0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

2011 ENCÜMEN

Ana Sayfa » 2011 ENCÜMEN

04.01.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

04/01/2011 TARİHLİ 2011/1 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi No:20/A adresinde Bülent BELKETİN’e ait Kahvehane işyerine 18/12/2010 tarihinde ilçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan kontrollerde adı geçen Bülent BELKETİN’e 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin c bendi gereğince 726,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

04/01/2011 TARİHLİ 2011/2 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Erhan ÇANLI’ nın Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04/01/2011 TARİHLİ 2011/3 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Erhan ÇANLI’ nın Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

04/01/2011 TARİHLİ 2011/4 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Geçici Taktir Komisyonuna 2011 Yılından itibaren 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 2 asil 2 yedek üye seçilmesinin 213 sayılı Vergi usul Kanun’un 72. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

04/01/2011 TARİHLİ 2011/5 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Balıkesir-Gönen-Reşadiye Mahallesi 446 nolu hanede nüfusa kayıtlı Hayriye GÜNER muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

04/01/2011 TARİHLİ 2011/6 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Erdinç ERDEM ile Mesut ERKUL adlarına tahsis edilen parsellerin karşılıklı olarak yer değiştirmelerinin Çan Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliği’nin 4.maddesinin e bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

04/01/2011 TARİHLİ 2011/7 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden İsmail BULUT ’ un 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 146,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

04/01/2011 TARİHLİ 2011/8 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Rıdvan IRCI’ ya ait E-17 nolu parselin talibi Mehmet SÖNMEZ’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri yönetmeliğinin 5. Maddesinin c bendi gereğince bulunduğu hk.

11.01.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11/01/2011 TARİHLİ 2011/9 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Metin ALTINOBA’ nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11/01/2011 TARİHLİ 2011/10 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Seyfettin ÖZDEMİR’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

11/01/2011 TARİHLİ 2011/11 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 18. Maddesine aykırı hareket eden Mehmet AKÇALI’ nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11/01/2011 TARİHLİ 2011/12 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanununda istifade etmek isteyen Mehmet USLU’ ya Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı kanun’un 8. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11/01/2011 TARİHLİ 2011/13 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Ceyhun ATMACA’ ya Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

11/01/2011 TARİHLİ 2011/14 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan İstifade etmek Fatma ÇAKIR a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanunun 9. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11/01/2011 TARİHLİ 2011/15 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta 6, ada 208, parsel 7 de kayıtlı taşınmazın bulunduğu imar adasında yoldan ihdas yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 17. Maddesi

Gereğince uygun bulunduğu hk.

11/01/2011 TARİHLİ 2011/16 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 15’de kayıtlı

Taşınmazın 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak terkinin yapılmasının 3194 Sayılı imar kanunun 15 ve 17. Maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

11/01/2011 TARİHLİ 2011/17 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz  Kapalı Pazaryerinde sebze-meyve bölümünde Veysel İNCE’ye ait C-42-43 nolu parselin talibi Mehmet Şükrü MUÇİ’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.01.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

18/01/2011 TARİHLİ 2011/18 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Eğitim Sokak NO:12 adresinde Fırın İşletmeciliği yapan Recep DUMAN ’ın yapılan işyeri denetiminde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığından 154,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına ve Ruhsat alabilmesi için 10 gün süre verilmesine 1608 sayılı kanunun değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/01/2011 TARİHLİ 2011/19 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa KAYA Caddesi NO:17 adresinde Fırın İşletmeciliği yapan Murat KUZU ’nun yapılan işyeri denetiminde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığından 154,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına ve Ruhsat alabilmesi için 10 gün süre verilmesine 1608 sayılı kanunun değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/01/2011 TARİHLİ 2011/20 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz İstiklal Mahallesi Şehit Engin Eker Caddesi No:1/2 adresinde fırın işletmeciliği yapan Ahmet Ümit ERDEM’in yapılan işyeri denetiminde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığından 154,00TL para cezası ile cezalandırılmasına ve Ruhsat alabilmesi için 30 gün süre verilmesine 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/01/2011 TARİHLİ 2011/21 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi NO:9 adresinde pizza ve hamburger salonu İşletmeciliği yapan Mustafa KAŞIKÇI ‘nın yapılan işyeri denetiminde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığından 154,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına ve Ruhsat alabilmesi için 10 gün süre verilmesinİşyeri açma ve ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 6. maddesine ve 1608 sayılı kanunun değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/01/2011 TARİHLİ 2011/22 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Abdullah SAFRAN’ nın Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/01/2011 TARİHLİ 2011/23 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Evkuran Star A.V.M Ltd.Şti.’ nin Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/01/2011 TARİHLİ 2011/24 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Aysel ÖZMEN’ e ait  D-94 nolu parselin talibi Mehmet KARA’ ya devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/01/2011 TARİHLİ 2011/25 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde faaliyet gösteren Merkez Taksi Durağında çalışan Sabahattin ALKAN ’ın Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Sefa KOÇ ’a devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/01/2011 TARİHLİ 2011/26 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesinde faaliyet gösteren Hastane Taksi Durağında çalışan Taylan CEVHER ’in Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Nemci SİVRİ ’ye devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/01/2011 TARİHLİ 2011/27 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Yönetmeliğinin 4. maddesine aykırı hareket eden Aytekin SARIDAL’ ın 154,00TL Para cezası ile cezalandırılmasının 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/01/2011 TARİHLİ 2011/28 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet mahallesinde Mülkiyeti EFK Harf. Mad. İnş. Taah. Nak. Kers. San.Tic.Ltd. adına kayıtlı pafta 26, ada 109, parsel 14 de bulunan 203,16 m2 miktarındaki taşınmazın 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak 14 nolu parselden 29,06 m2 olarak yola terk edilmesinin 3194 sayılı Kanun’un 15. ve 17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

25.01.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25/01/2011 TARİHLİ 2011/29 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Nazmiye ÖZTÜRK’ ün Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25/01/2011 TARİHLİ 2011/30 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Kaniye GÜNBAY’ ın Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

25/01/2011 TARİHLİ 2011/31 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Veli ÖZCAN’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25/01/2011 TARİHLİ 2011/32 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar yerinden adına yer tahsisi talep eden esnaflardan yeterlilik komisyonumuzca dosyası uygun bulunan Ramazan DÖNER adına Kapalı Pazar yeri tahsisi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

25/01/2011 TARİHLİ 2011/33 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta:18-M-I, Ada:352, Parsel:3 ‘de kayıtlı taşınmaz yoldan yüksek olması nedeniyle 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 30. maddesinin 2. fıkrasına istinaden uygun bulunduğu hk.

25/01/2011 TARİHLİ 2011/34 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Fatih Mahallesi Kalebodur Caddesi NO:60 ÇAN adresinde Büfe İşletmeciliği yapan İlyas BECEREN ‘in yapılan işyeri denetiminde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığından 154,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına ve Ruhsat alabilmesi için 10 gün süre verilmesin İşyeri açma ve ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 6. maddesine ve 1608 sayılı kanunun değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25/01/2011 TARİHLİ 2011/35 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal mahallesinde 6, Fatih Mahallesinde 1 olmak üzere toplam 7 adet işyeri muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 08/02/2011 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

25/01/2011 TARİHLİ 2011/36 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Kenan SEZGİN’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25/01/2011 TARİHLİ 2011/37 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemizce  düzenlenecek olan Geleneksel Deve Güreşleri etkinliklerinde Belediye Personelleri İrfan AMUCA, Fevzi KINCAL, Adem KURT, Ahmet CANAN, Hasan Hüseyin YALÇIN, Sedat ARSLAN, Meclis Üyeleri Mehmet YILDIZ, Mesut GERÇEK ve Deveciler Derneği Üyeleri Mehmet CAN ile Sefer TAŞKIN’ın tertip komitesinde görev yapmalarının uygun bulunduğu hk.

25/01/2011 TARİHLİ 2011/38 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz 2011 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 1 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 85.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25/01/2011 TARİHLİ 2011/39 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz 2010 Mali Yılı Hesap Dönemi sona erdiğinden, Gider Bütçesinde harcanmayan ödeneklerin iptal edilmesi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25/01/2011 TARİHLİ 2011/40 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Vahdettin TAŞ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.02.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01/02/2011 TARİHLİ 2011/41 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen İlyas BECEREN’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

01/02/2011 TARİHLİ 2011/42 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Gürcan KURU’ya Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01/02/2011 TARİHLİ 2011/43 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Gürcan KURU’ya Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01/02/2011 TARİHLİ 2011/44 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Murat KUZU’ya Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01/02/2011 TARİHLİ 2011/45 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Selçuk AKBAL’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01/02/2011 TARİHLİ 2011/46 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Selçuk AKBAL’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01/02/2011 TARİHLİ 2011/47 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazaryerinde tuhafiye bölümünde Hanife KARACA’ya ait C-62-63-64 nolu parsellerin talibi Ayşe GÜRSOYKONT’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5. Maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

08.02.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08/02/2011 TARİHLİ 2011/48 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Adem Ümit ERDEM’ in Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/02/2011 TARİHLİ 2011/49 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Mustafa KAŞIKÇI’ nın Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/02/2011 TARİHLİ 2011/50 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Recep DUMAN’ a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/02/2011 TARİHLİ 2011/51 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Oğuz GÜRSES’ e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/02/2011 TARİHLİ 2011/52 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 121. maddesine aykırı olarak hareket eden Murat KUZU’nun 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 154,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

08/02/2011 TARİHLİ 2011/53 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 15 , ada 302 , parseller 254 ve 255’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

08/02/2011 TARİHLİ 2011/54 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B/Blok 13 nolu işyerinin 08/02/2011 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/02/2011 TARİHLİ 2011/55 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B/Blok 22 nolu işyerinin 08/02/2011 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/02/2011 TARİHLİ 2011/56 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Terminal Binası 31 nolu işyerinin 08/02/2011 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/02/2011 TARİHLİ 2011/57 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B/Blok 23 nolu işyerinin 08/02/2011 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/02/2011 TARİHLİ 2011/58 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Hal Yeri 38 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Orhan TOPAL’a 10 aylığına ve aylık kirası 1.000,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/02/2011 TARİHLİ 2011/59 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Hal Yeri 16 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Özkan ÇÜREN’e 10 aylığına ve aylık kirası 340,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/02/2011 TARİHLİ 2011/60 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Fatih Mahallesi Kıbrıs Sokak adresinde bulunan Barış Sineması işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Cihan DOST’a 3 yıllık olarak ve her yıl kirasına %10 artış uygulanarak aylık kirası 300,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15.02.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

15/02/2011 TARİHLİ 2011/61 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizce Geleneksel Deve Güreşi Festivalinde satışı yapılacak olan sucuk ekmek  satış yeri ihalesi muhammen bedeli 4.000,00-TL, geçici teminatı 120,00-TL üzerinden 2886 sayılı Kanun’un 51.maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına.İhalesinin 01/03/2011 Salı Günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

15/02/2011 TARİHLİ 2011/62 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizce 8. si düzenlenecek olan Geleneksel Deve Güreşi Festivalinde satışı yapılacak olan Sucuk ekmek harici, Köfte ekmek, kuruyemiş, meşrubat, simit vb. olmak üzere her türlü yiyecek ve içecek satış yeri kiralama ihalesinde muhammen bedeli 1500,00-TL, geçici teminatı 45,00-TL üzerinden 2886 sayılı Kanun’un 51.maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılmasına. İhalesinin 01/03/2011 Salı Günü saat 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

15/02/2011 TARİHLİ 2011/63 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesinde tapunun pafta:34,ada:13,parsel:10 ve 11 Hakem  Mad.Tur.İnş.Sosyal Hizmetler Nakliye Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.   adına  kayıtlı taşınmazların tevhiden ikiye ifrazı  yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 16 ve 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

15/02/2011 TARİHLİ 2011/64 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta:16,ada:114,parsel:18 Mustafa ŞAHİN,Hacer AYDIN adına 126 parsel Remzi GULA ve 129 parsel Remzi GULA adına kayıtlı taşınmazların tevhiden ifrazı ve yola isabet eden kısımlarının yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

15/02/2011 TARİHLİ 2011/65 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2011 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 2 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 28.000,00 TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.02.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

22/02/2011 TARİHLİ 2011/66 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Fatih Mahallesi Kalebodur Caddesi No:48/A adresinde bulunan müstecirliğini Fatma ÇAKIR’ ın yaptığı kahvehane işyerine 07/02/2011 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan kontrollerde adı geçen Fatma ÇAKIR’ ın 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 6.maddesinin c bendi gereğince 778,00TL para cezası ile cezalandırılmasına ve aynı kanunun d bendi gereğince mesul müdürlük belgesi alması için 7 gün süre verilmesinin uygun bulunduğu hk.

22/02/2011 TARİHLİ 2011/67 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Celal ÖZKANLI’ nın Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22/02/2011 TARİHLİ 2011/68 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Ali BİÇER’ in Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22/02/2011 TARİHLİ 2011/69 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize Kasım ve Aralık 2010 ayları hissemiz olarak gönderilen 1.029.483,96TL İller Bankası Ortaklık Payı, İller Bankası Kefalet Kredisi, Belediyeler Birliği, Çan Vergi Dairesi Müdürlüğü, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Ç.kale İl Özel İdaresi için kesilen toplam 257.371,18TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

22/02/2011 TARİHLİ 2011/70 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde Zeytin ve Zeytin yağı bölümünde Hüseyin Ercan YURDAKUL’ a ait  B-39 nolu parselin talibi Sadettin İNEÇ’ e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

22/02/2011 TARİHLİ 2011/71 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale-Çan-Semedeli Köyü 16 nolu hanede nüfusa kayıtlı Fahriye YILMAZ muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22/02/2011 TARİHLİ 2011/72 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale-Çan-Ahlatlıburun Köyü 26 nolu hanede nüfusa kayıtlı Erdoğan YILMAZ muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22/02/2011 TARİHLİ 2011/73 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Fatih Mahallesi Kıbrıs Sokak No:1 adresinde bulunan Sinema işyerini 08/02/2011 tarih ve 2011/60 sayılı encümen kararı ile kiralayan Cihan DOST ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının 2886 Sayılı Kanunun 54.maddesi gereğince irad kaydedilmesine.İşyerinin yeniden 10.178,25TL muhammen bedel , 305,35TL geçici teminatı üzerinden 3 yıllığına açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına.İhalesinin 08/03/2011 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22/02/2011 TARİHLİ 2011/74 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Hal Yeri 38 nolu işyerini 08/02/2011 tarih ve 2011/58 sayılı encümen kararı ile kiralayan Orhan TOPAL ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının 2886 Sayılı Kanunun 54.maddesi gereğince irad kaydedilmesine.İşyerinin yeniden 3.690,00TL muhammen bedel , 110,70TL geçici teminatı üzerinden 9 aylığına açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına.İhalesinin 08/03/2011 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22/02/2011 TARİHLİ 2011/75 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesinde tapunun Pafta 34, ada 13, Parseller 19 ve 20’de bulunan taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 sayılı İmar kanunun 15. ve 16.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.03.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01/03/2011 TARİHLİ 2011/76 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizce Geleneksel Deve Güreşi Festivalinde satışı yapılacak olan sucuk ekmek satış yeri kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Yüksel AKKAYA’ya 4.750,00TL bedel mukabilinde pazarlık usulü ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01/03/2011 TARİHLİ 2011/77 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizce Geleneksel Deve Güreşi Festivalinde satışı yapılacak olan sucuk ekmek haricinde her türlü yiyecek ve içecek  satış yeri kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ramazan TAŞKIN’a 1.750,00TL bedel mukabilinde pazarlık usulü ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 51.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01/03/2011 TARİHLİ 2011/78 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İstiklal Mahallesi İğdeli Sokak 6 pafta,208 ada,8 parselde 11,44m2,aynı pafta ve ada da 21 parselde 3,56m2 ve yine aynı pafta ve ada da 22 parselde 2,71m2 olmak üzere toplam 17,71m2 miktarındaki artık parselleri m2’si 180,00TL’den KDV hariç 3.188,00TL bedel mukabilinde talibi Sabri TAŞÇI’ya  pazarlık usulü satışının  2886 sayılı Kanun’un 51.maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

01/03/2011 TARİHLİ 2011/79 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinin 4 ayrı noktasında Grafik Animasyon Panosu koymak üzere 10 yıllık süre için kiralayan Çan FM AŞ. ‘nin vermiş olduğu dilekçe ile kira sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etmek istediğinden 2886 Sayılı Kanunun 62.maddesi gereğince teminatlarının irad kaydedilerek kira sözleşmesinin durdurulmasının uygun bulunduğu hk.

01/03/2011 TARİHLİ 2011/80 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B Blok No:24 (114) adresinde işyeri kiralayan Ceyhan BARAN ‘ın vermiş olduğu dilekçe ile kira sözleşmesini tek taraflı olarak fesih etmek istediğinden 2886 Sayılı Kanunun 62.maddesi gereğince teminatlarının irad kaydedilerek kira sözleşmesinin durdurulmasının uygun bulunduğu hk.

01/03/2011 TARİHLİ 2011/81 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun  Pafta 24,ada 124,parsel 18’de kayıtlı 291,05m2 miktarındaki taşınmazın 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

08.03.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

08/03/2011 TARİHLİ 2011/82 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Fatih Mahallesi Kıbrıs Sokak adresinde bulunan Barış Sineması işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Davut ŞEN’ e 3 yıllık olarak ve her yıl Ocak ayında kirasına %10 artış uygulanarak aylık kirası 260,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/03/2011 TARİHLİ 2011/83 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Hal Yeri 38 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Emrah TOPAL ’a 9 aylığına ve aylık kirası 1.100,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

08/03/2011 TARİHLİ 2011/84 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Hamdi KAYA’ nın Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/03/2011 TARİHLİ 2011/85 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale-Çan-Bozguç Köyü 49 nolu hanede nüfusa kayıtlı Emine GARİP muhtaç durumda bulunduğundan aylık 130,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/03/2011 TARİHLİ 2011/86 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B Blok 22 nolu işyeri, İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B Blok 23 nolu işyeri, İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B Blok 24 nolu işyerleri ve Cumhuriyet Mahallesi M.H. Önür Caddesinde 3 nolu seyyar büfe olmak üzere toplam 4 adet işyerlerinin muhammen bedelleri geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalelerinin 22/03/2011 Salı günü saat 15.00 de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

08/03/2011 TARİHLİ 2011/87 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yeri Tuhafiye bölümünde Hakan SOPA’ ya ait D–17 nolu parselin talibi İbrahim CEYLAN’ a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/03/2011 TARİHLİ 2011/88 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yeri Tuhafiye bölümünde Davut ŞEN’ e ait D–18–19 nolu parsellerin talibi İbrahim CEYLAN’ a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/03/2011 TARİHLİ 2011/89 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait Müstecirlerin icarında iş yerlerimizin kira tespitlerinin yapılabilmesi için belediyemizce 8 (sekiz) kişilik kira tespit komisyonunun kurulmasının uygun bulunduğu hk.

08/03/2011 TARİHLİ 2011/90 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun Pafta 6, ada 208, Parseller 21,22,8 ve 7’de bulunan taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak Tevhiden ifrazlarının yapılmasının 3194 sayılı İmar kanunun 15. ve 16.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

08/03/2011 TARİHLİ 2011/91 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesinde Tapunun pafta 18-M-IV, 576 ada, 1 Parselin Batısında kalan alanda Belediyemiz adına yoldan ihdas işlemi yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 16.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15.03.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

15/03/2011 TARİHLİ 2011/92 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı Belediye Tanzim Satış Mağazasında kiracımız olarak bulunan  “ Permar Alışveriş Hiz.San.ve Tic.Ltd.Şti.”nin adının “ Permar Gıda Alışveriş Hizmetleri İhtiyaç Tüketim Maddeleri İnşaat Sanayi ve Tic.Anonim Şirketi “ olarak değiştirildiği beyan edilmiş olup, kiralama süresi ve kira şartları aynı kalmak üzere gerekli isim değişikliğinin yapılmasının  5393 Sayılı Kanun’un 15/c maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15/03/2011 TARİHLİ 2011/93 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyetleri Belediyemize ait ilçemiz Karşıyaka Mahallesi İsmet İnönü Parkı İçerisinde bulunan 50 m2 alanı baz istasyonu olarak kiralayan Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ‘nin kira sözleşmesi sona erdiğinden 10.000,00TL kirası peşin olmak şartıyla 15/04/2011 -15/04/2012 tarihleri arasında kira şartnamesi ve sözleşme hükümleri esas alınarak 1 yıl uzatılmasının uygun bulunduğu hk.

22.03.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

22/03/2011 TARİHLİ 2011/94 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı Blok  24 nolu işyerinin 22/03/2011 tarihinde   yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22/03/2011 TARİHLİ 2011/95 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı Blok 22 nolu işyerinin 22/03/2011 tarihinde  yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22/03/2011 TARİHLİ 2011/96 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı Blok 23 nolu işyerinin 22/03/2011 tarihinde  yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından  ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22/03/2011 TARİHLİ 2011/97 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi M.H.Önür Caddesinde bulunan 3 nolu büfenin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Elvan GÖKSU’ya yazlık aylık kirası 670,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22/03/2011 TARİHLİ 2011/98 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Serdar FİLAY’ a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22/03/2011 TARİHLİ 2011/99 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Ünal AĞIRCAN’ a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22/03/2011 TARİHLİ 2011/100 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale-Çan-Çomaklı Köyü 63 nolu hanede nüfusa kayıtlı Gülşen ÖNAL’ın Belediye Başkanlığına yapmış olduğu aceze aylığı yardımı talebinin reddine 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.03.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

29/03/2011 TARİHLİ 2011/101 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Halil Özhan ÇEKİÇ’ e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29/03/2011 TARİHLİ 2011/102 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Hal Yeri 38 nolu işyerini 08/03/2011 tarih ve 2011/83 sayılı encümen kararı ile kiralayan Emrah TOPAL ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalesinin iptal edilerek geçici teminatının 2886 sayılı kanunun 54.maddesi gereğince irad kaydedilmesine. İşyerinin yeniden 3.280,00 TL muhammen bedel ve 98.40TL geçici teminatı üzerinden 8 aylığına 2886 Sayılı Kanunu’ un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 12/04/2011 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

29/03/2011 TARİHLİ 2011/103 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Balıkesir-Gönen-Reşadiye Mahallesi 115 nolu hanede nüfusa kayıtlı Mahmure BÜLBÜL muhtaç durumda bulunduğundan aylık 130,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29/03/2011 TARİHLİ 2011/104 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yeri Bakkaliye bölümünde İrfan GÜNDOĞDU’ ya ait B-24-25 nolu parselin talibi Göksel ÜNAL’ a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

29/03/2011 TARİHLİ 2011/105 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 14, ada 318, Parseller 1,2,7 ve 27’de bulunan taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak Birleştirilmesinin 3194 sayılı İmar kanunun 15. ve 16.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29/03/2011 TARİHLİ 2011/106 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 14, ada 318, Parseller 3,4 ve 26’da bulunan taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak Birleştirilmesinin 3194 sayılı İmar kanunun 15. ve 16.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.04.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

05/04/2011 TARİHLİ 2011/107 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz İstiklal Mahallesi pafta 9, ada 67, parsel 765 numarada kayıtlı bulunan 279m2 gayrimenkulün 5/20 hisse Hafize SARIDAL’a, 3/20 hisse Ferhat SARIDAL’a, 3/20 hisse Ahmet SARIDLA’a, 3/20 hisse İsmail SARIDAL’a, 3/20 hisse Mustafa SARIDAL’a ve 3/20 hisse Necati SARIDAL adlarına kayıtlı olan taşınmazın, onaylı imar planımızda Belediye Hizmetleri alanına isabet ettiğinden söz konusu gayrimenkulün kamulaştırılmasının 2942 Sayılı Kanun’un 5. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05/04/2011 TARİHLİ 2011/108 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz  Cumhuriyet Mahallesi Mesut Hulki Önür Caddesi ile Etili Sokağın birleştiği köşeye sezonluk  4 ay süre ile (Haziran,Temmuz,Ağustos,Eylül)  karpuz  sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Nazif BODUR’a 600,00-TL bedel mukabilinde kiralanmasının 5393 sayılı Kanun’un 34.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05/04/2011 TARİHLİ 2011/109 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale-Lapseki-Yaylalar Köyü 40 nolu hanede nüfusa kayıtlı Seyhan BOZKURT muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00-TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05/04/2011 TARİHLİ 2011/110 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Terminal Binasındaki 21 ve 22 nolu 2 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 19.04.2011 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda  yapılmasının uygun bulunduğu hk.

05/04/2011 TARİHLİ 2011/111 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Ahmet CEYLAN’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05/04/2011 TARİHLİ 2011/112 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesinde Tapunun 18-L-2 pafta,252 adanın Kuzeyinde bulunan 18,28m2 lik yol fazlalığının   Belediyemiz adına yoldan ihdas işlemi yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 16.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05/04/2011 TARİHLİ 2011/113 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Tapunun 18-M-1 pafta,557 ada, 10 Parselde Bahri YILMAZ adına kayıtlı taşınmazın yoldan yüksek olması sebebiyle kotlandırma yapılmasının 3030 Sayılı Kanun Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 30.maddesinin 2.fıkrası  gereğince uygun bulunduğu hk.

12.04.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12/04/2011 TARİHLİ 2011/114 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2010 Mali Yılı İdari ve Kesin Hesapları ve  Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesapları  Encümenimizce incelenerek tahsilatın kanunlara göre,harcamanın ödeneklerine uygun olarak yapıldığı,bütçe harici ödeme yapılmadığı ve inceleme sonunda hazırlamış olduğu raporun Meclise sunulmak üzere Belediye Başkanlığına sunulmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/115 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Terminal Binası No:7’de Radar Turizm ve Nakliyat Ltd.Şti’nin icarında bulunan işyerinin talibi Metro Turizm Seyahat Organizasyon Tic.Aş’ye kira ve ihale şartları aynı kalmak üzere aylık kirası 854,00TL olmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

12/04/2011 TARİHLİ 2011/116 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Hal Yeri 38 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Eyyup TOPAL’a 8 aylığına ve aylık kirası 800,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/117 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Elveda BOZ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

12/04/2011 TARİHLİ 2011/118 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Sami ÜNVER’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/119 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Osman CAN’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/120 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Metin AKKAYA’ nın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/121 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Mehmet PEK’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

12/04/2011 TARİHLİ 2011/122 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Murat KOBAK’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/123 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Ahmet ÖZDEMİR’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

12/04/2011 TARİHLİ 2011/124 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Kartal SÜT Ürünleri San.Ltd.Şti.’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/125 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Hasan Hüseyin DAMAR’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/126 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Hasan KARTAL’ ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/127 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Erdinç ERDEM’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/128 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Murat YENİ’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/129 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Bülent DÖNMEZ’ in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/130 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Mehmet HAYLU’ nun af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/131 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden İsmail GEMİCİ’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/132 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize Ocak ve Şubat 2011 ayları hissemiz olarak gönderilen 1.027.116,03TL İller Bankası Ortaklık Payı, İller Bankası Kefalet Kredisi, Belediyeler Birliği, Çan Vergi Dairesi Müdürlüğü, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Ç.kale İl Özel İdaresi, Marmara ve Boğazları Beld. Birliği, Teminatı İkraz Kredileri, İller Bankası Kredi Faizi için kesilen toplam 256.779,20TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/133 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Dede Köprüsü yanında bulunan bekleme durağının Biga tarafına doğru Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Tacettin SÖYLER’ e 600,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 5393 sayılı Kanun’un 34. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/134 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan 3 nolu sağlık ocağı karşısında ve Seramik Mahallesi M.H.Önür caddesinde bulunan Avcılar kulübü yanında bulunan 2 adet yer için sezonluk 4 ay süre ile (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz, sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cengiz SÖKEN ‘e 600,00TL+600,00TL=1.200,00TL bedel mukabilinde kiralanmasının 5393 sayılı Kanun’un 34. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/135 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Millet Caddesi Atatürk Şehir Meydanı çocuk eğlence aracı “ Trambolin” oyun sahası olarak 201 yılı yaz sezonluğuna 500,00TL bedel mukabilinde Kodem İnş. Taah. Eğ. Hiz. Ve Tic. Ltd. Şti.’ne kiralanmasının 2886 Sayılı Kanun’un 51. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/136 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazar yeri Yönetmeliğinin 4. maddesine aykırı hareket eden Ersan TEKİN’in  154,00TL  para cezası ile cezalandırılmasının 1608 Sayılı Kanunun değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/137 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazar yeri Yönetmeliğinin 4. maddesine aykırı hareket eden Asım SARIKAYA’nın  154,00TL  para cezası ile cezalandırılmasının 1608 Sayılı Kanunun değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

12/04/2011 TARİHLİ 2011/138 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazar yeri Yönetmeliğinin 4. maddesine aykırı hareket eden Fahriye ŞEN’in  154,00TL  para cezası ile cezalandırılmasının 1608 Sayılı Kanunun değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/139 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazar yeri Yönetmeliğinin 4.maddesine aykırı hareket eden Armağan KESKİN’in  154,00TL  para cezası ile cezalandırılmasının 1608 Sayılı Kanunun değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/140 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazar yeri Yönetmeliğinin 4.maddesine aykırı hareket eden Ömer KURU’nun 154,00TL  para cezası ile cezalandırılmasının 1608 Sayılı Kanunun değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/141 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Çan Belediyesi Kapalı Pazar yeri Yönetmeliğinin 4. maddesine aykırı hareket eden Aytekin SARIDAL’ın 154,00TL  para cezası ile cezalandırılmasının 1608 Sayılı Kanunun değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/142 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazar yeri Yönetmeliğinin 4.maddesine aykırı hareket eden Nihat MEŞE’nin  154,00TL  para cezası ile cezalandırılmasının 1608 Sayılı Kanunun değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/04/2011 TARİHLİ 2011/143 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Şehit Engin Eker Caddesi N0:1-1/1 Adresindeki Tapunun Pafta,6(19LII),Ada,82,Parsel 50 de Mehmet CANAN adına kayıtlı taşınmaz üzerine Yapılmakta olan İnşaatın projesinde imara Aykırılık görüldüğünden Belediyemiz Fen memurlarınca tutanak tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.maddesi ile 5940 sayılı kanunla değişik 42.maddesinin hükmü gereğince ilgililere toplam 5.425,00 TL. para cezası ile yapının projeye uygun hale getirilmesi için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verildiği uygun bulunduğu hk. 

19.04.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

19/04/2011 TARİHLİ 2011/144 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Yeni Terminal Binası 21 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mustafa AVCI’ya 8 aylığına ve  aylık kirası 375,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

19/04/2011 TARİHLİ 2011/145 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Yeni Terminal Binası 22 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mustafa AVCI’ya 8 aylığına ve  aylık kirası 375,00TL bedel mukabilinde  ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19/04/2011 TARİHLİ 2011/146 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 18 M I, 18 M 4 pafta, 557-603-573-574 ve 565 adalarda bulunan 12 adet arsanın muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi gereğince açık arttırma usulü satışa çıkarılmasına. İhalesinin 10.05.2011 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

19/04/2011 TARİHLİ 2011/147 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 9 pafta, 67 ada, 765 parselde bulunan 279m2 miktarında 5/20 hisse Hafize SARIDAL, 3/20 hisse Ferhat SARIDAL, 3/20 hisse Ahmet SARIDAL, 3/20 hisse İsmail SARIDAL, 3/20 hisse Mustafa SARIDAL, 3/20 hisse Necati SARIDAL adlarına kayıtlı taşınmazın 9.067,50TL bedel mukabilinde pazarlıkla peşin olarak anlaşmak suretiyle satın alınmasının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19/04/2011 TARİHLİ 2011/148 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Bursa-İznik-Çiçekli Köyü 76 nolu hanede nüfusa kayıtlı Nihal KOCABAŞ muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19/04/2011 TARİHLİ 2011/149 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Resul ŞAHİN’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 154,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19/04/2011 TARİHLİ 2011/150 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Hüseyin KARTAL’ ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 154,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19/04/2011 TARİHLİ 2011/151 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Vedat ÖZER’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 154,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19/04/2011 TARİHLİ 2011/152 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Güneş Piliç Tar. Hay. İnş. Teks. San. Tic.’ in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 154,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19/04/2011 TARİHLİ 2011/153 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Güre Gıda Ltd.Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 154,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19/04/2011 TARİHLİ 2011/154 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Uslu Gıda Mad.Paz.Tic.Ltd.Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 154,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19/04/2011 TARİHLİ 2011/155 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Hüseyin ODABAŞI’ nın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 154,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19/04/2011 TARİHLİ 2011/156 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Mehmet KARAGÖZ’ ün 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 154,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19/04/2011 TARİHLİ 2011/157 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Güre Gıda Ltd.Şti.’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 154,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

26.04.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26/04/2011 TARİHLİ 2011/158 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Önder BAŞER’ e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/04/2011 TARİHLİ 2011/159 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Suze Tur. Gıda İnş. San. Tic.Ltd.Şti.’ nin Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/04/2011 TARİHLİ 2011/160 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Suze Tur. Gıda İnş.San.Tic.Ltd.Şti.’ nin Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/04/2011 TARİHLİ 2011/161 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Suze Tur.Gıda İnş.San.Tic.Ltd.Şti.’ nın Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/04/2011 TARİHLİ 2011/162 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar yerinden adına yer tahsisi talep eden esnaflardan yeterlilik komisyonumuzca dosyası uygun bulunan Halil ARSLAN adına Kapalı Pazar yeri tahsisi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

26/04/2011 TARİHLİ 2011/163 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Mehmet TUNÇ’ un af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/04/2011 TARİHLİ 2011/164 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden İsmail ERTUĞRUL’ un af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/04/2011 TARİHLİ 2011/165 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c Maddesine aykırı hareket eden Ali Rıza ULUSOY’ un af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/04/2011 TARİHLİ 2011/166 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B Blokta 3 adet ve Atatürk Şehir Meydanında 1 adet olmak üzere toplam 4 adet işyerinin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 17.05.2011 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

26/04/2011 TARİHLİ 2011/167 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa Kaya Caddesi üzerinde bulunan Kaynanalar Parkı köşesine sezonluk  4 ay süre ile (Haziran,Temmuz, Ağustos,Eylül)  karpuz  sebze ve meyve çardağı açmak isteyen Cahit KESKİN’ e sezonluk 600,00-TL bedel mukabilinde kiralanmasının 5393 sayılı Kanun’un 34.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03.05.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

03/05/2011 TARİHLİ 2011/168 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Nurgül ÇAKIR’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. Maddesi gereğince uygun bulun duğu hk.

03/05/2011 TARİHLİ 2011/169 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Mehmet AKÇALI’ya Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. Maddesi gereğince uygun bulun duğu hk.

03/05/2011 TARİHLİ 2011/170 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi İda Park yanına çocuk eğlence aracı “Trombolin” oyun sahası olarak 2011 yılı yaz sezonluğunu 500,00TL bedel mukabilinde Kodem İnş. Taahhüt Eğlence Hiz. ve Tic. Ltd.Şti.’ ne kiralanmasının 2886 sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03/05/2011 TARİHLİ 2011/171 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Sarıefe Sokak No:4 adresinde Cemal DURMAZ’a ait Kahvehane işyerine 28/04/2011 tarihinde ilçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan kontrollerde adı geçen Cemal DURMAZ’a 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6.maddesinin b ve d bendi gereğince 778,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

03/05/2011 TARİHLİ 2011/172 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/b Maddesine aykırı hareket eden Murat KÖSE’ nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

03/05/2011 TARİHLİ 2011/173 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 15 , ada 293 , parseller 266 ve 267’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

10.05.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

10/05/2011 TARİHLİ 2011/174 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Karşıyaka mevkiinde bulunan Pafta 18.M1, ada 603, parsel 9 numarada bulunan 457,30m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ünsal ERDOĞAN ‘a 25.500,00TL bedel mukabilinde İhale edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10/05/2011 TARİHLİ 2011/175 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Karşıyaka Mevkiinde bulunan 18-M-I pafta, 557 ada, 15 parsel, 380,28m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10/05/2011 TARİHLİ 2011/176 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Karşıyaka Mevkiinde bulunan 18-M-I pafta, 557 ada, 21 parsel, 462,43m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10/05/2011 TARİHLİ 2011/177 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Karşıyaka mevkiinde bulunan Pafta 18.M1, ada 557, parsel 22 numarada bulunan 326,35m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ahmet ÖZDEMİR ‘e 19.000,00TL bedel mukabilinde İhale edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10/05/2011 TARİHLİ 2011/178 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Karşıyaka Mevkiinde bulunan 18-M-I pafta, 557 ada, 23 parsel, 433,05m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10/05/2011 TARİHLİ 2011/179 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Karşıyaka Mevkiinde bulunan 18-M-IV pafta, 573 ada, 13 parsel, 416,81m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

10/05/2011 TARİHLİ 2011/180 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Karşıyaka Mevkiinde bulunan 18-M-IV pafta, 573 ada, 14 parsel, 429,92m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10/05/2011 TARİHLİ 2011/181 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Karşıyaka Mevkiinde bulunan 18-M-IV pafta, 573 ada, 15 parsel, 443,03m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10/05/2011 TARİHLİ 2011/182 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Karşıyaka Mevkiinde bulunan 18-M-IV pafta, 573 ada, 16 parsel, 456,14m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10/05/2011 TARİHLİ 2011/183 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Karşıyaka Mevkiinde bulunan 18-M-IV pafta, 573 ada, 17 parsel, 988,89m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10/05/2011 TARİHLİ 2011/184 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Karşıyaka Mevkiinde bulunan 18-M-IV pafta, 574 ada, 10 Parsel, 363,48m2 miktarında ki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin 

10/05/2011 TARİHLİ 2011/185 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Karşıyaka Mevkiinde bulunan 18-M-I pafta, 565 ada, 11 parsel, 294,00m2 miktarındaki arsanın yapılan açık arttırma usulü satış ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek satış işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı  Kanunun 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

10/05/2011 TARİHLİ 2011/186 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 14 , ada 322 , parseller 11 ve 12’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

17.05.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

17/05/2011 TARİHLİ 2011/187 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Zafer GEZER’ e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17/05/2011 TARİHLİ 2011/188 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Hacer ÇOLAK’ a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17/05/2011 TARİHLİ 2011/189 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Oğuz ÖNDER’ e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17/05/2011 TARİHLİ 2011/190 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemize yapılması planlanan” ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ” nin yer seçimi, fizibilite, proje, etüt ve haritalandırma gibi çalışmaları tamamlanmış olup, İnşaat aşamasına geçirilebilmesi için; Belediyemizin maddi imkânsızlıkları yetersizliği nedeni ile işe başlayamadığımızdan; ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI’ndan 10.000.000,00 TL. Nakdi yardım talebinde bulunulduğu hk.

17/05/2011 TARİHLİ 2011/191 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi HSCB ATM yanında bulunan yer (ATM yeri olarak) ve İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı A Blok 23 Nolu işyeri olmak üzere toplam 2 adet yerin muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 07.06.2011 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

17/05/2011 TARİHLİ 2011/192 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Gonca Sokak N0:19 da Adresindeki Tapunun Pafta,14,Ada,320,Parsel 26 da Ahmet TEKNE adına kayıtlı taşınmaz üzerine Yapılmakta olan İnşaatın projesinde imara Aykırılık görüldüğünden Belediyemiz Fen memurlarınca tutanak tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.maddesi ile 5940 sayılı kanunla değişik 42.maddesinin hükmü gereğince ilgililere toplam 2.201,40 TL. para cezası ile yapının projeye uygun hale getirilmesi için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verildiği uygun bulunduğu hk. 

17/05/2011 TARİHLİ 2011/193 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun  Pafta 24,ada 505,parsel 38’de kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

17/05/2011 TARİHLİ 2011/194 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait  İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı 6 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama İhalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Kodem İnşaat Tah. Tic. Ltd. Şti. adına şirket yetkilisi Tarık ERİŞ’e 7 aylığına ve aylık kirası 810,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17/05/2011 TARİHLİ 2011/195 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B/Blok 24 nolu işyerinin 17.05.2011 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17/05/2011 TARİHLİ 2011/196 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B/Blok 22 nolu işyerinin 17.05.2011 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

17/05/2011 TARİHLİ 2011/197 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B/Blok 23 nolu işyerinin 17/05/2011 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24.05.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

24/05/2011 TARİHLİ 2011/198 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesinde Mülkiyeti Nazire YONAR,Neziha ENGİN, Nihat YONAR,Soner CAN, Filiz ÇETİN adına kayıtlı 34 pafta,13 ada,16 parselde bulunan   616,17m2 miktarındaki taşınmazın  yola terki ve  ifrazının yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 , 16 ve 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

24/05/2011 TARİHLİ 2011/199 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta:9/2, ada:76, parsel:173, 230,00 m2 mülkiyeti Ramazan EKİNCİ ve yine aynı pafta ve ada da bulunan 172 parsel, 526,00m2 Ali Osman ALTIN ve Hatice ALTIN adına kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak tevhiden ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 16 ve 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

24/05/2011 TARİHLİ 2011/200 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet mahallesinde Mülkiyeti Bizim Mimarlık Müh. İnşt. Taah. San.Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı pafta 26, ada 109, parsel 26 de bulunan 143,90 m2 miktarındaki taşınmazın 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak yola terki yapılmasının 3194 sayılı Kanun’un 15. ve 17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

24/05/2011 TARİHLİ 2011/201 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait müsteciri Eyyüp TOPAL’ın icarında bulunan İstiklal Mahallesi Yeni Hal Yeri 38 Nolu işyerinin faaliyet konusuna “kahvehane” eklenmesi 5393 Sayılı Kanun’un 15/c maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

24/05/2011 TARİHLİ 2011/202 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde  tuhafiye bölümünde Kadir YAĞCIKÖYLÜ’ye  ait J-18 nolu parsellerin talibi Muzaffer TEK’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

31.05.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

31/05/2011 TARİHLİ 2011/203 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale-Çan-İstiklal Mahallesi 80 nolu hanede nüfusa kayıtlı Durmuş TAŞKIN muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31/05/2011 TARİHLİ 2011/204 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 14, ada 316, Parseller 2 ve 3’de bulunan taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak Birleştirilmesinin 3194 sayılı İmar kanunun 15. ve 16.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31/05/2011 TARİHLİ 2011/205 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemizde her yıl geleneksel olarak 3-4-5 Haziran tarihlerinde yapılmakta olan İlkbahar Hayvan ve Emtia Panayırının 6 Haziran Pazartesi gününe kadar uzatılması 5393 Sayılı Kanun’un15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

31/05/2011 TARİHLİ 2011/206 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 18-M-1, ada 557, Parseller 5 ve 6’da bulunan taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak Birleştirilmesinin 3194 sayılı İmar kanunun 15. ve 16.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07.06.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

07/06/2011 TARİHLİ 2011/207 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi HCBS ATM yanında 2 nolu yerin Bankamatik (ATM)  kurmak üzere yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Finans Bank A.Ş. ’ne 3 yıl süre ile, yıllık kirası 5.000,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07/06/2011 TARİHLİ 2011/208 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı A Blok 23 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Çan İlçesi Kırmızı Et Üreticileri Birliği’ ne 6 aylık süre ile, aylık kirası 355,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07/06/2011 TARİHLİ 2011/209 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ağrı-Tutak-Karacan Köyü 3 nolu hanede nüfusa kayıtlı Derya ESKİN muhtaç durumda bulunduğundan aylık 130,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07/06/2011 TARİHLİ 2011/210 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Atatürk Şehir Meydanı 6 no lu iş yerini kiralayan Kodem İnş.Tah.Tic.Ltd.Şti. ihale şartlarını yerine getirmediğinden ihalenin iptal edilerek geçici teminatların irad kaydedilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 54.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

07/06/2011 TARİHLİ 2011/211 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çan-Biga karayolu üzerinde kalan açık kamyon garajı içersinde bulunan depo işyerini kiralayan Tara Yapı Malzemeleri Tic. Aş.’ nin 31/05/2011 tarihinde kira sözleşmesi sona erdiğinden 01/06/2011 – 31/05/2012 tarihleri arasında aylık kirasının 4.250,00TL olarak tespit edilmesinin kira ve sözleşme hükümleri gereğince uygun bulunduğu hk.

07/06/2011 TARİHLİ 2011/212 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi İnönü Caddesi N0:96 da Adresindeki Tapunun Pafta 15, Ada 307, Parsel 360 da ERALP YAPI MÜH.İNŞ.TAAH.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ adına kayıtlı taşınmaz üzerine Yapılmakta olan İnşaatın projesinde imara Aykırılık görüldüğünden Belediyemiz Fen elemanlarınca tutanak tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.maddesi ile 5940 sayılı kanunla değişik 42.maddesinin hükmü gereğince karar kısmında belirtilen ilgililere toplam 5.388,04 TL. para cezası ile yapının projeye uygun hale getirilmesi için tebliğ tarihinden itibaren 1 ay süre verildiği uygun bulunduğu hk.

14.06.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

14/06/2011 TARİHLİ 2011/213 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi 23 Eylül Sokak, 16 pafta, 252 ada, Parsel 135’de bulunan 18,28m2’lik artık arsayı KDV hariç 1.500,05TL bedel mukabilinde talipleri Cemal ÇİFTÇİ ile Kerim DEMİR’e pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Kanun’un 51. Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14/06/2011 TARİHLİ 2011/214 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında bulunan satış mağazası işyerini kiralayan Permar Gıda Alışveriş Hizmetleri İhtiyaç Tüketim Maddeleri İnşaat Sanayi ve Tic. A.Şirketi, Altun Gıda İhtiyaç Tüketim Maddeleri İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş tarafından devir alındığından, satış mağazası işyerinin kira ve ihale şartları aynı kalmak üzere Altun Gıda İhtiyaç Tüketim Maddeleri İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş’ye devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 66. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14/06/2011 TARİHLİ 2011/215 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Terminal Binası Bahçesi içinde bulunan araç temizleme işyerinin muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden 6 aylığına 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 28.06.2011 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

14/06/2011 TARİHLİ 2011/216 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize Mart ve Nisan 2011 ayları hissemiz olarak gönderilen 901.555,03TL’den Teminat Mektubu Komisyon Bedeli ve Yapı Teminatlı İkraz Kredisi ( İş Bankası) için kesilen toplam 55.434,64TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

14/06/2011 TARİHLİ 2011/217 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Seramik (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun pafta 16, ada 461, 1 ve 4 parselde bulunan taşınmazların yoldan yüksek olması sebebiyle tabii zeminden kotlandırma yapılmasının 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 30. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince uygun bulunduğu hk.

21.06.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

21/06/2011 TARİHLİ 2011/218 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Pafta 28, ada 605, parsel 2’de kayıtlı gayrimenkul üzerine yapılacak kat karşılığı aşevi ve işyeri inşaatı işi Kodem İnşaat Taah.Eğl.Sağ.Güz. Oto Kir.Tic.Ltd.Şti.’ne 14.09.2010 tarih ve 2010/391 nolu Encümen Kararı ile ihale edilmiş olup, ilgili şirket yapılan sözleşme ve şartnameleri yerine getirerek inşaatı tamamladığından; tapu devirlerinin yüklenici firma olan Kodem İnşaat Taah. Eğl.Sağ.Güz. Oto Kir.Tic.Ltd.Şti. adına yapılması Encümenimizce uygun bulunduğu hk.

28.06.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

28/06/2011 TARİHLİ 2011/219 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Yeni Terminal Binası bahçesi içinde bulunan araç temizleme işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Orhan KEÇECİ’ye 6 aylığına, aylık kirası 100,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

14.06.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

14/06/2011 TARİHLİ 2011/220 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale-Ezine-Gazi Mahallesi 257 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1972 doğumlu Ümmühan BERKMAN’ ın Belediye Başkanlığına yapmış olduğu Asker ailesi aylığı yardımı talebinin reddine 4109 Sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05.07.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

05/07/2011 TARİHLİ 2011/221 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı A Blok 1.Kat 10 nolu, 2.Kat 17 nolu, B Blok 1.Kat 22 nolu, 1.Kat 23 nolu, 1.Kat 24 nolu işyerlerinin 5 aylığına muhammen bedeli ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 19/07/2011 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

05/07/2011 TARİHLİ 2011/222 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde  sebze – meyve bölümünde Asım KARAKAYA’ya  ait E-34-35-36 nolu parsellerin vefat nedeniyle oğulları Selahattin KARAKAYA, Hüsamettin KARAKAYA, eşi Fehime KARAKAYA ve kızı Fatma YÜKSEL’e devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 14.maddesinin 1. ve 2. paragrafları gereğince uygun bulunduğu hk.

05/07/2011 TARİHLİ 2011/223 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Elveda BOZ’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05/07/2011 TARİHLİ 2011/224 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Ercan TÜRK’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

05/07/2011 TARİHLİ 2011/225 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 16, ada 252, parseller 3 ve 135’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. Maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

12.07.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

12/07/2011 TARİHLİ 2011/226 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Altun Gıda İht.Tük.Mad.İnş.ve Tic.A.Ş.’ ne Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

12/07/2011 TARİHLİ 2011/227 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01.08.2011 ve 30.08.2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Eğlencelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan 15 adet standın muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 51.  Maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleye çıkarılarak kiraya verilmesine. İhalesinin 26.07.2011 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

12/07/2011 TARİHLİ 2011/228 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize Mayıs 2011 ayları hissemiz olarak gönderilen 585.319,90TL Belediyemiz adına tahakkuk edilmiş olup, gelen hisselerimizden Yapı Teminatlı İkraz Kredileri (İş Bankası) için kesilen toplam 22.422,82TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

12/07/2011 TARİHLİ 2011/229 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            İlçemiz İstiklal Mahallesinde  tapunun pafta 3, ada 76, parsel 95,517,518,519,520,521,522 ve 523 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18 .Madde Uygulaması yapılacağından düzenleme sınırının Encümenimizce görüşülerek kabul edilmesinin uygun bulunduğu hk.

19.07.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

19/07/2011 TARİHLİ 2011/230 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı A/Blok 1. Kat 10 nolu işyerinin 19.07.2011 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19/07/2011 TARİHLİ 2011/231 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı A/Blok 2. Kat 17 nolu işyerinin 19.07.2011 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19/07/2011 TARİHLİ 2011/232 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B/Blok 1. Kat 22 nolu işyerinin 19.07.2011 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19/07/2011 TARİHLİ 2011/233 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B/Blok 1. Kat 23 nolu işyerinin 19.07.2011 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19/07/2011 TARİHLİ 2011/234 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B/Blok 1. Kat 24 nolu işyerinin 19.07.2011 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19/07/2011 TARİHLİ 2011/235 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Kahramanmaraş-Afşin-Yazıbelen Köyü 67 nolu hanede nüfusa kayıtlı Emel ÜNLÜ muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19/07/2011 TARİHLİ 2011/236 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 18. maddesine aykırı olarak hareket eden Kadir İBİDİ’ nin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 154,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

19/07/2011 TARİHLİ 2011/237 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Cengiz SÖKEN’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

19/07/2011 TARİHLİ 2011/238 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde pafta 15, ada 293, parsel 274 ‘ de kayıtlı taşınmazın 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak A ve B olarak 2 kısma ifraz edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16 tip yönetmeliğin17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

19/07/2011 TARİHLİ 2011/239 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemizce Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı için ilçemiz sınırlarında yaşayan fakir, muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapacağımız pide ve erzak yardımı için yapılan müracaatların değerlendirilmesinde görevlendirilmek üzere bir komisyon kurulmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26.07.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26/07/2011 TARİHLİ 2011/240 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 1 nolu standın (çay ocağı) muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Musa SAYIN’a 1.000,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26/07/2011 TARİHLİ 2011/241 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 2 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Azize YILMAZ’a 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/242 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 3 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Süheyla ÖZDEMİR’e  275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/243 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 4 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Nurşen KAVAK’a 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/244 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 5 nolu standın (çay ocağı) muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Musa SAYIN’a 875,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/245 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 6 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Şerife EKMEKÇİ’ye 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/246 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 7 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Rukiye BİROL’a 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/247 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 8 nolu stanttın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/248 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 9 nolu stanttın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/249 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 10 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ünzüle SÖKEN’e 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/250 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 11 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ünzüle SÖKEN’e 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/251 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01.08.2011 ve 30.08.2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 12 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ünzile SÖKEN’e 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. Maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/252 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 13 nolu stanttın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/253 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01.08.2011 ve 30.08.2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 14 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Şaban UYAR’a 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. Maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/254 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 15 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Şaban UYAR’a 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/255 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Balıkesir-Gönen-Sarıköy Şumnu Mahallesi 66 nolu hanede nüfusa kayıtlı Süleyman ATİK muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/256 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak pide ve erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere toplam 405 kişiye pide ve erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/257 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 14, ada 320, Parseller 1 ve 2’de bulunan taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak Birleştirilmesinin 3194 sayılı İmar kanunun 15. ve 16.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/258 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 14, ada 320, Parseller 3,4 ve 5’de bulunan taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak Birleştirilmesinin 3194 sayılı İmar kanunun 15. ve 16.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26/07/2011 TARİHLİ 2011/259 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta 3, ada 76, parsel 95, 517, 518, 519, 520, 521, 522 ve 523 nolu parsellerin bulunduğu  alanda 18.madde uygulaması yapılmış olup, askı aşamasında dağıtım cetveli ve parselasyon planlarına itiraz yapılmadığından tescile esas dağıtım cetvelleri ve parselasyon planlarının 3194 Sayılı İmar Kanunun 18 ve 19. maddelerine istinaden onaylanmasının uygun bulunduğu hk.

26.07.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

26/07/2011 TARİHLİ 2011/240 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 1 nolu standın (çay ocağı) muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Musa SAYIN’a 1.000,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26/07/2011 TARİHLİ 2011/241 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 2 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Azize YILMAZ’a 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/242 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 3 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Süheyla ÖZDEMİR’e  275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/243 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 4 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Nurşen KAVAK’a 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/244 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 5 nolu standın (çay ocağı) muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Musa SAYIN’a 875,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/245 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 6 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Şerife EKMEKÇİ’ye 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/246 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 7 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Rukiye BİROL’a 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/247 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 8 nolu stanttın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/248 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 9 nolu stanttın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/249 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 10 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ünzüle SÖKEN’e 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/250 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 11 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ünzüle SÖKEN’e 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/251 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01.08.2011 ve 30.08.2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 12 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Ünzile SÖKEN’e 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. Maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/252 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011tarihlerinde yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 13 nolu stanttın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 49. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/253 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01.08.2011 ve 30.08.2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 14 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Şaban UYAR’a 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51. Maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/254 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanında 01/08/2011 ve 30/08/2011 tarihleri arasında yapılacak olan Ramazan Programı Eğlencelerinde ihtiyaç olan 15 nolu standın muhammen bedeli ve geçici teminatı üzerinden yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Şaban UYAR’a 275,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/255 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Balıkesir-Gönen-Sarıköy Şumnu Mahallesi 66 nolu hanede nüfusa kayıtlı Süleyman ATİK muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/256 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak pide ve erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere toplam 405 kişiye pide ve erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/257 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 14, ada 320, Parseller 1 ve 2’de bulunan taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak Birleştirilmesinin 3194 sayılı İmar kanunun 15. ve 16.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

26/07/2011 TARİHLİ 2011/258 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 14, ada 320, Parseller 3,4 ve 5’de bulunan taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak Birleştirilmesinin 3194 sayılı İmar kanunun 15. ve 16.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

26/07/2011 TARİHLİ 2011/259 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta 3, ada 76, parsel 95, 517, 518, 519, 520, 521, 522 ve 523 nolu parsellerin bulunduğu  alanda 18.madde uygulaması yapılmış olup, askı aşamasında dağıtım cetveli ve parselasyon planlarına itiraz yapılmadığından tescile esas dağıtım cetvelleri ve parselasyon planlarının 3194 Sayılı İmar Kanunun 18 ve 19. maddelerine istinaden onaylanmasının uygun bulunduğu hk.

02.08.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

02/08/2011 TARİHLİ 2011/260 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Sarayı B Blok 2,3 ve 4. katlarda bulunan 40 adet işyerlerini İlçemizde Eğitim veren Çanakkale 18 Mart Üniversitesinin öğrencilerine Konaklama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne, 02/08/2036 tarihine kadar 25 yıllığına bedelsiz tahsisin kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34 maddesinin ( g )bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

09.08.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

09/08/2011 TARİHLİ 2011/261 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Ayfer KARABIYIK’ a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09/08/2011 TARİHLİ 2011/262 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Terminal Binası bahçesi içerisinde Orhan KEÇECİ’nin  icarında bulunan araç temizleme işyerinin talibi Hanife KEÇECİ’ye kira ve ihale şartları aynı kalmak üzere aylık kirası 100,00TL bedel mukabilinde devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

09/08/2011 TARİHLİ 2011/263 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale-Çan-Atatürk Mahallesi 569 nolu hanede nüfusa kayıtlı Sevgül GÜR muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09/08/2011 TARİHLİ 2011/264 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazaryerinde tuhafiye bölümünde Nuriye IŞIK’a ait F-18-19 nolu parselleri yaşlı olduğundan ve pazarcılık yapamayacağından dolayı oğlu Nurittin IŞIK’a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

09/08/2011 TARİHLİ 2011/265 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 18-L-3 , ada 583 , parseller 3 ve 4’de kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 ve 16.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

09/08/2011 TARİHLİ 2011/266 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta 6, ada 64, parsel 26,27 ve 30’da kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhiden ifrazının yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanununun 15,16 ve tip yönetmeliğinin 17. Maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

09/08/2011 TARİHLİ 2011/267 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2011 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 2 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 24.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09/08/2011 TARİHLİ 2011/268 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Hatice SEVGİLİ’ye Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

09/08/2011 TARİHLİ 2011/269 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Encümeninin, İlçemizde İkamet eden hemşerilerine 2011 Mali yılı kış Sezonunda ihtiyaç olan tevzi satış kömürünün 1 tonunu nakliye ve K.D.V dahil adrese teslim fiyatı 238,00TL’ye satılmasının  5393 Sayılı Kanunun 15.maddesinin a bendi gereğince  uygun bulunduğu hk.

23.08.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

23/08/2011 TARİHLİ 2011/270 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Hanife BAL’ a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23/08/2011 TARİHLİ 2011/271 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan İlçesi Altıkulaç Köyünde ikamet eden Ali KURT Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinden almış olduğu H-58 nolu parselin Pazar yeri ücretini ödemediği tespit edildiğinden yer tahsisinin iptal edilmesinin Çan Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliğinin 30.maddesi  gereğince uygun bulunduğu hk.

23/08/2011 TARİHLİ 2011/272 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan ilçesi Altıkulaç Köyünde ikamet eden Hikmet ÇETİN Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinden almış olduğu H-59 nolu parselin Pazar yeri ücretini ödemediği tespit edildiğinden yer tahsisinin iptal edilmesinin  Çan Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliğinin 30. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23/08/2011 TARİHLİ 2011/273 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemize ait hizmetlerin yürütülmesinde üstün başarı ve gayret gösteren Sedat ARSLAN, Sedat ÇALIŞKAN, Hasan Hüseyin YALÇIN, Şevki UÇAR, İsmail GEZGİN, İbrahim DEMİR ve Ahmet KAYA’ya 2011 yılı içerisindeki başarılı çalışmalarından dolayı ikramiye verilmesi 5393 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

23/08/2011 TARİHLİ 2011/274 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Pafta 14, ada 320, Parsel 16 ve 359’da bulunan taşınmazların 1/1000 ölçekli imar planımıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 16. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06.09.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

06/09/2011 TARİHLİ 2011/275 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Abdullah YETİM’e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

06/09/2011 TARİHLİ 2011/276 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2011 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 4 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 1.035.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06/09/2011 TARİHLİ 2011/277 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Özel Halk Otobüslerinden 17 HV 518 plakalı aracın sahibi Ayhan AKKAYA’nın Çan Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliği’nin 24.Maddesinin – Ceza Hükümleri, Cezayı gerektiren suç sayılacak fiillerin 29.bendi gereğince 250,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

13.09.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

13/09/2011 TARİHLİ 2011/278 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize Temmuz ve Ağustos  2011 ayları hissemiz olarak gönderilen 1.003.371,93TL’den Belediyeler Birliği, Çan Vergi Dairesi Müdürlüğü, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Çanakkale İl Özel İdaresi, 2 adet Teminatlı İkraz Kredileri (Yapı),İller Bankası Kredi Faizi, Teminat Mektubu Komisyon Bedeli   için kesilen toplam 204.800,70TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

20.09.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

20/09/2011 TARİHLİ 2011/279 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2012 (2013-2014) Mali Yılı Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Taslakları incelenerek, Gelirlerin 23.500.000,00TL Giderlerin 23.500.000,00TL olduğu görülmüştür. Bütçe taslağının Belediye Başkanlığından geldiği şekliyle tasdik edilerek Belediye Muhasebe Usul Tüzüğünün 11. maddesi ve Belediye Kanunu’nun 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20/09/2011 TARİHLİ 2011/280 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun Pafta 4/1, ada 334, Parseller 5,6,9 ve 10’da bulunan taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak Birleştirilmesinin 3194 sayılı İmar kanunun 15. ve 16.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20/09/2011 TARİHLİ 2011/281 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta:18M 1, ada:603, parsel:1,2,3 ve 13 Sadettin ARSLAN ½  ve Onur Alp ARSLAN ½ adına kayıtlı taşınmazların 1/1000 ölçekli İmar paftamıza uygun olarak tevhiden ifrazı ve yola isabet eden kısımlarının yola terkinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

20/09/2011 TARİHLİ 2011/282 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Ferihan ÇÜREN’ e Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20/09/2011 TARİHLİ 2011/283 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            01/01/2011 – 31/12/2011 tarihleri arası Mülkiyeti Belediyemize ait İlçe Halk Kütüphanesi Devlet İhale Kanunu şartname ve sözleşme esas alınarak aylık kira ücreti 84,00TL olarak tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

20/09/2011 TARİHLİ 2011/284 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/2 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda ve Mülkiyetleri Belediyemize ait satışa çıkacak olan gayrimenkullerin değer tespitlerinin belirlenmesinde görev yapmak üzere Kıymet Takdir Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

20/09/2011 TARİHLİ 2011/285 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2286 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 9.ve 75.maddeleri gereğince Mülkiyetleri Belediyemize ait olan gayrimenkullerin gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine fuzuli işgalinden doğan Ecrimi sil bedelinin tespitinde görev yapmak üzere 3 kişilik Ecrimi sil Tespit Komisyonunun belirlenmesinin uygun bulunduğu hk.

20/09/2011 TARİHLİ 2011/286 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

01/01/2012 –  31/12/2012 tarihleri arası mülkiyeti belediyemize ait işyerlerinde bulunan kiracıların şartname ve sözleşme hükümleri esas alınarak yeniden kira tespiti yapılmasının uygun bulunduğu hk.

20/09/2011 TARİHLİ 2011/287 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazaryerinden adına yer tahsisi talep eden esnaflardan yeterlilik komisyonumuzca dosyası uygun bulunan Bahittin MERDİN adına Kapalı Pazaryeri tahsisi yapılmasının uygun bulunduğu hk. 

20/09/2011 TARİHLİ 2011/288 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde pafta 16, ada 257, parsel 1, 18-L-2 onaylı imar paftamızda ( S.K.T ) Sosyal Kültürel Tesis Alanı ve Spor Tesislerine isabet etmekte olup, bu alanlara isabet eden imar adasında yoldan ihdas, tevhid ve ifrazının   yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 16 ve 17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

20/09/2011 TARİHLİ 2011/289 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta 3, ada 76, parsel 95, 517, 518, 519, 520, 521, 522 ve 523 nolu parsellerin bulunduğu  alanda 18.madde uygulaması yapılmış olup, askı aşamasında dağıtım cetveli ve parselasyon planlarına itiraz yapılmadığından tescile esas dağıtım cetvelleri ve parselasyon planlarının 3194 Sayılı İmar Kanunun 18 ve 19. maddelerine istinaden onaylanmasının uygun bulunduğu hk.

20/09/2011 TARİHLİ 2011/290 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde sebze-meyve bölümünde Nebiye EMER’ e ait  D-20-21-22 nolu parsellerin talibi Ramazan YILMAZ’ a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

20/09/2011 TARİHLİ 2011/291 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2011 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 1 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 130.000.00.-TL, Öngörülmeyen Giderler Hesabına 130.000,00.- TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.09.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27/09/2011 TARİHLİ 2011/292 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun Pafta 15, ada 428, Parseller 377 ve 426’da kayıtlı bulunan taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak Birleştirilmesinin 3194 sayılı İmar kanunun 16.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27/09/2011 TARİHLİ 2011/293 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinde tuhafiye bölümünde Mehmet KARADENİZ’ e ait  J-3-4-5 nolu parsellerin talibi Adem TAŞKIN’ a devir edilmesinin Çan Belediyesi Pazaryerleri Yönetmeliğinin 5.maddesinin c bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

04.10.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

04/10/2011 TARİHLİ 2011/294 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Hal Yeri No:18’de Erkan ELMAS’ın icarında bulunan işyerinin talibi Cafer SÖKEN’e kira ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 66. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

04/10/2011 TARİHLİ 2011/295 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Kapalı pazaryerinde bulunan kafeterya ile Belediye Sarayı A Blok 2. Kat 18 nolu işyerlerinin 14 aylığına, muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 18.10.2011 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk.

04/10/2011 TARİHLİ 2011/296 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Özel Halk Otobüslerinden 17 HV 518 plakalı aracın sahibi Ayhan AKKAYA’nın Çan Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliği’nin 24.Maddesinin – Ceza Hükümleri, Cezayı gerektiren suç sayılacak fiillerin 13 ve 22. bentleri gereğince 50,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

11.10.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

11/10/2011 TARİHLİ 2011/297 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yeniçeri Köyünde ikamet eden Bahittin MERDİN Belediyemiz Kapalı Pazar Yerinden almış olduğu H-58-59 nolu parsellerden H-59 nolu parselin  ücretini  ödeyemeyeceğini beyan ettiğinden  H-59 nolu praselin yer tahsisinin iptal edilmesinin Çan Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliğinin 30.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11/10/2011 TARİHLİ 2011/298 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Süleyman AVCI’ya Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11/10/2011 TARİHLİ 2011/299 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize Ekim 2011 ayları hissemiz olarak gönderilen 742.476,36TL’den Belediyeler Birliği, Çan Vergi Dairesi Müdürlüğü, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Çanakkale İl Özel İdaresi, Teminatlı İkraz Kredileri (yapı), Teminatlı İkraz Kredileri (yapı), İller Bankası Kredi Faizi için kesilen toplam 296.990,77TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

11/10/2011 TARİHLİ 2011/300 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale-Çan-Dereoba Köyü 25 nolu hanede nüfusa kayıtlı Şennur PALA oğlunun 05/09/2011 tarihinde askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 130,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11/10/2011 TARİHLİ 2011/301 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Fatih Mahallesi Kıbrıs Sokak No:1 adresinde Davut ŞEN’in icarında bulunan işyerinin talibi Ali ÇETİN’e kira ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muafakat edilmesinin 2886 sayılı Kanun’un 66.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11/10/2011 TARİHLİ 2011/302 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Kanarya Sokak 19-L-III pafta, 446 ada,221 parselde 19,83M2 miktarındaki artık parseli m2’si 80,00TL’den 1.586,40TL bedel mukabilinde talibi Muammer ÖZCAN’a pazarlık usulü satışının 2886 sayılı Kanun’un 51.maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

11/10/2011 TARİHLİ 2011/303 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta:6, ada:64, parsel:26,27 ve 30 da kayıtlı taşınmazların tevhiden ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

11/10/2011 TARİHLİ 2011/304 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yerinden almış olduğu G-50 nolu parselin Pazar yeri ücretini ve Pazar yeri işgaliye harcını ödemediği tespit edilen Halil ARSLAN’ın yer tahsisinin iptal edilmesinin Çan Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliğinin 30.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk

11/10/2011 TARİHLİ 2011/305 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yerinden almış olduğu G-48-49 nolu parselin Pazar yeri ücretini ve Pazar yeri işgaliye harcını ödemediği tespit edilen Perihan YAVUZ’un yer tahsisinin iptal edilmesinin Çan Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliğinin 30.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

11/10/2011 TARİHLİ 2011/306 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yerinden almış olduğu H-61 nolu parselin Pazar yeri ücretini ve Pazar yeri işgaliye harcını ödemediği tespit edilen Cengiz AYPAY’ın yer tahsisinin iptal edilmesinin Çan Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliğinin 30.maddesinin a bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

18.10.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

18/10/2011 TARİHLİ 2011/307 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Kapalı Pazaryerinde bulunan kafeterya işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Emine ÇELİK’e 14 ay süre ile aylık kirası 1.150,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesi 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/10/2011 TARİHLİ 2011/308 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Belediye Sarayı A/Blok 2.kat 18 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Çan Noterliği adına Ahmet BULUT’a 14 ay süre ile aylık kirası 280,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesi 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/10/2011 TARİHLİ 2011/309 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Hadi KARABIYIK’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/10/2011 TARİHLİ 2011/310 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2011 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 12 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 58.000.00.-TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/10/2011 TARİHLİ 2011/311 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Mehmet Kazım AYAR’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/10/2011 TARİHLİ 2011/312 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Hasan Eser KAYHAN’a Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

18/10/2011 TARİHLİ 2011/313 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Terminal Binasında kiracımız olarak bulunan işyerlerinde mevcut kalorifer peteklerinden KDV dahil 2011/2012 kış sezonu için aylık petek başına 9,00TL ve Belediye Sarayı A ve B Blokta bulunan işyerlerinden doğalgazdan doğan aylık ısınma ücreti olarak petek başına KDV dahil 7,00TL (Doğalgaza ve Kömüre gelecek zamlar yansıtılacaktır) ısınma ücreti alınmasının 2464 Sayılı Kanun’un 97.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25.10.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

25/10/2011 TARİHLİ 2011/314 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale-Çan-Helvacı Köyü 77 nolu hanede nüfusa kayıtlı  Hidayet SAAT muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25/10/2011 TARİHLİ 2011/315 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sosyal belediyeciliğin gereği olarak ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan fakir, yardıma muhtaç kişi ve ailelere dağıtılmak üzere yapılacak erzak yardımı için Belediyemize yapılan müracaatların değerlendirilmesi neticesinde ve belediyemizden aceze ve asker aile yardımı aylığı alanlar dahil olmak üzere toplam 396 kişiye erzak yardımı yapılmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

25/10/2011 TARİHLİ 2011/316 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta:19-L-3, ada:446, parsel:204 ve 221 de kayıtlı taşınmazların tevhiden ifrazı yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 16 ve 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

25/10/2011 TARİHLİ 2011/317 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2011 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 1 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 28.000.00.-TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

01.11.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

01/11/2011 TARİHLİ 2011/318 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Osman Efendi (İstiklal) Mahallesinde mülkiyeti Mehmet GÜNDÜZ adına kayıtlı 1 pafta, 67 ada,102 parselde bulunan   taşınmazın 1/1000 ölçekli imar paftamıza uygun olarak  yola terki ve  ifrazının yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 15  ve 17. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

01/11/2011 TARİHLİ 2011/319 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı A Blok 1. Kat 10 nolu, 2. Kat 17-19-20-21 ve 21/A nolu, Belediye Sarayı B Blok 1. Kat 13-22-23-24 nolu toplam 10 adet işyerinin 13 ay süre ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesi gereğince açık arttırma usulü kiraya çıkarılmasına. İhalesinin 15.11.2011 Salı günü saat 15:00’de belediye encümeni huzurunda yapılmasının uygun bulunduğu hk. 

01/11/2011 TARİHLİ 2011/320 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait hizmetlerin yürütülmesinde üstün başarı ve gayret gösteren İrfan TÜRKEN, Nurullah SERT, İbrahim GÜLER, Osman AKDENİZ, Nemci GELEN, Fedai KEÇECİ ve Mahmut AKKURT’a 2010 yılı içerisindeki başarılı çalışmalarından dolayı ikramiye verilmesi 5393 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15.11.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

15/11/2011 TARİHLİ 2011/321 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı A/Blok 1.kat 10 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Çanakkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası adına Niyazi ÖZAY ve Kadir ELİBOL’a 13 ay süre ile aylık kirası 290,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.  

15/11/2011 TARİHLİ 2011/322 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı A/Blok 2.kat 21 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Eğitim-sen Çan Temsilciliği adına Ramazan DAMAR’a  13 ay süre ile aylık kirası 50,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.  

 

15/11/2011 TARİHLİ 2011/323 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı A/Blok 2.kat 17 nolu işyerinin yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Çan Noterliği adına Ahmet BULUT’a 13 ay süre ile aylık kirası 205,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.  

15/11/2011 TARİHLİ 2011/324 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B/Blok 2.kat 19 nolu işyerinin 15/11/2011 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15/11/2011 TARİHLİ 2011/325 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B/Blok 2.kat 20 nolu işyerinin 15/11/2011 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15/11/2011 TARİHLİ 2011/326 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı A/Blok 2.kat 21/A nolu işyerinin 15/11/2011 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15/11/2011 TARİHLİ 2011/327 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B/Blok 1.kat 13 nolu işyerinin 15/11/2011 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15/11/2011 TARİHLİ 2011/328 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B/Blok 1.kat 22 nolu işyerinin 15/11/2011 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15/11/2011 TARİHLİ 2011/329 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B/Blok 1.kat 23 nolu işyerinin 15/11/2011 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15/11/2011 TARİHLİ 2011/330 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B/Blok 1.kat 24 nolu işyerinin 15/11/2011 tarihinde yapılan açık arttırma usulü kiralama ihalesinde   talibi bulunmadığından, ihalesinin iptal edilerek kiralama işinin ileri bir tarihe ertelenmesinin  2886 Sayılı Kanun’un 49.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

15/11/2011 TARİHLİ 2011/331 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çanakkale-Çan-Seramik Mahallesi 11 nolu hanede nüfusa kayıtlı İsmühan GEDİK muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15/11/2011 TARİHLİ 2011/332 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

            Belediyemiz Kapalı Pazar yerinden adına yer tahsisi talep eden esnaflardan yeterlilik komisyonumuzca dosyası uygun bulunan Gülhan YAVUZ adına Kapalı Pazar yeri tahsisi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

15/11/2011 TARİHLİ 2011/333 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 24, ada 100, parsel 8 de kayıtlı 620,59 m2 miktarındaki taşınmazın  1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak ikiye ifrazının yapılmasının 3194 Sayılı İmar kanunun  15 , 16 ve tip yönetmeliğinin 17.maddeleri  gereğince uygun bulunduğu hk.

15/11/2011 TARİHLİ 2011/334 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet  Mahallesinde pafta 18-M-1, ada 557 ,parsel 8 ve 9 da bulunan taşınmazların  1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 sayılı İmar kanunun  16.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

15/11/2011 TARİHLİ 2011/335 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2011 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 21 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 94.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22.11.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

22/11/2011 TARİHLİ 2011/336 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Hastane Taksi Durağında faaliyet gösteren 17 T 5050 plakalı ticari taksi sahibi Hasan KIYICIOĞLU Çan Belediyesi Ticari Taksi Yönetmeliğinin 19.maddesinin ( I ) bendine aykırı olarak hareket ettiğinden 1608 Sayılı Kanunun değişik 1.maddesi gereğince 154,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

22/11/2011 TARİHLİ 2011/337 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta  Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin 18. Maddesine aykırı hareket eden Emre DUMAN’ın af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22/11/2011 TARİHLİ 2011/338 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 18. maddesine aykırı hareket eden Necati DUMAN’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

22/11/2011 TARİHLİ 2011/339 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin 18. Maddesine aykırı olarak hareket eden Mehmet BAYIR’ın 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. Maddesi gereğince toplam 154,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

22/11/2011 TARİHLİ 2011/340 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 18. maddesine aykırı olarak hareket eden Mehmet Reşat ESEN’in 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 154,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

22/11/2011 TARİHLİ 2011/341  ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa Kaya Caddesi Çan – Biga karayolu üzerinde bulunan işyerinin sözleşmesi 31/12/2009 tarihinde sona ermiş olup, müsteciri İsmail KÜÇÜKAL 01/01/2010 ve 09/07/2010 tarihleri arasında taşınmazı kullanmaya devam ettiğinden Ecri misil Tespit Komisyonu Kararıyla toplam 13.859,93TL Ecri misil tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75.maddesi gereğince Encümenimizce de uygun bulunduğu hk.

22/11/2011 TARİHLİ 2011/342  ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Sarayı A Blok no:16(201) da bulunan işyerinin sözleşmesi 31/12/2009 tarihinde sona ermiş olup, müsteciri İbrahim FIRTINA 01/01/2010 ve 17/06/2010 tarihleri arasında taşınmazı kullanmaya devam ettiğinden Ecrimisil Tespit Komisyonu Kararıyla toplam 3.902,21TL ısınma ücreti ve ecrimisil tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75.maddesi gereğince Encümenimizce de uygun bulunduğu hk.

22/11/2011 TARİHLİ 2011/343  ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B Blok no:28-29 da (201-202) bulunan işyerinin sözleşmesi 31/12/2009 tarihinde sona ermiş olup, müsteciri Şahin KARADEMİR 01/01/2011 ve 31/10/2011 tarihleri arasında taşınmazı kullanmaya devam ettiğinden Ecrimisil Tespit Komisyonu Kararıyla toplam 15.441,00TL ecrimisil tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75.maddesi gereğince Encümenimizce de uygun bulunduğu hk.

22/11/2011 TARİHLİ 2011/344  ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi İsmet İnönü Parkı içerisinde kiracımız olan Avea İletişim Hizmetleri A.Ş’ye ait baz istasyonunun   yanına, geçici mobil baz istasyonu kurmak için müracaat eden Vodafone Telekomünikasyon A.Ş’ ile yapılan pazarlık usulü kiralama ihalesinde 6 aylığına peşin olarak toplam 4.500,00TL bedel mukabilinde kiraya verilmesi 2886 Sayılı Kanunun 51.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29.11.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

29/11/2011 TARİHLİ 2011/345  ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Hüseyin Oğlak’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

29/11/2011 TARİHLİ 2011/346  ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Halil CEYLAN’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29/11/2011 TARİHLİ 2011/347  ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c  maddesine aykırı olarak hareket eden Botek Boğaziçi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 154,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

29/11/2011 TARİHLİ 2011/348  ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c maddesine aykırı hareket eden Ali ÖZTÜRK’ün af edilmesinin 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

29/11/2011 TARİHLİ 2011/349 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/b-7/c maddesine aykırı hareket eden Fahrettin SİVRİ’nin af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29/11/2011 TARİHLİ 2011/350 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c  maddesine aykırı olarak hareket eden Kamburoğlu ith. İhr. İnş. Yap. Mal. Kuy. Tur. T. Nak. San. Aş’ye 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 154,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk

 

29/11/2011 TARİHLİ 2011/351 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7/c  maddesine aykırı olarak hareket eden Botek Boğaziçi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti 1608 Sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince toplam 154,00TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

 

29/11/2011 TARİHLİ 2011/352 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çanakkale-Çan-Terzialan 114 nolu hanede nüfusa kayıtlı Zümrüt KINIK muhtaç durumda bulunduğundan aylık 25,00TL aceze aylığı bağlanmasının 5393 Sayılı Kanun’un 15/a maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

29/11/2011 TARİHLİ 2011/353  ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

 Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Atatürk Şehir Meydanı 1  nolu işyerinin kiracısı Oğuz GÜRSES  dilekçeli başvurusunda kira sözleşmesini fesih etmek istediğinden kira tahakkukunun durdurulmasına ve sözleşme gereği teminatın irat kaydedilmesinin 2886 Sayılı Kanunun 62. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

29/11/2011 TARİHLİ 2011/354  ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı A Blok no:21(206) da bulunan işyerinin sözleşmesi 31/12/2009 tarihinde sona ermiş olup, müsteciri Salih ÖZTÜRK 01/01/2011 ve 15/03/2011 tarihleri arasında taşınmazı kullanmaya devam ettiğinden Ecrimisil Tespit Komisyonu Kararıyla toplam 551,85TL ısınma ücreti ve ecrimisil tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75.maddesi gereğince Encümenimizce de uygun bulunduğu hk.

29/11/2011 TARİHLİ 2011/355  ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı A Blok no:18(203) de bulunan işyerinin sözleşmesi 31/12/2009 tarihinde sona ermiş olup, müsteciri Çan Noterliği 01/01/2011 ve 18/10/2011 tarihleri arasında taşınmazı kullanmaya devam ettiğinden Ecrimisil Tespit Komisyonu Kararıyla toplam 3.262,50TL ısınma ücreti ve ecrimisil tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75.maddesi gereğince Encümenimizce de uygun bulunduğu hk.

29/11/2011 TARİHLİ 2011/356 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Kapalı Pazar Yeri içerisinde  bulunan kafeterya işyerini 30/09/2011 tarihli dilekçesi ile bırakmasına rağmen işyerini 01/10/2011 ile 30/10/2011 tarihleri arasında kullanmaya devam ettiğinden Mehmet ÇELİK’den Ecrimisil Tespit Komisyonu Kararıyla toplam 2.000,00TL ecrimisil tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75.maddesi gereğince Encümenimizce de uygun bulunduğu hk.

 

29/11/2011 TARİHLİ 2011/357 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Belediye Sarayı B Blok no:36(307) da bulunan işyerinin sözleşmesi 31/12/2010 tarihinde sona ermiş olup, müsteciri Çan Noterliği 01/01/2011 ve 15/11/2011 tarihleri arasında taşınmazı kullanmaya devam ettiğinden Ecrimisil Tespit Komisyonu Kararıyla toplam 2.270,10TL ısınma ücreti ve ecrimisil tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75.maddesi gereğince Encümenimizce de uygun bulunduğu hk.

 

29/11/2011 TARİHLİ 2011/358 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B Blok No:67’de (419) bulunan işyerinin kira sözleşmesi 31/12/2010 tarihinde sona ermiş olup, müsteciri T.İş Bankası A.Ş Çan Şubesi 01/01/2011 ve 05/02/2011 tarihleri arasında taşınmazı kullanmaya devam ettiğinden Ecrimisil Tespit Komisyonu Kararıyla toplam 417,55TL ecrimisil tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75.maddesi gereğince Encümenimizce de uygun bulunduğu hk.

29/11/2011 TARİHLİ 2011/359 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Belediye Sarayı B Blok no:59(411) da bulunan işyerinin sözleşmesi 31/12/2010 tarihinde sona ermiş olup, müsteciri Çan Eczane Teknisyenleri Derneği 01/01/2011 ve 30/04/2011 tarihleri arasında taşınmazı kullanmaya devam ettiğinden Ecrimisil Tespit Komisyonu Kararıyla toplam 711,24TL ısınma ücreti ve ecrimisil tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75.maddesi gereğince Encümenimizce de uygun bulunduğu hk.

29/11/2011 TARİHLİ 2011/360 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Belediye Sarayı B Blok no:60(412) da bulunan işyerinin sözleşmesi 31/12/2010 tarihinde sona ermiş olup, müsteciri Demokrat Parti 01/01/2011 ve 31/03/2011 tarihleri arasında taşınmazı kullanmaya devam ettiğinden Ecrimisil Tespit Komisyonu Kararıyla toplam 1.480,50TL ısınma ücreti ve ecrimisil tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75.maddesi gereğince Encümenimizce de uygun bulunduğu hk.

29/11/2011 TARİHLİ 2011/361 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Belediye Sarayı B Blok no:30(301) da bulunan işyerinin sözleşmesi 31/12/2010 tarihinde sona ermiş olup, müsteciri Çanakkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Çan Temsilciliği 01/01/2011 ve 15/11/2011 tarihleri arasında taşınmazı kullanmaya devam ettiğinden Ecrimisil Tespit Komisyonu Kararıyla toplam 3.761,31TL ısınma ücreti ve ecrimisil tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75.maddesi gereğince Encümenimizce de uygun bulunduğu hk.

29/11/2011 TARİHLİ 2011/362 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Belediye Sarayı B Blok no:34(305) da bulunan işyerinin sözleşmesi 31/12/2009 tarihinde sona ermiş olup, müsteciri Eğitim-Sen Çan Temsilciliği 01/01/2011 ve 15/11/2011 tarihleri arasında taşınmazı kullanmaya devam ettiğinden Ecrimisil Tespit Komisyonu Kararıyla toplam 651,74TL ısınma ücreti ve ecrimisil tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75.maddesi gereğince Encümenimizce de uygun bulunduğu hk.

29/11/2011 TARİHLİ 2011/363 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Belediye Sarayı B Blok no:48(319) da bulunan işyerinin sözleşmesi 31/12/2010 tarihinde sona ermiş olup, müsteciri Melih TENÜZ  01/01/2011 ve 31/10/2011 tarihleri arasında taşınmazı kullanmaya devam ettiğinden Ecrimisil Tespit Komisyonu Kararıyla toplam 2.879,43TL ısınma ücreti ve ecrimisil tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75.maddesi gereğince Encümenimizce de uygun bulunduğu hk.

29/11/2011 TARİHLİ 2011/364 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı B Blok No:63’de (415) bulunan işyerinin sözleşmesi 31/12/2009 tarihinde sona ermiş olup, müsteciri Gezerler Mad.Paz.Tah.Sos.Hiz.Oto Kiralama İt.İhr.Tic.Ltd.Şti. 01/01/2011 ve 31/10/2011 tarihleri arasında taşınmazı kullanmaya devam ettiğinden Ecrimisil Tespit Komisyonu Kararıyla toplam 2.709,00TL ecrimisil tahakkuk edilmesinin 2886 Sayılı Kanun’un 75.maddesi gereğince Encümenimizce de uygun bulunduğu hk.

06.12.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

06/12/2011 TARİHLİ 2011/365 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 6-B ve 18. maddelerine aykırı hareket eden Eyüp TOPAL’ın af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

06/12/2011 TARİHLİ 2011/366 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çanakkale-Çan-Bahadırlı Köyü 62  nolu  hanede nüfusa kayıtlı 1990 doğumlu  Merve KARAKAŞ’ın  eşinin askere alınması sonucu muhtaç duruma düştüğünden aylık 130,00TL asker aylığı bağlanmasının 4109 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

06/12/2011 TARİHLİ 2011/367 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde tapunun pafta 7, ada 516, parseller 183 ve 975’de bulunan taşınmazların 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak tevhiden ifrazlarının yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunun 16 ve 17.maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

13.12.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

13/12/2011 TARİHLİ 2011/368 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İller Bankasından Belediyemize Aralık,Eylül ve Ekim 2011 ayları hissemiz olarak gönderilen toplam 969.392,57TL’den Belediyeler Birliği, Çan Vergi Dairesi Müdürlüğü, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Çanakkale İl Özel İdaresi, Teminatlı İkraz Kredileri (yapı), Teminatlı İkraz Kredileri (yapı), İller Bankası Kredi Faizi, Teminat Mektubu Komisyon Kredileri için kesilen toplam 387.757,32TL için mahsup işlemi yapılmasının uygun bulunduğu hk.

13/12/2011 TARİHLİ 2011/369 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2011 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 5 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 139.500,00TL aktarma yapılmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

20.12.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

20/12/2011 TARİHLİ 2011/370 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun ve 4650 Sayılı Kanunu’nun değişik 8/3 maddesi gereğince Belediyemizce yapılacak kamulaştırmalarda 2012 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 3 kişilik Uzlaşma Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

 

20/12/2011 TARİHLİ 2011/371 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların çeşitli nedenlerle zarara uğratılması halinde meydana gelen zararların tespit edilmesi amacıyla 2012 yılı içinde 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 4 kişilik Hasar Tespit Komisyonunun tespit edilmesinin uygun bulunduğu hk.

20/12/2011 TARİHLİ 2011/372 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesinde tapunun pafta 42, ada 14, parsel 31’de kayıtlı taşınmaz üzerine Murat KÖSE ve hissedarları tarafından yapılmakta olan inşaatın projesinde imara aykırılık görüldüğünden Belediyemiz Fen elemanlarınca tutanak tanzim edilerek 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.maddesi ile 5940 Sayılı Kanunla değişik 42.maddesinin hükmü gereğince  ilgililerin toplam 550,35TL para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk. 

20/12/2011 TARİHLİ 2011/373 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz sınırları içerisinde Halk Otobüsü ile çalışan Hayri KAYA’ ya ait 17 HV 502 plakalı Halk Otobüsünün talibi Ali İsmet KIZILCIK’a yönetmelik şartları aynı kalmak üzere Çan Belediyesi Denetiminde Çalıştırılacak Özel Halk Otobüslerine Uygulanacak Yönetmeliğin 21.maddesi gereğince devrine muafakat edilmesinin uygun bulunduğu hk.

20/12/2011 TARİHLİ 2011/374 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz sınırları içerisinde Halk Otobüsü ile çalışan Ferit GEZER’ e ait 17 HV 501 plakalı Halk Otobüsünün talibi Ümran BAL’a yönetmelik şartları aynı kalmak üzere Çan Belediyesi Denetiminde Çalıştırılacak Özel Halk Otobüslerine Uygulanacak Yönetmeliğin 21.maddesi gereğince devrine muafakat edilmesinin uygun bulunduğu hk.

20/12/2011 TARİHLİ 2011/375 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

İlçemiz Karşıyaka Mahallesinde faaliyet gösteren Hastane Taksi Durağında çalışan Alaitdin COŞKUN Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Hasan KIYICIOĞLU’na devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

20/12/2011 TARİHLİ 2011/376 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesinde faaliyet gösteren Hastane Taksi Durağında çalışan Taylan CEVHER Ticari Taksi İşletme İzin Belgesini Nemci SİVRİ ’ye devir etmesinin Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

20/12/2011 TARİHLİ 2011/377 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz belediye sınırlı ve mücavir alanları içinde bulunan açılması izne bağlı istirahat ve eğlence yerlerinin 2012 yılında yaz saati uygulaması 01 Mayıs-30 Eylül tarihleri arasında saat 07:00-00:30 olarak tespit edilmesinin 5393 Sayılı Kanun’un 34. Maddesinin h bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

27.12.2011 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

27/12/2011 TARİHLİ 2011/378 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Hafta Tatili Kanunundan istifade etmek isteyen Şok Marketler A.Ş.’ne Hafta Tatili Ruhsatı verilmesinin 394 Sayılı Kanun’un 8.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27/12/2011 TARİHLİ 2011/379 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 58-a-h maddelerine aykırı hareket eden İsmail ÖZKURT’un af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27/12/2011 TARİHLİ 2011/380 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Çan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 58-a-h maddelerine aykırı hareket eden Hayriye ŞAHİN’in af edilmesinin 1608 sayılı Kanun’un değişik 1.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk

27/12/2011 TARİHLİ 2011/381 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka)  Mahallesinde pafta 24, ada 100 (505) , parsel 38 ve 92 de bulunan taşınmazların  1/1000 ölçekli uygulamalı imar planımıza uygun olarak birleştirilmesinin 3194 sayılı İmar kanunun  16.maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

27/12/2011 TARİHLİ 2011/382 ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz 2011 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan 4 kalem ödenek tertibine yedek ödenekten 40.000,00TL aktarma yapılmasının Mahalli idareler  Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı