0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

19.12.2023 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2023 » 19.12.2023 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

19.12.2023 TARİHLİ 282 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesinde 771 Ada, 15 parselde kayıtlı taşınmazda Belediyemiz sınırları içerisinde plansız alanda kalan ruhsatsız yapı imalatlarının yapılmış olduğu tespit edildiğinden dolayı, Hayriye MÜNAR’ a 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı Kanun’ un 42. maddesi 2. fıkra a ve c bentleri gereği 1A yapı sınıflı aykırılık için 27.681,1 TL,(yirmiyedibinaltıyüzseksenbirTL,birkr.) idari para cezasının uygulanması ve ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesi gereği en çok 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 1A grubu yapı için ilave 88.775,99 TL (seksensekizbinyediyüzyetmişbeşTL,doksandokuzkr.) idari para cezası uygulanmasının uygun bulunduğu hk.

 

19.12.2023 TARİHLİ 283 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Seramik Mahallesi 134 ada 22 nolu ve 134 Ada 20 nolu parsellerin yola terk,parka terk, ifraz ve tevhid için Belediyemiz Encümenince 28.11.2023 tarih 256 sayılı Encümen Kararı alınmış olup; Encümen Kararı alındığı tarihte 134 ada 20 numaralı parsel içerisindeki bina yıkılarak cins değişikliği yapılmış ve niteliği Avlulu Kargir Ev iken arsaya döndüğü tespit edildiğinden ilgili encümen kararının iptalinin ve aynı parsellerin  02.05.2023 tarih ve 2023/31 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan İlave ve  Revizyon Uygulama İmar Planına uygun şekilde  yola terk, parka terk, ifraz ve tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

19.12.2023 TARİHLİ 284 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Osmanefendi Mahallesi 443 ada, 794 parsel ve 443 ada 832 nolu parsellerin 02.05.2023 tarih ve 2023/31 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan İlave-Revizyon Uygulama İmar Planına uygun şekilde tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ nin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

19.12.2023 TARİHLİ 285 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi 526 ada  375 ve 509 nolu parsellerin 02.05.2023 tarih ve 2023/31 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan İlave-Revizyon Uygulama İmar Planına uygun şekilde yola terk, tevhit ve ifrazının yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

19.12.2023 TARİHLİ 286 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Osmanefendi  Mahallesi 342 ada 873 parsel ve 342 ada 935 nolu parsellerin 02.05.2023 tarih ve 2023/31 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan İlave-Revizyon Uygulama İmar Planına uygun şekilde tevhidinin yapılması 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

 

 

 

19.12.2023 TARİHLİ 287 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazaryerinde meyve ve sebze bölümünde İsmail KÖMÜRCÜ adına tahsis edilen E-96-97 nolu parsellerin Kamil Berke MUTLU’ ya devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

19.12.2023 TARİHLİ 288 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Belediyemiz Kapalı Pazaryerinde meyve ve sebze bölümünde Aykut KESKİN adına tahsis edilen H31-32 nolu parsellerin Yusuf KEŞAN’ a devir edilmesinin 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı