0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

16.04.2024 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 16.04.2024 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

16.04.2024 TARİHLİ 29 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Mülkiyetleri Belediyemize ait iş yerlerinin kira tespitlerinin yapılabilmesi için 2024 yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 ( beş ) kişilik kira tespit komisyonunun kurulmasının uygun bulunduğu hk.

 

16.04.2024 TARİHLİ 30 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

 

Belediyemiz Uygulama İmar Planı sınırlarında kalan İlçemiz Karşıyaka Mahallesi 553 Ada, 265 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine ruhsat ve eklerine aykırı imalatların yapılmış olduğu tespit edildiğinden dolayı, imar mevzuatına aykırı inşaat faaliyeti yapıldığı tespit edilmesi nedeniyle taşınmaz maliki Ünverler Metal Torna Makine İnş. Taah. Nak. Tur. Gıda İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş. adına 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı Kanunu’ un 42. maddesi 2. fıkra a ve c bentleri gereği 3A yapı sınıflı aykırılık için 666.169,82 TL, (altıyüzaltmışaltıbinyüzaltmışdokuzTLseksenikikr.) idari para cezasının verilmesi ve ayrıca  3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin ç bendi gereğince  ruhsat alınmaksızın yapılan aykırılığın giderilerek alanın eski haline getirilmesi için 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 3A grubu yapı için ilave 833.041,83 TL (sekizyüzotuzüçbinkırkbirTLseksenüçKr) idari para cezası uygulanmasının uygun bulunduğu hk.

WhatsApp WhatsApp Hattı