0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

18.05.2021 tarih ve 2021/29 Sayılı Karar Özeti

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2021 » 18.05.2021 tarih ve 2021/29 Sayılı Karar Özeti

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi, Haliçi Sokak 10 K-1 adresinde Özlem ÖZDİL’in icarında bulunan işyerinin taliplisi Tarık UYSAL’a aylık kirası 695,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 66. maddesi gereğince oyçokluğuyla uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı