 16. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

04.10.2016 TARİHLİ 2016/292 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Ender KILIÇ’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

04.10.2016 TARİHLİ 2016/293 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Duman Kale Nakliyat’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.10.2016 TARİHLİ 2016/294 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Kazım KARABIYIK’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.10.2016 TARİHLİ 2016/295 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17. maddesine aykırı hareket eden Yörükoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

04.10.2016 TARİHLİ 2016/296 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17. maddesine aykırı hareket eden Trans Heybet Nakliyat Tic. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

04.10.2016 TARİHLİ 2016/296 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17. maddesine aykırı hareket eden Trans Heybet Nakliyat Tic. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

04.10.2016 TARİHLİ 2016/297 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/18. maddesine aykırı hareket eden Yön Alışveriş Merkezi’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

04.10.2016 TARİHLİ 2016/298 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:75/F Blok bodrum katta 10’ da bulunan 1 adet işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 25.10.2016 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

27.09.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27.09.2016 TARİHLİ 2016/284 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Pafta 19LII, ada 604, parsel 32’de bulunan 256,11m2 miktarındaki arsanın, yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Öztek Genel Temizlik Tur. Nak. Tah. İnş. Endeks Okuma Med. Malz. Çev. Sağ. İlaçları Petrol Atık Geri Dön. Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti. ‘ne 1.210.000,00TL (Birmilyonikiyüzonbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

27.09.2016 TARİHLİ 2016/285 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Pafta 19LII, ada 604, parsel 33’de bulunan 256,50 m2 miktarındaki arsanın, yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Öztek Genel Temizlik Tur. Nak. Tah. İnş. Endeks Okuma Med. Malz. Çev. Sağ. İlaçları Petrol Atık Geri Dön. Peyzaj San.ve Tic. Ltd. Şti.‘ne 720.000,00TL(Yediyüzyirmibintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

27.09.2016 TARİHLİ 2016/286 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Pafta 19LII, ada 604, parsel 34’de bulunan 256,93 m2 miktarındaki arsanın, yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Metin ÖZBİLEN’e 1.250.000,00TL (birmilyonikiyüzellibintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk. 

27.09.2016 TARİHLİ 2016/287 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Sıtkı TURAN Sokak No:6 adresinde bulunan halı saha işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Süleyman KOPUK’a 12 aylığına, yazlık aylık kirası (KDV hariç) 1.050,00TL ve kışlık aylık kirası (KDV hariç) 525,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.09.2016 TARİHLİ 2016/288 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17.  maddesine aykırı hareket eden Gürkan CEVHER’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

27.09.2016 TARİHLİ 2016/289 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesindeki 19L-II pafta, 60 ada, 12 ve 13 no’lu taşınmazların 1/1000 ölçekli 19L-II uygulamalı imar paftamıza uygun olarak tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

27.09.2016 TARİHLİ 2016/289 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesindeki pafta 19L-IV, ada 119, parsel 10’da kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli 19L-IV onaylı  İmar paftamıza uygun olarak   bedelsiz  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. , 16. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

20.09.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

20.09.2016 TARİHLİ 2016/275 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2017 (2018–2019) Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Taslakları incelenerek, Gelirlerin 60.000.000,00TL Giderlerin 60.000.000,00TL olduğu görülmüştür. Bütçe taslağının Belediye Başkanlığından geldiği şekliyle tasdik edilerek Belediye Muhasebe Usul Tüzüğünün 11. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.09.2016 TARİHLİ 2016/276 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 19L-IV pafta, 99 ada, 18 ve 19 parsellerin 1/1000 ölçekli 19L-IV uygulamalı İmar paftamıza uygun olarak tevhiden (2) ikiye ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

20.09.2016 TARİHLİ 2016/277 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Merdivenli Sokak No:1 adresinde, tapuda ada 63, parsel 22’de bulunan mülkiyeti Sabri YÜKSEL’e ait binada çatı arası katının ruhsatsız olarak yapıldığından dolayı Belediyemiz Fen memurlarınca Yapı Tatil Zaptı ve İmar Cezası Hesaplama Raporu tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi ile 5940 Sayılı Kanunun değişik 42. maddesi gereğince yapı sahibine 790,36TL para cezası ile yapının projeye uygun hale getirilmesi ve eksiklerin tamamlanması için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

20.09.2016 TARİHLİ 2016/278 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Şarlandere Caddesi No:8 adresinde, tapuda ada 333, parsel 6’da bulunan mülkiyeti Ali KARAGÖZ’e ait binada çatı arası katının ruhsatsız olarak yapıldığından dolayı Belediyemiz Fen memurlarınca Yapı Tatil Zaptı ve İmar Cezası Hesaplama Raporu tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi ile 5940 Sayılı Kanunun değişik 42. maddesi gereğince yapı sahibine 790,36TL para cezası ile yapının projeye uygun hale getirilmesi ve eksiklerin tamamlanması için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

20.09.2016 TARİHLİ 2016/279 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Pınar Sokak No:3 adresinde, tapuda ada 265, parsel 288’de bulunan mülkiyeti Hasan KUZU’ya ait binada çatı arası katının ruhsatsız olarak yapıldığından dolayı Belediyemiz Fen memurlarınca Yapı Tatil Zaptı ve İmar Cezası Hesaplama Raporu tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi ile 5940 Sayılı Kanunun değişik 42. maddesi gereğince yapı sahibine 790,36TL para cezası ile yapının projeye uygun hale getirilmesi ve eksiklerin tamamlanması için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

 20.09.2016 TARİHLİ 2016/280 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Bafra Pirinççilik Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

20.09.2016 TARİHLİ 2016/281 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. ve 11/19. maddelerine aykırı hareket eden Kader KATIRCIOĞLU’ nun 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

20.09.2016 TARİHLİ 2016/282 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/4. maddesine aykırı hareket eden Mercanlar Mermer Doğrama İnş. Madencilik Petrol Nak.‘nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.09.2016 TARİHLİ 2016/283 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/5. ve 11/17.  maddelerine aykırı hareket eden Muharrem SEÇKİN’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.08.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

31.08.2016 TARİHLİ 2016/271 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 19L-II pafta, 604 ada, 32-33-34 parseller de kayıtlı olan 3 adet arsayı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden satışa çıkarılmalarına. İhalelerinin 27.09.2016 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

31.08.2016 TARİHLİ 2016/272 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Sıtkı Turan Sokak  no:6 adresteki 1 adet halı saha işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 07.06.2016 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

31.08.2016 TARİHLİ 2016/273 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi, Şehit Mustafa Kaya Caddesi Lostra Salonunun yan tarafında bulunan boş alanda bankamatik kullanım amaçlı 3 yıllığına 26.01.2016 tarih ve 2016/14 sayılı Encümen Kararı ile yeri kiralayan Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi’nin kira sözleşmesinin 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 8.maddesine istinaden kira sözleşmesinin resen iptal edilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

31.08.2016 TARİHLİ 2016/274 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere toplam 316 kişiye erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.08.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

23.08.2016 TARİHLİ 2016/266 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, pafta 19LII, ada 604, parsel 32’de bulunan 256,11m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde Doğan İnşaat Asfalt Tic. Ltd. Şti. adına satın alan Muhammet Ali DÖNMEZ, ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalenin iptal edilerek geçici teminatın Belediyemize irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.08.2016 TARİHLİ 2016/267 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk şehir meydanı no:7 ÇAN adresindeki satış mağazası işyerini kiralayan Altun Gıda İhtiyaç Mad. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin kira süresi 31.08.2016 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak şartıyla kirasının K.D.V hariç 12.650,00TL olmak üzere 1 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk

23.08.2016 TARİHLİ 2016/268 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemizde her yıl geleneksel olarak 6-7-8 Eylül tarihlerinde yapılmakta olan Sonbahar Panayırının bu yıl başlangıcının 6 Eylül Salı gününe denk gelmesinden dolayı,  Çan Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 22.08.2016 tarihli Belediye Başkanlığına vermiş oldukları dilekçelerine istinaden; pazarcı esnafın mağdur olmaması için, Panayırın 7-8-9 Eylül günlerinde yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.08.2016 TARİHLİ 2016/269 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun 19L-III pafta, 318 ada, 17 ve 18 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli 19L-III uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

23.08.2016 TARİHLİ 2016/270 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun 18M-I pafta, 603 ada, 7 ve 8 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli 18M-I uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk

16.08.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

16.08.2016 TARİHLİ 2016/263  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde pafta 24, ada 504, parsel 24 ve 78’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli  19L-I onaylı imar paftamıza uygun olarak tevhiden bedelsiz yola terkleri yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

16.08.2016 TARİHLİ 2016/264  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Saffet Un Ürünleri Nak. Hayvan San. Tic. Pazar. Ltd. Şti’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

16.08.2016 TARİHLİ 2016/265 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Halil YÜCEL’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.08.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

09.08.2016 TARİHLİ 2016/252  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Hakan KARADAŞ’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

09.08.2016 TARİHLİ 2016/253  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11. maddesinin 17. bendine aykırı hareket eden Gizem Nak. Gıda Oto. Elek. Özel. Güv. Tic. Ltd. Şti’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

 

09.08.2016 TARİHLİ 2016/254  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 8, ve 9. bendlerine aykırı hareket eden Ömer ÇAKIR’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

09.08.2016 TARİHLİ 2016/255  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Özgür İMREN’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

09.08.2016 TARİHLİ 2016/256 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11. maddenin 17. ve 19. bendine aykırı hareket eden İÇDAŞ Çelik Enerji Ters. ve Ulaşım A.Ş.’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.08.2016 TARİHLİ 2016/257 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11. maddenin 17. ve 19. bendine aykırı hareket eden Yahya DÜZ’ ün af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.08.2016 TARİHLİ 2016/258 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17. maddesine aykırı hareket eden İlkay Burak KARAYOL’ un 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

09.08.2016 TARİHLİ 2016/259  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Zabıta Müdürlüğünün 09.08.2016 tarih ve 140 nolu yazısına istinaden, Belediye Encümenimizce 26.07.2016 tarih ve 2016/228 Sayı ile alınan kararın düzeltilmesi; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce 19.07.2016 tarihinde sehven düzenlenen zabıt varakasında 17 HS 422 nolu plaka üzerinden Salim SERT adına verilen para cezasının iptal edilerek, doğrusu olan 17 HS 442 plakalı aracın sahibi Tahir BAYRAK’ın 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince 440,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

09.08.2016 TARİHLİ 2016/260  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Zabıta Müdürlüğünün 16.08.2016 tarih ve 145 nolu yazısına istinaden, Belediye Encümenimizce 26.07.2016 tarih ve 2016/227 Sayı ile alınan kararın düzeltilmesi; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce 23.07.2016 tarihinde sehven düzenlenen zabıt varakasında 17 ZG 785 nolu plaka sorgulaması sırasında plakanın 17 ZG 758 olarak yanlış girilmesinden dolayı Biyami KAMACI adına verilen para cezasının iptal edilerek, 17 ZG 785 nolu plakanın asıl sahibi olan Seramik Mah. Sevim Bodur Sk. No:39 adresinde ikamet eden 27229435116 T.C. nolu Şükrü ÖZTÜRK’ ün 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince 220,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

09.08.2016 TARİHLİ 2016/261 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

09.08.2016 TARİHLİ 2016/262  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde pafta 22, ada 119, parsel 16 ve 17’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli  19L-IV onaylı imar paftamıza uygun olarak tevhiden bedelsiz yola terkleri yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

02.08.2016 TARİHLİ 2016/233  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19.  maddesine aykırı hareket eden Malik GÜREL in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/234  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

                                    

 

 

 

02.08.2016 TARİHLİ 2016/235  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Pafta 19LII, ada 604, parsel 32’de bulunan 256,11m2 miktarındaki arsanın, yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Doğan İnşaat Asfalt Tic.Ltd.Şti adına Muhammet Ali DÖNMEZ’e 1.400.000,00TL(Birmilyondörtyüzbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

02.08.2016 TARİHLİ 2016/236  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 19LIV, ada 119, parsel 97’de bulunan 203,82m2 miktarındaki arsanın, yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Salih ÇETİN’e 115.000,00TL (Yüzonbeşbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

02.08.2016 TARİHLİ 2016/237  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 3 pafta, 55 ada, 22 parsel de kayıtlı 3,698m2 taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 02.08.2016 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/238  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 19L-II pafta, 604 ada, 33 parsel de kayıtlı 256,50m2 taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 02.08.2016 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesine Kütahyalılar İnş.Taş.San.Tic.Ltd.Şti adına Ahmet Benli katılmış olup, verilen teklif yeterli görülmediğinden ihalesi iptal edilerek geçici teminatın iade edilmesine ve  ihalesinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/239  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 19L-II pafta, 604 ada, 34 parsel de kayıtlı 256,93m2 taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 02.08.2016 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesine Kütahyalılar İnş.Taş.San.Tic.Ltd.Şti adına Ahmet Benli katılmış olup, verilen teklif yeterli görülmediğinden ihalesi iptal edilerek geçici teminatın iade edilmesine ve  ihalesinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/240  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 24 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 1.125.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/241  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Terminal Taksi Durağında çalışan Harun ERDİNÇ Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Coşkun AVCI’ya devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin (d) bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/242  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 19L-III pafta, 110 ada, 5, 6, 47, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ve 77 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli 19L-III uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/243  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 6/1. ve 6/35. maddelerine aykırı hareket eden Kalfaoğlu Gıda Tekstil Tur. İnş. San. Dış. Tic. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/244  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/22, 10/21. ve 10/25. maddelerine aykırı hareket eden Faruk DUMAN Hazır Beton İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/245  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Nesrin ŞİMŞEK’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/246  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6. maddesine aykırı hareket eden Şahin KESKİN’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/247  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6. maddesine aykırı hareket eden Fahriye ŞEN’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/248  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6. maddesine aykırı hareket eden İdris SANDIK’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/249  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6. maddesine aykırı hareket eden Uğur KORKMAZ’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/250  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6. maddesine aykırı hareket eden Cengiz SÖKEN’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/251  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait müsteciri Levent TAŞÇI’nın icarında bulunan Karşıyaka Mahallesi Dramalı Rıza Bey Caddesi No:20 adresindeki İda Parkı işyeri faaliyet konusuna “Park – Kafeterya İşletmesi “ ibaresinin eklenmesinin 5393 Sayılı Kanun’un 15/c maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

02.08.2016 TARİHLİ 2016/233  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19.  maddesine aykırı hareket eden Malik GÜREL in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/234  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

                                    

 

 

 

02.08.2016 TARİHLİ 2016/235  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Pafta 19LII, ada 604, parsel 32’de bulunan 256,11m2 miktarındaki arsanın, yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Doğan İnşaat Asfalt Tic.Ltd.Şti adına Muhammet Ali DÖNMEZ’e 1.400.000,00TL(Birmilyondörtyüzbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

02.08.2016 TARİHLİ 2016/236  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 19LIV, ada 119, parsel 97’de bulunan 203,82m2 miktarındaki arsanın, yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Salih ÇETİN’e 115.000,00TL (Yüzonbeşbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

02.08.2016 TARİHLİ 2016/237  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 3 pafta, 55 ada, 22 parsel de kayıtlı 3,698m2 taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 02.08.2016 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/238  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 19L-II pafta, 604 ada, 33 parsel de kayıtlı 256,50m2 taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 02.08.2016 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesine Kütahyalılar İnş.Taş.San.Tic.Ltd.Şti adına Ahmet Benli katılmış olup, verilen teklif yeterli görülmediğinden ihalesi iptal edilerek geçici teminatın iade edilmesine ve  ihalesinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/239  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 19L-II pafta, 604 ada, 34 parsel de kayıtlı 256,93m2 taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 02.08.2016 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesine Kütahyalılar İnş.Taş.San.Tic.Ltd.Şti adına Ahmet Benli katılmış olup, verilen teklif yeterli görülmediğinden ihalesi iptal edilerek geçici teminatın iade edilmesine ve  ihalesinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/240  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 24 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 1.125.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/241  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Terminal Taksi Durağında çalışan Harun ERDİNÇ Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Coşkun AVCI’ya devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin (d) bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/242  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 19L-III pafta, 110 ada, 5, 6, 47, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ve 77 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli 19L-III uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/243  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 6/1. ve 6/35. maddelerine aykırı hareket eden Kalfaoğlu Gıda Tekstil Tur. İnş. San. Dış. Tic. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/244  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/22, 10/21. ve 10/25. maddelerine aykırı hareket eden Faruk DUMAN Hazır Beton İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/245  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Nesrin ŞİMŞEK’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/246  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6. maddesine aykırı hareket eden Şahin KESKİN’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/247  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6. maddesine aykırı hareket eden Fahriye ŞEN’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/248  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6. maddesine aykırı hareket eden İdris SANDIK’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/249  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6. maddesine aykırı hareket eden Uğur KORKMAZ’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/250  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6. maddesine aykırı hareket eden Cengiz SÖKEN’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.08.2016 TARİHLİ 2016/251  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait müsteciri Levent TAŞÇI’nın icarında bulunan Karşıyaka Mahallesi Dramalı Rıza Bey Caddesi No:20 adresindeki İda Parkı işyeri faaliyet konusuna “Park – Kafeterya İşletmesi “ ibaresinin eklenmesinin 5393 Sayılı Kanun’un 15/c maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.07.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26.07.2016 TARİHLİ 2016/225  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Ahmet AVCI’ nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

26.07.2016 TARİHLİ 2016/226  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Hüsamettin DEMİR’in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

. 26.07.2016 TARİHLİ 2016/227  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Biyami KAMACI’ nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

26.07.2016 TARİHLİ 2016/228  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17-20.  maddelerine aykırı hareket eden Salim SERT’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 440,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

26.07.2016 TARİHLİ 2016/229  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12.  maddesine aykırı hareket eden Naver UYDAŞ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

26.07.2016 TARİHLİ 2016/230  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12. maddesine aykırı hareket eden Ali DURGUT’ un af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.07.2016 TARİHLİ 2016/231  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/14. maddesine aykırı hareket eden Ünzile NUR’ un af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.07.2016 TARİHLİ 2016/232  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48. maddesine aykırı hareket eden Bafra Pirinççilik ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19.07.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

19.07.2016 TARİHLİ 2016/213  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 19L-IV pafta, 419 ada, 69 ve 30 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli 19L-IV uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

19.07.2016 TARİHLİ 2016/214  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde pafta 26, ada 129, parsel 18’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı 1/1000 ölçekli onaylı uygulamalı 19L-III imar planımıza göre yola isabet ettiğinden, 19L-III imar paftamıza uygun olarak bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

19.07.2016 TARİHLİ 2016/215  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden İsmail Altan DÖNMEZ’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19.07.2016 TARİHLİ 2016/216  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Mesut KARACA’ nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19.07.2016 TARİHLİ 2016/217  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Sadettin TOPRAK’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19.07.2016 TARİHLİ 2016/218  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Musa YÜKSEL’ in  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19.07.2016 TARİHLİ 2016/219  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Biga Miray Hay.Gıda.Taş.Tur.San.Tic.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19.07.2016 TARİHLİ 2016/220  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Kansu Petrol Nak. İnş.’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19.07.2016 TARİHLİ 2016/221  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Faruk DÜZ’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19.07.2016 TARİHLİ 2016/222  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19. maddesine aykırı hareket eden Ramazan GÜL’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19.07.2016 TARİHLİ 2016/223  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Çekiçler Köyü Ahlatlı Mevkiinde bulunan Belediyemiz mücavir sahası içinde kalan Pafta 2, Ada – , Parsel 187, 188, 189 nolu tarla vasfındaki taşınmazların tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 13. ve 15, 16. Maddeleri  gereğince uygun bulunduğu hk.

19.07.2016 TARİHLİ 2016/224  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Celal Yılmaz Caddesi Ada 77, parsel 11’de bulunan mülkiyeti 2/3’ü Şerife Ayşe AKKUŞ’a,1/3’ü Muhittin YORULMAZ’a ait tarla vasfındaki arazi üzerine Lütfü ÇETİN, İsmail ÇETİN ve Zafer ÇETİN tarafından yığma kagir tek katlı 60m2 ev ile baraka tarzı 1162m2 hayvan barınağı ruhsatsız olarak yapıldığından dolayı Belediyemiz Fen memurlarınca Yapı Tatil Zaptı ve İmar Cezası Hesaplama Raporları tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi ile 5940 Sayılı Kanunun değişik 42. maddesi gereğince yapıyı yapanlara toplam (4.780,07TL + 15.402,45TL)= 20.182,52TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın eşit bir şekilde tahakkuku yapılarak kişilerden tahsiline, yapının projeye uygun hale getirilmesi ve eksiklerin tamamlanması  için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

12.07.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12.07.2016 TARİHLİ 2016/202 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 3 pafta, 55 ada, 22 parsel de kayıtlı olan 1 adet taşınmaz ile yine mülkiyetleri belediyemize ait İstiklal Mahallesi 19L-II pafta, 604 ada, 32-33-34 parseller de kayıtlı olan 3 adet arsa olmak üzere toplam 4 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden satışa çıkarılmalarına. İhalelerinin 02.08.2016 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

12.07.2016 TARİHLİ 2016/203 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Hasan DİREK’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

12.07.2016 TARİHLİ 2016/204 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48 maddesine aykırı hareket eden Kenan ARISOY’ un 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

12.07.2016 TARİHLİ 2016/205 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11 maddesine aykırı hareket eden HYS Köroğlu Halı Mobilya Dayan. Tük. Mal. Züc. Mef. Gıda. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

12.07.2016 TARİHLİ 2016/206 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa Kaya Caddesi No:39/A adresinde fırın işletmeciliği yapmakta olan Murat YAŞAR’ın Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/20 maddesine aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

12.07.2016 TARİHLİ 2016/207 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhriyet Mahallesi M.Hulki Önür Caddesi No:14/A adresinde fırın işletmeciliği yapmakta olan Serdar ARLI’ nın Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/20 maddesine aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

12.07.2016 TARİHLİ 2016/208  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi Çanakkale Caddesi No:26/A adresinde fırın işletmeciliği yapmakta olan A.Cemalettin KIZILCIK’ ın Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/20 maddesine aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

12.07.2016 TARİHLİ 2016/209  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Eğitim Sokak No:12/B adresinde fırın işletmeciliği yapmakta olan Necati DUMAN’ ın Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/20 maddesine aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

12.07.2016 TARİHLİ 2016/210  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.Engin Eker Caddesi No:11/A adresinde fırın işletmeciliği yapmakta olan A.Ümit ERDEM’ in Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/20 maddesine aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. Maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

12.07.2016 TARİHLİ 2016/211  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11 maddesine aykırı hareket eden A101 Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

12.07.2016 TARİHLİ 2016/212  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19LIV pafta, 119 ada, 97 parselde bulunan 203,82m2 miktarındaki arsanın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 02.08.2016 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

10.07.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10.07.2016 TARİHLİ 2016/200 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 10.07.2016 tarihinde gerçekleştirilen Çan Belediyesi 5. Yağlı Pehlivan Güreşlerinde, ağalık yarışması için yapılan açık arttırma usulü güreş ağalığı ihalesinde en yüksek fiyat teklifte bulunan Gökhan MERCAN’a 40.000,00TL bedel mukabilinde Çan Belediyesi 5. Yağlı Pehlivan Güreş Ağalığının ihale edilmesi 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.07.2016 TARİHLİ 2016/201 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak (Terminal Binası) no:9/109 adresinde bulunan işyerini 6 aylığına 14.06.2016 tarih ve 2016/180 sayılı encümen kararı ile kiralayan Zeki AVNAK ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilerek geçici teminatın ve  güvence bedelinin Belediyemize irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

10.07.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10.07.2016 TARİHLİ 2016/200 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 10.07.2016 tarihinde gerçekleştirilen Çan Belediyesi 5. Yağlı Pehlivan Güreşlerinde, ağalık yarışması için yapılan açık arttırma usulü güreş ağalığı ihalesinde en yüksek fiyat teklifte bulunan Gökhan MERCAN’a 40.000,00TL bedel mukabilinde Çan Belediyesi 5. Yağlı Pehlivan Güreş Ağalığının ihale edilmesi 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.07.2016 TARİHLİ 2016/201 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak (Terminal Binası) no:9/109 adresinde bulunan işyerini 6 aylığına 14.06.2016 tarih ve 2016/180 sayılı encümen kararı ile kiralayan Zeki AVNAK ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilerek geçici teminatın ve  güvence bedelinin Belediyemize irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

28.06.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

28.06.2016 TARİHLİ 2016/191 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 3 pafta, 55 ada, 22 parsel de kayıtlı 3,698m2 taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 28.06.2016 tarihinde yapılan kapalı teklif usulü arttırma satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.06.2016 TARİHLİ 2016/192 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 19L-II pafta, 604 ada, 32 parsel de kayıtlı 256,11m2 taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 28.06.2016 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.06.2016 TARİHLİ 2016/193 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 19L-II pafta, 604 ada, 33 parsel de kayıtlı 256,50m2 taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 28.06.2016 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.06.2016 TARİHLİ 2016/194 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 19L-II pafta, 604 ada, 34 parsel de kayıtlı 256,93m2 taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 28.06.2016 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.06.2016 TARİHLİ 2016/195 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 5. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerlerinin pazarlık usulü yapılan ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan İlhan ŞEN’e peşin ödeme koşuluyla 5.000,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 sayılı kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.06.2016 TARİHLİ 2016/196 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/Çomaklı Köyü 63 no’lu hanede nüfusa kayıtlı 1999 doğumlu Kader ÖNAL eşinin askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 250,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.06.2016 TARİHLİ 2016/197 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Sıtkı Turan Sokak no:6 adresinde bulunan halı saha işyerini 6 aylığına, 07.06.2016 tarih ve 2016/176 sayılı encümen kararı ile kiralayan Hanife BAL ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilerek geçici teminatın ve  güvence bedelinin Belediyemize irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.06.2016 TARİHLİ 2016/198 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Sokak Ada 122, parsel 21’de bulunan mülkiyeti Harun ÇÜREN’e ait binada yapı kullanma ruhsatı aldıktan sonra, ruhsatsız ilave inşaat yaptığından dolayı Belediyemiz Fen memurlarınca Yapı Tatil Zaptı ve İmar Cezası Hesaplama Raporu tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi ile 5940 Sayılı Kanunun değişik 42. maddesi gereğince yapı sahibine 5.872,66TL para cezası ile yapının projeye uygun hale getirilmesi ve eksiklerin tamamlanması  için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

28.06.2016 TARİHLİ 2016/199 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal (Atatürk) Mahallesinde tapunun 8 pafta, 511 ada, 441 ile 434 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli 20L-IV uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

21.06.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

21.06.2016 TARİHLİ 2016/183 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı 5. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde 10.07.2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde, güreş ağalığı için yapılacak olan koç satış ihalesinin muhammen bedeli üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 10.07.2016  Pazar  Günü saat 15.00’de güreş sahası içerisinde Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

21.06.2016 TARİHLİ 2016/184 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48 maddesine aykırı hareket eden Zafer YILDIZ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

21.06.2016 TARİHLİ 2016/185 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48 maddesine aykırı hareket eden Netlog Lojistik Hiz. A.Ş.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

21.06.2016 TARİHLİ 2016/186 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48 maddesine aykırı hareket eden Kuba Motor Elekt. San.Tic.Ltd.Şti’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

21.06.2016 TARİHLİ 2016/187 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11 maddesine aykırı hareket eden ŞOK Marketler Tic. A.Ş’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

21.06.2016 TARİHLİ 2016/188 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Ercan SERTBAŞ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

21.06.2016 TARİHLİ 2016/189 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Marmara Madencilik San.ve Tic.Ltd.Şti’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.06.2016 TARİHLİ 2016/190 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Orhan ÖZDEMİR’in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

14.06.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

14.06.2016 TARİHLİ 2016/181 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal (Atatürk) Mahallesi, 8 pafta, 511 ada, 441 parselde bulunan 30,53 m2 miktarındaki artık parselin m2’si 110,00TL’den KDV hariç toplam 3.358,30TL bedel mukabilinde talibi Cemil BARUT’a pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.  maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14.06.2016 TARİHLİ 2016/182 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 Çan Belediye Başkanlığı tarafından 5. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerleri ihalesi muhammen bedeli 3.000,00TL ve geçici teminatı 90,00TL üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 28.06.2016  Salı Günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

07.06.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

07.06.2016 TARİHLİ 2016/180 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak (Terminal Binası) 9/109 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Zeki AVNAK’ a 6 ay süre ile ve aylık kirası 225,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.06.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08.06.2016 TARİHLİ 2016/179 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 3 pafta, 55 ada, 22 parsel de kayıtlı olan 1 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” artırma usulü  ile yine mülkiyetleri belediyemize ait İstiklal Mahallesi 19L-II pafta, 604 ada, 32-33-34 parseller de kayıtlı olan 3 adet arsayı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık arttırma usulü  olmak üzere, toplam 4 adet taşınmazın muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden satışa çıkarılmalarına. İhalelerinin 28.06.2016 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

07.06.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

07.06.2016 TARİHLİ 2016/176 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Sıtkı TURAN Sokak No:6 adresinde bulunan halı saha işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hanife BAL’a 6 aylığına, yazlık aylık kirası (KDV hariç) 5.000,00TL ve kışlık aylık kirası (KDV hariç) 2.500,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.06.2016 TARİHLİ 2016/177 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alan kişilere erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.06.2016 TARİHLİ 2016/178 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun 15 pafta, 320 ada, 19, 21 ile 362 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli 18L-II uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

31.05.2016 TARİHLİ 2016/153 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 2 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde Huban Kadın Kalesi Derneği adına en yüksek fiyat teklifinde bulunan Nihal GEZER TAŞÇI’ ya 400,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/154 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ile 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 3 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/155 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ile 04.07.2016  tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 4 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/156 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 5 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Azize YILMAZ’ a 400,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/157 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 6 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Şükriye AVCI’ ya  400,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/158 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 7 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Onur GÖKÇE’ ye 550,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/159 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 8 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Onur GÖKÇE’ ye 400,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/160 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 9 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Onur GÖKÇE’ ye 400,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/161 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 10 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Zuhude KILIÇ’ a 400,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/162 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 11 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hikmet TAŞ’ a 400,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk

31.05.2016 TARİHLİ 2016/163 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 12 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde Özel Çan Sınav Ortaokulu adına en yüksek fiyat teklifinde bulunan Murat BİRİCİK’e 400,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/164 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 13 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sibel TEK’ e 900,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/165 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 14 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ömer KARA’ ya 400,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/166 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 15 no’lu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ünzüle SÖKEN’ e 400,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/167 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 3 pafta, 55 ada, 22 parsel de kayıtlı 3,698m2 taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 31.05.2016 tarihinde yapılan kapalı teklif usulü arttırma suretiyle satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/168 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak No:9/109’da bulunan 1 adet işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 14.06.2016 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/169 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde İbrahim ÇET’ e  ait D-25-26-27  no’ lu parsellerin taliplisi Hüseyin ÇET’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddenin 2. fıkrası gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/170 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/20 maddesine aykırı hareket eden YAMALI İNŞAAT TİC. A.Ş.’ nin af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

 

31.05.2016 TARİHLİ 2016/171 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/3 maddesine aykırı hareket eden Mehmet UYSAL’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/172 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 11 pafta, 84 ada da bulunan 9 ve 10 nolu taşınmazların 1/1000 ölçekli 19L-II İmar Planımıza uygun olarak tevhidi yapıldıktan sonra 84 ada, 24 nolu taşınmazdaki bina bu parsele tecavüzlü olduğundan (2) ikiye ifrazı edilip, bedelsiz olarak yola terki yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/173 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Büyüktepe Köyü Köyiçi Mevkii tapunun 2 pafta, 79 parselin (2) ikiye ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 13. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2016 TARİHLİ 2016/174 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemizin tanıtımını sağlamak ve İlçemizdeki sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı hareketlendirmek amacıyla, Belediyemiz tarafından planlanıp düzenlenerek yapılacak olan Ata Sporumuzun 5.Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri’nin yapılış takviminin ve tertip komitesinde görev yapacak kişilerin belirlenmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 14-15. maddeleri gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk.   

31.05.2016 TARİHLİ 2016/175 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Ayı nedeniyle ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak pide yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker ailesi yardımı alan kişilere pide verilmesinin 5393 Sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24.05.2016 TARİHLİ 2016/138 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, pafta 19LIV, ada 119, parsel 97’de bulunan 203,82m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde satın alan Rukiye KURU, ihale şartlarını yerine getirmediğinden  ihalenin iptal edilerek geçici teminatın Belediyemize irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/139 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi, Orhan Caneri Caddesinde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Mediha GÖRE’ye peşin olarak 1.100,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/140 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Malik GÜREL’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/141 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Marmara Madencilik’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/142 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Ramazan ÖZ’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/143 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Sadettin TOPRAK’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/144 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Çan Beton Yapı Kimya İnş. Taah. Nak. San. ve Tic. A.Ş.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/145 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Faruk DÜZ’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

 

 

 

24.05.2016 TARİHLİ 2016/146 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Kansu Petrol İnş. Nak. Ltd. Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/147 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Adnan KESKİN’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/148 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/26 maddesine aykırı hareket eden Ferdi EFE’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/149 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizce Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı için Belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırlarında yaşayan fakir ve yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapacağımız pide ve erzak yardımı için yapılan müracaatların değerlendirilmesinde görevlendirilmek üzere bir komisyon kurulmasının 5393 sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/150 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ile 04.07.2016 tarihleri arası yapılacak olan ramazan programı eğlencelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan 14 adet stant ve 1 adet çay ocağı olmak üzere toplam 15 adet işyeri muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılarak, işgaliye ücreti alınmasına. İhalesinin 31.05.2016 Salı günü  saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/151 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 119 ada, 90 ve 94 nolu taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulamalı İmar Planımıza uygun olarak tevhiden (2) ikiye ifrazı, bedelsiz yola ve park alanına terkleri yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

24.05.2016 TARİHLİ 2016/152 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 06.06.2016 ve 04.07.2016 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 1 no’lu çay ocağı standının muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ergün TÜREN’e 750,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17.05.2016 TARİHLİ 2016/125  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa Kaya Caddesinde bulunan Soğuk Hava Deposu bahçesinin Tüp Deposu alanı olarak kullanmak üzere yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ünzile ARSLAN’a  7 aylık olarak aylık kirası KDV hariç 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/126 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Kansu Petrol Nakliyat İnşaat’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/127 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Yılmaz YALÇIN’ nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/128 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Kütahyalılar İnş. Taş. San. Tic.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/129 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Faruk DÜZ’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/130 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Şükrü ÖZTÜRK’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/131 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Halil YÜCEL’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/132 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Çan Beton Yapı Kimya İnş. Taah. Nak. San ve Tic. A.Ş.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/133 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Yücel TAŞ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/134 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/48 maddesine aykırı hareket eden Zafer YILDIZ’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/135 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Mehmet MEŞE’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/136 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/19 maddesine aykırı hareket eden Ak Finans kiralama A.Ş.’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.05.2016 TARİHLİ 2016/137 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Sıtkı Turan Sokak  no:6 adresteki 1 adet halı saha işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 07.06.2016 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

11.05.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11.05.2016 TARİHLİ 2016/120  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde 18M-IV pafta, 558 ada, 2 ve 3 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli 18L-III ve 18M-IV imar paftamıza uygun olarak tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

11.05.2016 TARİHLİ 2016/121  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 8 pafta, 510 ada, parsel 293, 440, 435’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli  19L-I, 20L-IV onaylı imar paftamıza uygun olarak tevhiden bedelsiz yola terkleri yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

11.05.2016 TARİHLİ 2016/122  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Kadastro Müdürlüğünün 05.05.2016 tarih ve 1066370 nolu yazısına istinaden, Belediye Encümenimizce 12.04.2016 tarih ve 2016/66 Sayı ile sehven alınan kararın düzeltilmesi; İlçemiz İstiklal Mahallesinde pafta 3, ada 76, parsel 93’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli, 20MI, 20MII, 20MIII, 20MIV uygulamalı İmar planımıza uygun olarak bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 11- 15. ile Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

11.05.2016 TARİHLİ 2016/123  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 19 ada, 90 ve 94 nolu parsel Malikleri Belediyemize verdikleri dilekçe ile adı geçen parsellerden yol ve yeşil alana giden kısımlara karşılık, tevhid ve ifraz masraflarının Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 60. Maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

11.05.2016 TARİHLİ 2016/124  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemizde her yıl geleneksel olarak 3-4-5 Haziran tarihlerinde yapılmakta olan İlkbahar Hayvan ve Emtia Panayırının 1 gün daha uzatılarak 3-4-5-6 Haziran günlerinde yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10.05.2016 TARİHLİ 2016/96 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 11 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 1.067.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/97 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, M.H.Önür Caddesinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi önünde  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Nazif BODUR’a peşin olarak 1.100,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/98 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Ş.M.Kaya Caddesinde bulunan Kaynanalar Parkı köşesinde  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Aykut KESKİN’e peşin olarak 1.100,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/99 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi, Çanakkale Caddesinde bulunan Çan Lisesi önünde  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Bilal PULLU’ya peşin olarak 1.100,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/100 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Ş.M.Kaya Caddesinde bulunan Dede Köprüsü yanında  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Tacettin SÖYLER’e peşin olarak 1.100,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/101 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Fatih Mahallesi, Kalebodur Caddesi üzerinde  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Hüseyin KARTAL’a peşin olarak 1.100,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/102  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, M.Hulki Önür Caddesi Termal Kent Karşısında  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cengiz SÖKEN ‘e peşin olarak 1.100,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/103  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 3 pafta, 55 ada,22 parsel de kayıtlı olan taşınmazı muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36.maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle satışa çıkarılmasına. İhalesinin 31.05.2016 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/104  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6 maddesine aykırı hareket eden Huriye KOLDANCA’ nın  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/105  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/11 maddesine aykırı hareket eden Ekrem TEZCAN’ nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/106  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Kerim KUTLU’ nun 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/107  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Faruk DÜZ’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/108  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Yüksel TAŞ’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/109  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/9-27 maddesine aykırı hareket eden Ahmet KUZU’ nun 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/110  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ          

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/9 maddesine aykırı hareket eden Süleyman ÖZEL’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/111  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/9 maddesine aykırı hareket eden Serdar ARLI’ nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.         

10.05.2016 TARİHLİ 2016/112  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/9 maddesine aykırı hareket eden Adem Ümit ERDEM’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/113  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/9 maddesine aykırı hareket eden Murat YAŞAR’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/114  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/9 maddesine aykırı hareket eden Servet ÖZTÜRK’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/115  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/3 maddesine aykırı hareket eden Hüseyin ALCAN’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/116  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/9 maddesine aykırı hareket eden Ahmet Cemalettin KIZILCIK’ ın  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/117  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/9 maddesine aykırı hareket eden Rahmi ÖZKAN’ ın  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/118  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 13/9 maddesine aykırı hareket eden Nurhayat ATEŞ’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

10.05.2016 TARİHLİ 2016/119  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta 19L-II, ada 604,  parsel 31’de, 1/1000 ölçekli 19L-II uygulamalı İmar paftamıza uygun olarak  (3) üç’e ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

03.05.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03.05.2016 TARİHLİ 2016/83 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 19LIV, ada 119, parsel 96’da bulunan 400,00m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Abdullah DİKEL İnş. Müh. Turz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Abdullah DİKEL’e 600.000,00TL (Altıyüzbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

03.05.2016 TARİHLİ 2016/84 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 19LIV, ada 119, parsel 97’de bulunan 203,82m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Rukiye KURU’ya 180.000,00TL (Yüzseksenbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

03.05.2016 TARİHLİ 2016/85 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 3 pafta, 55 ada, 22 parsel de kayıtlı olan taşınmazın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 03.05.2016 tarihinde yapılan kapalı teklif usulü arttırma suretiyle yapılan satış  ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.05.2016 TARİHLİ 2016/86 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Kadastro Müdürlüğünün 27.04.2016 ve 982075 nolu yazısına istinaden, Belediye Encümenimizce 22.03.2016 tarih ve 2016/52 Sayılı ile sehven alınan kararının düzeltilmesi; İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta:20-M-III, ada:551, parsel:24’de 1/1000 ölçekli 20-M-III onaylı  imar  planımıza uygun olarak (4) dört’e  ifrazen bedelsiz yola ve yeşil alana terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16. ve Tip İmar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

03.05.2016 TARİHLİ 2016/87 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Atatürk Mahallesi Çan Lisesi önüne Bankamatik (ATM)  kurmak üzere müracaatta bulunan Türkiye Halk Bankası A.Ş.Çan Şube Müdürlüğü ile yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde, Bankamatik yerinin 3 yıl süre ile kira artışı yapılmaksızın her yıl, yıllık kirası 8.000,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.05.2016 TARİHLİ 2016/88 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 10/23 ve 10/24  maddelerine aykırı hareket eden CNG Kanyon İnş. Turizm Gıda Otomotiv Akaryakıt San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 440,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.05.2016 TARİHLİ 2016/89 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Cemali ÇEVİREN’in1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.05.2016 TARİHLİ 2016/90 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Hüseyin CESUR’ un 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.05.2016 TARİHLİ 2016/91 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/15 ve 7/18 maddelerine aykırı hareket eden Rıdvan AKKAYA’ nın ( Yamalı İnş. Tic. A.Ş.) af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.05.2016 TARİHLİ 2016/92 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Adnan ATACAN’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.05.2016 TARİHLİ 2016/93 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Çelik Motor Tic. A.Ş.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.05.2016 TARİHLİ 2016/94 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk  Mahallesinde  pafta 37, ada 19, parsel 11’de kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli 19K-III uygulamalı imar planımıza uygun olarak bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

03.05.2016 TARİHLİ 2016/95 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta:16, ada:461, parsel:1 ve parsel:4’ ün 1/1000 ölçekli 18-L-II uygulamalı imar paftamıza uygun olarak tevhid edilerek (2) iki’ye   ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15.  16.  ve Tip İmar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

26.04.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26.04.2016 TARİHLİ 2016/76 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi Menderes Parkı önü no:2’deki Led Pano yerinin 8 ay süre ile  muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.04.2016 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.04.2016 TARİHLİ 2016/77 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 12/6 maddesine aykırı hareket eden Aykut KESKİN’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.04.2016 TARİHLİ 2016/78 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 12/6 maddesine aykırı hareket eden Yıldız DEMİR’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.04.2016 TARİHLİ 2016/79 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 10/13 maddesine aykırı hareket eden Çan Beton Yapı Kimya İnş. Taah. Nak. Ve San. Tic .A.Ş.’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.04.2016 TARİHLİ 2016/80 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17 maddesine aykırı hareket eden Hakan KARADAŞ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

26.04.2016 TARİHLİ 2016/81 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde pafta 25, ada 103, parsel 4’de kayıtlı taşınmazın ile aynı adada bulunan parsel 3’ün 1/1000 ölçekli 19L-II imar paftamıza uygun olarak bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

26.04.2016 TARİHLİ 2016/82 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Çevre sokak (Terminal) no: 9/B ÇAN adresinde Mustafa AVCI’nın icarında bulunan işyerinin taliplisi Sınırlı Sorumlu 95 nolu Çan İşçi ve Öğrenci Servis Hiz. Mot. Taş. Kooperatifine aylık kirası 600,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

19.04.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

19.04.2016 TARİHLİ 2016/74 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17 maddesine aykırı hareket eden Nesrin ŞİMŞEK’in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19.04.2016 TARİHLİ 2016/75 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17 maddesine aykırı hareket eden Hakan KARADAŞ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

12.04.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12.04.2016 TARİHLİ 2016/63 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2015 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesapları ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34 ve 35inci maddelerine göre hazırlanan, Taşınır Kesin Hesapları Encümenimizce incelenerek tahsilâtın kanunlara göre, harcamanın ödeneklerine uygun olarak yapıldığı, bütçe harici ödeme yapılmadığı ve inceleme sonunda hazırlamış olduğu raporun Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

12.04.2016 TARİHLİ 2016/64 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 84 ada, 9 ve 10 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli  19L-II uygulamalı imar paftamıza uygun olarak tevhiden bedelsiz yola terkleri yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

12.04.2016 TARİHLİ 2016/65 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde tapunun 320 ada, 21 ve 362 nolu taşınmazlar 1/1000 ölçekli 18L-II uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

12.04.2016 TARİHLİ 2016/66 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde pafta 3, ada 76, parsel 93’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli, 20MI, 20MII, 20MIII, 20MIV uygulamalı İmar planımıza uygun olarak bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

12.04.2016 TARİHLİ 2016/67 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi Menderes Parkı Önü No:2 Led Pano Yerinin 8 ay süre ile muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 26.04.2016 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

12.04.2016 TARİHLİ 2016/68 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-IV Pafta,119 Ada 96 ve 97 Parseller de kayıtlı olan 2 adet arsaları muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 03.05.2016 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk

12.04.2016 TARİHLİ 2016/69 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi 3 pafta, 55 ada,22 parsel de kayıtlı olan taşınmazı muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36.maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle satışa çıkarılmasına. İhalesinin 03.05.2016 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

12.04.2016 TARİHLİ 2016/70 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17 maddesine aykırı olarak hareket eden Remzi ÇAKAR Gıda San. Ltd. Şti.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

12.04.2016 TARİHLİ 2016/71 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Elif DURMUŞ’ un af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.04.2016 TARİHLİ 2016/72 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Metin ALTINOBA’nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.04.2016 TARİHLİ 2016/73 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17 maddesine aykırı olarak hareket eden Er-Şimşek Taş.Pet.Tur.Gıda Mad. Konf. ve Tic. Ltd.Şti.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

05.04.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

05.04.2016 TARİHLİ 2016/58 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 7/18. maddesine aykırı olarak hareket eden Halil İbrahim ÖZGÜRÜNLÜ (Salı Pazarı) 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

05.04.2016 TARİHLİ 2016/59 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Hüseyin DİŞ’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.04.2016 TARİHLİ 2016/60 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/17 maddesine aykırı olarak hareket eden Nesrin ŞİMŞEK’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

05.04.2016 TARİHLİ 2016/61 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/25 maddesine aykırı olarak hareket eden Ahmet ÇAPKAN’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

05.04.2016 TARİHLİ 2016/62 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz mahallelerindeki cadde ve sokaklarda kullanılan çok eskimiş çöp konteynırlarının değiştirilmesi için 800 lt’lik konteynırlardan 800 adet, 400 lt‘lik konteynırlardan 800 adet olmak üzere toplam 1600 adet çöp konteynırlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı yardım  talebinde bulunulmasının uygun bulunduğu hk.

29.03.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

29.03.2016 TARİHLİ 2016/53 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Yenice/Kurtuluş Mahallesi 145 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1995 doğumlu Cansu CÜCE eşinin askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 250,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.03.2016 TARİHLİ 2016/54 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7/18 maddesine aykırı olarak hareket eden Altun Gıda İh. Tük. Mad. İnş San. ve Tic. A.Ş.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

29.03.2016 TARİHLİ 2016/55 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Ahmet DAL’a ait D-41-42 no’lu parsellerin taliplisi Yüksel ERİNÇ’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.03.2016 TARİHLİ 2016/56 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Celal Yılmaz Caddesi devamında 18808715200 T.C. no’lu Lütfü ÇETİN’ e ait hayvan damına ait pislik depolama alanı hakkında tutulan tutanakta belirtilen olay hakkında Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 8/8 maddesi gereğince Lütfü ÇETİN’in 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

29.03.2016 TARİHLİ 2016/57 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Nizamettin ÖZTÜRK’ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

22.03.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

22.03.2016 TARİHLİ 2016/50 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi 46/2 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Erenler Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Saadettin ARSLAN’a 9 ay süre ile ve aylık kirası 100,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.03.2016 TARİHLİ 2016/51 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi 46/3 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Erenler Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Saadettin ARSLAN’a 9 ay süre ile ve aylık kirası 100,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.03.2016 TARİHLİ 2016/52 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta:20-M-III, ada:551, parsel:24’de 1/1000 ölçekli 20-M-III onaylı  imar  planımıza uygun olarak (4) dört’e  ifrazen bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16. ve Tip İmar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

15.03.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

15.03.2016 TARİHLİ 2016/48 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Seramik Mahallesi Hulusi Damgacıoğlu Caddesi 18L-II pafta, 461 ada, 3-4 parsellerde kayıtlı, mülkiyeti Fazıl SAYIN’a ait binanın projesinde ruhsatsız yapı yapmak ve ruhsat ve eklerine aykırılıktan dolayı Belediyemiz Fen memurlarınca Yapı Tatil Zaptı ve İmar Cezası Hesaplama Raporu tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesi ile 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi gereğince yapı sahibine toplam 6.202,71TL  para cezası ile yapının projeye uygun hale getirilmesi ve eksiklerin tamamlanması  için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

15.03.2016 TARİHLİ 2016/49 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi denetiminde bulunan Sınırlı Sorumlu 96 Nolu Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi bünyesinde bulunan 21 adet araç sivil plaka ile hizmet verilmekte olup, Kooperatif Başkanlığınca, Belediye Başkanlığımıza yapılan müracaatla, Araçlarının Ticari ( H ) Plaka alabilme taleplerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.maddesi gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk. 

08.03.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08.03.2016 TARİHLİ 2016/43 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz kademesinde ekonomik ömrünü doldurmuş tahmini 21.041 Kg. miktarında 3 kalem hurda vaziyette bulunan demir, alüminyum ve Bakır için en yüksek fiyat teklifinde bulunan (Hurda Demir) Recep YILMAZ, ( Hurda Alüminyum ve Bakır) Hayrullah ÇELİK’e açık arttırma usulü satışının 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.  

08.03.2016 TARİHLİ 2016/44 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi 46/2 no’lu ve 46/3 no’lu adreslerdeki 2 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 22.03.2016 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

08.03.2016 TARİHLİ 2016/45 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediye Encümenimizin 09.02.2016 tarih ve 2016/23 Sayı ile alınan kararın düzeltilmesi; İlçemiz Cumhuriyet(Karşıyaka) Mahallesinde tapunun pafta:16, ada:268, parsel:318’de 1/1000 ölçekli 18-L-II uygulamalı imar paftamıza uygun olarak (4) dörde ifrazen bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15.  16.  ve Tip İmar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

08.03.2016 TARİHLİ 2016/46 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta:27, ada:110, parsel:88 ve 126 parsellerde 1/1000 ölçekli 19-L-III uygulamalı imar paftamıza uygun olarak tevhid edilerek (2) iki’ye   ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15.  16.  ve Tip İmar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

08.03.2016 TARİHLİ 2016/47 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal (Atatürk)  Mahallesinde tapunun pafta 8, ada 209 (511), parsel 434’de kayıtlı taşınmazın bulunduğu alandaki yol fazlalığının 1/1000 ölçekli 20L-I uygulamalı imar paftamıza uygun olarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16. Tip imar yönetmeliğinin 17. Maddesine ve 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi gereğince yoldan ihdası yapılarak Belediyemiz adına tescil edilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

01.03.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01.03.2016 TARİHLİ 2016/38 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanının bir kısmı çocuk eğlence aracı “Trombolin” oyun sahası olarak 2016 yılı yaz sezonluğuna 1.250,00TL bedel mukabilinde Gökhan SEZEN’e kiralanmasının 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.03.2016 TARİHLİ 2016/39 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde İsmail ÖZ’e ait G-79 no’lu parselin taliplisi Taner UYSAL’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.03.2016 TARİHLİ 2016/40 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Seyfettin ŞENER adına tahsis edilen E-91 no’lu parselin, taliplisi olan Günay EROĞLU’na devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.03.2016 TARİHLİ 2016/41 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde İbrahim ÖZ adına tahsis edilen E-92 no’lu parselin, taliplisi olan Dilek  EROĞLU’na devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.03.2016 TARİHLİ 2016/42 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun 19L-4 (19M-4) pafta, 455 ada, 178 ile 179 nolu taşınmazların 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

23.02.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

23.02.2016 TARİHLİ 2016/30 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/20 maddesine aykırı olarak hareket eden Faruk DUMAN Hazır Beton İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 440,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

23.02.2016 TARİHLİ 2016/31 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 5-22 maddesine aykırı olarak hareket eden Hüseyin BACAKSIZ ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

23.02.2016 TARİHLİ 2016/32 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 7-11 maddesine aykırı hareket eden Azize YILMAZ’ın (AR-AS Tost-Hamburger salonu) af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.02.2016 TARİHLİ 2016/33 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12/6 maddesine aykırı olarak hareket eden Ayhan KARTAL ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

23.02.2016 TARİHLİ 2016/34 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Fevzi KABAK adına tahsis edilen G-6-7 no’lu parsellerin, oğlu olan taliplisi Ahmet KABAK’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.02.2016 TARİHLİ 2016/35 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Süleyman DOĞU adına tahsis edilen D-3-4 no’lu parsellerin, oğlu olan taliplisi Gökhan DOĞU’ya devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.02.2016 TARİHLİ 2016/36 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz kademesinde hurda durumda bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış tahmini toplam 21.014kg miktarında hurda demir, alüminyum, bakır ve hurda araçların muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 08.03.2016 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

23.02.2016 TARİHLİ 2016/37 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 27 pafta, 110 ada,  88 ve 126 parseller de  1/1000 ölçekli 19L-III uygulamalı İmar paftamıza uygun olarak tehviden (2) ikiye ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

16.02.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

16.02.2016 TARİHLİ 2016/25 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Altıkulaç Köyünde ikamet eden Ramis UYSAL’ın 15.02.2016 tarihli dilekçesi ile Belediyemize bedelsiz ve şartsız olarak hibe etmek istediği 2011 Model 17 ZC 223 Plakalı  Tümosan Traktörü 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15’nci Maddesinin (i) bendi ve aynı Kanunun 38.Maddesinin (l) bendi gereğince Belediye Başkanımız Dr. Abdurrahman KUZU’nun oluru ile kabul edilmiş olup, trafik tescilinin yapılmasına ve harcamaların Belediye Bütçesinden karşılanmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

16.02.2016 TARİHLİ 2016/26 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun 20-M-III pafta, 76 ada, 15 nolu taşınmaz  1/1000 ölçekli 20-M-III uygulamalı imar paftamıza uygun olarak (2) ikiye  ifrazı yapılarak yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16  ve Tip İmar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

16.02.2016 TARİHLİ 2016/27 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediye Encümenimizin 20.10.2015 tarih ve 2015/242 sayılı kararın düzeltilmesi; İlçemiz Çekiçler Köyü 393, 411, 413, 417 nolu taşınmazlarda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması kararı alınmıştır. Kadastro tarafından yapılan kontrollerde DOP hesabında hata olduğu tespit edildiğinden 18. Madde Uygulama dosyamız yeniden tanzim edilmiş olup, 3194 Sayılı İmar Kanunun 18 ve 19. maddelerine göre resen tapu tescil işlemlerinin yapılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

16.02.2016 TARİHLİ 2016/28 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/B maddesine aykırı olarak hareket eden Zafer YILDIZ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

16.02.2016 TARİHLİ 2016/29 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 11/12 maddesine aykırı hareket eden Kamil ÖZTÜRK’ ün af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.02.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

09.02.2016 TARİHLİ 2016/19 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemizin Cumhuriyet mahallesin de 613 ada,455 nolu Parsel üzerinde 4 adet tapu tahsis belgesi bulunan taşınmazın,2981 Sayılı Kanun’a göre ¼ hisse oranında tapularının hak sahiplerine verilmek kaydıyla, bedelsiz olarak tapu devirlerinin Belediyemize yapılmasına ve hak sahiplerine toplam 8.400,00TL.sı bedel mukabilinde satışlarının yapılmasının uygun bulunduğu hk.

09.02.2016 TARİHLİ 2016/20 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal (Karşıyaka) Mahallesi 19M-I pafta, 553 ada, 171 parselde kayıtlı bulunan 29.373,00m2 taşınmazın, 1.283,74m2’lik kısmının 4/16 hisse Zeliha KALENDER’e, 3/16  hisse Gülseren AKDEMİR’e, 3/16 hisse Gülşen KILIÇ’a, 3/16 hisse Ramazan KALENDER’e, 3/16 hisse Gülen KALENDER ÇAĞLAYAN’a, adlarına kayıtlı taşınmazın kamulaştırma bedeli 67.390,00TL.olup,3/16 hissesi olan Ramazan KALENDER’e düşen (TL.)miktarı hariç olmak üzere diğer hissedarlara hisse oranında hesaplanarak yapılan karşılıklı pazarlık suretiyle satın alınmasının 2942 sayılı Kanun’un 4650 sayılı Kanun ile değişik 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.02.2016 TARİHLİ 2016/21 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi Çanakkale Caddesi No:24/B adresinde faaliyet gösteren müstecirliğini Esat KISA’nın yaptığı Şamdan Bar isimli işyerine 23.01.2016 tarihinde ilçe Emniyet Müdürlüğünce ihbar üzerine yapılan kontrol neticesinde, adı geçen işyeri sahibi Esat KISA’nın 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6. maddesinin b bendi gereğince 1.500,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

09.02.2016 TARİHLİ 2016/22 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Kazdağı Mikronize Makine’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.02.2016 TARİHLİ 2016/23 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde (Karşıyaka) tapunun pafta 16, ada 268,  parsel 318 parselin hisse oranlarında 1/1000 ölçekli uygulamalı İmar paftamıza uygun olarak  (4) dört’e ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

09.02.2016 TARİHLİ 2016/24 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Hilmi MERT adına tahsis edilen G-10-11-12 no’lu parsellerin kızı olan taliplisi Hanife OĞUZ’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.02.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

02.02.2016 TARİHLİ 2016/15 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/C maddesine aykırı olarak hareket eden Dağlı Hurdacılık San. Ltd. Şti.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

02.02.2016 TARİHLİ 2016/16 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/C maddesine aykırı olarak hareket eden Ramazan ÖZ’ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

02.02.2016 TARİHLİ 2016/17 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Cemil EMRAN’ a ait F-6-7-8 no’lu parsellerin taliplisi Cüneyt EMRAN’ a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.02.2016 TARİHLİ 2016/18 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Belediye Sokak 2/1 no’lu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Çanakkale ili Çan ilçesi Köy Muhtarlar Derneği adına Yüksel ÇETİN’e 10 ay süre ile ve aylık kirası 90,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

26.01.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26.01.2016 TARİHLİ 2016/13  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Mehmet Ali TEKNE’ye ait D-91-92-93 no’lu parsellerin taliplisi Mehmet TEKNE’ye devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.01.2016 TARİHLİ 2016/14 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi, Şehit Mustafa Kaya Caddesi Lostra Salonunun yan tarafında bulunan boş alanda bankamatik kullanım amaçlı yeri kiralayan Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi’nin kira süresi 31.01.2016 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere, her yıl başında kirası peşin ödenmesi şartı ile (2016 Yılı kirası 5.575,00TL – 2017 Yılı kirası 7.000,00TL – 2018 Yılı kirası 7.000,00TL) 3 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

19.01.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

19.01.2016 TARİHLİ 2016/11  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2015 Mali Yılı sona erdiğinden kullanılmayan ödeneklerin iptal edilerek, yatırımları devam eden ödeneklerin 2016 Mali yılı Bütçesine devredilmesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.01.2016 TARİHLİ 2016/12  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sokak No:2/1’de bulunan 1 adet işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 02.02.2016 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

12.01.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12.01.2016 TARİHLİ 2016/6  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası No: 9/109 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde  işyerini kiralayan Hüseyin DURMAZ ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.01.2016 TARİHLİ 2016/7  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Muzaffer TEK’e ait J-16-17-18 no’lu parselin taliplisi Emine TEK’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.01.2016 TARİHLİ 2016/8  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/C maddesine aykırı olarak hareket eden MIRTRNS ULUS. TAŞ. GIDA İNŞ. PET. TEKSTİL SAN. ve LTD. ŞTİ.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

12.01.2016 TARİHLİ 2016/8  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/C maddesine aykırı olarak hareket eden MIRTRNS ULUS. TAŞ. GIDA İNŞ. PET. TEKSTİL SAN. ve LTD. ŞTİ.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

12.01.2016 TARİHLİ 2016/9  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/C maddesine aykırı olarak hareket eden VEYMEL NAKLİYAT  İNŞ. SAN. ve LTD. ŞTİ.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

12.01.2016 TARİHLİ 2016/10  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/C maddesine aykırı olarak hareket eden Mehtap YERLİKAYA ‘nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 220,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

05.01.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

05.01.2016 TARİHLİ 2016/1 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Denetimli Özel Halk otobüslerinden Hasan BİRİCİK adına kayıtlı 17 HV 515 plakalı araç şoförü Hasan BİRİCİK’in Çan Belediyesi Denetiminde Çalıştırılacak Özel Halk Otobüslerine Uygulanacak Yönetmeliğin cezayı gerektiren suç sayılacak fiillerin 21.maddesine aykırı hareket ettiğinden yönetmeliğin ceza miktarlarının a bendi gereği  200(tam bilet) x1,50 TL (bilet ücreti)= 300,00 TL para cezası cezalandırılmasının   uygun bulunduğu hk.

05.01.2016 TARİHLİ 2016/2 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Çevre yolu sokak, Kapalı Pazaryeri içerisindeki 15/1 no’lu adreste Bahri KEÇECİ’nin icarında bulunan kafeterya işyerinin taliplisi Mehmet GÜNEŞ’e  aylık kirası KDV dahil 995,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

05.01.2016 TARİHLİ 2016/3 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta:20-M-III, ada:550, parsel:20’de 1/1000 ölçekli 20-M-III uygulamalı imar paftamıza uygun olarak (3) üç’e  ifrazen bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve Tip İmar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

05.01.2016 TARİHLİ 2016/4 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 22’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli 19L-II onaylı  İmar paftamıza uygun olarak  23,89 m2’lik kısmının bedelsiz  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

05.01.2016 TARİHLİ 2016/5 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta 20-M-III, ada 550,  parsel 21’de 1/1000 ölçekli 20-M-III uygulamalı İmar paftamıza uygun olarak  (3) üç’e ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 16. ve 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı