0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

16.11.2021 tarih ve 2021/96 Sayılı Karar Özeti

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2021 » 16.11.2021 tarih ve 2021/96 Sayılı Karar Özeti

İlçemiz Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde 583 ada, 8 ve 9 nolu parseller için 1706-188 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu tarafından hazırlanan dosya ve 02.11.2021 tarihli dilekçe ile 1/1000 ölçekli 19L-III onaylı imar paftalarımıza uygun olarak tevhidi talep edilmiş olup, 11.02.1999 tarih ve 1999/1-6 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Çan Revizyon İmar Planına uygun şekilde tevhit edilerek A nolu tam imar parseli oluşması 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı