0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

16.08.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2022 » 16.08.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

16.08.2022 TARİHLİ 2022/93 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Çan Belediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 5.maddesinin 6. bentine ve 11. maddesinin 5. bentlerine aykırı hareket eden Nurettin ATMACA’ya 1608 Sayılı Kanunu’nun değişik 1. maddesi gereğince 1.162,00 TL idari para cezası ile cezalandırılmasının uygun bulunduğu hk.

16.08.2022 TARİHLİ 2022/94 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Çevreyolu Sokak (Terminal) No:7/111 adresinde bulunan işyeri ve İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi  No:42/1-104  adresinde bulunan  işyerinin 16 aylığına muhammen bedelleri ve geçici teminatları üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü (artırma) kiralama ihalesinin 06.09.2022 Salı günü saat 15:00’de yapılmasının uygun bulunduğu hk.

16.08.2022 TARİHLİ 2022/95 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İstiklal Mahallesi Ordu Sokak No:8/A adresinde Nurettin BA’nın icarında bulunan işyerinin taliplisi Nebiye SÖKEN’e aylık kirası 2.000,00TL bedel mukabilinde ve ihale şartları aynı kalmak üzere devrine muvafakat edilmesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 66. maddesi gereğince uygun bulunduğu hk.

 

WhatsApp WhatsApp Hattı