0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

2015 ENCÜMEN

Ana Sayfa » 2015 ENCÜMEN

30.12.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

30.12.2015      TARİHLİ 2015/289 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan işyerlerinin 2016 Mali Yılına ait kira artışları 24.11.2015 tarih ve 2015/263 Sayılı Kararı ile belirlenen kira artışları hükümsüz olup; yeniden kira artış bedelleri belirlenerek tahakkuk ve tahsilatlarının  yapılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

30.12.2015      TARİHLİ 2015/290 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerlerinin 2016 yılında yaz saati uygulaması 01 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında saat 07:00 – 02:00, kış saati uygulaması için 1 Ekim – 30 Nisan tarihleri arası saat 07:00 – 01:00 olarak tespit edilmesinin 5393 Sayılı Kanunun 34.maddesinin h bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.12.2015      TARİHLİ 2015/291 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı N:4 adresinde Bayram Söken’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Ünzile SÖKEN’e aylık kirası 500,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.12.2015      TARİHLİ 2015/292 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi tapunun pafta 26, ada109, parsel 23’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli İmar paftamıza uygun olarak bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15.ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. Maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

30.12.2015      TARİHLİ 2015/293 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediye Encümenimizin 08.12.2015 tarih ve 2015/271 Sayılı ile sehven alınan kararının düzeltilmesi; Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak No:2 adresinde Mehmet DEMİR’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Emine DEMİR’e aylık kirası 335,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.12.2015      TARİHLİ 2015/294 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi 2 nolu Menderes Parkı işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Orhan ARSLAN’a 3 yıllığına (aylık kiralarına 2017 yılı için %10 ve 2018 yılı için %10 artış yapılması şartıyla) (KDV Hariç) 13.900,00TL(onüçbindokuztürklirası) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.12.2015 TARİH 295 NOLU KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğin  7 /C Maddesinde Aykırı Olarak Hareket Eden Murat  Lojistik Expres Taş.Trc Ve Sti Nin 1608 Sayılı Kanunun Değişik 1. Maddesi Gereğince 208.00 Tl Parası Cezası İle Cezalandırılmasının Uygun Olduğu Hk.

30.12.2015 TARİH 296 NOLU KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğin 58/a Ve 58/f Maddelerine Aykırı Olarak Hareket Eden Mustafa Damar 1608 Sayılı Kanunun Değişik 1. Maddesi gereğince 416.00 TL Para Cezası İle Cezalandırılmasının Uygun Bulunduğu Hk.

30.12.2015 TARİH 297 NOLU KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esaslar Yönetmeliğin 113/1 Maddesine Aykırı Olarak Hareket Eden HYS Kör Oğlu Mağazacılık A.ş nın 1608 Sayılı Kanunun Değişik 1. Maddesi  Gereğince 208.00 TL Para Cezası İle Cezalandırılmasına Uygun Bulunduğu Hk.

 

30.12.2015 TARİH 298 NOLU KARAR  ÖZETİ

Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçesinde Ödeneği Yetmeyeceği 50 Kalem Ödenek Tertibine Yedek Ödenekten 1.525.840.00TL Aktarma Yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince Uygun Bulunduğu Hk.

22.12.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

22.12.2015      TARİHLİ 2015/283 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı A Blok) 35/208 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mehmet Ali TÜMER’e 12 ay süre ile ve aylık kirası (KDV hariç) 220,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

22.12.2015      TARİHLİ 2015/284 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak (Terminal Binası) 9/109 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hüseyin DURMAZ’a 12 ay süre ile ve aylık kirası 220,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.12.2015      TARİHLİ 2015/285 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı 1 nolu Piramit Kafe işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mehmet UYSAL’a 12 ay süre ile ve aylık kirası (KDV hariç) 2.020,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.12.2015      TARİHLİ 2015/286 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde balıkçılar bölümünde Hüseyin ODABAŞ’a ait K-7 nolu parselin taliplisi Zeynep AYTAR’a devir edilmesinin 12,07,2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  Pazar YerleriHakkında Yönetmeliğinin 16. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.12.2015      TARİHLİ 2015/287 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde balıkçılar bölümünde Süleyman SUCUK’a ait K-8 nolu parselin taliplisi Zeynep AYTAR’a devir edilmesinin 12,07,2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  Pazar YerleriHakkında Yönetmeliğinin 16. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.12.2015      TARİHLİ 2015/288 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:1’de kayıtlı tapuda 26 pafta, 107 ada, 26 parselde bulunan binanın Sahibi ÇAĞLAYAN ÖZEL EĞİTİM ÖZEL SAĞLIK SOS. HİZ. TİC. A.Ş.ti binanın 2., 3., 4. Normal Katları ve Eklentisi çatı alanında Yapı Kullanma İzin Belgesi aldıktan sonraki süre içinde yapının kendilerine ait olan 2., 3., 4. Normal Katları ve çatı eklentisinde, Tadilat Ruhsatı almadan yapının Onaylı Mimari Proje ve eklerine aykırı olarak değişikliklere gidildiği görüldüğünden, Belediyemiz Fen memurlarınca tutanak tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesi ile 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince 46.082,88 TL para cezası ile cezalandırılmasına, yapının projeye uygun hale getirilmesi için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verildiği uygun bulunduğu hk. 

15.12.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

15.12.2015      TARİHLİ 2015/273 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/3 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda 2016 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Uzlaşma Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

15.12.2015      TARİHLİ 2015/274 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların çeşitli nedenlerle zarara uğratılması halinde meydana gelen zararların tespit edilmesi amacıyla 2016 yılı içinde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 4 kişilik Hasar Tespit Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

15.12.2015      TARİHLİ 2015/275 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait iş yerlerinin kira tespitlerinin yapılabilmesi için 2016 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 ( beş ) kişilik kira tespit komisyonunun kurulmasının uygun bulunduğu hk.

15.12.2015      TARİHLİ 2015/276 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/2 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda ve Mülkiyetleri Belediyemize ait satışa çıkacak olan gayrimenkullerin değer tespitlerinin belirlenmesinde 2016 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Kıymet Takdir Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

15.12.2015      TARİHLİ 2015/277 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9 ve 75. maddeleri gereğince Mülkiyetleri Belediyemize ait olan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli işgalinden doğan Ecri misil bedelinin tespitinde 2016 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Ecri misil Tespit Komisyonunun belirlenmesinin uygun bulunduğu hk.

 

15.12.2015      TARİHLİ 2015/278 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Terminal Taksi Durağında çalışan Ahmet ESİN’in Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Yasir DURAN’a devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

15.12.2015      TARİHLİ 2015/279 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Bakkaliye ve Kuru Gıda bölümünde İsa ARSLAN’a ait C-24-25 no’lu parselin taliplisi Şükriye AVCI’ya devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15.12.2015      TARİHLİ 2015/280 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi 2 nolu işyerinin 3 yıllığına ve aylık kirasına her yıl %10 artış yapılması şartıyla  , muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 30.12.2015 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

15.12.2015      TARİHLİ 2015/281 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 113/1 maddesine aykırı olarak hareket eden AS Prefabrik Konteyner San.Tic.Ltd.Şti’ye 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

 

 

15.12.2015      TARİHLİ 2015/282 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz bünyesinde hizmet veren 17 DT 710 plaka nolu 1985 model FİAT çöp kamyonu, 17 DT 708 plaka nolu 1985 Model FİAT çöp kamyonu, 17 HP 286 plaka nolu 1994 model OTOYOL otobüs ve 17 HP 962 plaka nolu 1986 model LEYLAND özel amaçlı (İtfaiye) araçları ekonomik ömrünü doldurmuş olduğundan; 237 Sayılı Taşıt Kanununa istinaden hurda araç tespit komisyonumuzca tanzim edilen rapor gereğince hurdaya ayrılmaları ve trafikten düşürülmesi Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

08.12.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08.12.2015      TARİHLİ 2015/266 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1.Flok Zemin Kat  Bağımsız bölüm 1,9/1562 arsa paylı 88,40m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 08.12.2015 tarihinde  yapılacak açık artırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satıi işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.12.2015      TARİHLİ 2015/267 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, zemin kat, bağımsız bölüm 3, 5/1562 arsa paylı, 50,70m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kodem İnş.Taah.Eğlence Sağ.Güz.Hiz.Oto Kira Tic.Ltd.Şti. adına (şirket müdürü) İlker HAKTANIR’a 180.000,00TL (yüzseksenbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk

08.12.2015      TARİHLİ 2015/270 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 113/1 maddesine aykırı hareket eden Murat Yaşar ‘ın  af edilmesinin 1608 sayılı Kanın’un değişik 1. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.12.2015      TARİHLİ 2015/271 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak No:2 adresinde Mehmet DEMİR’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Emine DEMİR’e aylık kirası KDV hariç 208,47TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

08.12.2015      TARİHLİ 2015/272 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı A Blok) 35/208 nolu işyeri, İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak (Terminal Binası) 9/109 nolu işyeri ve İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı Piramit Kafe 1 nolu işyeri olmak üzere toplam 3 adet işyeri 12 aylığına muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 22.12.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

01.12.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01.12.2015      TARİHLİ 2015/265 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun’un 14/1-b maddesine aykırı hareket eden Ersan KURU’un af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.11.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24.11.2015      TARİHLİ 2015/254 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 8 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sibel ELMAS adına Gürkan ELMAS’a 13 ay süre ile ve aylık kirası (KDV Hariç) 350,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.11.2015      TARİHLİ 2015/254 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu (Terminal) 9/106 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sadık KESKİN’e 13 ay süre ile ve aylık kirası (KDV Hariç) 262,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.11.2015      TARİHLİ 2015/255 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu (Terminal) 9/106 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sadık KESKİN’e 13 ay süre ile ve aylık kirası (KDV Hariç) 262,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.11.2015      TARİHLİ 2015/256 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu (Terminal) 9/108 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sadık KESKİN’e 13 ay süre ile ve aylık kirası (KDV Hariç) 210,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.11.2015      TARİHLİ 2015/257NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak (Terminal) 9/109 nolu işyerinin 24.11.2015 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.11.2015      TARİHLİ 2015/258 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 1 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 500.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.11.2015      TARİHLİ 2015/259 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/Derenti Köyü 62 nolu hanede nüfusa kayıtlı (TC:18247727390) Sevcan ÇÜRKU muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.11.2015      TARİHLİ 2015/260 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19LIII İmar Pafta , 162 ada, parsel 1’de 9.185,00m2 gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte  bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen 3 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 08.12.2015 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

24.11.2015      TARİHLİ 2015/261 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve  bölümünde Aslı ÖZTÜRK’e ait D-30 nolu parselin taliplisi Mehmet EFE’ye devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.11.2015      TARİHLİ 2015/262 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 114/3 maddesine aykırı olarak hareket eden Biga Emin Vinç Haf.İnş.Taş.San.Tic.Ltd.Şti’ye 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

24.11.2015      TARİHLİ 2015/263 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan işyerlerinin 2016 Mali Yılında kira artışı bedelleri KDV dahil olarak belirlenerek tahsilatlarının yapılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

24.11.2015      TARİHLİ 2015/264 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli, 19L-II onaylı  İmar paftamıza uygun olarak bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

17.11.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17.11.2015      TARİHLİ 2015/252 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi İnönü Caddesi tapunun 615 ada, 386 parsel de kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan yapı Ersin SAĞLAM ve Ortakları’na ait olup, yapının  Temel Üst Kotu Proje ve ruhsat eklerine uygun olarak yapılmadığından, Belediyemiz Fen memurlarınca yapı sahibine, yapı müteahhidine, şantiye şefine ve yapı denetim şirketine İmar Cezası Hesaplama Raporu tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesi ile 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince ilgililere toplam 16.241,28TL  para cezası verilmesine, yapının projeye uygun hale getirilmesi ve eksiklerin tamamlanması  için tebliğ tarihinden itibaren 30 gün süre verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

17.11.2015      TARİHLİ 2015/253 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Linyit İşletmesi Müdürlüğünün 13.11.2015 tarih ve 98676149-807.01-571/4079 Sayılı yazısına istinaden Sosyal Tesisler içerisinde ki Lojman Binalarında güçlendirme çalışmaları yapılacağından, yer değiştirecek personelden su açma kapama ücretinin alınmamasını Encümenimizce  uygun bulunduğu hk.

10.11.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10.11.2015      TARİHLİ 2015/249  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı A Blok) 35/205 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Tarık ERİŞ’e 13 ay süre ile ve aylık kirası 300,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.11.2015      TARİHLİ 2015/250 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çanakkale/Yenice/ Kalkım Cumhuriyet Mahallesi 101 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1990 doğumlu Zuhal ÖRS’ün muhtaç duruma düştüğünden aylık 200.00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.11.2015      TARİHLİ 2015/251 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 8 nolu işyeri, İstiklal Mahallesi Çevre Yolu (Terminal) 9/106 – 9/108 – 9/109 nolu 3 adet olmak üzere toplam 4 adet işyeri muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 24.11.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

03.11.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03.11.2015      TARİHLİ 2015/247  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti hazineye ait İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesi 614 ada, 452  parselin imar planı içerisinde 400m2’nin üzerinde 1400m2’nin altında olduğundan, Hazineye ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması ile ilgili 4706 Sayılı Kanunun 4. maddesinin c fıkrası ile aynı kanunun 5. maddesinin 6. paragraflarına istinaden Belediyemize Bedelsiz Devrinin yapılması Encümenimizce  uygun bulunduğu hk.

03.11.2015      TARİHLİ 2015/248  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Halil GÜLEÇ’e ait D-104 no’lu parselin, talibi Mustafa GÜL’e devir edilmesinin 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

27.10.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27.10.2015      TARİHLİ 2015/246  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı A Blok ) 35/205 nolu işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminat üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık artırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalenin 10.11.2015 Salı günü saat 15.00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

20.10.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

20.10.2015      TARİHLİ 2015/240   NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Seramik) Mahallesinde tapunun pafta 16, ada 417, 55 parselin 1/1000 ölçekli uygulamalı 18L-II İmar paftamıza uygun olarak ikiye (2’ye) ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

20.10.2015      TARİHLİ 2015/241  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 59 ada da bulunan 101 ve 102 parsellerin tevhit edildikten sonra 1/1000 ölçekli 19M-I onaylı Uygulama İmar Planına göre ikiye (2’ye) ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk

20.10.2015      TARİHLİ 2015/242  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Çekiçler Köyü yoldan ihdas 1, Yoldan İhdas 2 Çekiçler Köyü Tüzel Kişiliği adına tescilden sonra 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulamasına göre 393, 411, 413, 417 nolu parseller şuyulandırılarak işlemin yapılması ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 19. maddesine göre tescile esas dağıtım cetvellerine göre tescilinin Encümenimizce uygun bulunduğuna.

20.10.2015      TARİHLİ 2015/243  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 3 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ufuk AĞLAR’a 14 ay süre ile ve aylık kirası 450,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.10.2015      TARİHLİ 2015/244  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 5 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ufuk AĞLAR’a 14 ay süre ile ve aylık kirası 450,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.10.2015      TARİHLİ 2015/245  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 29 nolu kahvehane işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Naide ARSLAN’a 14 ay süre ile ve aylık kirası 910,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

13.10.2015      TARİHLİ 2015/206 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Huriye KOLDANCI’nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/207 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Aykut KESKİN’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/208 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Yıldız DEMİR’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/209 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Hanife SARIDAL’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/210 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Armağan KESKİN’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/211 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Şahin KESKİN’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/212 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Ayşe ERDOĞAN’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/213 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Ertan ÖKSÜZ’ün af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/214 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Nigar KAHYA’nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/215 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Çan Ada Unlu Mamulleri’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/216 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Necati DUMAN’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/217 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8 – 9 fıkralarına aykırı hareket eden Ahmet KASAR’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/218 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Ergün LİMAN’ nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/219 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Baytin CAN’nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/220 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Asım SARIKAYA’ nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/221 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Saffet BOZÇA af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/222 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Kadriye SEZGİN af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/223 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Adem ÖZ’ün af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/224 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden İrfan AK’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/225 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Hasan Hüseyin AVCI ’nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/226 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Şerife Hanım Coştu ’nun af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/227 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Hediye DEMİRTAŞ ’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/228 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Nayide SOLAK’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/229 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Sebahattin GEZER af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/230 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 89/E bendinin 8. ve 9. fıkralarına aykırı hareket eden Ahmet TUTKUN’un af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/231  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi 12 (19M-I) pafta, 59 ada, 102 parselde 249,65m2 miktarındaki artık parseli m2’si 500,70TL’den KDV hariç 125.000,00TL bedel mukabilinde talibi İtimat Petrol San.ve Tic.Aş. adına Sönmez GÜNDOĞDU’ya  pazarlık usulü satışının  2886 sayılı Kanun’un 51. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/232  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak No: 5 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde  işyerini kiralayan Halil AĞLAR ihale şartlarını yerine getiremeyeceğini belirttiğinden, ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/233  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak No: 3 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde  işyerini kiralayan Halil AĞLAR ihale şartlarını yerine getiremeyeceğini belirttiğinden, ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/234   NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi (Seramik Mah.Misya Cad. Ada 258, parsel 1), Yeni Çanakkale Yolu, Gazi Mustafa Kemal Gençlik ve Spor Merkezi Bahçesi içerisinde trafo binasının yanında boş arazi içerisinde baz istasyonu bulunan Avea İletişim Hizmetleri A.Ş’nin kira süresi 19.10.2015 tarihinde sona ereceğinden, kira bedelinin 36.000,00TL  peşin olmak şartıyla, kira şartnamesi ve sözleşme hükümleri esas alınarak 3 yıl daha  uzatılmasının uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/235   NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi (Seramik Mah.Misya Cad. Ada 258, parsel 1), Yeni Çanakkale Yolu, Gazi Mustafa Kemal Gençlik ve Spor Merkezi Bahçesi içerisinde trafo binasının yanında boş arazi içerisinde baz istasyonu bulunan Vodafone Telekomünikasyon A.Ş’nin kira süresi 19.10.2015 tarihinde sona ereceğinden,  kira bedelinin 36.000,00TL  peşin olmak şartıyla, kira şartnamesi ve sözleşme hükümleri esas alınarak 3 yıl daha  uzatılmasının uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/236   NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 3 nolu işyeri, 5 nolu işyeri ve 29 nolu kahvehane işyeri olmak üzere toplam 3 adet işyeri muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 27.10.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

13.10.2015      TARİHLİ 2015/237   NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi (Prestij Caddesi) No:3 adresinde Zeynep AYTAR’ın icarında bulunan işyerinin taliplisi Fatma SEVİK’e kışlık aylık kirası 550,00 TL , yazlık aylık kirası 1100,00 TL olmak üzere ihale şartları aynı kalmak şartıyla devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/238   NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait Yeni Terminal Binası ile Belediye sarayı A ve B bloklarda bulunan toplam 2549 adet kalorifer peteklerinin 2015–2016 kış sezonunda ısınma ücretlerinin tespit edilmesi. Encümenimizin değerlendirmesi sonucunda 2015–2016 kış sezonunda doğalgazla ısınan bir petek ücretinin K.D.V.dâhil 8,00TL, Kömürle ısınan bir petek ücretinin K.D.V dâhil 10,00TL olarak tahakkuk edilerek tahsiline 2464 Sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.10.2015      TARİHLİ 2015/239   NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Zafer YILDIZ’a 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

09.10.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

09.10.2015      TARİHLİ 2015/204 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal (Karşıyaka) Mahallesi 19M-I pafta, 553 ada, 44 parselde kayıtlı bulunan 6.678,00m2 taşınmazın, 674,69m2’lik kısmının 4/8 hisse Mehmet AKAR’a, 1/8  hisse Fatma Sevim AKAR’a, 1/8 hisse Hilal Turan AKAR’a, 1/8 hisse Cem AKAR’a, 1/8 hisse Nazife Şeyda AKAR adlarına kayıtlı taşınmazın 35.400,00TL bedel mukabilinde pazarlıkla  satın alınmasının 2942 sayılı Kanun’un 4650 sayılı Kanun ile değişik 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.10.2015      TARİHLİ 2015/205 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal (Karşıyaka) Mahallesi 19L-II pafta, 497 ada, 185 parselde kayıtlı bulunan 530,00m2 taşınmazın, 122,00m2’lik kısmının Yakup TEKNE adına kayıtlı taşınmazın 6.400,00TL bedel mukabilinde pazarlıkla  satın alınmasının 2942 sayılı Kanun’un 4650 sayılı Kanun ile değişik 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06.10.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

06.10.2015      TARİHLİ 2015/202  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 25, ada 102, parsel 19’da kayıtlı taşınmazın bir kısmı onaylı imar planında yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli, 19L-I onaylı  İmar paftamıza uygun olarak bedelsiz yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

06.10.2015      TARİHLİ 2015/203 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi  19L IV pafta, 110 ada, 126 parselde 16,12m2 miktarındaki artık parseli m2’si 300,00TL’den KDV hariç 4.836,00TL bedel mukabilinde talibi Ülker ÜNAL’a pazarlık usulü satışının  2886 sayılı Kanun’un 51. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

29.09.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

29.09.2015      TARİHLİ 2015/197  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 3 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Halil AĞLAR’a 15 ay süre ile ve aylık kirası 925,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

29.09.2015      TARİHLİ 2015/198  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 5 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Halil AĞLAR’a 15 ay süre ile ve aylık kirası 1.480,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.09.2015      TARİHLİ 2015/199  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 17 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kasım BOZTEPE’ye 15 ay süre ile ve aylık kirası 410,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

29.09.2015      TARİHLİ 2015/200  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 17/A nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kasım BOZTEPE’ye 15 ay süre ile ve aylık kirası 410,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

29.09.2015      TARİHLİ 2015/201  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Çekiçler Köyü  393, 411, 413, 417 nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1990 tarihli 1/1000 ölçekli onaylı imar planına istinaden 18. madde uygulaması yapılması 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden düzenleme saha sınırlarının onaylanması Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

15.09.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

15.09.2015      TARİHLİ 2015/188 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/Z-26 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan A Pamukkale Taş.Turz.Tic.Ltd.Şti. adına Basri ÖZDEMİR’e 15 ay süre ile ve aylık kirası 1.500,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15.09.2015      TARİHLİ 2015/189 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırı olarak hareket eden HYS KÖROĞLU A.Ş. nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. Maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

15.09.2015      TARİHLİ 2015/190 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak No:3 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde  işyerini 14 aylığına kiralayan Ahmet KAŞIKÇI vermiş olduğu dilekçe ile kira sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etmek istediğini belirttiğinden, ihalesinin iptal edilerek yatırmış olduğu kesin teminatlarının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

15.09.2015      TARİHLİ 2015/191 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak No:5 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde  işyerini 14 aylığına kiralayan Serpil YILMAZ vermiş olduğu dilekçe ile kira sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etmek istediğini belirttiğinden, ihalesinin iptal edilerek yatırmış olduğu kesin teminatlarının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15.09.2015      TARİHLİ 2015/192  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokakta bulunan 4 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 29.09.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

15.09.2015      TARİHLİ 2015/193  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Ekip Tic. Nakliyat Ltd Şti’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

15.09.2015      TARİHLİ 2015/194  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Öztuna Motorlu Araçlar İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd Şti’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

15.09.2015      TARİHLİ 2015/195  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizin 2016 (2017–2018) Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Taslakları incelenerek, Gelirlerin 60.000.000,00TL Giderlerin 60.000.000,00TL olduğu görülmüştür. Bütçe taslağının Belediye Başkanlığından geldiği şekliyle tasdik edilerek Belediye Muhasebe Usul Tüzüğünün 11. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.09.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08.09.2015      TARİHLİ 2015/187 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesinde pafta:34, ada:39, parseller: 1,2 ve 27’de kayıtlı parsellerin 19-L-1 onaylı uygulamalı imar paftamıza uygun olarak tevhid edildikten sonra bedelsiz yola terkleri yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

01.09.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01.09.2015      TARİHLİ 2015/182 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/Asmalı Köyü 40 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1979 doğumlu Necla KURU oğlunun askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.09.2015      TARİHLİ 2015/183 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta 19M-I, ada 59, parsel 101’de kayıtlı taşınmazın bulunduğu imar adasında bulunan yol fazlalığının 1/1000 ölçekli 19M-I uygulamalı imar paftamıza uygun olarak yoldan ihdas edilerek Belediyemiz adına tapu tescilinin yapılmasının  3194 Sayılı İmar Kanunun  15. – 16. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddesi  ve 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.09.2015      TARİHLİ 2015/184 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Otobüs Terminali No:9/Z-29 adresinde Osman KIRCA’nın icarında bulunan WC işyerinin taliplisi Rahim ÖZ’e aylık kirası 340,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.09.2015      TARİHLİ 2015/185 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere toplam 340 kişiye erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.09.2015      TARİHLİ 2015/186 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/Z-26 nolu işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 15.09.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

25.08.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25.08.2015      TARİHLİ 2015/181 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun ada 361, parseller 8 ve 17’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 20M-IV onaylı imar paftamıza uygun olarak birleştirilmelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

18.08.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

18.08.2015      TARİHLİ 2015/172 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı 7/B nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hasret SOFRA’ya 16 ay süre ile ve aylık kirası 135,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.08.2015      TARİHLİ 2015/173 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Belediye Sokak Lostra Salonunun yan tarafında bulunan 16m2’lik bankamatik kullanım amaçlı yeri kiralayan HSBC Bank A.Ş’nin  kira süresi 31.08.2015 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere yıllık  kirasının 7.000,00TL olmak üzere 1 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

 

 

 

 

18.08.2015      TARİHLİ 2015/174 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7 adresindeki satış mağazasını 1 yıllığına kiralayan Altun Gıda İhtiyaç Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin  kira süresi 31.08.2015 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere aylık  kirasının 11.500,00TL olmak üzere 1 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

18.08.2015      TARİHLİ 2015/175 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal (Karşıyaka) Mahallesinde 19L-II ve 19M-I İmar Paftalarımızda ağaçlandırılacak alandan kalan, arıtma tesisimize giden kolektör hattına rastlayan, 19L-II pafta, 497 ada, 185 parselin 122,00m2’si, 19M-I pafta, 43 parselin 205,20m2’si ile 19M-I pafta,553 ada.44 parselin 674,69 m2’si,19M-I pafta,553 ada, 171 parselin 1283,74m2’lerinin istimlâk edilmesine ihtiyaç olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun’un 5.  maddesi gereğince kamulaştırılmalarının uygun bulunduğu hk.

 

18.08.2015      TARİHLİ 2015/176 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi Çanakkale Caddesi tapunun 25 pafta,101 ada,26 parsel de kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan yapı,Yunus KÖROĞLU-HYS Köroğlu Mağazacılık A.Ş’ye ait olup binanın projesinde ve imalatlarındaki aykırılıklar nedeniyle Belediyemiz Fen memurlarınca tutanak ile İmar Cezası Hesaplama Raporu tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.maddesi ile 5940 sayılı kanunla değişik 42.maddesinin hükmü gereğince ilgililere toplam 13.366,73TL para cezası verilmesine ve yapının projeye uygun hale getirilmesi için tebliğ tarihinden itibaren 30 gün süre verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

 

18.08.2015      TARİHLİ 2015/177 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/B maddesine aykırı olarak hareket eden HYS KÖROĞLU A.Ş’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

18.08.2015      TARİHLİ 2015/178 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/C maddesine aykırı hareket eden Ersin ÜNAL’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.08.2015      TARİHLİ 2015/179 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/C maddesine aykırı hareket eden Şükrü KAHYA’nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.08.2015      TARİHLİ 2015/180 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/C maddesine aykırı hareket eden Fatma ÖZER’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.08.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11.08.2015      TARİHLİ 2015/171 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi tapunun 24 pafta, 505 ada, 93 parsel de kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 710249 YİBF nolu yapı, Bizim Mimarlık Müh.İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. ne ait olup projesinde imalatlarındaki aykırılıklar nedeniyle Belediyemiz Fen memurlarınca tutanak ve İmar Cezası Hesaplama Raporu tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesi ile 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince ilgililere toplam 33.903,75TL  para cezası verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

28.07.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

28.07.2015      TARİHLİ 2015/170 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı 7/B  nolu işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 18.08.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

21.07.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

21.07.2015      TARİHLİ 2015/164 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Tapunun pafta 18MI, ada 563, parsel 2’de kayıtlı taşınmazın malikleri tabii zeminden kotlandırma talep etmeleri üzerine; kotlandırma yapılmasının 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 30. maddesinin ilgili fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

21.07.2015      TARİHLİ 2015/165 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası No: 9/Z-26 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde  işyerini kiralayan Yaşar ÜKTEN ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.07.2015      TARİHLİ 2015/166 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Terminal Taksi Durağında çalışan Ziya BAŞARAN’ın Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Firdevs GÜL’e devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.07.2015      TARİHLİ 2015/167 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi Dramalı Rıza Bey Caddesi No:20 adresinde Ali Osman ALTIN’ın icarında bulunan İda Parkı işyerinin taliplisi Levent TAŞÇI’ya yazlık aylık kirası 650,00TL, kışlık aylık kirası 325,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.07.2015      TARİHLİ 2015/168 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Gürkan CEVHER’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.07.2015      TARİHLİ 2015/169 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 22 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 1.718.500,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14.07.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

14.07.2015      TARİHLİ 2015/161 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası No: 9/104 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde  işyerini kiralayan İsmail KALGIN ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

14.07.2015      TARİHLİ 2015/162 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 14, ada 133, parsel 4’de kayıtlı taşınmazın 19L-3 ve 18L-2 1/1000 ölçekli İmar paftamıza uygun olarak yola ve yeşil alana terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

14.07.2015      TARİHLİ 2015/163 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi Hacı İbrahim Sokak No:10’da kayıtlı tapuda 34 pafta, 39 ada, parsel 16’da bulunan iki katlı binanın ön bahçesi içinde ahşap ve metal dokudan ibaret eğreti garaj türünde olan ruhsatsız yapı  tespit edildiğinden  Belediyemiz İmar Şehircilik Müdürlüğü elemanlarınca Yapı Tatil Zaptı ile İmar Cezası Hesaplama Raporu Encümenimize sunulmuştur. Encümenimizce bina sahipleri Tarife AKTEPE ve Remziye DORUK’un 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi ile  5940 Sayılı  Kanunla değişik 42.maddesinin 2. hükmü gereğince 748,58TL para cezası ile cezalandırılmasına ve  tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yıkılmasının   uygun bulunduğu hk.

30.06.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

30.06.2015      TARİHLİ 2015/155 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/Z-26 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Yaşar ÜKTEN’e 18 ay süre ile ve aylık kirası 3.500,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk. 16.06.2015     

30.06.2015      TARİHLİ 2015/156 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale /Çan/Çomaklı Köyü 63 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1995 doğumlu Sinem ÖNAL’ ın eşinin askere alınmasıyla muhtaç duruma düştüğünden, aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.06.2015      TARİHLİ 2015/157 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Osman SEZGİN’e ait E-51-52-53 nolu parsellerin talibi Havva SEZGİN’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. ve 2. fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

30.06.2015      TARİHLİ 2015/158 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun pafta 15, ada 433, 2-3-4-450 artık parsellerin tevhit edildikten sonra 1/1000 ölçekli uygulamalı 18L-II İmar paftamıza uygun olarak üçe (3’e) ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

30.06.2015      TARİHLİ 2015/159 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 19L-III, ada 110,  parsel 88’de kayıtlı taşınmazın bulunduğu imar adasında bulunan yol fazlalığının 1/1000 ölçekli 19L-III uygulamalı imar paftamıza uygun olarak yoldan ihdası yapılarak tapunun Belediyemiz adına tescilinin yapılmasının  3194 Sayılı İmar Kanunun  15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddesi ile 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

30.06.2015      TARİHLİ 2015/160 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait Haliçi Sokakta bulunan dükkanda işyerinin kiracısı Hasibe YÜCEER tarafından mevcut dükkan iki kısma bölünerek ek bir dükkan çıkartılmaya çalışıldığı tespit edildiğinden  Belediyemiz İmar Şehircilik Müdürlüğü elemanlarınca mühürleme tutanağı ile 970,17TL İmar Cezası Hesaplama Raporu hazırlanmıştır, Hasibe YÜCEER şifahen işyerini eski haline getirdiğini beyan ettiğinden, Zabıta Memurlarınca yerinde yapılan kontrollerde 30.06.2015 tarihli Zabıt Tutanağına istinaden yapının eski haline dönüştürüldüğü görülmüş olup,konunun Encümenimizce değerlendirilmesi neticesinde 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince af edilmesinin uygun bulunduğu hk.

30.06.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

30.06.2015      TARİHLİ 2015/155 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/Z-26 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Yaşar ÜKTEN’e 18 ay süre ile ve aylık kirası 3.500,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk. 16.06.2015     

30.06.2015      TARİHLİ 2015/156 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale /Çan/Çomaklı Köyü 63 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1995 doğumlu Sinem ÖNAL’ ın eşinin askere alınmasıyla muhtaç duruma düştüğünden, aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.06.2015      TARİHLİ 2015/157 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Osman SEZGİN’e ait E-51-52-53 nolu parsellerin talibi Havva SEZGİN’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. ve 2. fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

30.06.2015      TARİHLİ 2015/158 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun pafta 15, ada 433, 2-3-4-450 artık parsellerin tevhit edildikten sonra 1/1000 ölçekli uygulamalı 18L-II İmar paftamıza uygun olarak üçe (3’e) ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

30.06.2015      TARİHLİ 2015/159 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 19L-III, ada 110,  parsel 88’de kayıtlı taşınmazın bulunduğu imar adasında bulunan yol fazlalığının 1/1000 ölçekli 19L-III uygulamalı imar paftamıza uygun olarak yoldan ihdası yapılarak tapunun Belediyemiz adına tescilinin yapılmasının  3194 Sayılı İmar Kanunun  15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddesi ile 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

30.06.2015      TARİHLİ 2015/160 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait Haliçi Sokakta bulunan dükkanda işyerinin kiracısı Hasibe YÜCEER tarafından mevcut dükkan iki kısma bölünerek ek bir dükkan çıkartılmaya çalışıldığı tespit edildiğinden  Belediyemiz İmar Şehircilik Müdürlüğü elemanlarınca mühürleme tutanağı ile 970,17TL İmar Cezası Hesaplama Raporu hazırlanmıştır, Hasibe YÜCEER şifahen işyerini eski haline getirdiğini beyan ettiğinden, Zabıta Memurlarınca yerinde yapılan kontrollerde 30.06.2015 tarihli Zabıt Tutanağına istinaden yapının eski haline dönüştürüldüğü görülmüş olup,konunun Encümenimizce değerlendirilmesi neticesinde 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince af edilmesinin uygun bulunduğu hk.

23.06.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

23.06.2015      TARİHLİ 2015/150 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/104 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan İsmail KALGIN’a 6 ay süre ile ve aylık kirası 160,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.06.2015      TARİHLİ 2015/151 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Belediye Sokak Lostra Salonunun yan tarafında bulunan bankamatik kullanım amaçlı 2 nolu yeri 1 yıllığına kiralayan Finansbank A.Ş’nin  kira süresi 30.06.2015 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere yıllık  kirasının 7.000,00TL olmak üzere 3 yıl süre ile uzatılmasına ve 3 yıllık kira bedelinin peşin olarak ödenmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

23.06.2015      TARİHLİ 2015/152 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Sümerbank işletmesinin önünde  Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cengiz  SÖKEN’ e 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

23.06.2015      TARİHLİ 2015/153 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 15, ada 428, parseller 370 – 411 ve 429’da kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19M-IV onaylı imar paftamıza uygun olarak birleştirilmelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16  ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince  uygun bulunduğu hk.

23.06.2015      TARİHLİ 2015/154 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine ve İlçemiz halkına daha iyi hizmet sunabilmek maksadıyla “Damperli Kamyona” ihtiyaç bulunmakta olup, Devlet Malzeme Ofisinden, Belediyemiz adına satın alınabilmesi için Türkiye Belediyeler Birliği’nden, Birliğin uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasının uygun bulunduğu hk.

16.06.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

16.06.2015      TARİHLİ 2015/143 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesi 20-M-III Onaylı İmar Planında Ada 55, parsel 22 nolu Çevre yolu kenarında bulunan, 3.698,00 M2 taşınmazın maliki Ahmet BENLİ’den 450.000,00 TL. bedel mukabilinde kamulaştırılmasının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Kanun ile değişik 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.06.2015      TARİHLİ 2015/144 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait müsteciri Yakup KEÇECİ’nin icarında bulunan İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi (Prestij) Caddesi 4 nolu işyerinin, işyeri faaliyet konusunun “ Kafeterya ” olarak değiştirilmesinin  5393 Sayılı Kanun’un 15/c maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.06.2015      TARİHLİ 2015/145 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Merkez Taksi Durağında çalışan Koray UĞURAL’ın Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Coşkun AVCI’ya devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13. maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.06.2015      TARİHLİ 2015/146 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Atatürk Caddesi Belediye Sarayı B Blok No:37/F adresinde Veysel KESKİN’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Aliye UĞUR’a aylık kirası 150,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

16.06.2015      TARİHLİ 2015/146 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Atatürk Caddesi Belediye Sarayı B Blok No:37/F adresinde Veysel KESKİN’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Aliye UĞUR’a aylık kirası 150,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

16.06.2015      TARİHLİ 2015/147 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde yapımı devam eden çevre yolu üzerinde, 8 adet il ve ilçeler arası hizmet veren yolcu indirme bindirme durak yerlerinin belirlenmesinin 5393 Sayılı Kanunun 15. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.06.2015      TARİHLİ 2015/148 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/B maddesine aykırı olarak hareket eden Yuta Çalışkan Lojistik Taah.İnş.Malz.Pet.Ür.Tem.Hiz.San.ve Tic.Ltd.Şti’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

16.06.2015      TARİHLİ 2015/149 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/Z-26 nolu işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 30.06.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

14.06.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

14.06.2015      TARİHLİ 2015/142 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 14.06.2015 tarihinde gerçekleştirilen Çan Belediyesi 4. Yağlı Pehlivan Güreşlerinde, ağalık yarışması için yapılan açık arttırma usulü güreş ağalığı ihalesinde en yüksek fiyat teklifte bulunan Gökhan MERCAN’a 40.000,00TL bedel mukabilinde Çan Belediyesi 4. Yağlı Pehlivan Güreş Ağalığının ihale edilmesi 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

09.06.2015      TARİHLİ 2015/123 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait işletmesi Belediyemiz OSKOT İşletmesi tarafından faaliyetlerini sürdüren Çan Belediyesi Termal Otel & SPA işyerinin  muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 09.06.2015 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

09.06.2015      TARİHLİ 2015/124 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ve 16.07.2015 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 1 nolu çay ocağı standının muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ergün TÜREN’e  650 ,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

09.06.2015      TARİHLİ 2015/125 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ve 16.07.2015 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 2 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Huban Kadınlar Kalesi Derneği adına Nihal GEZER TAŞÇI’ya 325,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/126 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ile 16.07.2015  tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 3 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/127 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ve 16.07.2015 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 4 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sivil İnsiyatif Derneği adına Mehmet MUTLU’ya 325,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/128 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ve 16.07.2015 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 5 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Azize YILMAZ’a 325,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/129 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ve 16.07.2015 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 6 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mücahit ESİN’e 325,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/130 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ve 16.07.2015 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 7 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mücahit ESİN’e 325,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/131 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ve 16.07.2015 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 8 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Meral DALGIÇ’a 325,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/132 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ve 16.07.2015 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 9 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Fikret ARABACI adına Alev ÖZGÜR’e 325,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/133 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ile 16.07.2015  tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 10 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

09.06.2015      TARİHLİ 2015/134 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ile 16.07.2015  tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 11 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/135 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ve 16.07.2015 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 12 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sibel TEK’e 325,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/136 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ve 16.07.2015 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 13 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sibel TEK’e 325,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/137 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ile 16.07.2015  tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 14 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

09.06.2015      TARİHLİ 2015/138 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ile 16.07.2015  tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 15 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

09.06.2015      TARİHLİ 2015/139 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 4. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerlerinin pazarlık usulü yapılan  ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Gürkan ELMAS’a peşin ödeme koşuluyla 5.500,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 sayılı kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

09.06.2015      TARİHLİ 2015/140 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/104 nolu işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 23.06.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

09.06.2015      TARİHLİ 2015/141 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 15, ada 327, parseller 14 ve 15’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19M-IV imar paftamıza uygun olarak birleştirilmelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

02.06.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

02.06.2015      TARİHLİ 2015/118 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemizde Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere “Vidanjör Aracı” na ihtiyaç bulunmakta olup, Devlet Malzeme Ofisinden, Belediyemiz adına satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasının uygun bulunduğu hk.

02.06.2015      TARİHLİ 2015/119 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere toplam 333 kişiye erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.06.2015      TARİHLİ 2015/120 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı 4. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde 14.06.2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde, güreş ağalığı için yapılacak olan koç satış ihalesinin muhammen bedeli üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 14.06.2015 Pazar Günü saat 15.00’de güreş sahası içerisinde Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

02.06.2015      TARİHLİ 2015/121 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

  Çan Belediye Başkanlığı tarafından 4. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerleri ihalesi muhammen bedeli 5.000,00TL ve geçici teminatı 150,00TL üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 09.06.2015 Salı Günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

02.06.2015      TARİHLİ 2015/122 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 18.06.2015 ile 16.07.2015 tarihleri arası yapılacak olan ramazan programı eğlencelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan 14 adet stant ve 1 adet çay ocağı olmak üzere toplam 15 adet işyeri muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılarak, işgaliye ücreti alınmasına. İhalesinin 09.06.2015 Salı günü  saat 15.00de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

26.05.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26.05.2015      TARİHLİ 2015/104 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Tapunun pafta 18MI, ada 656, parsel 2’de kayıtlı taşınmazın malikleri tabii zeminden kotlandırma talep etmeleri üzerine; kotlandırma yapılmasının 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 30. maddesinin ilgili fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/105 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 20-M-III Onaylı İmar Planında Ada 55, parsel 22 nolu Çevre yolu kenarında bulunan, tapuda Ahmet BENLİ adına 3.698,00 M2 olarak kayıtlı olan taşınmazın tamamı Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olduğundan, kamulaştırma kararı alınmasının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun’un 5.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

26.05.2015      TARİHLİ 2015/106 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 113. maddesine aykırı olarak hareket eden (alış veriş merkezi) On Numara AVM’nin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 208,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

26.05.2015      TARİHLİ 2015/107 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 114/3, 58/a, 34. maddelerine aykırı olarak hareket eden inşaatçı Ridvan AKKAYA’nın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 624,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

26.05.2015      TARİHLİ 2015/108 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/İstiklal Mahallesi 341 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1972 doğumlu Meliha UYSAL’ın Belediye Başkanlığına yapmış olduğu asker ailesi yardım talebinin reddine 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.05.2015      TARİHLİ 2015/109 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Ayı nedeniyle ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak pide yardımı için Belediyemize yapılan müracatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker ailesi yardımı alanlar  dahil olmak üzere toplam 350 kişiye pide verilmesinin 5393 Sayılı Kanun’un 15. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/110 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/Uzunalan Köyü 27 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1996 doğumlu Kübra GÜLEN’in eşinin askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/111 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Seramik Mahallesi, Yeni Çanakkale Yolu, Avcılar Kulübü yanında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cengiz SÖKEN ‘e peşin olarak 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/112 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Millet Caddesi ile Ordu sokağın birleştiği kapalı pazar yerinin köşesinde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cahit KESKİN’e 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/113 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Atatürk Mahallesi, Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan Çan Lisesi önünde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Bilal PULLU’ya 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/114 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Çanakkale Caddesi 3 nolu Sağlık Ocağı  yanında ki beklemenin yanında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Recep ŞAHİN’e peşin olarak 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.05.2015      TARİHLİ 2015/115 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Fatih  Mahallesi Kalebodur Caddesi üzerinde uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Hüseyin KARTAL’a peşin olarak 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/116 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Millet Caddesi ile Belediye Sokağın kesiştiği noktaya (Terminal Kıyısı)   Belediyemizin uygun bulacağı bir yere sezonluk karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Armağan KESKİN’in talebinin reddine 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/117 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz araç parkına acilen uygun bedel karşılığında Renault Kango marka kamyonet binek aracına ihtiyaç bulunmaktadır. İhtiyaç duyulan aracın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İSKİ)’den 500,00TL bedel mukabilinde satın alınmasının uygun bulunduğu hk.

26.05.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26.05.2015      TARİHLİ 2015/104 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Tapunun pafta 18MI, ada 656, parsel 2’de kayıtlı taşınmazın malikleri tabii zeminden kotlandırma talep etmeleri üzerine; kotlandırma yapılmasının 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 30. maddesinin ilgili fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/105 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 20-M-III Onaylı İmar Planında Ada 55, parsel 22 nolu Çevre yolu kenarında bulunan, tapuda Ahmet BENLİ adına 3.698,00 M2 olarak kayıtlı olan taşınmazın tamamı Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olduğundan, kamulaştırma kararı alınmasının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun’un 5.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

26.05.2015      TARİHLİ 2015/106 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 113. maddesine aykırı olarak hareket eden (alış veriş merkezi) On Numara AVM’nin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 208,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

26.05.2015      TARİHLİ 2015/107 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 114/3, 58/a, 34. maddelerine aykırı olarak hareket eden inşaatçı Ridvan AKKAYA’nın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 624,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

26.05.2015      TARİHLİ 2015/108 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/İstiklal Mahallesi 341 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1972 doğumlu Meliha UYSAL’ın Belediye Başkanlığına yapmış olduğu asker ailesi yardım talebinin reddine 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.05.2015      TARİHLİ 2015/109 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Ayı nedeniyle ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak pide yardımı için Belediyemize yapılan müracatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker ailesi yardımı alanlar  dahil olmak üzere toplam 350 kişiye pide verilmesinin 5393 Sayılı Kanun’un 15. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/110 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/Uzunalan Köyü 27 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1996 doğumlu Kübra GÜLEN’in eşinin askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/111 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Seramik Mahallesi, Yeni Çanakkale Yolu, Avcılar Kulübü yanında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cengiz SÖKEN ‘e peşin olarak 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/112 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Millet Caddesi ile Ordu sokağın birleştiği kapalı pazar yerinin köşesinde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cahit KESKİN’e 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/113 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Atatürk Mahallesi, Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan Çan Lisesi önünde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Bilal PULLU’ya 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/114 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Çanakkale Caddesi 3 nolu Sağlık Ocağı  yanında ki beklemenin yanında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Recep ŞAHİN’e peşin olarak 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.05.2015      TARİHLİ 2015/115 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Fatih  Mahallesi Kalebodur Caddesi üzerinde uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Hüseyin KARTAL’a peşin olarak 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/116 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Millet Caddesi ile Belediye Sokağın kesiştiği noktaya (Terminal Kıyısı)   Belediyemizin uygun bulacağı bir yere sezonluk karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Armağan KESKİN’in talebinin reddine 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.05.2015      TARİHLİ 2015/117 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz araç parkına acilen uygun bedel karşılığında Renault Kango marka kamyonet binek aracına ihtiyaç bulunmaktadır. İhtiyaç duyulan aracın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İSKİ)’den 500,00TL bedel mukabilinde satın alınmasının uygun bulunduğu hk.

12.05.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12.05.2015      TARİHLİ 2015/100 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde tapunun ada 310, parseller 288 ve 276’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 18-L-II imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15,16 ve tip imar yönetmeliğinin 17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

12.05.2015      TARİHLİ 2015/101 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun ada 347, parseller 9,10 ve 12’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 20-M-IV imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15,16 ve tip imar yönetmeliğinin 17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

12.05.2015      TARİHLİ 2015/102 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi  Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 52. maddesine aykırı olarak hareket eden Zafer YILDIZ’ın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

12.05.2015      TARİHLİ 2015/103 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizce Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı için ilçemiz sınırlarında yaşayan fakir ve yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapacağımız pide ve erzak yardımı için yapılan müracaatların değerlendirilmesinde görevlendirilmek üzere bir komisyon kurulmasının 5393 sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.05.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

05.05.2015      TARİHLİ 2015/93  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, Zemin Kat,  Bağımsız Bölüm 1, 9/1562 arsa paylı 88,40m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 05.05.2015 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.05.2015      TARİHLİ 2015/94  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, Zemin Kat,  Bağımsız Bölüm 3, 5/1562 arsa paylı 50,70m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 05.05.2015 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

05.05.2015      TARİHLİ 2015/95  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, Bodrum Kat,  Bağımsız Bölüm 13, 6/1562 arsa paylı 56,89m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 05.05.2015 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.05.2015      TARİHLİ 2015/96  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi No:33/F adresinde Akile KOMPİR’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Gülsüm CENGİZ’e aylık kirası 475,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.05.2015      TARİHLİ 2015/97 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İstanbul/Fatih/Seyyid Ömer Mahallesi 1043 nolu hanede nüfusa kayıtlı (TC:48406274656) Emine GÖÇMEN muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

05.05.2015      TARİHLİ 2015/98 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 22, ada 119, parseller 21 ve 22’de kayıtlı taşınmazların İmar paftamıza uygun olarak tevhidi ve yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

05.05.2015      TARİHLİ 2015/99 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait işletmesi Belediyemiz OSKOT İşletmesi tarafından faaliyetlerini sürdüren Çan Belediyesi Termal Otel & SPA işyerinin  muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 09.06.2015 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

28.04.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

28.04.2015      TARİHLİ 2015/88 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Demirci Sokak No:1 adresinde, 44-45 pafta, 2 ada, 93 parselde bulunan yapının inşaat demir deneyi sonuçlarında numunelerin standartlara uymadığı tespit edildiğinden  Belediyemiz İmar Şehircilik Müdürlüğü elemanlarınca Yapı Tatil Zaptı ile İmar Cezası Hesaplama Raporu Encümenimize sunulmuştur. Encümenimizce yapı müteahhidi Kaleteknik Teknoloji İnş.Nak.Mat.San.ve Tic.Ltd.Şti’ye 748,58TL para cezası verilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi ile  5940 Sayılı  Kanunla değişik 42.maddesinin 2.

hükmü gereğince uygun bulunduğu hk.

 

28.04.2015      TARİHLİ 2015/89 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-II onaylı imar paftasına isabet etmekte olan tapunun pafta 34, ada 10, parseller 26 ve 27’de kayıtlı taşınmazların İmar paftamıza uygun olarak ikiye ifraz edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15,16 ve Tip Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

28.04.2015      TARİHLİ 2015/90  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 42, ada 14, parseller 41 ve 42’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19-L-4 onaylı imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

28.04.2015      TARİHLİ 2015/91  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde yapılan kontrollerde Belediye Hal Yeri No:1 (Uzunoğlu Manav) adresini ikamet gösteren Baytin CAN, 5957 Sayılı Kanun’un 13. maddesinin ğ bendine aykırı olarak Pazar yerinde satış yeri bulunmaksızın sebze-meyve satışı yaptığından dolayı Zabıta Memurlarınca İdari Para Cezası Tutanağı tanzim edilen Baytin CAN’ın af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

28.04.2015      TARİHLİ 2015/92  NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde yapılan kontollerde İstiklal Mahallesi Engin Çavuş Sokak No:8 ÇAN adresinde ikamet eden Ruhan KURU, 5957 Sayılı Kanun’un 13. maddesinin ğ bendine aykırı olarak Pazar yerinde satış yeri bulunmaksızın tuhafiye satışı yaptığından dolayı Zabıta Memurlarınca İdari Para Cezası Tutanağı tanzim edilen Ruhan KURU’nun af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.04.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

22.04.2015      TARİHLİ 2015/87 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi 37/A nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ramazan ENGİN’e 20 ay süre ile ve aylık kirası 215,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.04.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

21.04.2015      TARİHLİ 2015/79 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 21 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mustafa KOR’a 8 ay süre ile ve aylık kirası 315,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

21.04.2015      TARİHLİ 2015/80 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 18. maddesine aykırı hareket eden Halim GÖRE’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

21.04.2015      TARİHLİ 2015/81 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 51. maddesine aykırı olarak hareket eden Remzi ÇAKAR ve Ortakları Gıd. Tic. Kol. Şti.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

21.04.2015      TARİHLİ 2015/82 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 18. maddesine aykırı hareket eden Halim GÖRE’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

21.04.2015      TARİHLİ 2015/83 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi M. Hulki Önür Caddesi üzerinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi önünde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Nazif BODUR’a 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

21.04.2015      TARİHLİ 2015/84NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.Mustafa Kaya Caddesi üzerinde bulunan Kaynanalar Parkı önünde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen  Aykut KESKİN’e 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.04.2015      TARİHLİ 2015/85 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-III İmar pafta, ada 162, parsel 1’de 9.185,00m2’lik gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte Kat mülkiyeti çıkarılmış bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen 3 adet işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 05.05.2015 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

21.04.2015      TARİHLİ 2015/86 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş. Mustafa Kaya Caddesi Dede Köprüsü üzerindeki durağın yanında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Tacettin SÖYLER’e 1.000,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14.04.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

14.04.2015      TARİHLİ 2015/72 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2014 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesapları ve Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesapları Encümenimizce incelenerek tahsilâtın kanunlara göre, harcamanın ödeneklerine uygun olarak yapıldığı, bütçe harici ödeme yapılmadığı ve inceleme sonunda hazırlamış olduğu raporun Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

14.04.2015      TARİHLİ 2015/73 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 15, ada 613, parsel 455’de kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli İmar paftamıza uygun olarak dört’e (4’e) ifraz yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Tip Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

14.04.2015      TARİHLİ 2015/74 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 52. maddesine aykırı olarak hareket eden Sedat ÖZCAN ’ın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince af edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

14.04.2015      TARİHLİ 2015/75 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 52. maddesine aykırı olarak hareket eden Bayram KARACA ’nın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince af edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

14.04.2015      TARİHLİ 2015/76 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 113/1 maddesine aykırı hareket eden HYS Köroğlu Alışveriş Merkezinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 208,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

14.04.2015      TARİHLİ 2015/77 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 113/1 maddesine aykırı hareket eden Eminotomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 208,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

14.04.2015      TARİHLİ 2015/78 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Pazaryerleri Yönetmeliğinin geçici madde 1. maddesi ile Belediye Encümenin 2014/246 sayılı karına aykırı olarak sakatat satışı yapan Eyüp TOPAL’a 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 208,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

08.04.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08.04.2015      TARİHLİ 2015/71 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi NO:37/A  Adresindeki İşyeri 20 ay süre ile muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalelerinin 22.04.2015 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

07.04.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

 

İmtaş Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 02.04.2015 tarihli dilekçesi ile Belediyemize bedelsiz ve şartsız olarak hibe etmek istediği 2008 Model 17 ER 692 Plakalı Kapalı Kasa Ford Transit 3305 Kamyonet 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15’nci Maddesinin (i) bendi ve aynı Kanunun 38.Maddesinin (l) bendi gereğince Belediye Başkanımız Dr. Abdurrahman KUZU’nun oluru ile kabul edilmiş olup, Harcamaların Belediye Bütçesinden karşılanmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

 

07.04.2015      TARİHLİ 2015/63 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak No: 21 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde  işyerini kiralayan Mustafa KOR kira sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etmek istediğini belirttiğinden, ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.04.2015      TARİHLİ 2015/64 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 21 nolu işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 21.04.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

07.04.2015      TARİHLİ 2015/65 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi Atatürk Şehir Meydanının bir kısmı çocuk eğlence aracı “Trombolin” oyun sahası olarak 2015 yılı yaz sezonluğuna 1.000,00TL bedel mukabilinde Gökhan SEZEN’e kiralanmasının 2886 sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.04.2015      TARİHLİ 2015/66 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7/107 adresindeki alana taşınan İlçe Halk Kütüphanesinin eski ve yeni adresi için Devlet İhale Kanunu şartname ve sözleşme hükümleri esas alınarak 2015 yılı aylık kira ücretinin 115,00TL olarak tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

07.04.2015      TARİHLİ 2015/67 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemizin tanıtımını sağlamak ve İlçemizdeki sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı hareketlendirmek amacıyla, Belediyemiz tarafından planlanıp düzenlenerek yapılacak olan Ata Sporumuzun 4.Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri’nin yapılış takviminin ve tertip komitesinde görev yapacak kişilerin belirlenmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 14-15. maddeleri gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

   

07.04.2015      TARİHLİ 2015/68 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 121. maddesine aykırı olarak hareket eden Fırın İşletmecisi Şevket COŞGUN’un 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

07.04.2015      TARİHLİ 2015/69 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 121. maddesine aykırı olarak hareket eden Fırın İşletmecisi Şevket COŞGUN’un 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

07.04.2015      TARİHLİ 2015/70 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden  Zafer YILDIZ’ın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

31.03.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

31.03.2015      TARİHLİ 2015/60NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi  Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 52. maddesine aykırı olarak hareket eden Değirmencioğlu Süne Gıda San. ve İth. İh. Tic. Ltd Şti.’nin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

31.03.2015      TARİHLİ 2015/61 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde tapunun pafta 19-L-3, ada 449, parseller 152 ve 153’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

24.03.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24.03.2015      TARİHLİ 2015/55 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Nesibe SARI ’nın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince af edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

24.03.2015      TARİHLİ 2015/56 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Nagihan DANACI’nın (DANACI KIRTASİYE) 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince af edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

 

24.03.2015      TARİHLİ 2015/57 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olarak hareket eden İbrahim Ethem ATAM ’ın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince af edilmesinin uygun bulunduğu hk.

24.03.2015      TARİHLİ 2015/58 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 113/1 maddesine aykırı olarak hareket eden Dıvarese Mobilya sahibi Mustafa KAY’a  1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 208,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

24.03.2015      TARİHLİ 2015/59 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Zafer YILDIZ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 208,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.03.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17.03.2015      TARİHLİ 2015/47 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/Z-32 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ahmet KATRANCI’ya 9 ay süre ile ve aylık kirası 210,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

17.03.2015      TARİHLİ 2015/48 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 79. maddesine aykırı olarak hareket eden Fırın İşletmecisi Süleyman ÖZEL’in 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

17.03.2015      TARİHLİ 2015/49NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 6. maddesine aykırı olarak hareket eden Ahmet BAŞAK’ın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının ve işyeri açma çalıştırma ruhsatı alabilmesi için 2 gün süre verilmesinin uygun bulunduğu hk.

17.03.2015      TARİHLİ 2015/50 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 79. maddesine aykırı olarak hareket eden Fırın İşletmecisi Murat YAŞAR ’ın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

17.03.2015      TARİHLİ 2015/51 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi  Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 79. maddesine aykırı olarak hareket eden Fırın İşletmecisi İsmail  ARLI’ nın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

17.03.2015      TARİHLİ 2015/52 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi  Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 79. maddesine aykırı olarak hareket eden Öztürk Unlu Mamülleri’nin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

17.03.2015      TARİHLİ 2015/53 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediye Encümenimizin 19.11.2013 tarih ve 2013/308 sayılı kararı ile Denizbank A.Ş. adına teminat olarak Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi ve Yuvalar Kuyualan mevkiinde bulunan taşınmazların üzerine konulan ipoteğin kaldırılarak, Mülkiyeti Belediyemize ait 8 katlı betonarme Otel ve arsasına Denizbank A.Ş’den kullanılan kredi ve kullanılacak olan krediye/borcuna karşılık teminat olarak ipotek konulmasının uygun bulunduğu hk.

 

17.03.2015      TARİHLİ 2015/54 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 119 ada, parsel 91-92’nin hissedarları Salih DURGUT ile Nuriye DURGUT vermiş oldukları dilekçeler ile taşınmazlarının imar yoluna giren kısımlarının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasını talep etmektedirler. Ancak, Belediyemizce başlatılan 18. madde uygulamaları mahkeme kararlarınca iptal edildiğinden, belediyemiz de ilgili mahkeme kararını bir üst mahkemeye taşıdığından,  kararın sonucunu beklemek gerektiğinden, talep edilen kamulaştırmalarla

10.03.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10.03.2015      TARİHLİ 2015/45 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 58/a – b maddelerine aykırı olarak hareket eden Ha-kem Mad. Tur. Sos. Hiz. Nak. Or. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 208,00TL para cezası ile cezalandırılmasına ve inşaat sebebiyle tahrip etmiş oldukları yolun yeniden yaptırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

10.03.2015      TARİHLİ 2015/46 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 19 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sami CANAN’a 9 ay süre ile ve aylık kirası 315,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.03.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03.03.2015      TARİHLİ 2015/30NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL’ ın  muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/31NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 19L1, ada 100, parsel 93’de İZ-ER İnşaat ve İnş.Malz.Gıda Turizm Taş.Or.Ür.San. ve Tic.Ltd.Şti adına kayıtlı yapının inşaat demir deneyi sonuçlarından Ø/12 demir sonuçlarının React / Remax parametrelerinin standartta belirtilen 1.30 değerinden fazla olduğu sabitlemiş olup adı geçen inşaat mühürlenerek  3194 Sayılı İmar Kanunun ile 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin 2. fıkra hükmü gereğince ilgiliye toplam 748,58TL para cezası verilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/32 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Hastane Taksi Durağında (17 T 5019) çalışan Çoşkun  AVCI Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Firdevs GÜL ’e devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/33 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Sami UYSAL’ın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/34 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden YADA GRUP OTO. TAŞ.EM.PET.GIDA VE TİC.LTD.ŞİRKETİ’nin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/35 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Halil YÜCEL’in 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/36NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden KUZEN ÇÖLLÜLER AKARYAKIT İNŞ. VE TAAH. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’nin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/37 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Salim Selçuk ÖZBEY 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/38 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Salim Selçuk ÖZBEY 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/39 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Azime AVCI ‘nın1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/40 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Ramazan ÖZ’ün 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/41 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Hasan Basri ORAN’nın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/42 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Yıldız Nakliyat (Zafer YILDIZ) ‘ın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 208,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/43 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 44. maddesine aykırı olarak hareket eden Nurgül ÇAKIR’ın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince af edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

 

03.03.2015      TARİHLİ 2015/44 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden MARMARA MADEN. SAN. TİC. Ve TİC. LTD.ŞTİ.’nin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince af edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

24.02.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24.02.2015      TARİHLİ 2015/26 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde tapunun 449 ada, 152 parselin etrafında 19-L-III onaylı imar paftamıza göre yol ve meydan fazlalığı oluşmaktadır. Yol ve meydan fazlalığının Belediyemiz adına tapu çıkarılmasının  3194 Sayılı İmar Kanunun  16. ve 17. maddelerine istinaden 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

24.02.2015      TARİHLİ 2015/27 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 19-L-IV, ada 119, parsel 39-58-60-62-64-90-91-92-93-94 ile ada 412, parsel 1-2-7-8-9-10-11-12-13-18-19-20-21’de kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda yapılan 18. madde uygulamasının iptal edilerek ilgili parsellerin tapu kütüğündeki şerhinin kaldırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

24.02.2015      TARİHLİ 2015/28 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokakta 1 adet ve Çevre Yolu Sokak Terminal Binasında 1 adet olmak üzere toplam 2 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 17.03.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

24.02.2015      TARİHLİ 2015/29 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Muharrem UÇAR’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.02.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17.02.2015      TARİHLİ 2015/25 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak No: 19 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde  işyerini kiralayan Ömer CANAN ihale şartlarını yerine getiremeyeceğini belirttiğinden, ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.02.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

 

10.02.2015      TARİHLİ 2015/21 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen İrfan UÇAR’ın Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

10.02.2015      TARİHLİ 2015/22 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Yeni Çanakkale Yolu  No:2 adresinde Ayşe EKİN’in icarında bulunan bulunan Gazi Mustafa Kemal Gençlik ve Spor Merkezi işyerinin taliplisi Güler Senkron Yapı Tasarım İnş.  Haf. Müh. Mim.Gıda Tur.Emlak San.Tic.Ltd.Şti’ye kışlık aylık kirası (ekim-kasım-aralık-ocak-şubat-mart-nisan) 892,00TL ve yazlık aylık kirası (mayıs-haziran-temmuz–ağustos-eylül) 1.338,00TL bedel mukabilinde ihale ve sözleşme şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

10.02.2015      TARİHLİ 2015/23 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Kalender KÖYYAR’ın 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince af edilmesinin uygun bulunduğu hk.

03.02.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03.02.2015      TARİHLİ 2015/17 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet  Mahallesinde tapunun Pafta 22, ada 119, parsel 21’de kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli 19L-4 onaylı uygulamalı imar paftamıza göre bedelsiz olarak  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve Tip İmar Yönetmeliğin 17.maddeleri gereğince  uygun bulunduğu hk

 

03.02.2015      TARİHLİ 2015/18 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Atatürk Mahallesi pafta 34, ada 40, parsel 28 adresinde Nadire GÖKKAYA adına ruhsatlı taşınmaz üzerine Yapılmakta olan İnşaatın elektrik pano aksamında, binanın bodrum katı ve dubleks katında proje ve eklerine uygun olamayan hatalı ve eksikli imalatlar olduğu binanın giriş kapısında mimari projeye uygun olmadığından dolayı Belediyemiz Fen memurlarınca tutanak tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesi ile 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince ilgililere toplam 2.155,92 TL  para cezası ile yapının projeye uygun hale getirilmesi ve eksiklerin tamamlanması için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verildiği uygun bulunduğu hk.  

 

03.02.2015      TARİHLİ 2015/19 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Atatürk Mahallesi pafta 34, ada 35, parsel 19 adresinde Hayriye ŞAHİN ve hissedarları adına ruhsatlı taşınmaz üzerine Yapılmakta olan İnşaatın bodrum katında bulunan ortak alanlarının tamamlanmadığı eksik ve hatalı imalat yapıldığı, yalıtımla ilgili işlerin de proje ve ruhsat eklerine aykırılıklar olduğu, çatıda ve bodrum katta yapılan eksik ve hatalı imalatlardan dolayı Belediyemiz Fen memurlarınca tutanak tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.maddesi ile 5940 sayılı kanunla değişik 42.maddesinin hükmü gereğince ilgililere toplam 2.245,74TL  para cezası ile yapının projeye uygun hale getirilmesi ve eksiklerin tamamlanması  için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verilmesinin uygun bulunduğu hk. 

 

03.02.2015      TARİHLİ 2015/20 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi (Prestij Caddesi) No:2 adresinde Zeynep KEÇECİ’nin icarında bulunan işyerinin taliplisi Baki CAN’a kışlık aylık kirası (ekim-kasım-aralık-ocak-şubat-mart-nisan,mayıs) 600,00TL ve yazlık aylık kirası (haziran-temmuz–ağustos-eylül) 1.200,00TL bedel mukabilinde 11 ay süreliğine ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.01.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27.01.2015      TARİHLİ 2015/11 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 1. kat, bağımsız bölüm 8, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Elif Gönül AKIN’a 122.000,00TL (yüzyirmiikibintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

27.01.2015      TARİHLİ 2015/12 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

162, parsel 1, F Blok, Zemin kat, bağımsız bölüm 4, 5/1562 arsa paylı, 52,86m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kütahyalılar İnşaat San.Ltd.Şti’ye 210.000,00TL (ikiyüzonbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

27.01.2015      TARİHLİ 2015/13NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 19 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ömer CANAN’a 11 ay süre ile ve aylık kirası 380,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

 

 

27.01.2015      TARİHLİ 2015/14 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 21 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mustafa KOR’a 11 ay süre ile ve aylık kirası 380,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

27.01.2015      TARİHLİ 2015/15 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

           Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi 50 nolu adresindeki wc işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Fevzi İNCE’ye 11 ay süre ile ve aylık kirası 290,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

27.01.2015      TARİHLİ 2015/16 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Şok Marketler Ticaret A.Ş.’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.01.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

20.01.2015      TARİHLİ 2015/9 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz 2014 Mali Yılı Hesap Dönemi sona erdiğinden, gider bütçesinde harcanmayan ödeneklerin iptal edilmesinin Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Usul Yönetmeliğinin 39.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

20.01.2015      TARİHLİ 2015/10 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesi 19-M-1 pafta, 59 ada, 101 parselde İtimat Petrol Sanayi ve Tic.AŞ. adına kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan mevcut petrol istasyonu tesisine Belediyemizden ek yapı ruhsatı alınarak mevcut tesisin kendi iç hizmetini görecek şekilde yapı ruhsatında belirlenen imalatların dışına çıkıldığı tespit edildiğinden 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesi hükümleri gereğince İtimat Petrol Sanayi Ticaret A.Ş’nin 679,85TL para cezası ile cezalandırılarak verilen belgelerin iptal edilmesinin uygun bulunduğu hk.

13.01.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

13.01.2015      TARİHLİ 2015/4 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Pakize ALTIN’ın Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.01.2015      TARİHLİ 2015/5 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19LIII İmar Pafta, 162 ada, parsel 1’de 9.185,00m2 gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte  bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen  1 adet mesken ile 1 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 27.01.2015 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.01.2015      TARİHLİ 2015/6 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyetleri Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak No:19 ve aynı adreste bulunan 21 nolu 2 adet işyeri ile, İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi No:50’de bulunan 1adet işyeri muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 27.01.2015 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.01.2015      TARİHLİ 2015/7 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz sınırları içerisinde 17 HV 517 plakalı Halk otobüsü ile çalışan Elif KOÇ’a ait Halk Otobüsünün taliplisi Hülya ÜNAL’a yönetmelik şartları aynı kalmak üzere Çan Belediyesi Denetiminde Çalıştırılacak Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince devrine muafakat edilmesinin uygun bulunduğu hk

 

 

 

 

13.01.2015      TARİHLİ 2015/8 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Kapalı Pazaryeri içerisinde No:15/1 adresinde Aykut KESKİN’in icarında bulunan kafeterya işyerinin taliplisi Bahri KEÇECİ’ye 11 ay süre ile ve aylık kirası 840,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06.01.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

06.01.2015      TARİHLİ 2015/1 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğinin    6. maddesine aykırı olarak hareket eden Ercan KARAKAŞ’ın 1608 sayılı kanun’un 1. maddesi gereğince 209,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının ve ruhsat alabilmesi için 3 gün süre verilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

06.01.2015      TARİHLİ 2015/2 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Fevzi ERYILMAZ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

06.01.2015      TARİHLİ 2015/3 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun ada 553, parseller 228 ve 229’da kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19MI onaylı imar paftamıza uygun olarak birleştirilmelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı