0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

17.05.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2022 » 17.05.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

17.05.2022      TARİHLİ 2022/61 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi 494 ada, 436 parselde bulunan 61,63m2 miktarındaki artık parseli 110.000,00TL bedel mukabilinde taliplisi Salih BALABAN’a pazarlık usulü satışının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

17.05.2022      TARİHLİ 2022/62 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa KAYA No: 160/1 nolu işyerinin yapılan açık teklif usulü (arttırma) kiralama ihalesinde en yüksek fiyat teklifinde bulunan Mustafa MARANGOZ’a 7 ay süre ile ve aylık kirası 1.000,00TL bedel mukabilinde ihale edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

17.05.2022      TARİHLİ 2022/63 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Dramalı Rıza Bey Caddesi No 12’de H18 D22A 4D pafta numaralı alanda (İda Park Kafeterya) adlı işyerini  Belediye Encümeni’nin  27.02.2018 tarih ve 2018/38 sayılı kararı ile işlettiği alanda Orkun BORAN’ın imar mevzuatına aykırı inşai faaliyetler yapıldığı tespit edildiğinden dolayı 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32.maddesi gereğince Yapı Tatil Zaptı tanzim edilerek mühürlenmiş olup ,3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı Kanunu’nun 42.maddesi gereği 2.Sınıf(B) grubu yapı aykırılığı için 42.309,23 TL. idari para cezası verilmesi ve ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin ç bendi gereğince  ruhsat alınmaksızın yapılan aykırılığın giderilerek alanın eski haline getirilmesi için 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi gereği 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 2.Sınıf(B) grubu yapı için ilave 130.571,00 TL.idari para cezası uygulanmasının uygun bulunduğu hk.

 

17.05.2022      TARİHLİ 2022/64 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Recep Cahit Özer Sokak No:1/1 adresinde bulunan çay ocağı 6 aylığına muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü (artırma) kiralama ihalesinin 07.06.2022 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

17.05.2022      TARİHLİ 2022/65 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Seramik Mahallesi 635 ada, 17 ve 18 nolu parseller için 1702-557 nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu Belediyemize dilekçe ile müracaat ederek tevhit işlemi talep etmiş olup, İlçemiz İlave ve Revizyon İmar Planı çalışmalarını yürüten sorumlu firma Likya Şehir Planlama Mimarlık Kentsel Tasarım Ltd.Şti’nin onayı ile parsellerin 11.02.1999 tarih ve 1999/1-6 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Çan Revizyon İmar Planına uygun şekilde tevhit edilerek A nolu tam imar parseli oluşması 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

17.05.2022      TARİHLİ 2022/66 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi, Şehit Mustafa Kaya Caddesi 15 Temmuz Şehitler parkında bulunan çeşmenim önünde Belediyemizin uygun bulacağı bir yerde sezonluk 5 ay süre ile (Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) karpuz-kavun çardağı açma talebinde bulunan Aykut KESKİN’e 6.750,00TL+ (KDV) bedel mukabilinde (azami 4*2 m2 ebatlarında olmak üzere) karpuz ve kavun çardağı (başka bir ürün satılmaması şartıyla) kiralanmasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

17.05.2022      TARİHLİ 2022/67 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz mahalle sakinlerinin Çanakkale Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parklarını günü birlik düzenlenecek şehitlik turunda kişi başı ücretin 120.00 TL (KDV dahil) olarak belirlenmesinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

WhatsApp WhatsApp Hattı