0286 416 60 90

info@can.bel.tr

0286 416 23 66

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:35 Kat:3-4 Çan/Çanakkale

16.01.2024 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

Ana Sayfa » Encümen Kararları » 2023 » 16.01.2024 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

16.01.2024 TARİHLİ 2 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Osmanefendi Mahallesi tapuda 488 ada, 524 ve 519 nolu parsellerin arasında bulunan alanın 1/1000 ölçekli H18-D-22-A-4-A uygulamalı imar paftalarımıza uygun olarak yoldan ihdaslarının yapılmasının ve Belediyemiz adına tescilinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri ve 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

 

16.01.2024 TARİHLİ 3 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi tapuda 526 ada, 515 nolu parselin güneyinde bulunan yol fazlalığının 1/1000 ölçekli H18-D-22-A-4-B uygulamalı imar paftalarımıza uygun olarak yoldan ihdasının yapılmasının ve Belediyemiz adına tescilinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri ve 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

 

16.01.2024 TARİHLİ 4 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi tapuda 687 ada, 41 nolu parselin güneybatısında bulunan yol fazlalığının 1/1000 ölçekli H18-D-22-A-3-B uygulamalı imar paftalarımıza uygun olarak yoldan ihdasının yapılmasının ve Belediyemiz adına tescilinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri ve 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

 

16.01.2024 TARİHLİ 5 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi tapuda 209 ada, 89 nolu parselin doğusunda bulunan alanın 1/1000 ölçekli H18-D-21-B-2-C uygulamalı imar paftalarımıza uygun olarak yoldan ihdaslarının yapılmasının ve Belediyemiz adına tescilinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri ve 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 21.maddesi gereğince  uygun bulunduğu hk.

 

16.01.2024 TARİHLİ 6 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 119 ada, 100 nolu parselin 02.05.2023 tarih ve 2023/31 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan İlave-Revizyon Uygulama İmar Planına uygun şekilde  ifrazının yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

16.01.2024 TARİHLİ 7 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Fatih Mahallesi 474 ada, 245 ve 289 nolu parsellerin 02.05.2023 tarih ve 2023/31 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Çan Revizyon İmar Planına uygun şekilde tevhit ve ifrazının yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

 

 

 

 

 

 

16.01.2024 TARİHLİ 8 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Atatürk Mahallesi 209 ada 20 ve 89  nolu parseller ile 700 ada 6 nolu parselin 02.05.2023 tarih ve 2023/31 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan İlave ve  Revizyon Uygulama İmar Planına uygun şekilde  yola terk, parka terk, otoparka terk, ifraz ve tevhidinin yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince encümenimizce uygun bulunduğu hk

 

16.01.2024 TARİHLİ 9 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Karşıyaka Mahallesi 687 ada, 41 nolu parselin  02.05.2023 tarih ve 2023/31 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan İlave-Revizyon Uygulama İmar Planına uygun şekilde  yola terk, parka terk ve ifrazının yapılmasının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri gereğince encümenimizce uygun bulunduğu hk.

 

16.01.2024 TARİHLİ 10 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 123 ada 14 nolu parselin 02.05.2023 tarih ve 2023/31 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına uygun olarak yola terkinin yapılmasının 15 ve 16. maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6. ve 7. maddeleri gereğince uygun bulunduğu hk.

 

16.01.2024 TARİHLİ 11 NOLU ENCÜMEN KARAR ÖZETİ

İlçemiz İstiklal Mahallesi Yuvalar Köyü, Göynük Mevkii  125 adanın güneyinde kalan yeşil alanda   Belediyemiz sınırları içerisinde plansız alanda kalan ruhsatsız yapı imalatlarının yapılmış olduğu tespit edildiğinden dolayı, Timur Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.’ e 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı Kanun’ un 42. maddesi 2. fıkra a ve c bentleri gereği 2A yapı sınıflı aykırılık için 177.539,73 TL, (yüzyetmişyedibinbeşyüzotuzdokuzTL,yetmişüçkr.) idari para cezasının uygulanması ve ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesi gereği en çok 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde 2A grubu yapı için ilave 68.288,78 TL (atmışsekizbinikiyüzseksensekizTL, yetmişsekizkr.) idari para cezası uygulanmasının uygun bulunduğu hk.

 

 

WhatsApp WhatsApp Hattı