0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

2013 ENCÜMEN

Ana Sayfa » 2013 ENCÜMEN

31.12.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

31.12.2013 TARİHLİ 2013/340 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerlerinin 2014 yılında yaz saati uygulaması 01 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında saat 07:00 – 02:00 , kış saati uygulaması için 1 Ekim – 30 Nisan tarihleri arası saat 07:00 – 01:00 olarak tespit edilmesinin 5393 Sayılı Kanunun 34.maddesinin h bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.12.2013 TARİHLİ 2013/341 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 3 kalem ödenek tertibine 1.465.275,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

24.12.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24.12.2013 TARİHLİ 2013/324 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 11 nolu işyerinin 24.12.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/325 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 41 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Murat KARAKÖSE’ye 12 ay süre ile ve aylık kirası 370,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/326 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Mahallesi Harmanlar Sokak 62/A nolu büfe işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Fatma ADIYAMAN’a 12 ay süre ile ve aylık kirası 285,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/327 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi 46/1 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Erenler Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Başkan Ramazan GİRGİN’e 12 ay süre ile ve aylık kirası 55,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/328 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi 46/2 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Erenler Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Başkan Ramazan GİRGİN’e 12 ay süre ile ve aylık kirası 305,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/329 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi 46/3 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunanErenler Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Başkan   Ramazan GİRGİN’e 12 ay süre ile ve aylık kirası 305,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/330 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Orhan Caneri Caddesi No:7/1’de Sebahat BAYRAM’ın icarında bulunan işyerinin taliplisi Hülya EREN’e  aylık kirası 290,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/331 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9.ve 75.maddeleri gereğince Mülkiyetleri Belediyemize ait olan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli şagilinden doğan Ecri misil bedelinin tespitinde 2014 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Ecri misil Tespit Komisyonunun belirlenmesinin uygun bulunduğu hk.

 

24.12.2013 TARİHLİ 2013/332 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait iş yerlerinin kira tespitlerinin yapılabilmesi için 2014 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 7 (yedi) kişilik kira tespit komisyonunun kurulmasının uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/333 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/2 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda ve Mülkiyetleri Belediyemize ait satışa çıkacak olan gayrimenkullerin değer tespitlerinin belirlenmesinde 2014 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Kıymet Takdir Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/334 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait Cumhuriyet mahallesi hudutlarında bulunan 253 ada1,256 ada1,255 ada 1,254 ada 1,133 ada 1,134 ada 13,132 ada 1,ve 131 ada 2 parsel de taşınmazlarımız kısmen (Çanakkale-Yenice-yol ayrımı) Çan Devlet yolu yapımına isabet ettiğinden, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 3.492.430,00 TL.bedel üzerinden 2942 Sayılı yasanın bazı maddelerini değiştiren 4650 sayılı yasanın 30. maddesi gereğince kamulaştırılan yerlerin tapu devri yapılması Encümenimizce uygun bulunduğu hk.   

 

24.12.2013 TARİHLİ 2013/335 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 34.  maddesine aykırı olarak hareket eden Murat YAŞAR’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

24.12.2013 TARİHLİ 2013/336 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak 15/1 nolu kafeterya işyeri 12 ay süre ile İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı B Blok) 37/A nolu işyeri 6 ay süre ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalelerinin 07.01.2014 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/337 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde Tapunun 12 Pafta, 59 ada, 23, 55 ve 56 Parsellerin kuzeyinde kalan kayıtlı taşınmazın bulunduğu imar adasında bulunan yol fazlalığının 1/1000 uygulamalı İmar paftamıza uygun olarak 295,79 m2 ‘lik kısmın yoldan ihdas işlemi yapılarak Belediyemiz adına tescilinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/338 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 15, ada 323, parseller 14 ve 15’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli onaylı imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

24.12.2013 TARİHLİ 2013/339 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Zeynep ÇOBAN’a  ait H-11 nolu parselin talibi Tülin DİLMAÇ’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.12.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10.12.2013 TARİHLİ 2013/318 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, zemin kat, Bağımsız Bölüm 4, 5/1562 arsa paylı 52,86m2 miktarında ki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 10.12.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.12.2013 TARİHLİ 2013/319 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, bodrum kat, Bağımsız Bölüm 11, 6/1562 arsa paylı 55,68m2 miktarında ki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 10.12.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.12.2013 TARİHLİ 2013/320 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, zemin kat, Bağımsız Bölüm 6, 1/1562 arsa paylı 10,00m2 miktarında ki işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 10.12.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.12.2013 TARİHLİ 2013/321 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan gider tertibine 237.115,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.12.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03.12.2013 TARİHLİ 2013/315 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Süleyman AVCI’ya Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.12.2013 TARİHLİ 2013/316 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Necmiye EVCİL’e  ait G- 72 nolu parselin talibi Resul KAYRAK’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.12.2013 TARİHLİ 2013/317 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 2 adet, Atatürk Mahallesi Harmanlar Sokak 1 adet, Karşıyaka Mahallesi O.Caneri Caddesi 3 adet  olmak üzere toplam 6 adet işyeri 12 ay süre ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 24.12.2013 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

26.12.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26.11.2013 TARİHLİ 2013/310 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arası mülkiyeti belediyemize ait işyerlerinde bulunan kiracıların şartname ve sözleşme hükümleri esas alınarak yeniden kira tespiti yapılmasının uygun bulunduğu hk.

26.11.2013 TARİHLİ 2013/311 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait müsteciri Tara Yapı Malzemeleri Tic. A.Ş.’nin icarında bulunan İlçemiz İstiklal Mahallesi Çan-Biga karayolu üzerinde kalan Açık Kamyon garajı içerisinde bulunan depo işyerinin tekrar Tara Yapı Malzemeleri Tic.A.Ş’ye 01/01/2014 – 31/12/2014  tarihleri arası 1 yıl süre ile kira şartnamesi ve sözleşme hükümleri aynı kalmak üzere kiralanmasına ve aylık kirası 5.500,00TL olarak tespit edilmesinin 2886 Sayılı İhale Kanunun 51.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

26.11.2013 TARİHLİ 2013/312 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Karadutlar Mevkii pafta 14, ada 111, parsel 117 numarada 4022m2 lik gayrimenkulün müsteciri Müren Müh.Mim.İnş.taah.Taş.Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti. ile YAFA Müh.Müş.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti iş otaklığına 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arası  1 yıl süre ile kira şartnamesi ve sözleşme hükümleri aynı kalmak üzere kiralanmasına ve aylık kirası 1.650,00TL olarak tespit edilmesinin 2886 Sayılı İhale Kanunun 51.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

26.11.2013 TARİHLİ 2013/313 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 27 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 717.110,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.11.2013 TARİHLİ 2013/314 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-III İmar pafta, ada 162, parsel 1’de 9.185,00m2’lik gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte Kat İrtifakı çıkarılmış bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen 3 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 10.12.2013 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

19.11.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

19.11.2013 TARİHLİ 2013/308 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz yatırımlarının tamamlanabilmesi için Deniz Bank A.Ş. Biga Şubesinden 5.000.000,000 TL.krediye ihtiyaç olup,  Teminat olarak Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi ve Yuvalar Kuyualan mevkiinde  pafta:5-9,ada:604,parsel 31-532-533-534 taşınmazları Belediye Meclisimizin 07.05.2013 tarih ve 2013/5-31 sayılı Meclis kararına istinaden Deniz Bank A.Ş. Biga Şubesi için ipotek konulması suretiyle rehnedilmesi Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

19.11.2013 TARİHLİ 2013/309 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Fikret ARVAS’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.11.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12.11.2013 TARİHLİ 2013/301 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, 4.Kat, Bağımsız Bölüm 28, 13/1562 arsa paylı 130m2 miktarında ki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 12.11.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.11.2013 TARİHLİ 2013/302 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 29, 13/1562 arsa paylı, 130m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ali KOÇAK’a 160.100,00TL (Yüzaltmışbinyüztürklirası) (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

12.11.2013 TARİHLİ 2013/303 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan gider tertibine 811.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.11.2013 TARİHLİ 2013/304 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Necla LALA’ya Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.11.2013 TARİHLİ 2013/305 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize gönderilen Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım 2013 ( Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemi ) aylarına ait hissemiz olarak gönderilen 3.962.485,66TL’den  Kalkınma Ajansı Belediye Payı, Türkiye Belediyeler Birliği, Teminatlı İkraz Kredileri ( Sıcak Asfalt Yapımı ), Teminatlı İkraz Kredileri ( Beton Parke Yol Yapımı ), Teminatlı İkraz Kredileri ( Termal Otel Yapımı ), Faiz Giderleri için kesilen toplam 442.933,06TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

12.11.2013 TARİHLİ 2013/306 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Belediye Sarayı A Blok adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası çatısının üzerine, Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş’ nin kiralama talebi doğrultusunda geçici mobil baz istasyonun kurulabilmesi için yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde, yıllık kirası 12.000,00TL üzerinden 3 yıllığına ve peşin olarak 36.000,00TL bedel mukabilinde kiraya verilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 51/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.11.2013 TARİHLİ 2013/307 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi Çanakkale Caddesi No:24/B adresinde faaliyet gösteren müstecirliğini Esat KISA’nın yaptığı Şamdan Bar isimli işyerine 07.11.2013 tarihinde ilçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan kontrollerde adı geçen işyeri sahibi Esat KISA’nın 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6. maddesinin b bendi gereğince 923,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

05.11.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

05.11.2013 TARİHLİ 2013/295 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait Yeni Terminal binası ile Belediye sarayı A ve B bloklarda bulunan 2549 adet kalorifer peteklerinin 2013–2014 kış sezonunda ısınma ücretlerinin tespit edilmesi. Encümenimizin değerlendirmesi sonucunda 2013–2014 kış sezonunda doğalgazla ısınan bir petek ücretinin K.D.V.dâhil 7,00TL Kömürle ısınan bir petek ücretinin K.D.V dâhil 9,50TL olarak tahakkuk edilerek tahsiline 2464 Sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

05.11.2013 TARİHLİ 2013/296 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Yıldıray BECEREN ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.11.2013 TARİHLİ 2013/297 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:11/A adresinde “Ömür Büfe ve Tütün Pazarı” isimli işyerini işleten Fikret ARVAS İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. paragrafına aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. maddesi gereğince 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasına ve ruhsat alabilmesi için 7 gün süre verilmesinin uygun bulunduğu hk.

05.11.2013 TARİHLİ 2013/298 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak No:9 adresinde “Çanlı Tütüncü” isimli işyerini işleten Veysi LALA İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. paragrafına aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. maddesi gereğince 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasına ve ruhsat alabilmesi için 7 gün süre verilmesinin uygun bulunduğu hk.

05.11.2013 TARİHLİ 2013/299 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arası Mülkiyeti Belediyemize ait İlçe Halk Kütüphanesinin Devlet İhale Kanunu şartname ve sözleşme esas alınarak aylık kira ücretinin 94,00TL olarak tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

05.11.2013 TARİHLİ 2013/300 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Büyüktepe Köyünde Köyiçi Mevkiinde 2 pafta, 42 nolu parselin ifraz edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Plansız Alanlar Tip Yönetmeliğinin 13 ve 15. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

22.10.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

22.10.2013 TARİHLİ 2013/284 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/109 nolu işyerinin 22.10.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.10.2013 TARİHLİ 2013/285 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, 4.Kat, Bağımsız Bölüm 28, 13/1562 arsa paylı 130m2 miktarında ki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 22.10.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.10.2013 TARİHLİ 2013/286 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, 4.Kat, Bağımsız Bölüm 29, 13/1562 arsa paylı 130m2 miktarında ki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 22.10.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un  49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.10.2013 TARİHLİ 2013/287 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 9 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Necla LALA adına Veysi LALA’ya 14 ay süre ile ve aylık kirası 335,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

22.10.2013 TARİHLİ 2013/288 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 19 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kalfaoğlu Gıda Teks.Tur.İnş.San.ve Dış Tic.Ltd.Şti adına Suat DUMANLI’ya 14 ay süre ile ve aylık kirası 335,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.10.2013 TARİHLİ 2013/289 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Ömer ÇELİK’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.10.2013 TARİHLİ 2013/290 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Eska Maden Nak. Hafr. Truz. San. Tic. Ltd. Şti. ‘nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.10.2013 TARİHLİ 2013/291 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Gürhan CEVHER ‘in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.10.2013 TARİHLİ 2013/292 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Bircanlar  Madencilik ‘in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

25.10.2013 TARİHLİ 2013/293 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-III İmar pafta, ada 162, parsel 1’de 9.185,00m2’lik gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen 2 adet meskenin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 12.11.2013 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

22.10.2013 TARİHLİ 2013/294 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 19LIV onaylı imar parselinde pafta 20, ada 217, parsel 81’de kayıtlı taşınmazın A,B ve C  olarak 3 kısma ifraz edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15,16 ve Tip İmar Yönetmeliğinin 17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

08.10.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08.10.2013 TARİHLİ 2013/277 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 41 nolu işyerini 17.09.2013 tarihinde yapılan ihalede kiralayan Zeki TUNÇ ihale şartlarını yerine getirmediğinden  ihalenin iptal edilerek geçici teminatın Belediyemize irad kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 54.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.10.2013 TARİHLİ 2013/278 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal (Osmanefendi) Mahallesinde 19LII Onaylı İmar Planında Ada:240, Parsel:290’ da kayıtlı 360,19m2’lik taşınmazın tamamı; Ada:240, Parsel:289’ da kayıtlı taşınmazın A:86,79m2, B:90,91m2, C:65,24m2 olacak şekilde 3’ e ifrazı ile B:90,91m2’lik kısma; Ada:240, Parsel: 346’ da kayıtlı taşınmazın 346/A:257,33m2, 346/B:59,98 m2 olacak şekilde 2’ye ifrazı ile 346/B:59,98 m2 ’lik kısmı İmar yoluna isabet ettiğinden, istimlâk edilmesine ihtiyaç olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun’un 5.maddesi gereğince kamulaştırılmasının uygun bulunduğu hk.

08.10.2013 TARİHLİ 2013/279 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Halil İbrahim ÖZGÜRÜNLÜ’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.10.2013 TARİHLİ 2013/280 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi O.Caneri Caddesi No:25/E adresinde faaliyet gösteren müstecirliğini Gürbey BAHADIR’ın yaptığı Sağlık Kahvehanesi isimli işyerine 04.10.2013 tarihinde ilçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan kontrollerde adı geçen işyeri sahibi Gürbey BAHADIR’ın 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6. maddesinin c bendi gereğince 923,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

08.10.2013 TARİHLİ 2013/281 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/b maddesine aykırı hareket eden Halil ORHANALP’in af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.10.2013 TARİHLİ 2013/282 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden İlhan HÜNER’in af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.10.2013 TARİHLİ 2013/283 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Ada:119, Parsel:39-58-60-62-64-90-91-92-93-94 ile Ada:412, Parsel:1-2-18-19-20-21-7-8-9-10-11-12-13’de kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda yapılan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulanmasına, 9 adet itiraz dilekçelerinin değerlendirmelerinin yapılması ve 18.madde uygulaması tescil kararı alınmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01.10.2013 TARİHLİ 2013/269 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 10 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 510.500,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/270 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere toplam 341 kişiye erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/271 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Sarayı B Blok No:37/105’de Ufuk KURU’nun icarında bulunan işyerinin taliplisi Gülhan YILMAZ’a  aylık kirası 289,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/272 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait hizmetlerin yürütülmesinde üstün başarı ve gayret gösteren Sedat ARSLAN,  Adem KURT, Hasan Hüseyin YALÇIN, Şevki UÇAR, Mustafa Erdem YILMAZ, Nurullah SERT ve İrfan TÜRKEN ‘e 2013 yılı içerisindeki başarılı çalışmalarından dolayı ikramiye verilmesi 5393 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/273 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 9 ve 19 nolu 2 adet işyeri ile İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/109  nolu işyeri olmak üzere toplam 3 adet işyeri 14 ay süre ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 22.10.2013 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/274 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-III İmar pafta, ada 162, parsel 1’de 9.185,00m2’lik gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen 2 adet meskenin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 22.10.2013 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/275 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 19L4, ada 130, parseller 82 ve 85’de kayıtlı bulunan taşınmazların  1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun  15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/276 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal mahallesinde tapunun pafta 8, ada 511, parsel 297 ve 325’de kayıtlı taşınmazın bulunduğu imar adasında bulunan yol fazlalılığının 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak yoldan ihdas yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanun’un 17.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01.10.2013 TARİHLİ 2013/269 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 10 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 510.500,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/270 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere toplam 341 kişiye erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/271 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Sarayı B Blok No:37/105’de Ufuk KURU’nun icarında bulunan işyerinin taliplisi Gülhan YILMAZ’a  aylık kirası 289,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/272 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait hizmetlerin yürütülmesinde üstün başarı ve gayret gösteren Sedat ARSLAN,  Adem KURT, Hasan Hüseyin YALÇIN, Şevki UÇAR, Mustafa Erdem YILMAZ, Nurullah SERT ve İrfan TÜRKEN ‘e 2013 yılı içerisindeki başarılı çalışmalarından dolayı ikramiye verilmesi 5393 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/273 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 9 ve 19 nolu 2 adet işyeri ile İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası 9/109  nolu işyeri olmak üzere toplam 3 adet işyeri 14 ay süre ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 22.10.2013 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/274 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-III İmar pafta, ada 162, parsel 1’de 9.185,00m2’lik gayrimenkul üzerinde bulunan Termal Kentte bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen 2 adet meskenin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 22.10.2013 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/275 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 19L4, ada 130, parseller 82 ve 85’de kayıtlı bulunan taşınmazların  1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun  15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

01.10.2013 TARİHLİ 2013/276 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal mahallesinde tapunun pafta 8, ada 511, parsel 297 ve 325’de kayıtlı taşınmazın bulunduğu imar adasında bulunan yol fazlalılığının 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak yoldan ihdas yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanun’un 17.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.09.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24.09.2013 TARİHLİ 2013/268 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2014 (2015–2016) Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Taslakları incelenerek, Gelirlerin 45.000.000,00TL Giderlerin 45.000.000,00TL olduğu görülmüştür. Bütçe taslağının Belediye Başkanlığından geldiği şekliyle tasdik edilerek Belediye Muhasebe Usul Tüzüğünün 11. maddesi ve Belediye Kanunu’nun 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.09.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17.09.2013 TARİHLİ 2013/261 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Sarayı A Blok 35/208 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Çan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı adına Başkan Cemali ERGİN’e 15 ay süre ile ve aylık kirası 105,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.09.2013 TARİHLİ 2013/262 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Sarayı A Blok 35/205 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Çan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı adına Başkan Cemali ERGİN’e 15 ay süre ile ve aylık kirası 155,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.09.2013 TARİHLİ 2013/263 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 41 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Zeki TUNÇ ’a 15 aylığına ve aylık kirası 330,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.09.2013 TARİHLİ 2013/264 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26 ve 7/b  maddelerine aykırı olarak hareket eden HYS Köroğlu Alışveriş Merkezinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 366,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

17.09.2013 TARİHLİ 2013/265 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak Terminal Binası No:9/110 adresinde bulunan  işyerinin kiracısı Galip TANRIKULU işyerini Terminal Binası No:9/101 adresine geçerek yer değişikliği yapmasının 5393 Sayılı Kanunun 15.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

17.09.2013 TARİHLİ 2013/266 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Ahmet KARADAL’a  ait D-79-80 nolu parsellerin talibi Faruk AKKUŞ’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

17.09.2013 TARİHLİ 2013/267 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 19MI onaylı imar planına isabet etmekte olan tapunun pafta:3, ada:553, parsel:47, 196 ve 220 ’de kayıtlı parsellerin bedelsiz yola terkleri yapıldıktan sonra tevhiden yirmi bir’ e ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

10.09.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10.09.2013 TARİHLİ 2013/259 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde İsmail KÜÇÜK ’e ait G-44 nolu parselin talibi Nakiye HARBİLİ ’ye devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

10.09.2013 TARİHLİ 2013/260 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Sadık KESKİN ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.09.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03.09.2013 TARİHLİ 2013/258 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 11 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 576.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.08.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27.08.2013 TARİHLİ 2013/255 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Belediye Sokak Lostra Salonunun yan tarafında bulunan 16m2 lik bankamatik kullanım amaçlı yeri 1 yıllığına kiralayan HSBC A.Ş’nin  kira süresi 31.08.2013 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak üzere yıllık  kirasının 5.500,00TL olmak üzere 1 yıl süre ile uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

27.08.2013 TARİHLİ 2013/256 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi ( Belediye Sarayı A Blok) 35/205 ve 35/208 nolu, İstiklal Mahallesi Haliçi Sokak 41 nolu işyeri olmak üzere toplam 3 adet işyeri 15 ay süre ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 17.09.2013 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

27.08.2013 TARİHLİ 2013/257 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemizde her yıl geleneksel olarak 6-7-8 Eylül tarihlerinde yapılmakta olan Sonbahar Hayvan ve Emtia Panayırının 1 gün daha uzatılarak 6-7-8-9 Eylül günlerinde yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.08.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

20.08.2013 TARİHLİ 2013/251 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı A Blok) 35/205 nolu işyerinin 20.08.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.08.2013 TARİHLİ 2013/252 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi (Belediye Sarayı A Blok) 35/208 nolu işyerinin 20.08.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.08.2013 TARİHLİ 2013/253 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi 19L IV pafta, 130 ada, 85 parselde 5,06m2 miktarındaki artık parseli m2’si 420,75TL’den KDV hariç 2.129,00TL bedel mukabilinde talibi Orhan ERTEN ’e  pazarlık usulü satışının  2886 sayılı Kanun’un 51.maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

20.08.2013 TARİHLİ 2013/254 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Olgun ONUR’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

13.08.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

13.08.2013 TARİHLİ 2013/249 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi M.Hulki Önür Caddesi 1 nolu büfede “Bakinin Yeri” isimli işyerini işleten Sevnur CAN İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 38. maddesine aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. maddesi gereğince 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

13.08.2013 TARİHLİ 2013/250 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi M.Hulki Önür Caddesi 2 nolu büfede “Cadde Büfe” isimli işyerini işleten Zeynep KEÇECİ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin 38. maddesine aykırı hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1. maddesi gereğince 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

06.08.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

06.08.2013 TARİHLİ 2013/245 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26.  maddesine aykırı olarak hareket eden Olgun ONUR’un 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

06.08.2013 TARİHLİ 2013/246 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26.  maddesine aykırı olarak hareket eden Zuhal ÖZBAY’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

06.08.2013 TARİHLİ 2013/247 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26.  maddesine aykırı olarak hareket eden Münevver MERCAN’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

06.08.2013 TARİHLİ 2013/248 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Muzaffer KÖSE’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06.08.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

06.08.2013 TARİHLİ 2013/245 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26.  maddesine aykırı olarak hareket eden Olgun ONUR’un 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

06.08.2013 TARİHLİ 2013/246 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26.  maddesine aykırı olarak hareket eden Zuhal ÖZBAY’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

06.08.2013 TARİHLİ 2013/247 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26.  maddesine aykırı olarak hareket eden Münevver MERCAN’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

06.08.2013 TARİHLİ 2013/248 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Muzaffer KÖSE’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.07.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

30.07.2013 TARİHLİ 2013/241 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi (Prestij Caddesi) No:1 adresinde Büfe-Çay Bahçesi işyerini kiralayan Sevnur CAN’ın kira süresi 31.07.2013 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak şartıyla yazlık aylık kirasının 770,00TL, kışlık aylık kirasının 385,00TL olmak üzere 5 ay uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

30.07.2013 TARİHLİ 2013/242 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesi (Prestij Caddesi) No:2 adresinde Büfe-Çay Bahçesi işyerini kiralayan Zeynep KEÇECİ’nin kira süresi 31.07.2013 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak şartıyla yazlık aylık kirasının 825,00TL, kışlık aylık kirasının 412,50TL olmak üzere 5 ay uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

30.07.2013 TARİHLİ 2013/243 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait hizmetlerin yürütülmesinde üstün başarı ve gayret gösteren Sedat ARSLAN,  Adem KURT, Hasan Hüseyin YALÇIN, Şevki UÇAR, Mustafa Erdem YILMAZ ve Nurullah SERT ‘e 2013 yılı içerisindeki başarılı çalışmalarından dolayı ikramiye verilmesi 5393 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

30.07.2013 TARİHLİ 2013/244 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi ( Belediye Sarayı A Blok) 35/205 ve 35/208 nolu olmak üzere toplam 2 adet işyeri 16 ay süre ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 20.08.2013 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

23.07.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

23.07.2013 TARİHLİ 2013/240 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan gider tertibine 608.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.07.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

16.07.2013 TARİHLİ 2013/231 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 17, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden  16.07.2013 tarihinde   yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.07.2013 TARİHLİ 2013/232 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 18, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.07.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.07.2013 TARİHLİ 2013/233 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 19, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.07.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.07.2013 TARİHLİ 2013/234 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 20, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.07.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.07.2013 TARİHLİ 2013/235 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 28, 13/1562 arsa paylı, 130m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.07.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

16.07.2013 TARİHLİ 2013/236 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 29, 13/1562 arsa paylı, 130m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 16.07.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.07.2013 TARİHLİ 2013/237 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen HYS Köroğlu Halı, Mobilya, Dayanıklı Tüketim Malları, Zücaciye, Mefruşat, Gıda, İnşaat Tic.ve San. Ltd. Şti. ’nin Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.07.2013 TARİHLİ 2013/238 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere toplam 328 kişiye erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.07.2013 TARİHLİ 2013/239 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Evrim Ece ESEN ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.07.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

09.07.2013 TARİHLİ 2013/224 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz İstiklal Mahallesi Ş.Mustafa Kaya Caddesi 2/1-2 nolu işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Huban Kadınlar Kalesi Derneği adına Emel TURAL’a aylık kirası 55,00TL bedel mukabilinde 6 ay süre ile ihale edilmesi 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.07.2013 TARİHLİ 2013/225 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu No:101 adresinde bulunan mezbaha işyerini kiralayan Kalfaoğlu Gıda Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketinin kira süresi 10.07.2013 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak şartıyla aylık  kirasının 3.000,00TL olmak üzere 31.12.2013 tarihine kadar uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

09.07.2013 TARİHLİ 2013/226 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Ayı nedeniyle ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir,yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak pide yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker ailesi yardımı alanlar dahil olmak üzere toplam 338 Kişiye pide verilmesinin 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

09.07.2013 TARİHLİ 2013/227 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Melih ŞEVİK ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.07.2013 TARİHLİ 2013/228 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 25, ada 104, parsel 9 ve 19’da kayıtlı taşınmazların  1/1000 ölçekli 19L2 uygulamalı imar planımıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun  15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

09.07.2013 TARİHLİ 2013/229 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Ramazan YAVAŞ ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

09.07.2013 TARİHLİ 2013/230 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Ramazan YAVAŞ ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

02.07.2013 TARİHLİ 2013/205 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Tapunun 19-L-IV Pafta, 130 ada, 82 Parsel’de kayıtlı taşınmazın bulunduğu imar adasında bulunan yol fazlalığının 1/1000 uygulamalı İmar paftamıza uygun olarak 5,06 m2 ‘lik kısmın Belediyemiz adına yoldan ihdas işlemi yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

02.07.2013 TARİHLİ 2013/206 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19-L-III İmar (28)pafta, ada 162, parsel 1’de bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen 6 adet meskenin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 16.07.2013 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/207 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 1 nolu çay ocağı standının muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Emine ÖZKAN adına Recep ÖZKAN’a 500,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/208 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 2 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Huban Kadınlar Kalesi Derneği adına Emel TURAL’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/209 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 3 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan NG DAHİ Eğitim Danışmanlık Tic.A.ş adına Nihal GEZER TAŞÇI’ya 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/210 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 4 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Gamze ERBİL’e 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/211 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 5 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Azize YILMAZ’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/212 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 6 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Şaban UYAR’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/213 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 7 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Özel Esti Sınav Dergisi Dershanesi Çan Şubesi Müdürlüğü Hatice BIYIKLI ve ortaklarına 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/214 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 8 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Hadi KARABIYIK’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/215 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 9 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ayten KURCAN’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/216 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 10 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Özkan DİLEK’e 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/217 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 11 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Turgay DEMİRBÜKEN’e 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/218 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 12 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Arzu AKÇA’ya 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/219 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 13 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sibel TEK’e 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/220 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 14 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sevnur CAN’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/221 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ve 07.08.2013 tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 15 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Şaban UYAR’a 300,00TL bedel mukabilinde ve ücretini 17.07.2013 tarihine kadar yatırma şartıyla ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/222 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizce Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı için ilçemiz sınırlarında yaşayan fakir ve yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapacağımız pide ve erzak yardımı için yapılan müracaatların değerlendirilmesinde görevlendirilmek üzere bir komisyon kurulmasının 5393 sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

02.07.2013 TARİHLİ 2013/223 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü envanterinde kayıtlı bulunan 17 HP 585 Plakalı 35390610819575 motor nolu, 3730511212692 şasi numaralı 1986 model  Mercedes markalı otobüs ihtiyaç fazlası olduğundan hizmet dışı bırakılmış olup, Terzialan Belde Belediyesinin talebi üzerine karşılıklı yapılan anlaşma suretiyle K.D.V. dahil 1.500,00 TL. bedel mukabilinde satılmasının5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanun’unun 45. maddesi ve 4916 Sayılı Kanununun 37.maddesine istinaden Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

25.06.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25.06.2013 TARİHLİ 2013/199 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 20-MIV Onaylı imar planında Pafta 3,ada 58,Parsel 7 de kayıtlı olan yerin maliki Kalfa oğlu Gıda Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limitet Şirketi adına Noter vekaletnamesiyle yetkilendirilen Suat DUMANLI’dan 90.004,86 TL. bedel mukabilinde pazarlıkla   satın alınmasının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Kanun  ile değişik 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.06.2013 TARİHLİ 2013/200 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal  Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 09.07.2013 ile 07.08.2013 tarihleri arası yapılacak olan ramazan programı eğlencelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan 14 adet stant ve 1 adet çay ocağı olmak üzere toplam 15 adet işyeri muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılarak, işgaliye ücreti alınmasına. İhalesinin 02.07.2013 Salı günü  saat 15.00de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

25.06.2013 TARİHLİ 2013/201 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.Mustafa KAYA Caddesinde bulunan işyerinin 6 aylığına muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 09.07.2013 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

25.06.2013 TARİHLİ 2013/202 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi imar paftası 19 LIII, Pafta 28, Ada 162, Parsel 1’ de kayıtlı bulunan taşınmazın üzerine 9185 m2’ lik Gayrimenkul üzerine Termal Konut ve İşyeri olarak toplam 17.789m2’ lik Termal Konut ve İşyeri ihalesini alan Gürtaş Yapı Endüstri ve Ticaret A.Ş ’ne hakedişinden dolayı tapu devri yapılabilmesi için puanlama sisteminin değiştirilerek kat irtifak tapularına göre yapılmasının uygun bulunduğu hk.

25.06.2013 TARİHLİ 2013/203 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Nizamettin ÖZTÜRK ’ün af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.06.2013 TARİHLİ 2013/204 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Eska Maden Nakliyat Hafriyat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti ’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.06.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

18.06.2013 TARİHLİ 2013/196 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.Mustafa KAYA Caddesi 2/1-2 nolu işyerinin 18.06.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

18.06.2013 TARİHLİ 2013/197 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Biga/Karabiga 93 nolu hanede nüfusa kayıtlı 01.07.1956 Biga doğumlu Vildan KUŞ’ un oğlunun askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 154,43TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.06.2013 TARİHLİ 2013/198 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/İlyasağaçiftliği Köyü 37 nolu hanede nüfusa kayıtlı 09.05.1969 Bardakçılar doğumlu Emine GEZER’ in oğlunun askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 154,43TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11.06.2013 TARİHLİ 2013/186 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 25, ada 128, parseller 10 ve 27’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19L2 imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin (tevhidinin) 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16  ve tip imar yönetmeliğinin 17.maddeleri   gereğince uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/187 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 20-MIV Onaylı İmar Planında Pafta 3,Ada 58,parsel 7 numarada, Kalfa oğlu Gıda Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limitet Şirketi adına 4.091,13M2 kayıtlı bulunan Gayrimenkulün tamamı Belediye hizmet alanına isabet ettiğinden, istimlak edilmesine ihtiyaç olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun’un 5.maddesi gereğince kamulaştırılması uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/188 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet (Atatürk) Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi   pafta 25, ada 104, parsel 19’da bulunan 2,50m2 miktarındaki artık parseli m2’si 180,00TL’den toplam KDV hariç 450,00TL bedel mukabilinde taliplileri Makbule TANYEL, İlker TANYEL ve  Dinçer TANYEL’e pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/189 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesi, Hasan Sazcı Caddesi   pafta 15, ada 614 (eski 301), parsel 402’de bulunan 9,00m2 miktarındaki artık parselin m2’si 111,12TL’den toplam 1.000,08TL bedel mukabilinde talibi Şemsettin SERT’e pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/190 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Hastane Taksi Durağında çalışan Hasan KIYICIOĞLU Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Yasemin MERT ’e devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/191 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c  maddesine aykırı olarak hareket eden Emsa Denizcilik ve Karayolu Yük.Taş.Gıd.Turz.Tic.A.Ş’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/192 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26.maddesi ile İşyeri Açma ve Çal.Ruh.İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine aykırı olarak hareket eden HYS Köroğlu Halı-Mob.Dayn.Tük.Mal.Züc.Mef.Gıda İnş.ve San.Ltd.Şti’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası uygulanmasının ve ruhsat alabilmesi için 30 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/193 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazaryeri Yönetmeliğinin 11. ve 13. maddelerine aykırı hareket eden Seyfi ÜNAL ’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/194 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 10 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 452.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/195 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize gönderilen Mayıs ve Haziran 2013 (Mart – Nisan 2013 Dönemi) ayları hissemiz olarak gönderilen 1.298.885,59TL’ den Türkiye Belediyeler Birliği, Teminatı İkraz Kredileri(Sıcak Asfalt Yapımı), Teminatı İkraz Kredileri(Beton Parke Yol Yapımı), Teminatı İkraz Krediler (Termal Otel Yapımı), Kefalet Komisyonu, Denetim Dan.Hiz.Gİd. ve Faiz Giderleri olarak kesilen toplam 112.908,18TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11.06.2013 TARİHLİ 2013/186 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 25, ada 128, parseller 10 ve 27’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 19L2 imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin (tevhidinin) 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16  ve tip imar yönetmeliğinin 17.maddeleri   gereğince uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/187 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 20-MIV Onaylı İmar Planında Pafta 3,Ada 58,parsel 7 numarada, Kalfa oğlu Gıda Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limitet Şirketi adına 4.091,13M2 kayıtlı bulunan Gayrimenkulün tamamı Belediye hizmet alanına isabet ettiğinden, istimlak edilmesine ihtiyaç olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun’un 5.maddesi gereğince kamulaştırılması uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/188 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet (Atatürk) Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi   pafta 25, ada 104, parsel 19’da bulunan 2,50m2 miktarındaki artık parseli m2’si 180,00TL’den toplam KDV hariç 450,00TL bedel mukabilinde taliplileri Makbule TANYEL, İlker TANYEL ve  Dinçer TANYEL’e pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/189 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesi, Hasan Sazcı Caddesi   pafta 15, ada 614 (eski 301), parsel 402’de bulunan 9,00m2 miktarındaki artık parselin m2’si 111,12TL’den toplam 1.000,08TL bedel mukabilinde talibi Şemsettin SERT’e pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/190 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Hastane Taksi Durağında çalışan Hasan KIYICIOĞLU Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Yasemin MERT ’e devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/191 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c  maddesine aykırı olarak hareket eden Emsa Denizcilik ve Karayolu Yük.Taş.Gıd.Turz.Tic.A.Ş’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/192 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26.maddesi ile İşyeri Açma ve Çal.Ruh.İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine aykırı olarak hareket eden HYS Köroğlu Halı-Mob.Dayn.Tük.Mal.Züc.Mef.Gıda İnş.ve San.Ltd.Şti’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası uygulanmasının ve ruhsat alabilmesi için 30 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/193 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazaryeri Yönetmeliğinin 11. ve 13. maddelerine aykırı hareket eden Seyfi ÜNAL ’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/194 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2013 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 10 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 452.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11.06.2013 TARİHLİ 2013/195 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize gönderilen Mayıs ve Haziran 2013 (Mart – Nisan 2013 Dönemi) ayları hissemiz olarak gönderilen 1.298.885,59TL’ den Türkiye Belediyeler Birliği, Teminatı İkraz Kredileri(Sıcak Asfalt Yapımı), Teminatı İkraz Kredileri(Beton Parke Yol Yapımı), Teminatı İkraz Krediler (Termal Otel Yapımı), Kefalet Komisyonu, Denetim Dan.Hiz.Gİd. ve Faiz Giderleri olarak kesilen toplam 112.908,18TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

04.06.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

04.06.2013 TARİHLİ 2013/180 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 51. maddesine aykırı hareket eden Özgür ŞEN ’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.06.2013 TARİHLİ 2013/181 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.M.Kaya Caddesinde bulunan işyerinin 6 aylığına muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 18.06.2013 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

04.06.2013 TARİHLİ 2013/182 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde süt ve süt ürünleri bölümünde Gülbeyaz Süt Ürünleri Gıd. Turz.ve Tic. Ltd. Şti’ye  ait A-41-42-51 nolu parsellerin talibi Biga Rumeli Süt Ürünleri Ltd. Şti’ye devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.06.2013 TARİHLİ 2013/183 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Ramazan UYDAŞ’a ait F-92 nolu parselin talibi Dilek EROĞLU’na devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.06.2013 TARİHLİ 2013/184 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Nurdan BEKRET’e ait E-94-95 nolu parsellerin talibi Ramazan UYDAŞ’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.06.2013 TARİHLİ 2013/185 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Ada:119,Parsel:39-58-60-62-64-90-91-92-93-94 ile Ada:412, Parsel:1-2-18-19-20-21-7-8-9-10-11-12-13’de kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda Onaylı imar planına istinaden 25.09.2012 tarih ve 2012/234 Sayılı Encümen Kararı ile 18. madde uygulaması ve düzenleme sınırının onaylanması yapılmıştır. İmar Kanunun 18.maddesi ve 18.madde uygulama yönetmeliği doğrultusunda 18.madde uygulama dosyası ve ekleri incelenmiş olup DOP : %33,011 olarak hesaplanarak parselasyon planlarının hesap ve tescile esas dağıtım cetvellerinin uygun olduğundan 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.maddesine istinaden düzenleme sınırlarının onaylanmasına ve  Tapu sicil Müdürlüğüne 18 uygulaması şerhi konulmasına 3194 Sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

01.06.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01.06.2013 TARİHLİ 2013/179 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 01.06.2013 tarihinde İlçemiz Hacı İbrahim Bodur Stadyumunda düzenlenen Çan Belediyesi 2.Yağlı Pehlivan Güreşlerinde yapılan açık arttırma usulü güreş sahası içerisinde güreş ağalığı ihalesinin talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.05.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

28.05.2013 TARİHLİ 2013/168 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerlerinin 28.05.2013 tarihinde yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilmesine 2886 Sayılı Kanunun 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

28.05.2013 TARİHLİ 2013/169 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun ada 445, parseller 3, 4 ve 5’de kayıtlı taşınmazların  1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 sayılı İmar kanunun  15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

28.05.2013 TARİHLİ 2013/170 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Cemil ÖĞÜDÜCÜ’ ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.05.2013 TARİHLİ 2013/171 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Ali DOĞAN ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.05.2013 TARİHLİ 2013/172 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Çanakkale Caddesi 3 nolu Sağlık Ocağı  yanında ki beklemenin yanında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Nadir YÜCEL’e peşin olarak 750,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.05.2013 TARİHLİ 2013/173 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Ali KARAGÖZ’ün af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.05.2013 TARİHLİ 2013/174 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Mevlüt ACAR ’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

28.05.2013 TARİHLİ 2013/175 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Özcan KÖSE ’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

28.05.2013 TARİHLİ 2013/176 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Doğanbey Un Gıda Kuyumculuk Tarım ve Hayvancılık Nakliyat Turizm Sanayi Tic.Ltd.Şti’nin af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

28.05.2013 TARİHLİ 2013/177 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Ömer GÖKÇE’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

28.05.2013 TARİHLİ 2013/178 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Ng Deniz Taşımacılık’ın af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.05.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

21.05.2013 TARİHLİ 2013/162 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Halil İbrahim ÖZGÖRÜNLÜ ’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.05.2013 TARİHLİ 2013/163 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:9 adresinde faaliyet gösteren işyeri sahibi Halil İbrahim ÖZGÜRÜNLÜ’ nün Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 6.maddesine aykırı hareket ettiğinden 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

21.05.2013 TARİHLİ 2013/164 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Dr. Oktay ORHUN Caddesi No:11 adresinde ruhsatsız faaliyet gösteren Mefruşat işyeri sahibi Ayşegül MAHKEN ’in İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden 183,00TL para cezası uygulanmasının ve ruhsat alabilmesi için 7 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

21.05.2013 TARİHLİ 2013/165 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazaryeri Yönetmeliğine aykırı hareket eden Mehmet AK ’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

21.05.2013 TARİHLİ 2013/166 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerleri ihalesi muhammen bedeli 4.000,00TL ve geçici teminatı 120,00TL üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına.İhalesinin 28/05/2013 Salı Günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

21.05.2013 TARİHLİ 2013/167 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığının Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde düzenleyeceği 2. yağlı pehlivan güreşlerinde; güreş sahası içinde güreş ağalığı ihalesinin 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince açık arttırma usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 01/06/2013 Cumartesi günü saat 15:00’de  Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

14.05.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

21.05.2013 TARİHLİ 2013/162 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Halil İbrahim ÖZGÖRÜNLÜ ’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

21.05.2013 TARİHLİ 2013/163 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:9 adresinde faaliyet gösteren işyeri sahibi Halil İbrahim ÖZGÜRÜNLÜ’ nün Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 6.maddesine aykırı hareket ettiğinden 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

21.05.2013 TARİHLİ 2013/164 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Dr. Oktay ORHUN Caddesi No:11 adresinde ruhsatsız faaliyet gösteren Mefruşat işyeri sahibi Ayşegül MAHKEN ’in İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden 183,00TL para cezası uygulanmasının ve ruhsat alabilmesi için 7 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

21.05.2013 TARİHLİ 2013/165 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazaryeri Yönetmeliğine aykırı hareket eden Mehmet AK ’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

21.05.2013 TARİHLİ 2013/166 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığı tarafından 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerinde güreş sahası içinde bulunan gıda, yiyecek ve içecek satış yerleri ihalesi muhammen bedeli 4.000,00TL ve geçici teminatı 120,00TL üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına.İhalesinin 28/05/2013 Salı Günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

21.05.2013 TARİHLİ 2013/167 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Başkanlığının Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde düzenleyeceği 2. yağlı pehlivan güreşlerinde; güreş sahası içinde güreş ağalığı ihalesinin 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince açık arttırma usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 01/06/2013 Cumartesi günü saat 15:00’de  Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

07.05.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

07.05.2013 TARİHLİ 2013/146 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Fatih Mahallesi Kalebodur Caddesi No:43/A adresinde faaliyet gösteren simit fırını işyeri sahibi Hüseyin ALCAN’a İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden 183,00TL para cezası uygulanmasının ve ruhsat alabilmesi için 5 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

07.05.2013 TARİHLİ 2013/147 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:9 adresinde faaliyet gösteren hediyelik eşya satışı işyeri sahibi Halil İbrahim ÖZGÜRÜNLÜ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden 183,00TL para cezası uygulanmasının ve ruhsat alabilmesi için 5 gün süre verilmesinin Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

07.05.2013 TARİHLİ 2013/148 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde hizmet veren 17 HL 039 plaka nolu 1993 model, 6BT50113420 motor nolu, F0310796 şasi numaralı BMC Fatih Damperli Kamyon ekonomik ömrünü doldurmuş olduğu; 237 Sayılı Taşıt Kanununa istinaden hurda araç tespit komisyonumuzca tanzim edilen rapor gereğince hurdaya ayrılması ve trafikten düşürülmesi Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

07.05.2013 TARİHLİ 2013/149 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesinde tapunun pafta 32 , ada 190 , parseller 20 ve 22’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli 20L4 onaylı imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

07.05.2013 TARİHLİ 2013/150 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Seramik Mahallesi Avcılar Kulübü yanında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cengiz SÖKEN ‘e peşin olarak 750,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.05.2013 TARİHLİ 2013/151 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa Kaya Caddesi üzerinde bulunan Dede köprüsü yanında bulunan Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Tacettin SÖYLER ‘e peşin olarak 750,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.05.2013 TARİHLİ 2013/152 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi üzerinde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Nazif BODUR ‘a peşin olarak  750,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.05.2013 TARİHLİ 2013/153 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı hareket eden Hüseyin ÖZKURT’un af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

07.05.2013 TARİHLİ 2013/154 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Ş.Mustafa Kaya Caddesi Kaynanalar Parkı yanında Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cahit KESKİN’e peşin olarak  750,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.05.2013 TARİHLİ 2013/155 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun Pafta 3, ada 58, parsel 3’de kayıtlı taşınmazın onaylı imar planına istinaden ifrazı ile bedelsiz olarak  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

16.04.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

16.04.2013 TARİHLİ 2013/109 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2012 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesapları ve Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesapları Encümenimizce incelenerek tahsilâtın kanunlara göre, harcamanın ödeneklerine uygun olarak yapıldığı, bütçe harici ödeme yapılmadığı ve inceleme sonunda hazırlamış olduğu raporun Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

16.04.2013 TARİHLİ 2013/110 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Hanife BAL’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.04.2013 TARİHLİ 2013/111 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize Mart ve Nisan  2013 ayları hissemiz olarak gönderilen 1.601.324,24TL’den  Türkiye Belediyeler Birliği, Denetim Danışmanlık Hizmetleri, Kefalet Komisyonu, Teminatlı İkaz Kredileri ve Kesilen Faiz için kesilen toplam 189.702,32TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

16.04.2013 TARİHLİ 2013/112 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti belediyemize ait tahmini olarak 30.000kg miktarında hurda demir, saç, bakır, alüminyum, hurdaya çıkmış araçlar ve hurda lastiklerin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi gereğince pazarlık usulü satışa çıkarılmasına.İhalesinin 30.04.2013 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

16.04.2013 TARİHLİ 2013/113 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Mehmet SALKIM’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.04.2013 TARİHLİ 2013/114 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 16. maddesine aykırı olarak hareket eden Erhan CAN’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

16.04.2013 TARİHLİ 2013/115 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 24, ada 100, parsel 10’da kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli, 19LI uygulamalı imar planımıza göre ikiye ifrazen bedelsiz olarak  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğin 17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk

16.04.2013 TARİHLİ 2013/116 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 26, ada 110, parsel 20’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli, 19L3 uygulamalı imar planımıza göre bedelsiz olarak  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğin 17.maddeleri gereğince  uygun bulunduğu hk

16.04.2013 TARİHLİ 2013/117 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olarak hareket eden Münevver MERCAN’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.

16.04.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

16.04.2013 TARİHLİ 2013/109 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2012 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesapları ve Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesapları Encümenimizce incelenerek tahsilâtın kanunlara göre, harcamanın ödeneklerine uygun olarak yapıldığı, bütçe harici ödeme yapılmadığı ve inceleme sonunda hazırlamış olduğu raporun Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

16.04.2013 TARİHLİ 2013/110 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Hanife BAL’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.04.2013 TARİHLİ 2013/111 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize Mart ve Nisan  2013 ayları hissemiz olarak gönderilen 1.601.324,24TL’den  Türkiye Belediyeler Birliği, Denetim Danışmanlık Hizmetleri, Kefalet Komisyonu, Teminatlı İkaz Kredileri ve Kesilen Faiz için kesilen toplam 189.702,32TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

16.04.2013 TARİHLİ 2013/112 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti belediyemize ait tahmini olarak 30.000kg miktarında hurda demir, saç, bakır, alüminyum, hurdaya çıkmış araçlar ve hurda lastiklerin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi gereğince pazarlık usulü satışa çıkarılmasına.İhalesinin 30.04.2013 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

16.04.2013 TARİHLİ 2013/113 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Mehmet SALKIM’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

16.04.2013 TARİHLİ 2013/114 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 16. maddesine aykırı olarak hareket eden Erhan CAN’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

16.04.2013 TARİHLİ 2013/115 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 24, ada 100, parsel 10’da kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli, 19LI uygulamalı imar planımıza göre ikiye ifrazen bedelsiz olarak  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğin 17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk

16.04.2013 TARİHLİ 2013/116 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 26, ada 110, parsel 20’de kayıtlı taşınmazın bir kısmı yola isabet ettiğinden 1/1000 ölçekli, 19L3 uygulamalı imar planımıza göre bedelsiz olarak  yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğin 17.maddeleri gereğince  uygun bulunduğu hk

16.04.2013 TARİHLİ 2013/117 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olarak hareket eden Münevver MERCAN’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.

09.04.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

09.04.2013 TARİHLİ 2013/103 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Murat KARAKÖSE ’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.04.2013 TARİHLİ 2013/104 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Ender KESEN ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.04.2013 TARİHLİ 2013/105 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde meyve-sebze bölümünde Nermin ERDEM ’e ait G–83 nolu parselin talibi Mürvet YALÇIN ’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.04.2013 TARİHLİ 2013/106 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 18M1, ada 557, parsel 21’de bulunan 462,43m2 miktarındaki arsayı yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde satın alan Mehmet TURAN  ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 54.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.04.2013 TARİHLİ 2013/107 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 18M1, ada 557, parsel 23’de bulunan 433,05m2 miktarındaki arsayı yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde satın alan Mehmet TURAN  ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının irad kaydedilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 54.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.04.2013 TARİHLİ 2013/108 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde meyve-sebze bölümünde Osman KARABAŞ ’a ait B–101 nolu parselin talibi Aykut KESKİN ’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26.03.2013 TARİHLİ 2013/85 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 1.Kat, bağımsız bölüm 6, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.03.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/86 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 2.Kat, bağımsız bölüm 11, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.03.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/87 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 3.Kat, bağımsız bölüm 13, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.03.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/88 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 20, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 26.03.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/89 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 51. maddesine aykırı hareket eden Remzi ÇAKAR ve Ortakları Tic. Ltd. Şti.’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26.03.2013 TARİHLİ 2013/90 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Sevican GEZER’e  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/91 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 58 (i) maddesine aykırı hareket eden Gafur GÖDEL ’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/92 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Ahmet ALTIN’a  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/93 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Güven Bilişim Teknolojileri, Tekel Ürünler Güvenlik Sistemleri Bilgisayar Büro Makineleri Kırtasiye Basın Yayın Dağıtım Gıda Tarım Sanayi ve Tic.Ltd.Şti’ye  Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/94 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale-Yenice-Yukarıçavuş Köyü 37 nolu hanede nüfusa kayıtlı Leyla KAYA muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/95 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu No:101’de Recep ÇINAR’ın icarında bulunan Mezbaha işyerinin taliplisi Kalfaoğlu Gıda Tekstil Tur. İnş. San.ve Dış.Tic.Ltd.Şti.’ne  aylık kirası 2.928,20TL bedel mukabilinde, ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/96 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde meyve-sebze bölümünde Hüseyin GÜREL ’e ait  E-42-43 nolu parsellerin talibi Mehmet EMİR ’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/97 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale-Lapseki-Umurbey Beldesi 304 nolu hanede nüfusa kayıtlı Saniye ÖZDİL muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/98 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Yeni Terminal Binası No:1(Yeni numarataja göre İstiklal Mah. Çevre Yolu Terminal Binası No:9/Z-13) adresinde bulunan çay ocağı işyerini kiralayan Şerafettin ARSLAN’ın kira süresi 30.03.2013 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak şartıyla aylık  kirasının 1.464,10TL olmak üzere 9 ay uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

26.03.2013 TARİHLİ 2013/99 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Yeni Terminal Binası No:14(Yeni numarataja göre İstiklal Mah. Çevre Yolu Terminal Binası No:9/Z-27) adresinde bulunan kahvehane işyerini kiralayan Ergün TÜREN’in kira süresi 31.03.2013 tarihinde sona ereceğinden, kira şartnamesi ve sözleşmeleri aynı kalmak şartıyla aylık  kirasının 1.264,45TL olmak üzere 9 ay uzatılmasının Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

19.03.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

19.03.2013 TARİHLİ 2013/72 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 1.Kat, bağımsız bölüm 7, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 19.03.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.03.2013 TARİHLİ 2013/73 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 2.Kat, bağımsız bölüm 10, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 19.03.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.03.2013 TARİHLİ 2013/74 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 3.Kat, bağımsız bölüm 15, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 19.03.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

19.03.2013 TARİHLİ 2013/75 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 17, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 19.03.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.03.2013 TARİHLİ 2013/76 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 18M1, ada 557, parsel 21, 462,43m2 miktarındaki arsanın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mehmet TURAN’a  (KDV Hariç) 41.500,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesi 2886 Sayılı  Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

 

19.03.2013 TARİHLİ 2013/77 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 18M1, ada 557, parsel 23, 433,05m2 miktarındaki arsanın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mehmet TURAN’a  (KDV Hariç) 37.500,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesi 2886 Sayılı  Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

19.03.2013 TARİHLİ 2013/78 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Hülya CEYLAN ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.03.2013 TARİHLİ 2013/79 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/b maddesine aykırı olarak hareket eden Yunus ESKİN ’e 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 183,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19.03.2013 TARİHLİ 2013/80 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi İnönü Parkı içerisinde kiracımız olan Avea İletişim Hizmetleri A.Ş’ye ait baz istasyonunun yanını kiralayan Vodafone Telekomünikasyon A.Ş’nin kira sözleşmesi 23.05.2012  tarihinde sona ermesine rağmen 24.05.2012 ve 19.10.2012 tarihleri arası kullandığından 28.08.2012 tarih ve  2012/215 Sayılı Encümen Kararı ile  ecrimisil tahakkuk edilmiştir. Vodafone Telekomünikasyon A.Ş söz konusu taşınmazı ilk ecrimisil kesim tarihi olan  20.10.2012 ile 30.11.2012 tarihleri arası kullanmaya devam ettiğinden toplam 1.225,20TL kira ecrimisili tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

19.03.2013 TARİHLİ 2013/81 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi İnönü Parkı içerisinde bulunan boş arazi işyerini kiralayan Avea Telekomünikasyon A.Ş’nin kira sözleşmesi 15.04.2012  tarihinde sona ermesine rağmen 16.04.2012 ve 19.10.2012 tarihleri arası kullandığından 28.08.2012 tarih ve  2012/214 Sayılı Encümen Kararı ile  ecrimisil tahakkuk edilmiştir. Avea Telekomünikasyon A.Ş. söz konusu taşınmazı ilk ecrimisil kesim tarihi olan  20.10.2012 ile 07.03.2013 tarihleri arası kullanmaya devam ettiğinden toplam 4.196,31TL kira ecrimisili tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

19.03.2013 TARİHLİ 2013/82 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün hizmetinde olan 17 HE 884 plakalı BMC Kamyonun İtfaiye Müdürlüğünün hizmetine verilmesine, 17 HP 962 Plakalı Leyland 1340 BMC İtfaiye aracının Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü emrine verilmesine ve bugüne kadar İtfaiye Müdürlüğünde hizmet veren 17 HP 465 Plakalı BMC markalı itfaiye aracı ile 17 HA 049 plakalı BMC Cenaze nakil aracı  ekonomik ömrünü tamamladığından hurdaya ayrılması için hurda araç tespit komisyonunun kurulmasının 237 Sayılı Taşıt Kanunun 13.maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.maddesi gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk. 

19.03.2013 TARİHLİ 2013/83 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Tapunun 104 ada, 9 Parselin güneyinde 19L2 İmar paftamıza göre yol fazlalığının Belediyemiz adına yoldan ihdas işlemi yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 16.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

19.03.2013 TARİHLİ 2013/84 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 19L2 onaylı imar parseline isabet eden tapunun pafta:10, ada:74, parsel:4’ de kayıtlı taşınmazın ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve Tip İmar Yönetmeliğin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12.03.2013 TARİHLİ 2013/56 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 1.Kat, bağımsız bölüm 5, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden  12.03.2013 tarihinde   yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

12.03.2013 TARİHLİ 2013/57 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 2.Kat, bağımsız bölüm 12, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden  12.03.2013 tarihinde   yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/58 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 3.Kat, bağımsız bölüm 14, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden  12.03.2013 tarihinde   yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/59 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 19, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden  12.03.2013 tarihinde   yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/60 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 26, 13/1562 arsa paylı, 130m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Cevdet BAŞTÜRK’e 175.000,00TL (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

12.03.2013 TARİHLİ 2013/61 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 28, 11/1562 arsa paylı, 130m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden  12.03.2013 tarihinde   yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/62 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Sevnur CAN’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un  8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/63 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşımsan A.Ş. ’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/64 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/d maddesine aykırı hareket eden Ekrem YILDIZ ’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/65 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Erol Ceran Nak.Taah.Tic.ve San.Ltd.Şti. ’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

12.03.2013 TARİHLİ 2013/66 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Talip AVCI ’nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/67 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Eras Taşımacılık Taah.İnş.ve Tic.A.Ş.’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/68 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi Atatürk Şehir Meydanının bir kısmı çocuk eğlence aracı “Trombolin” oyun sahası olarak 2013 yılı yaz sezonluğuna 750,00TL bedel mukabilinde Kodem İnş. Taahhüt Eğlence Hiz. ve Tic. Ltd.Şti.’ ne kiralanmasının 2886 sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/69 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 28, ada 162, parsel 1’de bulunan Termal Kent’te bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen 4 adet meskenin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 26.03.2013 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/70 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde meyve-sebze bölümünde Deniz KARAGÖZ ’e ait G-69-70 nolu parsellerin talibi Murat ÜSTÜN ’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.03.2013 TARİHLİ 2013/71 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemizin tanıtımını sağlamak ve İlçemizdeki sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı hareketlendirmek amacıyla, Belediyemiz tarafından planlanıp düzenlenerek yapılacak olan Ata Sporumuzun 2.Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri’nin yapılış takviminin ve tertip komitesinde görev yapacak kişilerin belirlenmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 14-15. maddeleri gereğince Encümenimizce uygun bulunduğu hk.   

05.03.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

05.03.2013 TARİHLİ 2013/41 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 1.Kat, bağımsız bölüm 8, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden  05.03.2013 tarihinde   yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.03.2013 TARİHLİ 2013/42 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 2.Kat, bağımsız bölüm 9, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden  05.03.2013 tarihinde   yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

05.03.2013 TARİHLİ 2013/43 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 3.Kat, bağımsız bölüm 16, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden  05.03.2013 tarihinde   yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.03.2013 TARİHLİ 2013/44 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, C Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 18, 11/1562 arsa paylı, 110m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden  05.03.2013 tarihinde   yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.03.2013 TARİHLİ 2013/45 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 27, 13/1562 arsa paylı, 130m2 miktarındaki meskenin yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ahmet BENLİ’ye 176.000,00TL (KDV Hariç) bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk. 

05.03.2013 TARİHLİ 2013/46 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Termal Konut pafta 28, ada 162, parsel 1, F Blok, 4.Kat, bağımsız bölüm 29, 13/1562 arsa paylı, 130m2 miktarındaki meskenin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden  05.03.2013 tarihinde   yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

05.03.2013 TARİHLİ 2013/47 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 18M1, ada 557,parsel 21, 462,43m2 miktarında ve Cumhuriyet Mahallesi Pafta 18M1, ada 557,parsel 23, 433,05m2 miktarındaki iki adet arsanın muhammen bedeli ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 19.03.2013 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

05.03.2013 TARİHLİ 2013/48 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 28, ada 162, parsel 1’de bulunan Termal Kent’te bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen 4 adet meskenin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 19.03.2013 Salı günü saat 15.00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

05.03.2013 TARİHLİ 2013/49 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:2’de Bilgin BESLEN’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Nurettin BA’ya  aylık kirası 890,00TL bedel mukabilinde, ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

05.03.2013 TARİHLİ 2013/50 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı No:3’de Bilgin BESLEN’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Nurettin BA’ya  aylık kirası 675,00TL bedel mukabilinde, ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

05.03.2013 TARİHLİ 2013/51 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/d maddesine aykırı olarak hareket eden Salim Selçuk ÖZBEY’in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 182,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

05.03.2013 TARİHLİ 2013/52 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Mustafa GÖZTEPE’nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 182,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

05.03.2013 TARİHLİ 2013/53 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı olarak hareket eden Metin ORUÇ’un 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 182,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

05.03.2013 TARİHLİ 2013/54 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Ferhat KONUK’un af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.03.2013 TARİHLİ 2013/55 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde 18LII onaylı imar planında ada 264, parsel 322’de Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın bir kısmı imar yoluna isabet ettiğinden ikiye ifrazı ile yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 11, 15 ve 16. Maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

26.02.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26.02.2013 TARİHLİ 2013/32 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize 2013 Ocak-Şubat ayları hissemiz olarak gönderilen 1.505.729,27TL’den Kalkınma Ajansı, Türkiye Belediyeler Birliği, Denetim Danışmanlık Hizmetleri, Teminatlı İkraz Kredileri ve Faiz Giderleri için kesilen toplam 160.407,09TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

26.02.2013 TARİHLİ 2013/33 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 51 maddesine aykırı olarak hareket eden Remzi Çakar ve Ortakları Gıda Tic.Kol.Şti.’ye 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 182,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

26.02.2013 TARİHLİ 2013/34 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Cavit ARSAY ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.02.2013 TARİHLİ 2013/35 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak No:35’de Mehmet Ali ONAT’ın icarında bulunan işyerinin taliplisi Murat KARAKÖSE’ye  aylık kirası 350,00TL bedel mukabilinde, ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

26.02.2013 TARİHLİ 2013/36 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak No:29’da Cafer SÖKEN’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Berker ELMAS’a  aylık kirası 1.000,00TL bedel mukabilinde, ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

26.02.2013 TARİHLİ 2013/37 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde meyve-sebze bölümünde Sami VAROL ’a ait F–37 nolu parsellerin talibi Ünzüle SEZER ’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.02.2013 TARİHLİ 2013/38 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 28, ada 162, parsel 1’de bulunan Termal Kent’te bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen 6 adet meskenin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 12/03/2013 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

26.02.2013 TARİHLİ 2013/39 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Zeynep AYTAR ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.02.2013 TARİHLİ 2013/40 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 19LIV onaylı imar planında ada 618, parsel 21’de kayıtlı taşınmazın imar yoluna isabet eden kısmının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 21.maddesine istinaden mal sahibi değişikliği nedeni ile kamulaştırmasından vazgeçilmesinin uygun bulunduğu hk.

19.02.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

19.02.2013 TARİHLİ 2013/22 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Terminal Binası 9/107 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Sadık KESKİN ’e 10 aylığına ve aylık kirası 500,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.02.2013 TARİHLİ 2013/23 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Terminal Binası 9/109 nolu işyerinin 19.02.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.02.2013 TARİHLİ 2013/24 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Hal İçi Sokak 11 nolu işyerinin 19.02.2013 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.02.2013 TARİHLİ 2013/25 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesinde bulunan 41 nolu işyerinin (23 Eylül Parkı) yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Cemil ÖĞÜDÜCÜ’ye 10 ay süre ile yazlık aylık kirası 1.100.00TL, kışlık aylık kirası 450,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale  Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.02.2013 TARİHLİ 2013/26 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Ali BİÇER ’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.02.2013 TARİHLİ 2013/27 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Kaniye GÜNBAY ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.02.2013 TARİHLİ 2013/28 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Zeynep KEÇECİ ’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

19.02.2013 TARİHLİ 2013/29 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi pafta 28, ada 162, parsel 1’de bağımsız bölüm, arsa payı ve metrekaresi belirtilen  6 adet meskenin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 05/03/2013 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

19.02.2013 TARİHLİ 2013/30 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Mehmet Emin ÖZKUL ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19.02.2013 TARİHLİ 2013/31 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Çan Belediye Başkanlığı ’na Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.02.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12.02.2013 TARİHLİ 2013/18 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait 17 HP 629, 17 HP 554 ve 17 HA 688 plakalı yolcu taşıma otobüslerimize Ulaştırma Bakanlığından D.4 Yetki belgesi alabilmemiz için,  adı geçen araçların Belediyemiz envanter kayıtlarından çıkarılmasına, Çan Vergi Dairesi 228 006 9495 vergi sicil numarası adı altında tescil kayıtları, Oskot İşletmesi adına envanter kayıtlarının yapılmasına ve araçların her türlü vergi, resim, harç, sigorta, bakım ve onarım giderleri Oskot İşletmesi Bütçesinden karşılanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 ve 38. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.02.2013 TARİHLİ 2013/19 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 20L3 onaylı imar parseline isabet etmekte olan tapunun pafta:7, ada:516, parsel:248, 309 ve 976’da kayıtlı taşınmazların tevhiden ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve tip imar yönetmeliğinin 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

12.02.2013 TARİHLİ 2013/20 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediye Meclisinin almış olduğu inşaat çalışma saatleri kararına aykırı hareket eden Nizam Yapı Ltd.Şti adına Mustafa NİZAM’ın af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12.02.2013 TARİHLİ 2013/21 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Necati YURTERİ ’ye ait F–13–14 nolu parsellerin talibi Aylin ÇİFTÇİ ’ye devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.02.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

05.02.2013 TARİHLİ 2013/14 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizce 2013 mali yılı Bütçesinden ayrılan ödeneklerden karşılanarak inşaatı tamamlanan Çan Belediyesi Termal Otel inşaatı ile ilgili olarak Encümenimizce yapılan görüşme sonucunda T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınacak Beyan ve Taahhütnameyi ve de Yatırım Bilgi formunu imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Abdurrahman KUZU’ ya verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. maddesi (g) bendi gereğince Belediye Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

05.02.2013 TARİHLİ 2013/15 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Terminal Binasında 2 adet, İstiklal Mahallesi Hal içi sokakta 1 adet ve Cumhuriyet Mahallesi M.H. Önür Caddesi (23 Eylül Parkı) 1 adet, olmak üzere toplam 4 adet işyerini 10 aylığına muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 19.02.2013 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

05.02.2013 TARİHLİ 2013/16 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Mustafa GÜNBAY ve Kaniye GÜNBAY’ın icarında bulunan   İstiklal Mahallesi Millet Caddesi No:33/H adresinde ki Bakkaliye, Av Malzemesi ve Tekel Bayisi işyerinde Mustafa GÜNBAY’ın vergi mükellefiyeti sona erdiğinden ilgili işyerinden ilişiği kesilip kiracılığı sona erdirilerek, kira ve ihale şartları aynı kalmak üzere Kaniye GÜNBAY’ın kiracılığının devam etmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

05.02.2013 TARİHLİ 2013/17 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Çan Belediyesi     Hastane Taksi Durağında çalışan Sefa KOÇ ’un Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Coşkun AVCI ’ya devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin (d) bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.01.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

29.01.2013 TARİHLİ 2013/10 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Etili Sokakta bulunan yerin 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arası otopark olarak kullanmak üzere Turgay TEZCAN’a aylık kirası 55,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

29.01.2013 TARİHLİ 2013/11 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale/Çan/Danapınar Köyü 43 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1984 doğumlu Fatma YAĞLI’ nın eşinin askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 143,26TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.01.2013 TARİHLİ 2013/12 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait 28 Pafta, 605 Ada, 1 nolu parselde, İstiklal Mahallesi Çevre Yolu Sokak no:9 adresinde bulunan 7625 m2 arsamız üzerine yapılan, Terminal Binasının “ Çan Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali” olarak işletmeciliğinin Belediyemiz tarafından yapılması ve T2 Yetki Belgesini alınmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin ( f ) ve ( j )  bendi hükümleri gereğince uygun bulunduğu hk.

29.01.2013 TARİHLİ 2013/13 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Hal Yeri 18 nolu kahvehane (Yeni numarataja göre İstiklal Mh.Hal İçi Sok.No:29) işyerini kiralayan Cafer SÖKEN’in kira süresinin tekrar 01.02.2013 -31.12.2013   tarihleri arası 11 ay süre ile uzatılmasına  ve aylık kirasının 990,00TL olarak tespit edilmesinin kira ve sözleşme hükümleri gereğince uygun bulunduğu hk.

22.01.2013 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

22.01.2013 TARİHLİ 2013/8 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde bakkaliye-kuru gıda bölümünde Necmi KAŞIKÇI’ya ait C-85-86 nolu parsellerin talibi Sibel TEK’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.01.2013 TARİHLİ 2013/9 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Yönetmeliğinin 51. Maddesine aykırı olarak hareket eden Sezgin Güney İnş.Hır.Oto Teks.Turzm.Gıda Nak.Ltd.Şti’nin 1608 Sayılı Kanunun değişik 1.maddesi gereğince toplam 182,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı