0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

2014 ENCÜMEN

Ana Sayfa » 2014 ENCÜMEN

30.12.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

30.12.2014 TARİHLİ 2014/325 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 1. Kat,  Bağımsız Bölüm 8, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 30.12.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.12.2014 TARİHLİ 2014/326 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 2. kat, bağımsız bölüm 9, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Emrulla GÜLEN’e 126.000,00TL (yüzyirmialtıbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

30.12.2014 TARİHLİ 2014/327 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 4. kat, bağımsız bölüm 17, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mehmet UZAN’a 126.000,00TL (yüzyirmialtıbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

30.12.2014 TARİHLİ 2014/328 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 4. kat, bağımsız bölüm 20, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Şenay AYVAZ’a 126.000,00TL (yüzyirmialtıbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

 

30.12.2014 TARİHLİ 2014/329 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İller Bankasından Belediyemize gönderilen Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2014 aylarına ait hissemiz olarak gönderilen 5.466.622,28TL’den Belediyeler Birliği, T.Elektrik Dağıtım A.Ş., Kredi ödeme(Sıcak Asfalt Alımı), Kredi Ödeme( otel yapım işi-Tefruşat Alımı), Kesilen Faiz, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Kazdağları Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği için kesilen toplam 1.092.075,43TL mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

30.12.2014 TARİHLİ 2014/330 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Fettah GÜNEŞ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.12.2014 TARİHLİ 2014/331 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerlerinin 2015 yılında yaz saati uygulaması 01 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında saat 07:00 – 02:00 , kış saati uygulaması için 1 Ekim – 30 Nisan tarihleri arası saat 07:00 – 01:00 olarak tespit edilmesinin 5393 Sayılı Kanunun 34.maddesinin h bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.12.2014 TARİHLİ 2014/332 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Tuhafiye bölümünde Ayşe GÜRSOYKONT’a ait C-64 nolu parselin, talibi Fethiye GEZEN’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk

30.12.2014 TARİHLİ 2014/333 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Tavukçular bölümünde Yılmaz KURT’a ait A-28-29 nolu parselin, talibi Seyfi ÜNAL’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.12.2014 TARİHLİ 2014/334 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun ada 553, parseller 228 ve 229’da kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19MI onaylı imar paftamıza uygun olarak birleştirilmelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

30.12.2014 TARİHLİ 2014/335 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz 2014 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan aşağıda ki gider tertiplerine yedek ödenekten 1.795.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.12.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

23.12.2014 TARİHLİ 2014/316 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden KANSU PETROL NAKLİYE VE İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ’nin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince af edilmesinin uygun bulunduğu hk.

23.12.2014 TARİHLİ 2014/317 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Resul GEZER’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.12.2014 TARİHLİ 2014/318 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Ziya KURT’un af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.12.2014 TARİHLİ 2014/319 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:39/N adresinde faaliyet gösteren ekmek fırını işyeri sahibi Fevzi ERYILMAZ’a 10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesine istinaden 190,00TL para cezası uygulanmasının ve ruhsat alabilmesi için 5 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

23.12.2014 TARİHLİ 2014/320 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 18. maddesine(seyyar satıcılık yapmak yasaktır) aykırı hareket eden Bayram GÖRE’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.12.2014 TARİHLİ 2014/321 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Rasim ÖZCAN’a  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

23.12.2014 TARİHLİ 2014/322 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde ayakkabı  bölümünde Ertan ÖZCAN’a ait B-69-70 nolu parselin taliplisi Sevkan ÇETİN’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.12.2014 TARİHLİ 2014/323 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye  bölümünde Ayşe GÜRSOYKONT’a ait C-62-63 nolu parselin taliplisi Züheyla LİMAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

23.12.2014 TARİHLİ 2014/324 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Hanife HARBİLİ’ye ait H-41 nolu parselin taliplisi Ramazan HARBİLİ’ye devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.12.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

16.12.2014 TARİHLİ 2014/304 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:4 adresinde Sami KIRMIŞ’ın icarında bulunan işyerinin taliplisi Bayram SÖKEN’e aylık kirası 309,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.12.2014 TARİHLİ 2014/305 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9 ve 75. maddeleri gereğince Mülkiyetleri Belediyemize ait olan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli işgalinden doğan Ecri misil bedelinin tespitinde 2015 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Ecri misil Tespit Komisyonunun belirlenmesinin uygun bulunduğu hk.

16.12.2014 TARİHLİ 2014/306 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyetleri Belediyemize ait iş yerlerinin kira tespitlerinin yapılabilmesi için 2015 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 ( beş ) kişilik kira tespit komisyonunun kurulmasının uygun bulunduğu hk.

16.12.2014 TARİHLİ 2014/307 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/2 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda ve Mülkiyetleri Belediyemize ait satışa çıkacak olan gayrimenkullerin değer tespitlerinin belirlenmesinde 2015 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Kıymet Takdir Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

16.12.2014 TARİHLİ 2014/308 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/3 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda 2015 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Uzlaşma Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

16.12.2014 TARİHLİ 2014/309 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların çeşitli nedenlerle zarara uğratılması halinde meydana gelen zararların tespit edilmesi amacıyla 2015 yılı içinde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 4 kişilik Hasar Tespit Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

16.12.2014 TARİHLİ 2014/310 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Sema BAYRAM’a  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.12.2014 TARİHLİ 2014/311 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Nagihan ATİK’e  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.12.2014 TARİHLİ 2014/312 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 17.maddesinin 1. fıkrasına aykırı hareket eden Sevkan ÇETİN’in af edilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

 

16.12.2014 TARİHLİ 2014/313 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 17.maddesinin 1. fıkrasına aykırı hareket eden Nurettin SARI’nın af edilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

16.12.2014 TARİHLİ 2014/314 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 17.maddesinin 1. fıkrasına aykırı hareket eden Züleyha LİMAN’ın af edilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

16.12.2014 TARİHLİ 2014/315 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19LIII İmar Pafta , 162 ada, parsel 1’de 9.185,00m2 gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte  bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen  4 adet meskenin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 30.12.2014 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

9.12.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

09.12.2014 TARİHLİ 2014/297 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 1. kat, bağımsız bölüm 5, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kodem İnşaat San. Tic. Ltd.Şti adına Emine Şükran HAKTANIR’a 121.000,00TL (yüzyirmibirbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

09.12.2014 TARİHLİ 2014/298 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, zemin kat, bağımsız bölüm 8, 1/1562 arsa paylı, 10m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Osman BÖLEK’e 76.000,00TL (yetmişaltıbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

09.12.2014 TARİHLİ 2014/299 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 3. kat, bağımsız bölüm 16, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kodem İnşaat San. Tic. Ltd.Şti adına Emine Şükran HAKTANIR’a 126.000,00TL (yüzyirmialtıbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

09.12.2014 TARİHLİ 2014/300 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 1. Kat,  Bağımsız Bölüm 8, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 09.12.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

09.12.2014 TARİHLİ 2014/301 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 2. Kat,  Bağımsız Bölüm 9, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 09.12.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.12.2014 TARİHLİ 2014/302 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,F Blok Zemin Kat,  Bağımsız Bölüm 1, 9/1562 arsa paylı 88,40m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 09.12.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.12.2014 TARİHLİ 2014/303 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz mahallelerindeki cadde ve sokaklarda kullanılan çok eskimiş çöp konteynırlarının yenilenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan nakdi 500.000,00TL.yardım talebinde bulunmasının

2.12.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

02.12.2014 TARİHLİ 2014/290 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemize ait trafiğe kayıtlı durumda bulunan 1 adet 17 HP 399 plakalı 1998 model BMC markalı 4BT50704478 şase numaralı, özel amaçlı yol yıkama aracının muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 02.12.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan ÖZTEK GEN. TEMİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ adına Sevda Yaşın AKINCI’ya 20.000,00TL (KDV Dahil) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.12.2014 TARİHLİ 2014/291 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok Zemin Kat, Bağımsız Bölüm 1, 14/1562 arsa paylı, 142,19m2 miktarındaki işyerinin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Doğan İnşaat Asfalt Tic. Ltd. Şti adına Muhammet Ali DÖNMEZ’e 540.845,00TL (Beşyüzkırkbinsekizyüzkırkbeştürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.12.2014 TARİHLİ 2014/292 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok Zemin Kat, Bağımsız Bölüm 2, 12/1562 arsa paylı, 118,31m2 miktarındaki işyerinin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Doğan İnşaat Asfalt Tic. Ltd. Şti adına Muhammet Ali DÖNMEZ’e 465.515,00TL (Dörtyüzaltmışbeşbinbeşyüzonbeştürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

02.12.2014 TARİHLİ 2014/293 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok Zemin Kat, Bağımsız Bölüm 3, 14/1562 arsa paylı, 142,19m2 miktarındaki işyerinin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Doğan İnşaat Asfalt Tic. Ltd. Şti adına Muhammet Ali DÖNMEZ’e 540.845,00TL (Beşyüzkırkbinsekizyüzkırkbeştürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

02.12.2014 TARİHLİ 2014/294 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok Zemin Kat, Bağımsız Bölüm 4, 12/1562 arsa paylı, 118,31m2 miktarındaki işyerinin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Doğan İnşaat Asfalt Tic. Ltd. Şti adına Muhammet Ali DÖNMEZ’e 465.515,00TL (Dörtyüzaltmışbeşbinbeşyüzonbeştürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.12.2014 TARİHLİ 2014/295 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz İstiklal Mahallesi İğdeli Sokak ada 64, parsel 51’de bulunan yapının arka bahçe hudutları içinde zemin kat işyeri sahibi Yusuf EKER tarafından kaçak olarak inşa edilen müştemilat baraka tipi yapı tespit edildiğinden Belediyemiz İmar Şehircilik Müdürlüğü elemanlarınca Yapı Tatil Zaptı tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32 ve 42. maddeleri hükmü gereğince Yusuf EKER’in 679,85TL para cezası ile cezalandırılmasına ve kaçak yapının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yıkılmasının uygun bulunduğu hk. 

02.12.2014 TARİHLİ 2014/296 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yerinden almış olduğu H-60 nolu parselin Pazar yeri ücretini ve Pazar yeri işgaliye harcını ödemediği ve yerini açmadığı tespit edilen Yusuf ÖZKAN’ın yer tahsisinin iptal edilmesinin 12/07/2012 tarih ve 28351 sayı ile yürürlüğe giren  Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 27.maddesinin 1 fıkrasınının a ve c bendleri gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25.11.2014 TARİHLİ 2014/276 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/Z-25 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Tuğçe GÖZEL’e 13 ay süre ile ve aylık kirası 555,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/277 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak  Terminal Binası 9/Z-32 nolu işyerinin 25.11.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/278 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 21 nolu işyerinin 25.11.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/279 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETi

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 23 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Levent KARABIYIK’a 13 ay süre ile ve aylık kirası 380,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/280 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen İbrahim KILIÇARSLAN’ın Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/281 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi No:33/D adresinde Hanife SARIDAL’ın icarında bulunan işyerinin taliplisi Doğan AYTAR’a ( 2014 Aralık ayı kirası dahil )2015 Yılı aylık kirası 362,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/282 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19LIII İmar Pafta , 162 ada, parsel 1’de 9.185,00m2 gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte  bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen  4 adet mesken ve 2 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 09.12.2014 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/283 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Nizamettin ÖZTÜRK’ün af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/284 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Mesut GERÇEK’in af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/285 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Mesut GERÇEK’in af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/286 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Hafize KARA’nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/287 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden KANSU PETROL NAK. VE İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.’nin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 190,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/288 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Kazdağ Mkronize Madencilik Tur.San. Tic. Ltd. Şti.’nin af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.11.2014 TARİHLİ 2014/289 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Gökhan KILINÇ’ın af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.11.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

18.11.2014 TARİHLİ 2014/265 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Gürkan CEVHER’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.11.2014 TARİHLİ 2014/266 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden DUMAN-KALE NAK.İNŞ.SAN. VE LTD.ŞTİ.’in 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince 190,00 TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

18.11.2014 TARİHLİ 2014/267 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde mülkiyeti Çan Belediye Başkanlığına ait, imar pafta no 19LIV’de bulunan 1/1000’lik onaylı imar planında yeşil alan olarak gözüken Mesut Hulki Önür Caddesinde bulunan alanlar üzerine 3194 Sayılı İmar Kanunun 33. maddesi ( 08.09.2013 tarihli Resmi Gazete Sayısı 28759 ) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden 5 yıllığına muvakkat (Geçici) inşaat ruhsatı izni verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

18.11.2014 TARİHLİ 2014/268 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arası mülkiyeti belediyemize ait işyerlerinde bulunan kiracıların şartname ve sözleşme hükümleri esas alınarak yeniden kira tespiti yapılmasının uygun bulunduğu hk.

18.11.2014 TARİHLİ 2014/269 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde Ayşe KESKİN’e ait D-87-88-89-90 nolu parsellerin, talibi Şahin KESKİN’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1.ve2. fıkraları  gereğince uygun bulunduğu hk.

18.11.2014 TARİHLİ 2014/270 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz envanterine kayıtlı bakım ve onarımı belediyemize maddi olarak büyük yük getirmekte olan 17 HP 399 plakalı 1998 Model BMC markalı süpürge aracı muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 02.12.2014 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

18.11.2014 TARİHLİ 2014/271 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Karşıyaka Mahallesi pafta 14, ada 445, parsel 6 Adresinde Mesküre ÜNÜR ÇELİK ve Caner ÇELİK’in vekilleri Kemal DURMAZ adına kayıtlı taşınmaz üzerine Yapılmakta olan İnşaatın asansör evinin projesinde imara aykırılık görüldüğünden Belediyemiz Fen memurlarınca tutanak tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.maddesi ile 5940 sayılı kanunla değişik 42.maddesinin hükmü gereğince ilgililere toplam 2.719,40TL. para cezası ile yapının projeye uygun hale getirilmesi için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verildiği uygun bulunduğu hk. 

18.11.2014 TARİHLİ 2014/272 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden BİRCANLAR MADENCİLİK TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.11.2014 TARİHLİ 2014/273 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden AKTAŞ İNŞ.NAK. TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.11.2014 TARİHLİ 2014/274 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19LIII İmar Pafta , 162 ada, parsel 1’de 9.185,00m2 gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte  bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen  4 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 02.12.2014 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

18.11.2014 TARİHLİ 2014/275 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1995 doğumlu Ayşe KARTAL’ ın eşinin askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 175,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.11.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11.11.2014 TARİHLİ 2014/253 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, Zemin Kat,  Bağımsız Bölüm 8, 1/1562 arsa paylı 10m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 11.11.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.11.2014 TARİHLİ 2014/254 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, zemin kat, bağımsız bölüm 2, 10/1562 arsa paylı, 99,80m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan İMT Mühendislik İnş.Tic.Ltd.Şti. adına Nuri ŞAHİN’e 400.000,00TL (dörtyüzbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

11.11.2014 TARİHLİ 2014/255 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz İstiklal  Mahallesi Ordu Sokak No:17/A adresinde faaliyet gösteren müstecirliğini Sertaç KARACA’nın yaptığı Ege Birahanesi isimli işyerine 03.11.2014 tarihinde saat:01:38 ‘de ilçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan kontrol neticesinde, adı geçen işyeri sahibi Sertaç KARACA ’nın 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6. maddesinin b bendi ( açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan) gereğince 962,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

11.11.2014 TARİHLİ 2014/256 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz İstiklal  Mahallesinde tapunun Pafta 19 M-II, ada 57, parsel 65’te kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli 19M-II onaylı uygulamalı imar paftamıza göre bedelsiz olarak  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve Tip İmar Yönetmeliğin 17.maddeleri gereğince  uygun bulunduğu hk

11.11.2014 TARİHLİ 2014/257 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz İstiklal  Mahallesinde tapunun Pafta 19 M-II, ada 57, parsel 66’da kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli 19M-II onaylı uygulamalı imar paftamıza göre bedelsiz olarak  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve Tip İmar Yönetmeliğin 17.maddeleri gereğince  uygun bulunduğu hk

11.11.2014 TARİHLİ 2014/258 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz İstiklal  Mahallesinde tapunun Pafta 19 M-II, ada 57, parsel 66’da kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli 19M-II onaylı uygulamalı imar paftamıza göre bedelsiz olarak  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve Tip İmar Yönetmeliğin 17.maddeleri gereğince  uygun bulunduğu hk

11.11.2014 TARİHLİ 2014/259 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası No:9/Z-25 adresinde bulunan işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde  işyerini kiralayan Sinan ÜNLÜ ihale şartlarını yerine getiremeyeceğini belirttiğinden, ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

11.11.2014 TARİHLİ 2014/260 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binasında 2 adet ve İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokakta 2 adet olmak üzere toplam 4 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 25.11.2014 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

11.11.2014 TARİHLİ 2014/261 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde Gülşen POTUR’a ait G-39 nolu parselin, talibi Gürhan POTUR’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

11.11.2014 TARİHLİ 2014/262 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde Bakiye ÇÖLLÜ’ye ait D-77 nolu parselin, talibi Fatma YILMAZ’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

11.11.2014 TARİHLİ 2014/263 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde Erol CAN’a ait G-36 nolu parselin, talibi Huriye CAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

11.11.2014 TARİHLİ 2014/264 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Ramazan CAN (D-100) ve Zülfikar DERELİ (D-99) adlarına tahsis edilen parsellerin karşılıklı olarak yer değiştirmelerinin Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 13. maddesinin 7. fıkrası gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

04.11.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

04.11.2014 TARİHLİ 2014/244 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait Yeni Terminal Binası ile Belediye sarayı A ve B bloklarda bulunan toplam 2549 adet kalorifer peteklerinin 2014–2015 kış sezonunda ısınma ücretlerinin tespit edilmesi. Encümenimizin değerlendirmesi sonucunda 2014–2015 kış sezonunda doğalgazla ısınan bir petek ücretinin K.D.V.dâhil 7,50TL, Kömürle ısınan bir petek ücretinin K.D.V dâhil 10,00TL olarak tahakkuk edilerek tahsiline 2464 Sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.11.2014 TARİHLİ 2014/245 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Edirne ili İpsala ilçesi Paşaköy mahallesi nüfusuna kayıtlı Nasuh DOĞAN muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.11.2014 TARİHLİ 2014/246 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde kurulan  Pazar da, satılmakta olan malların listesinin belirlenmesi 12.07.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 28351 Sayılı Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin Geçici Madde-1’in 4. fıkrası gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

04.11.2014 TARİHLİ 2014/247 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde İsmiye TEPELİ’ye ait D-83 nolu parselin, talibi Necati TEPELİ’ye devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

04.11.2014 TARİHLİ 2014/248 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde Lütfi ŞAHİN’e ait G-45 nolu parselin, talibi Fatma ŞAHİN’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. ve 2. fıkraları  gereğince uygun bulunduğu hk.

04.11.2014 TARİHLİ 2014/249 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde Adil ÖNER’e ait F-105-106 nolu parsellerin, talibi Leyla TOKUL’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

04.11.2014 TARİHLİ 2014/250 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde Adil ÖNER’e ait F-104 nolu parselin, talibi Cafer ÖZDİN’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

04.11.2014 TARİHLİ 2014/251 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde Gökhan KAYA’ya ait E-40 nolu parselin, talibi Ayşe KAYA’ya devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. fıkrasının  gereğince uygun bulunduğu hk.

04.11.2014 TARİHLİ 2014/252 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde Fatma CAN’a ait D-100 nolu parselin, talibi Ramazan CAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. fıkrasının  gereğince uygun bulunduğu hk.

28.10.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

28.10.2014 TARİHLİ 2014/234 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19LIII İmar Pafta , 162 ada, parsel 1’de 9.185,00m2 gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte  bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen  2 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 11.11.2014 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

28.10.2014 TARİHLİ 2014/235 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Sarayı B Blok No:37/101 adresinde bulunan işyerini 25.03.2014 tarih ve 2014/37 sayılı Encümen Kararı ile  yapılan açık arttırma usulü ihalesinde 9 aylığına kiralayan Nihal GEZER TAŞÇI  Belediyemize dilekçe ile başvurarak kira sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etmek istediğinden, ihalesinin iptal edilerek teminatının irad kaydedilmesinin ve kira sözleşmesinin durdurulmasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun’un 62.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.10.2014 TARİHLİ 2014/236 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/110 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Müveddet KÖSE’ye 14 ay süre ile ve aylık kirası 180,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.10.2014 TARİHLİ 2014/237 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı 7/102 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Metin UĞURLU’ya 14 ay süre ile ve aylık kirası 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

28.10.2014 TARİHLİ 2014/238 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 3 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ahmet KAŞIKÇI’ya 14 ay süre ile ve aylık kirası 280,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.10.2014 TARİHLİ 2014/239 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 11 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Nurittin DURAN’a 14 ay süre ile ve aylık kirası 355,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.10.2014 TARİHLİ 2014/240 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/Z-25 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sinan ÜNLÜ’ye 14 ay süre ile ve aylık kirası 720,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.10.2014 TARİHLİ 2014/241 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 5 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Serpil YILMAZ’a 14 ay süre ile ve aylık kirası 450,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.10.2014 TARİHLİ 2014/242 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze – Meyve  bölümünde Nail ÇELİK’e ait F-47 nolu parselin talibi Ümmü DEMİREL’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.10.2014 TARİHLİ 2014/243 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze – Meyve  bölümünde Ramazan TEZCAN’a ait F-27-28 nolu parselin taliplisi Saliha TEZCAN’a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.10.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

21.10.2014 TARİHLİ 2014/230 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Rahmi ÇETİN’in Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.10.2014 TARİHLİ 2014/231 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde İsmail CEYLAN’a ait F-34-35 nolu parselin, talibi Recep DOĞRULUOĞLU’na devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

21.10.2014 TARİHLİ 2014/232 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Atatürk Mahallesi İnkılâp Caddesi N0:14 adresindeki Tapunun Pafta 34, Ada 13, Parsel 22’ de Hikmet YILMAZ ve Hissedarların vekili Vahdettin ŞAHİN adlarına kayıtlı taşınmaz üzerine, yapılmakta olan İnşaatın projesinde imara Aykırılık görüldüğünden Belediyemiz Fen elemanlarınca tutanak tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.maddesi ile 5940 sayılı kanunla değişik 42.maddesinin hükmü gereğince karar kısmında belirtilen ilgililere toplam(846,08X4) 3.384,32 TL.(Üçbinüçyüzseksendör TL. otuziki Krş.) para cezası ile yapının projeye uygun hale getirilmesi için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verildiği Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

21.10.2014 TARİHLİ 2014/233 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Balık reyonunda Sinan KESEN adına tahsis edilen K-10-11 nolu parsellerin, talibi Kader KESEN’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

14.10.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

14.10.2014 TARİHLİ 2014/222 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası No:9/Z-25 adresinde bulunan işyerini yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde kiralayan Ramazan KAYA  ihale şartlarını yerine getirmediğinden, ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının 2886 Sayılı Kanun’un 54.maddesi gereğince  irad kaydedilmesine ve 15 gün sonra tekrar muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 28.10.2014 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

14.10.2014 TARİHLİ 2014/223 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 19LIV, ada 119, parsel 96’da bulunan 400,00m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde  Çan Ada Unlu Mamuller Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş adına satın alan Lütfü YILMAZ  ihale şartlarını yerine getirmediğinden, ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14.10.2014 TARİHLİ 2014/224 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 19LIV, ada 119, parsel 97’de bulunan 203,82m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde  satın alan Okay TOY ihale şartlarını yerine getirmediğinden, ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14.10.2014 TARİHLİ 2014/225 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait Eski Belediye Hizmet Binasında bulunan  İlçe Halk Kütüphanesinin 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında aylık kira ücretinin Devlet İhale Kanunu şartname ve sözleşmesi esas alınarak 104,00TL olarak tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

14.10.2014 TARİHLİ 2014/226 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyetleri Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası No:9/110, İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7/102 ve İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 3, 5 ve 11 nolu işyerleri olmak üzere toplam 5 adet işyerlerinin  muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 28.10.2014 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

14.10.2014 TARİHLİ 2014/227 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 121. maddesine aykırı olarak hareket eden Mehmet AKÇALI’nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 190,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

14.10.2014 TARİHLİ 2014/228 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/b maddesine aykırı hareket eden Kartal Süt Ürünleri Tic.Ltd.Şti’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14.10.2014 TARİHLİ 2014/229 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Ada 119, parsel 39-58-60-62-64-90-91-92-93-94 ile Ada 412, Parsel 1-2-7-8-910-11-12-13-18-19-20-21’de kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda Onaylı İmar planına istinaden 18. Madde uygulaması yapılması 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden düzenleme sınırlarının onaylanması encümenimizce uygun bulunduğu hk.

30.09.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

30.09.2014 TARİHLİ 2014/216 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz 2014 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan aşağıdaki gider  tertiplerine yedek ödenekten 3.053.151,02 TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

30.09.2014 TARİHLİ 2014/217 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait hizmetlerin yürütülmesinde üstün başarı ve gayret gösteren Sibel TEPE, Nemci GELEN, Nurullah SERT,İrfan TÜRKEN,Mehmet Fatih GÜRSES, İlhan OLGUN ve Osman AKDENİZ‘e 2014 yılı içerisindeki başarılı çalışmalarından dolayı ikramiye verilmesi 5393 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.09.2014 TARİHLİ 2014/218 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 19LIV pafta, 119 ada da parselleri 39-58-60-62-64-90-91-92-93-94 ile 412 ada parselleri 1-2-18-19-20-21-7-8-9-10-11-12-13 de kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulamasını Çanakkale İdare Mahkemesi Esas No 2013/729, Karar No: 2014/601 sayı ile iptal etmiştir. Belediye Encümenimizin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uygulama kararları geçersiz sayıldığından ve tapu kütüğüne konulan şerhin kaldırılmasına 3194 Sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk. 

30.09.2014 TARİHLİ 2014/219 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Sarayı B Blok No:37/F’de Emine ÖZKAN’ın icarında bulunan işyerinin taliplisi Veysel KESKİN’e  aylık kirası 130,00TL bedel mukabilinde, ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

30.09.2014 TARİHLİ 2014/220 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere toplam 344 kişiye erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.09.2014 TARİHLİ 2014/221 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde tapunun pafta:14, ada:273, parseller:33 ve 34’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19LIII onaylı imar paftamıza uygun olarak birleştirilmelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

23.09.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

23.09.2014 TARİHLİ 2014/204 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz 2015 (2016–2017) Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Taslakları incelenerek, Gelirlerin 57.500.000,00TL Giderlerin 57.500.000,00TL olduğu görülmüştür. Bütçe taslağının Belediye Başkanlığından geldiği şekliyle tasdik edilerek Belediye Muhasebe Usul Tüzüğünün 11. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.09.2014 TARİHLİ 2014/205 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Güven Bil.Tek.Tekel Ür.Güv.Sis.Bilg.Büro Mak.Kırtasiye Bas.Yay.Dağ.Gıda Tar.San.ve Tic.Ltd.Şti.’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.09.2014 TARİHLİ 2014/206 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 58/n maddesine aykırı hareket eden İzer İnşaat’ın af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.09.2014 TARİHLİ 2014/207 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 59. maddesine aykırı hareket eden Sofra Yemek Ürt. Hiz. A.ş’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. Maddesi gereğince toplam 190,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

23.09.2014 TARİHLİ 2014/208 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 19LIV, ada 119, parsel 97’de bulunan 203,82m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Okay TOY’a 230.000,00TL (İkiyüzotuzbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

23.09.2014 TARİHLİ 2014/209 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 19LIV, ada 119, parsel 96’da bulunan 400,00m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Çan Ada Unlu Mamuller Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Lütfü YILMAZ’a 700.000,00TL (Yediyüzbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

23.09.2014 TARİHLİ 2014/210 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Süt ve Süt Ürünleri bölümünde Nahide ÖZAVCI’ya ait A-34 nolu parselin, talibi Murat KOBAK Süt Ürün. Hay.İnş.Taah.Turizm GıdaNak.San.ve Tic.Ltd.Şti’ye devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

23.09.2014 TARİHLİ 2014/211 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta: 4, ada:390(280), parseller:7 ve 23’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19-M-IV onaylı imar paftamıza uygun olarak birleştirilmelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

23.09.2014 TARİHLİ 2014/212 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz kademesinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış hurdaya ayrılan demirin kilogramını 0,75Krş’a,hurda Alüminyumun kilogramını 3,50 TL.ye,Plastik hurdanın kilogramını 0,75 Krş’a ve  hurdaya ayrılan araç lastiklerinin 1 adetini 5,00TL.ye en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mustafa TABAK’a pazarlık usulü ihale satışının  2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.09.2014 TARİHLİ 2014/213 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz envanterinde kayıtlı bulunan 17 HU 002 Plakalı  2006 model motosikletin ihtiyaç fazlası ve hizmet dışı bırakıldığından muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 23.09.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış ihalesinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.09.2014 TARİHLİ 2014/214 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz  envanterinde kayıtlı bulunan  17 HU 003 Plakalı motosikletin ihtiyaç fazlası ve hizmet dışı bırakıldığından muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 23.09.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış ihalesinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23.09.2014 TARİHLİ 2014/215 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze-Meyve bölümünde Selim AKDENİZ’e ait F-101-102 nolu parselin, talibi Semih ÖZDİN’e devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin 16. maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

16.09.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

16.09.2014 TARİHLİ 2014/189 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 1. Kat,  Bağımsız Bölüm 5, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.09.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.09.2014 TARİHLİ 2014/190 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 1. Kat,  Bağımsız Bölüm 8, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.09.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.09.2014 TARİHLİ 2014/191 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 2. Kat,  Bağımsız Bölüm 9, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.09.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.09.2014 TARİHLİ 2014/192 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 3. Kat,  Bağımsız Bölüm 16, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.09.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.09.2014 TARİHLİ 2014/193 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 4. Kat,  Bağımsız Bölüm 17, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.09.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

16.09.2014 TARİHLİ 2014/194 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 4. Kat,  Bağımsız Bölüm 20, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.09.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.09.2014 TARİHLİ 2014/195 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,Zemin Kat,  Bağımsız Bölüm 8, 11/1562 arsa paylı 10m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.09.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.09.2014 TARİHLİ 2014/196 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 1.Kat, bağımsız bölüm 6, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Emel TURAL’a 126.000,00TL (Yüzyirmialtıbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

16.09.2014 TARİHLİ 2014/197 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 1.Kat, bağımsız bölüm 7, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Berrin BECEREN’e 126.000,00TL (Yüzyirmialtıbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

16.09.2014 TARİHLİ 2014/198 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 3.Kat, bağımsız bölüm 13, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ali Kemal KAZANCI’ya 126.000,00TL (Yüzyirmialtıbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

16.09.2014 TARİHLİ 2014/199 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak  Terminal Binası 9/Z-32  nolu işyerinin 16.09.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

16.09.2014 TARİHLİ 2014/200 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak  Terminal Binası 9/110  nolu işyerinin 16.09.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.09.2014 TARİHLİ 2014/201 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/Z-25 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ramazan KAYA’ya 15 ay süre ile ve aylık kirası 1.000,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.09.2014 TARİHLİ 2014/202 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Tuhafiye bölümünde Ergün VARLIK’a ait E-65 nolu parselin talibi Şakir KARAKAŞ’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.09.2014 TARİHLİ 2014/203 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/a ve 16. maddelerine aykırı hareket eden Mehmet GÜLER’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.09.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

09.09.2014 TARİHLİ 2014/185 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Tuhafiye bölümünde Ergün VARLIK’a ait E-65 nolu parselin talibi Şakir KARAKAŞ’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.09.2014 TARİHLİ 2014/186 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz kademesinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış tahmini toplam 15.470 kg miktarında hurda demir, Plastik,  Alüminyum ve hurda lastiklerin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi gereğince pazarlık usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 23.09.2014 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

09.09.2014 TARİHLİ 2014/187 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz envanterine kayıtlı 2 adet motosiklet, ihtiyaç fazlası ve hizmet dışı bırakıldığından muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 23.09.2014 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

09.09.2014 TARİHLİ 2014/188 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 19LIV, ada 119, parsel 96 ve 97 ‘ de bulunan iki adet arsanın muhammen bedeli ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 23.09.2014 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

02.09.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

02.09.2014 TARİHLİ 2014/178 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Bilgin YILDIZ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

02.09.2014 TARİHLİ 2014/179 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Karaman ili Ermenek İlçesi Ardıçkaya Köyü nüfusuna kayıtlı Semra YILDIZ’a muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

02.09.2014 TARİHLİ 2014/180 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale ili Yenice ilçesi Kurtuluş mahallesi nüfusuna kayıtlı Aynur ÖRS muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

02.09.2014 TARİHLİ 2014/181 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binasında bulunan 3 adet işyeri muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 16.09.2014 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

02.09.2014 TARİHLİ 2014/182 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Fatih  Mahallesi Yenidoğan Sok. No:1 adresinde araç yıkama faaliyetinde bulunan Mehmet GÜLER’e Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/b maddesine istinaden 190,00TL para cezası  Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

02.09.2014 TARİHLİ 2014/183 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi (Termal Kent) pafta 28, ada 162, parsel 1’de bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen  9 adet mesken ve 1  adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 16.09.2014 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

02.09.2014 TARİHLİ 2014/184 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Sebze – Meyve  bölümünde Selim BAYRAK’a ait D-46,47 nolu parselin talibi Ahmet TUTKUN’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.08.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26.08.2014 TARİHLİ 2014/164 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:7 adresindeki satış mağazasını 5 yıllığına kiralayan Altun Gıda İhtiyaç Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin  kira süresi 31.08.2014 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere aylık  kirasının 10.050,00TL olmak üzere 1 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

26.08.2014 TARİHLİ 2014/165 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi Merkez Taksi Durağında çalışan Sefa KOÇ’un Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Koray UĞURAL’a devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.08.2014 TARİHLİ 2014/166 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 4. Kat, Bağımsız Bölüm 19 ,11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hakan IŞIK adına Hasan IŞIK’a 130.500,00TL (Yüzotuzbinbinbeşyüztürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

26.08.2014 TARİHLİ 2014/167 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 4. Kat, Bağımsız bölüm 18 ,11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan MEAK İnş. Mad.Nak.Tur. adına Mehmet AKYÜREK’e 131.00,00TL (Yüzotuzbirbinztürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

26.08.2014 TARİHLİ 2014/168 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 1. Kat,  Bağımsız Bölüm 5, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.08.2014 TARİHLİ 2014/169 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 1. Kat,  Bağımsız Bölüm 6, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

26.08.2014 TARİHLİ 2014/170 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 1. Kat,  Bağımsız Bölüm7, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.08.2014 TARİHLİ 2014/171 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 1. Kat,  Bağımsız Bölüm8, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.08.2014 TARİHLİ 2014/172 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 2. Kat,  Bağımsız Bölüm 9, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.08.2014 TARİHLİ 2014/173 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 3. Kat, Bağımsız Bölüm 13, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.08.2014 TARİHLİ 2014/174 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 3.Kat, Bağımsız Bölüm 16, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.08.2014 TARİHLİ 2014/175 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 4. Kat, Bağımsız Bölüm 17, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.08.2014 TARİHLİ 2014/176 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C Blok 4. Kat, Bağımsız Bölüm 20, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.08.2014 TARİHLİ 2014/177 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,Zemin Kat, Bağımsız Bölüm 8, 1/1562 arsa paylı 10m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.08.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

19.08.2014 TARİHLİ 2014/156 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak  Terminal Binası 9/Z-32  nolu işyerinin 19.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.08.2014 TARİHLİ 2014/157 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak  Terminal Binası 9/Z-25  nolu işyerinin 19.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.08.2014 TARİHLİ 2014/158 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak  Terminal Binası 9/110  nolu işyerinin 19.08.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.08.2014 TARİHLİ 2014/159 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/109 nolu  işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hikmet KARACA’ya 16 ay süre ile ve aylık kirası 225,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.08.2014 TARİHLİ 2014/160 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi (Prestij Caddesi) 4 nolu büfe işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Yakup KEÇECİ’ye 16 ay süre ile yazlık aylık kirası 800,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.08.2014 TARİHLİ 2014/161 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/108 nolu  işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hikmet KARACA’ya 16 ay süre ile ve aylık kirası 225,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.08.2014 TARİHLİ 2014/162 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Belediye Sokak Lostra Salonunun yan tarafında bulunan 16m2’lik bankamatik kullanım amaçlı yeri kiralayan HSCB Bank A.Ş’nin  kira süresi 31.08.2014 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere yıllık  kirasının 6.000,00TL olmak üzere 1 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

19.08.2014 TARİHLİ 2014/163 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde balık reyonu bölümünde Güler Ticaret Nakliyat Taşımacılık ve Su Ürünleri Sanayi Ltd.Şti’ye ait K-3-4 nolu parsellerin talibi Doğan AYTAR’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk

12.08.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12.08.2014 TARİHLİ 2014/149 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Ercan TÜRK’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.08.2014 TARİHLİ 2014/150 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen A101 Yeni Mağazacılık A.Ş’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.08.2014 TARİHLİ 2014/151 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Tapunun pafta 18MI, ada561, parsel 2’de kayıtlı taşınmazın yoldan yüksek olması sebebiyle kotlandırma yapılmasının 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 30.maddesinin 2.fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

12.08.2014 TARİHLİ 2014/152 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Tapunun pafta 18MI, ada561, parsel 3’de kayıtlı taşınmazın yoldan yüksek olması sebebiyle kotlandırma yapılmasının 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 30.maddesinin 2.fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

12.08.2014 TARİHLİ 2014/153 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Tapunun pafta 18MIV, ada558, parsel 2’de kayıtlı taşınmazın yoldan yüksek olması sebebiyle kotlandırma yapılmasının 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 30.maddesinin 2.fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

12.08.2014 TARİHLİ 2014/154 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi (Termal Kent) pafta 28, ada 162, parsel 1’de bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen  11 adet mesken ve 1  adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 26.08.2014 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

12.08.2014 TARİHLİ 2014/155 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Habibe ÖZEN’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.08.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

05.08.2014 TARİHLİ 2014/144 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 24, ada 505, parsel 9’da kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli 19L1 onaylı uygulamalı imar paftamıza göre bedelsiz olarak  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğin 17.maddeleri gereğince  uygun bulunduğu hk

05.08.2014 TARİHLİ 2014/145 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binasında bulunan 5 adet işyeri ve Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesinde(Prestij Cad.) 1 adet büfe  olmak üzere toplam 6 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 19.08.2014 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

05.08.2014 TARİHLİ 2014/146 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi Hal Yeri No:33/F adresinde Huriye TÜRKEN’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Akile KOMPİR’e  aylık kirası 430,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

05.08.2014 TARİHLİ 2014/147 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun ve 4650 Sayılı Kanunun değişik 8/2. maddesi gereğince Mülkiyeti Belediyemize ait satışa çıkarılacak olan gayrimenkullerin bedelinin tespitinde ve yapılacak kamulaştırmalarda 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun ve 4650 Sayılı Kanunun değişik 8/2. maddesi gereğince 2014 yılı sonuna kadar görev yapmak üzere boş bulunan 1 adet Kıymet Takdir Komisyonu üyeliğine Mimar Zeliha SOYSAL BANDIRMA’nın görevlendirilmesinin uygun bulunduğu hk. 

 

05.08.2014 TARİHLİ 2014/148 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde balık reyonu bölümünde Serhat SEKMEN’e ait K-12-13 nolu parsellerin talibi Emrah TOPAL’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

15.07.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

15.07.2014 TARİHLİ 2014/143 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait hizmetlerin yürütülmesinde üstün başarı ve gayret gösteren Sibel TEPE, Nemci GELEN,Nurullah SERT,İrfan TÜRKEN,Mehmet Fatih GÜRSES, Akif YÜCEL ve Osman AKDENİZ‘e 2014 yılı içerisindeki başarılı çalışmalarından dolayı ikramiye verilmesi 5393 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.07.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08.07.2014 TARİHLİ 2014/122 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 28, 13/1562 arsa paylı, 130m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Bülent RUŞEN’e 161.000,00TL (Yüzaltmışbirbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/123 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 2.Kat, bağımsız bölüm 10, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan  İMT Mühendislikİnş.Tic.Ltd.Şti.adına Derviş Sedat ÇETGİN’e peşin ödemek şartıyla 131.000,00TL (Yüzotuzbirbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/124 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 2.Kat, bağımsız bölüm 11, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan  MEAK İnşaat Mad.Nak.Tur.Taah.ve Tic.ltd Şti.adına Mehmet AKYÜREK’e peşin ödemek şartıyla 131.000,00TL (Yüzotuzbirbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/125 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 2.Kat, bağımsız bölüm 12, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan  İMT Mühendislik İnş.Tic.Ltd.Şti.adına Derviş Sedat ÇETGİN’e peşin ödemek şartıyla 126.000,00TL (Yüzyirmialtıbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/126 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 3.Kat, bağımsız bölüm 14, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan İlker HAKTANIR’a peşin ödemek şartıyla 131.000,00TL (Yüzotuzbirbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/127 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, Zemin Kat, bağımsız bölüm 5 , 1/1562 arsa paylı, 10m2 miktarındaki işyerinin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ayşe DEMİREL’e 56.000,00TL (Ellialtıbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/128 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, Zemin Kat, bağımsız bölüm 6 , 1/1562 arsa paylı, 10m2 miktarındaki işyerinin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Gülden YONAR’a 56.000,00TL (Ellialtıbintürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/129 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,Zemin Kat, Bağımsız Bölüm 8, 1/1562 arsa paylı 10m2 miktarındaki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.07.2014 TARİHLİ 2014/130 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1,C blok 1. Kat, Bağımsız Bölüm 5, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.07.2014 TARİHLİ 2014/131 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 1. Kat, Bağımsız Bölüm 6, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/132 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 1. Kat, Bağımsız Bölüm 7, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.07.2014 TARİHLİ 2014/133 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 1. Kat, Bağımsız Bölüm 8, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/134 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 2. Kat, Bağımsız Bölüm 9, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/135 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 3. Kat, Bağımsız Bölüm 13, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/136 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 3. Kat, Bağımsız Bölüm 16, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.07.2014 TARİHLİ 2014/137 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 4. Kat, Bağımsız Bölüm 18, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/138 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 4. Kat, Bağımsız Bölüm 18, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/139 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 4. Kat, Bağımsız Bölüm 19, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/140 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok 4. Kat, Bağımsız Bölüm 20, 11/1562 arsa paylı 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 08.07.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.07.2014 TARİHLİ 2014/141 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet  Mahallesinde tapunun pafta 19LIV, ada 119, Parsel 44 ve 95 Parsellerin kuzeyinde kalan kayıtlı taşınmazın bulunduğu imar adasında bulunan yol fazlalığının 1/1000 ölçekli uygulamalı imar paftamıza uygun olarak  yoldan ihdası yapılarak Belediyemiz adına tescil edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 17. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

08.07.2014 TARİHLİ 2014/142 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Yaşar ÇAKIR’a  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.07.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01.07.2014 TARİHLİ 2014/118 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Millet Caddesi Toptancı Hali 60 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ayten SAĞIN’a 18 ay süre ile ve aylık kirası 310,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.07.2014 TARİHLİ 2014/119 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Menderes Parkı Yanı Bila nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Rahime ÇETİN’e 18 ay süre ile ve aylık kirası 1.150,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

01.07.2014 TARİHLİ 2014/120 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 18. maddesine aykırı olarak hareket eden Mehmet YAZICI’nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 190,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

01.07.2014 TARİHLİ 2014/121 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi İlyas Çavuş sokak No.19 adresinde ikamet eden,Ağrı- Tutak İlçesi Karacan Köyü 56 nolu hane nüfusuna kayıtlı 1995 doğumlu Halime ESKİN’in eşinin askere alınması sunucu muhtaç durumuna düştüğünden aylık 175,00 TL.asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.06.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27.06.2014 TARİHLİ 2014/117 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 1 nolu çay ocağı standının muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mustafa EZER’e  550,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.06.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26.06.2014 TARİHLİ 2014/116 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ile 27.07.2014 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 1 nolu çay ocağını kiralayan Kadir ERİÇ, 26.06.2014 tarihli dilekçe ile ihale şartlarını yerine getiremeyeceğini beyan ettiğinden, ihalesinin iptal edilerek alınan geçici teminatının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 54. maddesi gereğince irad kaydedilmesine, ihalesinin tekrar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 27.06.2014 Cuma günü Saat 11.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk. 

24.06.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24.06.2014 TARİHLİ 2014/95 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 1 nolu çay ocağı standının muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kadir ERİÇ’e  3.000,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/96 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 2 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Huban Kadınlar Kalesi Derneği adına Birsen DİRLİK’e 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/97 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 3 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sivil İnisiyatif Grubu Derneği adına Uğur UĞURLU’ya 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/98 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 4 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sivil İnisiyatif Grubu Derneği adına Uğur UĞURLU’ya 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/99 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 5 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Azize YILMAZ’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/100 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 6 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan SG DAHİ Eğitim Danışmanlık Tic.Aş. adına Soner UYSAL’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/101 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 7 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/102 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 8 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Zuhude KILIÇ’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/103 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 9 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Onur GÖKÇE’ye 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/104 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 10 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hümeyra ÖZER’e 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.06.2014 TARİHLİ 2014/105 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 11 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mehmet Özgür ÇETİN’e 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.06.2014 TARİHLİ 2014/106 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 12 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sibel TEK’e 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/107 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 13 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sibel TEK’e 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/108 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 14 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hüseyin EROL’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/109 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ve 27.07.2014 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 15 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hüseyin EROL’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 07.07.2014 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/110 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Belediye Sokak Lostra Salonunun yan tarafında bulunan bankamatik kullanım amaçlı 2 nolu yeri 3 yıllığına kiralayan Finansbank A.Ş’nin  kira süresi 31.06.2014 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere yıllık  kirasının 6.000,00TL olmak üzere 1 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

24.06.2014 TARİHLİ 2014/111 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz 2014 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 9 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 1.250.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

24.06.2014 TARİHLİ 2014/112 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İller Bankasından Belediyemize gönderilen Mayıs-Haziran 2014  aylarına ait hissemiz olarak gönderilen 1.313.499,39TL’den  Teminatlı İkraz Kredileri (sıcak asfalt yapımı) ve  Kesilen Faiz Giderleri için kesilen toplam 131.349,94TL mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

24.06.2014 TARİHLİ 2014/113 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 47. maddesine aykırı hareket eden Bahri YANIK’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.06.2014 TARİHLİ 2014/114 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Akif ESEN’e  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.06.2014 TARİHLİ 2014/115 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 28, ada 162, parsel 1’de bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen  16 adet mesken ve 3  adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 08.07.2014 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

17.06.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17.06.2014 TARİHLİ 2014/91 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal  Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 28.06.2014 ile 27.07.2014 tarihleri arası yapılacak olan Ramazan programı eğlencelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan 14 adet stant ve 1 adet çay ocağı olmak üzere toplam 15 adet işyeri muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılarak, işgaliye ücreti alınmasına. İhalesinin 24.06.2014 Salı günü  saat 15.00de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

17.06.2014 TARİHLİ 2014/92 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Millet Caddesi (Toptancı Hali) No:60 ve Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Bila nolu işyerlerinin 18 ay süre ile muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalelerinin 01.07.2014 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

17.06.2014 TARİHLİ 2014/93 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Ayı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker ailesi yardımı alanlar dahil olmak üzere toplam 353 kişiye erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

17.06.2014 TARİHLİ 2014/94 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yerinden almış olduğu J-21-22 nolu parsellerin Pazar yeri ücretini ve Pazar yeri işgaliye harcını ödemediği tespit edilen Dilber GEZER’in yer tahsisinin iptal edilmesinin Çan Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliğinin 30.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.06.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10.06.2014 TARİHLİ 2014/85 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun Pafta 6, ada 64, parsel 36’da kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli, 19-L-2 uygulamalı imar planımıza göre bedelsiz olarak  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğin 17.maddeleri gereğince  uygun bulunduğu hk

10.06.2014 TARİHLİ 2014/86 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi (Toptancı Hali) 60 nolu işyerinin 10.06.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

10.06.2014 TARİHLİ 2014/87 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Bila nolu işyerinin 10.06.2014 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

10.06.2014 TARİHLİ 2014/88 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Çanakkale Caddesi ile Süleyman Caneri Sokağın kesişimindeki  otobüs durağının yanında sezonluk karpuz, sebze ve meyve çardağı açma ihale şartlarını yerine getirmediğinden Cahit KESKİN’in ihalesinin iptal edilmesinin 2886 sayılı Kanunun 62.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

10.06.2014 TARİHLİ 2014/89 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Ayı nedeniyle ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak pide yardımı için belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker ailesi yardımı alanlar dahil olmak üzere toplam 350 kişiye pide verilmesinin 5393 Sayılı Kanun’un 15. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

10.06.2014 TARİHLİ 2014/90 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi No:21/A adresinde faaliyet gösteren müstecirliğini Mehmet IŞIK’ın yaptığı Çınaraltı Kahvehanesi isimli işyerine 06.06.2014 tarihinde ilçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan kontrollerde adı geçen işyeri sahibi Fatih IŞIK’ın 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6. maddesinin c bendi gereğince 961,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

07.06.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

07.06.2014 TARİHLİ 2014/84 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 07.06.2014 tarihinde gerçekleştirilen Çan Belediyesi 3.Yağlı Pehlivan Güreşlerinde, ağalık yarışması için yapılan açık arttırma usulü güreş ağalığı ihalesinde en yüksek fiyat teklifte bulunan Yakup KÖSE’ye 55.000,00TL bedel mukabilinde Çan Belediyesi 3.Yağlı Pehlivan Güreş Ağalığının ihale edilmesi 2886 sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.06.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03.06.2014 TARİHLİ 2014/79 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 58 maddesinin a ve f  bendlerine  aykırı olarak hareket eden Hayriye ŞAHİN’in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 190,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.06.2014 TARİHLİ 2014/80 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/B maddesine aykırı olarak hareket eden Hayriye ŞAHİN’in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 190,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

03.06.2014 TARİHLİ 2014/81 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizce Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı için ilçemiz sınırlarında yaşayan fakir ve yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapacağımız pide ve erzak yardımı için yapılan müracaatların değerlendirilmesinde görevlendirilmek üzere bir komisyon kurulmasının 5393 sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

03.06.2014 TARİHLİ 2014/82 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-4  onaylı imar paftasına isabet etmekte olan tapunun pafta:24, ada:124, parsel:33 ’de kayıtlı taşınmazın İmar paftamıza uygun olarak iki’ye ifraz edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15,16 ve Tip Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

03.06.2014 TARİHLİ 2014/83 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 3. Yapılacak olan Yağlı Pehlivan Güreşlerinin güreş sahası içerisinde yiyecek, içecek ve gıda satış ihalesini alan Eren KESKİN ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalenin iptal edilerek teminatın irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 54. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.05.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27.05.2014 TARİHLİ 2014/75 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek Günaydın Ekmek Fırını sahibi Murat YAŞAR’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

27.05.2014 TARİHLİ 2014/76 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 3. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerlerinin pazarlık usulü yapılan  ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Eren KESKİN’e peşin ödeme koşuluyla 6.000,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 sayılı kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

27.05.2014 TARİHLİ 2014/77 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi üzerinde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cengiz SÖKEN’e peşin olarak 800,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanun’un 51. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.05.2014 TARİHLİ 2014/78 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Millet Caddesi (Toptancı Hali) No:60 ve Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Bila nolu işyerlerinin 6 ay süre ile muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalelerinin 10.06.2014 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

20.05.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27.05.2014 TARİHLİ 2014/75 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek Günaydın Ekmek Fırını sahibi Murat YAŞAR’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

27.05.2014 TARİHLİ 2014/76 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 3. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerlerinin pazarlık usulü yapılan  ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Eren KESKİN’e peşin ödeme koşuluyla 6.000,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 sayılı kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

27.05.2014 TARİHLİ 2014/77 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi üzerinde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cengiz SÖKEN’e peşin olarak 800,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanun’un 51. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.05.2014 TARİHLİ 2014/78 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Millet Caddesi (Toptancı Hali) No:60 ve Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Bila nolu işyerlerinin 6 ay süre ile muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalelerinin 10.06.2014 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

13.05.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

13.05.2014 TARİHLİ 2014/63 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Kuzen Çöllüler Akaryakıt İnş. Ve Taah. Mad. San. Tic. Ltd. Şti’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/64 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 3. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerleri ihalesi muhammen bedeli 5.000,00TL ve geçici teminatı 150,00TL üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına.İhalesinin 27.05.2014 Salı Günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/65 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı 3.Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde 07.06.2014 tarihinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde, güreş ağalığı için yapılacak olan koç satış ihalesinin muhammen bedeli üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 07/06/2014 Cumartesi Günü saat 15.00’de güreş sahası içerisinde Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/66 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 23/b maddesine aykırı hareket eden İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:29/Z1 adresinde faaliyet gösteren ekmek fırını ve unlu mamüller işyeri sahibi Murat YAŞAR’ın af edilmesinin 1608 Sayılı Kanunun değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/67 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Gıda Maddeleri Et ve Süt Ürünleri Satışı yapmakta olan Nermin ELMAS’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/68 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Sayit BAYRAK, Melek PEK ve İlyas GİRGİN adlarına tahsis edilen parsellerin karşılıklı olarak yer değiştirmelerinin Çan Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliği’nin 4.maddesinin e bendi gereğince uygun bulunduğu hk.       

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/69 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet  Mahallesi Atatürk Caddesi No:29/Z1 adresinde ekmek satışı yapan Murat YAŞAR’a İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden 190,00TL para cezası uygulanmasının ve ruhsat alabilmesi için 3 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/70 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 52.maddesine aykırı hareket eden Musa YÜKSEL ’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/71 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde pafta:20-M-IV, ada:534, parsel:444’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 20-M-IV uygulamalı imar paftamıza uygun olarak 14’e ifraz yapıldıktan sonra bedelsiz olarak yola terkleri yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

06.05.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

13.05.2014 TARİHLİ 2014/63 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Kuzen Çöllüler Akaryakıt İnş. Ve Taah. Mad. San. Tic. Ltd. Şti’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/64 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 3. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerleri ihalesi muhammen bedeli 5.000,00TL ve geçici teminatı 150,00TL üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına.İhalesinin 27.05.2014 Salı Günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/65 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı 3.Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde 07.06.2014 tarihinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde, güreş ağalığı için yapılacak olan koç satış ihalesinin muhammen bedeli üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 07/06/2014 Cumartesi Günü saat 15.00’de güreş sahası içerisinde Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/66 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 23/b maddesine aykırı hareket eden İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:29/Z1 adresinde faaliyet gösteren ekmek fırını ve unlu mamüller işyeri sahibi Murat YAŞAR’ın af edilmesinin 1608 Sayılı Kanunun değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/67 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Gıda Maddeleri Et ve Süt Ürünleri Satışı yapmakta olan Nermin ELMAS’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/68 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Sayit BAYRAK, Melek PEK ve İlyas GİRGİN adlarına tahsis edilen parsellerin karşılıklı olarak yer değiştirmelerinin Çan Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliği’nin 4.maddesinin e bendi gereğince uygun bulunduğu hk.       

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/69 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet  Mahallesi Atatürk Caddesi No:29/Z1 adresinde ekmek satışı yapan Murat YAŞAR’a İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden 190,00TL para cezası uygulanmasının ve ruhsat alabilmesi için 3 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/70 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 52.maddesine aykırı hareket eden Musa YÜKSEL ’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

13.05.2014 TARİHLİ 2014/71 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde pafta:20-M-IV, ada:534, parsel:444’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 20-M-IV uygulamalı imar paftamıza uygun olarak 14’e ifraz yapıldıktan sonra bedelsiz olarak yola terkleri yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

29.04.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

29.04.2014 TARİHLİ 2014/51 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz İstiklal Mahallesi, Şehit Mustafa Kaya Caddesi üzerinde bulunan Dede Köprüsünün yanında belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos,Eylül) karpuz, sebze meyve çardağı açmak isteyen Tacettin SÖYLER’e peşin olarak 800,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.04.2014 TARİHLİ 2014/52 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Şehit M.Kaya Caddesi üzerinde bulunan Kaynanalar Parkı önünde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Aykut KESKİN’e peşin olarak 800,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.04.2014 TARİHLİ 2014/53 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemizin tanıtımını sağlamak ve İlçemizdeki sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı hareketlendirmek amacıyla, Belediyemiz tarafından planlanıp düzenlenerek yapılacak olan Ata Sporumuzun 3.Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri’nin yapılış takviminin ve tertip komitesinde görev yapacak kişilerin belirlenmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 14-15. maddeleri gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk.   

29.04.2014 TARİHLİ 2014/54 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/İstiklal Mahallesi 32 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1941 doğumlu Hanife ÇAM’ın torununun askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 175,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.04.2014 TARİHLİ 2014/55 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi Toptancı Hali No:54’de Faruk GÖRGÜN’ün icarında bulunan işyerinin taliplisi Süleyman AVCI’ya aylık kirası 495,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

29.04.2014 TARİHLİ 2014/56 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz 2014 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 1 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 1.300.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.04.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

22.04.2014 TARİHLİ 2014/48 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/Kocayayla Köyü 162 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1971 doğumlu Cahide SAPAN’ ın oğlunun askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 175,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.04.2014 TARİHLİ 2014/49 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi Atatürk Şehir Meydanının bir kısmı çocuk eğlence aracı “Trombolin” oyun sahası olarak 2014 yılı yaz sezonluğuna 800,00TL bedel mukabilinde Kodem İnşaat Taahhüt Eğlence Sağ. Güz. Hiz. Oto Kir. Tic. Ltd. Şti.’ ne kiralanmasının 2886 sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.04.2014 TARİHLİ 2014/50 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi Etili Sokak bitişiğinde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Nazif BODUR ‘a peşin olarak 800,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15.04.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

15.04.2014 TARİHLİ 2014/40 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesapları ve Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesapları Encümenimizce incelenerek tahsilâtın kanunlara göre, harcamanın ödeneklerine uygun olarak yapıldığı, bütçe harici ödeme yapılmadığı ve inceleme sonunda hazırlamış olduğu raporun Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15.04.2014 TARİHLİ 2014/41 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait iş yerlerinin kira tespitlerinin yapılabilmesi için 2014 yılında görev yapmak üzere 5 (beş) kişilik kira tespit komisyonunun kurulmasının uygun bulunduğu hk.

15.04.2014 TARİHLİ 2014/42 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Sarayı B Blok No:37/A adresinde bulunan işyerini Kiralayan Mustafa YILMAZ kira sözleşmesini tek taraflı fesih ettiğinden, ihalesinin iptal edilerek yatırmış olduğu teminatlarının irat kaydedilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 62.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15.04.2014 TARİHLİ 2014/43 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediye Encümenimizin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 35. maddesine istinaden her hafta Salı günü saat 15.00’de toplanması adı geçen tarihin resmi tatil gününe rastlaması halinde devam eden ilk mesai günü aynı saatte toplanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 34.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15.04.2014 TARİHLİ 2014/44 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize gönderilen Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2014  aylarına ait hissemiz olarak gönderilen 4.583.410,60TL’den  Türkiye Belediyeler Birliği, SSK İl Müdürlüğü, T.Elektrik Dağıtım A.Ş., Denetim Danışmanlık Hizmetleri, Kredi ödeme(Sıcak Asfalt Alımı), Kredi Ödeme( otel yapım işi), Kredi Ödeme (Otel Tefrişat Alımı), Kefalet Komisyonu, Kesilen Faiz Giderleri için kesilen toplam 742.262,16TL mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

15.04.2014 TARİHLİ 2014/45 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesinde pafta:34, ada:40, parsel:11 ve 12 ’de kayıtlı parsellerin 1/1000 ölçekli 19-L-1 onaylı uygulamalı imar paftamıza uygun olarak tevhid edildikten sonra bedelsiz yola terkleri yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

15.04.2014 TARİHLİ 2014/46 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde pafta:12, ada:59, parseller:23,55,56 ve 100 ’de kayıtlı parsellerin 1/1000 ölçekli 19-L-1 onaylı uygulamalı imar paftamıza uygun olarak tevhid edildikten sonra bedelsiz yola terkleri yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

15.04.2014 TARİHLİ 2014/47 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi 19-L-1 ve 19-L-2 onaylı imar paftamıza rastlayan, tapunun pafta:35, ada:9, parsel:37 ’de kayıtlı taşınmaz 599,54 m2 olup onaylı İmar paftamıza uygun olarak üç’e ifraz edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15,16 ve Tip Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

25.03.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25.03.2014 TARİHLİ 2014/36 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 3.Kat, bağımsız bölüm 15, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kibariye KAYA ’ya 130.100,00TL (YüzotuzbinyüzTL) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk. 

25.03.2014 TARİHLİ 2014/37 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı B Blok) 37/101 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Nihal GEZER TAŞÇI ’ya 9 ay süre ile ve aylık kirası 335,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.03.2014 TARİHLİ 2014/38 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETi

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 20-M-4 onaylı imar parseline isabet etmekte olan tapunun pafta:3, ada:359, parsel:5 ve 6 ’da kayıtlı taşınmazların tevhiden ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

25.03.2014 TARİHLİ 2014/39 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-3 ve 19-L-4 onaylı imar parseline isabet etmekte olan tapunun pafta:24, ada:124, parsel:13 ’de kayıtlı taşınmazın ikiye ifraz edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15,16 ve Tip Yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

18.03.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

18.03.2014 TARİHLİ 2014/33 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi (Prestij Caddesi) No:3-ÇAN adresinde Büfe-Çay Bahçesi işyerini 27.03.2012 tarih ve 2012/79 sayılı Encümen kararı ile kiralayan Zeynep AYTAR ’ın  kira süresi 31.03.2014 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere yazlık aylık kirası 910,00TL ve kışlık aylık kirası 455,00TL olmak üzere 9 ay süre ile 31.12.2014 tarihine kadar uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

18.03.2014 TARİHLİ 2014/34 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Fatih Mahallesi Kıbrıs Sokak No:33-ÇAN adresinde Sinema işyerini 11.10.2011 tarih ve 2011/301 sayılı Encümen kararı ile kiralayan Ali ÇETİN ’in kira süresi 31.03.2014 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere aylık kirası 350,00TL olmak üzere 9 ay süre ile 31.12.2014 tarihine kadar uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

18.03.2014 TARİHLİ 2014/35 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale-Çanakkale Merkez-Esenler Mahallesi 53 nolu hanede nüfusa kayıtlı (TC:20911655458) Sefaya TEZCAN muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.03.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11.03.2014 TARİHLİ 2014/29 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi, Şehit Mustafa KAYA Caddesi 19M1 pafta, ada 59, parsel 100’de bulunan 295,79m2 miktarındaki artık parseli m2’si 300,00TL’den toplam KDV hariç 88.737,00TL bedel mukabilinde taliplisi İtimat Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına Şirket yetkilisi Aziz TİMUÇİN’ e pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.03.2014 TARİHLİ 2014/30 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-III İmar pafta, ada 162, parsel 1’de 9.185,00m2’lik gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte Kat İrtifakı çıkarılmış bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen 1 adet Meskenin muhammen bedelli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 25.03.2014 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

11.03.2014 TARİHLİ 2014/31 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı B Blok ) 37/101 nolu işyeri 9 ay süre ile muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalelerinin 25.03.2014 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk

11.03.2014 TARİHLİ 2014/32 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Tuhafiye bölümünde Hamit ALTIN ’a ait B–16–17 nolu parsellerin talibi oğlu İsmail ALTIN ’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.03.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

04.03.2014 TARİHLİ 2014/26 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/b ve 23/ı maddelerine aykırı hareket eden Altun Gıda San. ve Tic.A.Ş. ’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.03.2014 TARİHLİ 2014/27 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Tuhafiye bölümünde Ali BAYRAK ’a ait D–54-55-56 nolu parsellerin talibi Sayit BAYRAK ’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.03.2014 TARİHLİ 2014/28 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Tuhafiye bölümünde Mehmet PEK ’e ait D–60-61 nolu parsellerin talibi Melek PEK ’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.02.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25.02.2014 TARİHLİ 2014/24 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/b maddesine aykırı hareket eden Altun Gıda San. ve Tic.A.Ş. ’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.02.2014 TARİHLİ 2014/25 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi Çanakkale Caddesi No:24/B adresinde faaliyet gösteren müstecirliğini Esat KISA’nın yaptığı Şamdan Bar isimli işyerine 14.02.2014 tarihinde ilçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan kontrol neticesinde, adı geçen işyeri sahibi Esat KISA ’nın 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6. maddesinin b bendi gereğince 961,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

18.02.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25.02.2014 TARİHLİ 2014/24 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/b maddesine aykırı hareket eden Altun Gıda San. ve Tic.A.Ş. ’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.02.2014 TARİHLİ 2014/25 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi Çanakkale Caddesi No:24/B adresinde faaliyet gösteren müstecirliğini Esat KISA’nın yaptığı Şamdan Bar isimli işyerine 14.02.2014 tarihinde ilçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan kontrol neticesinde, adı geçen işyeri sahibi Esat KISA ’nın 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6. maddesinin b bendi gereğince 961,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

11.02.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11.02.2014 TARİHLİ 2014/14 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre yolu, Kapalı Pazaryeri içerisinde bulunan No:15/1 “ Kafeterya” işyerinin müsteciri Emine ÇELİK ’in 29.11.2013/1710 havale tarihli dilekçesiyle işyerini bıraktığı beyan etmesine rağmen, 01.12.2013 ve 31.12.2013 tarihleri arası işyerini kullanmaya devam ettiğinden Ecrimisil Tespit Komisyonu kararıyla toplam 1.208,10TL ecrimisil tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.02.2014 TARİHLİ 2014/15 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Ramazan ELİBOL ’a ait C-47-48 nolu parsellerin talibi Mehmet DEMİROĞLU ’na devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.02.2014 TARİHLİ 2014/16 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen İsmail AKSOY ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.02.2014 TARİHLİ 2014/17 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Halil İbrahim ATEŞ ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.02.2014 TARİHLİ 2014/18 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk (İstiklal) Mahallesi, Mehmet DİNÇ Sokak   pafta 8, ada 511, parsel 440’da bulunan 39,98 m2 miktarındaki artık parselin m2’si 70,00TL’den KDV hariç toplam 2.798,60TL bedel mukabilinde talipleri Macit KIRMIŞ ve Firdes KIRMIŞ ’a pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

11.02.2014 TARİHLİ 2014/19 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk (İstiklal) Mahallesi, Mehmet DİNÇ Sokak, 8 pafta, 511 ada, 439 parselde bulunan 16,23 m2 miktarındaki artık parselin m2’si 70,00TL’den KDV hariç toplam 1.136,10TL bedel mukabilinde talibi Macit KIRMIŞ ’a pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.02.2014 TARİHLİ 2014/20 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çanakkale Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İlçemize 112 Acil Yardım İstasyonu Binası yapılabilmesi için belediyemize yer tahsisi talebinde bulunmuş olup, Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan araştırma neticesinde, İlçemiz İstiklal Mahallesi 19L-II İmar Planında yer tahsisi için yeşil alanın bulunduğunu encümenimize beyan edilmiştir. Encümenimizde inceleyip değerlendirmesi sonucunda planlı alanlar tip yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince on yıllığına tahsisinin uygun bulunduğu hk.

 

 

 

11.02.2014 TARİHLİ 2014/21 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Evren YILMAZ ’a ait D–62 nolu parselin talibi Melek PEK ’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.02.2014 TARİHLİ 2014/22 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 142/b maddesine aykırı hareket eden Fikret ŞAHİN ’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.02.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

04.02.2014 TARİHLİ 2014/13 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ağrı-Tutak-Karacan Köyü 3 nolu hanede nüfusa kayıtlı Keser ESKİN muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.01.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

28.01.2014 TARİHLİ 2014/11 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu No:9/Z-29 Yeni Terminal Binasında bulunan wc işyerinin müsteciri Osman KIRCA’ nın kirası 2014 yılı kira artışları ile 318,00TL olarak belirlenmiştir. Osman KIRCA 28.01.2014 tarih ve 95 havale nolu dilekçesinde mağdur olduğunu belirttiğinden aylık kirasının yeniden değerlendirilerek 310,00TL olarak belirlenmesinin uygun bulunduğu hk.

 

 

28.01.2014 TARİHLİ 2014/12 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Habibe KART’a ait D-78 nolu parselin talibi Şaban ŞAHİN’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. Maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.01.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

21.01.2014 TARİHLİ 2014/7 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Hesap Dönemi sona erdiğinden, gider bütçesinde harcanmayan ödeneklerin iptal edilmesi, yatırımı devam eden ödeneklerin 2014 yılı bütçesine devrinin Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Usul Yönetmeliğinin 39.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.01.2014 TARİHLİ 2014/8 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazaryerinden adına yer tahsisi talep eden esnaflardan yeterlilik komisyonumuzca dosyası uygun bulunan Hüseyin KAVAS adına Kapalı Pazaryeri tahsisi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

21.01.2014 TARİHLİ 2014/9 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Hülya EREN ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.01.2014 TARİHLİ 2014/10 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz tarafından projesi devam eden yatırımların tamamlanabilmesi için Deniz Bank A.Ş. Biga Şubesinden 5.000.000,00TL.krediye ihtiyaç olup, Belediyemiz gayrimenkullerinden 12.100.000,00TL. Teminat olarak ipotek edilebilmesi için İlçemiz İstiklal Mahallesi Pafta:5,ada:604,Parsel 31 de bağımsız bölümleri 1’den 67 dahil yine istiklal Mahallesi Yuvalar Kuyualan mevkiinde pafta:9,Parsel:532-533-534 olan taşınmazları Belediye Meclisimizin 07.05.2013 tarih ve 2013/5-31 sayılı Meclis kararına istinaden Deniz Bank A.Ş. Biga Şubesi için ipotek konulması suretiyle rehnedilmesi Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

14.01.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

14.01.2014 TARİHLİ 2014/6 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Geçici Takdir Komisyonuna 2014 Yılından itibaren 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 2 asil 2 yedek üye seçilmesinin 213 sayılı Vergi usul Kanun ‘un 72. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.01.2014 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

07.01.2014 TARİHLİ 2014/1 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu 15/1 nolu kafeterya işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Aykut KESKİN’e 12 ay süre ile ve aylık kirası 760,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.01.2014 TARİHLİ 2014/2 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı B Blok) 37/A nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mustafa YILMAZ’a 6 ay süre ile ve aylık kirası 3.600,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

07.01.2014 TARİHLİ 2014/3 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak No:15/2’de Yeni Çanspor Kulübü’nün icarında bulunan Kapalı Pazar Yeri wc işyerinin taliplisi Çan Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne  aylık kirası 385,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

07.01.2014 TARİHLİ 2014/4 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Aykut KESKİN ’e ait B-101 nolu parselin talibi İzzet KURTAY ’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.01.2014 TARİHLİ 2014/5 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Levent ÇİFTÇİ ’ye ait E-91 nolu parselin talibi Seyfettin ŞENER ’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı